REKLAMA

"Ten wyrok nie przyczyni się do oczyszczenia kościoła w Polsce"

A teraz na poważnie
Data emisji:
2021-03-30 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a teraz na poważnie w kolejnym gościem programu profesor kat Arkadiusz Stępień historyk politolog z wyższej szkoły europejskiej mienia księdza Józefa Tischnera i Uniwersytetu we Fryburgu dzień dobry dzień dobry panie redaktorze witam państwa stolica Apostolska ukarała arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia zatuszowanie przestępstw seksualnych przez podległych mu księży, a także biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka z tych kar nałożonych przez stolicę Apostolską po nawet Rozwiń » księża mówią, że to są kary pluszowe, że to są kary w ogóle, które właściwie są kpiną z opinii publicznej można je nazwać eufemistycznie rzecz eufemistycznie to jest za przenoszenie księży pedofili parafii do gwarancji Watykan ukarał biskupów przeniesieniem z Pałacu do Pałacu to takie postrzeganie odzwierciedla to nie do końca odzwierciedla opinię duchownych on w moim przekonaniu odzwierciedla asymetria, jaka powstała między postrzeganiem klerykalne wewnątrz kościelnym i przekonaniu takim takiej perspektywie wewnątrz kościelnej moim przekonaniu są kary dotkliwe natomiast w społeczeństwie, które jest rozżalony rozzłoszczony na bezkarność kościoła także kościoła w Polsce te procedery tuszowania przypadków pedofili na na różnych poziomach tak te kary mogą się wydawać tak jak pan redaktor powiedział pluszowe, jeżeli jednak ktoś jest jak obydwaj biskupi w komponowaniu i praktycznie życia nie widzą poza kościołem oczywiście nie mówię to pewnym przekąsem, bo dla biskupa Głodzia życie poza kościołem doskonale Voo istnieje to przecież generał człowiek habit się Janczara który bardziej by się nadawał do krucjat krzyżowych 1112. trzynastego wieku, który strzela do do zwierząt jest łowczym EMA już sobie ten instynkt to byśmy o, gdybyśmy nie podejrzewali człowieka duchownego to dla nich mimo wszystko są to kary dotkliwe, bo i skupiania i biskup Głódź swoją swoją tożsamość czerpią klerykalizmu z tych struktur, które są którymi żyją przez 24 godziny struktur kościelnych i dla nich okoliczność, że nie mogą pojawić się w tym splendorze w tym biskupi pierścieniu tych wszystkich fatałaszki, które są oczywiście dla nas ludzi poza tym tą kulturą klerykalizmu wychowanie i funkcjonują, które są śmieszne, ale dla niego są podstawą tożsamości istnienia są to kary kary do dotkliwe, ale profesorze na to zjawisko głodzi i biskup Janiak mogą się nadal pięknie ubierać tylko poza swoją diecezją, a przecież wszyscy w Polsce wiedzą, że ten wspaniały pałac na swoją emeryturę arcybiskup Głódź wybudował w Dąbrówce to jest to nie diecezja Gdańska archidiecezja Gdańska, więc tam może spokojnie właśnie mieszkać swojej posiadłości hodować Daniele mało tego no te kary ogłasza nuncjusz apostolski w Warszawie, którym jak czytamy arcybiskup Głódź wypił morze wina, więc też wszystko za ryby jak słusznie pan profesor zauważył mnie to np. nie dotyczy, ale rozumiem rozgoryczenie ludzi kościoła księży, którzy widzą w tym jakąś po prostu skrajna hipokryzja, a ja się z panem redaktorem absolutnie zgadzam, że moralnie jest to min jest to kara, a pluszowa właściwie niedopuszczalna i jakimś jakimś stopniu trująca żyjąca z ofiar, bo tej perspektywy brakuje jak czują się prze my możemy tutaj mówić, że pozbawienie biskupa diecezjalnego rozgrywania meczu na własnym boisku będzie dla niego dotkliwą karą, ale tutaj brakuje mi tej perspektywy ofiary ci, którzy poczuli się dotknięci w swoim człowieczeństwie tuż pod oczy się dotknięci są swojej godności dla nich z pewnością ta kara nie jest satysfakcjonująca i mało ich obchodzi że, że biskup Głódź może teraz strzelać sobie do zwierząt tylko ona na Podlasiu i oczywiście fakt, że mogą oni w tych wszystkich będą raz pierścieniach pastora występować w Krakowie, a przede wszystkim w Toruniu, gdzie mają, jakby zapewniono wieczne boisko własnym kraju przed własną publicznością jest jak jakiś sposób paradoksalne, ale ono odzwierciedla w moim przekonaniu to taką anachroniczną ość anachroniczność systemu wewnątrz kościelnego w konfrontacji no takim ogólnym poczuciem humanizmu humanitaryzmu i dobra dobra człowieka kary są nałożone inne przez instytucję zewnętrzną instytucję kościoła, która dysponuje własną jurysdykcją, która dysponuje własnym systemem karnym, ale która w konfrontacji z tym taki no ludzkim ludzkim uczuciem i jest dla nas nie do końca wystarczająco satysfakcjonująca natomiast, jeżeli mogę dopowiedzieć jedno słowo, porównując kary dla biskupa Janiaka i arcybiskupa Głodzia karą nałożoną wcześniej na kardynała Gulbinowicza są one mniejszego kalibru, bo przypominał kardynał Gulbinowicz został pozbawiony prawa właśnie do tych insygniów biskupich od końca życia już właściwie, aby właściwie za nie korzystał właściwie już wtedy kardynał Gulbinowicz z nich nie korzystał był na łożu śmierci, żeby do to są kary w taki warstwy symbolicznej bo, bo zdaje się tam ona dotyczyła przed pochówku właśnie godności kardynalskiej w no tak można powiedzieć już to zaznaczenie właściwie naraz zator dla ofiar dla ofiar podkreślam jeśli jest to absolutnie nie są niesatysfakcjonujące, ale niesatysfakcjonujące także dla kościoła w Polsce w tym ogólnym wymiarze, bo mimo wszystko liczba od ich liczba osób, która będzie właśnie jak my tu pod podkreślamy rozżalona 3 zdegustowana adekwatnością tych kart do do czynu powoduje, że postrzeganie kościoła w Polsce, że nie pomoże ta ta kara Watykanu jak rozliczeniu się kościoła w Polsce grzechów pedofilii zaniechania klerykalizmu i prowadzenia polityki czy te korporacyjnej są w dłuższym dłuższym procesie odbije się rykoszetem na kondycję kościoła ojca, więc to jest wg mnie kara, która prowadzi w dalszej konsekwencji do tego procesu samobójczego, które chciałem kościół wielką ochotą radością i podniesioną głową w Polsce podobno najbardziej paradne tych karach wydaje się ta opłata którą, którą hierarchowie powinni wynieść na rzecz prowadzonej przez Episkopat Polski fundacji Świętego Józefa ta wysokość tej kary pieniężnej jest co łaska zetknął się pan profesor kiedyś w tym obszarze policjant zaproponował panu, a proszę zaparzyć mandat ile pan uważa może być 5zł to no to jest tak to jest dokładnie ten ten kazus, w którym mogliśmy poprzednio, że te wewnątrz kościelne kary one są niesatysfakcjonujące i jakkolwiek kardynał Gulbinowicz też otrzymał otrzymał nakaz wpłacenia odpowiedniej sumy pieniędzy na tam również była nie zdefiniowano ta darowizna na rzecz działalności fundacji Świętego Józefa to jest Fundacja powołana przez konferencję Episkopatu Polski no szlachetnym celu dla finansowania, a pomocy dla ofiar molestowania seksualnego ze strony duchownych jest tanie precyzyjne zaś nieprecyzyjność została jakiś sposób po otrzymana, zwłaszcza że dotąd hierarchowie w Polsce mówili, że kościół nie ponosi finansowej odpowiedzialności za działalność kapłanów no odszkodowania po prostu się nie należą takie stanowisko także podczas procesów sądowych, które ofiary wytaczają Kościołowi stąd stąd jest to darowizna no może tam się znaleźć 100zł i kilka tysięcy kilkanaście tysięcy nikt tego nie będzie weryfikował nikt tego nie będzie sprawdzał ta Amor widoczność w amorficzny gość dlatego budzi takie taki moralny moralny sprzeciw i w moim przekonaniu właśnie w tej najbardziej taki Emilia paradygmat etyczny czy takie najbardziej ogólnej wykładni ten ten wyrok nie przyczyni się do oczyszczenia kościoła w Polsce z tych zarzutów czystych podejrzeń, które kościół Polski wpadł na 2001. wieku panie profesorze, bo wspomniał pan profesor od tej nie przez wolności trochę jurysdykcji kościelnej do takiego elementarnego wyobrażenia o sprawiedliwości, które na, który jakoś zbiorowo w sobie nosimy może to jest w ogóle taka przyczyna, że trudno być sędzią we własnej sprawie tak właściwie do tego sprowadza całe prawo kanoniczne to znaczy to właśnie tutaj biskup hierarchia jest sędzią obrońcą i prokuratorem wykładania tego na uniwersytetach w dodatku ich jest jest także może wydawać się na czymś czymś po prostu, szanując to stopienie się tych horyzontów kościelnego i świeckiego porządku także w porządku prawa w tej chwili bardzo się rozjeżdża ja przypomnę przypomnę jeszcze zdarzenie sprzed 20 lat 20 lat to już jest trochę czasu, ale jeszcze przed 20 laty, jakie było postrzeganie pedofili i przestępstw pedofilskich popełnianych przez duchownych w kościele w 2001 roku 1 kluczowe jednak kluczowych podpór papieża Jana Pawła II kardynał, choć los komicznie kardynał, choć los napisał list do wszystkich biskupów mnie świata biskupów Orla ruszy i przedstawił w nim mniej im sprawę biskupa pika Otóż biskup pika biskup frank francuski chronił tak bardzo swojego księdza pedofila, że wbrew prawu francuskiemu tu mamy ten uczący się porządek 1 kościelny z porządkiem świeckim nie do już do niego do prokuratury o efekcie czego został ukarany przez sąd francuski natomiast wyrokiem natomiast kardynał Hoya czyli jakby ten nadrzędny jego mentor Watykanu i podpora Jana Pawła II skierował list do wszystkich biskupów świata, wskazując na kazus biskupa Witana jako przykład godny naśladowania tak macie postępować biskupi na całym świecie kryć swoich księży, że popełniają przestępstwo molestowania seksualnego macie kryć swoich księży przed świecką prokuraturą 2001 rok, więc te 2 porządki stały wobec siebie takim potężnym klinczu potężnej miny, a antynomii to się zmienia na skutek na skutek ich osoby papieża Franciszka i zmian Watykanu, ale także ten wyrok wyrok egzemplifikacją je te ten fakt, że młyny watykańskie mielą nie tylko powoli, ale nie do końca skutecznie Watykan jako nadrzędna organizacja właśnie dla takich przypadków również przeżywa, a coś na wzór wojny domowej zwolennicy dawnego systemu Benedykta Jana Pawła II nie podzielają stanowiska mówi no tych tek tych prądów odnowy w kościele, które są związane z osobą związane z osobą obecnego papieża no i to tę wykładnię mamy także u nas lokalnym Koście kościele polskim przypomnę tylko, że biskup Janiak był właśnie tym inicjatorem, który wszczął przed rokiem kampanie przeciwko arcybiskupowi gnieźnieńskiemu prymasowi Polski Wojciechowi Polakowi, wskazując na nieprawidłowości jego wyboru na pełnomocnika Episkopatu do spraw rozliczania duchownych przestępstw czy grzechu pedofili, więc to co dzieje się w Watykanie to samo dzieje się w kościele polskim jedno i drugie na pewno nie służy finalnie oczyszczaniu się kościoła z tego uwikłania w grzech pedofilskiej molestowania seksualnego no właśnie uchwałę już zupełnie jasne, że kościół sam sobie jako instytucja nie jest w stanie rozliczyć się z właśnie z przestępstw seksualnych w swoim gronie na pytanie jak to się skończy to znaczy czy kościół Polski zmierza wprost drogą irlandzką czy to będzie jakaś inna specyficzna i Polska droga jak się słucha jak się słucha przemówień arcybiskupa Jędraszewskiego, który stoi na czele tego kościoła, który uważa, że artykułowanie grzechów przestępstw pedofilii wobec duchownych jest rzucaniem kalumnii i świętość to ma się wrażenie, że kościół biskupa arcybiskupa Jędraszewskiego idzie tam, gdzie się czuje kościół papieże renesansu, czyli objęcia reformacji, a 2001. wieku dzieckiem ku sekularyzacji i przykłady Hiszpanii Włoch Irlandii inkryminowany kościoła katolickiego staną się one na skutek pedofilii duchownych jest praktycznie zaprogramowane dna, a kościoła w Polsce inni biskupi i nie biskupi czy właśnie wspomniany biskup Polak czy biskup Ryś są w łonie polskiego Episkopatu mniejszościowi i mają doskonale tę świadomość, jaką na, jakiej krawędzi znajduje się kościół w Polsce, ale to takie wyparcie wyparcie rzeczywistości jest klasycznym przykładem przykładem, że przy obszaru psychologii i wielu wielu Anne no krótko mówiąc popełniło samobójstwo na ciekawe bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę prof. Arkadiusz Stępień historyk politolog z wyższej szkoły europejskiej jak księdza już od Józefa Tischnera i Uniwersytetu we Fryburgu był państwa moim gościem i to wszystko co przygotowaliśmy dla państwa z Katarzyną Borowską program realizował Szymon waluta za chwilę informacje Radia TOK FM po nich audycja połączenie, na które zapraszam w imieniu jako wszystkiego Mikołaj Lizut do usłyszenia, a teraz na poważnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA