REKLAMA

Biblijne herstory - kobiety na początkach religii chrześcijańskiej

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-04-04 07:00
Prowadzący:
Czas trwania:
32:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu w ten świąteczny poranek Karolina Głowacka przy mikrofonie wydawcą programu jest Tomasz Kopka Krzysztof Woźniak audycję realizuje dziś mamy dla państwa trochę spokojniejszy poranek 3 dłuższe rozmowy zaczniemy za chwilę od nazwijmy to biblijnej Her Story, czyli o kobietach obecnych przy samych początkach rodzenia się chrześcijańskiej religii tych kobietach później z tradycji niejako wypychane co by nie powiedzieć zamazywanie posiada 40 zmienimy temat i Rozwiń » będzie o ptasich historia sąsiedztwa dowiemy się m.in. o Wróbla, które nas już bardzo lubią seks oraz o gołębiach, które okazują się być ptakami inteligentnymi co więcej podobno nawet rozróżniają style malarskie po ósmy 20 jest się z Nazaretu jako polityku czy podobnych proroków działaczy było w tym czasie więcej ilu ich było czy Jezus był jakiś szczególny przyciągał tłumy nie była sytuacja polityczna w ówczesnej Palestynie oraz czy ewangelie można traktować jako źródła historyczne o tym wszystkim dzisiaj w poranku Radia TOK FM świątecznym niedzielnym porozmawiamy zapraszamy serdecznie poranek Radia TOK FM Ujka pierwszym chrześcijanom zależało na wiarygodności nic dziwnego, że szczegóły dotyczące śmierci zmartwychwstania Jezusa przekazywane przez kobiety pomijali milczeniem skupiali się na zbawczy skutkach tych tych i skupiali się na zbawczy skutkach tych wydarzeń m.in. takie zdania w tygodniku powszechnym pisze pani prof. Kalina Wojciechowska pani profesor jest teraz z nami dzień dobry pani profesor i dobry pani prof. Wojciechowska stylu irańską bliską pracuje w katedrze wiedzy nowo testamentowe i języka greckiego chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie będziemy rozmawiać o znikających kobietach i tych kobietach, które właśnie w tekście w tygodniku powszechnym pani profesor stara się wyciągnąć na światło dzienne w tekście bardzo znaczącym tytule było ich wiele pani profesor czy to wypychanie kobiet w historii chrześcijaństwa zaczęło się wcześniej już samych samych początków myślę, że nie, dlatego że Jezus miał bardzo rewolucyjne jak na owe czasy stosunek do kobiet i one były cały czas w kręgu jako uczniów zresztą o tym czytamy w ewangeliach, kiedy sami mówi się, że można tutaj znaleźć takie podobieństwa do kręgów filozoficznych niektórzy filozofowie również mieli uczniów czy takie grono uczniów bardzo edukacyjne złożone i kobiet i mężczyzn im czasu również miał grono uczniów tutaj takim bardzo szerokim rozumieniu używam tego słowa uczniowie złożone i kobiet i mężczyzny dopiero później, kiedy chrześcijaństwo zaczęło się już kształtować, kiedy po zmartwychwstaniu trzeba było się uwiarygodnić, zwłaszcza wśród Pogan wśród urzędów te kobiety rzeczywiście zaczęły znikać z tych pierwszych przynajmniej opowieści o Jezusie w zasadzie nie były to opowieść o Jezusie tylko były to kazania na temat jego zbawczego dzieła zbawczej męki i zbawczej śmierci potem wywyższenia i tam rzeczywiście nie było już tego miejsca dla kobiet to się zmieniło kilkadziesiąt lat później mianowicie, kiedy zaczęły powstawać ewangelie i w tych chciano uwiarygodnić teraz drugą stronę nie tylko to zbawcze znaczenie misji śmierci i zmartwychwstanie Jezusa, ale także pogłębić wiadomości na temat tego jego ziemskiego życia zaczęto sięgać po świadectwo świadectwo kobiet to jest 1 rzecz druga rzecz to jest nie sięgano po to, świadectwo kobiet dotyczące morze nauczania Jezusa, ale sięgnięto po to, świadectwo kobiet dotyczące śmierci męki śmierci Jezusa i to na swoje oczywiście uzasadnienie także w stosunku ówczesnych w stosunku do kobiet, o ile świadectwo kobiece generalnie uważane było za niewiarygodne to widać i świadectwa żydowskich i świadectwach hellenistycznych usług kratę sta u Józefa Flawiusza, zwłaszcza Józefa Flawiusza, który łączy ze sobą takie tradycje takie elastyczne nogi i tradycję żydowską i mówi, że absolutnie kobietom ze względu na lekkomyślność ich płci nie można wierzyć podobnie zresztą jak i niewolnikom walnie rolnikom z innych powodów jak mówi takim jest słynnym swoim dziele dawne dzieje Izraela w innym dziele z kolei powołuje się na prawo żydowskie i twierdzi, że kobieta jest pod każdym względem niższa od mężczyznę i te zdania o kobietach no powiedziałbym bardzo niesprawiedliwe przekładają się oczywiście na tę wiarygodność świadectwa kobiet nie było świadectwem wiarygodnie, ale to znaczy pani profesor, że uczniowie Jezusa trochę cenzurował swojego nauczyciela i ten jego rewolucyjna, której pani mówiła na początku właśnie stawianie kobiet wyżej Oskroba rywali, żeby to było bardziej do przełknięcia dla innych tak myślę, że była taka tendencja, aczkolwiek oczywiście nie udało się tego wszystkiego tego wszystkiego ukryć dlatego w ewangeliach mamy jednak te wzmianki o dosyć istotnej roli kobiet i wśród wspólnoty uczniów w tej wspólnocie uczniów no to one jednak wspomagały tę wspólnotę, zwłaszcza że część jest kobiet wywodziła się dosyć takiej bogatej warstwy i to były te, które wspomagały finansowo wspólnotę Jezusa i chodziły za nim i ich rola właśnie jest szczególnie znacząca przy relacji o męce śmierci Jezusa, dlatego że jak znowu czytamy w ewangeliach taką jest pewną taką samą krytyką męską i kiedy zostały aresztowane uczniowie uciekli oczywiście są też, jakie o tym, że z daleka przyglądali się temu całemu procesowi te mamy w pana Jana umiłowanego ucznia ewangeliach synoptycznych, czyli Ewangelii Marka Mateusza i Łukasza Piotr stara się z daleka śledzić Jezusa ale, toteż nie jest taka relacja bardzo pozytywna dla Piotra, bo wiemy, że kiedy został rozpoznany albo kiedy czuł, że zostanie za chwileczkę rozpoznany wybiera się swojego mistrza natomiast trzeba było opowiedzieć o tej męce śmierci Jezusa w sposób wiarygodny no tutaj jest właściwie taki dylemat jak opowiedzieć o tym w sposób wiarygodny skoro nie mamy takiego świadectwa, a zatem mamy pewien paradoks tak dawno nie ma Miejskiego świadectwa, ale są kobiety, które przyglądają się całemu temu procesowi i śmierci jej śmierci Jezusa i tutaj z pomocą przychodzi troszeczkę późniejsze świadectwo świadectwo palmy, do których takie kazuistyczne sposób oczywiście z 1 strony potwierdza, że generalnie nie należy kobietą wierzę, że świadectwo obiekt jest niewiarygodne, ale daje pewne wyjątki i te wyjątki dotyczą osób zaginionych i dotyczą osób umarłych, dlatego że zwłaszcza zwartą mężczyzn, którzy byli w tej i identyfikowanie przez swoje żony i swoje matki tutaj świadectwo kobiety jak najbardziej wiarygodne, ale opiera się do nas zupełnie takich naturalnych przesłankach nie ma w tym dziwnego, bo wiadomo, że matka bardzo dobrze zna swoje dziecko zna jego ciało na jego upodobania podobnie żona również oznaczało swojego męża zna jego przyzwyczajenia na jego sposób sposób mówienia, a zatem, kiedy np. identyfikowano znalezione ciało zwracam się do matek i to rząd Akiko mężczyznę, żeby potwierdzić tożsamość natomiast na świadectwa kobiet opierano się również wtedy, kiedy trzeba było stwierdzić czyjąś śmierć to z kolei wiąże się z tym, że przy śmierci zmarłego najczęściej taką posługę ostatnio wykonywały właśnie właśnie kobiety, a to wynikało z tego co mówi pani profesor, że część takich szczegółów istotnych dla tradycji chrześcijańskiej jak właśnie złośliwe napoje nie odstęp zamiast wodą tego typu rzeczy Jezusa wiszącego na krzyżu, że to może pochodzić właśnie z relacji kobiet zdecydowanie tak w ogóle wydaje się, że cały ten punkt z rąk narracji pasyjnej musi pochodzić od kobiet, bo i świadków mężczyzny uczniów Jezusa tam nie było oczywiście w ewangeliach już mamy ten to świadectwo temu relacji kobiety odpowiednią literacką i ekologicznie spreparowaną obrobiony także nie jest to takie surowe świadectwo kobiet, niemniej musieli ewangeliści opierać się na tym, iż obecnie na tych relacjach kobiet zresztą o tym bardzo dobrze wspomina Ewangelista Łukasz w swoim prologu do Ewangelii podaje źródła jakich korzysta i korzysta ze źródeł takich jak naoczni świadkowie im tutaj prawdopodobnie może sięgnąć właśnie do do relacji kobiet do tej tradycji przekazanej przez kobiety, a z drugiej strony sięga do ściany tzw. usług słowa, czyli kaznodziejów i tutaj jest ten element taki to opisujący wszystkie wydarzenia pokazujących w jaki sposób interpretować w sposób socjologiczny, czyli zbawczy właśnie w sposób taki teologiczne, niemniej ten tak jak powiedziałam główna kat wag opowiadań o męce i opowiadań o zmartwychwstaniu wiążą się ze świadectwem kobiety dzięki temu właśnie, że świadectwo kobiet w kwestii śmierci w kwestii rozpoznania było uważane za wiarygodne można przenieść również na Ewangelię, a mianowicie na to, że tutaj kobiety rzeczywiście były wiarygodnymi świadkami śmierci prawdziwej śmierci, bo potem po pojawiały się oczywiście w historii chrześcijaństwa różne herezji na tym na ten temat jest suma prawdziwe czy nie ma prawdziwie i były prawdziwymi świadkami rozpoznania to ich rozpoznanie Jezusa już po zmartwychwstaniu również mogą być wiarygodne pani w swoim tekście nie tylko tak powiem wyciągać katalogu je te fragmenty Ewangelii, w których wprost kobiety są wspomniane, ale też właśnie niejako pośrednio zauważa ich obecność ma uwagę zwróciła ta scena, kiedy Jezus z Nazaretu jest podzielane nie tylko ubrań, ale również zgodności przez żołnierzy to się dzieje w takim miejscu, o ile dobrze rozumie, który nie jest powszechnie dostępne trzeba wiedzieć jak móc podglądać co tam się dzieje, gdzie należy stanąć pani zwraca uwagę, że najpewniej te relacje dotyczące właśnie sadzenie Korony cierniowej tego od tego typu rzeczy, których wszyscy wiemy, że należy szukać w relacjach kobiet z Jerozolimy, bo one znał lepiej miasto niż Galilei bardzo mnie ciekawi pani warsztat właśnie, że to jest tym szukanie takich pośrednich sygnałów rzeczywiście akurat wiadomo, że były tam 2 grupy kobiet o tym wspomina Ewangelista Marek, który mówi, że jest pod koniec całej tej narracji pasyjnego, kiedy dochodzi do ukrzyżowania śmierci Jezusa on podsumowuje to zresztą podobnie jak inni synoptycy, ale Marka to widać najwyraźniej takim stwierdzeniem, że przyglądały się psy temu daleka kobiety, które przyszły z Jezusem z Galilei i te, które weszły z nim to Jerozolimy mamy weszły jest zresztą wyrażone w taki bardzo jednoznaczny sposób pokazujący, że jednak Jerozolima leży na wzgórzu, a zatem trzeba było tam się wspiąć i stąd wniosek, że przy ukrzyżowaniu i być może również przy zmartwychwstaniu, ale przy ukrzyżowaniu na pewno były 2 grupy kobiet te, które towarzyszyły Jezusowi z Galilei i te, które mieszkały w okolicach Judei i to właśnie te kobiety najprawdopodobniej dużo lepiej znały Jerozolimy i rzeczywiście wiedział jak poruszać się po mieście widziały, gdzie staną się, żeby można było jakiś publiczne widowiska, bo jednak ukrzyżowanie należało do takich publicznych i widowiska i obserwować i tar relacja pochodzi od nich, ale jeszcze 1 przesłanka jest, dlaczego od nich może pochodzić, dlaczego one tak mocno przeżyły to ocieranie pani powiedziała z szat i to wyszydzanie królewskiej godności Jezusa wiąże się to jest z wjazdem Jezusa do Jerozolimy kilka dni wcześniej, kiedy jest witany jest jako o król jako Zbawiciel i najprawdopodobniej właśnie te kobiety były w tłumie witających one rozpoznały w Jezusie właśnie króla i Mesjasza tego Mesjasza Królewskiego w związku z tym musiało być dla nich ogromnym szokiem, kiedy tego, którego uważały za króla teraz żołnierze rzymscy, oddzielając Królewskich szat i korodują Koroną cierniową prof. Kalina Wojciechowska jest naszą rozmówczynię w świątecznym poranku Radia TOK FM za chwilę do państwa wrócimy z opowieścią pojawi się m.in. żona Piłata w tej historii, a także nie będziemy się zastanawiać na ile takie za nazywanie kobiet i ich roli we wczesnym budowaniu kościoła ma w znaczenie dla współczesności za chwilę wraca poranek Radia TOK FM Ujka naszym gościem jest pani prof. Kalina Wojciechowska chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie bliska luterańska dzień dobry pani profesor witam serdecznie rozmawiamy o kobietach ich obecności czasach tych kluczowych dla powstania chrześcijaństwa tych kobietach, które były obecne, które jednak były źródła później niejako zamazywano ich obecność była rozgrywana pani o tym pisze odtwarza tę obecność w tekście w tygodniku powszechnym pt. było ich wiele, a zapowiedział, że powiemy co nieco o żonie Piłata pojawia się taka postać pozytywna można powiedzieć rzeczywiście pojawia się taka postać żona Piłata ani wiadomo na ile jest to kreacja literacka Ewangelisty Mateusza, bo pojawia się tylko 1 Ewangelii Ewangelia Mateusza, a na ile rzeczywiście mogła żona urzędnika rzymskiego no przeszkodzić niejako w procesie procesie Jezusa jest to dosyć prawdopodobne już pomijam tutaj też takie elementy stricte literacki, kiedy żona Piłata mówi, że Jezus jest sprawiedliwe, kiedy powołuje się na sen więc to by świadczyło o tym, że kobiety nawet pogadanki były tak samo traktowane przez Boga, który wysyła właśnie takie prorocze sny zarówno na wiernych Żydów na sprawiedliwych Żydów takich takich jak jak Józef, bo w tej Ewangelii Ewangelii Mateusza właśnie one takim wzorem sprawiedliwego i Masny i właśnie i Bogdanka, która Jezusa uważa za niewinnego za sprawiedliwego i mówi, że wiele we śnie wycierpiała, bo z jego powodu ewangelie Ewangelia Mateusza nie podaje, jakie imię nosiła ta kobieta u swych głośniejsze i tradycji tradycja apokryficzne analiz nazwać nazywana program bądź prokura i rzeczywiście kontynuowana jest ta linia firma akcyjne na proszki czy profili pokazana jest pokazany jest dochodzenie do wiary w jaki sposób ona też do wiary doprowadza swojego męża i Piłata no aż do tego stopnia, że Piłat ginie śmiercią męczeńską obejść oczywiście wcześniej narzuca nawracają i odwiedzają grób Jezusa czy jesteś tak bardzo ciekawa to apokryficzne narracja dotycząca pewnej równoległość pokazywanej jak najpierw kobiety z Galilei z Judei być może przyszły do do grobu i zostały grupy pustym, a potem prok wraz z mężem przychodził do do pustego grobu, ale też jest z kwiatami z wolnościami, czyli zupełnie tak jak te kobiety w dniu zmartwychwstania przy grobie oczywiście dokonuje się wiele różnego rodzaju cudów nie chcę do tego się bardzo szczegółowo chodzi w tej walki, ale rzeczywiście ten wątek Prokić doczekał się kontynuacji wy pokrywa i to takiej kontynuacji bardzo bardzo pozytywnej, która też doprowadzą do tego, że w kościołach wschodnich i sam Piłat i jego żona uważani są za za świętych, a jednocześnie te postaci kobiece, że tak powiem wprost opisane w ewangeliach nie mają też moja mój odbiór proszę mnie z niego wyprowadzić jeśli chcemy, ale nie mają jakiegoś takiego bardzo podmiotowego znaczenia, bo jest o usługi waniu przebywanie w pobliżu a o ile dobrze pamiętam kojarzy to Maria głównie zachowywała wszystko chciwości swojego serca i pokorze tak jakby ta rola kobiet nie była wcale naruszana one mają być obok słuchać grzecznie nie zadawać zbyt wielu pytań i właśnie gdzieś tam coś analizować skromnie i cicho ości tak to było rzeczywiście tak tak to troszeczkę przedstawiają Ewangelię, ale dzięki w tej narracji pasyjnych na stacji redukcyjnej to się zmienia, dlatego że no tutaj już niema tego oczekiwania, że kobiety będą cicho i będą wszystkie kości swojego serca wszystko rozważać to co widziały i czego doświadczyły co przeżyły wręcz przeciwnie jest nawet oczekiwanie, że one od swoich przeżyciach opowiedzą uczniom mężczyzną ujęły uczniom apostołom stąd mamy w narracjach o zmartwychwstaniu niż jeszcze Jezusa nakaz czy to samego Jezusa czy to aniołów, którzy ukazali się kobietom idźcie i powiedzcie o tym co co widziały co się zda zdarzyło właśnie przy pustym grobie, że kobiety nie zostały tam Jezus nie znalazł 1 i jako ciała, ale i dowiedziały się, że zmartwychwstał, więc tutaj rola kobiet się się zmienia, aczkolwiek jest jeszcze taki 1 fragment właśnie w Ewangelii Marka bardzo ciekawy, a mianowicie, kiedy kobiety no właśnie boją się tego co co widzą są wstrząśnięte tym ty coś, czego doświadczają właśnie tej Angelo fani tej telewizji i anioła, które tłumaczy co stało się ciałem ciałem Jezusa Ewangelista Marek mówi coś takiego i nic nikomu nie powiedziały, bo się bały im jest tutaj jakby takie zwrócenie uwagi na zupełnie naturalną reakcję przy czym można się zastanawiać właśnie, czego dotyczy ten trakt ten strach oczywiście dotyczy tego, że no dały się opowiadać całymi zdarzeniu, dlatego że musiałyby się przyznać, że obserwowały te śmierci Jezusa sieją przeżywały to jak wiemy było karane śmiercią dowiemy się przed tak nie można ogłasza po tak powiem pokazywać jeszcze blisko skazańca tak nie można było pokazywać dzieje się blisko ze wskazaniem nie można było łzę uronić nad tym skazańca więcej ten strach oczywiście byłby naturalny, ale może był to strach przed tym, że zostaną wyśmiane, że zostaną zrozumiane, że ich przeżycie ich świadectwo będzie w jaki sposób dewaluować dane to też jest możliwe o tym z kolei mówi właśnie Łukasz, który wręcz dosłownie przytaczam tę decyzję słowa, że kiedy powiedziały apostołom to ich świadectwo ustanie zostało zabraknie pani profesor zapytam proszę wybaczyć trochę niewygodnie dla pani, ale ciekawa jestem czy czyn nie jest trochę tak, że może pani cesze doszukać tej roli kobiet w początkach chrześcijaństwa ze względu na bycie kobietą ze względu na czasy jakich teraz jesteśmy, gdzie coraz więcej właśnie tej Her Story, czyli opowiadania historii ze strony kobiet trochę mamy teraz taki nastrój również naukowe może wcale nie było tak jak pani mówi może te kobiety nie były istotne myślę jednak naprawdę były zupełnie zupełnie w cieniu, bo takie wtedy były czasy oczywiście zainteresowanie kobietami w historiach biblijnych i miką zainteresowanie idące bardzo różnych kierunkach ma swoje osadzenie w pewnych tendencjach w uprawianiu teologii i w pewnych tendencjach feministycznych, ale myślę, że jest to jak najbardziej uprawomocnione, dlatego że jedno nie wyobrażamy sobie tej historii o męce czy o zmartwychwstaniu bez udziału kobiet zresztą jeszcze w trzecim wieku możemy obserwować jak wyśmiewano w ogóle chrześcijaństwo z tego względu, że opiera się na świadectwie i szalonej kobiety tak czytamy u Orange SA, które co czy spółce cel ZUS-em, a cel susy z kolei też w takim swoim zaginionym dziele wprowadza kreacje, jakiego ortodoksyjnego Żyda i przytacza jego argumenty tak by odpowiedział na to jest jest ten argument, że chrześcijaństwo, jakby odpowiedzią o genezę SA, który stara się rozbijać te argumenty często za jego bardzo charakterystyczne przyznanie się do tego że, owszem na świadectwie szalonej kobiety, ale nie tylko 1 kobiety mówi coś takiego organu jest, więc myślę, że by powrót do tego się opieramy czy my staramy się konstruować role kobiet w pierwotnym chrześcijaństwie z 1 strony oczywiście uwarunkowany jest zewnętrznie pewnymi modami pewnym nawet stosunkiem do kobiet uprawiających tą logiką, że wolno inne teraz troszkę troszkę więcej niższe niż kiedyś, ale z drugiej strony tak jak powiedziałam mas ma swoje podwaliny historii całego chrześcijaństwa chrześcijaństwo to pierwotne rzeczywiście to oceniało kobiety on zresztą było bardzo egalitarne jak na ówczesne warunki co zresztą wyróżniało te wspólnoty chrześcijańskiej spośród i innych wspólnot natury przede wszystkim religijnej, gdzie główną rolę odgrywali odgrywali mężczyźnie tutaj mamy właśnie pewną taką pierwotną równość, której mówi bardzo wyraźnie Apostoł Paweł na razie nie ma już mężczyzny ani kobiety nie ma niewolnikami wolnego to było czymś charakterystycznym dla pierwotnego chrześcijaństwa pani profesor a, przechodząc do współczesności, dlaczego tak jest, że Tomasz Kulinicz rację tak mocno się trzyma, ale też nie wszędzie, bo ostatnia to był początek lutego świat obiegła informacja o historycznej decyzji papieża oto kobieta będzie z prawem głosu na synodzie rzymskokatolickim ciekawa jestem jak z pani perspektywy osoby wyznania kościoła reformowanego ewangelicki w takiej jego wyznania które, gdzie jednak inaczej podchodzi się do kobiety nie wszędzie, ale mamy Biskupski przecież kobiety pani patrzy na ten kościół rzymskokatolicki, który tek kroczy sunie przez historię tak słusznie słonie w tempie żółwia się państw halo 2001. wiek może być trochę przyspieszyli na rzeczywiście wydaje się, że pewne zmiany w kościołach tradycji reformacyjnej zachodzą troszkę szybciej no wiąże się to oczywiście Sejm teologią tych tych kościołów też szansę pewnym pojmowaniem urzędu kościelnego i kapłaństwa w kościołach reformowanych jest to powszechne kapłaństwo nie ma kapłaństwa takiego hierarchicznego Fiat niczego więcej to sprzyja tej równości się równo traktuje się i mężczyzny i kobiety, ale oczywiście też trzeba było do tego dochodzi do tego dojrzewać, bo oprócz takich o jakichś przesłanek albo wyjątków, które pojawiały się w siedemnastym osiemnastym wieku to dopiero w drugiej połowie wieku dwudziestego można mówić o takim równouprawnieniu kobiet w kościołach ewangelickich, ale czy też wszędzie pani profesor obiekty w Polsce jeśli chodzi o ZOZ takie pełne święcenia kobiet w kościele Ewangelicko augsburskim ja wycofam się tutaj testy z tego określenia święcenia, dlatego że jako takiej nie istnieją raczej z tym ordynację czy takie wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego i rzeczywiście jest coś takiego, że OFE na kościele ewangelickim w Polsce procesy dzieje się trochę wolniej niż na Zachodzie ze względu na uwarunkowania takie społeczne i przyzwyczajenia pewne społeczne i dlatego, żeby też pewnie gwałtów nie czynić na społeczeństwo, które jest jednak cały czas przyzwyczajony do tego patriarchalnego sposobu sprawowania sprawowania urzędu, aczkolwiek nie ma żadnych przeszkód natury Teologicznej i to synod kościoła Ewangelicko augsburskiego bardzo wyraźnie potwierdza, że przesłanek do tego, aby kobiety nie mogły być prezbitera mi absolutnie przesłanek teologicznych do tego nie ma są jak prezenterami, czyli pani profesor proszę wybaczyć tak, żeby wszyscy rozumieli księżmi po prostu to znów księżmi po prostu duchownym bierze się tak kolokwialnie wyrażę pełną gębą ze wszystkimi uprawnieniami i obowiązkami oczywiście, które się z tym z tym wiążą, a na koniec chciał panią zapytać czy nie ma pani wrażenia, że kościół rzymskokatolicki jednak jest przekonany o tym, że to on jest tym zasadniczym kościołem cała reszta to są jakieś takie bąbelki dookoła, które nie mają większego znaczenia, że to oni mają rację pewnie wynika to syn jego takiej większościowej pozycja radcę w Polsce, a i to jest dosyć naturalne, że jeżeli jest się większością to no od dobrej woli tej większości zależy na ile zauważa się mniejszości, która otaczają właśnie główne główny nurt chrześcijańskiej w Polsce jest coś takiego oczywiście, że kościół katolicki jest przekonany o tym, że ma pełnie Poznania i pełnie i wszystkich znaków zbawcze natomiast w innych kościołach one, owszem, są, ale nie w takim stopniu jak w kościele katolickim takiego przekonania nie ma większości kościołów tradycji reformacyjnej przynajmniej tej historycznej reformacji, ale pojawiają się też w kościołach tzw. wolnych w kościołach tutaj tej tradycji pęta powtarzalnych, które bardzo mocno z kolei odcinają się od kościoła katolickiego i twierdzą, że kościół katolicki utracił właściwie swoją piątą pierwotną, jeżeli ją miał legitymizację zbaw to, dlatego że pojawiło się dogmaty pojawiło się doktryny nie oparte na ślub dla źródeł biblijnym i to wszystko spowodowało, że teraz tego kościoła za jedyny jedyną sprawców ukarać można coś czuję, że otworzyłam puszkę Pandory pytanie dlatego szybciutko zamykam święte są odpoczywamy trochę i serdecznie pani dziękuję za za rozmowę pani prof. Kalina Wojciechowska z katedry wiedzy nowo testament owej języka greckiego chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie polecam państwu tekst pani profesor w tygodniku powszechnym pt. było ich wiele dziękuję bardzo, bardzo dziękuję i życie wszystkim w tych warunkach nawet radosnego przeżywania tego się pewnego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA