REKLAMA

Wielopoziomowe debaty i konsultacje społeczne, aby wymyślić przyszłość Europy

Połączenie
Data emisji:
2021-03-26 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie dziękuję czternasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Karolina Borońska Hryniewiecka z Instytutu politologii Uniwersytetu wrocławskiego ekspertka sieci tym euro i badaczka wizytujący na Sorbonie dzień dobry dzień dobry witam państwa, a będziemy mówili o konferencji o przyszłości Europy zacznijmy w ogóle od samego konceptu co to takiego jest, dlaczego ta konferencja się tak szumnie górnolotnie nazywa co się na nim wydarzyć ktoś organizuje, a właśnie Rozwiń » nazwa konferencja ona jest przez wielu postrzegana jako niefortunna nazwa, bo w zasadzie konferencja ubieram oczywiście kojarzy się jak jednoczy dwudniowe wydarzenie, na którym spotykają się eksperci mówią czym tyle, a tak naprawdę konferencja w sprawie przyszłości Europy to ma być szeroko zakrojone dłuższy proces konsultacji obywatelskich, a może pobiec trochę o jej idei, bo to jest istotne w zasadzie pierwsza została zaproponowana idea samej konferencji w sprawie przyszłości euro poprzez, a francuskiego prezydenta czy Emmanuela Macrona i tutaj cofamy do marca 2019 roku, a wiemy, że Macron często przemawia do narodu, ale nie tylko do swojego przemawia również Europejczyków i właśnie w takiej odezwie skierowanej do wszystkich Europejczyków, która została opublikowana przetłumaczona na języki, a i unijnej opublikowana w największych europejskich dziennikach, a nawą nawoływał do tego, aby o, aby Europa obywatele mieli większe wpływ na kształtowanie przyszłości naszej Unii i dawała się zorganizować taki proces potem ta idea tej konferencji, czyli konsultacji obywatelskich została podtrzymana przez obecną, a przewodniczącą komisji europejskiej, czyli Ursula von der Leyen i one zapowiedziała już po wyborach do parlamentu europejskiego mówimy tutaj w lipcu 2019, że Unia podejmie podejmie to inicjatywa chciano pierwotnie, aby rozpoczęła się cała konsultacja procesu wielopoziomowych debat w maju 2020 roku, ale no wydarzyła się nam pandemia i proce cały zostało opóźnione w zasadzie zastanawiano się czy ten proces w ogóle ma sens w takim kontekście pandemicznym dystansowania społecznego okazało się, że instytucje Unii Europejskiej zarówno parlament, jaki rada jak komisja są zdeterminowane, żeby jednak ruszyć ten proces pracy z konsultacjami zainaugurować najmniej 2 tygodnie temu 10marca przewodniczący 3 instytucji unijnych podpisali taki dokument to była tzw. wspólna deklaracja na temat tej konferencji określili w niej idee strukturę tej konferencji jak cel, jaki ma być osiągnięte, ale ważnym, że ostatecznie jest to Conference przedsięwzięcie instytucji unijnych prawda nie rządu francuskiego tak jest to się przedsięwzięć instytucji unijnych, ale chcielibyśmy wszyscy, którzy kibicujemy Europie Unii Europejskiej postrzegać jako proces oddolny to konferencja prezesa dolny no właśnie tutaj jest pogrzebany cały problem, czyli jak organizować instytucjonalnie takie przedsięwzięcie, które ma włączać obywateli ma być część, a historycznie spektakularnym, ponieważ ma składać się tzw. paneli obywatelskich zgromadzeń kilkuset obywateli z różnych krajów, czyli o wymiarze trans narodowe w różnych tematach, które dotyczą bezpośrednio obywateli w takich tematach, których Unia ma kompetencje i może działa, czyli np. polityka klimatyczna polityka migracyjna polityka celnym wspólnego, jakby teraz obecnie Unia coraz bardziej tutaj ingeruje wspólnej ochrony zdrowia, ale niekoniecznie ma kompetencje, więc zapytać obywateli chcieliby, aby tak się działo polityka podatkowa czy obywatele chcieliby, żeby Unia powiększyła swoje zasoby własne swój budżet i o, pobierając czy, przedstawiając nowe podatki na poziomie trans Narodowym to są wszystko bardzo istotne tematy, które oczywiście są działania dyskutowane w instytucjach unijnych, ale nie wiemy są tak naprawdę myślą, aby od obywatele i to tylko właśnie głównym celem tej konferencji to powiedziałem dla mnie powiedzieli również przedstawiciele innych instytucji jest, aby dotrzeć do tzw. a Cichej większości, czyli do tych obywateli, którzy po pierwsze, niewiele Unii wiedzą też, skąd mają wiedzieć po drugie nie bardzo interesuje ja, bo też nie rozumieją do końca, dlaczego miałaby interesować co ósmy prawda, ponieważ na Unia jednak wpływa na nasze życia, a dystrybuuje środki wprowadza polityki regulacyjnej, która każdego z nas dotyczą, a nie można jak pracują, gdzie pracują co robimy ile mamy lat decyzje unijne dotyczą nas wszystkich najjaśniej i urządzić poziom szczepionek, zwłaszcza o tym mówi prawo właśnie właśnie ona już jesteśmy w takim dosyć niefortunnym momencie z 1 strony, żeby rozpoczynać taki ambitny proces konsultacji społecznych by sobie myślę, że wiele osób obecnie no ma inne priorytety tak walczy o przetrwanie walczy o zdrowie walczy o dobry byt swoich rodzin Emu, ale też walczą ze zdrowym zachowaniu zdrowia psychicznego po prostu tak w tych lokalach, a z drugiej strony ktoś będzie pytała na co byście chcieli, żeby Unia zmieniła macie propozycje, więc z 1 strony jest niefortunny moment, ale z drugiej sobie myślę, że właśnie to, iż Europa przez ostatni RO się przeszła ogromną transformację komunikacyjną, czyli posługujemy się platformami rozmawiamy nie fizycznie obecnie w danym miejscu tylko poprzez Platformę zoom WebEx itd. i wiem, że to jest możliwe to z drugiej strony myślę, że właśnie ta pandemia stwarza ku takiej debacie trans narodowej pewne dobre okoliczności te być może właśnie szansa na włączenie dyskusje osób, które w innym wypadku by się nam nie chciały bardzo się tak aktywizować przemieszczać no właśnie, ale teraz powiedzmy sobie inaczej to znaczy co my co my właściwie tej konferencji chcemy co praktyk co ma dać co właśnie w związku z tym wydarzyć ma być napisane nowy traktat co ma co ma się stać nas właśnie tutaj nie do końca mamy jasność, a spójność celów, ale znowu ci, którzy są dobrze Europę ci, którzy chciałaby integracja postępowała dawała nam coraz więcej pozytywnych efektów chcą, aby ta konferencja doprowadziła do realnych zmian, aby przede wszystkim postulaty, które zostaną zebrane w ramach tych wielomiesięcznych debat zostały wpisane zostały przekazane instytucji oraz instytucjom europejskim ultra krótko powiem o strukturze tej konferencji Anety wielopoziomowa INI, aby została przekuta w konkretne czyny efekty, czyli albo zmiany i ustawodawcza, czyli mamy tutaj, a inicjatywa komisji i proces legislacyjny, w którym to medale są nowe regulacje nowe nowe decyzje nowe rozporządzenia, które czas sobie obywatela większości obywateli tak konsensus osiągnięty przez obywateli tak wskazuje, że tak powinno być, a do oczywiście bardziej ambitną krokiem byłyby też zmiany traktatowe natomiast tutaj wchodzimy na obszar dosyć kontrowersyjne dokonać zmiany traktatowe to znaczy przebudowanie taki sposób ulepszenie tak całej instytucjonalnej struktury Unii mamy obecnie traktat lizboński 2010 zmiana traktatowa na czas jakiś nowy traktat to wymaga jednomyślności wszystkich państw członkowskich i tutaj pojawiają się wyłomy to nawet spore, ponieważ w tym tygodniu 12 mniejszych krajów Unii takich mniejszych jak mam na myśli tutaj Danię Szwecję Holandię, ale również Słowację i i liczyła 2, czyli kraje naszego tutaj regionu podpisały tzw. pozycje państwa, czyli pewne stanowisko wspólne, że nie chcą, aby ta konferencja doprowadziła do zmian traktatowych i przebudowy daje strukturą, ale raczej ulepszania takiego technicznego Operacyjnego Unii np. zwiększenia transparencji podejmowania decyzji lepszego włączania parlamentów narodowych tak dalej oczywiście to jak najbardziej ma sens, ale jeżeli powiemy od razu na starcie obywatelom na to Doda coś tutaj przez rok będzie dyskutować debatować zbierzemy i będą techniczne zmiany to jak jaki może oczekiwać mobilizacji natomiast, jeżeli zapowie się, a że instytucje unijne absolutnie intensywnie podejdą do wszelkich nawet kontrowersyjnych propozycji, bo przecież, a tego nie należy Baś na końcu dnia i tak zadecydują państwa członkowskie w radzie Unii i parlament europejski, bo tak wygląda procedura decyzyjna, więc nawet, jeżeli obywatele położona stole decyzje, które może nie podobać wielu państwom osi nie podobać to potem te państwa będą musiały się wytłumaczyć tego, dlaczego nie podjęły kroków i moim zdaniem jako jako analityka doprowadzić do tego, że być może przestaniemy w pewnym stopniu oskarża Brukselę czy komisję europejską za podejmowanie kroków czy bycie nie demokratyczną dalej, bo to państwa członkowskie będą musiały się z tego wytłumaczyć i tutaj warto nawiązać dla takiego ogólnego oglądu czym jest Unia pracy został tak właśnie czy to jest to jest ciekawa sytuacja taka, zanim przejdziemy do do tej nam do tego wątku czym ta Unia dzisiaj jest to znaczy włączenie obywateli w dyskusję na temat Unii w pewnym sensie omija ten poziom rządowy prawda to jest jak jakiś rodzaj napięcia, a dokładnie dokładnie i to 5 jest widoczne bardzo często w historii Unii Europejskiej, a państwa członkowskie rządy, a grają zazwyczaj tzw. podwójną grę, czyli z 1 strony reprezentują interesy własne rządowe pewnych grup interesu na poziomie unijnym wobec innych swoich wspólnego świata innych państw z drugiej strony coś tam sprzedają obywatelom, ale bardzo często jest tak, że to, czego chcą obywatele czy ten no suweren tak, bo to polo, czyli demos kłóci się interesami wielkich grup interesu interesu korporacyjnych bardzo często związanych z rządami państw narodowych i innymi słowy, a instytucją, która blokuje zmiany w unii bardzo często w stronę liberalną w stronę większej integracji stron np. większej, a fiskalnej redystrybucji, tudzież sprawiedliwości społecznej często rada Unii Europejskiej to są państwa członkowskie, które po prostu chronią interesy innych wielkich aktorów bardzo często właśnie korporacyjne, ale swoje narodowe, ale niekoniecznie przekłada się na interes obywateli, więc dlatego trzeba docenić to i komisja europejska parlament europejski swoich takich mandatach negocjacyjnych do tej wspólnej deklaracji podkreślił, że one są otwarte na zmiany i to zmiany szeroko zakrojone na zmiany traktatowe głównie parlament oczywiście natomiast, a blokada przyszła ze strony rady Unii Europejskiej to proszę państwa jest ważne, żeby zauważyć, że problem deficytu demokracji Unii Europejskiej, które czas się mówi nie jest czymś napędzanym generowany przez komisję europejską tylko bardzo często przez państwa narodu ważny to zatrzymajmy wrócimy po informacjach czternasta 18 łączenie ich czternasta 24 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Karolina Borońska-Hryniewiecka rozmawiamy o konferencji o przyszłości Europy czy inicjatywie no właściwie można być podjęte przez Francję, ale potem włączyła się to włączy się w to wszystkie instytucje unijne to jest w tej chwili projekt unijny projekt mające na celu właśnie chyba trzeba wrócić do tego wątku, który za zarzuciliśmy przed samymi informacjami czy demokratyzacja Unii Europejskiej skontaktowanie się z obywatelami i włączenie ich proces kształtowania Unii Europejskiej właśnie mijają rządy narodowe, o którym których jak powiedzieliśmy różne rzeczy można powiedzieć czasem wcale nie zależy na tym, żebyśmy byli bliżej Unii Europejskiej tylko właśnie tutaj, że sprostowanie, bo to znowu źle zabrzmi, a poprzez obejście rządów narodowych nie do końca, bo przy, przyglądając się strukturze samej konferencji tak o przyszłości Europy będzie to przedsięwzięcie ćwiczenia demokratyczne wielonarodowe po pierwsze mamy wspólne przewodnictwa 3 instytucji w osobach ich przewodniczących, czyli mamy w parlamencie europejskim David Sassoli komisja europejska już Ursula von der najem no oczywiście rada Unii Europejskiej na takich samych zasadach przewodniczący obecnie to premier, a Portugalii, czyli państwa sprawującego prezydencja i 6 miesięcy mamy innego przy będziemy mieli innego przewodniczącego, który będzie również, a pieczę nad tym przedsięwzięciem sprawował także tu absolutnie nie ma pominięcia państw członkowskich, ale jednocześnie oddania głównego głosu obywatelom na co dalej, a właśnie tam chodziła przepraszam, że to wejdę słowo bo kiedy Maria ominięcie nie chodzi o to, że rządy narodowe są wyłączone, bo nie mogą być wyłączone, bo są one tworzą Unię europejską natomiast chodzi oto sytuację, kiedy instytucje unijne mówią myślę możemy komunikować z obywatelami Unii bezpośrednie to jest ten właśnie to co powiedziała na samym początku tej naszej rozmowy czy to, że pandemia nas też tego nauczyła pokazała się daje zrobić masowo możemy się komunikować bez konieczności, jakby spotykania się w 1 miejscu, więc to jest możliwe prawda uczestniczenie w takim projekcie z innej strony tak, ale z drugiej strony nie odbędzie się w sposób efektywny bez tarcia państw członkowskich do tego może z chciałabym zmierzać, czyli wszystkim chcę powiedzieć, że w ogóle Unia jest Super wspaniała niema się, o co martwić komisja jest świetna świetne intencje zawsze wszystko wychodzi chciałabym powiedzieć że, że mogliśmy prowadzić całą debatę o Unii Europejskiej na racjonalne obiektywne tory ja mam czasami wrażenia, że Unia albo można ślepo kochać sam fakt bycia Unią albo inna widzieć uznając, że jest agresorem narzuca nam decyzja odbierana suwerenność i te 2 podejścia moim najemcą gruntu niewłaściwe i trans z obiektywizmu my to Unia to jest faktycznie wyjątkowy Supra Narodowy, czyli ponadnarodowy system polityczny po prostu system polityczny 27 państw ma wszystkie cechy systemu politycznego tak jestem politologiem mogę państwa o tym na pewno się natomiast nie to system oczywiście nie spełniają funkcji państwa i ten państwa nikt nie będzie nie chcemy tego mamy swoje państwa kochamy swoje państwa czy swoje kraje przejawy jak sposób prawda natomiast struktura wyjątkowe na skalę światową nie ma takiej drugiej struktury na świecie, która zrzesza wiele państw, która realizuje polityki publiczne dotyczące 450 000 000 obywateli bez redystrybucji środki wspólnego budżetu jednocześnie jest oparta na dobrowolności dlatego doceńmy to teraz możemy ją krytykować jak najlepiej najbardziej krytykujemy własne państwa, dlaczego mamy nie krytykować Unii to jest system wciąż bulwersujące no ale bardzo przepraszam w 2 ze słabo co powiedziała te 2 stany albo zakochania albo nienawiści one wykluczają krytykę, bo opierają się na niewiedzy właśnie właśnie o to czy to tylko ja z kolei jako wykładowca również które, który ma kontakt z młodymi ludźmi zastanawiam się jak obywatele mają wiedzieć więcej Unii, jeżeli właśnie nie są w żaden sposób, a taką konstruktywnie obiektywnie oni informowani o kraj mamy już fanpage na Facebooku mamy na Twitterze, ale ile ludzi z tego korzysta nie ma edukacji Obywatelskiej dotyczącej Unii Europejskiej albo jest ona krajana Unia cały czas jest postrzegana w językach i właśnie wrócił tutaj do gminy państw narodowych państwa narodowe ponoszą taką wina, czyli że rządzący, że demonizuje często Unię, przedstawiając ją jako przede wszystkim jakąś zewnętrzną odrębną rzeczywistość instytucjonalną no przecież Unia to my to właśnie państwa NATO, ale wiesz przecież też o tym, że jest to pewna forma ingerencji krajów ościennych jeśli można tak powiedzieć będących Unii w sprawy kraju danego danego kraju tak to jest średnia pewne poglądy prawda oczywiście, ale właśnie ten z pewnym populistycznym starciu w przypadku populistycznego rządu zawsze można rozgrywać się to robi nawet dobrze to absurd w takim razie populistów może nawet nie lubię słowa populizm populizm jest po prostu, a też wsłuchiwanie się głos obywateli tego to już to już Noel też nowa definicja popularnych banków, ale populizm to późna meta skrajne skrajnie prawicowe głosy tak, bo zazwyczaj mówi prawica jak krytykują Unię i podejście do wielu rzeczy, że wydarzenia mimo serii z Grecji to wtedy mamy Legacy tak się dogadała z Unią by, ale Powróćmy do do tego co się dzieje MO Zobacz, jakie zaufanie na szkodę instytucji publicznych ogólnie krajowych jak Adam parlamenty narodowe proszę wyobrazić, że ostatni Eurobarometr 2000 to przedostatni 2019 roku pokazuje jasno, że Europejczycy mają większe zaufanie do parlamentu europejskiego ponad 52%, a do parlamentów narodowych własnych własnych legislatywy tylko 35 w tym Polska uwaga powinna się martwić tylko 30% Polaków obywateli Polski ma zaufanie do Sejmu Senatu przeczy 56% parlamentu europejskiego, bo roszczenie stało się cyrkiem, bo jeszcze niema transmisji obrad, bo jeszcze się w ten sposób nie nabija sobie punktów ja chcę powiedzieć przez to, że problem deficytu demokracji jest pierwotnie na poziomie państw narodowych oczywiście nie wszystkich, bo jak spojrzymy na np. wyniki tego samego Eurobarometru Skandynawii czy państwach nordyckich czy dania Szwecja Finlandia to także zaufanie jest imponujące ponad 6067% ufa swoim własnym parlamentom oczywiście świadczy to jednak, że dzięki kulturze, ale też powiem o tym, że parlamenty nordyckie właśnie są jednymi z najbardziej aktywnych parlamentu, które współkształtują razem z rządami swoimi politykę europejską, a Sejm, który również badam jest jednym z najbardziej biernych znacie, a potrafi podnieść, a tzw. czerwoną kartkę i powiedzieć coś się nie podoba, ale nie jest aktywnego współkształtowania debaty o polityce Europę na dobrze to dlaczego dania nie chce nowego traktatu rzeczy tak zaburza ten wywód właśnie, dlatego że oni są pragmatyczni tak też państwa tu bardzo pragmatyczne być może w przeciwieństwie do Macrona, które jest idealistą jesteś takim liderem opinii milionerem, a tam bardziej patrzymy na to co jest możliwe jest wykonalne i a co może doprowadzić tę metodę małych kroków do lepszych rezultatów i a ja tego nie neguje tylko uważam, że z Tychami idei tej konferencji na samym początku do technicznych zmian jest dużym błędem, dlatego że one przede wszystkim musi być atrakcyjna dla obywateli i KRUS 1, czyli musimy pokazać, że jest marchewka na końcu bardzo brzydko brzmi wiem, ale niestety jak można zainteresować studentów Unią europejską zaproponować np. to powinna być instytucją już proponowano wtedy taki naszą forum europejskim Uniwersytecie we Florencji, żeby stworzyć konkursy na reformę Unii dla studentów, którzy będą mogli potem przedstawić się np. w parlamencie europejskim to może brzmieć brzmieć, a tanie czy czy trywialnie, ale wydaje mi się, że jeżeli nie pozwolimy sobie na tchnięcie pasji na połączenia Unii, gdyż kultura muzyką przedsięwzięciami były zbliżone do ludzi bardziej niż tylko technokratyczny i tekstami nie osiągniemy rezultatu które, które zamierzamy i chcę powiedzieć my euro filar, czyli np. ja myślę często wstydzimy podjąć z pasją to misja informowania o pozytywach integracji pozytywna polityk publicznych jesteśmy tacy zachowawczy, a z kolei ze strony eurosceptyków misja jest wiosna ona została podjęta z pasją zaprawy co prawda to prawda, ale właśnie tak jak teraz słucham przypomniała mi się też na sam koniec musimy kończyć, że na parę lat przed Brexitem państw w tym studiu prowadziłem rozmowy o takim projekcie zrobionym przez jeden z dalszych think tanków albo jakąś szkołę brytyjską, która ogłosiła konkurs na prace na opracowanie modelu wyjścia z Unii Europejskiej, czyli wtedy środowiska eurosceptyczne były bardzo zaangażowany w to, żeby ludzi wyłącza takie pomysły tak ja się przy tym nie bronią w meczach przegraliśmy przegraliśmy Brexit niestety dziękuję bardzo, Karolina Borońska Hryniewiecka z Instytutu politologii Uniwersytetu wrocławskiego ekspertka sieci tymi Europy badaczka wizytujący na Sorbonie własnymi 1434 za chwilę informacje program przygotowała Anna Piekutowska realizował Kamil Wróblewski połączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA