REKLAMA

Soboń: Mam nadzieję, że w kwietniu uda nam się porozumieć ze związkami

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-03-31 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:14 min.
Udostępnij:

- PiS podchodzi zdroworozsądkowo do procesu transformacji energetyki i górnictwa. Uważamy, że przyspieszenie tego procesu, co jest nam podpowiadane przez pewną część opinii publicznej, jest szkodliwe dla samego procesu. A 120 tysięcy zł odprawy dla górnika odchodzącego z branży to adekwatne środki, aby dać szansę startu w nowe życie zawodowe - mówił w Magazynie EKG Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu do spraw transformacji

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka Tomasz sed dzień dobry mamy 4 minuty po dziewiątej to jest czas na środowym magazyn EKG i naszego pierwszego gościa Artur Soboń sekretarz stanu w ministerstwie aktywów państwowych dzień dobry Panie Ministrze, że dobre także pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Panie Ministrze zaczniemy od dużych pieniędzy 1 000 000 000zł tyle od polskiego funduszu rozwoju w formie pożyczki trafi do polskiej grupy Rozwiń » Górniczej, skąd pewność, że PGG odda te pieniądze to jest już kwestia zapisów dokumentów, które na peryferie Polska grupa Górnicza oraz nie ma wątpliwości, że Polska grupa Górnicza jest wśród tych dużych spółek, które ucierpiały z powodu koronawirusa myślę, że do tego nie ma wątpliwości natomiast kwestia tego w jaki sposób ta dokumentacja została przygotowana to jest oczywiście kwestia już ocenę tych, którzy przygotowali ocenia ani zostaw nie zastanawia pana w jaki sposób pieniądze będą oddawane pan jest dokumentacja znana przez Polski fundusz rozwoju, ale to rada ministrów wyraziła zgodę na udzielenie takiej pomocy wydaje mi się, że tak rząd powinien być tym zainteresowane czy Razer rząd jest zainteresowanych rad ministrów wyraziła taką zgodę w związku z tym, iż Polska grupa Górnicza spełniła wszystkie kryteria programu, która została przez rząd przygotowane i programy realizowane przez Polski fundusz rozwoju to działa w ten sposób natomiast miejsc zainteresowani nie tylko z zapewnieniem bieżącego finansowania poprzez pomoc covidową podczas snu poprzez pożyczkę płynnościową, ale przede wszystkim poprzez zapewnienie stałego trwałego mechanizmu pomocy publicznej dla całego sektora w tym przede wszystkim dla polskiej grupy Górniczej to może ten trwały mechanizm zapytam, bo słyszymy, że w przypadku PGG taka kwota, choć jest bardzo duża to i tak wystarczy na co najmniej kilka miesięcy do wakacji pytanie co dalej, bo przecież same wynagrodzenia w Polskiej grupie Górniczej to miesięcznie aż 300 000 000zł, jakie państwo pomysł na to co powinno się dziać w kolejnych miesiącach Polska grupa Górnicza się realizuje swoje kontrakty węgla ara w pierwszej kolejności dla elektroenergetyki oczywiście dla ciepłownictwa przemysłu odbiorców indywidualnych to nie zmienia faktu, iż ta produkcja w związku ze zmniejszającym się popytem na węgiel zmniejsza się tym samym spada wydajność rozstał zapasy rośnie dług to jest sytuacja, która trwale zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski i sytuacji finansowej tych przedsiębiorstw w związku z tym, że jesteśmy w takim otoczeniu rynkowym, która powoduje, że górnictwa jako dostawca paliwa dla energetyki będzie miała coraz mniejsze znaczenie dla całości systemu energetycznego Polski przyjęliśmy model stopniowego wygaszania produkcji węgla w Polsce model, który będzie zapisany jako system, który będzie wspierany środkami publicznymi uzgodniliśmy ze stroną społeczną we wrześniu tego roku, że będzie to okres od roku br. 2040 piąte, ale takiej umowy społecznej, która by w szczegółach to wszystko opisywała ciągle jeszcze niema pytanie, kiedy rząd dojdzie w końcu do porozumienia w tej sprawie ze związkami górniczymi mam nadzieję, że jeszcze w miesiącu kwietniu trochę sytuacja covidowa nam tradycyjnie utrudnia takie normalne rozmowy ostatniej rozmowy zakończyły się niestety w komisji część kolegów przewodniczących okazało się okazała się chora, a więc na pewno w tym okresie szczególnie ryzykowne jeśli chodzi o możliwość zarażenia się wirusem takich spotkań bezpośrednich nie będzie natomiast korespondujemy wyjaśniamy ostatnie kwestie naprawdę zostały już ostatnie szczegóły tej umowy do uzgodnienia w taki korespondencyjny sposób ja wczoraj otrzymałem swoją propozycję odpowiedź pana krzyczącego Dominika Kolorza i oczywiście pan męczące może spodziewać się ze strony rządu do naszej odpowiedzi na, ale to pismo, które otrzymaliśmy wczoraj to brzmi wszystko bardzo tajemniczo to może powie pan co w tej propozycji znalazły się w tej odpowiedzi się znalazł w naszej propozycji kwestie, które zostały nie wyjaśnione nieuzgodnione w rozmowach w kwestii indeksacji wynagrodzeń i gwarancji zatrudnienia myślę to zostało przez stronę społeczną zadania publiczne ręce Boga mogą o tym mówić to co otrzymałem od strony społecznej oczywiście nie powiem co otrzymałem, jakie są to propozycja, bo miasto chciałbym zachować się poufność tych rozmowach, ale strona społeczna ujawniła moje pisowiec mogę powiedzieć, że zaproponowałem pierwsze indeksacja tych wynagrodzeń jako czterdziestego dziewiątego wysokość inflacji po drugie, zaproponowałem również jednorazowa odprawa pieniężna była indeksowana natomiast w zakresie gwarancji zatrudnienia myślę tutaj twarda upieramy, że stworzyliśmy naprawdę dobry system gwarancji zatrudnienia dla sektora górnictwa system polegający na tym, iż pracownicy, którzy pracują pod ziemią w mogą dopracować swoje kopalni do emerytury jeśli tak się stanie to mają możliwość alokacji do innej kopalni, a ponieważ ich kopalnia będzie w międzyczasie zlikwidowana jeśli ta kolejna kopalnia kolejna kolejna będzie likwidowana mają możliwość wcześniejszych świadczeń emerytalnych 4 lata za pracowników podziemny szlak dla pracowników przeróbki natomiast jeśli to wszystko okaże się niemożliwe jest możliwość odejścia górnictwa jednorazowej odprawy pieniężnej, których kwotę też wynegocjowaliśmy już ze stroną społeczną spaliśmy dlatego utarła wyniesie Panie Ministrze szczodra i systemowo wspólna propozycja ta odprawa, którą przyjęliśmy umowy społecznej to jest to właśnie tysięcy złotych dla Górnika odchodzącego z Cris dla osób, które nie są związane z tą branżą może wydawać się też bardzo dużo to oczywiście zawsze zawsze kwestia oceny na czasach wydaje się adekwatne środki do tego, aby dać ten kto, że zdecydują się na odejście z górnictwa możliwość startu nowe życie zawodowe naszym gościem jest wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń Panie Ministrze czy będzie narodowa agencja bezpieczeństwa energetycznego w potężną spółką była na temat oczywiście to była komercyjna forma prowadzonej działalności potężną odpowiadającą za 23 GW energii czy za ponad połowę produkcji energii w Polsce zatrudniająca 32 000 osób i grupująca wszystkie bloki węglowe wszystkie aktywa wytwórcze oparte na węglu, która w Polsce funkcjonują we wszystkich dotychczasowych grupach elektroenergetycznych także to będzie podmiot który, który będzie ważnym podmiotem gospodarczym z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski jest z punktu widzenia konkurencyjności polskiej gospodarki, bo jednocześnie pozwoli spółkom energetycznym na rozwijanie innych biznesów innych źródeł zasilania polskiej energetyki a kto będzie finansował istnienie tej agencji US tworzymy taki mechanizm, który pozwoli eliminować lukę finansową jak największym stopniu w jakim to jest możliwe, czyli chcemy, aby to dopiero na zasadach komercyjnych w, ponieważ produkcja energii, choć dzisiaj na węglu coraz mniej rentowna a, a nawet przy takich samych adresów ujemną marżą to jednak oczywiście jest to wciąż mieszczą się przede wszystkim biznes natomiast jednocześnie zastanawiamy się nad mechanizmami to jest najtrudniejsza część tej operacji, ponieważ poza tą trudną częścią, jakim jest podział długu to jest rzecz, której był to jakoś specjalnie się rozwijać, ale ze zrozumiałych powodów będzie to z pewnością z niezwykle wrażliwa, ale kwestia, którą musi się zderzyć to jest wsparcie pomocą publiczną takiego takiej spółki takiej agencji czy to będzie 1 podmiot czy to będzie więcej niż 1 podmiot dzisiaj pracujemy nad 1 podmiotem w każdym razie takie wsparcie, które dzisiaj jest opracowany ministerstwo klimatu, które musi być zgodne z samym modelem, który jest w tej chwili jakoś przemyślanej podobnie jak w górnictwie on jest odwzorowaniem modeli, które znamy z od naszego Zachodniego sąsiada szli, więc jasno mówi pan pomoc publiczna, czyli finansowanie ze środków budżetowych dobrze rozumiem także zgoda ze strony Brukseli czy to w zakresie górnictwa energetyki wytwórczej opartej na węglu polega na zgodzie na uruchomienie środków z budżetu państwa jest Pani Minister tak się zastanawiam, bo 5 lat temu zniknęła Kompania Węglowa zastąpiła ją Polska grupa Górnicza teraz chcą państwo jak słyszymy powołać do życia kolejne zupełnie nowy twór i tak się zastanawiać to nie stawia pod znakiem zapytania pozostałych planów rządu dotyczące górnictwa, które są rozpisane już no nie na kolejne 5 lat tylko 2049 roku czy także te plany nie będą się tak często zmieniać to jest moim zdaniem dzisiaj główne wyzwania jeśli uda nam się ten obrazek stworzyć w sposób spójny całościowo uzyskać na to zgodę komisji stworzyć dobrą ustawę mechanizm, który będzie będzie parkował docent rynkowej taki stan, które będzie jednocześnie zapewniał stabilizację społeczną to jako realny podchodził do zapotrzebowania na węgiel i sytuacji rynkowej, która jest trudna dla energetyki Węglowej to mam wrażenie, że jesteśmy w stanie zaplanować to w perspektywie kolejnych kilku dekad jak długi będzie okres byśmy chcieli, żeby to był okres 2049 roku naszym zdaniem pozwala to z 1 strony na zgodę społeczną z drugiej strony na zastąpienie źródeł węglowych innymi inwestycjami z na tych terenach górniczych pogórniczych przecież na Śląsku na transformację terenów, na których dzisiaj dominujące funkcje też przemysł wydobywczy bądź też bloki energetyczne ta transformacja będzie też finansowana w jakiej części ze środków unijnych pana niepokoi to, że fundusz odbudowy, który w Europie ma powstać na ciągle nad nim jest duży znak zapytania i tak naprawdę nie mamy dzisiaj jeszcze stuprocentowej pewności, że ten fundusz będzie uruchomiony to jest jakiś dla pana zmartwienie, że teraz to dotowanie tego przemysłu górniczego może się okazać pewną pułapką kiedy by się okazało, że z Unii nie dostaniemy pieniędzy na transformację energetyczną właśnie czy mówimy o wydatkach związanych także winny sposób z węglem nawet pośrednia szczególnie w sytuacji chodzących jak tak sami nie ma mowy oczywiście żadne finansowaniu energetyki Węglowej czy w ogóle inwestycji, w których węgiel jest paliwem poprzez fundusze zagraniczne fundusze europejskie to jest coś muszę podkreślić natomiast chcieliśmy na te pieniądze, realizując inne projekty inwestycyjne w postaci chodzi o odnawialnych źródeł energii, ale przede wszystkim liczone na te pieniądze w procesie transformacji tych terenów tych regionów, które będą dotknięte likwidacją dotychczasowego przed swoim w tym sensie ona oczywiście są niezbędne do realizacji naszego planu uczucie niepokoju, a ja mam takie przekonanie pana redaktora, jakkolwiek ta zabrzmi tak politycznie tym razem to, że jesteśmy tym środowiskom politycznym jako prawo sprawiedliwość, które zdroworozsądkowo podchodzić dzisiaj do procesu transformacji energetyki górnictwa to znaczy my uważamy, że przyspieszenie tego procesu co jest odpowiadano nam przez pewną część opinii publicznej, że pani czystego węgla wychodzić się dużo szybciej niż chcielibyśmy to zaplanować jest szkodliwe dla samego procesu transformacji energetyki, bo przede wszystkim będzie nie będzie miało przyzwolenia społecznego nie może tylko dlatego od razu naradzali, ale z drugiej strony można skończyć wątek to brak środków co jest z drugiej strony jesteśmy za to atakowani przez zwolenników energetyki Węglowej brak środków na transformację także w postaci funduszu odbudowy jest też także gwarancję, że transformacja się nie uda nam potrzeba tego tego i odpowiedniego odpowiednio długiego okresu czasu i dodatkowych pieniędzy także tych funduszy by Panie Ministrze chodzi o słowa, bo pan powiedział, że jest też co do losów górnictwa zgoda w prawie sprawiedliwości nie ma zgody całej zjednoczonej prawicy mam czas zjednoczonej prawicy składa się rząd Panie Ministrze musimy już końca, ale na sam koniec precyzyjnie mówiłem prawo i prawdziwości mówiąc o tym, że wśród opozycji są także nasi koalicjanci, którzy mają właśnie takie stanowisko jasne Panie Ministrze powoli myśleć chcę jeszcze jedno pytanie zadać wrócić do tej umowy społecznej pan powiedział, że dostał odpowiedź od związkowców, ale nie może ujawnić, ale może, chociaż jednak uda się powiedzieć czy to jest odpowiedź pozytywna czy negatywna będzie wymagała jeszcze negocjacji bardzo krótko czy moja odpowiedź w tej chwili będzie zgodą dokładnie na tę propozycję nie nie będzie zgody minister wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń był pierwszym gościem magazynu EKG bardzo dziękuję za rozmowę czesne informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA