REKLAMA

Pro-Prawo do Życia zbiera podpisy pod całkowitym zakazem aborcji

Biuletyn rewolucyjny
Data emisji:
2021-04-04 19:00
Czas trwania:
13:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
biuletyn rewolucyjne przy mikrofonie Małgorzata Czyńska rozpoczynamy biuletyn rewolucyjne, a dziś w nim o tym jak zmieniła się praca ginekologa i ginekologów od czasu opublikowania decyzji, które zapadło w budynku Trybunału Konstytucyjnego to po dziewiętnasty 40 po dziewiętnasty 20 o pewnym znanym manifestacje, które finalnie diametralnie zmienił rzeczywistość kobiety we Francji najlepsze, a jutro mija jego 50 rocznica natomiast już teraz początek programu o nowym projekcie Rozwiń » ustawy wymyślonym przez polskich fundamentalistów, które m.in. zakłada nakaz rodzenia dzieci z gwałtu i czynu kazirodczego i o tym projekcie właśnie o tej inicjatywie opowie teraz nasze gościnni, a jest nią Kamila Ferenc prawniczka federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny dzień dobry dzień dobry za projektem stoi Fundacja pro prawo do życia, która odpowiada m.in. za takie znane nam z ulic polskich miast banery z zakrwawionymi płodami co ten projekt, które teraz ostatnio na dniach się pojawiły zakłada ten projekt zakłada całkowity bezwzględny zakaz aborcji w Polsce co więcej zrównuje przeprowadzenie przerwania ciąży nawet za zgodą kobiety zabójstwem człowieka co więcej odpowiedzialności karnej będzie podlegała osoba w ciąży, która ciąże w przerwie, a zatem, jeżeli ten projekt wszedłby w życie w Polsce aborcja nie tylko ta systemowa też na pozycji poza systemowa byłaby dostępna jedyne możliwości przerwania ciąży byłyby za granicą, a to podejrzewam, że byłoby też w jaki sposób utrudniane i pod obstrzałem o kryte chciałem, żeby to byłby okresem radości kobiety one niemalże całkowicie ubezwłasnowolniona w czasie ciąży, ponieważ nawet uszkodzenie płodu, gdy się tylko umyśle, ale tutaj wszystko zależy od oceny prokuratora w tym sądu nawet uszkodzenie ciała płodu w czasie ciąży byłoby karane dla takiej kobiety wciąż liczy, że nie uległa wypadkowi prokurator uznał, że ona przyczyniła się tego wypadku zrobią to celowo tak i efektem złożonego i efektem było poronienia albo uszkodzenia płodu to wówczas odpowiada karnie z perspektywy prawnej ten projekt jest moim zdaniem niezgodne z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka, ale też jest niezgodny z polską konstytucją, bo na gruncie polskiej konstytucji to ciągle kobieta jest podmiotem praw wolności jej ochrona prawna zakres ochrony prawnej jest szerszy niż ochrony prawnej płodu kobieta jest ważniejsza niż płód mówiąc w skrócie natomiast perspektywy ludzkiej ten projekt po prostu barbarzyński niehumanitarny nieludzki ten projekt zmienia definicję dziecka, bo uznaje, że już połączenie komórek sprawia, że mamy do czynienia z oddzielnym bytem i ten byt to właśnie dziecko to prawda to jest uczynione w celu właśnie zakwalifikowania przerywania ciąży jako zabójstwa człowieka i odpowiadania, jaki sens w ten sposób jak za zabójstwo człowieka natomiast uważam, że jest to nieuprawnione znowu, odwołując się do kontekstu konstytucyjnego polskiej konstytucji, bo w tej konstytucji nie ma ani takiego postanowienia ani konsensusu, że człowiek zaczyna się od poczęcia wręcz przeciwnie była możliwość wprowadzenia takiej definicji w czasie uchwalania konstytucji, ale nie spotkała się za aprobatą nie została przyjęta została przyjęta celowo tak czy projektodawcy konstytucji w sposób przemyślany zdecydowali się na takie rozwiązanie, które nie definiują w ten sposób człowieka tylko pełnię praw i wolności konstytucyjnych przyznają ludziom urodzonym i tak do tej pory w takim kontekście prawnym żyliśmy i ta konstytucja nie uległa zmianie natomiast zmienianie koncepcji na poziomie ustawy moim zdaniem jest działaniem niezgodnym z duchem konstytucji, ale wszyscy domyślamy się, dlaczego jak jest cel to po prostu pozbawienie kobiet jakichkolwiek praw reprodukcyjnych cedowania o sobie i pełna ich kontrola w czasie ciąży, a jak pani ocenia uzasadnienie tego projektu, bo moją uwagę przykuły takie, zwłaszcza 2 fragmenty 1 dotyczy kobiet i aborcji farmakologicznej i możemy w tym uzasadnieniu przeczytać, że teraz matka dziecka poczętego tutaj wracam od razu uwagę na to sformułowanie nie jest w ogóle traktowana jako sprawcę przestępstwa nawet gdyby zabiła swoje dziecko najbardziej okrutny sposób sprawcy przestępstwa w myśl tego artykułu, o którym mowa w uzasadnieniu to wyłącznie osoby, które wykonują aborcję za zgodą kobiety i że to nie odzwierciedla stanu faktycznego w szczególności w przypadkach dokonywanie przez kobiety samodzielnie aborcji farmakologicznej jeszcze jest drugi fragment uzasadnienia, które dotyczy z kolei kwestii gospodarczych i tam w momencie, kiedy mówimy o projekcie, który właśnie zakłada karanie za aborcję w przypadku gwałtu w przypadku czynu kazirodczego itd. czytamy, że największym zasobem każdej gospodarki są ludzie zwolennicy zabijania małych i Sławek zwracają uwagę, że rodzenie wychowywanie dzieci jest kosztowne kłopotliwe nie zauważają innych zjawisk towarzyszących dużej dzietności otwartość na dzieci prowadzi do ożywienia gospodarczego, a w dłuższej perspektywie do dobrobytu bardzo demagogiczny jest to uzasadnienie cały projekt całe uzasadnienie razi przede wszystkim terminologią językową stosowano, która ma charakter manipulacyjne działa bardzo mocno wyobraźni, ale ma niewiele wspólnego z wiedzą naukową, ale też z realiami życia po drugie w tym uzasadnieniu widać skrajnie takie patriarchalne uprzedmiotowienie idące podejście do kobiet kobieta zanika perspektywa kobiet zanika dobrostan jej potrzeby interesy zanikają pamiętajmy, że bez zdrowej żywej kobiety nie ma zdrowego urodzenia nie ma zdrowego dziecka nie ma szczęśliwej rodziny, jeżeli pominiemy kobiety w tym całym procesie to nie stworzymy nigdy też nie szczęśliwej rodziny, bo dziecko musi mieć szczęśliwą zdrową mamy, więc w pierwszej kolejności należy chronić kobietę, a dopiero potem ciąże, zwłaszcza jeżeli ona tego chce natomiast zmuszanie kogoś do rodzenia jest po prostu torturą my w tym uzasadnieniu w ogóle nawet nie ma 1 myśli jednak 1 fragmentu, który zastanawiałby się, czego potrzebuje kobieta i jak należy ją chronić co może czuć czasie ciąży, jakie mogą towarzyszyć jej potrzeby także, jakie mogą się wydarzyć doświadczenia tak, które spowodują określone decyzje przerwać ciążę lub kontynuować jest tylko i wyłącznie podejście do kobiet jako do potencjalnych morderczyni do kogoś, kto jest skrajnie zły to jest bardzo charakterystyczne to widać też jak się prześledzi historię narracji wokół przerywania ciąży wokół kobiet, a też nie tylko wokół przerwania ciąży w ogóle praw kobiet zawsze na kobiety zwala się jakąś winę i upatruje się w nich siedliska wszelkiego zła i jest podobnie tak jak kobieta nie potrafiła podjąć samodzielnie dobrej decyzji dobrej dla siebie na swoje rodziny na swoich dzieci, które już urodziła tylko zawsze, gdy kierowała nią jakaś zła Wola tak zakłada ten projekt że, że dzieci trzeba chronić przed własnymi matkami trochę do takiego absurdu ten projekt sprowadza całą sytuację i jeśli chodzi o to uzasadnienie gospodarcze to ona jest bardzo mierne, bo przede wszystkim trzeba pamiętać, że jeżeli nie będzie odpowiednich warunków nie tylko finansowych, ale też emocjonalnych stworzonych do założenia rodziny i rodzinę po pierwsze nie będą ściśle po drugie nie będą powstawać już spada dzietność, dlatego że kobiety świetnie czuje się bezpiecznie zachodzić w ciążę albo nie czują się bezpiecznie, żeby wychowywać dzieci nie czują, żeby były stworzone ku temu dobre warunki w związku z tym tego wzrostu gospodarczego nie będzie się rzeczy, a jeżeli kogoś nawet do tego zmusimy np. żeby rodzić dzieci z gwałtu, które bardzo często potem są oddawane do domu dziecka albo wręcz przedstawiany w szpitalu to jest prawo każdej osoby, ale niestety to jesteś smutna przyszłość potem tych dzieci aby, jeżeli będą się rodziły dzieci, które umierały tuż po porodzie albo nie będą zdolne samodzielnej egzystencji ich matki będą spadały w depresję będą musiały całe życie podporządkować opiece nad takim dzieckiem to ja też nie widzę tutaj żadnych pozytywnych ekonomicznych skutków wręcz przeciwnie będzie dochodziło do pogłębiania biedy, bo osoby, które będzie stać na przerwanie ciąży za granicą będą robiły albo będą być może mogły zdecydować się na urodzenie dziecka potem pełną kompleksową opiekę natomiast bardzo często brak dostępu do aborcji spotyka osoby, które nie mają dostępu do informacji nie mają pieniędzy dla takich osób wychowanie kolejnego dziecka czy są rodziny wielodzietne, które osie nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować no to jest to jest tragedia dla całej rodziny też pogłębienie wiedzy tej rodziny wreszcie na koniec ostatnie pytanie co tym projektem się dzieje co się z nim stanie Fundacja informuje, że już zebrała potrzebne 1000 podpisów potrzebnych do tego, żeby utworzyć komitet i teraz, żeby ta inicjatywa przeszła dalej potrzebne jest zebranie 100 000 podpisów minimum i potem, jeżeli to 100 000 podpisów zostanie zebranych projekt trafi do Sejmu to prawda do tych 100 000 podpisów wlicza się już ten zebrany w 1000, jeżeli 100 000 pozostanie zebranej przekazane do Sejmu to projekt musi zostać obligatoryjnie podany pierwszemu czytaniu w sejmie i wówczas albo zostanie podczas pierwszego czytania odrzucony w całości albo zostanie skierowany do pracy w komisjach, a ile jest na to czasu po zmianie przepisów w związku z pandemią koronawirusa ciasto jest do końca pandemii taką oficjalnie ogłoszonej zakończonej w Polsce +3 miesiące przepisy się zmienił w ten sposób, że w czasie trwania pandemii ten termin 3 miesięcy do zebrania podpisów ulega zawieszeniu czy tak naprawdę 3 miesiące zaczynają się liczyć po oficjalnym zakończeniu stanu epidemii w Polsce, czyli z dużym prawdopodobieństwem ten projekt trafi do Sejmu koniec końców myślę, że trafi myślę też trafi do prac w komisjach pytanie tylko potem racjonalność polityków zjednoczonej prawicy, czego zagrożą w tych komisjach czy będą próbowali go wprowadzić w życie nie sądzę, że zdecydowali się na tak drastyczny krok, żeby wprowadzić to życie nie, dlatego że szanują prawa kobiet tylko po prostu myślę, że w końcu zdadzą sobie sprawę również, obserwując skutki pseudo wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, że wszelkie ograniczenia dostępu do aborcji w Polsce uderzają też wyborców wyborczy nie w zjednoczonej prawicy i że tak naprawdę dzietność będzie spadała wcale nie będzie żadnych pozytywnych skutków takiego dostępu wręcz przeciwnie będzie wzrost nieszczęścia, jeżeli ktoś nie będzie nie zdoła zdobyć dostępu do aborcji i innym miejscu inny sposób np. wyjeżdżają zagranicę ani niestety mogą się zdarzać takie osoby co więcej myślę, że wyborcy wybory czy nie będą źli na opcję rządzącą za to, że zmusza ich do ponoszenia dodatkowych kosztów za coś co do tej pory było świadczeniem gwarantowanym i co jest podstawową opieką zdrowotną w innych krajach tak, że chciałam dodać taki wątek do tego uzasadnienia mianowicie tym uzasadnieniu widać też taką złość na to, że kobiety sobie radzą same, że w ramach Solidarności wzajemnej pomocy wymiany informacji wiedzą jak przerwać ciążę poza systemem można zamówić tabletki poronne ze strony UE będą lepszym typu będzie można zadzwonić do aborcji bez granic czy można zadzwonić do Federer może można zadzwonić do aborcyjnego Dream teamu i może pomóc realnie uzyskać i tego fundamentaliści z nią znieść nie mogą na początku myśleli, że najważniejsze jest to, żeby tak oficjalnie wyeliminować aborcję z Polski oczywiście teraz idą krok dalej aborcji nie powinno być w ogóle, ale muszą mieć świadomość, że przecież tabor tak się będzie odbywała tylko winny sposób w sposób, który przynosi więcej trudności bardziej stresu osoby, które przerywają ciąże my w momencie, w którym fundamentaliści też zorientowali się, że przerwanie ciąży 2001. roku 2021 roku w Polsce nie jest już takie trudne jak się mogło wydawać, że ten obieg informacji wsparcia wzajemnego jest tak duże, że stwierdzi, że muszą karać kobiety to uniemożliwić jeszcze bardziej, bo nie mogą znieść tego, że właśnie kobiety sobie same radzą tak podstawowa kwestia zdecydowania o losach swojej własnej ciąży i odzwierciedlenie tego znalazła się w projekt fundacji pro prawo do życia, którym opowiadała teraz pani Kamila Ferenc prawniczka federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny bardzo dziękuję dziękuję bardzo, już za chwilę będziemy rozmawiać o manifeście 343, które już jutro kończy 50 lat biuletyn rewolucyjne Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BIULETYN REWOLUCYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA