REKLAMA

Lekcje z pandemii. Opracowanie Zespołu ds. Covid-19 Polskiej Akademii Nauk

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-03-25 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:21 min.
Udostępnij:

Z prof. Andrzejem Rychardem, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk rozmawiamy o czwartkowej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego, na której za problemy w walce z pandemią skierował pod adresem opozycji i prywatnej służby zdrowia. W drugiej części audycji rozmawiamy o pracach Zespołu ds. COVID-19 przy PAN.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prof. Andrzej Rychard dyrektor Instytutu filozofii socjologii Polskiej Akademii Nauk także Fundacja Batorego jest moim państwa gościem dzień dobry panie profesorze dzień dobry witam Jarosław Kaczyński zawsze uważał, że polityka wymaga wroga, że wróg wręcz politykę tworzy bez wroga polityka zanika już Mateusz Morawiecki szybko się uczy jak pan zapatruje panie profesorze na ten apel wszystkie ręce na pokład zaraz potem układam opozycję, czyli na to co dzisiaj premier Rozwiń » zaprezentował na tej konferencji o restrykcjach polityka wymaga wroga być może, ale pandemia droga już na pewno nie wymaga sama jest wystarczający drogi może powiedzieć jestem zaskoczony jestem zaskoczony i świadczy to w moim przekonaniu o tym, że poziom oba w obozie rządzącym związane z tym, że epidemia tak przyrasta jest też znający i zaczyna się szukanie nie chcę powiedzieć kozła ofiarnego, ale w każdym razie bardzo silne upolitycznianie pandemii poprzez zwrócenie uwagi na to no tak, że nam prywatna służba zdrowia nie pomaga no tak, gdyby po rządziła by wszystko do skomercjalizowania byłoby jeszcze gorzej już mamy protesty środowisk związanych z prywatną służbą zdrowia, które pokazuje, że pomaga już mamy protesty obiekcji ze strony opozycji to nie jest zgodne, gdyby taką wydawałoby się racjonalną strategią, która powinna polegać na poszukiwaniu jakiejś jedności, więc jeżeli teraz szuka winnego pandemii opozycji na umorzenia do tego stopnia lekarzem na rzecz kieruje się część uwagi część opinii publicznej strona opozycji, która nie pomaga no to moim zdaniem te świadczą o rosnącym poziomie obaw wynikającym ze wzrostu właśnie zagrożenia samo epidemią obok rady, ale taką taką politykę względem opozycji o politykę taką politykę dzielenia antagonizowanie rząd prowadzi przez ostatnie miesiące to nie jest tylko obraz ostatnich kilku tygodni pani redaktor oczywiście, że prowadzi oczywiście, że tworzenie konfliktów którymi do pewnego czasu skutecznie zarządzał Jarosław Kaczyński nie jest elementem jak gdyby jego taktyki politycznej, bo trudno mówić o strategii w tym wypadku zresztą to już też kończy swoją skuteczność, bo Jarosław Kaczyński, o ile jeszcze wciąż jeszcze być może bardzo skuteczny by rozpatrywaniu tych konfliktów ta ich przygasa nie jest trudna co więcej niektóre z nich same jak gdyby napięcia i konflikty wybuchają wewnątrz obozu rządzącego, a więc tego bym tutaj nie przecenia jako skutecznej strategii nawet z punktu widzenia interesu rządzących, a poza tym jest jeszcze 1 zasadniczy element, który powoduje, że w moim przekonaniu z punktu widzenia interesu Polski proszę społeczeństwa narodu, który tak często lubią mówić rządzący to nie jest ten czas, żeby teraz upolityczniać budować ten plik, gdyby nie powiedzieć wręcz i jątrzyć na nie jednak kontekstem jest pandemia, która absolutnie nie wygasa i w takiej sytuacji wydaje mi się no, że można mieć poważne rozważania moralne co do tego typu próby bardzo ostrego konfliktowego upolityczniania, a poza tym w moim przekonaniu nawet czysto pragmatycznych względów ona nie będą skuteczne, bo ja nie wiem czy duża część opinii publicznej kupi oczywiście kupią podobnie wszystko co kupują przedstawiciele tego tzw. elektoratu, który też bywa Eder rdzennego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, które byłyby zmiany i jego powiedzmy sobie rdzenie nosi trwały też byłaby zmiana, ale wszyscy wiemy, że nie o to by ci, aby rządzący od pewnego nad datku nie jest w stanie wygrać wyboru, a ten naddatek nie zostanie zachęcony w moim przekonaniu tego typu wypowiedziami o stanowisko zespołu do spraw covid Polskiej Akademii Nauk, którego to zespoły z pan członkiem chciałabym zapytać piszą państwo tak analizując, badając diagnozując pandemii od wielu miesięcy, że pandemia uwydatnił słabości społeczeństwa przywództwa oraz instytucji państwa i rekomendują państwo by odbudowywać reformować instytucję wzmacniać solidarne społeczeństwo i tak się przypomniał Andrzej Talar serialu dom, który mawiał wystawią łatwo powiedzieć oczywiście łatwo powiedzieć by pani nasze stanowiska do tej pory goli 12 to jest nomen omen trzynastym, w którym pani powiedziała, że były skierowane na bardzo konkretne rzeczy też stanowisko ma trochę bardziej ogólny kierunek chcemy przedstawić opinii publicznej badanie głównie kierujemy swoje stanowiska to, jakie główne lekcje powinniśmy wyciągnąć z pandemii widzimy Delekcie 2 rodzaju po pierwsze, lekcja dotycząca instytucji budujmy silne niezależne instytucje na pierwszym planie silną dobrą ochronę zdrowia, ale też niezależnej instytucji eksperckie, które nie będą właśnie upolitycznione, które będą miały dobry dostęp dodanych, bo z dostępem dodanych i w ogóle ze standaryzacją sposobu zbierania danych nie jest zawsze u nas najlepiej to wymaga bardzo bardzo dużego wsparcia monitorujemy kształt epidemii, bo to nie jest tylko kwestia tego kogo będziemy testować, ale jeżeli nie będziemy wiedzieli jak rozchodzi epidemia w całym społeczeństwie, jakie są wzory reprodukcji propagacji wirusa to wtedy nie będziemy wiedzieli też dokładnie oprotestować byśmy się od dawna proponowali, żeby robić cykliczne badania oparte na dużą losowo reprezentatywną próbę populacji robicie regularnie co tydzień i w ten sposób poznalibyśmy Wzorek krótko mówiąc mamy tam zalecenia dotyczące instytucji i mamy też pewnego rodzaju obserwacji można być rekomendacje dotyczące zachowań społecznych, bo my stoimy na tym stanowisku, że nadal rzeczywiście ogromny procent tego czy poniesie ryzyko zakażenia czy też unikniemy tego ryzyka jest w naszych rękach i ta nieustająca przypomniana zasada DDM dystans dezynfekcja maseczki tutaj musi grać podstawową rolę, ale także musimy pamiętać o pewnym rodzaju Solidarności integralności, gdyby społecznej i staramy się wykazać, że to, że ludzie będą działali w interesie innych to jest także działanie w interesie samych na szczepienia są najlepszym przykładem jest na szczęście maleje niechęć do szczepień w Polsce, jeżeli ja się zaszczepię o ochronie nie tylko siebie, ale panie inne, jeżeli pani innych w ochronie siebie, jeżeli z kolei próbuje jechać na gapę i umieć no to by się szczepię się nie za siebie potykają się wszyscy zaś idzie, a ja sobie prawdę potem i tak będę bezpieczny to jest strategia, która może odbić niekorzystnie z punktu widzenia mojego indywidualnego interesu tak, żebyśmy wszyscy będą tak myśleli to nikt nie będzie bezpiecznym krótko mówiąc mówimy o tym, że trzeba budować pewien rodzaj Solidarności tym ludzie zobaczą, że opłaca się działać dla dobra wspólnego, że to się także opłacać ze względu na na interesy indywidualne zresztą myślę, że my nie jesteśmy narodem nieprawdopodobnych egoistów, że jednak jesteśmy społeczeństwem, które kiedyś wyrósł ruch o nazwie Solidarność mamy silne organizacje pozarządowe, że mamy silne samorządy, że mamy silną zdolność do mobilizacji do działań zbieramy w związku z tym ja wciąż wierzę w to, że jeżeli nie będzie specjalnych zakłóceń także strona społeczna pewne zachowywanie się zgodne z tymi wymogami, które są konieczne będzie następowało ale, żeby ona następowało musi być wiara i musi mieć ten rodzaj zaufania do rządzącej, który pan, którzy powinni także pamiętać bardziej o interesie ogółu, a nie tylko w bieżącym interesie politycznej piszą też państwo w tym stanowisku konieczności podjęcia działań na rzecz budowania zaufania do nauki np. poprzez jasne komunikowanie społeczeństwu wniosków płynących z badań, tyle że widzimy jak rządzący jasno, demonstrując naukowcy są trochę jak kwiatek do kożucha tak radę medyczną przy premierze Morawieckim powołano dopiero w listopadzie wcześniej minister Szumowski z kimś konsultowała dziennikarze nie byli w stanie dowiedzieć, jakie są nazwiska owych ekspertów, z których rad korzysta szef resortu zdrowia członkowie obecnej rady medycznej przy premierze jasno mówią, że ich opinie są lekceważone, kiedy pan mówi o tym, że faktycznie zainteresowanie szczepieniami jest na wysokim poziomie z badań rządowych, do których wczoraj dotarła czysta polityka wynika, że 71% polskiego społeczeństwa ma ochotę się zaszczepić to jest ta dobra informacja z drugiej strony mamy te doniesienia dzisiejsze gazety wyborczej mówiące o tym, że na forach policyjnych mnóstwo antyszczepionkowców, że tylko 60% funkcjonariuszy zgłosiło się tych szczepień, czyli znacząco mniej niż nauczycieli, bo 75% lekarzy 85%, więc system zaufaniem do nauki też mamy problem mamy problem po części tutaj są wszystkie strony winne, gdyby jej rządzących, że nie do końca bierze już mają i media być może też, że nie bardzo przekazują dokładnie, chociaż też trudno dokładnie czytaj i po części nauka, że nie zawsze umie konstruować jasny komunikat po części winy jak gdyby nie ponosi nikt tylko jest pewien rodzaj nieprzygotowanie opinii publicznej, że nauczy się także pojawiają spory, czego jesteśmy świadkami przy okazji walki z pandemii jesteśmy świadkami nieprawdopodobnego postępu nauki izb wynikającej z niej technologii no i stworzenia szczepionek jest przykładem być może będzie stworzenie jakiegoś leku Krakowska czy ostatnio spojrzy to nie wszystko idzie nieprawdopodobnie szybko, ale co się dzieje poprzez stawianie rozmaitych hipotez, które spotykają konkurencyjnymi protezami wygrywają te, które lepiej przechodzą testy empiryczne w oparciu o fakty i spór jest w nauce czymś oczywistym opinia publiczna nie jest do tego przygotowana opinia publiczna jest przygotowana do jednoznacznego prostego komunikatu jak śmieci, że 1 ośrodek badawczy powiedział, że trzeba robić to drugi ośrodek badawczy pytał no tak, ale teraz nam wychodzi, że raczej oprócz tego albo nawet zamiast tego trzeba robić tamto to część opinii publicznej powstaje wrażenie akcie uczelni to oni właściwie sami wiedzą co jedzą krótko mówiąc nie będziemy słuchać lepiej słuchać tych antyszczepionkowców, którzy przynajmniej nieustające mówią wspólnie, bo oni mówią wspólnie Otóż nie trzeba zawierzyć nauce także w tym sensie, że trzeba dopuścić możliwość sporu, bo tylko w sporze rodzi się prawda i to jest bardzo bardzo trudne przygotowania opinii publicznej do tego, że sporów na aucie jest czymś naturalnym jeszcze na koniec krótko chciałbym zapytać o ten wątek, który nie jest optymistyczny piszą państwo tak z pandemią przyjdzie nam żyć jeszcze długo musimy nauczyć jak bezpiecznie żyć z wirusem, więc chyba trzeba porzucić już nadzieję, że ten koronawirus po prostu któregoś dnia rozpłynie się węgla tylko z nami już zostanie pani nie ten, kto inny przekraczania granic między między światem zwierzęcym światem ludzkim przechodzenie tylko rozmaitego rodzaju patogenu ze świata zmierzam do świata ludzi koronawirus nie pierwszy nieostatni, który tę drogę pokonał musimy mieć na to przygotowani i musimy myśleć, ale w tej krótkiej perspektywie np. myśleć taki sposób, żeby stworzyć wielkie wyzwanie dla projektantów przestrzeni publicznej będzie środków transportu być może na dłużej będziemy musieli myśleć o tym, żeby się poruszać w większym dystansie społecznym i trzeba to zrobić tak, żeby to było jak najmniej dolegliwe społecznie, żeby się nie ograniczało do noszenia maseczek, których trudno oddychać, bo tak wielu z nich jest trudno oddychać, ale może rzeczywiście jakieś rodzaje wynalazków tutaj tutaj nastąpią w tym sensie być może będziemy musieli dłużej dłużej w tym wszystkim żyć, ale też pandemia nauczyła nas czegoś takiego pojawiło się na samym początku takie przewidywania, a Polacy nikomu nie ufają to będzie dobrze sprzyjało temu, że będą się izolować no może na tym pierwszym etapie rzeczywiście tak, ale potem potrzebna współpraca krótko mówiąc jakiś rodzaj zaufania jest potrzebny jak tutaj przykładał ogromną uwagę nie tylko do struktur rządowych, które powoli powoli jednak coraz bardziej spójne komunikaty zaczynają wydawać na szczęście, ale do struktur samorządowych do struktur pozarządowych, ponieważ epidemia jest jednak dużym stopniu także zdecentralizowana prof. Andrzej Rychard Polska Akademia nauki Fundacja Batorego panie profesorze bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję cienia Tomasz Krzemiński program wydawała nam wczoraj realizował na to 360, który rozpoczyna się tuż po wywiadzie politycznym zaproszę państwa Wojciech Muza ja życzę udanego spokojnego wieczoru do usłyszenia jutro Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA