REKLAMA

Prof. Sławomir Patyra o powodach, dla których zdecydował się kandydować na urząd RPO

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-03-19 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:48 min.
Udostępnij:

prof. Sławomir Patyra, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, jest jednym z trzech zgłoszonych kandydatów na Rzecznik Praw Obywatelskich. Dlaczego zdecydował się na kandydowanie na stanowisko RPO? Jak wyobraża sobie swoją misję, jeżeli zostałby Rzecznikiem? I jak pojmuje rolę RPO w dzisiejszych czasach? Na te pytanie odpowiada w rozmowie z Karoliną Lewicką.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest już z nami prof. Sławomir Patyra prodziekan wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej, który kierownik katedry prawa konstytucyjnego i kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich, który jest popierany przez koalicję Obywatelską koalicję polską dzień dobry panie profesorze dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu można panie profesorze domniemywać, że ponowna czwarta już próba wyboru znów zakończy się fiaskiem, bo PiS w sejmie nie poprze ani pana Rozwiń » ani Piotra Ikonowicza, który dziś został zgłoszony przez klub lewicy Senat pewnie nie zgodzi się ostatecznie na posła Wróblewskiego mimo wahań senatora Jana Filipa Libickiego, dlaczego zatem zdecydował się pan na kandydowanie w sytuacji, gdy szanse powodzenia są znikome, kiedy taka gra pozorów zdecydowałem się kandydować absolutnie nie po to, aby dołożyć swoją cegiełkę do gry pozorów tak jak pani redaktor to określiła tylko, dlatego że uznałem, iż posiada kompetencje merytoryczne do tego, aby ten urząd sprawować mam wrażenie, że także wrażliwość społeczna, którą się wykazuje jest wystarczająca do tego, aby chronić prawa i wolności jednostki skutecznie, ale także z tego względu, że jestem człowiekiem niezwiązanym z żadną partią polityczną w związku z tym zostać śmie na to, aby bez fałszywie pojętej lojalności wobec tych, którzy mnie do tego urzędu predestynują wysuwają mają kandydaturę swoje obowiązki w tym zakresie realizować rzetelnie nie ukrywam, że oczywiście te okoliczności stricte polityczne, o których wspomniała pani redaktor mogłyby wskazywać, że jest to co nie to sztuka dla sztuki, ale powiem tak nie jest ani moja wina ani wina też obywateli Rzeczypospolitej polskiej funkcjonujemy funkcjonujemy dzisiaj w państwie, które właściwie z policji zachowane zostało już wszystko absolutnie w tym również próbuje się politycznie zawłaszczać te instytucje, które z istoty państwa demokratycznego powinny być niezależne w tej swojej w ramach swojej działalności jako kandydat chce przede wszystkim zwrócić uwagę opinii publicznej w szerszym troszeczkę zakresie niż toczenie na co dzień konsekwentnie od 26 już lat po co tej pory mam okazję jedynie o moich przemyśleniach na temat relacji państwo człowiek mówi moim studentom albo w ramach naszych zawodowych spotkań konstytucję konstytucjonalistów teraz być może będzie mi dane także troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć czym się samo premium odbiorców i to już postrzegam jako wartość samą w sobie to sami Grzenia ważne jest zwycięstwo, ale sama gra też przynosi określone korzyści tak traktuje mówi pan panie profesorze takich 3 przesłankach, które kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich powinien spełniać pan uważa, że jest spełnia też kwestia przygotowania merytorycznego apolityczności wrażliwości społecznej to jak wg tych kryteriów ocenia pan swoich konkurentów, czyli Piotra Ikonowicza lewicy Bartłomieja Wróblewskiego sprawę sprawiedliwości o tym ostatnim trudno mówić, że jest apolityczny skoro jest posłem rządzącej partii pani redaktor jestem wielkim admiratorem audycji pani redaktor słucham zawsze wielkim wielką uwagą i atencją, ale tym razem będę zmuszony jestem już odmówić odpowiedzi na to pytanie nie chcę oceniać kandydatów innych tej procedurze uważam, że nie jest to bowiem tzw. dyskursie publicznym właściwe w rozumie mało też eleganckie pewnie jak sobie wyobraża to wracam teraz do pana osoby funkcjonowały funkcjonowanie biura Rzecznika Praw Obywatelskich na co chciałby pan położyć szczególny nacisk co jest dla pana szczególnie istotne, jeżeli myśli pan o sobie jako Rzecznik Praw Obywatelskich opowiem, że w tym zakresie mój pogląd na funkcjonowanie Rzecznika Praw Obywatelskich jest przede wszystkim wypadkową moich obserwacji tego jak do tej pory poszczególni piastun tego urzędu pełnili swoje obowiązki oceniam wszystkich bez wyjątku począwszy od pani prof. Łętowskiej do pana prof. Bodnara bardzo wysoką po drugie, pewnie też moim moją wiedzą z zakresu ochrony wolności praw człowieka potrzecie wreszcie tym co niesie rzeczywistość praktyka dnia codziennego konstytucja nie różni czuje nie dokonuje żadnej gradacji wolności praw jednostki na te, które powinny być bardziej chronione czy mniej chronione ona wszystkie składają się jako pewien konglomerat na status godnościowy człowieka w państwie, ale oczywistym jest, że te, które w tym momencie znajdują się w największym w impasie, dla których dostrzegamy definiujemy największe zagrożenie pewnie byłyby w obszarze moich najbardziej intensywnym zainteresowań, czyli obszarze konstytucyjnym tak przede wszystkim te podstawy, z którymi dzisiaj się na problem, który się dzisiaj borykamy odnoszą się zasadniczo to najbardziej niepokojące do podstaw samego statusu jednostki w państwie, czyli godności równości wolności człowieka, bo z tych 3 fundamentów biorących wszystkie pozostałe już partykularnych wymienionych w konstytucji wolności prawa człowieka mamy dzisiaj kłopot z godnością, ponieważ zarówno w relacjach funkcjonariusze publiczni obywatele, ale też w relacjach horyzontalnych pomiędzy obywatelami mamy bardzo dużo przejawów naruszania godności czy podważania godności człowieka, więc na pewno ta kwestia jest bardzo istotna o problemach związanych z równouprawnieniem i równością o Musze, że nie trzeba szeroko się wypowiadać przed chwilą w serwisie informacyjnym mieliśmy przecież kolejny dowód na to jak poważnym dzisiaj problemem jest dyskryminacja osób tzw. nieheteronormatywnych to jest moim zdaniem bardzo zresztą mnie niefortunnym określeniem, ale także jeśli chodzi o dyskryminację ze względu na płeć dyskryminacja ze względu na status finansowy także bardzo poważny problem dzisiaj myślę, że będzie narastał w związku z tym, iż pandemia uczyniła potężne spustoszenie także jeśli chodzi o ową stabilność majątkową finansową obywateli, więc tych wszystkich obszarach wreszcie wolność człowieka rozumiana jako pewna swoboda do przemieszczania się swoboda poruszania się do wypowiadania własnych poglądów mamy przecież przypadki pozbawiania wolności bezprawnego to są jak najbardziej kwestie, które dzisiaj skupiają uwagę opinii publicznej budzą poważne wątpliwości jeśli chodzi o nawet wręczy sprzeciw otwarty w odniesieniu do działań podejmowanych przez funkcjonariuszy władzy publicznej, a oprócz tego wszystkie pozostałe także wolności prawa biuro rzecznika jak pani redaktor była łaskawa wspomnieć jest przecież bardzo dużym zapleczem, które może wspierać pomagać i realizacji rzecz praw tych zadań przepraszam Rzecznika Praw Obywatelskich, choć ostatnio uszczuplone jeśli chodzi o jego zasoby finansowe co niewątpliwie także ogranicza możliwość efektywnego działania rzecznika nie mieli jednak wydaje mi się, że w tym względzie mogę tylko wyłącznie starać utrzymać ten standard, który do tej pory był realizowany dużo co tylko, że za uszczupleniem nowego budżetu głosował jeden z kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli poseł prawa sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski, który jednocześnie obiecuje, że chce rozbudować biuro terytorialnie zrobić więcej za mniejsze pieniądze no cóż chciałabym zapytać jeszcze o politykę mówi pan jestem apolityczny, ale samo centrum polityki w dodatku brudnej pan trafił panie profesorze była prof. Jan Majchrowski już zdołał uprzejmie donieść na pana, że 18stycznia tego roku pan panie profesorze, występując w trakcie zdalnej publicznej obrony pracy doktorskiej pani Agnieszki tutaj anonimizacja na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego posługiwał się pan awatarem symbolem tzw. strajku kobiet prof. Majchrowski dowodzi, że skoro pan się tak utożsamia z radykalnym ekstremistycznym wręcz ruchem to niema pan prawa w ogóle ubiegać się o stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich czy piastować ten urząd co pan na takie zarzuty dobrze postaram się pani redaktor przez szacunek dla stad i dla słuchaczy zachować powagę, ale jeśli pani pozwoli to sól przedstawia pewne okoliczności, jakie tej sprawie towarzyszyły, ale one też będą spełniać będzie prowadził dość ponurej płyn, a rzeczywiście tak się zdarzyło, że kiedy odbywa się publiczna obrona rozprawy doktorskiej, której byłem recenzentem w pośpiechu uruchomiłem komunikator, przez które miało się odbywać spotkania realnie nie logowała się z niego wcześniej moja córka, więc wystąpiłem tam jako Zosia to zresztą zostało mi od razu zauważone, więc kiedy zorientowałem się, że jestem jako Zosia, czyli moja córka okazję zerknąć rzeczywiście funkcjonuje tam Avatar strajku kobiet, ale że postępowanie już trwała akurat zbliżała się także moja wypowiedź to oznacza, że będzie chyba jednak zdecydowanie nietaktem, jeżeli za kryzys paraliżujący brat komisji szacownej wyłącza się zaczną się logować jeszcze raz sobie już zostałem z tym Avatar to jest tak ona humorystyczna część tej historii natomiast ta mroczna część historii taka, że jest nieprawdopodobna jakaś zaciekłość właśnie tego typu zachowania i nie bardzo ją rozumiem, tym bardziej że mówimy o panu prof. Majchrowskim, który no myślę, że nie miał żadnych problemów intelektualnych z tym, żeby się zorientować, jakie są przyczyny, dla których tak wystąpiłem, a ani inaczej, tym bardziej że powiedziała również o tym, że to się dzieje dość powiedziałbym przypadkowo natomiast co do Avatara strajku kobiet co do strajku kobiet jest pełna pełna prawda jestem zwolennikiem strajku kobiet popieram te protesty popieram te żądania żądania, które są przedstawione w sposób moim zdaniem bardzo bardzo przewrotny Czyżby nie będzie obłudne jako żądania dotyczące prawa do aborcji, ale przecież nie tylko prawo do aborcji tutaj chodzi chodzi tutaj coś zdecydowanie więcej o to, żeby nie traktować ludzi przedmiotowo chodzi o to, żeby nie metoda trikami niekonstytucyjnymi bardzo mało inwazyjnymi nie wkraczać w sferę wolności praw jednostki tak jak moja córka tak ja maszeruje dziarsko na w tych marszach, a przecież tego nie wstydzę natomiast na określenie tego nie wiem, gdzie ono padło co prawda od ekstremistycznych organizacji to muszę powiedzieć pani redaktor, że spełniło się moje młodzieńcze marzenie w ten sposób ponieważ, kiedy miałem lat naście to słuchałem z telewizji wtedy Radiokomitetu pana Jerzego Urbana o historia kołem się patrzy co nieco już tam ekstremista Solidarności tak sobie myślałem kurczę no chętnie bym został ekstremistów Solidarności to byli bohaterowie mojego młodzieńca został pan ekstremistą ze strajku kobiet też pani ten właśnie marzenia się jednak spełniają na profesor złamał mu teraz już kończyć panie profesorze to jedno krótkie tak, proszę bardzo, chciałem powiedzieć, że straszne jest to, że wraca wraca ta umowa, którą wtedy znaliśmy zupełnie inny, choć w innym systemie prof. Sławomir Patyra kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich zgłoszony przez Platformę i PSL koalicję Obywatelską koalicję polską konstytucjonalista dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, pani redaktor dziękuję państwu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA