REKLAMA

Jutronauci: O przyszłości seksu

Gościnnie w TOK FM: Wyborcza, 8:10
Data emisji:
2021-04-02 10:10
Prowadzący:
Czas trwania:
28:11 min.
Udostępnij:

49. odcinek podcastu w programie "Jutronauci", w którym rozmawiamy o seksie. Jak w przyszłości będziemy wyrażać zgodę na seks? Czy roboty będą nas mogły uchronić przed przemocą seksualną? Na te i inne pytania odpowiada prof. Monika Płatek, kierowniczka Zakładu Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UW. "Decyzja Trybunału mgr Przyłębskiej teoretycznie dotyczy tylko kwestii przepisów mówiących o możliwości dokonania terminacji ciąży, ale w praktyce mówi o tym, że kobieta to jest istota, która jest niezdolna do podejmowania racjonalnych i mądrych decyzji" - mówi w rozmowie z wicenaczelną "Wyborczej" Aleksandrą Sobczak. Więcej o tym, jak pandemia zmienia społeczeństwa, państwa, instytucje i gospodarki, znajdziesz na https://wyborcza.pl/jutronauci

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
partnerem programu Jutronauci jest Sebastian Kulczyk mecenas książki jutro jest teraz opowiadającej o szoku, jaki przeżyliśmy i o tym jak próbujemy oswoić poukładać świat na nowo to jest ósma 10 podcast gazety wyborczej rozmawiamy o przyszłości seksu niestety muszą państwo rozczarować w naszej rozmowie nie będzie nic romantycznego skupimy się na przemocy i prawie, które może ją ograniczyć jak w przyszłości będziemy wyrażać zgodę na seks i czy roboty mogą uchronić Rozwiń » kobiety przed przemocą ósma 10 podcast gazety wyborczej witam państwa w podcaście Jutronauci nazywał się Aleksandra Sobczak jestem wice naczelną gazety wyborczej w dzisiejszym podcaście rozmawiam z prof. Moniką Płatek z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego banku profesor filmy środka 20225 duetów polskich Pisarek reżyserek przewiduje przyszłość seksu i choć nie konsultowały się ze sobą wszystkie rysują obraz coraz większej opresji wobec kobiet panie też myśli, że będzie coraz gorzej dzień dobry państwu bardzo dziękuję za zaproszenie to zależy nie musi być gorzej i nie musi być gorzej z kilku powodów po pierwsze, pomimo tego, że rzeczywiście wieje bardzo taki zimny chłodne wiatry sprawa i co się przekłada na to, że rządzą nami raczej ludzie o ogromnym poczuciu resentymentu zazdrości chęci zemsty, a ta wymaga układania świata wg rektora topi, czyli czegoś co istniało tęsknoty za dawnym porządkiem w ramach tego dawnego porządku w wyobrażeniu, że patriarchat jest najlepszym rozwiązaniem co z kolei przekłada się na dążenie do podporządkowania sobie kobiet to w takim świecie oczywiście te wyobrażenia 5 Pisarek mogłyby się spełnić, ale jednocześnie jesteśmy w świecie, w którym bardzo wyraźnie widzimy, że również ta tęsknota za przeszłością wydaje się wynikać z swoistego klasie u, który jest skutkiem uświadomienia sobie przez kobiety tego, że mają prawo do równości, że mają prawo dowolności i jednocześnie działań, które są w tym kierunku podejmowane i oczywiście jesteśmy w Polsce przykrym momencie, kiedy rządzący w ramach właśnie zaspakajania ambicji potrzeb najbardziej skrajnych prawicowych wyborców starają się podobnie jak w Turcji wystąpić z konwencji antyprzemocowej to jednak w tym samym czasie nie da się ukryć, że my jako kobiety bardzo różnych pokoleń jesteśmy świadome nierówności jesteśmy świadomy dyskryminacji jesteśmy świadome co ta dyskryminacja oznacza, że to z 1 strony jest brak udziału we wszystkich sprawach, które dotyczą życia społecznego od tego jak ma wyglądać ulice jak mają wyglądać chodniki jak mają wyglądać parki i poprzez to jak ma być urządzona administracja państwa skończywszy właśnie na kwestiach dotyczących wolności i autonomii seksualnej autorami seksualny bez wolności musi pan, dlaczego ważna jest różnica jesteśmy również świadome tego, że kobiety mają prawo do tego, aby być równo traktowane zarówno w sferze możliwości realizowania się w pracy decydowania o sobie i o tym czy jak chcą swoje życie zaplanować również to życie, które wiąże się z rodzicielstwem to wyraźną świadomość tego, że te sprawy są ze sobą połączone także bardzo wysoka świadomość ludzi kobiet i części młodego społeczeństwa mężczyzn to są te elementy, które mogą się przełożyć jednak na to, że w ramach relacji seksualnych miejsce właśnie przemocy przymusu nierówności i ewentualnej możliwości odmowy pojawi się zrozumienie potrzeby relacji, które będą równe, a też wyrażają autorami seksualnej czy w sytuacji, w której relacja seksualna będzie rzeczywiście relacją chciano nią i akceptowaną przez osoby w tej relacji uczestniczących nie przez przypadek mówi przez osoby w tej relacji uczestniczące, ponieważ nie dyskryminacja kobiet jest bardzo silnie również związana z uświadomieniem sobie prawa ludzi do tego, żeby mogli się określać zgodnie ze swoim samopoczuciem, czyli niekoniecznie jako mężczyźni kobiety również jako osoby, które są niebinarne niekoniecznie jako osoby heteroseksualne, czyli grę wchodzą tutaj również relacje osób bez względu na ich orientacji psychoseksualnej i wreszcie niekoniecznie ze względu na ilość osób, która w takiej relacji uczestniczy od warunkiem za każdym razem, że jest to właśnie relacja autonomiczne to jest coś co jest bardzo niewygodne na rękę tym, którzy jedyne co mają do zaproponowania to przemoc symboliczną resentyment niechęć i ogromną żądzę władzy za każdą cenę natomiast to jest coś co nie jest możliwe do spełnienia, jeżeli przywrócimy porządek, który będzie szanował godność człowieka, który nie będzie postrzegał kobiety jako istoty gorszej niezdolnej do podejmowania rozumnych odpowiedzialnych decyzji nawet wtedy, kiedy będą one trudne ja widzę pani profesor optymizm w takiej sferze międzyludzkiej oparty na takiej emancypacji kobiet osób transpłciowych i takim wzajemnym zrozumieniu natomiast trudno mi sobie wyobrazić, że to może dobrze funkcjonować bez wsparcia przepisów prawa jak pani robić w przyszłości bardzo dobrze pani to ujęła, że jedyne co możemy odprawa wymagać i na prawo liczyć to wsparcie, czyli oddanie tego, o czym mówiłam w przepisach natomiast ja jestem Car Nisko jestem kryminolog szkocką, ale jednocześnie właśnie, dlatego że jestem karni konkretne szkoły mam świadomość głęboką wiedzę, która nie wynika z przeczytanych książek, ale również jednak z doświadczenia naprawdę już wieloletniego, że prawo karne jest rzeczywiście prawem subsydiarny, czyli takim, które wkraczać powinno na końcu i w ostateczności w tym prawie powinniśmy mieć zebrane zachowania niechciane co, do których wszyscy jesteśmy przekonani innymi słowy co mówię oznacza, że ta zmiana w podejściu do relacji międzyludzkich również relacji seksualnych miłosnych czy erotycznych musi się odbywać nie na gruncie tylko i wyłącznie prawa karnego, ale na gruncie przepisów, które są zawarte w kodeksie rodzinnym, gdzie mamy całą masę nierówności i plasujące kobiety jako osobę zależną osoby, która jest niezdolna do wyciągnięcia to np. dojrzałości mężczyzny pani spojrzy na twój dziesiąty kodeksu rodzinnego tam jest bardzo charakterystyczne, że dla dobra założonej rodziny 16 latka może za zgodą sądu zawrzeć związek małżeński z osobą, która ukończyła 18, ale już szesnastolatek nie może tego zrobić i to oczywiście nie wynika z założenia, że szesnastolatek jest niedojrzały, bo tak samo szesnastolatka jest niedojrzała osiemnastolatek osiemnastolatka są niedojrzali, ale skutki takiego wyjścia Zamość oznaczają, że to osoba staje się pełnoprawną obywatelką nabywa pełną zdolność do czynności prawnych i oczywiście my tego nie mówimy, ale podskórnie jest tam właśnie ta myśl dojrzałości kobiety odciągnąć może mężczyzna nie może tego zrobić kobieta, jeżeli chodzi o mężczyznę i takie rzeczy trzeba usunąć tego kodeksu i chciał usunąć całą masę innych rzeczy, które np. dotyczą sprawowania opieki nad dzieckiem, gdzie matka może wziąć urlop rodzicielski w każdej sytuacji niezależnie od tego jaka jest sytuacja ojca dziecka, a ojciec dziecka koszty, kiedy matka jest na pełnym etacie to nie jest normalne to nie jest właściwej jak również nie jest normalne nie jest właściwe to, że kobiety tylko, dlatego że są kobietami, a więc z gruntu gender owego podejścia rzeczywiście 20% zarabiają średnio mniej niż mężczyźni, wykonując takie same bądź podobne prace, czyli waloryzowanie kobiet niżej jest tym co się następnie przekłada na przemoc, jakiej kobiety doświadczają również na gruncie seksualnym i moglibyśmy tak przechodzić przez poszczególne działy, które również zahaczyły o obronie pożyczek kredyty i by pokazywały, jakiego stopnia nawet jeśli to się bezpośrednio nie odzwierciedla w przepisach to odzwierciedla się w praktykach, które wyżej stawiają mężczyznę z faktu tylko tego, że biologicznie mężczyzną i gorszej pozycji stawia kobiety zakładając, że ona ma mniej i mniej znaczy tak bardzo ciężko przeciwstawić o przemoc byłemu partnerowi, który nas urzędnicza ekonomicznie natomiast czas na chwilę się skupić na przepisach karnych, ponieważ mamy w tej chwili dyskusję nad projektem lewicy, żeby zmienić sposób traktowania gwałtów w przepisach z tego projektu wynika, że gwałtem jest nieuzyskanie wyraźnej i świadomej zgody na kontakt seksualny czy pani profesor myśli to może pomóc ochronie ofiar gwałtów, ale ja muszę jeszcze wrócić do jeszcze inny przykład, bo oczywiście takim skrajnym przykładem, który poniża i gorzej tytułuje kobiety jest decyzja Trybunału mgr Przyłębskiej, która teoretycznie dotyczy tylko kwestii przepisów mówiących o możliwości dokonania terminacji ciąży, ale w praktyce mówi o tym, że kobieta to jest istota, która jest niezdolna do podejmowania racjonalnych mądrych decyzji, jeżeli weźmiemy definicję człowieka człowiek jest istotą cielesną rozumną i wolność mówią zarówno filozofowie, którzy swoją wiedzę i przemyślenia czerpią z myśli humanistycznej jak ci, którzy cierpią to myśli religijnej i teraz to co się stało jest powiedzenie, że w Polsce kobieta nie jest istotą ani rozumną ani wolno jest jedynie cielesną istotą nie jest człowiekiem to się przekłada problemy, które mamy oczywiście wprawie karnym również na problemy związane z tą propozycją, która została zaproponowana przez lewicę, jeżeli chodzi o przestępstwo zgwałcenia w kodeksie karnym zgwałcenie uregulowane jest co najmniej 4 przepisach my mówimy tylko i wyłącznie 1 najczęściej dostrzegając tych pozostałych teraz koncepcja, na której oparte są przepisy dotyczące zgwałcenia od 3002. roku, gdzie też warto podkreślić do 3002. roku to był niezwykle nowoczesne przepisy bardzo wyprzedzające to co się stało następnie w państwach zachodnich Europy to są przepisy oparte o koncepcję wolności seksualnej wolność seksualna w języku prawników prawa prawniczek nie, bo prawniczki nie brały udział właśnie przy kreowaniu tych przepisów polega na możliwości odmowy, czyli nie jest to wolność jest to jedynie prawo do odrzucenia propozycji odbycia stosunku seksualnego i teraz to odrzucenie i mówi pani to była koncepcja nowoczesna nowoczesna była koncepcja może odmówić seksu tak to niezwykle nowoczesna koncepcja, ponieważ zakładała, że zgwałcone może być również mężczyzna u bardzo wielu kodeksach karnych świata zbocza może być tylko kobieta następnie skrócona może być żona narzeczona w Anglii dopiero w dziewięćdziesiątym pierwszym roku odeszliśmy od koncepcji Marcin Hey las siedemnastego wieku, że żony zgwałcić nie można i proszę zauważyć, że wprawdzie w przepisach my mamy możliwość zgwałcenia żony w praktyce będzie nam to znacznie trudniej, więc dlatego mówi o przepisie, bo niezwykle nowoczesny, bo poza przemocą, która dominuje we wszystkich przepisach światowych dominowała teraz się zmienia również polskie przepisy przewidywały krzemu psychicznej podstęp to, że w praktyce nam to nie szło świadczy o tym, jakimi problemami mamy do czynienia w społeczeństwie dlatego tak mocno podkreślam, że to się nie tylko i wyłącznie ogranicza do kodeksu karnego nie może się do tego ograniczać również było niezwykle nowoczesne, chociaż jak się przeczyta, dlaczego tak było do pomyślenia tego, że gwałcić może również kobieta wynikało z tego, że właściwe oni doszli do wniosku, że jakoś tak ma być równo, dlaczego mamy je chronić, ale wygląda na papierze bardzo dobrze natomiast oczywiście to wszystko było załatwione 1 przepisem, który dla wielu naszych prawnicze prawników i ludzi dalej jest czymś co miało ogromne znaczenie mianowicie to było przestępstwo ścigane na wniosek przestępstwa są zazwyczaj ścigane z oskarżenia publicznego czy prokurator, jeżeli się dowiaduje musi działać bądź czasami są ścigane z oskarżenia prywatnego, gdzie państwo mówi no brak chcecie, żeby to było w kodeksie karnym to niech będzie, ale ja się to nie wtrąca bada sprawy dotyczące np. honoru bardzo ważne trzydziestych latach mniej ważne współcześnie i na wniosek rzecz polega na tym, że w momencie, kiedy nie ma wniosku prokurator nie działa nie wniosek prokurator działa dla mnie to było coś niezwykle zawsze bulwersującego, że zgwałcenie co, do którego nie mamy wątpliwości, że po zabójstwie jest najczęściej wymieniane przestępstwo jako bardzo ciężkie jest tym przestępstwem, o którym mówimy nie musi być wniosek jest jedynym uzasadniło w całym kodeksie karnym z 3002. roku w momencie, kiedy to było procedowane w sejmie i uzasadnienie, bo takie no, jeżeli ona była pijana to może się tego wstydzić i to jest bardzo wyraźny dowód pokazanie później w sześćdziesiątym dziewiątym roku dziewięćdziesiątym siódmym, kiedy mieliśmy kodeks co naj uchwały już się w ogóle tego nie komentowało osie zakłada prawnicy naprawdę sądzą, że to taki jest, że to w zasadzie ukłon w stosunku osoby pokrzywdzonej, że ona inność albo Kate jest obwinianie tej osoby pokrzywdzone, które zachowania miałyby rzekomo być powodem na przemocy czy możemy powiedzieć jak zmienić na sytuację, bo w tej chwili mimo, że to jest na gwałt trzeba zgłosić to i tak ponad połowa spraw jest umarzana nigdy nie trafia do sądu, a nawet jeśli trafia to jest karana znacznie łagodniej niż w innych krajach europejskich co tutaj zrobić, żebyśmy nie jest tak, że to jest karane łagodniej niż w innych krajach europejskich jest bardziej skomplikowany problem natomiast co trzeba zrobić trzeba doprowadzić do sytuacji, w której treść polskich przepisów będzie odpowiadała treści art. 36 konwencji rady Europy zapobieganiu zwalczaniu przemocy wobec kobiet przemocy domowej art. 36 konwencji mówi bardzo wyraźnie, że mamy do czynienia ze zgwałceniem wtedy, kiedy jest dokonywana penetracja waginę na analne lub moralne o charakterze seksualnym drugiej osoby jakąkolwiek częścią ciała lub jakimkolwiek przedmiotem bez zgody tej osoby przechodzimy z koncepcji wolności seksualnej idziemy do koncepcji autonomii seksualnej przechodzimy od zakładania, które istnieje dzisiaj w Polskiej praktyce, że jeżeli osoba sprawia wrażenie na gwałcicielu, że się zgadza bo, że chce to niema zgwałcenia i proszę też zrozumieć sąd, który w dzisiejszych czasach musi szukać tego braku zgody stąd też poszukiwanie przemocy przymusu natomiast tutaj przechodzimy do sytuacji, które się po raz pierwszy w europejskim Trybunale praw człowieka zadziała przy sprawie MCI przeciwko Bułgarii, gdzie osoba zachowała się tak jak najczęściej zachowują osoby gwałcone są tu może i wszystkie sprawy w bułgarskim sądzie pomimo tego, że tam sprawnie był brak zgody upadały dopiero europejski Trybunał praw człowieka spytał się dobrze ale na jakiej podstawie sprawca doszedł do wniosku, że osoba się zgodziła, więc koszty musimy mieć teraz do czynienia to jest ewidentna wyraźna zgoda ja mówię dla podkreślenia pani powiedział coś bardzo istotnego chciał podkreślić powiedział pani o tym 100 pozie, który wynika z bardzo wielu badań osoby będące ofiarą ataku seksualnego często właśnie reagują takim zagrożeniem to jest dosyć naturalna reakcja, a mimo to policja prokuratorzy dopytują domagają się dowodów na to, że ktoś krzyczał walczył co jest wraz z naturalnej reakcji jak zgodnie z konwencją musi być wyrażona zgoda, żeby jej brak był dla sądu wystarczającym dowodem zgoda musi być wyrażona w taki sposób, aby nie było żadnej wątpliwości, że była wolność zewnętrzna, czyli była wolność nie było przymusu nie było przemocy właśnie nie było dodatkowych elementów, które by ograniczały człowieka wyrażeniu tego co chce, ale to ma być również wewnętrzne możliwość by czynić odpowiedzialne dojrzałe racjonalne wybory to jest coś co jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, bo cały czas podkreślam jeśli nie możemy ograniczać do prawa karnego po to, żeby mieć wewnętrzną możliwość wycięcia odpowiedzialny dojrzały racjonalne wybory w Polsce można współżyć z dzieckiem dzieci można wykorzystywać do seksu od piętnastego roku życia, jeżeli piętnastym roku życia ten człowiek nie dostaje tego co jest również elementem niedyskryminacji, a więc wiedzę o tym kim jest nie tylko wiedzę jak wygląda życie seksualne co to jest stosunek seksualny mamy do czynienia z osobą, która nie będzie się godzić na stosunki seksualne, bo tak wypada, bo trzeba dać dowód miłości, bo wszyscy to robią, bo ma już 15 lat jeszcze się nie miało stosunków seksualnych, czyli tak naprawdę na państwie spoczywa obowiązek przygotowania piętnastolatki piętnastolatka do zdolności podejmowania odpowiedzialnych decyzji i do tego, żeby np. tę zgodę albo brak zgody jasno wyrazić, bo ja chciałam sporo dyskusji również wśród komentatorów wyborczej takich szyderczy o tym, że jak to teraz będziemy musieli na piśmie pobierać na zgodę od partnera partnerki na zgodę na seks wynikało z nich w moim odczuciu, że ludzie po prostu nie potrafią ze sobą o tym rozmawiać nie zadają sobie pytań nie zastanawiają się nad reakcjami drugiej osoby rozumiem, że to, o czym pani mówi to jest też edukacja w tym zakresie to jest obowiązek państwa rzeczywiście do poinformowania nas wszystkich o tym, że nie można wchodzić relacje seksualne z osobami, które nie wyraziły wyraźnego pytam o spontanicznym tak, ale to spontaniczne tak jest właśnie wynikiem takiego podejścia, które zakłada zarówno wewnętrzną możliwość do podejmowania decyzji, jaki zewnętrzną wolność od nacisków ograniczeń oczywiście fizycznej nietykalności to jest to co wymaga zmiany nie tylko na poziomie społeczeństwa na poziomie prokuratorów policjantów i sądu, żeby nie mówić tekstu pt. tak była pijana, więc nie ma pewności czy by się nie zgodziła jak nie ma pewności czy by się nie zgodziła to mamy do czynienia ze zgwałceniem czysta kolosalna zmiana lekcje kończą 1 rzeczy, bo to jest ważne państwo w tym kraju handlują zdrowiem kobiet życiem możliwością decydowania o sobie i dziewięćdziesiątych trzecim roku wprowadziła ustawa o planowaniu rodziny i w preambule do tej ustawy tak naprawdę zawarł zobowiązanie wobec siebie wobec państwa wobec każdej władzy przestrzegania praw reprodukcyjnych państwa mówi tak, ponieważ to jest bardzo ważne to do państwa należy przede wszystkim w pierwszej kolejności, aby zapewnić każdemu dostęp do wiedzy dostęp do informacji dostęp do środków zapobiegania niechcianej ciąży dostęp oczywiście środków antykoncepcji doraźnej dostęp do badań in vitro dostęp do badań prenatalnych dostęp do aborcji jako jednego z elementów tego całego pakietu i w ramach tego jest również edukacja, która nie ogranicza się tylko i wyłącznie do edukacji seksualnej być może potrzeba nam dobrych zajęć z filozofii, która pozwalała ludziom myśleć, ale pozwolę też powołać się na badania prof. Izdebskiego, który pokazuje, że wbrew temu co sobie wyobrażamy zarówno dziewczynki jak chłopcy bardzo często mają mniejszą ochotę na wchodzenie w relacje seksualne, ale w przypadku dziewczynek to jest właśnie przymuszanie dodawania dowodu miłosnego w przypadku chłopców przymuszanie do pokazania żony 24 godziny na dobę gotowe do seksu, bo to jest wyznacznikiem jego męskości aktor edukacja obydwu płcią wszystkim nam bardzo pomogła trochę i ze względu na bezpieczeństwo na ciśnienie wynikające z patriarchatu jeszcze ostatnie pytanie trochę filozoficzna, ale dotyczy przyszłości wcześniej czy później nadejdzie w tej chwili badacze zajmujący się rozwojem robotów seksualnych zwracają uwagę na 2 prawdopodobne ryzyka pierwsze takie, że kobiety będą się robotę zakochiwali acz, a drugie, że mężczyźni będą realizować robotami agresywna scenariusze seksualne zastanawiam się może nie jest problem lepiej niż osoby z tendencją do agresji ładują się na maszynach co pani profesor o tym sądzi ja myślę sobie jak będziemy mieli dobrą edukację seksualną to praktyki BDSM, czyli praktyki sadomasochistyczny będą na poziom tak kulturalny, że się okaże w praktyce, że to są te praktyki, które pozwalają rzeczywiście na seks konsensualny na każdym etapie sprawdzania czy druga strona się godzi byłoby źle, gdybyśmy się ograniczali tylko wyłącznie do narzędzi byłoby fantastycznie, gdybyśmy mieli mądrego ministra edukacji, który by nie wywala człowieka z pracy za to, że chciał puścić film o tym jak wyglądają przyrządy do masturbacji kobiecy bardzo bym chciał zobaczyć ten czyn jestem szalenie ciekawa wydaje się też, że genialna, czyli 1 rzeczą są pomocy, które mogą sprawić, że ludzie wchodzący w relacje seksualne mają dobry seks natomiast mam nadzieję, że nie nastąpi całkowita alienacja, ale chce jeszcze 1 rzecz również powiedzieć nie liczmy na to, że podnoszenie wysokości kar za zgwałcenie w kodeksie karnym na co największą ochotę ma tępy i zły minister sprawiedliwości rozwiąże nam problem i nie może być tak, żeby w 1 rozdziale była mowa o wolności seksualnej i autonomii seksualnej, bo wówczas będzie niższa ochrona nawet niż ta, która jest obecnie ani wyższa więc, tworząc nowe prawo trzeba naprawdę nie odwoływać się do Tischnera Miłosza czy innych poetów, bo język prawa inaczej znaczy niż język Pańskiej i to co mnie trochę przeraża to propozycje, które są składane teoretycznie tylko realizują te wymogi, które są w konwencji, a w praktyce mogą doprowadzić do tego, że zamienimy przestępstwo zgwałcenia występku, który jest przestępstwem polegającym na tym, że kary są do 15 lat za nimi to na zbrodnie, które są zarezerwowane dla najcięższych przestępstw czy zmiana z 2 na 3 lata, jeżeli chodzi o dolną granicę kary wydaje się być niewiele znacząca w praktyce znaczy bardzo wiele i obawia się, że teraz zaczynamy mówić jak prawniczka państwo możecie mieć problemy ze zrozumieniem, ale mówiąc prosto w momencie, kiedy każdy zgwałcenie w kodeksie będzie traktowane jako zbrodnia skutkiem tego będzie, że będziemy uznawali po pierwsze, że większość tych zachowań to był błąd usprawiedliwiony, czyli że nie będzie przestępstwa w ogóle, a po drugie, grozić nam będzie sytuacja, w której sytuacji, kiedy za zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia można dostać do 10 lat jest to występek, a nie zbrodnia, że przybędzie nam zgwałceń i zabójstw, a w sprawach o zgwałcenie niczego nie załatwimy, czyli jeśli mam zakończyć to jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę ludziom, którzy działają w dobrej wierze, że muszą również tworzyć prawo, które jest mądre i które nie będzie prowadziło do skutków przeciwnych i które nie będzie zaspokajało ambicji złych rządzących polegający na tym, że podwyższymy kary w kodeksie karnym, bo wtedy już nikt nie zgłosi osoby znajomej, które przecież takie osoby są najczęściej taka jest jedno, ale nawet jak zgłosi to ta sprawa nigdy nie trafi do sądu jak trafi do sądu to będzie to sprawa przeciwnika politycznego, czyli będziemy zamiast chronić ludzi przed zgwałceniem ludzi bez względu na płeć kobiety są najczęściej gwałcone dlatego to jest też coś co sobie trzeba uzmysłowić, że to jest przestępstwo przede wszystkim polegające na akceptowaniu nierówności dyskryminacji systemowej dyskryminacji kobiet w społeczeństwie, które chce wygrywać niższą pozycją kobiet utrzymanie się przy władzy ludzi, którzy nie potrafią rządzić w sposób zgodny z konstytucją dziękuję za rozmowę moim gościem była prof. Monika Płatek z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję bardzo, a ja nazywam się Aleksandra Sobczak jestem wice naczelną gazety wyborczej do usłyszenia podcast gazety wyborczej partnerem programu Jutronauci jest Sebastian Kulczyk mecenas książki jutro jest teraz opowiadającej o szoku, jaki przeżyliśmy i o tym jak próbujemy oswoić poukładać świat na nowo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE W TOK FM: WYBORCZA, 8:10

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA