REKLAMA

Kwiecień zapowiada się kluczowy dla spłacających kredyty frankowe

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2021-04-07 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze czternasta 44 Wojciech Kowalik środowy raport gospodarczy w radiu TOK FM dzień dobry złoty dziś trochę mocniejszym euro kosztuje 4zł 58 proszę dolar 385 z tańszej carskiej po 4zł i prawie 15gr sąd po 531 na warszawskiej giełdzie na czerwono na WIG w tej chwili w dół o7%, a WIG 20 nieco ponad 1% jak państwo słyszeli naszych informacjach rząd przedłuża obecne obostrzenia epidemiczne do 18kwietnia takie zapowiedzi składa dziś minister zdrowia ministerstwo Rozwiń » rozwoju natomiast jest gotowe do szerokiego otwierania gospodarki, jeżeli sytuacja epidemiczna się poprawi tak zapewniała w magazynie EKG wiceszefowa resortu Olga Semeniuk ma to wszystko wyglądać podobnie jak w ubiegłym roku w maju rok temu również mieliśmy do czynienia z etapem odmrażania gospodarki, kiedy staraliśmy się sukcesywnie równolegle otwierać otwierać różne gałęzie mówiła w TOK FM wiceminister Semeniuk jednocześnie dopiero w przyszłym tygodniu ma być gotowe rozporządzenie o przedłużeniu tzw. tarczy branżowej dla przedsiębiorców objętych lockdownem starcia składa się z 4 instrumentów, czyli zwolnienia ze składek ZUS-owskich postojowego dotacji do 5000zł oraz dopłaty do kosztów pracowników wiceminister podkreślała też, że dotarcie zostaną włączone nowe branże np. sklepy z meblami sklepy ogrodnicze czy budowlane bezrobocie w marcu pierwszy raz od roku spadło, choć niewiele, bo do 6 i 4% w lutym było to 6,5 takie są szacunki ministerstwa rozwoju pracy w urzędach pracy zarejestrowanych jest 1 080 000 osób to 20 000 mniej niż w lutym, ale o 170 000 więcej niż rok temu w marcu, kiedy wybuchła epidemia jeszcze informacja sprzed chwili rada polityki pieniężnej zgodnie z przewidywaniami zostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie po szesnastej opublikowany będzie komunikat rady natomiast bardziej rynki będą posługiwały się z zapowiedzianą na piątek konferencję prezesa NBP Adama Glapińskiego to była pierwsza część raportu gospodarczego teraz rozmowa z naszym gościem raport gospodarcze, a naszym gościem jest zajmująca się sprawami frankowiczów mecenas Barbara Garlacz dzień dobry dzień dobry kwiecień zapowiada się przełomowy dla spłacających kredyty walutowe tak rzeczywiście mamy tutaj przed nami 2 wyroki Sądu Najwyższego planowane 2 uchwały jak również wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej 29kwietnia no właśnie od tej sprawy chronologicznie, która będzie później, a więc od spodziewanego wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej zacznijmy, czego będzie to orzeczenie dotyczyło to orzeczenie dotyczy 5 pytań, które Sąd Okręgowy w Gdańsku siadał do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie, w której my reprezentujemy kredytobiorca dla wszystkich dotyczy sprawa dotyczy umowy banku byłego banku GE Money natomiast dla wszystkich kredytobiorców najistotniejsze dla kredytobiorców frankowych najistotniejsze będą 2 ostatnie pytania, czyli pytanie o to czy sąd, decydując się na nieważność umowy jak daleko ma informować konsumenta o jego konsekwencjach, a więc czy również o potencjalnych roszczenia banku co do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i tutaj być może Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie szersze stanowisko co do tego czy w ogóle takie wynagrodzenie bankowi za korzystanie z kapitału się należy wg naszej oceny stanowiska, które myśmy złożyli w tej sprawie stanowiska komisji europejskiej jak również innych państw wydaje się odpowiedź będzie bardzo pozytywna dla frankowiczów, czyli że roszczenia banku z nieważnej umowy ograniczają się do kapitału z do zwrotu kapitału kredytu z całą pewnością, że nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z tego kapitał i drugie pytanie również ważne dla wszystkich frankowiczów to jest pytanie o to jaki skutek ma sankcja nieważności z powodu zamieszczenia w umowie postanowień nieuczciwych to znaczy taka umowa ona jest od początku nieważna jest nieważna dopiero od momentu, kiedy konsument ewentualnie zakwestionuje umowę ewentualnie wypowie się co do tego w procesie czy chce taką umowę pozostać w takiej umowie czy też godzi się nad tą nieważność tej umowy i tutaj ta odpowiedź Trybunału co do tego jak działa ta sankcja nieważności umowy z powodu zamieszczenia w niej postanowień abuzywnych nieuczciwych ta odpowiedź będzie miała z kolei znaczenie dla oceny czy na gruncie prawa polskiego roszczenia banku o zwrot kapitału kredytu mogą być uznane za przedawnione czy też kredytobiorcy będą musieli zwrócić ten kapitał ta odpowiedź ona jest też bardzo ważna w kontekście uchwały Sądu Najwyższego, która ma zapaść w składzie 7 sędziów ze składu ze starego składu Sądu Najwyższego, która jest zaplanowana na 15kwietnia natomiast odpowiedź Trybunału na oba te pytania, czyli o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i o to jak działa sankcja nieważności z powodu zamieszczenia w umowie postanowień nieuczciwych te odpowiedzi na te 2 pytania nawet 2 pytania one są ważne także dla tej uchwały, która jest planowana na 13kwietnia br. którą ma o podjąć pełny skład Izby cywilnej no właśnie, bo orzeczenia 2 w Sądzie Najwyższym uporządkujmy w przyszłym tygodniu co tak mówiąc najprościej Sąd Najwyższy może stwierdzić no w moim przekonaniu, jeżeli chodzi o uchwałę 15kwietnia ona dotyka jednego z problemów z reguły tak naprawdę dotyczy także uchwała ma zapaść 13kwietnia, a więc chodzi tutaj to w jaki sposób wprowadza się do pytania, od którego momentu liczyć termin przedawnienia się roszczeń banku o zwrot kapitału wiemy, że ten termin wynosi 3 lata tylko pojawi się pytanie czy te 3 lata liczymy od momentu udostępnienia kapitału od momentu wyrażenia przez konsumenta wolnej swobodnej decyzji co do tego czy chce być związany tą umową czy też od momentu samego konstytutywnego wyroku potwierdzającego nieważność umowy i teraz ten wątek po zagadnienia będzie rozstrzygane najprawdopodobniej w składzie 7 sędziów starego składu Sądu Najwyższego 15kwietnia, ale ono również ujęta jest w ramach jednego z pytań do rozstrzygnięcia przez skład pełne już Izby wy również udziałem nowych sędziów Sądu Najwyższego 13kwietnia to jest i teraz, jakie tutaj będzie rozstrzygnięcie biorąc pod uwagę skład wyznaczony do uchwały na 15kwietnia biorąc pod uwagę tam sprawozdawcą jest sędzia Sądu Najwyższego Roman ciasno Trzaskowski jak również 2 innych sędziów, którzy już w przeszłości takim właśnie w układzie trójkowym ostatniej uchwale z lutego tego roku uznali, że jest, że tym terminem, od którego liczymy przedawnienie się roszczeń tym momentem to jest moment wyrażenia przez konsumenta swobodnej woli co do związania umową NATO uważam, że taki będzie rozstrzygnięcie 15kwietnia natomiast natomiast niestety ten termin wyrażenia swobodnej wyraźnej woli jest bardzo nieostry i tutaj niestety takie orzeczenie idą w tym kierunku taka uchwała Sądu Najwyższego idąca w tym kierunku ona może spowodować no na tym tle wiele dalej tutaj nieścisłości w orzecznictwie sądów powszechnych jak sądy powszechne będą interpretować tę przesłankę wyrażenia swobodnej wyraźnej woli co do co do związania umową w mojej ocenie to, bo to tylko dodam sąd powszechny na koniec dnia mówiąc taki sposób decyduje o tej czy to umowa frankowa jest ważna czynie ważna pani zdaniem Sąd Najwyższy powinien zaczekać na to co powie Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej pod koniec kwietnia, dlaczego może tak się zdarzyć, że te będą zupełnie sprzeczne orzeczenia może tak się zdarzyć, ponieważ już przecież w przeszłości Sąd Najwyższy w wielu wyrokach i to również ze wielu wyrokach wskazywał chociażby to, że umowę należy uzupełnić kursem średnim NBP tak następnie mieliśmy wyrok z grudnia 2019 roku bardzo znany wyrok sądu nagród, a które banki chętnie powołują się w tego typu sprawach, gdzie Sąd Najwyższy w zasadzie ciekawe jest to, że bez żadnych pytań o skardze kasacyjnej samodzielnie zajął stanowisko tam sprawozdawcą był również sędzia Sądu Najwyższego Roman Rostowski zajął stanowisko, że być może bankom należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, więc tutaj pewne poglądy w Sądzie Najwyższym ona już zostały wyjawione tak zostały ujawnione ujawnione przez poszczególne składy czy poszczególnych sędziów Sądu Najwyższego w ich w związku z tym, ponieważ Trybunał w nasz Sąd Najwyższy traktuje dyrektywę 93 przez 13 jako jakiś maksymalny stan ochrony które, które należy zagwarantować konsumentowi z drugiej strony Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie podkreślał orzeczenia to jest minimalny standard ochrony i sądy krajowe mogą przyznać szerszą ochronę uważam, że konieczna jest poczekanie na orzeczenie Trybunału to wie pod koniec kwietnia, bo być może tam Trybunał jasno powie takie wynagrodzenie za korzystanie z kapitału się należy czy nie być może Trybunał da nam wskazówki, których powie, że ta nieważność umowy jest od początku jej trwania, a nie domo, a nie i to i to z kolei przełożyć na ocenę, od którego momentu należy liczyć termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału, więc te 2 kwestie uważa, że tutaj Sąd Najwyższy powinien poczekać zarówno tą uchwałą, która ma zapaść 15kwietnia jak z uchwałą, która być może być może nie tego nie wiemy zapadnie również zapadnie 13kwietnia br. Sąd Najwyższy już zresztą raz przełożył wydanie tej uchwały pani mecenas, a w oczekiwaniu na tę orzeczenia pani doświadczenia kredytobiorcy wciąż składają w sądach pozwy przeciwko bankom czy raczej się teraz z tym wstrzymują z mojego doświadczenia wynika, że w chwili obecnej tak obserwujemy takie wstrzymanie się, ale to znaczy wstrzymanie się nie, dlatego że kredytobiorcy liczona ugody raczej, dlatego że kredytobiorcy chcą już mieć jasno czarno na białym potwierdzone, że Sąd Najwyższy uważa tak czy inaczej i w oparciu o to orzeczenie składać pozew my wykonujemy w tej chwili bardzo dużą liczbę analiz i wielu kredytobiorców czeka z podjęciem ostatecznej decyzji właśnie do czasu orzeczenia Sądu Najwyższego moim zdaniem moim zdaniem to jest to jest 1 aspekt drugi aspekt jest taki, że wiele rozpraw wiele ogłoszeń roku się odbywa również sądy powszechne czekają na orzeczenia Sądu Najwyższego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie większość spraw jest w ogóle nie rozpoznawanych w tej chwili to znaczy nie ma orzeczeń albo wręcz są zawieszenia spraw do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, więc niewątpliwie jest ogromny tutaj oczekiwania zarówno ze stroną ze strony sądów powszechnych jak ze strony kredytobiorców co do tego, aby taka uchwała zapadła natomiast moim zdaniem i raczej nie należy się ani wstrzymywać ze złożeniem pozwu ani ze wstrzymywać z podjęciem rozstrzygnięcie w sprawach frankowych, dlatego że no, jeżeli każdy może wyrazić swoją ocenę to ja uważam, że uchwały 13kwietnia po prostu nie będzie mecenas Barbara Garlacz zajmująca się sprawami frankowiczów była naszym gościem bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję dodał, że jutro gościem magazynu EKG tuż po dziewiątej będzie prezes związku banków polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, którego również będziemy pytać o kwestię kredytów frankowych, a także kwestie porozumień, jakie banki mogą zawierać kredytobiorca to był raport gospodarczy Wojciech Kowalik dziękuję i do usłyszenia raport gospodarcze nie ma czasu posłów Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA