REKLAMA

Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE. Także w obronie Tulei

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-04-02 13:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie wracamy teraz do decyzji komisji europejskiej z 31marca, która zaskarżyła do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej no tzw. ustawę końcową i również wystąpiła do Trybunału o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, które mogłyby powstrzymać działania tej słynnej Izby dyscyplinarnej, która próbuje nękać polskich sędziów jest z nami teraz pan Patryk Wachowiec analityk prawny fundacji obywatelskiego rozwoju też Fundacja centrum Rozwiń » analiz dla rozwoju dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu może tak dla przypomnienia krótkiego, jaką ustawę chodzi o co to jest ta ustawa kagańca przypomnieć chodzi o ustawę z grudnia 2019 roku, która weszła w życie 14lutego ubiegłego roku niektórzy nazywają ją z tego powodu ustawy o warunkową, ale zdecydowana większość środowiska prawniczego używa nazwy ustawa kagańca owa ustawa ta końcowa jest bezpośrednią reakcją rządu na rządu większości rządzącej, a słynny wyrok Trybunału sprawiedliwości 19lutego 2019 roku, w którym ocenia on niezależność obecnej krajowej rady sądownictwa i Izby dyscyplinarnej w wyroku Trybunał sprawiedliwości twierdził, że Sąd Najwyższy ma kompetencje do oceny czy krajowa rada sądownictwa jest organem niezależnym, a w związku z tym czy powołania do Izby dyscyplinarnej dokonane na wniosek tej krajowej rady sądownictwa też czynią ten organ niezależnym, a ustawa ta końcowa wprost przepisy tej ustawy wprost zabroniła sędziom każdego szczebla badania takiego umocowania sędziego czy osoby powołanej na wniosek obecnej KRS do orzekania, a także kwestionowania statusu ogólnie organów konstytucyjnych państwa w tym właśnie samej krajowej rady sądownictwa, więc to był taki ruch rządu w kierunku takiego zneutralizowania tego wyroku Trybunału sprawiedliwości o komisja słusznie zauważyła ten ruch wszczęła postępowanie tzw. przeciw naruszenia no pewnie znowu niektórzy zadają pytanie to co w praktyce oznacza, bo chociażby sprawa sędziego Igora tulei jest w toku no i z 1 strony czy to może dawać nadzieję, że jednak nie będzie nie wiem siłą doprowadzany teraz na jakiś przesłuchania, na które się nie stawia czy inni sędziowie, którzy dla, dla których kwestia tego immunitetu sędziego jest kluczowa mogą już teraz być spokojni czy to, że dopiero komisja zwróciła do córek to właśnie oni jeszcze nie przesądza, bo to wszystko jak wiadomo długo trwa właściwie już przesądza pamiętajmy, że w kwietniu ubiegłego roku Trybunał sprawiedliwości tymczasowo zawiesił działanie Izby dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów część środowisk, ale właśnie specjalnie tym nie przejęła przeproszę władzy chodzę w tym, że biorąc pod uwagę orzecznictwo Trybunału sprawiedliwości sprawy dyscyplinarne sędziów to wszystkie sprawy, którym sędziom może grozić wydalenie z zawodu, a ta do takich spraw należy również sprawy karne taką taka, czyli taka sprawa, jaką mamy m.in. pan sędzia Igor Tuleya czy pani sędzia Beata Morawiec, bo one również mogą w ostateczności skutkować tym usunięciem z zawodu, ale izba dyscyplinarna rząd Polski większość rządząca oczywiście nic sobie z tego nie robią interpretują to postanowienie bardzo wąsko, więc komisja miała 200 tak naprawdę pierwsza to byłaś ścieżka wypracowana na gruncie sprawy Puszczy Białowieskiej tam komisja w obliczu tego, że Rządkowski łamał taki środek tymczasowy zwróciła się do Trybunału o zasądzenie kary pieniężnej Trybunału Trybunału te środki tymczasowe doprecyzował następnie stwierdził, że jak najbardziej jest tutaj ładny w razie niedostosowania się do złotego środka tymczasowego zarządzić właśnie karę pieniężną Polski, a druga ścieżka, którą właśnie komisją obrała taka bardziej klasyczna to wszczęcie nowego postępowania przeciw naruszeniu owego mamy trwające postępowanie w sprawie tych działań interdyscyplinarnych Izby dyscyplinarnej teraz komisja skierowała do Trybunału sprawiedliwości skargę dotyczącą innych działań Izby dyscyplinarnej mam tutaj na myśli o uchylanie immunitetu sędziom, a także decydowanie w kwestii kwestia takich pracowniczych sędziów do tego też ta izba jest notowana tak jak mówiłem to moim w moim przekonaniu już przez sąd za spodziewajmy się takiej decyzji Trybunału w najbliższych kilkunastu myślę dniach, że ta izba zostanie zawieszona, bo tak naprawdę skoro została zawieszona za sprawy dyscyplinarne w kwietniu ubiegłego roku to z powodu właśnie brak przejawiania tych swoich oznak niezależności to nie wyobrażam sobie by nie została zawieszona również by pozostała sprawa, ale to jednak chyba jednak zależy nam wszystkim wyjaśnienie, ale czy należy zakładać, że w tej innej sprawie, nawet jeżeli zostanie za zawieszona to czy w praktyce no ci sędziowie mogą się czuć już spokojni, bo właśnie do tej pory na co już zwróciłem uwagę nikt się tym nie przejął tą decyzją o zawieszeniu oczywiście państwo, które rozmyślnie w pełni świadomie łamie zarówno postanowienie tymczasowe Trybunału sprawiedliwości jak ogólnie prawo prawo Unii Europejskiej wypisuje się z tego klubu, do którego przez tyle lat wszyscy zabiegaliśmy dopuszcza oczywiście taka sytuacja, w której rząd Polski użyje wszelkiego rodzaju trików prawnych tak jak właśnie z tą ustawą końcową, aby dostosować się do zawieszenia Izby dyscyplinarnej pamiętajmy też, że oprócz kierowania samej skargi komisja wystąpiła właśnie środki tymczasowe jak wspominał pan redaktor wśród tych środków tymczasowych jest po pierwsze, zawieszenie Izby dyscyplinarnej tak naprawdę całości, bo nie ma nie będzie innej sprawy innego rodzaju spraw, które izba mogłaby orzekać to jest pierwsza sprawa druga to, że wystąpiła o zawieszenie skutków decyzji Izby dyscyplinarnej dotyczących uchylenia immunitetu sędziom cieni m.in. uchylenie już podjętych wcześniej z brakiem tak jest mamy tutaj na myśli sędziego Igora Tuleyę sędzi Beaty Morawiec sędziego Pawła Juszczyszyna, który jako pierwszy stał się tą ofiarą Izby dyscyplinarnej stosują właśnie wyrok Trybunału 15listopada dziewiętnastego roku do nie wiem czy to była jakaś koincydencja czy jakaś próba właśnie działań wyprzedzających, bo czy należy wiązać te 2 sprawy to znaczy właśnie postanowienie komisji europejskiej z 31marca z tym, o czym dowiedzieliśmy się właściwie chyba to było równolegle no nie to nawet było 2009. więc może tutaj Polski rząd Star starał się jakoś antycypować co się może wydarzyć, bo to premier Mateusz Morawiecki złożył tego dnia wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości polskiego prawa konstytucyjnego nad prawem unijnym czy należy jakoś widzieć tutaj jakieś takie iunctim między tymi sprawami czy nie dojdzie do sytuacji, w której okaże się, że nikt sobie tamten Trybunał sprawiedliwości mówi to co mówi my mamy tu swoje prawo i ona jest nadrzędne nad prawem unijnym, więc nie musimy się przejmować tym co postanawia złe tutaj mamy tak naprawdę 2 kwestie pierwsza, czyli taką ewidencję czasowa potrzeba wydają się patrzeć szerszą perspektywę ostatnie ostatnio końcówka 2020 roku to były negocjacje budżetowe plan odbudowy ratyfikacja obecnie trwająca decyzja o zasobach własnych PAM pamiętajmy, że reguły prawa Unii są takie, że wymagana jest jednomyślność, więc komisja europejska też nie podejmowała większych działań w stosunku do polskich sprawach praworządności, bo po prostu liczyła na poparcie polskiego premiera to tych wszystkich do tych wszystkich rezultatów negocjacji budżetowych i w związku z tym właśnie zarzutami wewnątrz zjednoczonej prawice mówię tutaj o solidarnej Polsce, która wychowała takie zarzuty te właśnie zdradę suwerenności kraju zwiększenia poziomu federalizacji Unii Europejskiej właśnie z tego powodu pan premier Morawiecki już na początku tego roku zdecydował się kierownicy zdecydował o skierowaniu takiej sprawy do Trybunału Konstytucyjnego polskiego no a teraz jedynie ogłosił to, że taki wniosek został sporządzony i złożone, ale pamiętajmy też w Trybunale Konstytucyjnym inna podobna sprawa, a mianowicie już pod koniec tego miesiąca Trybunał ma odpowiadać na pytanie Izby dyscyplinarnej tej zawieszonej przez Trybunał sprawiedliwości o to czy no traktaty unijne pozwalające na zawieszenie organu władzy sądowniczej jak sama tak się określa izba czy one są zgodne z polską konstytucją, więc tutaj tych spraw na styku prawa Unii prawo konstytucyjne będzie coraz więcej pamiętajmy, że sama komisja europejska muszą bardzo wielu lat zarzuca Polsce to, że Trybunał Konstytucyjny nie sprawuje efektywnej kontroli zgodności prawa i jak widać tutaj mechanizm jest czy zaczyna być bardzo mocno wykorzystywane przez polskie władze należy tylko nadmienić w tym miejscu, że już samo skierowanie takiego wniosku przez premiera do Trybunału Konstytucyjnego może być wprost naruszaniem prawa Unii Europejskiej mamy zasadę lojalnej współpracy, która mówi, że państwa członkowskie, a więc wszystkie władze każdego państwa członkowskiego robią wszystko, aby wcielić w życie prawo Unii, ale zarazem powstrzymują się wszelkich działań, które miałyby to prawo Unii no w jaki sposób udaremnić, a tutaj sytuacja, której premiera taki wniosek możemy mieć setki tysiące postępowań sądowych w Polsce przed różnymi sądami, w których strony będą twierdziła sądy same urzędu będą będą robiły mówiąc taki wniosek o Trybunale ja nie wiem czy mogę zastosować prawo Unii jako sąd zawiesza postępowanie i poczekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, które same w samo mielenie nie wiadomo kiedy, kiedy nastanie, więc to jest bardzo duża szkoda dla takiej spójności systemu prawa Unii Europejskiej i tutaj w moim przekonaniu ta powinna być odpowiednia reakcja komisji, ale to jest jeszcze chyba szansa na to, że staniemy przed dylematem co zrobić w sytuacji, gdyby Trybunał sprawiedliwości rzeczywiście podważył wiarygodność Izby dyscyplinarnej no i nie tylko w ogóle całej KRS no bo wtedy jest pytanie co zrobić z tymi sędziami, którzy zostali przez te ciała przez to ciało powołane co zrobić wyrokami, które ci sędziowie w tym czasie wydali i itd. czy rzeczy wg pana można sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś znajdzie pomysł na taki umowny reset że, ponieważ to jest już stajnia Augiasza to trzeba będzie przyjąć jednak no nie wiem czy jakąś datę, od którego to wszystko zaczynamy prostować trudno jest pisany to wyobrazić pan redaktor bardzo opisowy sposób toczył prezes wreszcie zasady pewności prawa mamy już dziesiątki tysięcy myślę orzeczeń różnych sądu w obrocie dawane właśnie w składach, ponieważ dają osoby powołane na wniosek nowej krajowej rady sądownictwa te wszystkie rozstrzygnięcia wywołują skutki prawne ktoś otrzymał zapłatę za fakturę ktoś nabył własność tak dalej, więc tych skutków bardzo dużo rzeczywiście z punktu widzenia krajowego będzie trudno wymyślić jakiś bardzo sprawiedliwe i godzący wszystkie racje w sposób powrotu do do tej do tej właściwej rzeczywistości prawnej mamy w tym roku w Trybunale sprawiedliwości kilka spraw, które dotyczą właśnie takiego zjawiska jest pytanie prejudycjalne sądu Marty które, które dotyczy zmian konstytucji tego kraju i ewentualnych wątpliwości co do tego czy osoby powołane w wyniku takiej zmiany zmiany konstytucji, gdzie władza zagarnęła dla siebie większość w tym w tym postęp w postępowaniu nominacyjnym sędziów czy one są zgodne z prawem unijnej co w razie stwierdzenia, że taka osoba nie jest sędzią to to co należy zrobić właśnie takimi decyzjami za za około 2 tygodnie powinien być być wyrok w tej sprawie myślę rząd bardzo wiele rozjaśni, ale też pamiętajmy o bardzo ważnym grudniowym orzeczeniu Trybunału praw człowieka Strasburgu w sprawie islamskiej, gdzie Trybunał stwierdził, że powołanie osoby z rażącym naruszeniem prawa krajowego, czyli tych reguł dotyczących nominacji sędziowskiej no skutkuje tym, że taki sąd ma tak naprawdę sądem w rozumieniu konwencji nie jest, a standard konwencji jest tożsamy ze standardem ochrony wynikającą z prawa Unii także z naszej konstytucji i ostatnia kwestia mamy kilkanaście pytań z Sądu Najwyższego Izby pracy obecnie ubezpieczeń społecznych dotyczących tego czy musi istnieć w Polskim systemie taki środek prawny pozwalający stwierdzić czy ktoś sędzią jest ktoś sędzią nikt nie jest do tej pory mamy mamy tzw. koncepcję takiej boskie prerogatywy niezależnie od tego czy to było w wyniku przestępstwa czy jakieś groźby czy pod przymusem to powołanie osoby na stanowisko sędziowskie przez prezydenta tak naprawdę kończy sprawę i tutaj ani żaden Sojusz nie powinien kupować wydaje mi się, że jest przeciwnie i to takie rozstrzygnięcia w tych sprawach czekają nas w najbliższych tygodniach, czyli jak to się będą znowu ciekawe czasy bardzo dziękuję za rozmowę pan Patryk Wachowiec analityk prawny for Fundacja centrum analiz dla rozwoju naszym gościem dziękuję dziękuję po maszynami już niedługo informacje to kasa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA