REKLAMA

Jak powstrzymać emigrację ze wsi do miast?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2021-04-11 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
minęło południe w niedzielnym magazynie Radia TOK FM naszym kolejnym gościem jest pani prof. Monika Stanny dyrektor Instytutu rozwoju wsi rolnictwa Polskiej Akademii Nauk dzień dobry pani profesor dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu czy rzeczywiście pani zdaniem, bo poruszymy ten temat naszej antenie należy zastanawiać jak powstrzymać emigrację ze wsi do miast no oczywiście to jest pytanie, które zadane ogólnie dla wsi jest chyba nie do końca uzasadnione pytanie, Rozwiń » dlatego że mamy również państwa zresztą nie tylko w ogóle się i podstawową cechą jest przestrzenna świecą jest bardzo bardzo zróżnicowana w przestrzeni i sam oczywiście obszary, które się do proponują, czyli wyludniają i tak należy rozważyć czy tańsza populacja tych obszarów nie doprowadzi do utraty żywotności tych obszarów są takie oczywiście obszary głównie w strefach podmiejskich miejskich obszarach funkcjonalnych wyznaczonych zresztą przy każdym mieście wojewódzkim w regionach, które mają dosyć duży przyrost wzrost zaludnienia i tam są inne programy rozwiązywania tam właśnie ta zdecydowana przyspieszona koncentracja ludności jest wyzwaniem dla pogodzenia zabezpieczenia potrzeb mieszkańców tych obszarów no właśnie, ale generalne wnioski są takie, że jednak ta prognoza nie jest dobra jednak trend jest bardzo wyraźny i trudno będzie go odwrócić, ale też warto myśleć skonfrontować go z pandemią i czasami, w których się znaleźliśmy sam w wczoraj byłem na tzw. prowincji nie jest to wieś położona bardzo blisko dużej aglomeracji przynajmniej 3 osoby przyjeżdżały które, które pytały czy można dziś w okolicy kupić działki, bo oni chcieliby się osiedlić nie uważa pani profesor właśnie pandemia wywołała w nas ten to zatrzymanie tego tego trendu przynajmniej jakiejś części i to wcale nie będzie dotyczyło tylko tych obszarów położonych blisko aglomeracji tych wielkich metropolii tak myślę, że tam właśnie brak zajęć na lata trzeba rozliczać pewnych naszych zmian nawyków czy w ogóle zwrócę się ku ku innym obszarom, które dziś unikały mam w tym biegu będzie sprzed pandemii i takim jednym z Th tak też w tak dobrych twarzy pan lepiej jest w ogóle można od osób o te stanowią rozpatrywać to będzie chociażby większa akceptacja akceptacja dla pracy zdalnej, a jeżeli tak większa akceptacja dla pracy zdalnej będzie coraz chętniej będą pracowali i mieszkań na obszarach wiejskich, bo będzie taka możliwość i tak myślę, że też te obszary bardziej peryferyjny nie te miejskiej miejskiej strefy funkcjonalnej to zaraz za, jakby zaplecza w tej sprawie funkcjonalny, ale to również znacznie oddalone od miast regionalnych on nawet 200 km będą atrakcyjne będą atrakcyjne ale, żeby to miejsce była atrakcyjna musi spełniać pewne warunki musi być, a muszę dać pewne cechy, które zamieszkującą i zamieszkująca ją również będzie akceptować nawet się to sobie wyobrazić, żeby dzisiaj osoba, która prowadzi bardzo aktywne życie zawodowe wmieście chcemy się będzie bliżej obcować bliżej przy radomskiej Mattem tym wielkim tematem mieszkała na obszarach, w których nie ma kanalizacji nie ma drogi dojazdowej dobrej, a przede wszystkim nie ma internetu, więc te elementy są podstawowe, żeby jednak atrakcyjność tych obszarów wzrostu, żeby ta jakość życia no była ekwiwalentna do potrzeb jej mieszkańców tak nawet dziś realizują te potrzeby ten internet wymienił na pierwszym miejscu, bo to jest istotnie takie kryterium, które w 2, wobec którego ludzie też podejmują życiowe decyzje pani profesor zastanówmy się jednak abstrahuje od pandemii, dlaczego generalnie Polacy opuszczają wieś, jakie są tego powody ma to, że Polacy opuszczają jeszcze w ogóle jest pytanie nie tylko o Polakach znacznie generalnie raczej kryją chęci poprawy bytu i apka w ogóle są migracje obserwowane jeszcze jako pierwotni ludzie to nie graliśmy tak, aby poprawić swój byt, ale motywacja do migracji była oczywiście wtedy inna wtedy wygrywaliśmy za pożywieniem później mogliśmy grać też w wyniku takich klęsk żywiołowych wojen dzisiaj głównym motywem migracji jest jednak praca już nawet nie edukacja ma oczywiście dziś odradza się pojawia, ale później tak to nasze miejsce docelowe jest związane głównie głównie z pracą i tak jesteśmy bardzo mobilnym społeczeństwem w Poznaniu do innych społeczeństw Zachodu, ale mimo to nasza nasza mobilność wzrosła w stosunku do lat dziewięćdziesiątych latach dziewięćdziesiątych właściwie zamarliśmy jako społeczeństwo, zwłaszcza pomiędzy miastami wsiami było nie było tego ruchu migracyjnego widocznego oczywiście pewnie też wynikało z sytuacji społeczno-gospodarczej jako, jaka była jako nadrabialiśmy dopiero od 2001. wieku sambo migracji do miast okazało się właściwie nie dodatni tylko na wsi za walczą ludności przebywać w część zanotowała dodatnie saldo migracji to jest właśnie to element, że miedzianego w tym strefę podmiejską nadal wyludnia się ta strefa poza miejska tak 727 na 10 gminach ubywa ludności i teraz, dlaczego grywano, dlatego że miasto oferuje lepsze warunki pracy właśnie wracamy do poprzedniego wątku wokół tej pracy w dyskusjach cała się nie ma opcji, żeby się nie toczyła no ale naszym naszą podstawową aktywnością zapewniającą nam zdecydowaną większość naszego życia być może niewielu naszych słuchaczy, chociaż nie chciałbym przesądzać zdaje sobie sprawę z tego jak też tego nie wiedziałem, że tereny wiejskie w Polsce to 93% terytorium Polski takiej skali mówimy tak oczywiście tak 93% powierzchni Polski to są obszary wiejskie natomiast na tych obszarach mieszka 40 proc pewności wróciłem rzeczy tak jak powiedział na początku się w 1 i podstawową cechą jest przestrzenność, więc ludność jest rozpraszana pani profesor od razu zadam pytanie jest dobra dobra relacja, jaka jest modelowa relacja powierzchni do do zaludnienia na to nauczyli się tym wskaźnikiem, który może o tym i jaka jest relacja jest gęstość zaludnienia w Polsce mamy w tej chwili 127 osób na kilometr kwadratowy, ale to oczywiście pewnie niewiele może powiedzieć natomiast może więcej lepszą informacją będzie jak pewien, że skoro u nas państwo jest 40% ludności mieszka, a mieszka na wsi 60 mieszkań w mieście po krajach zachodnich jest to już 70% ludności mieszkającej w mieście w stosunku do 30, a czasami nawet jeszcze mniej ludności mieszkającej na wsi to, że będzie przebywał ludności mieście właściwie w obrębie miasta w jego własnej sprawie funkcjonalnej ciągle jest naturalna rzecz my nie powstrzymały absolutnie nie powstrzymamy natomiast ważniejszym wyzwaniem jest taki sposób w jaki państwo zapewniać żywotność tych obszarów, które się właśnie znaczne pokonują, czyli wyludniają i toczą 2 obszary, które mają bardzo niski stopień zaspokojenia usług zastosowała chodzi o to chciałbym dobrze zrozumieć, że wraz z populacją obniża się średnia wieku tych, którzy pozostają na obszarach wiejskich tak właśnie, bo widzi pan panie trochę także ich od populacja jest takim elementem takiego błędnego koła rozwoju na czym polega Otóż wyobraźmy sobie, że ludność ubywa, kto ubywa budują przede wszystkim ludzie młodzi, jeżeli migrują młodzi, a to znaczy, dlaczego dlatego, że niema pozarolniczych miejsc pracy nawet nasze twarze skoro nie ma ludzi młodych na to nie pozarolniczej miejsc pracy pozostaje ci, którzy są związane z rolnictwem im bardziej obszary związane z rolnictwem jednak bardziej wypycha młodych ludzi, którzy nie są zainteresowani pracą w rolnictwie interes karania młodych ludzi to nie rodzi się tam rodzą się pan do Warszawy mogą dzieci radzą się, jeżeli się razem dzieci nie trzeba usług dla dla, dlatego że dla dzieci, czyli przedszkola szkoły, ale też inne usługi publiczne no i teraz skoro się mieszkanie na takich usług to następne osoby, które nawet tam funkcjonują na to nie ma atrakcyjnego dobrego dogodnego środowiska życia i dalej migrują pozostają osoby starsze, które w proces prokreacji już nie chodzą to błędna Kaja rozwoju się po prostu zamykali oczy i teraz trzeba mieć bardzo dobry pomysł, aby to błędne koło rozwoju tych następujących zasad elementów taką łańcucha wprowadzić taki mocny Clean, który by zamkną czy odwrócić trendy i tak bardzo trudne oczywiście jak mówimy o takiej skali Polski to u nas tak zjawiska absolutnie takiego głębokiego nie ma, chociaż są obszary tras chodzimy na skalę lokalną, gdzie jest bardzo duże wyzwanie są takie gmina wschodnich wschodnich województwach Polski to się zwykły tak potocznie mówi tzw. ścianie wschodniej, gdzie od kilku lat nie urodziło się tam żadne dziecko w całej gminie gminie, która liczy 10 000 ludności nie urodziła się żadne dziecko np. 5 lat NATO NATO NATO NATO, jaka jest jednak lekarz szansa na utrzymanie żywotności tych obszarów ma, więc to są bardzo duże wyzwania dla samorządów lokalne, które się borykają tak dużą populacją i co więcej to nie jest tylko zjawiska może jeszcze dodam, żeby tutaj słuchacze posadzili, że koniecznością wschodni, bo oczywiście to zjawisko rozpoczęło się na populacji, czyli gwałtownej migracji starzenie się polskiej wsi głównie na Wschodzie Polski poprzez baśnie właśnie w latach siedemdziesiątych jak ludność zaczęła stamtąd emigrować mają właśnie tych izb rolniczych zamiast pracy do dużych ośrodków Białegostoku Lublina Warszawy razem z takim intensywnym rozwojem uprzemysłowienia polskiej organizacji w latach siedemdziesiątych, ale to zjawisko, które teraz zdecydowanie przyspiesza na obszarach tzw. popegeerowskich, czyli w województwach Polski północnej zachodniej, gdzie była gospodarka uspołeczniona wytworzyła się tam w następstwie tej no w miarę bezpieczne dla żyjącej tam ludności, ale gospodarki społecznej czy państwowych gospodarstw rolnych nie powstaną tam miejsca pracy tam młodzież zaczęła stamtąd emigrować dziś to obszary zdecydowanie szybszym tempie się zdarzają niż właśnie chociażby ta stara demograficznie tzw. ściana wschodnia Polski dziękuję pani bardzo za rozmowę prof. Monika Stanny była naszym gościem dyrektorka Instytutu rozwoju wsi rolnictwa Polskiej Akademii Nauk kłania się do usłyszenia i dziękuję państwu bardzo za możliwość rozmawiania tematy demograficzne do widzenia państwa zapraszamy teraz na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA