REKLAMA

22 marca 1312 papież Klemens V wydał bullę rozwiązującą zakon templariuszy

Powrót do przeszłości
Data emisji:
2021-03-22 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
do przeszłości notki są wielce niepokojąca Czyżby zakonnicy Blue śnili przeciwko Chrystusowi pluli na krzyż oddawali względy czarnemu kotu papież jest wobec tych doniesień sceptyczny, ale król francuski, którego jest zakładnikiem bierze za dobrą monetę dużo złotych monet mogłoby bowiem dać skasowanie bogatych templariusze rusza dyplomatyczną prawna g między filmem czwartym pięknym, a Klemens piątym początkowo górą będzie francuski monarcha przypalanie ogniem zakonnicy Rozwiń » przyznają się do najbardziej absurdalnych zarzutów papież żąda jednak wydania więźniów wszak podlegają wyłącznie jego jurysdykcji Filip ulega dopiero pod groźbą ekskomuniki bez tortur zakonnicy cofają wcześniejsze zeznania papież uniewinnił ich od zarzutu herezji Filip nie składa jednak broni zbrojnie przybywa na sobór mające ostatecznie zdecydować templariusze ach, schorowanej coraz słabszy politycznie Klemens cofa się już walczy, bo świecki tron w Paryżu więcej waży niż tron piotrowy w Awinionie pod presją Klemens pisze bul, w której długo uzasadnia decyzję o kasacie zakonu usiłuje nie pogrążać zakonników do cna zgodnie z prawem kanonicznym zakonu nie można potępić, choć okrył się on złą sławą, ale takie niuanse nie mają już znaczenia los templariuszy został przypieczętowany jest 22marca 1300 dwunastego roku powrót do przeszłości w poniedziałki po dwudziestej drugiej zaprasza Karolina Lewicka jest z nami prof. Jerzy Pysiak historyk Uniwersytet warszawski dobry wieczór panie profesorze dobry wieczór pani redaktor do budżetu państwa będziemy dziś mówić o upadku templariuszy ale zanim ten zakon zostanie skasowany no oczywiście musiał powstać, kiedy się to dzieje w 1100 dziewiętnastym lub 1100 dwudziestym roku tutaj zgody historyków ponoć nie ma, ale być może pan profesor rzuci nam na te kwestie inne światło założycielem tego zakonu jest rycerz z Szampanii nazwa pochodzi od łacińskiego słowa templum, bo rycerze zakonnicy mieli bronić pielgrzymów i strzec szlaków pielgrzymkowych właśnie wieku dwunastym jak rozwija się początkowo ta historia zakonu templariusze zakon jest założony przez grupę zapaleńców, którzy pragną nieść pomoc w ziemi świętej i pielgrzymom do ziemi świętej powstaje w wyniku inspiracji, którą było stworzenie wcześniej jeszcze niż przed templariusze sami zakonu Świętego Jana Jerozolimskiego czy też precyzyjniej zakonu szpitala Świętego Jana Jerozolimskiego zakonu, który znany jest potem pod nazwą miło mi tu szpitalni ku ów bądź kawalerów radzyńskich potem kawalerów Maltańskich które założone przez grupę bez francuskich włoskich kilka lat wcześniej został o to, żeby się bezpieczeństwa dróg ziemi świętej to jest okres zaledwie kilku kilkunastu lat po powstaniu państwa za dzień świętej w związku z tym trakty pielgrzymi w ogóle całe terytoria nie są jeszcze dobrze zorganizowane nie są bezpieczne przed najazdami lokalny chociażby watażków muzułmański i podobny cel przyświeca templariuszom, tyle że scenariusze zgodnie z inicjatywą Hugona de ta założyciela potem zgodnie z zasadami reguły tego zakonu, którą zgodził się opracować Bernat nerwowo jeden z największych autorytetów duchowych zachodniej Europy na pierwszy plan wysuwa walkę zbrojną muzułmanami i obronie grobu Chrystusa templariusze faktycznie ukonstytuował się jako zakon w 11002009. roku, czyli kilka lat po tym, praktycznym powstanie, bo wtedy otrzymali regułę zakonną opierającą się na regule cysterskiej ich sentencją stało się zdanie nomen omen memento finis, czyli pamiętaj o końcu ten koniec w przypadku templariuszy będzie nadzwyczaj tragiczny i ten moment, kiedy oni się konstytuują jako zakon to jest też początek rozmaitych nadań pierwsze takie nadanie otrzymano z rąk Teresy królowej Portugali był taki zamek strzegący Południowej granicy Królestwa przed Maurami wkrótce pojawił się oczywiście kolejne nadania i donacje i przez okres kilkudziesięciu lat templariusze bardzo wzrasta siła nie tylko militarną polityczną to za chwilę, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o złoto bogactwa posiadłości tu należy może czytelnikom wyjaśnić, skąd nie czytelnikom przepraszam tylko słuchaczom, skąd nagle wzięła się tutaj Portugalia Otóż trzeba pamiętać, że również na Półwyspie Iberyjskim trwała, a trwał proces zwany rekonkwista to znaczy o klubach kluby od wojowania na państwach muzułmańskich ich terytorium przez chrześcijańskie Królestwa półwyspu Iberyjskiego i to nadanie teraz je niesłychanie powiedziałbym symboliczne to znaczy ten zakon stał się niesłychanie atrakcyjny także dla władców półwyspu Iberyjskiego skoro zostali, bo powołali do tego, żeby obronie ni świętych w obronie chrześcijaństwa walczyć z muzułmanami no to dobrze było poza 1 świętą czynił to także na Półwyspie Iberyjskim i stąd na Półwyspie Iberyjskim to jedno z pierwszych nadań dla zakonu templariuszy to nadanie rzecz jasna przyjęli na Półwyspie Iberyjskim bardzo kraju zniesie rozwija o tym warto wspomnieć po to, żeby później ładnie konkurować naszą rozmowę o upadku zakonu templariuszy, ponieważ również na Półwyspie Iberyjskim będzie miał pewne konsekwencje teraz jeśli chodzi o złoto oprócz nadal ziemskich, jakie Dariusza otrzymywali to wyjaśni jest dość prosta zakon otrzymywał nadania ziemskie całej Europie głównie Europie zachodniej i całej chrześcijańskiej katolickiej Europie tworzył swoje komando je czy i siedziby lokalnych władz zakonu tak sieczką do rzeczywiście oplata działa niemalże cały kontynent ma na myśli przede wszystkim Europę zachodnią południową, ale przecież wiemy, że kilka zamków posiadłości templariuszy znajdowało się także marzenia polskich teraz na wzór istniejących już wcześniej instytucji bankowych włoskich templariusze zaczęli pośredniczyć w obrocie złotem w obrocie pieniędzy to było łatwe właśnie dzięki temu, że 1 prężna organizacja posiadała właśnie taką sieć sieci ostrzami w Europie Południowej zachodniej, a polewam po bliski wschód, a ponieważ była być to zarówno duchowni jak rycerze to mogli za mogli zapewnić bezpieczny transport złota z 1 do drugiej posiadłości i w oparciu o to zaufanie do templariuszy o mówiąc po infrastruktura, jaką stworzyli na własne potrzeby ten obiekt, kiedy to za obiekt złota był bezpieczny i w oparciu o to rozwinął się również na wzór bankowych instytucji włoskich kredyt to znaczy można było o obraca pieniądzem w sposób bezgotówkowy, dlatego że wystarczyło wystawiać karty kredytowe, na podstawie których dzieli świętej np. czy Portugalii czy południowych Włoszech można było odebrać pieniądze powierzone te należą np. w północnej Francji czy Południowej Anglii co w znacznym stopniu ten obrót pieniądzem, który tak jak rzesze zajmowali przyczynił się do zbudowania potęgi finansowej trzeba pamiętać, że jest nie tylko instytucje, ale główna instytucja odgrywająca istotną rolę polityczną, dlatego że więc nic templariusze jest jednym z najważniejszych dostojników Królestwa Jerozolimskiego, a także templariusze są no stanowią niezwykle istotną dla istnienia państwowych Nadleśnictwo siły i temu, ale to jest również potężna instytucja finansowa tego konsekwencje np. powierzenie templariuszy są w pewnym momencie w biegu trzynastym przez królów Francji straży nad skarbem Królewskim, który zostaje zdeponowany paliw i przeciw Pańskiej komando i później Stali się już pod sam koniec dnia zakonu główną siedzibą zakonu tam zostanie zdeponowany skarb kule cofa i właśnie pod piętą templariusze tak to wszystko działa przez ponad 170 lat, bo mówiliśmy o tym, że zakon templariuszy powstaje na początku dwunastego wieku, ale pod koniec trzynastego wieku dokładnie 1200 dziewięćdziesiątym pierwszym roku upadło królestwo Jerozolimskie, czyli templariusze zostali pozbawieni siedziby przenieśli się wtedy panie profesorze najpierw na Cypr jest rok 1200 dziewięćdziesiąty pierwsze, a następnie do Francji, dlaczego ten przystanek na Cyprze i dlaczego właśnie Francja czy dlatego jak pan powiedział przed chwilą, że tam właściwie wzrastała ta najpierw alternatywna potem okazało, że główna siedziba do siedziby w królestwie jerozolimskim czy został sprzedany templariusze jeszcze u schyłku wieku dwunastego przez kulami siada w sens, który w drodze na trzecią wyprawę krzyżową po prostu zajął zbrojnie tylko należący wcześniej do zarządzanych wcześniej przez ludzi instytucji związanych z Bizancjum, ale to jest okres pewnego kryzysu politycznego widzącym z tego sza korzystał i czy rodzaju potem w ostatnich latach wieku dwunastego sprzedał ten oddalił sąd i wycofanie się też wycofanie się na po 1200 dziewięćdziesiątym pierwszym przez zakon wydaje się za to dość logiczną to znaczy po utracie ostatniej otwiera ziemi świętej, a czy, a i inaczej inaczej zwanej Cypr wydawał się bardzo dogodną bazę wypadową powodów strategicznych militarnych dla planu ponownego odbicia dzień świętej rząd muzułmanów, tyle że jak się wydaje zapału Kutz światowy zarówno wśród zarówno w szeregach, aby to kreacji zachodnioeuropejskiej królów zachodnioeuropejski jak i chyba również w łonie samego zakonu dawał się coraz mniej i porażka poniesiona, więc świętej Jerozolima została po raz drugi łuk utracona czterdziestym czwartym pasie dla Opola, że nieudana ustalić dna krucjata przekonywały czy też stanowiły wygodny argument do tego, żeby rozumieć taki sposób, że odzyskanie ziemi świętej w obliczu potęgi muzułmańskich na Wschodzie jest przedsięwzięciem tak trudnym skoro nawet najpotężniejsi królowie zachodnioeuropejscy stają na czele klucza nie potrafi tego celu osiągnąć, że wymaga ogromnych ogromnych przygotowań i zgromadzenia ogromny fundusz wspomóc templariuszy zaczęli jakimś sensie logicznie rozumując, choć do tego może być jeszcze odnieść koncentrować się na budowaniu potęgi finansowej i politycznej zakonów zachodniej Europie no, a łączy to w ten sposób, że silniejszy będzie zakon tym łatwiejszym do osiągnięcia celem będzie odzyskanie ziemi świętej w przyszłej mające kiedyś nastąpić w kolejnej kucać pozwolę sobie tutaj wprowadzić kolejną postać do naszej historii, bo przypomnę rok 1200 dziewięćdziesiąty pierwsze upada królestwo Jerozolimskie templariusze zostają pozbawieni siedziby przenoszą się najpierw na Cypr, a następnie do Francji, a 6 lat wcześniej w 1200 osiemdziesiątym piątym roku francuskim królem zostaje Filip czwarty piękne i może taką małą charakterystykę tego władcy myśmy popełnili panie profesorze, bo jak piszą francuscy media wieści ponoć gromadzenie pieniędzy stało się obsesją tego władz stale nakłada nowe podatki konfiskować majątki Żydów, których przepędził z Francji na gminy nie psuł pieniądz, czyli kazał bić monety z gorszego kruszcu, żeby ten lepszy zachować we własnym skarbcu i te starania o to, żeby zgromadzić jak największe bogactwo nie były tylko dla samego złota, ale miały go ku temu pchać marzenia o skupieniu w swoich rękach władzy świeckiej i kościelnej, bo tej świeckiej wyłomu troszeczkę mało piękny jest przez niektórych historyków francuskich uznawany za pierwowzór księcia tego Machiavellego, choć całą pewnością majowe nieufni pięknym myślał, ale był to władca rzeczywiście nie słuchania absolutnie przekonany o tym, że godność Kulasa daje Voo prerogatywy pozwalające przewozić nie tylko całemu chrześcijaństwu jako najoszczędniejszy najwspanialszy własność jest ku, ale także daje mu szczególne prerogatywy w sferze powiedziałbym duchowy to znaczy oczywiście pięknie uważał, że jest zwierzchnikiem papież natomiast uważał, że władza, która na władzy papieskiej nie podlega to znaczy można oczywiście i zarówno kościół francuski, jaki Francuzi i wszyscy poddani króla Francji i krucha podlegają religijnej władzy papieża, ale tylko pod warunkiem, że papież ściśle królem Francji współpracuje to znaczy Chin piękny był człowiekiem głęboko przekonanym o tym że KUL Francji jest powołany do tego, żeby dbać o pozbawienie swoich poddanych, że królestwo Francji nie ziemskim odbicie Królestwa niebieskiego, że król Francji jest ziemski namiestnikiem Chrystusa i że jeśli powiem wykrój pan, a papież występują różnice czy to polityczne czy to doktrynalne, a głównie tak naprawdę chodziło o różnice polityczne, bo na polityce w znacznym stopniu skupiała się działalność papiestwa na przełomie wieku 2 trzynastego czternastego jeśli występują między królem Francji papieża różnice na tych polach to należy przyjąć, że to papież jest płeć wiek piękne włosy przegrany m.in. z tego względu, że przecież był wnukiem Świętego króla Ludwika Świętego, a uważano wówczas, że dzieci wnuki zasadniczo będą jeszcze lepszy od swoich rodziców dziadków, bo przecież patrzy np. wobec tego mogli ten przykład naśladować jest się doskonalić innymi słowy skoro dziadek Filipa pięknego był Święty to nie piękne to jest na pewno jest 2 stąd m.in. jego wielki spór Bonifacy ustaw teraz jeśli chodzi o scenariusz to templariusze nie mieli we Francji nieposzlakowanej opinii już od kilkudziesięciu lat wynikało to faktu, że kiedy Ludwik Święty dziadek Filipa pięknego popadł w niewolę w Egipcie i Egipcjanie zażądali ogromnego okupu to templariuszy początkowo nie chcieli pożyczyć pieniędzy na ten o UE ustąpili dopiero wówczas kiedy cerze najbliższego otoczenia Ludwika Świętego, który nie trafi do niewoli umieć, które właśnie topory wojenne i powiedzieć templariusze może już nie bardzo spodobało to znajdzie mamią ich podobnie skrzynie złota i tak bez od mowa o zapłatę okupu za króla Francji pożyczenia pieniędzy na ten roku przez templariuszy została bardzo dobrze zapamiętana mniejszej tak zapamięta co więcej jeszcze od schyłku dwunastego wieku wtedy, kiedy po raz pierwszy została utracona Jerozolima, a wielki mistrz templariuszy teraz Litwa zaginął w tajemniczych okolicznościach zostać zresztą nie ciesząca się sympatią i chyba słusznie współcześnie i ówcześnie nie we współczesnej to już reakcji oskarżony o rozmaite ciemne machinacje konszachty np. np. kontakt konszachty Saladyna Otóż od przełomu wieku dwunastego trzynastego zaczęły krążyć na temat templariuszy bardzo pochlebne opinie i plotki oskarżające templariuszy oto, że stosują jakieś bardzo podejrzane rytuały to można by nazwać przy przyjęciu do zakonu to znaczy, że np. żądają od kandydatów na członków zakonu plucia na któryś zabierania się Boga mówiono także o czynach lubieżnych zarzucano im za to Boska w głowie Coca zwane oba formę SM zarzucano także no daleko idące przekroczenia reguły dotyczące wstrzemięźliwości seksualnej oskarżają ich o tzw. Sodomie ja co w języku średniowiecznym oznacza Stali i akt seksualny niezgodny z nauką kościoła, choć często jest to interpretowane jako homoseksualizm, ale homoseksualizm jest tylko 1 aktów prognozy te palety grzechów ciała określanych jako osoby do filmu piękny z 1 strony może być oskarżany o stronniczość wobec tego kraju to znaczyło niechęć wobec zakonu ponieważ, kiedy został wdowcem w roku 1300 piątym wyraził chęć wstąpienia do zakonu templariuszy i zostało mu to odmówiona została mu to odmówione zgodnie z regułą, ponieważ była zabraniała przyjmowania do zakonu panujących Książąt chodzi o to, że w pięknej nie zapragnął rzecz się tronu i zostać zakonnikiem tempa tylko chciał być honorowym członkiem tylko tylko wstąpić do Zachodu jako gość konferencji kulę Francji pozostać będąc jednocześnie członkiem zakonu innymi słowy jak się wydaje chciał po prostu przejęli władzę nad zakonem templariuszy wkrótce potem, kiedy tego odmówiono rozpoczęły sile rozpoczęło się dochodzenie w sprawie rzekomych nadużyć w zakonie templariuszy oskarżeń właśnie osobom nie opóźnienie o ochronę zje i KUL takie właśnie dochodzenie rozpoczął, nakłaniając do współpracy w tym dochodzeniu papieża i kuje papier no tak to wprowadźmy teraz panie prof. Klemensa piątego, bo to kolejny ważny bohater tej historii, czyli papież jesteśmy teraz w 1300 siódmym roku, ale nie tylko Filip piękny wszczyna dochodzenie ponoć było także zakonnik, który został zarzucony zakonu templariuszy dotarł z tymi informacjami o tajemniczych rytuałach właśnie do samego Philipa no i on poczuł się tym mocno zaniepokojona być może pomyślał, że to doskonały pretekst, żeby zakonników w jaki sposób się pozbyć, ale z drugiej strony, gdyż w tym 1300 siódmym roku Klemens wezwał wielkiego mistrza zakonu templariuszy do siebie raz, że chciałbym mówić jakąś kolejną planowaną wyprawę krzyżową 2, że także chciał porozmawiać na temat rozważanego od dawna czy templariusze zresztą byli przeciwni projektu połączenia zakonu templariuszy zakonem joannitów, ale wtedy też podczas tej rozmowy papież zapytał o te plotki o jotę zarzuty, które wobec templariuszy są one podnoszone wielki mistrz zaprzeczył i poprosił wręcz papieża by ten także zarządził dochodzenie, które rozwieje wszelkie wątpliwości no i dochodzenie w związku z tym zostało przez 2 zastępy jeśli chodzi o intencji Filipa pięknego to niema wątpliwości, że były one zarówno polityczne to znaczy była rzeczywiście okazja, żeby co najmniej zakon templariuszy, który ośmielił się przez mu przeciwstawić, odmawiając mu przyjęcia do zakonu przywołać do porządku, ale też chyba panie profesorze trzeba zaznaczyć, że skoro Filip piękny dążył do władzy absolutnej to posiadanie na swoim terytorium tak potężnej organizacji politycznie militarnie finansowo, która nie podlegała jego jurysdykcji, bo templariuszy podlegali papieżowi no to chyba to ograniczało władztwo francuskiego Laosie mam na myśli mówiąc o przywołanie zakonu do pomocy zaznaczy, że szkoła główna siedziba templariuszy mieściła się we Francji to dla Filipa było całkowicie nie do pomyślenia, żeby templariusze nie podlegali jego zwierzchności ten inny sposób innymi słowy ma pan rację mówiąc, że to była dla Filipa doskonała okazja, ale nie mam wątpliwości mają prawie osobiście Filipa pięknego, że był równie przejęty oskarżeniami szczerze przeje to nie, bo nie nie ma w tym tylko cynizmu oskarżeniami o herezję co do mnie bluźnierstwo, które były od adresem templariusze, a zostały podane sentencjami odniesiony to znaczy tak jak mówiłem on uważał, że odpowiada za zbawienie wszystkich swoich poddanych w jakim sensie całego chrześcijaństwa i rzeczywiście jest żywym obrazem namiestnikiem Chrystusa należy, iż takie sprawy był to człowiek do pewnego stopnia ogarnięty manią inną deweloperów nie ma żadnych wątpliwości, że uważał, że koniecznie musi te zarzuty zbadać dla dobra chrześcijan zakon rzeczywiście nie jak powiedzieć nie ułatwiał swojej własnej sytuacji właśnie, odmawiając połączenia się z zakonem joannitów czy też naszych Czytelników i strzegą swoich tajemnic jeśli chodzi o Jakuba wolę ostatniego wielkiego mistrza, którym tę rozmowę z jakimś sensie ostatniej szansy przeprowadzał papież Klemens pion to możemy powiedzieć niemal całą pewnością, że albo świadomie kłamał albo był Polakiem bardzo daleko nieświadomy tego co w zakonie się dzieje co trudno uwieść, dlatego że wiele razy to do zupełnie ostatnich lat oskarżono o Filipa pięknego o to, że on kazał parkować cały szereg dowodu przeciwko templariuszom i że ogólnie, która ostatecznie zakon zakon pasowała, a potem wyroku skazującym najwyższych dostojników zakonu za kaucją 300 czternastego już skazujących przez sąd kościelny sąd królewski we Francji, w wyniku którego to sądu jak demon le 3 innych najwyższych dostojników zakonu zostało spalonych na stosie paliwo Otóż były to wszystko wymysły to znaczy, że nie ma żadnych dowodów wiarygodnych, które potwierdzały wysuwane jak niektórzy sugerowali aplikowane na polecenie króla Francji Oskarze Otóż włoska badaczka Barbara sale kilkanaście lat temu odnalazła tak ładny rękopis w siną to znaczy protokół przesłuchania, które bardzo wysokich rangą templariuszy francuski za późno udziałem zarówno sług Królewskich jak i kardynałów kurii papieskiej przesłuchania, które zostało przeprowadzone to ważne bez tortur, na których owi dostojnicy potwierdzili część oskarżeń formułowanych pod adresami zakonu to znaczy potwierdzono, że adeptów z kandydatów do zakonu w czasie rytuałów nazwijmy to inicjacji nakłaniano do plucia na krzyż do zawierania Chrystusa potwierdzono, że dochodziło w zakonie do aktów sodomii oczywiście jeśli chodzi o konkluzję tego przesłuchania co były one takie że za Puchar, z jaką został oczyszczony, a jeśli chodzi o zarzuty dotyczące bluźnierstwa czy grzechy sądowi udzielona została zakonowi Absolut ja to znaczy rozgrzeszenie no ale skoro ich z tego zgłaszano to znaczy uznano tego rodzaju oskarżenia za przynajmniej częściowo dowiedzione to nie znaczy, że one dotyczyły całego zakonu, ale znaczy o tego rodzaju zdarzenia miały mieć też zakład i powiedzą też panie profesorze jak to się tłumaczono z tego zmuszania tych, którzy chcieli do zakonu wstąpić, żeby zabierali się Chrystusa, żeby pluli na krzyż przy tłumaczono że, że Sara ceni torturowali schwytanych chrześcijan, zmuszając ich właśnie do zaparcia się Chrystusa plucia na krzyż taki nowicjusz zmuszany do tego zaraz po przyjęciu reguły zakonnej reagował spontanicznie takie polecenie i właśnie te zachowania ta reakcja spontaniczna interesowały przełożonych, bo celem ceremonii miało być sprawdzenie reakcji na wstrząs psychiczny i to zachowanie podczas inicjacji miało potem decydować o przydzieleniu zadań w zakonie takiemu młodemu człowiekowi albo szedł walczyć jak był twardy a jakby uległy lękliwy no to zajmował się w zakonie chociażby dyplomacją dyplomacją zarządzaniem majątkiem tak to są to są tłumaczenia, które brzmią wiarygodnie pół dostojnicy templariuszy tłumaczyli to też w sposób bardziej radykalny to znaczy, że była to próba, która miała ta także doprowadzić do eliminacji takich kandydatów do zakonu, którzy zwyczajnie nie spełniali warunków do tego, żeby zostać członkami byli zbyt słabi psychicznie i gotowi zawsze zaprzeczyć Boga popadł w niewolę muzułmanów o w dość wiarygodnie ja moim celem jest tylko pokazanie że intencje pamiętnego były jego własnym mniemaniu jego własnym mniemaniu podkreślam dobre szlachetne to znaczy król uważał, że działa w słusznej sprawie działa w dobrej sprawy tak, że skoro dochodziło do tego rodzaju zdarzeń to wobec tego zakon musi zostać co najmniej zreformowany a gdyby się okazało no i wszelkie próby naprawy naprawcze nie dają rezultatu po prostu rozwiązany, dlatego że nie mieściło tu trzeba powiedzieć, że władze kościelne kuria papieska okazała się pod tym względem o wiele bardziej zrozumiała ja i elastyczna ta argumentacja, którą to uzasadnienie tego rodzaju praktyk do przed tak, gdzie ma piątego obecnych silną trafiło, mimo że część zarzutów została potwierdzona jednak papież wówczas po tym, przesłuchaniu sino nie zdecydował się jeszcze na kasach zakonu z części zarzutów zakon oczyścił, a jeśli chodzi o pozostałe udzielił rozgrzeszenia innymi słowy jeszcze w owym czasie Klemens pion no nie zdecydował się kasa zakonu ona nastąpiła dopiero w czasie Soboru powszechnego jeszcze w 1, ale panie profesorze, jeżeli pan pozwoli to trochę cofnąć się w czasie, żeby nie wyprzedzać się o wypadku, żeby pokazać się jak w chwili piąty rywalizował z Klemensem, a piątym oto, żeby Filip czwarty przepraszam z Klemensem piątym o to, żeby doprowadzić to zlikwidowania templariusze cofną się tutaj do lata 1300 siódmego roku bo zanim doszło do tego przesłuchania, którym pan powiedział przesłuchania bez tortur tak udziałem sług papieskich, czyli takiego normalnego przesłuchania na tamte czasy to Cleber, który po tej rozmowie z wielkim mistrzem zlecił, a rozpoczęcie dochodzenia to poinformował o tym wszczęciu dochodzenia króla i poprosił króla o to, żeby wstrzymał się od jakichkolwiek działań wobec templariuszy do czasu zbadania tych wszystkich oskarżeń to było 24sierpnia 1300 siódmego roku, ale Filip czwarty piękne nie zamierzał czekać już 14września, czyli po kilkunastu raptem dniach od tej rozmowy z Klemensem kazał aresztować rycerzy zakonników, którzy zostali uwięzieni w lochach poddani strasznym torturom i pod wpływem tych tortur przyznali się po prostu do wszystkiego ta no Filip piękny po prostu wiedział, lecz co z nich tak jest w każdym razie tak uważał to jest charakterystycznym dla całego jego sposobu postępowania sposobu myślenia trzeba też pamiętać reklamę wciąż był miał słabą pozycję wobec Filipa pięknego, ponieważ był to papier, który nie mógł rezydować w rozdzielaniu wtedy walkami wewnętrznymi pomiędzy arystokracją rzymską i arystokracją w Lacjum drużynie nigdy do Włoch po wyborze na papieża się nie udał większość pontyfikatu spędził podróżując po ziemiach Południowej Francji to był taki papież Wędrowniczek przyczyn właśnie wydawał tylko popołudniowej fan tam zresztą wywodził się w Południowej tam co więcej miał chyba cały czas pamięci, a no przykład tego jak brutalnie może zareagować kup pan na akcję za wrogość wobec papiestwa ciała trzeba pamiętać, że papież Bonifacy ósmy ten sam, który ogłosił dziadka Filipa pięknego świętym został uwięziony przez swoich przeciwników zadu z arystokratycznych rodów rzymski w tym w tym pośród zgodna z Kolegium kardynalskiego, ale wspomagany przez zbrojne oddziały nieoficjalnie to prawda, ale wysłane, bo było przez króla Francji umarł hańbie piękny zresztą domagał się o późniejszych papieży w tym Klemensa piątego, aby uznali bank Bonifacego ósmego heretyka było prowadzone całe dochodzenie no woli pamiętnego, które miało zbadać czy Bonifacy ósmy był w ogóle legalnym papieżem będą prawo wiernym papieżem innymi słowy chcemy ją w znacznym stopniu liczył się z brutalnością działań Filipa pięknego z jego przekonaniem o tym, że racja leży po jego stronie starał się raczej z Filipem w tym los templariuszy negocjować ten są ustawy ten sobór, który obradował w latach 13111312 z Jenny, a w Południowej Francji chodzi wówczas były to ziemie należące do cesarstwa przynajmniej nominalnie początkowo wcale w zamyśle Klemensa piątego nie miał doprowadzić do likwidacji zakonu dopiero pod wpływem pewnej demonstracji siły, jakiej dokonał w piękny najpierw zwołując okolica w pobliżu miejsca obrad Soboru w Kijowie stały generalne zgromadzenie przedstawicieli francuskiego pan w nich 3 Stanów kościoła rycerstwa i miast, które poparły działania kula zmierzające do likwidacji zakonu templariuszy, a następnie ze zbrojną dość liczną asystą co oczywiście można było łatwo tłumaczyć w ten sposób, że KUL udaje się wrażenie do niego należące, że po prostu podróżuje z takim zbrojnym dla własnego bezpieczeństwa, więc zbrojną dość liczną asystą PIT piękne złożył wizytę soborowy wiemy no i pod tym wpływem, widząc pokaz siły Klemens decydował się wydać 2002. Marta, czyli mamy dzisiaj wobec tego 700 dziewiątą rocznicę tego wydarzenia wydał Bury dla vox in extenso, w którym na mocy, której zakon templariuszy został zlikwidowany tabula została przez papieża opracowana w gronie ścisłego konsystorz, a to znaczy najbliższy wydawców papieskich nie wszyscy kardynałowie uczestniczyli w tych obradach 45 spośród konsystorz opowiedziało się za za likwidacją zakonu wobec tego ból lata kilka dni później dopiero o na początku kwietnia wrzesień nie mylę została ogłoszona, choć z datą właśnie 2002. ma ból Clement piąty niejako objaśnia wszystkim adresatom Abdulaye adresowana przynajmniej nominalnie do wszystkich chrześcijan biorąc pod uwagę niesławny podejrzenia, ale także insynuacje kierowane pod adresami zakonu templariuszy oraz podejrzane o tajemne sposób przyjmowania członków zakonu, jaki był w zakonie stosowany biorąc pod uwagę to, że te procedury przyjmowania zakładów odbiegają, od której kościół rzymski ja aprobuje, ale także biorąc pod uwagę, że tak wyrazie właśnie nie sławy, jaką zakon się okrył wśród wielu chrześcijan powoduje owa sława zgłaszanie biorąc pod uwagę, że niektórzy spośród członków zakonu popadł ni grze, a Postal bądź co do i teraz co najciekawsze, wysuwając argument no, że stolica Apostolska pasowała już różne bardzo zasłużone zakony z powodu mniejszych przewin niż te, które tutaj co prawda 2 dotyczą całego zakładu, ale tylko niektórych członków pytanie, który jego członków to papier decyduje się nieść zakon templariuszy przekazać jego dobra zakonowi joannitów i zabronić komukolwiek kiedykolwiek za aprobatą Soboru kandydować do zakonu zostali zakonu przyjętym nosić habit zakonu templariuszy po po prostu postępować jak templariusze czym mieni się templariusze pod halą Expo głodu innymi słowy to jest przypieczętowanie sensie prawnym losu zakonu templariuszy, który został wówczas rozwiązany w związku z tym wyszedł spod jego członkowie od tej pory byli członkowie wyszli spod opieki papieski tracili papieską ochronę to pozwoliło w ciągu najbliższych 2 lat Filipowi pięknemu oraz sprawdzić się z pozostałościami zakonu we Francji natomiast natomiast tu wrócę do państw iberyjskich poza Francją zakon został bezprawnie związany w krajach Europy zachodniej tak jak Anglia Niemcy Włochy jego dobra przekazane innym zakonom jego członkowie zwykle znaleźli także chronienie innych zakładach natomiast królowi półwyspu Iberyjskiego, którzy dobrze współpracowali z poprzednich pokoleniach templariuszami Aragonii Kastylii Portugalii, dla których działalność templariuszy była ogromną pomocą w prowadzeniu rekonkwisty i utrzymywaniu zdobyczy terytorialnych ziem od odbieranych muzułmanom zastosowali się do wolni vox in extenso powiedziałbym poza oznacza oczywiście zakon templariuszy każdy z tych kule został rozwiązany, ale wszyscy jego tło, ale każdy z nich na jego miejsce powołano nowe zakony, do których w całości we Wrześni członkowie zakonu templariuszy innymi słowy tam po prostu na Półwyspie Iberyjskim Komandorii zakonu templariuszy zostały przekształcone Komandorii nowego zakonu czy też tego same zakonu, który otrzymał nową nazwę to, ale kosztem o wiele wcześniejszego niż dotąd podporządkowania się niejasności kule bardzo dziękuję panie prof. prof. Jerzy Pysiak historyk Uniwersytet warszawski był moim państwa dzisiejszym gościem dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, państwu dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i oczywiście zapraszam już za tydzień Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA