REKLAMA

Ślązacy chcą się pokazać w Narodowym Spisie. A co dalej?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-04-03 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Ujka ósma 72 godzina poranka Radia TOK FM weekend wydanie sobotnie Karolina Głowacka przy mikrofonie Tomasz Kopka jest wydawcą programu realizuje Maciej Gorczyński w drugiej godzinie m.in. jeszcze temat, dlaczego ozdrowieńcy powinni się szczepić, a teraz wracamy na Śląsk jest z nami pani Monika Rosa posłanka koalicji Obywatelskiej dzień dobre dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu Pani Poseł ma pan jakieś informacje czy hasło ma już przyszykowane Rozwiń » prezent wielkanocny poranek w wiele tak rynki są już gotowe, więc z pewnością by odbiorą hali czyli, czyli zajączek by to rozumiem dzieci tak zgadza się chyba, że to jest rada, więc tak jak wszędzie są przygotowani na obchody świąt no właśnie nie wszędzie mnie nie było zajączka, który przynosi prezenty jest ze świętokrzyskiego odkryła właśnie całkiem niedawno, że inne dzieci dostawały prezes, choć w Watykanie uważam to skandal dobrze pani Pani Poseł pani bardzo zaangażowała w ruch na rzecz uznania Śląskiego jako języka łącznie z projektem ustawy jako języka Regionalnego teraz pani na billboardach razem z europosłem wiosną Łukasz Kohut z hasłem niech nas zobaczą jesteśmy narodowości Śląskiej tutaj chodzi o wpisywanie w Narodowym spisie powszechnym narodowości właśnie wybieranie podpunktu inna wpisywanie Śląska język inny Śląski co ma dać takie pokazanie się policzenia no oraz kolejne chcemy udowodnić, że śląskość to jest fakt, że mniejszość Śląska istnieje, że język Śląski istnieje tak jak 10 lat temu spisie powszechnym ponad 800 000 obywateli Polski zadeklarowało narodowość śląską jako pierwszą albo drugą ponad 500 000 zadeklarowało używanie języka Śląskiego w kontaktach domowych tak po raz kolejny musimy niestety udowadniać, że faktem jest istnienie mniejszości Śląskiej etnicznej języka Śląskiego, bo niestety te 10 lat poza aktywnym rozwojem organizacji pozarządowych kultury literatury język Śląski tłumaczeń nie wydarzyło się nic na poziomie państwa polskiego odnośnie prawnego uznania mniejszości języka dlatego pytam co zmieni skoro już by ZUS doszło do tego policzenia dekady temu 847 000 łącznie zadeklarowało osób, że są narodowości Śląskiej Kaszub i drudzy pod względem liczebności to było 233 osoby no i co nic nie stało stało się już na Śląsku nastąpiła duża mobilizacja ustanie organizacji partii politycznych skupionych wokół idei Śląsk ości, a intensywny rozwój literatury intensywny rozwój teatru sztuki to wszystko działo się oddolnie czasem ze wsparciem samorządów natomiast jest oczywiście takim bólem istnienia Śląska, żeby po raz kolejny musimy udowadniać bycie górno Ślązakami, a i po raz kolejny musi udowadniać fakt swojego istnienia ja się cieszę, że zmienia się trochę nastrój polityczne przynajmniej wśród obecnych partii opozycyjnych, że obecna ustawa, którą złożyłam w sejmie o uznaniu języka Śląskiego regionalne rzeczywiście podpisali politycy posłanki posłowie z różnych opcji politycznych i śląskość pokazuje rzeczywiście łączy ludzi z różnych opcji politycznych Łukasz jest lewicę ja jestem z nowoczesnej partia liberalna jest Mark która, który jest Platformy konserwatystą i wiele organizacji ogląda też z poważaniem ulicy ktoś podpisał parę razy Pani Senator KO Tobiszowski deklarowała publicznie, że w spisie powszechnym uzna się za mniejszość śląską i że są w domu używa języka Śląskiego, więc to tak to jest bardzo ważna deklaracja w tym spisie sprzed dekady właśnie była taka możliwość zadeklarowania narodowości jako pierwszy jako drugi, o ile dobrze widziałam ten tegoroczny formularz tam chyba takiej opcji nie ma jest albo albo prawda rozumiem pani pisze śląską można wpisać 2 narodowości natomiast w związku z tym problem, że ona nie rozwija się automatycznie tak my musimy też zakładkę narodowości dobrać inna i ręcznie wpisać Śląska raczej jak mimo tego, że ponad 800 000 osób 10 lat temu zdeklarowało narodowość śląską to jednak głos tym roku także nie uwzględnił tego rzecz, że będą chcieli tę deklarację powtórzyć może będzie więcej może będzie ich mniej, ale była to pokaźna liczba jakością wchodzimy w zakładkę narodowość wybieramy opcję inna wpisujemy Śląska Pani Poseł to jest osobiste pytanie, ale panie polityczki występuje pani publicznie w tej sprawie dlatego chciałbym zapytać panie jestem pani identyfikacja to przede wszystkim jako Ślązaczki Ślązaczki Polki najpierw Polki, a potem Ślązaczki, jaka jest kolejność byśmy rozumieli dla mnie pierwszą implikacją implikacje Śląska jest świadomy wybór, a my żyjemy na Śląsku jako tereny pogranicza, gdzie wpływ miały różna narody różne państwa różne grupy etniczne i dla nas czymś narodową jestem się czymś czym prezentuje możemy wybrać taki jest jak czynsz na dany człowiek się rodzi podaż oczywiście bardzo wielu Ślązaków urodzonych w rodzinach śląskich rodzinach bardziej niemiecki albo w polskich i ostatecznie dla mnie, ponieważ moja rodzina z różnych części, a i Polski świata śląskość była wyborem jako pierwsza identyfikuje się ze śląską, a co stanowi o śląskość to się da zdefiniować jeśli mówimy historycznego graficznie oczywiście Śląska związana z miejscem, w którym się jakimś mieszka, w które nie grozi, a ni więcej czternastym wieku na Śląsk skoro zmiany bardzo szeroko, bo także jak obecnie Dolny Śląsk Górny Śląsk stracił kontakt z polską później przychodzi państwową z rąk do rąk tak naprawdę dopiero po plebiscycie od tzw. trzecim powstaniu śląskim, które u nas aż rozumiana jest raczej jako wojna domowa albo jako wojna polsko-niemiecka ziemie Śląska stał się częścią Polski autonomią później była druga wojna światowa i 3005. roku już na stałe stał się częścią Polski na pewno identyfikuje nasz odmienna historia inne Wojda inne losy ludzkie inny język tożsamość, która ukształtowała przez te wszystkie lata bardzo mocne przywiązania do miejsca, które się Ziaja to jest kwestia historyczna atak kwestia mentalnościowa czy umie pani jakoś opisać bycie Ślązaczką już te trudne pytania oczywiście pytanie bardzo intymna jak w lokalnych dań narodowość natomiast te kwestie historyczne kształtują naród tożsamość etniczną kształtują w ogóle tożsamość i historia bardzo duży wpływ na odrębność Śląska i uszy i z pewnością język, który jest łącznikiem między pokoleniami sposób wyrażania myśli także Jan i innych mniejszych myśli najbardziej prywatnych, więc też kultura też w jaki sposób rozumieć świat patrzy świat świat np. na historię na na wydarzenia już nikt nie nie tak dawne, ale także pewne poczucie może krzywdy może bólu wynikające z tego, że po 3005. roku na ziemiach śląskich były obozy pracy koncentracyjnych polskie tworzone przez ówczesne władze polskie, których się za czy byli katowani byli zmuszani do pracy bardzo wielu Ślązaków zostało po 3005. roku powiedział sternik Śląska, a więc także taki istnieje, ale są też się takie dzieje, że gdzieś w rodzinach po cichu mówiło się o tym jak może w Wehrmachcie, a może dziadka, jeżeli możliwe w jego obozie, że do rodziny podzielony na pół, gdy 1 prababcia była tylko po Śląsku druga tylko po niemiecku, że bracia stawali przeciwko sobie tzw. trzecim powstaniu śląskim, więc to wszystko budowało tożsamość Ślązaków kiedyś czyta podręczniki to ja mam takie poczucie żony są niesamowicie centrali stycznej w zasadzie przedstawione z perspektywy Warszawy powstanie warszawskie bardzo mocno rozbudowane, a inne regiony dużo mniej jest opowiadane na lekcje historii też pani takie wrażenie miał pan, że w ogóle Polska, która jest taka bardzo biało czarna dobrzy źli duże powstania narodowościowe narodowe i gdzieś mniejszości zupełnie unika znikają to może wynikać z przekonania, że po czterdziestym piątym roku jednak staliśmy się bardzo takim z Unii pikowane państwem no 1 wszystko mniejszości albo zostały złożone albo zamordowana i starano się stworzyć jednolite państwo bardzo centrali styczna ta tradycja trochę trwała także po osiemdziesiątym dziewiątym roku do jak Kaszubi musi długo walczyć o swoją uznanie języka Regionalnego Ślązacy wciąż walczą w Wilanowie nie wciąż walczą o mniejszości jako wiecznie są pomijane, a ja uważam Rze historia regionu niezależnie od tego jak mocno odczuwane swoją odmienność od narodu polskiego po prostu bardzo ważna i zasiadanie w jego kolanie dziękuję pani oczekiwała od Rzeczypospolitej polskiej jak powinno prawodawstwo państwo rozpoznawać istnienie mniejszości Śląskiej co powinna się zmienić 2 elementy taki projekt ustawy Obywatelskiej podpisano 344 000 osób poprzedniej kadencji został odrzucony przez większość sejmową uznanie języka Śląskiego jest regionalne oraz uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną to są 2 optymalne rozwiązania minimalne miesięczne nie uznanie języka, ale to dalej co dalej gwarantować co inne podręczniki mimo wynika wynika bardzo dużo znaczy otrzymujemy sława realne od państwa o to, aby pielęgnować tożsamości jak IT są także konkretne środki finansowe i chronione ustawą o finansowe subwencja np. na naukę języka Śląskiego w szkołach to są dofinansowanie do projektów kulturalnych piętnujący tożsamość pielęgnujących odrębność i na inicjatywy organizacji pozarządowych to jest możliwość używania języka pomocniczego w gminach np. więc takich realnych profitów jest bardzo duża, ale poza tym jest to kwestia prestiżu tego poczucia Ślązaków, że koń zostali uznani coś powie doskonale dobrostan psychiczny, ale także na rozwój turystyki rozwój regionu Pani Poseł, skąd pomysł, że w tej kadencji uda się wprowadzić język Śląski jako regionalny skoro to jest już przypomnijmy szósta próba wiemy, że to się nie udawało za Platformy Obywatelskiej no proszę wybaczyć wypominanie dawnych dziejów, ale prezydent Komorowski, którego pani pracowała w 2012 powiedział słynny cytat nie warto wymyślać języka Śląskiego, a pani teraz składa tę ustawę takie myślenie głównych polityków prezydentów premierów było bardzo realistyczne od zawsze to zastosowanie Śląska języka Śląskiego po prostu faktem oczywistym wiele Polaków w ogóle nie ma pojęcia taki język czy taka mniejszość istnieje to wiem, ale pana, lecz składanie jest wiemy, kto nie tak i to nie zmienia faktu będziemy o to czy tak się składa wszystkie inne projekty ustaw no mamy konkretne narzędzia którymi możemy się posługiwać, ale projekt ustawy z inicjatywy pana samorządy, które pomagają i każda z organizacji inicjatyw polityków samorządów ma narzędzia, których może korzystać, żeby walczyć o uznanie pani po raz kolejny przypominać na koniec swoich nasza rola króciutko czy pani popiera postulat utworzenia na Śląsku województwa autonomicznego ja jestem rolniczką decentralizacji w ogóle państwa polskiego i przekazania, czyli liczby, ale to dotyczy nie tylko województwa Śląskiego czy też województwo Śląsku obecnie obejmuje także Zagłębie Bielsko i Częstochowę, a więc nauczyć to nie jest historycznie Górny Śląsk jestem zwolenniczką decentralizacji, ale na wszystkich poziomach, czyli we wszystkich regionach województwa przekazania zarówno większego finansowania z podatku jak też większego na pojedyncze, ale to na razie Śląskiej tylko w ogóle przemodelowania państwa oczywiście decentralizacja szacunek do mniejszości Federalna Europa to jest nasza przyszłość Monika Rosa posłanka koalicji Obywatelskiej dziękuję panie bardzo bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA