REKLAMA

Napięcia w zjednoczonej prawicy zostaną do końca kadencji

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-04-01 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
29:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM są już z nami komentatorki prof. Renata Mieńkowska-Norkiene Uniwersytet warszawski dzień dobry pani profesor dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu oraz dr Barbara Brodzińska Mirowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kłaniam się pani doktor dzień dobry państwu dzień pani redaktor chciałbym pani zapytać o takie zjawisko z, który chyba mamy teraz do czynienia zanikanie odpowiedzialności politycznej, bo w ubiegłym tygodniu mieliśmy próbkę Rozwiń » dwukierunkowej narracji rządu aktualnie obowiązującej z 1 strony opozycja przeszkadza wywołuje awantury wykorzystuje nieszczęście ludzkie do uprawiania polityki, a z drugiej strony rząd żadnej winy za obecny stan rzeczy nie ponosi mam tutaj przed sobą definicje odpowiedzialności politycznej cytuję za prof. Bożeną dzieci do królewską z lubelskiego Uniwersytetu odpowiedzialność polityczna rządu jest zaliczana do standardów współczesnych demokracji stanowi część demokratycznych mechanizmów sprawowania władzy Państwowej istotą odpowiedzialności politycznej rząd jest ponoszenie konsekwencji za polityczny kierunek sprawowania urzędu celowość zasadność prowadzonej polityki trafność decyzji i sposób ich realizacji, a PiS nam wprowadził zupełnie nowe standardy odpowiedzialności politycznej nie tylko nie ponoszą poszczególni funkcjonariusze zwykle realizują kierunki nadawane z Nowogrodzkiej, ale też nie ponosi cały rząd przynajmniej nie chce tej odpowiedzialności politycznej ponosić pani profesor na to, że w ogóle bardzo duży problem Polski polskiego systemu politycznego w tej chwili czy polskiej demokracji, które chyba demokrację do końca nie jest, dlatego że w świetle to w dawnych rankingu uniwersytetów Goeteborgu jesteśmy taką demokrację wyborczą, czyli no wsparliśmy to oznacza, że ta odpowiedzialność polityczna też wygląda zupełnie inaczej ja powiem pani każe jednak studentów, ponieważ prowadzi takie zajęcia z prawa państwa i polityki miał takie kryteria demokracji konsensualnej, dlatego że demokracja koncentraty właśnie taka demokracja, w której jest odpowiedzialność treść uzgadnia z takich no trudnych takich ważnych sytuacjach jak taka kamienica np. który zgarnia decyzje polityczne właśnie z opozycją ze społeczeństwem, bo przecież konsultacje społeczne w tego typu przypadkach są też skazany z ekspertami i wg 12 kryteriów niejakiego Harta demokracji konsensualnej Absolut lepsza niż taka demokracja, jaką serwuje nam w tej chwili PiS a, czyli taka ma autorytarne powiedzmy taka oparta na tym, że wygraliśmy wybory to teraz już hulaj dusza piekła nie ma, nawet jeżeli się dzieje dobrego to możemy wrócić na opozycję także no tak taka narracja rządu one oczywiście odbije czkawką, dlatego że ten film wiemy, że są już rozmaite tarcia po stronie koalicji rządzącej, że w sumie to, gdyby była większa wrażliwość powietrzne naszego rządu na konsultacje była możliwość takiego szerszego otwarcia się powiedzmy nie było tego zacietrzewienia, bo rzeczywiście ta odpowiedzialność mogłaby zostać częściowo przejęta przez opozycję natomiast takie zioła blokami opozycji w tej chwili odpowiedzialnością o oczywiste strategia tego rządu, ale ona jak i niewiarygodna zupełnie ona wie jak pojawia się w zasadzie głównie w mediach rządowych natomiast, jakie ona bardzo się tak perspektywy całości systemu politycznego pana wizerunkowe to znaczy opozycja może zawsze powiedzieć, że nie radzicie sobie z pandemią jest tak, ale jest 1 okoliczność łagodząca, która może objąć też pytanie, które może przyczynić się do tego, że to jest to będzie jednak efektywna strategia nie robicie to jest wszystko co się dzieje z Unii Europejskiej krajowy plan budowy itd. tutaj policja musi mieć albo może krytykować, ale jednak prędzej czy później ten plan wejdzie, więc opozycja musi jak za uczestniczyć w tym procesie tak jak rząd rozegrali tutaj też będzie częściowo względnie stabilna prof. Europa chciałbym też pani doktor oddać głos, a jednocześnie pani profesor chcielibyśmy poprawić jakość połączenia z panią, bo ta jakość nie jest satysfakcjonująca w tym momencie to teraz dr Barbara Brodzińska Mirowska chciałbym panią doktor dopytać, bo po takim się wydaje, że ów brak politycznej odpowiedzialności jest podstaw tego systemu, który tworzy Prawo i Sprawiedliwość czy w modelu, jaki stworzył Jarosław Kaczyński sytuując się przez bardzo długi czas poza oficjalnym żądamy jako nad rząd centralny ośrodek dyspozycji politycznej przy Nowogrodzkiej poza zasięgiem jakichkolwiek narzędzi Obywatelskiej kontroli pozbawiony politycznej odpowiedzialności tak to jest wymiar, bo chciałam nawiązać, ponieważ odpowiedzialność, a konkretnie brak odpowiedzialności politycznej, której pani redaktor mówi, o których rozmawiamy jest oczywiście pewnego rodzaju znakiem rozpoznawczym tego rządu i oczywiście decydowała pani redaktor na początku taką definicję, która jak będą zarysowuje, o co chodzi z tą odpowiedzialnością polityczną z tym, że jak trzeba dodać w tym kontekście w zasadzie rozmawiamy, że to jest postrzeganie odpowiedzialności w sytuacjach mówimy o systemach demokratycznych rzeczy się demokracji liberalnej my wg rankingu, w którym okres m.in. mówiła pani profesor bardzo mocno w ostatnich latach spada, więc umówmy się odpowiedzialność polityczną w rozumieniu, którym rozmawiamy mają zwykle partie prodemokratyczne tak Demokraci, czyli takie Party, która o polityczne, które rozumieją swoją rolę w systemie rozumieją system i jest pewien konsensus co do niepodważalnych jego elementów prawo i sprawiedliwości zjednoczona prawica takiej postawy od lat już mi pokazuje, a pozycja, jaką przez lata zajmował Jarosław Kaczyński klej rzeczywiście takie zakulisowe tak naprawdę rządzenie bez formalnoprawnej widzialności tylko to pokazuje, więc oczywiście rządy Prawa i Sprawiedliwości w ogóle rządy populistyczne jak pokazują też badanie prowadzone na całym świecie, a zwłaszcza te rządy, które takim takie jak prowadzą taki charakter tych danych z takim populistycznym stronę też pewnych działań autorytarnych zupełnie odpowiedzialność polityczna postrzegają zupełnie inaczej, żeby nie powiedzieli po prostu nie ma, więc tutaj oczywiście jest 1 strona medalu jeśli chodzi o procesy polityczne jest długa strategii pewnej komunikacyjnej i też w tym sensie rozpatrywały kwestię braku tej odpowiedzialności no bo zwłaszcza w kontekście pandemii oczywiście prościej jest pewne rzeczy w tym wymiarze komunikacji rządowej scedować na opozycję, ale druga strona medalu akurat przy pandemii zwrócił uwagę, że rząd po prostu ceduje odpowiedzialność również społeczeństwo, czyli bardzo często, zwłaszcza w ostatnich tygodniach dostaje społeczeństwo komunikat to wy jesteście odpowiedzialni jednostka jest odpowiedzialna oczywiście częściowo mogę się tutaj zgodzić z tym, że państwo w sytuacji kryzysu musi dać narzędzia musi dać możliwości, więc dla mnie odpowiedzialności z jak dwuwymiarowa pierwsza to wymiar politycznej procesy polityczne drugiego dnia komunikacyjnej strategia komunikacyjna to dla prezentuje obóz zjednoczonej prawicy, jeżeli chodzi o odpowiedzialność polityczną inna sprawa, żeby się uwagę jak wyglądał jeszcze wcześniej z punktu widzenia porównania z tym jak wygląda wygląda polityka prowadzona przez rząd zjednoczonej prawicy wcześniej polityce można by wręcz powiedzieć z relatywnie Bóg może nie błahych, ale nie aż takiej wagowo jak ciężki ciężki powodów podawali się do dymisji teraz takiej procedury ten dzień obserwujemy, a powodów by powiedziała jest bardzo dużo do potencjalnych dymisji składania potencjalnej dymisji to jeszcze dopytam o mam wrażenie łączącą się odpowiedzialnością polityczną kulturę polityczną, bo jak ostatnio słuchałam Angeli Merkel, która przepraszała za decyzje, które się wycofywała brała odpowiedzialność na własne barki mówiła to jest moja wina ja państwa obywateli serdecznie przepraszam to pomyślałam sobie, jakbyśmy od biegli od zwyczajów europejskich tak, bo nie wyobrażam sobie polityka obecnego rządu, który wychodzi mówi przepraszam pomyliliśmy się zrobiliśmy błąd biorę to na swoją odpowiedzialność no i tutaj Kaja się przed państwem, a pani sobie wyobraża pani doktor nie jest zupełnie takiej sytuacji nie obrażam, dlatego że tak jak pani mówi u nas rzeczywiście w ogóle kultura polityczna mapy takie państwa z doświadczeniami reżimów demokratycznych to jest bardzo złożonych złożona kwestia tak prezentujemy pewne postawy takiego nowego rodzaju zamknięcia, ale też wycofania bardzo szybko się wycofujemy jesteśmy skłonni do takiej polaryzacji rzeczywiście my oni takiego podziału dosyć silnego Inter oczywiście 1 sprawa, a druga sprawa jest, że ten element, którym pani mówi jest takim też wątkiem związanym z pewnego rodzaju relacjami w polityce to znaczy jak politycy traktują wyborców czy traktują ich mocno powiedział transakcyjne to znaczy interesujemy się intensywnie gramy na te relacje w momencie wyborczej koło wyborczym, a taki wzór obserwujemy w takiej skrajnej formie myślę, że wielu państwa no i druga bardziej powiedział partner wskoczyli traktujemy po prostu naszego wyborcę poważnie, bo podstawą tej pani mówi, o którą kanclerz Merkel prezentuje oznacza, że traktuje po prostu wyborców poważnie i w tym sensie na razie u nas takiego elementu po stronie partii rządzącej nie widzę, a oczywiście egzemplifikacją tego jest też fakt stosowania propagandy w mediach publicznych, dlatego że propaganda w takim wymiarze w takim zakresie odbiera podmiotowość odbiorcą jest tutaj w tym wydaniu wydaniu by zjednoczonej prawicy ja w ogóle takich zakusów, żeby taki sposób kształtować te takie zaangażowanie polityczne w ogóle polityką nie widzę w ocenie opozycji to się zdarzało, a za rządów Platformy i PSL-u miewały takie były takie sytuacje mają te momenty były do góry stawia kropkę teraz pani prof. Renata Mieńkowska-Norkiene o tym czy zjednoczona prawica jest zdolna do tego by powiedzieć mea culpa, że nie sądzę to znaczy jeśli chodzi o tę kulturę polityczną to szczerze mówiąc tam jest jeszcze 1 zasadniczy problem to jest w ogóle ta cała orientacja na dzielenie społeczeństwa, bo w tym wymiarze takim bardzo teoretycznym kultura polityczna np. w tym wydaniu nie wiem albo Verba, który też swoich studentów to jest taka kultura, w której społeczeństwo powinno być inaczej no są różne typy tak zaściankowy np. taki typ podporządkowania, gdzie społeczeństwo jest w zasadzie troszeczkę przepraszam za sformułowanie brane za mordę no i taki uczestniczący ten uczestniczący, gdzie rzeczywiście tutaj nawiążę do tego bardzo dobrego sformułowania pani doktor jest poważne traktowanie obywateli to jest możliwe wtedy, kiedy w kulturze politycznej nie opieramy się na konflikcie tylko na pewnej integracji na konsensusie i tu znowu wrócę do tej kwestii demokracji konsensualnej to znaczy wszędzie tam, gdzie rządzącym niezależna konfliktowa nie społeczeństwa na konfliktową już się z tymi grupami po społecznymi powiedzmy, które nie są wygodne nie są potencjalnymi wyborcami w ten sposób, jakby tego wytwarzania tej dychotomii nasi i obcy to wszędzie tam jest dużo większa szansa na to, że konflikty polityczne rozwiązywać zarządzać kryzysami i dlatego właśnie Angela Merkel powiedziała tak przeprasza nasi rządzący w tej chwili nie są do tego zdolni, ponieważ przeprosić musieliby wszystkich, a przecież nie chcą wręcz przepraszać wszystkich, bo mają swoje i mają obcych i dlatego właśnie też bardzo łatwo w tej propagandzie stosować takie podziały tak to znaczy mówi się właśnie, że media publiczne oczywiście stosują, że są jacyś oni też są odpowiedzialni, że to oni nie chcą się na coś zgodzić, że to oni na świat kobiety na ulicach tak przyczyniają się do do zwiększania liczby zachorowań, a rząd dokładnie z siebie tę odpowiedzialność czy od siebie odpowiedzialność odsuwa i dlatego moim zdaniem to jest pokłosie absolutnie to coś mamy do czynienia do czynienia też ten brak odpowiedzialności to jest pokłosie też tego co Jarosław Kaczyński w zasadzie robi no i wszyscy ci, których wykorzystuje jako swoje narzędzia trudno dziś na ile się usamodzielnili mówię tutaj oczywiście o o nie wiem Ziobrze czy minister Ziobro czy premierze Morawieckim, który zmniejsza prawdopodobieństwo, że próbuje samodzielnie jeszcze Jarosławie Gowinie, ale tak czy inaczej to on jednak cały czas grana podziały społeczne i te podziały są pod tym względem wygodna, ale to oznacza, że ta Polska kultura polityczna absolutnie nie ma żadnych szans na bycie taką integracyjną wyłączającą to też oznacza, że społeczeństwo nie będzie miało dużego wpływu na to co się dzieje dlatego też rządzący nie powinni się ostatecznie dziwić temu, że nasze społeczeństwo nie nosi maseczek albo, że wiele osób nie nosi maseczek nie uczestniczy rzeczywiście w tych wszystkich działaniach, które mogłyby pomóc zmniejszyć pandemię i rząd pewno będzie staje się trochę bezradny właśnie, dlatego że społeczeństwo nie współpracuje ale dlaczego nie współpracuje właśnie, dlatego że ten rząd nie ma szacunku zupełnie niedawno został ogłosił to skandaliczna, a tak informacjami dotyczący właśnie szacunku obywateli wobec rządów i tego traktowania poważnie w drugą stronę tak, czyli przez społeczeństwo właśnie na swoich swoich rządów i Polskę na ostatnim miejscu w Europie, więc możemy sobie wyobrazić tak, jaki może być poziom współpracy leżą sobie na to po prostu zasłużył więc, jakby z tej perspektywy trudno się temu trochę dziwić poranek Radia TOK FM nadal są z nami prof. Renata Mieńkowska-Norkiene dr Barbara Brodzińska Mirowska i teraz chciałabym obie panie zapytać o trzecią część Polski tak to sobie nazwałam niezwykle interesujący sondaż Kantara dla tygodnika polityka tam wiele ciekawych wątków, ale wybrałam dla państwa naszych słuchaczy dla pań 1, bo padło takie pytanie do badanych, kto dzisiaj w Polsce w tym wielkim, ale też kulturowym cywilizacyjnym sporze rację władza czy opoz. 39 procent przyznaje rację opozycji 26% obozowi Prawa i Sprawiedliwości, ale aż 35% respondentów wybrało odpowiedź trudno powiedzieć, czyli to potwierdza taką tezę o podziale Polaków na nie 2 bloki pisowski i opozycyjny, ale na 3 bloki pisowski opozycyjny i ten trzeci właśnie, o którym chyba najmniej wiadomo odtworzono też w tym sondażu dla polityki wybory prezydenckie i w drugiej turze wygrałby Rafał Trzaskowski 37 Andrzej Duda miałby 32, ale ci, którzy zadeklarowali brak udziału i wybrali odpowiedź trudno powiedzieć to aż 31%, więc znowu widać te trój dzielność Polski i co to jest czym jest ta trzecia część Polski dr Barbara Brodzińska Mirowska tak badane są rzeczywiście ciekawe, a ta trzecia część Polski ujawnia się tak pan badania oczywiście w tym, którą pani redaktor mówi, ale też ujawniała się do wcześniej to znaczy od kilku miesięcy obserwujemy sytuację, w której badań poszerza się grupa osób powiedzmy to ogólnie niezdecydowanych czy takie, które nie wiedzą co dalej tak co ze sobą, jakby w kontekście politycznym zrobić to jest niezwykle ciekawe zjawisko, bo pokazał kilka procesów po pierwsze jest bardzo duża grupa ludzi w klasie po prostu odnaleźć może to znaczy nie może znaleźć swojego miejsca swojej reprezentacji tej reprezentacji na ten moment nie widzi nie jest ani zadeklarować w stanie sobie jej długi poukładać i zresztą o tym że, że jest ta grupa reprezentowana chronić swoje reprezentacje od wielu tygodni mówimy już na kanwie wydarzeń jesienią też ten temat odnosiliśmy w różnych dyskusjach natomiast oczywiście w kontekście ten ta grupa określa ile lat mówi trzecia Mazur jako i rzeczywiście ciekawa w kontekście tych baniek informacyjnych, których my funkcjonujemy, dlatego że rzeczywiście obóz zjednoczonej prawicy ma swoją bańkę, czyli tworzy rzeczywistość i jakby obrazuje sposób świat no oczywiście po drugiej stronie jest opozycja, ale jest grupa zagubiona i oczywiście takie zagubienie wynika z kwestii po pierwsze, albo faktu, że tę grupę wzmocniła powiedzmy umiarkowana część wyborców Prawa i Sprawiedliwości, która obiegła wycofała na ten moment swoje zainteresowania rządzącymi, ale nie widzi swojego, jakby miejsca poza prawem sprawiedliwością i jeżeli jest jakaś część grupy to jest nieważna, bo pytanie co się stanie w wyborach na 2023 roku, czyli grupa nie pójdzie do wyboru no to oczywiście ten wynik tutaj będzie będzie to dosyć dużym wkładem na wynik no i druga grupa, która po prostu w jaki sposób zainteresowana polityką też nie jest, więc lub nie jest w stanie rzeczywiście w tych meandrach się odnaleźć i z tych w tym chaosie informacyjnym tej lawinie informacyjnej opowiedzieć się w zasadzie po, po której ze stron, więc tu problem jest bardzo złożona z punktu widzenia procesów politycznych ta grupa jest szalenie ważna i pytanie oczywiście, kto jak szybko zbada tę grupę określi potrzeby dowie się niczego więcej po prostu wystosuje do niej przekaz na razie będzie bardzo opornie grupa jest cała widoczna od dłuższego czasu czy inaczej uwidacznia się badania prof. Amy Skorpiona oczywiście tak dokładnie, dlatego że na pierwszej powstała sprawa, jaką mamy teraz do czynienia, jakby w ogóle na świecie i my w naukach politycznych analizujemy to jest tzw. post reprezentacja to znaczy jest naprawdę ogromna grupa wyborców, którzy nie mają po prostu reprezentacji nie widzą możliwości reprezentowania interesów przez partie polityczne, bo temat już nie przystają do tego ogromnego zróżnicowania stylu życia, a my ambicji o obywateli tak dalej w Polsce sytuacja jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ my mamy po stronie Annę zarówno z obozu rządzącego jak i opozycji na generalny partii w niej konserwatywne partie, które mogłyby reprezentować np. bardzo młodych wyborców wyborców, ale nie takich młodych, którzy głosują egzotycznie, czyli taką młodzież, która na tradycyjnie, kiedy głosowano Korwina dzisiaj głosuje na Konfederację powiedzmy one od jest też podział płciowy, który też ma dosyć istotne znaczenie, bo tutaj mężczyźni częściej głosują na na radykalną prawicę kobiety i temu najmłodszy kobiety bardziej radykalną lewicę powiedzmy jeśli mówimy o wyborach egzotycznych oczywiście, ale w Polsce nie ma tak naprawdę czegoś co jest troszeczkę dalej od prawego środka a, a nie jest skrajną lewicą nie jest taką lewicą, na którą w Polsce też mamy problem, bo to jest trochę postkomunistyczne to SLD, które jeszcze trochę pachnie naftaliną nie jest nim nie reprezentuje właściwie wyborców zorientowanych lewicowo, którzy niekoniecznie chcą Czarzastego powiedzmy widzieć gdzieś tam w strukturach władzy, więc w Polsce mamy ten problem, że po prostu jest bardzo duży niezagospodarowany obszar tych właśnie takich bardziej liberalnie zorientowanych młodych wyborców klasy średniej przedsiębiorców, którym w tej chwili wpaja się bardzo konserwatywne wartości, bo w zasadzie tylko takie funkcjonują zarówno po stronie obozu rządzącego jak i po stronie opozycji tej, która jest najistotniejsza jest jeszcze 1 grupa wyborców, którą bym dorzuciła do tego podziału, który mówiła pani doktor wyborców niezdecydowanych to jest grupa wyborców, którzy dopiszą do zwycięzcy to jest bardzo tradycyjne też tradycyjna grupa tych, którzy czekają na to co się stanie i mówiąc szczerze to jest dosyć istotna grupa dlatego, że jeżeli PiS będzie te salonowe nadal, jeżeli będzie przekonanie w tej grupie wyborców, że PiS i tak wygra i te sondaże będą cały czas bardzo dobre dla PiS-u, a po stronie opozycyjnej nie będzie narracji, że w zasadzie opozycja idzie do zwycięstwa to taki sposób bardzo konkretny zdecydowany to ta grupa może się dopisać do PiS-u po prostu może zostać w domach i to jest tak naprawdę w ten sposób jakby, wzmacniając Prawo i Sprawiedliwość i ewentualnego współ koalicjantów dlatego to też jest dosyć spora grupa, która w zasadzie powinna w tej chwili opozycji wysłać bardzo jasny sygnał macie budować narrację, która jest narracją opartą na absolutnej determinacji żarliwości w dążeniu do wygranej, czego w tej i po stronie opozycyjnej nie ma, bo jeszcze ciągle jest taka narracja o około pandemicznych, że teraz się nie opłaca przejmować władzy, bo w zasadzie jest straszny bałagan mnie to denerwuje com politolożka, dlatego że tak się zachowują partie, które rzeczywiście idą do władzy, tym bardziej partii, które wiedzą, że za chwilę uruchomione zostaną środki europejskie, które bardzo istotnie mogą wzmocnić prawo sprawiedliwość, bo pamiętajmy, że jeżeli one zostaną wykorzystane w taki sposób jak zakłada to bardzo ogólny, ale jednak kraju krajowy plan odbudowy to tam mogą zostać wzmocnione te flagowe projekty PiS-u, które w zasadzie będą promowane jako jako ta czy wokół nich zostanie zbudowana taka narracja właśnie tutaj będziemy panami świata w związku z tym na to opozycja powinna bardzo uważać i w ten sposób też zagospodarowywać właśnie tę grupę wyborców niezdecydowanych myślę, że do tej grupy należą też przedsiębiorcy, którzy w tej chwili już naprawdę są są widać w nich rozczarowanie głębokie rozczarowanie rządami PiS-u, ale jednocześnie nie widać jeszcze żadnej nadziei na stronę opozycji na to, że rzeczywiście ta klasa średnia ci przedsiębiorcy ci, którzy rzeczywiście liczona po pandemicznej, jakie środki które, które ich trochę wzmocnią nie widać, żeby była właśnie determinacja po stronie opozycji, żeby cokolwiek zapewnić, żeby wyjść do nich jakąś konkretną propozycją oni też są jeszcze niezdecydowani część klasy średniej trochę rozczarowana PiS tak jak powiedział pani doktor, ale jeszcze nie do końca chodzi o przejście w kierunku opozycji do nich też warto skierować swój jakiś tam przekaz konkretnych przed nim oczywiście chodzi o Platformę Obywatelską to jeszcze na koniec chciałbym zapytać o te wojenkę, a może już poważną wojnę wewnętrzną w zjednoczonej prawicy dr Barbara Brodzińska Mirowska tam mojej ocenie od wielu tygodni w obozie zjednoczonej prawicy niespecjalnie dużo się zmienia to znaczy konflikt narastał od dłuższego czasu miasto kulminację jesienią i niespecjalnie widzę tam jakąś zmianę to znaczy tam, a są ogromne napięcia ono oczywiście do opinii publicznej trafiają bardziej lub spektakularny sposób na to są tarcia bardzo duża interesu będą pogłębiały, bo oczywiście kwestia funduszy europejskich odbudowy, który też naszej dyskusji się przetacza będzie do głosowania dosyć kluczowe miejsce tarcza będą się nasilały się głosowanie widzimy, że i Gowin Ziobro akcentują swoją niezależność, więc specjalnie tutaj nie widzę ani poprawy ani nawet szansę na jakiej na jakąkolwiek poprawę myślę tylko będzie trwał on będzie do samego końca w zasadzie tylko kwestia wciąż silnego imperatywu, żeby przetrwać będzie koalicjantów trzymała trzymała razem, ponieważ mimo dużego napięcia jak ja cały czas utrzymuje zarzut ten ten moment to nie jest moment na na wybory i wszyscy koalicjanci o tym wiedzą, choć całą pewnością Jarosława Kaczyńskiego zrobić nie niekomfortowe, bo widać to po rozmowach z Kukizem, ale który też im mówimy przestrzeni publicznej sam prezes zdaje się w ostatnim wywiadzie odpowiedział, więc oczywiście poszukuje wzmocnień, bo sytuacja niekomfortowa, ale tam nie będzie porozumienia na dłuższą metę i konflikty w coraz trudniejsza sytuacja Morawieckiego jakieś takie tutaj tarcia związane z takimi odchodami pod premiera też wewnątrz PiS-u no i niekończąca się historia jak też zupełnie nie widzę szansę na jakikolwiek uporządkowanie tematu takiego na policję, która by, które moglibyśmy powiedzieć, że zapanowała jakaś większa zgoda absolutnie napięcia są pisane ten obóz rządzący i one będą z nami do końca kadencji mającą prof. Bieńkowska Orkana tak czy ja uważam, że to jest są konkretne etapy funkcjonowania tego typu koalicji, chociaż da się trzyma i tak zaskakująco mocno dosyć długo, bo to jest już druga kadencja jak na polskie warunki natomiast takie też nie uważam, żeby tam doszło w tej chwili jakieś przesilenia, ale chciałbym zwrócić uwagę na inny aspekt tego, dlaczego tak jest to znaczy na aspekty stanowisk synekur obsadzania żony członków rodziny itd. czy nimi stanowisk w spółkach skarbu państwa w rozmaitych miejscach, w których jest to możliwe dostępne i to dotyczy oczywiście także zespół koalicjantów co mają świadomość tego, że jeśli rzeczywiście koalicji wejdą to zagrożone są także stanowiska rozmaitych osób, które na te stanowiska zostały wprowadzone właśnie z ich otoczenia to też nie jest bez znaczenia, dlatego że oczywiście te osoby mają świadomość no potencjalnych możliwych rozliczeń dziś to w przyszłości ewentualnie tego, że to może być po prostu końcówka rządu w ogóle, bo dziś Jarosław Kaczyński może być nieprzewidywalny dlatego te tarcia będą oczywiście i zwłaszcza oczywiście Zbigniew Ziobro będzie do nich i BP będzie próbował to do jakiegoś przesilenia doprowadzić czy czy najbardziej będzie prowokował ciekawi mnie pozycja Gowina to znaczy trudno powiedzieć na ile on rzeczywiście zastanawia się na współpracę z opozycją i cokolwiek knuje moim zdaniem to jest bardzo trudne w tej rzeczywistości, którą mamy natomiast to, że Jarosław Kaczyński poszukuje wśród PSL-u tak u Kukiza to jest też chyba jego tak taką miał strategię moim zdaniem na to, żeby jakoś się dobre postawić do pionu natomiast moim zdaniem nimi niekoniecznie się to udaje w tej chwili to znaczy oczywiście jest to cały czas zagrożenie to widać też poparł wolta rozmaitych polityków właśnie z PSL-u chociażby kukizowców ale, ale one nie są na tyle istotne, żeby Jarosław Kaczyński pani bezwzględnie liczyć z tym pamiętajmy, że też opozycja to są jedyne narzędzia w tej chwili jakieś takie są mniejsze opozycji jak opozycja ma, czyli działania takie powiedzmy podskórne niewidoczne nieformalne no bo jak wiemy debata polityczna na poziomie parlamentarnym chociażby ta debata publiczna została w zasadzie przez PiS ukrócone uniemożliwiona tak w związku z tym szczerze mówiąc opozycja tutaj też powinna być aktywna to też może doprowadzić do sytuacji, które Jarosław Kaczyński po czuje się bezsilny być może wtedy popełni jakiś błąd no ale dużo zależy tutaj w tej sytuacji właśnie od jakichś takich działań opozycji tak jak mówię mniej formalnych i przemyskim pilnowania tego, żeby jak najmniej osób miało chęć przejścia do obozu Jarosława Kaczyńskiego taki w ten sposób jakoś tam za zneutralizowanie tych wjeżdżających współ koalicjantów prowadza ile to będzie efektywne trudno powiedzieć prof. Renata Mieńkowska-Norkiene Uniwersytet warszawski bardzo dziękuję pani profesor dziękuję dr Barbara Brodzińska Mirowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dziękuję pani doktor bardzo dziękuję czwartkowy poranek Radia TOK FM Szanowni Państwo dobiega końca program wydawał Macieja rząd realizował Krzysztof Woźniak informację o dziewiątej przed nami po nich magazyn EKG pierwszym gościem Tomasza sed będzie Anna Kornecka wiceminister rozwoju pracy i technologii i ja zapraszam państwa niezmiennie jak zawsze od poniedziałku do piątku 17 na wywiad polityczny życie bardzo udanego czwartku jeszcze na koniec Chem ta historia o Amazonka z przeglądu prasy, które swój gród miały mieć przy granicy państwa mieszka pierwszego to jakby to państwu powiedzieć prima aprilis Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA