REKLAMA

Wyzwania współczesności: Nowoczesne rolnictwo

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-03-28 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
29:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Ujka ósma 6 Karolina Głowacka przy mikrofonie wydawcą programu jest Tomasz Kopka realizuje Maciej Gorczyński jesteśmy państwem jeszcze przez godzinę w tym składzie w poranku Radia TOK FM weekend niedzielnym za godzinę tej poziom naszej antenie będzie audycja świat się chwili Grzegorza Sroczyńskiego wcześniej podsumujemy politycznie tydzień czekam na państwa komentarze pod adresem niedziela małpa TOK kropkę FM oraz telefonicznie 224 czwórki 044, aczkolwiek Rozwiń » rozumiem, że mogą być państwo trochę nieprzytomny w związku z tą zmianą czasu, jaka tej nocy nastąpiła to może jeszcze raz podkreślę jest ósma 787 na zegarkach w niedzielę po ósmej w TOK FM o zajmujemy się tematami, które niekoniecznie są bardzo bieżące wybiegamy trochę w przyszłość szukamy rozwiązań na wyzwania współczesności czy też najbliższej przyszłości liczonej w perspektywie właśnie dekady, bo mamy nową dekadę 2001. wieku od kilku miesięcy dziś nowoczesne rolnictwo osiągnięcie neutralności klimatycznej rolnictwa przed 2050 rokiem oraz ochronę i wzmacnianie ekologicznej trwałości ekosystemów muszą stać się głównymi priorytetami krajowego planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej tak uważa 55 organizacji pozarządowych wzywających do przyjęcia paktu społecznego dla polskiego rolnictwa z nami jest przedstawiciel jednej z tych organizacji prof. Zbigniew Karaczun z SGGW oraz ekspert koalicji klimatycznej dzień dobry panie profesorze dzień dobry pani dzień dobry państwu jest z nami również pan Wiktor Szmulewicz prezes krajowej rady izb rolniczych dzień dobry panie prezesie dobry pani na państwo chciałbym zacząć od pana profesora mu pan wyjaśnić czym jest ten plan strategiczny wspólnej polityki rolnej, które jak rozumiem zdaniem państwa ma ulec poprawie powinien ulec poprawie w jakim sensie rolnictwo ma wpływ na klimat skoro postulujecie neutralność klimatyczną do roku 2050 strategiczny plan dla wspólnej polityki rolnej to dokument, który rząd Polski musi przygotować przedstawić komisji europejskiej stanie się podstawą do uzyskania przez nasz kraj środków w ramach tej polityki środków, które będą wspierały rolników i cały sektor produkcji rolnej zarówno tych podstawowych płatnościach, czyli płatności bezpośrednich, ale przede wszystkich przede wszystkim w realizacji innych różnych form rozwoju rolnictwa i jakby budowy nowoczesnego rolnictwa o tym, o czym pani mówi, że to rolnictwo powinno się zmienić i to co jest ważne to rolnictwo jest z 1 strony największą ofiarą skutków zmiany klimatu, dlatego że wszystkie czynniki produkcji rolnej to czynniki właśnie klimatyczne, ale z drugiej strony on tak on także w dużym stopniu wpływa na Klima dlatego powinniśmy dokonać pewnych zmian w rolnictwie, bo przed rolnictwem stały 3 wielkie wyzwanie z 1 strony musi wyprodukować odpowiednio dużą ilość produktów rolnych, żeby dostarczyć pożywienie wzrastającej ilości wielkości populacji ludzkiej, ale jednocześnie musi zapewnić ochronę różnorodności biologicznej i dojście do neutralności klimatycznej i aby to było możliwe nie możemy zostawić rolników samotnie my musimy wspierać rolników musimy stworzyć taką politykę, która spowoduje, że rolnicy będą w stanie to zrobić, ale bez utraty swoich dochodów bez utraty konkurencyjności polskiego rolnictwa i rolnictwa europejskiego wobec rolnictwa globalnego to mówił pan prof. Zbigniew Karaczun teraz chciałbym poprosić o głos pan Wiktor Szmulewicz prezes krajowej rady izb rolniczych panie prezesie czy rolnicy rolniczki branża w ogóle bierze pod uwagę kwestie klimatyczne w swojej codziennej pracy w duże państwa rolnictwu zawsze było związane chyba najbardziej klimatem z przyrodą od od zarania jego istnieje od samego początku tu rolnictwo dokonywało różnych zmian ewoluowało w zależności od potrzeb pod tego to ludzie chcieli chyba najbardziej reaguje by na to co się wokół nas dzieje dobrze, że jesteśmy w unii, że mamy środki pomocowe nie z nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, ale czasami jest mieć zrozumienie w ogóle filozofii i produkcji rolnej ludzkość, ale panie prezesie za nim może Unii Europejskiej chciałbym zapytać o waszą perspektywę branże to znaczy nie na spotkaniach Izby rolniczych rozmawiacie jest źle CLiF jest dramat klimatyczne co robimy co zalecamy robimy jakieś poradniki dla rolników Rolniczego czy 20 lat jest to temat, bo my to zauważamy może jeszcze bardziej niż w mieście, bo zmiany klimatyczne, które są u nas powodują dzisiaj na wsi ogromne susze albo brak zimy przedstawiamy się, że tak powinny z produkcji, którą byliśmy przyczajeni terminów Agrotechnicznych różnych innych do nowej rzeczywistości, którą mamy w Polsce jest akurat tak trochę, że te zmiany klimatyczne ocieplenie klimatu kreśli czasami Ron rolnictwo sprzyja domami ostrej zimy nie mamy z tego tytułu skutków, ale mamy inne za zagrożenie szkodników i innych rzeczy, które do tej pory w naszej strefie klimatycznej i ich akurat nie było dzisiaj mamy przed nami ogromne wyzwania cały czas, bo te to zapotrzebowanie na żywność rośnie my raczej tutaj w Europie w Polsce produkujemy dosyć dobrą żywność względem reżimem sanitarnym jakościowym dobrostanem zwierząt i różnych dzisiaj z dobrostanem to pan różne lata ale, ale nie ale gdy pani mu mówimy, że można lepiej, ale czy w innych częściach świata 30 kij, kto różnie bywa, ale są to ustalone tylko wykonuję od sytuacji złe i zwierząt do sytuacji katastrofalnej to wyroby do no tak, ale musimy zrozumieć 1 rzecz, że trzeba się oprzeć na ba nie na jakiś emocjach, ale chciałbym, żebyśmy się oparł na badaniach naukowych na różnych wszystkich różnych mądrych ludzi, którzy naprawdę określał najgorzej jest to jak od o w rolnictwie ekonoma być mówią ludzie, którzy przynajmniej na tym znają ja chciałbym zmieniać i rolnicy chcą się przystosowywać, ale do normalnych warunkach taki, że to naukowcy świat nauki udowadnia mówi coś co trzeba robić, a najdalej jak i jak tak często mówią na ten temat ludzie, którzy do końca wiedzą, o czym czym czy mówią, bo to na tym się po prostu nie znają dobrze się jako szansę mówić o o innych brata, który zdał dobrze, że jestem dziennikarką bezczelne prawo, że mogę wypowiadać, ale ja jest ich redaktor dobry mówi, ale zawodowych oraz Pawia obuwie o 2 marca, więc panu chodzi chodzi panu ekspertów od wszystkiego teraz mamy np. ekspertów od przestawiania kontenerowca w kanał również z inną wszystkim znam, ale także dobrze składa, że mamy na antenie naukowca prof. Zbigniewa karać przypomnę to pan powiedział więcej właśnie o tej wpływ rolnictwa na klimat, bo w drugą stronę to rozumiemy to, że zmienia się klimat mamy susze no to rolnictwo w kłopotach, ale drugą stronę jak rolnictwo wpływa na klimat i czy tutaj można coś zrobić czy rzeczywiście rolnictwo jest istotnym źródłem emisji gazów cieplarnianych i to wynika z 2 powodów 1 źródłem jest przede wszystkim procesy naturalne, które zachodzą w glebie i one są wspomagane jeszcze nawożeniem azotowym to jest misja podtlenku azotu, czyli 2 o to jest o tyle istotne, że NBA jest gazem cieplarnianym o potencjale ocieplenia 260× większy niż chce od 2, czyli nawet nieduże ilości tej misji powodują znaczący wpływ na klimat globalny natomiast drugi tutaj emisja bierze się z czego panie profesorze przede wszystkim to jest nawożenie później przemiany mikro chemicznym mikrobiologiczne przepraszam, czyli mineralizacja i utlenianie Azotów klubowego do azotu gazowego i on ten jest emitowany gleby do atmosfery gleba jest, bo to też warto wiedzieć, że gleba jest to oceanie największym magazynem węgla organicznego czyli, jeżeli chcemy ochronić klimat musimy także tak gospodarować źle bo, żeby jak najwięcej węgla było magazynowane w Liwie bierz siebie warstwie w postaci humusu postaci próchnicy i tu jest akurat dobra rozwiązanie, bo magazynowanie czy zwiększenie ilości próchnicy jest działaniem pożądanym z punktu widzenia rolnika, bo to zwiększa żywność żyzność gleby, ale drugi bardzo ważnym źródłem emisji w rolnictwie jest produkcja zwierząt to z 1 strony tzw. naturalna emisja metanu metaboliczne, dlatego że przeżuwaczy m.in. krowy kozy czy cieczy czy owce mają taki taką konstrukcję metabolizmu żołądkowego, że w jej trakcie będzie wydzielony jest metan druga drugie jak miejsce powstawania tego metanu to jest zarządzanie odchodami zwierzęcymi tam także w wyniku fermentacji dochodzi do emisji metanu to jest mniej więcej druga połowa emisji gazów cieplarnianych rolnictwa problem w rolnictwie tutaj pełna zgoda z panem prezesem, że to jest rzeczywiście problem, który musi zostać dostrzeżony również przez polityków, którzy chcą, żeby rolnictwo się zmieniło jest to, że to jest emisja procesowa to znaczy, jeżeli chcemy produkować, że żywność, jeżeli chcemy uprawiać rośliny, jeżeli chcemy hodować zwierzęta to ta emisja musi następować my musimy szukać takich sposobów i są takie sposoby, żeby ta emisja była mniejsza, ale również wykorzystać to co powiedziałem wcześniej, że rolnictwo jest takim sektorem, w którym my możemy zwiększyć pochłanianie węgla w glebie biomasie rolniczej, ale tutaj zrobię krok do do tej i to do tego już powiedziałem do tego co pan prezes też powiedział to musi być mechanizm, który będzie wspierał rolników w tych działania, dlatego że wiele tych działań będzie rolników dodatkowo kosztowało i dlatego mówi nie możemy pozostawić rolników samo samotnych tych działaniach stąd m.in. apel koalicji klimatycznej koalicji żywej ziemi koalicji Ratujmy rzeki koalicji rolnictwo przyjazne dla przyrody, bo to 4 koalicję podpisały ten apel, żebyśmy tak zmienili, żebyśmy podpisali pakt społeczny dla rolnictwa, czyli nie tylko, żeby wymagać od rolników zmian, ale również by ich w tym wspierać tak mówi prof. Zbigniew Karaczun za chwilę skrót informacji potem wrócimy do rozmowy i zapytamy o konkretne rozwiązania, jakie stosuje już branża w jakiej pomocy by oczekiwała poranek Radia TOK FM Ujka dzisiaj wyzwaniach współczesności wyzwania na najbliższą przyszłość rozmawiamy o rolnictwie neutralności klimatycznej postulowanej przez organizacje ekologiczne tegoż rolnictwa przy czym jak mówił przed skrótem informacji prof. Zbigniew Karaczun z SGGW ekspert koalicji klimatycznej, który naszym gościom nie chodzi tylko o to, żeby wymagać od rolników, ale również, żeby im w tej zmianie towarzyszyć nie z nami również pan Wiktor Szmulewicz prezes krajowej rady izb rolniczych dzień dobry jeszcze raz panowie i od razu pytanie do pana prezesa, jakiego rodzaju pomocy by państwo wsparcia może jako branża oczekiwali oraz bardzo bym prosiła o przedstawienie konkretnych zmian, które już są wprowadzane, bo przecież ten kryzys klimatyczny to nie jest rzecz nam znana od wczoraj tylko mówimy o tym od lat, więc czy branża już zareagowała ja sądzę, żebyśmy syn musi tylko 1 rzecz za wiązanie wody w tematu, który pani pyta musimy sobie uświadomić, że rolnictwo, jaką częścią tra ma wpływ na ten ten klimat wszystkim wśród zadbać o zmiany swojego trochę stylu życia tak oczywiście panie prezesie my 72% liga Cieplak absolutnie generowaniu znajdziemy o tym jest spółką natomiast gdy mamy teraz Quadra, żeby publiczne rolnicy jednak tak wszystko robimy jeździmy na rowerach unikamy itd. ma być rolnictwo zrównoważone bardzo czy zrównoważone rolnictwo polega na tym, że produkujemy z właściwym wykorzystaniem wszystkich z celów dobro, którego mamy, czyli wykorzystanie odpowiedniej gleby wykorzystali odpowiedni produkcji zwierząt innych, bo zwierzęta, że robią też pozytywne rzeczy też o tym mówić poprawili to humusu gleby i zatrzymywanie c 2 to także produkcja zwierzęca, która dostarcza Oborniki no i zwierzęta także żywią się czasami produkt Tammy którymi nie trafi człowiek wykorzystują odpady produkcji żywności produkcji roślinnej wystąpiły pewne tylko trzeba harmonizować mnie następowała zbyt duża koncentracja w 1 miejscu rozwiązania, jakie wprowadza branża lub jakich jego wsparcia oczekuje w tej w sprawie neutralności klimatycznej to przecież prawie to tak, czyli bardzo dobrych badań opartych stosowania takich środków, które nie będą tak emitowały do atmosfery różnych niepotrzebnych rzeczy, które dzisiaj mogą rok czy mówiąc roku jeszcze wiedzy tak ekspertyz o tym pan mówi tak to jest też i to musi być oparte na badaniach naukowych pełnych, które będą tak to po pokazywały te wszystkie wasze rzecz my jesteśmy gotowi do tych zmian, ale to trzeba nam to w pewnym sensie raz finansowo pomóc, bo to są zmiana sprzętu często zmiana tak elementach dowolności trzeba ludzi uczyć wiedzy innych to do Sopot podstawowe sprawy, które trzeba bić o Miedź cały czas także w zanadrzu samowystarczalność kraju i świata liczba ludności rośnie, więc wyzwania przed nami to jest główne udo, żeby zapewnić ludziom żywność, żeby nie powodowało zakłócenie różnych rynków to jest pierwsza tak mówimy o skracaniu łańcuchów i transportu i innych właśnie rzeczy, żeby ta żywność mi mówiła, że tak po całym świecie niepotrzebnie i to też niższy wasze klimat, żebyśmy pozrywali artykuły największej ilości wokół siebie, której które, które mamy przy tworzeniu krótkich łańcuchów żywnościowych zachęt kosą to są ważne zdaje sprawy, które wpływają na to, że rolnictwo i spożywanie żywności jest mniej, że tak bym agresywne do środy do lokalnych żywność taktu oraz Żywno bardzo istotne to mówił pan Wiktor Szmulewicz panie profesorze zwracam się do prof. Zbigniewa karać ona, gdzie są ekspertyzy dla rolników i rolniczych co jak należy robić ja myślę, że wiedza o tym co mamy robić powinni przepraszam nie my, bo tak naprawdę rolnicy powinni wdrażać te rozwiązania nie my możemy jedynie doradzać się zarówno rolnikom, jaki politykom, żeby tego typu działania wspierali mnie wydasz myślę, że wiadomo tak naprawdę możemy powiedzieć, że np. bronić w uprawie to jest rezygnacja z głębokiej orki przejście na uprawę bez rockową, ale tak jak pan prezes powiedział to wymaga zakupu nowych maszyn może być stosowanie między plonów roślin bobowatych na nawóz zielony przerywanie między plonu trwała pokrywa roślina tych rozwiązań jest naprawdę bardzo wiele, które mogłyby samej uprawie zmniejszyć emisję panie profesorze przepraszam zapytam tak trochę może zdradzając kulisy panowie znają osobiście myśmy mieliśmy przyjemność pan prezes kiedyś był na takim spotkaniu, które robiła koalicja klimatyczna dotycząca bezpieczeństwa żywnościowego jest pan mówi, że sąd ekspertyza pan prezes mówi, że ich nie ma ja myślę że, że to nasze trochę trudno powiedzieć, a ja za ile pan prezes będzie się tłumaczyć jak licea dla WPR, dlaczego prezes mówi, że zima być może, dlatego że spotkaliśmy się ja wtedy były przez reprezentowałem koalicję klimatyczną oczy i organizacje pozarządowe, a nie świat nauki dlatego być może pan prezes podchodzi do tego co my mówimy trochę z rezerwą, a nie z rezerwą podchodził do badań naukowych no myśmy pracowali panem profesorem kozy Rosy Instytutu uprawy nawożenia gleby w Puławach taki raport dotyczący wpływu zmiany klimatu bezpieczeństwo żywnościowe Polski, gdzie pokazujemy, że bez tych działań bez uzyskania neutralności klimatycznej rzeczywiście rolnictwo w Polsce będzie i konsumenci, bo to na końcu uderzy nas wszystkich będą ogromnym problemie, dlatego że tak jak powiedziałem na początku rolni swoje sektory, które w największym stopniu jest negatywnie dotkniętych skutkami zmian klimatu, bo to co, którego widzieliśmy za cenę Wiśni tam po 20 kilka złotych ma przed metą to jest to uderza nas, ale proszę pamiętać, że to te Ka susza ulewne deszcze Grad te przy późne przymrozki przede wszystkim uderza w rolników i oni na tym tracą i badania wykonane przez Instytut Ekonomiki rolnictwa i gospodarki Żywnościowej jest resortowy Instytut badawczy mówił, że w gminach, w których jest susza dochody rolników spadają 25% to jest cieszy się bardzo, że rozmowa jest empatyczna ani na kontrze ktoś często zdarza w mediach natomiast chciał zapytać jednak troszeczkę na kontrze pana prezesa to w końcu z jak to jest, że pan prezes pan prof. Karaczun mówi, że jest katalog propozycji pan mówi, że brakuje wam tej wiedzy ze strony naukowcy z Bytowa czy może może i naukowcy te opracowania mają, ale u nas leży doradztwo cały system to kto po raz darować do tego mamy dzwonić teraz do kogo wezwać do ministra rolnictwa chce pewnie nie odbierze ale, ale nie mój wydawca Tomasz Kopka jest człowiekiem niezwykle skutecznym zapewne pan, że związek tego nie chce żadnego, ale nie mamy po prostu mamy słaby system przekazywania osiągnięć nauki do praktyki mamy ażeby, żeby to funkcjonowało normalnie i dobrze to potrzebne silne doradztwo, czyli doradcy, którzy przekazują poprzez szkolenia różne inne rzeczy nowe technologie, które są, skąd mają wzięcie doradcy, kto ma ich nawet towarzysze doradcy są w Polsce lidera nie wiedzą co doradzać często tak są tak powiem nie do raczej może dobrze to powiedział nie mają wiedzy taki do końca przekazywanej z osiągnięć nauki to kto ma im wiedzę dać czy zielsko rolnik dowiaduje się dzisiaj i co uprawiać w jaki sposób dochodowa od firm, które sprzedają środki ochrony roślin sprzedają pasie szelkach noszą interes, ale to bardzo proszę wyjaśnić, że proszę nie wyjaśnić miasto owej kim są ci doradcy, kto szkoli to powinienem dać wiedzę, żeby ona przechodziła dalej w Polsce mamy tak uczelnie mamy instytuty i mamy doradztwo państwowe i to doradztwo państwowe jest ze wszystkich, że tak powiem ma pełnić funkcję doradczą, czyli państwo tutaj daje całemu państwu kolokwialnie państwo ma system doradztwa dzisiaj doradztwo głównie zajmuje się wykorzystaniem środków unijnych, bo smród rolnicy składają wnioski o różne płatności inwestycyjne inne muszą przygotowywać cały ogromny, że tak pani wniosek i pan mówi szkolnej to doradztwo kuleje potrzebne jest, że tak powiem doradztwo obiektywne, które poprowadzi gospodarz swobodnie takie na szkoleniach, że przyjęcie że, bo dzisiaj taki, jeżeli zaprasza się jako grupę rolników oni na to wysłucha jak na pokaz garnków rozumiem, dlaczego tak, więc aż wspaniały środek taki czy innego jeśli znasz ani ani tak jest będzie wszystko piękne ładny jak będzie miała w tym miejscu rumieniec będzie wszystko konflikty, a nam potrzebne doradztwo takie, które przyjdzie, że tak doradca do gospodarstwa popatrzy jak to gospodarstwo funkcja z celuje doradca musi mieć ogromny wasze zaufanie i powie to kolego robi to może zróbmy to inaczej będzie z tego korzyść, a druga sprawa się jeszcze poza tym wszystkim to mamy także kuleje oświata rolnicza również młodzi rolnicy nie mają praktycznie praktyk zawodowych na całym świecie, a wasza w Europie rolnik, który przychodzi do do zawodu młody ma system stażu pracy w innych gospodarstwach w innych skrycie wszech w innych krajach przychodzi z ogromną wiedzą doświadczeniem, a u nas uczymy większości rolników nowych gospodarstwach swoich lub na na lekcjach siedzi się ich zamiast niego nowoczesnej to takie trochę na nie będą się stanie, ale nie ma przełożenia tej nowoczesności to jasne to jest w takim sprzedać trochę mnie to wybiło z rytmu w takim razie skoro realizm nie wiedzą co, która tak nie jest łatwe, czyli doradcy nie wiedzą co doradzać, a ja tutaj mam przygotowany teraz pytanie o nowoczesne rolnictwo rolnictwo sterowane komputerami rolnictwo częściowo zrobotyzowane rolnictwo wykorzystuje, wykorzystując sztuczną inteligencję, bo wiemy, że są też takie możliwości precyzyjnie nawadniających precyzyjnie stosujących środki ochrony roślin zamiast masowo chciałam zapytać czy w Polsce coś takiego jest jest możliwe jest zima stanowi od ubrań to są Japonii o Wiśle jest ono jest skład to pan profesor rolnych era rozmawia, proszę bardzo, zaniepokojeni pamiętam swoje panie prezesie pan Zbigniew Karaczun wrócimy do pana, czyli jest już rolnictwo, czyli z 1 strony doradcy nie potrafią doradzać, ale rolnictwo nowoczesne Super mediom powiedział także doradcy nie potrafią doradzać co chyba za daleko idące nosi jamie przyjemności zrobienia zeszłym roku takich badań w gospodarstwach ogrodniczych, które produkują dla jednej z dużych sieci handlowych w Polsce i dostarczają jej bardzo dużo warzyw codziennie i to są gospodarstwa, które na poziomie rozwoju myślę, że trudno znaleźć lepsze kraje zachodnie Europy, bo to naprawdę bardzo nowoczesny fantastycznie zarządzane gospodarstwa rolne problem, jeżeli w ogóle mówimy o rolnictwie w kontekście też zmiany klimatu i neutralności klimatycznej ja chciałem cofnąć się 1 krok w tym i powiedzieć, że problemem w Polsce jest to, że my nie dostrzegamy zróżnicowania rolnictwa mówi my, czyli polityka rolna, że trzeba dobrać odpowiednie instrumenty do odpowiedniej kategorii gospodarstw, bo mamy dokładnie tak jak o gospodarce, które pani się pytać bardzo precyzyjne sterowane, gdzie mamy menadżerów tak naprawdę rolniczych, a nierealnie gospodarzy nie rolniku, ale mamy też małe działki mamy gospodarstw, które mają 570ha, które potrzebują zupełnie innego wsparcia, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną niż te wielkie i problemy z tym, że politykom nie chce się zrobić tego rozróżnienia my przyjęliśmy mówię nasz rząd, ale to nie ten nie tylko obecnie, bo poprzednie dokładnie tak samo postępowały, że zastosujemy do całego rolnictwa dla wszystkich rolników 1 horyzontalny program i 1 rodzaj wsparcia i to jest było neutralność klimatyczna będzie wymagała od administracji publicznej administracji bloku rolniczej także od tego nie dofinansowanego niedofinansowane i doradztwa Rolniczego jak powiedział mi problem nie jest w tym, że doradcy nie wiedzą tylko po prostu doradcy są niedobry system jest niedofinansowany jak doradca ma kilkuset rolników, z którymi współpracuje to żadnemu z nich nie może dobrze doradzić musimy stworzyć system, który będzie dostrzegą te różnice i będziemy chcieli dlatego też mówimy o tym pakcie społecznym prowadzić różne narzędzia różne instrumenty, które będą dedykowane do odpowiednich grup rolniczych, bo mali rolnicy tacy, którzy mają kilka kilkanaście hektarów nie będą wielkimi producentami oni ich nie będzie tak, żeby stworzyć bardzo nowoczesny zakład, ale od różnica obraz mamy rolnictwa i to powinno być wzięte pod uwagę przez władze tak mówi prof. Zbigniew Karaczun przepraszam, że przerwa, ale nasz czas zbliża się do końca chciałbym na koniec poprosić o wypowiedź prezesa mule Wicia jak to wygląda właśnie jeśli chodzi o te nowoczesne gospodarstwa czy pana perspektywy faktycznie ten obraz rolniczy w Polsce tak zróżnicowane mówi prof. Karaczun i potrzebna jest zróżnicowana polityka tak i jest zróżnicowany bardzo nawet nie tylko same gospodarstwa, ale nam i regionalnie ono odnosi bardzo bardzo różni dlatego można mówić o bardzo wysokich not bardzo dużym postępie go pod dużych, ale czytamy wszystko klimatycznie dobrze to już jest pytanie no one mogą być bardzo nowoczesne co nie znaczy, że są przyjazne środowisku i Markowi w organach w 2, bo to są 2 zupełnie inne właśnie, że czasami w tym małym go w gospodarstwie może nie nie z dużym postępem technicznym i wiedzy na klimat ma mniejszy wpływ podejrzewam, iż gospodarstwo duże nowoczesne i jeżeli to są zupełnie 2 rzeczy, które musimy oddzielić klimatyczne i środowisko to nie zawsze idzie również w parze znowu coś w obecności, bo to są to ciężkie inne, że państwo wiemy oczywiście nowoczesność może być pozytywne wyniki, jaki negatywna to mówił Wiktor Szmulewicz prezes krajowej rady izb rolniczych, a także naszym gościem był pan prof. Zbigniew Karaczun z SGGW ekspert koalicji klimatycznej np. na stronach koalicji klimatycznej mogą państwo znaleźć stanowisko w sprawie projektu planu strategicznego wspólnej polityki rolnej oraz paktu społecznego dla rolnictwa i zdaje się też można podpisać petycję w tej sprawie, żeby wesprzeć rolników i rolniczki ja wiem, że część państwa miał głowę takie pytanie czy rolnictwo nie powinno w ogóle ograniczyć produkcji rolnej takiej przemysłowej zwierząt w kontekście klimatu specjalnie nie ruszałem tego tematu bardzo zasługuje na osobną dyskusję, którą kiedyś w TOK FM poranku na pewno tutaj przeprowadzimy dziękuję bardzo, panom za rozmowę skrót informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA