REKLAMA

Jak postępować w przypadku mobbingu?

Strefa Szefa
Data emisji:
2021-03-28 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
29:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
strefa, a szefa audycja strefa szefa przy mikrofonie Marzena Mazur witam państwa bardzo serdecznie i zaczęło się od Anny Paligi, która opowiedziała o przemocy słownej fizycznej pedagogów łódzkiej filmówce potem oskarżeń dołączyli też absolwenci PWST obecnie jest państwa, czyli krakowskiej szkoły teatralnej w obu tych szkołach pokutował lub też nadal pokutuje mit przekonanie, że aktora należy złamać, aby go otworzyć otworzyć, czyli wyciągnąć z niego emocje po co w Rozwiń » nim tkwi dzięki temu przygotować go do zawodu, który jak wiadomo jest bardzo wymagający pan podobne praktycznie znaczy podobne praktyki takiej przemocy słownej fizycznej można spotkać się i w innych szkołach na, ale również w na stażach na praktykach czy w przypadku wolontariatu przypomnę chociażby skandal szlachetnej paczce, gdzie też dochodziło do przemocy na wszystkich tych przypadkach możemy mówić o mobbingu i to o mobbingu dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o tym jak się przed nim bronić jak rozpoznawać jak z VAT państwa moim gościem jest pani prof. Monika Gładoch radca prawny kierownik katedry prawa pracy na UKSW dzień dobry dzień dobry pani profesor czy w przypadku studentów szkół teatralnych filmowych i przemocy, czyli zmuszania do rozbierania się popychania bicia wyzwania możemy mówić w tym przypadku, że jest to mobbing możemy mówić o mobbingu w takim ujęciu społecznym nauk psychologicznych natomiast już niekoniecznie i prawa, dlatego że prawo odnosi pojęcie mobbingu wyłącznie do relacji pracownik-pracodawca sanie do innych stosunków społecznych nawet w domu, czyli mobbing jest zastrzeżony zasadniczą dla prawa pracy i dlatego oczywiście to to określenie funkcjonuje w przestrzeni publicznej, ale takie ścisłe rozumienie prawne jeszcze raz powtórzę dotyczy wyłącznie relacji między pracownikiem pracodawcy, a co pani myśli w ogóle o tym takim przekonaniu, żeby kogoś przygotować na ciężkie czasy też do trudnego zawodu to trzeba go złamać siłą przemocą no właśnie wyzwiskami czasami przemocą fizyczną, bo skąd takie przekonanie, że ten podobnie jak z wychowaniem dziecka można dziecko wychowywać nie, bijąc i rozumiejąc, wspierając i, pomagając mu przejść przez trudne momenty też można po prostu lać bachora codziennie, bo życie jest ciężki to samo czeka w życiu, więc chce go pan uodpornić jak w przypadku rodzica, który bije dziecko tak on po prostu jest bezsilna nie ma żadnych innych metod wychowawczych tak wg mnie również w przypadku wykładowców którzy, stosując dopuszczając się takich metod po prostu pokazują, że nie potrafią niczego innego jak jest państwa myślę, że te przykłady, które pani przed chwilą przytoczyła one pokazują jakieś psychopatyczne zachowania na pewno nieakceptowane słup społecznie i ja myślę także lepiej zachować 1 zdrowego człowieka z silną psychiką bez potrzeby leczenia się przyjmowania leków przez lata niż tworzyć 1 genialnego aktora to są pewne wartości moim zdaniem takie patrzenie na ten zawód zresztą jakichkolwiek sportów sportowców np. również były najważniejsze akty przemocy nie tylko w drużynach radzieckich tzw. ale także niektórych w Polskiej drużyna no tak mieliśmy skandal chociażby z chyba z lekkoatletyką w Polsce była to były takie historie są opisywane zresztą były czasy tzw. PRL-u obfitowały w różne takie historie wśród artystów szeroko rozumianych, ale to znaczy, że w pewnych grupach społecznych ktoś nie post nie postawił granic i może dobrze, że dzisiaj rozmawiamy w takich kategoriach prawnych, dlatego że prawo ma to do siebie, że on ustala granice, jeżeli gdzieś te granice są naruszą te zasady normy społeczne, które wszyscy akceptują uważają, że moralnym niknie gdzieś one są zachwiane to z sądy służą temu, żeby tę sprawiedliwości tę równowagę przywracać i dlatego dobrze, że czas przyszedł na to, żeby może rozmawiać także w sprawach prawnych rozmawiać o tym przez pryzmat przysługujących praw tych o tym, którzy tej przemocy niestety doświadczyć, czyli rozumiem, że studenci nie mogą wystąpić do sądu na zarzut mobbingu, bo no, bo ten zarzut nie ma odniesienia w stosunku do studentów wykładowców znaczy, jakby nie nie można wykorzystać tej definicji co w takim razie mogą w pierwszą rzeczą, którą był doradzała to udanie się na rozmowę z potencjalnym pełnomocnik nie musi być od razu proces musi być taki konflikt sądowy nie musi być zgłoszeni do prokuratury absolutnie nie najpierw idziemy wyjaśnić sprawę niektórzy adwokaci przesyłają tzw. list adwokacki, czyli opis sytuacji też taką próbą zachęcenia rozmowy mediacyjnej, a następnie, jeżeli po drugiej stronie nie będzie im woli rozmowy albo będzie całkowite ignorowanie problemu to decydujemy co dalej z tym zrobić na gruncie prawa, czyli wybieramy albo drogę postępowania karnego jeśli są ku temu przesłanki albo decydujemy się na roszczenia cywilnoprawne tam w przypadku łódzkiej szkoły bardzo można było pójść do rektora rektor był jedną z osób, które mogą tę przemoc właśnie stosowała, ale chciałabym spytać no właśnie czy nie lepiej wybrać taką drogę no chyba bardziej naturalną, czyli pójść do przełożonego tego człowieka, który stosuje przemoc chociażby dyrektora czy czekana czytaj to co za tym stoi pan to jest o tyle dobre rozwiązanie, że taka sugestia jest w samym prawie, bo jeżeli nie popatrzymy na kodeks pracy odpowiedzialność za zatrudnione osoby, ale na podstawie umowy o pracę ponosi zakład pracy, czyli dyrektor teatru czy rak to czy inna osoba, która reprezentuje ten podmiot na zewnątrz, czyli szkoły teatr ona tak naprawdę będzie później reprezentować i odium, czyli odszkodowanie spadnie nie tylko na Ubera czy te osoby, która dopuszczała się tego typu postępowania tylko odpowiedzialność za to poniesie konkretny podmiot, czyli szkoła teatr to jest art. 120 kodeksu pracy ale, toteż art. 430 kodeksu cywilnego, czyli również dotyczy osób, które są zatrudnione nie zawsze na podstawie umowy o pracę mogą być np. umowy świadczenia usług zlecenie dzieło w zależności od tego jak umowę strony wybiorą no i włoskiej szkole już wszczęto postępowanie antymobbingowe i antydyskryminacyjne właśnie popatrzmy trochę z teraz oczami tej drugiej strony strony szefa strony osoby, która jak jest przełożonym osoby, która stosuje przemocy dostaje powiadomienie o mobbingu co powinnam zrobić zawsze w każdym przypadku trzeba wyjaśnić i zrobić to w sposób dużo to może dziwnie zabrzmi, ale w miarę najbardziej delikatny, dlatego że ofiara się, bo jeżeli zarzut jest realny nie jest tylko próba zemsty na wykładowcę, który nie zaliczył przedmiotu tak jak chciałam no to jest duża obawa, że możemy zrobić wziąć osoby tej osobie straszną krzywdę trzeba to zrobić delikatnie i w sposób zgodny z procedurami, a procedurami antymobbingowych, ale zawsze trzeba wyjaśnić o PIT, ale skąd możemy wiedzieć czy to jest zemsta czy czy też to jest wiarygodne rozumiem właśnie postępowanie ma wykazać nie będę zakładać czasu niczego się nie zakłada, bo może być to oskarżenie, który będzie miał z nami znamiona zniesławienia za to też odpowiada nawet karnie, a więc musimy dążyć do wyjaśnienia tego co się stało i wysłuchać obu stron, a później podjąć decyzję co z tym zrobić trzeba się liczyć z tym, że mimo postępowania wyjaśniającego, jeżeli nawet wewnętrzna procedura wykaże brak nieprawidłowości to i tak osoba, która zarzuca mobbing lub naruszenie dóbr osobisty będzie mogła wystąpić do sądu przede wszystkim cywilnego o zadośćuczynienie odszkodowanie i rozumiem, że wtedy od, jakby odpowiedzialne, czyli zadośćuczynienie spoczywa właśnie na mnie jako na organizacji na przełożonym ani na tej osobie, która stosowała przemoc najczęściej tak niestety będzie tak jak powiedziałem te przepisy one niejako ono one chronią sprawcę do pewnego momentu, bo później szkoła czy teatr będzie mieć regres mobbera, jeżeli rzeczywiście zapadnie wyrok zasądzający te roszczenia w przypadku jednak postępowania karnego, jeżeli byśmy się zdecydowanie na postępowanie przygotowawcze karne myślę, że gra najbardziej chodzi o przypadek za 2200 siódmego przez przypadek przestępstwa znęcania się no to wtedy oczywiście tylko aby odpowiada, bo kierujemy to postępowanie przeciwko sprawcy zawsze, a nie podmiotowi nadrzędnemu, a przed tą odpowiedzialnością za dość zadośćuczynieniem nie będzie nas chroniło to np. wcześniej przeprowadziliśmy szereg szkoleń, które pokazywały czym mobbing, czego nie należy robić, czyli nauczyliśmy naszych ludzi naszych podwładnych, czego nie robić a jakby to, że pomimo tego jeden z nich tak robił czy tylko kropiło to już jest jego sprawa do takich wniosków doszedł Sąd Najwyższy niekiedy odsuwa odpowiedzialność z znosi odpowiedzialność pracodawcy, czyli właśnie zakładu pracy byśmy powiedzieli językiem poprzednim i wtedy oddala powództwo o mobbing, jeżeli dojdzie do wniosku, że rzeczywiście pracodawca zrobił wszystko, żeby przeciwdziałać mobbingowi, czyli prowadził szkolenia ma procedury antymobbingowe tylko pracownik nie informował pracodawcy no i teraz oczywiście ocena, dlaczego nie informował to jest bardzo ciężkie tak z góry przyjąć, że zawsze to roszczenie będzie oddalone na, ale w dużej mierze pracodawca w jaki sposób chronić zabezpieczy, jeżeli będzie wprowadzał te procedury ograniczające mobbing jakąkolwiek zresztą forma przemocy w stosunku do i wszystkie wszystkich osób w zasadzie, które przebywają na terenie zakładu pracy innym jak powinno wyglądać takie szkolenia czy czy czy pan profesor jest w stanie powiedzieć co tam się powinno znaleźć między był wielokrotnie poproszono o przeprowadzenie takiego szkolenia, ale w zasadzie prawie zawsze prowadziłam je z drugą osobą z psychologiem i ja nakreśliłem stronę prawną co można, czyli PiS to jest pytanie z początku ile można sobie pozwolić w kierownictwie pracodawca w ramach prawa pracy ma uprawnienia kierownicze ile może sobie w ramach tych uprawnień pozwolić ile mój przełożony może sobie pozwolić mu szef a kiedy jest już przekroczenie przepisów prawa i to tak jak w sprawie się nazywa zasad współżycia społecznego, czyli wzajemnych akceptowalnych zachowań wobec siebie kulturalnego zachowania się, więc szkolenie polegało zawsze na wyjaśnieniu ile można, a następnie nad tym jak reagować w takiej sytuacji i dlaczego się nie bać, aczkolwiek przepowiedzieć się nie ma wątpliwości, jeżeli 1 osoba występuje przeciwko Motorowi to ten proces będzie niezwykle trudne natomiast, jeżeli takich pokrzywdzonych osób wprawie karnym poszkodowany wprawie cywilnym przez prawie pracy będzie więcej no to szansa też na to, że Moder czy firma teatr szkoła, jaki sport w sposób to oznacza dolegliwości prawnej będzie oczywiście większa proszę państwa rozmawiamy o mobbingu o tym jak wykrywać jak się przednim bronić jako zwalczać pretekstem do dzisiejszej audycji są oczywiście mam oskarżenia no oskarżenia aktorów byłych studentów łódzkiej filmówki krakowskiej PWST, ale wiemy, że taki proces dzieją się również w innych miejscach ten wart radzimy rozmawiamy o tym co można z tym zrobić państwa moim gościem jest pani prof. Monika Gładoch radca prawny kierownik katedry prawa pracy na UKSW wrócimy do tej rozmowy zaraz po skrócie informacji Radia TOK FM strefa, a szefa audycja strefa szefa przy mikrofonie Marzena Mazur z państwa moim gościem jest dzisiaj pani prof. Monika Gładoch radca prawny kierownik katedry prawa pracy na UKSW, a rozmawiamy o mobbingu o przemocy zarówno słowne jakiś wstecznej, jaki psychicznej we miejsca pracy w szkołach wyższych w trakcie staży praktyk czy też wolontariatu jak się przed tym bronić jak to rozpoznawać jak z tym walczyć no pretekstem do dzisiejszej audycji są oczywiście oskarżenia w stosunku do wykładowców łódzkiej filmówki, chociaż krakowskiej PWST obecnie, a usta i o tym, że stosowali oni przemoc ma przyszły aktora na studentach aktorstwa my właśnie porozmawiamy sobie konkretnych możliwościach, jakie np. mają czas subwencji szkół, którzy doświadczyli przemocy wiemy skądinąd, że np. pani Tamara Arciuch i z opowiedziałam o przemocy na PWST, która odbyła się w 1980 ósmy roku, czyli 23 lata temu czy jeszcze coś można zrobić pani profesor to zależy oczywiście tu wkraczamy w sferę przedawnienia roszczeń, czyli takiego terminu określonego przez prawo, po którym już dochodzić tych roszczeń nie można no, chyba że wyjątkowo sąd, kierując się prawem sędziowskim, czyli art. 5 kodeksu cywilnego uznał, że przedawnienie nie byłoby zasadne zasądził odszkodowania to są bardzo wyjątkowych sytuacji podstawą jest art. 442 ze znakiem 1 kodeksu cywilnego to bardzo ważny przepis, który się zmienił kilkanaście lat temu pod wpływem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i tak taki ogólny termin przedawnienia przedawnienia przyczynach niedozwolone, czyli przy tym bezprawie, którym od początku audycji rozmawiamy też 3 lata od wyrządzenia szkody, a konkretnie od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć po pierwszej szkodzie, a także osobie obowiązanej do jej naprawienia, jeżeli jednak ta szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, czyli przestępstwa to wtedy takie roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 20 od dnia popełnienia przestępstwa i tu nie ma znaczenia, kiedy poszkodowany dowiedział się szkodzie i osób jeszcze 1 sytuacja, która może w grę wchodzić, a mianowicie, jeżeli będzie szkoda wyrządzona osobie przedawnienie nie może się skończyć wcześniej niż upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawi, czyli w sytuacjach takich bardzo wyjątkowych, a które są związane z instytucją czy takim stanem wyparcie, którym piszą psychologowie można sobie wyobrazić, że ktoś zapomina o zdarzeniach na lata, a choroba ujawnia się później, a jest element ustawy, który spowoduje, że dochodzi do rozwoju choroby czy to depresji czy innych Stanów i wtedy od momentu, kiedy dowiadujemy się o tej szkodzie i osobie obowiązanej do naprawienia mamy 3 lata na wytoczenie powództwa przed sądem cywilnym w 2 no bo już, jakby to było po prostu 3 lata, a wiemy, że większość tej przemocy odbywała się ma pierwszym roku studiów no to 3 lata mija za nie skończy studnia to chociażby z ZUS ze strachu przed tym, żeby mnie nie wyrzucono z tej uczelni, bo niczego nie zdrowia to zależy, bo jeżeli mamy do czynienia ze zdarzeniem ciągłym, a wprawie cywilnym wprawie pracy to konstrukcja prawa karnego też jest przeniesiona to, jeżeli zdarzenia trwały od pierwszego roku były przez cały ten czas, kiedy studiowała, bo to tak też bywa albo przez czas, w którym był konkretny wykładowcę od tego momentu ostatniego zdarzenia liczymy termin przedawnienia no dobrze a gdyby pani mogła wyjaśnić to kiedy mamy do czynienia z zadośćuczynieniem wynikającym z przestępstwa co mogłoby być takim przestępstwem i wtedy liczyłoby się 20 lat myślę, że tutaj w takiej sytuacji najczęstszy będzie przestępstwo znęcania się opisane w art. 207 kodeksu karnego czy przytoczę już w całości ten przepis, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, jeżeli czyn te połączone ze szczególnym ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 no to ewidentnie jest to stosunek zależności czasowe czasowe, ale jest Story jest mało tego można mówić o takim stosunku zależności o charakterze prawnym dlatego się tu relacja jest opisana w prawie, że ja zależą od swojego wykładowcy jako student podobnie jak ja jako pracownik zależy od swojego przełożonego pracodawcy, ale może być stosunek faktyczny np. konkubinat, którym jedna z osób przeznacza na drugą, a ktoś uzależniony ekonomicznie np. nie ma swoich środków na przeżycie nikt nie ma gdzie mieszkać, więc tu też ten art. 207 ma dosyć szerokie zastosowanie w takich relacjach społecznych ale, toteż znęcanie się pasowałoby wtedy zarówno do stażystów i go praktykantów wolontariuszy, bo wszędzie ten stosunek zależności jednak zachodzi jak najbardziej i można powiedzieć, że ten mobbing to pojęcie mobbingu trochę zepchnęło na plan dalszy przepisy prawa karnego zapomnieliśmy o tym, że są takie narzędzia w sprawie, które możemy którymi możemy czy przy pomocy, których możemy ścigać sprawcy i wyciągać w stosunku do niego konsekwencje prawne myślę, że innym możliwym też przestępstwem, które wchodziłoby kraj jest przestępstwo seksualnego wykorzystania stosunku zależności krytycznego urzędy z kolei art.199a, kto przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia doprowadza inną osobę do obcowania płciowego poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 i na niektóre opowiadania, ale także przede wszystkim aktorek, które występowało hollywoodzkich produkcjach ostatnio też bardzo często wpływają tego typu na historię on się wiąże właśnie z tym, że dostanie rolę jeśli stanie się jeśli już niestety ukończyć, więc też może w grę wchodzi odpowiedzialność art. 199, bo jest urodzaj jednak określonej zależności student wykładowca albo reżyser aktor mówi to w takim razie okej nie minęło załóżmy, że minęło to 20 lat sprawa się nie przedawniła ja jako absolwentka szkoły teatralnej albo była stażystka była wolontariuszka była praktyka Antka, czyli wszędzie tam, gdzie nie łączy stosunek pracy czy mogę mówić o mobbingu, ale właśnie np. okazuje się, że było jakiś, jaki zdarzenie pojawiło się coś co spowodowało, że zachorowałam wpadła w depresję mam kłopoty i wiąże mój obecny stan z tym, że byłam prześladowana albo w jaki sposób właśnie stosowano na mnie przemoc w trakcie tych praktyk wolontariatu stażu bądź szkole to co konkretnie teraz mogę zrobić gdzieś się udać czy to ma być nie wiem sprawa karna cywilna od czego zacząć sprawa karna nawet nie musi być przeprowadzona może przytoczyć taką bardzo ważną tezę wyroku Sądu Najwyższego zresztą jest powtarzana w wielu różnych wyrok i jest bardzo bardzo istotna mianowicie Sąd Najwyższy wychodzi z założenia, że to ustalenie w postępowaniu cywilnym szkoda w wyniku przestępstwa polega również na tym, że samolot cywilny może ustać nie ma tak nie ma takiego obowiązku, żebyśmy na wszczyna postępowanie karne może są również sąd cywilny ocenić na czy doszło w tym przypadku do popełnienia przestępstwa art. 207 czy nie na tej podstawie orzekać o naszych roszczenia na ta teza też może przytoczyć brzmi następująco nie wydanie wyroku skazującego bezpośredni głos wskazującego bezpośredniego sprawcy szkody za przestępstwo nie wyklucza ustalenia przez sąd cywilny orzekających w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej za delikt, że delikwent wyczerpuje znamiona przestępstwa, którym mowa w art. 442 ze znakiem 11 § 2, czyli chodzi o ten dłuższy ba dwudziestoletni termin przedawnienia, czyli nie ma takiego obowiązku, żeby zawsze wytaczać no przepraszam, żeby chodzić na drogę postępowania karnego, czyli sprawa cywilna myślę, że tak ja też muszę powiedzieć, że w stosunkach pracowniczych nie jestem zwolenniczką wytaczania powództw o mobbing, dlatego że są niezwykle trudna do udowodnienia, iż kwota definicja mobbingu w kodeksie pracy, a tak skomplikowana Zawiła, że to powoduje, że wcale nie sprawca musi się bronić wręcz przeciwnie to poszkodowany mobbingiem musi udowodnić wszystkie przesłanki wszystkie przesłanki, które są opisane łącznie z tą, że ma gorsze obrażenia i poczucie siebie jako jako o pokrzywdzonego jako pracownika skrzywdzonego trzymam mniejszą ocenę na jej siebie jako pracownika wystarczy, że ta cecha nie zostanie dowiedziona już przestał już postępowanie i roszczeń o mobbing zostaje oddalone przez sąd pracy definicja sugeruje pójście drogą na roszczenia cywilnoprawnych zresztą tak robi ze swoimi klientami en problem polega jednak na tym, że jeżeli wybierzemy roszczenia oparte na prawie cywilnym przede wszystkim ludziom art. 23, który dotyczy dóbr osobistych m.in. i innych ochrony naszego zdrowia później przejdziemy na roszczenia o zadośćuczynienie odszkodowanie to rozstrzygać będzie niestety tylko sąd w składzie jednoosobowym, czyli sam sędzia bez ławników będzie rozstrzygał przed Sądem Okręgowym, jeżeli natomiast wybranie byśmy klasyczne roszczeń o mobbing to ona jest rozpatrywane przedsądem Rejonowym w składzie ławniczym, a więc tak naprawdę w pewnym sensie tracimy na tym, że no nie ma tutaj 3 osób, które nas słuchają tylko jest sędzia 1 osoba z różnym doświadczeniem, bo sędziowie są różnym wieku i różnym bagażem własnych doświadczeń zawodowych życiowych natomiast zawsze wsparcie Ławniczak, aczkolwiek również do tego podchodzi może może być potrzebna tego typu spraw umówiły się no i rozumiem, że wtedy nie korzystamy z definicji mobbingu bardziej skarżymy właśnie o znęcanie się tak wygląda wtedy wychodzimy z instytucji właśnie ochrony zdrowia i naruszenia zdrowia uszkodzenia zdrowia w związku z tym sytuacja w pracy tu pojawia się niezwykle trudne problem związku przyczynowego pomiędzy bezprawnością, która zaistniała w miejscu pracy czy właśnie na deskach teatru czy w szkole, a skutkiem aczkolwiek, jeżeli byśmy przeanalizowali procesy medyczne to, nawet jeżeli przyczyną depresji czy rozstroju nerwowego czy innych chorób na tle psychicznym jest też inna sytuacja powód tkwiący w samym organizmie, czyli choroba jakaś rentgena, ale element spustowy zaistniał w tym miejscu my, które skarżymy i wobec tego sprawcy, który skarżył my to zrobił, czyli spowodował tam ta choroba się po pogłębił to wtedy też jest podstawa do dość do zasądzenia roszczeń odszkodowanie zadośćuczynienie może szczera wyjaśnił, bo dokonuje celowo tego rozróżnienia odszkodowanie zadośćuczynienie od zadośćuczynienia dotyczy odpłaty za krzywdę, której doznaliśmy od sprawcy, a odszkodowanie dotyczy spraw materialnych, czyli procesu leczenia terapii leków do tego może jeszcze gra skończy oczywiście renta, jeżeli ten rozstrój zdrowia będzie poważnie, a w tych procesach cywilnoprawnych Jaska, że sprawca przemocy czy instytucję, w której do tej przemocy dochodziło, jeżeli między sprawcą, a instytucją jest stosunek pracy to powołuje się na 200 dwudziesty skarb instytucję podobnie, jeżeli sprawca był np. zatrudniony w ramach prawa cywilnego to wtedy powołuje się na 430 występuje wtedy do sądu cywilnego również za z tytułu odpowiedzialności za osobę, którą powierza wykonywanie konkretnych zadań czynność czyli, tym bardziej praw pracodawcom powinno zależeć na tym, żeby wprowadzać politykę antydyskryminacyjną anty mobilizował anty siano przymocował, ponieważ wtedy to, o czym mówiliśmy w pierwszej części audycji daje im szansę na to, żeby takiego odszkodowania uniknąć mam nadzieję, że tak będą właśnie robić bardzo dziękuję za udział w audycji państwa moim gościem była pani prof. Monika Gładoch radca prawny kierownik katedry prawa pracy na UKSW dziękuję bardzo, dziękuję bardzo ja nazywam się może Mazur zaprasza na kolejną audycję strefa szefa już za tydzień do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STREFA SZEFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA