REKLAMA

Prezes URE: Możemy spodziewać się wzrostu cen energii elektrycznej

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-04-09 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:45 min.
Udostępnij:

O przyczynach coraz droższej energii elektrycznej mówił Rafał Gawin - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobra dziś naszym gościem jest pan Rafał Gawin prezes Urzędu Regulacji Energetyki dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu no myślę, że pan wie co chcę zapytać myślę, że nie będę zaskoczony napytanie czy ma energię elektryczną prąd w Polsce dla nas odbiorców indywidualnych będzie droższa panie redaktorze Szanowni Państwo myślę, że już obserwujemy wzrost Rozwiń » cen energii to też było widoczne w naszych cha rachunkach w rachunkach gospodarstw domowych mam tutaj na myśli chociażby ostatnie postępowania taryfowe czy z ubiegłego roku czy też z roku wcześniej to wszystko pokazuje czy też odzwierciedla rzeczywiście sytuacja na rynku przede wszystkim rynku energii elektrycznej, ale nie zapominajmy nie dotyczy tylko rynku energii elektrycznej, ale musi ciepła ciepła systemowego również dostarczonego do odbiorców końcowych jest to odzwierciedlenie sytuacji i mechanizmów trwa rynku rynkowych, które rzeczywiście działają nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie ten pana Osowa wstęp jak rozumiem pana sprowadzić do odpowiedzi tak będzie coraz drożej myślę że, przechodząc do konkluzji, skracając oczywiście swoją wypowiedź myślę, że możemy spodziewać się rzeczywiście na wzrost to znaczy możemy się spodziewać wtedy, kiedy przede wszystkim będą rosły ceny uprawnień do emisji co 2, a jest teraz rzeczywiście, że jest to rzeczywiście ma to rzeczywiście miejsca obecnie przypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym roku ceny uprawnień do emisji co 2 kształtowały się państwo dziś na poziomie 2325EUR, a dzisiaj cały notowany w cenie ponad 4 dziś euro to jest koszt, który jest praktycznie bezpośrednio przenoszone w cenach energii elektrycznej notowanych na na rynku chociażby na rynku giełdowym, ale mający też odzwierciedlenie w kontraktach zawieranych czy też pomiędzy przedsiębiorstwami obrotu, a finalnie również sza w cenach dla odbiorców końca, czyli skoro jest coraz drożej na tym rynku to my za chwilę będziemy musieli płacić więcej za energię, która dostarczone do naszych domów mieszkań panie redaktorze Szanowni Państwo trudno się zapewne spodziewać, aby koszt zakupu energii czy też koszty wytwarzania energii, a następnie zakupu przedsiębiorstwa przez przedsiębiorstwa obroty nie były przenoszone na klientów końcowych myślę, że warto zastanowić, ale pokazana decyzji pan jeszcze musi zgodzić na tę podwyżki czy czy już nie czy już pana w tym łańcuchu decyzyjnym nie ma, jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej regulujemy nadal dla bardzo gospodarstwach domowych, chociaż tutaj weszłam to za każdym razem blisko 40% c prawie 40% odbiorców gospodarstwach domowych nie korzystają z regulowanej taryfy natomiast pozostałym zakresie, jeżeli chodzi o wytwarzanie i obrót energią elektryczną takich cen, a nie parafuje dryfujemy dystrybucję, czyli transport energii elektrycznej podobnie robimy od każdego innego znają pana biurku leżą jakieś nowe wnioski albo za chwilę się pojawią, bo nie każdy z nas na co dzień musi tak bardzo precyzyjnie orientować się funkcjonowaniu tego rynku, które pan teraz z treścią w tych kilku zdaniach, ale to jest także ma pan w tej chwili do podjęcia jakąś decyzję, która będzie miała na nas klientów indywidualnych bezpośredni wpływ, jeżeli chodzi o energię elektryczną takich wniosków miała być taryfy dla energii elektrycznej zatwierdziliśmy cały rok 2020 pierwsze myślę, że też warto powiedzieć 2 słowa tym w jaki sposób przede wszystkim w jaki sposób przedsiębiorstwa kontraktują energię na potrzeby odbiorców końcowych robią to zwykle wyprzedzaniem czy dużej części do wyprzedzania w momencie, kiedy taka energia kontraktowane kontraktowane są też się uprawnienia do emisji co 2 w związku z tym biorąc pod uwagę, że kontraktacja dla odbiorców na rok obecny rok 2021 miała miejsce duże w dużej mierze od roku 2020, czyli przypomnę, kiedy uprawnienia do emisji co 2 kosztowały mniej też znacznie nawet mniej niż obecnie stąd też dostawy dla odbiorców końcowych są dla również gospodarstw domowych przede wszystkim gospodarstw domowych są zabezpieczone na rok 2021 takich wniosków obecnie, ale można je zamierza także w trakcie roku można taryfa każda taryfa zatwierdzona może ulec zmianie to sprawa każdego przedsiębiorcy lub bardzo groźnie ski wpłyną przewiduje pan, że może tak zdarzyć miast pan się spółką, ale no oznacza, iż jest to tym oczywiście jest to prawo każdej spółki każdego przedsiębiorstwa energetycznego, ale biorąc pod uwagę co powiedziałem przed chwilą, czyli sposób kontraktacji energii na potrzeby swoich klientów nie spodziewam się chce przynajmniej tak wniosków jak w najbliższym czasie no dobrze, ale już sugerował pan o tym, że tak trzeba brać pod uwagę, że ta energia elektryczna będzie droższa no na razie wnioski z kryzysem nowe pan się nie pojawiły a, ale jeśli ma być droższa nawet nie najbliższej przyszłości, ale tej nieodległej niedaleki, ale jednak przyszłości to to ile ona może być droższa tutaj tak jak wspomniałem głównym wskaźnikiem czy też o takim kryterium które, które możemy wziąć pod uwagę czy też powinniśmy brać pod uwagę są ceny uprawnień do emisji co 2 można powiedzieć, że takiej strukturze wytwarzania mamy obecnie w Polsce, której jeszcze mimo wszystko ciągle dominuje energetyka będą Węglowa kat ten koszt uprawnień do emisji co 2 w zasadzie przekłada się 11 na cenę energii zresztą obserwujemy jeśli cena energii notowania w ubiegłym roku były notowane w ubiegłym roku na poziomie około 240zł na rynku giełdowym to rzeczywiście się mamy notowania na poziomie zbliżonym do 300zł ta różnica, więc odpowiada tej różnicy cen uprawnień co 2, która miała miejsce pomiędzy biegłym roku i obecnymi na notowania czy i co się takim wskaźnikiem są uprawnienia emisji co do uprawnienia do emisji co 2 jeśli one będą rosły należy zapewne spodziewać jej ceny energii będą rosły też będą oczekiwania przedsiębiorstw obrotu, aby te dodatkowe koszty uwzględniać, ale też taką sobie wyobrazić proszę poprawiać tam, gdzie się pomylę jeśli te uprawnienia 200zł wzrosły do 300 to proporcjonalnie jak to się przekłada na mój rachunek za energię elektryczną przyszłościowe obecnie dzisiaj można powiedzieć w dużej mierze czy można powiedzieć prawie 100% to znaczy tak 1 Anna Grzesiak tak też więcej jest odzwierciedlone na nas na rynku energii elektrycznej oczywiście są też się jak możliwości znaczy, prowadząc postępowanie taryfowe oczywiście otrzyma nie tylko wyłącznie na rynek rynek jest oczywiście naszym punktem odniesienia, ale patrzymy również się przede wszystkim patrzymy na koszty danego przedsiębiorstwa energetycznego, jeżeli są jakieś inne kierunki zakupu energii, które są winnej cenie niższej cenie toczyć się również uwzględniamy w postępowaniu taryfowym, niemniej rzeczywiście punktem odniesienia jest rynek przede wszystkim 4 w dużej mierze rynek giełdowy on rzeczywiście to co obserwujemy przenosi można powiedzieć 11 ceny uprawnień do emisji co na to, że panie prezesie, czyli tak naprawdę i rozumiem uprawnionym uprawniony jest wysnuć wniosku z tej naszej rozmowy, że czekają nas bardzo duże podwyżki pan się będzie musiał zgodzić na dosyć duże podwyżki np. od przyszłego roku aż takie taki wniosek był uprawniony w sytuacji, kiedy powiedzielibyśmy, że w zasadzie na rynku niczym więcej nie zmienia to znaczy nie zmienia się struktura wytwarzania energii elektrycznej, a ponieważ to co chciałem też zasygnalizować warto spokojnie generalnie trzeba zrobić coś co należałoby zrobić, aby rzeczywiście ceny rosły albo nie rosły w takim tempie w jakim mogłyby rosnąć nie, robiąc nic się też nic nie, zmieniając jeśli mamy na rynku coraz większy udział energetyki czy też wytwarzania, która jest mniejszym stopniu obciążona kosztami emisji uprawnień do emisji co 2 na myśli chociażby energetykę gazową, której emisyjność jest o połowę mniejsza niż np. elektrowni węglowych NATO wówczas i też koszty, ale sam mówi, że dominujące jest wytwarzanie węgla taką jest nadal dominująca, ale też bardzo politycznie albo, że to fakt ja jestem urzędnikiem polityki więc, ale pan, że właściwie jest pan w takim miejscu nie będę nawet pana namawiał na dyskusję o polityce, ale właściwie jeśli się dobrze wsłuchiwać w dyskusję, którą prowadzą może pozorną, a może prawdziwą koalicjanci, czyli te partie, które tworzą rząd to właściwie tu się wszystko rozbija tę energetykę tak należałoby rozumieć wypowiedzi pana ministra Ziobry choćby, więc to muszą od pana decyzji zależy trwanie rządu w tym kraju panie redaktorze nie wysuwał ma oceniać pana rodak nie myślę myślę, że nie należy przeceniać mojej roli moja rola jest rzeczywiście regulacja sektora energetyki regulacji przedsiębiorstw energetycznych taki sposób, aby zrównoważyć interesy przedsiębiorstwa i odbiorców OFE wracając natomiast odpowiedzi na pana pytanie myślę, że jeśli ta struktura będzie się zmieniała też ceny energii nie będą Ross aż tak bardzo dynamicznie jak mogłyby rosnąć nie, robiąc nic, a jednak wszystko na udział energetyki Węglowej się zmienia się zmniejsza to jest fakt chociażby patrząc na udział w roku 2020 ten już zamkniętym roku kalendarzowym wynosi na poziomie około 70% podczas gdy rok wcześniej udział energetyki Węglowej blisko 3 około nawet 10% większy, więc to są zmiany, które rzeczywiście obserwujemy to jest kierunek który, chociaż też wynika z kierunkowych taki strategiczny dokument rządu przypomnę chociażby polityka energetyczna Polski tak te dobrze zje zapadają u nas powoli obarczone są ryzykiem politycznym podejmujemy czy politycy podejmują wtedy, kiedy stają pod ścianą i właściwie trudno spodziewać się do rewolucji na rynku energetycznym może dojść w ciągu najbliższych kilku miesięcy co mogłoby tę część odbiorców, dla których pan reguluje ceny za energię elektryczną uchronić przed kolejnymi podwyżkami ma rację rzeczywiście jest także zmiany na rynku nie są zmianami, które się, które następują w ciągu miesięcy jest raczej proces wieloletni związane chociażby proces inwestycyjny, który w energetyce trwa co najmniej pan żałuje, ale myślę, że też tam dyskusja o zmianach w sektorze wydobycia i sektorze w ogóle górniczym to co się te rozmowy, które na Śląsku prowadzi minister Soboń albo wsłuchuje się w tej wypowiedzi choćby prezesów spółek energetycznych no był już w ostatnich miesiącach takie wypowiedzi choćby prezesa PGE, który mówił, że no to upraszczając jest wybór albo uwolni się tę spółkę od posiadania aktywów węglowych albo będzie trudno tę spółkę utrzymać w obecnej formie rzeczywiście przepraszam rzeczywiście jest także aktywa węglowe osoby pewnie dużym obciążeniem w sensie obciążenie takim finansowym tak finansach grupy energetyczne ze względu na to, że to produkcja SA ze źródeł węglowych one po prostu, ale jest kwestia ta liczba, która też m.in. zacząłem się krwią, a malejące koszty jednostkowe oczywiście rosną, ponieważ tak w jednostkach wytwórczych też proszę o przedsiębiorstwach jest też spory udział kosztów stałych w związku z 3 jednostkową cenę powinny rosnąć to jest pewien mechanizm generalnie działa jak gdyby współzależne, czyli oraz mniejsza produkcja tworzy czy też powoduje wyższe jednostkowe koszty wyższe jednostkowe koszty powodują, że udział, jakby tych źródeł na rynku jest mniejsza to ja jemu także mamy odchodzić od tego węgla tak myśleć po pierwsze jest to kierunek, który wynika już powiedziałem ze strategicznych dokumentów rządowych jest natura ale kiedy leżą oczywiście innego zdania przypominam tak zgadza się natomiast tak jak powiedziałem jest taki kierunek, który dzisiaj w obecnych uwarunkowaniach prawnych i krajowych unijnych na rzeczywiście powinien przyczyniać do tego, żeby ceny energii z pewnością nie rosły w takim dużym tempie w jakim mogły wyrosnąć się nie robią, niech więc nic to na koniec jeszcze rację ma wicepremier Gowin mówiąc o tym, że te uprawnienia do emisji c 2, o których pan mówił dużo w pierwszej części naszej rozmowy to tak zdrożały, bo doszło do spekulacji na rynku, że należałoby jakoś się mechanicznie jakąś jakimś mechanizmem ograniczać prawdą jest, że rynek przepraszam uprawnień do emisji co 2 z rynkiem, na którym działają instytucje finansowe, a jest to po prostu rynek finansowy prawdą jest na takim rynku rzeczywiście może dojść do spekulacji i pewnie zapewne warto to sytuację spadać z informacji, które są też są dostępne publicznie wynika, że taki wniosek o zbadanie rząd Polski przekazał komisji europejskiej już też takie głosy pojawiały się dużo wcześniej w sensie głosy, że jesteś potrzeba przyjrzenia się czy rzeczywiście na tym rynku nie dochodzi do jakichś działań, które mogły być niezgodne z prawem panie prezesie będziemy kończyć, ale prosiłbym by pan podsumował, bo miała tylko zadawać pytania to mam nadzieję, że przynajmniej 2 pytania, kiedy będzie drożej czy będzie drożej nie padły to to znaczy, że my jako odbiorcy indywidualni ci, którzy podlegają pod taryfy, które pan reguluje, a na pewno ci, którzy już w jakimś wolnym obrocie korzystają mają spodziewać się tego, że za energię elektryczną będziemy płacić więcej tak panie redaktorze Szanowni Państwo tak długo jak rosną ceny uprawnień do emisji co 2 myślę, że należy się spodziewać wzrostu cen energii również na rachunkach końcowych odbiorców indywidualnych i tych, którzy korzystają z ofert wolno wolnorynkowych warto zastanowić co trzeba zrobić, aby rzeczywiście te wzrosty nie były tak dynamiczne, ale co zresztą już znaczą nic nie robi prowadzić politykę to już będzie polityka wprowadzenie polityki społecznej oczywiście inwestycyjna przedsiębiorstw, ale są też działania samych odbiorców indywidualnych jak chociażby czy bardzo dynamiczny rozwój prosument, który w kraju, ale zimno blisko pół mili, którzy wytwarzają energię w marcu zdaje się mieliśmy najwięcej prądu fotowoltaiki wytworzoną w tworzonej bardzo panu dziękuję za rozmowę pan Rafał Gawin prezes Urzędu Regulacji Energetyki był gościem pierwszej części magazynu EKG teraz informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA