REKLAMA

Siedź cicho, nóżki razem. Uległe dziewczynki wyrastają na idealne ofiary

Gościnnie: Wysokie Obcasy
Data emisji:
2021-04-12 15:50
Czas trwania:
52:36 min.
Udostępnij:

Nie siedź z rozłożonymi nogami. No, uśmiechnij się, od razu będziesz ładniejsza. Chcesz zostać kierowcą rajdowym? To nie dla ciebie. Wchodzenie na drzewa to zajęcie dobre dla chłopców. Dziewczynki codziennie są bombardowane stereotypowymi informacjami na temat swojej płci przez rodziców, dziadków, nauczycieli czy sąsiadów. "W dziesiątym roku życia społeczeństwo zaczyna domagać się zachowań kobiecych od dziewczynek" - zwraca uwagę socjolożka i pedagożka dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w rozmowie z Natalią Waloch. Będzie o poczuciu kobiecości i męskości, różnicy między płcią biologiczną a społeczno-kulturową. Zadamy też pytanie - po co się malujesz? Rozwiń »
Podcast przygotowany w ramach akcji „Czułość i Wolność. Budujmy równowagę w relacjach” realizowanej we współpracy z Kulczyk Foundation. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest czuła rewolucji wysokie obcasy Kulczyk Foundation zapraszają podcasty witam państwa serdecznie to jest podcast wysokich obcasów jeszcze nazywam Natalia Waloch dziś będziemy rozmawiali o tym jakie mamy racje dotyczące kobiecości męskości co rozumiemy przez bycie kobietą bycie mężczyzną oraz dlaczego patrzymy na to taki właśnie sposób porozmawiamy też o tym co mówimy świadomie lub nieświadomie naszym dzieciom córkom i synom, a porozmawiam o tym wszystkim z doktor Rozwiń » habilitowany nią i Iwoną chmurą Rutkowską socjolożką Peda gorzką badaczką związaną z uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu wysokie obcasy zacznijmy może od sprawy zasadniczej, czyli od tego czym właściwie jest kobiecość męskość czy w ogóle jesteśmy w stanie jakoś zdefiniować trzeba zacząć od terminu płac, bo kobiecość męskość odnosi się bezpośrednio do zróżnicowania gatunku ludzkiego ze względu na właśnie na taką cechę na taki atrybut, jaką płac i nauce zarówno w naukach społecznych jak też naukach humanistycznych i też naukach biologicznych rozróżniamy kilka pojęć, które etykiet, które odnoszą się do płciowości człowieka i pierwszą taką najważniejszą bazową jest pojęcie odnoszące się to płci biologicznej i najprościej rzecz ujmując jak tylko się da płeć biologiczna jest termin, który oznacza odmienne cechy i funkcje biologiczne kobiety mężczyzn stąd też wieża i na podstawie właśnie tych cech biologicznych buduje się tzw. etykietę płci metrykalne, czyli płac ma czekano na podstawie pierwszych biologicznych cech nadaje się etykietę płci metrykalne, czyli oznaczamy dokumentach urodziła się dziewczynka czy chłopiec ma płeć biologiczną wynikającą z tego, choć metrykalnie przynajmniej na początku, ale inną kwestią jest płac społeczna kulturowa, czyli Danger ład społeczna kulturowa to jest z dosyć zmienne konstrukt taka konstrukcja złożona z różnych atrybutów cech definicji wartości norm przepisywanych w danej kulturze danym czasie kobietom dziewczynkom mężczyzną i chłopcom i właściwie jak mówimy o kobiecości męskości ta mówimy o płci społecznej kulturowej czy wszystkich tych oczekiwaniach rola scenariuszach schematach myślenia dotyczących danej kulturze podkreślam to w danym okresie historycznym kobiet i mężczyzn i jak rozróżniamy płeć biologiczną od funkcji społecznej kulturowej Otóż wszystko co jest zmienne w czasie zmienne na poziomie różnych kultur na testach na torze są kwestie, które mają taki socjal geny charakter czy są wytwarzane kulturowo wytwarzany społecznie wytwarzane przez społeczności przez ludzi elementy charakterystyki atrybuty, które przypisuje się kobietom mężczyznom przypisuje się dziewczynką i chłopcom oczywiście oba te komponenty i płeć biologiczna i płac społeczna kulturowa są ze sobą w ścisłym związku natomiast trzecim pojęcia, które chętnie tutaj bym wprowadziła w kontekście kobiecości męskości jest tożsamość płciowa tożsamość płciowa tożsamość seksualna chciałabym podkreślić tożsamość płciowa składa się z 3 elementów z naszego poczucia osobistego w odpowiedzi na pytanie kim jestem w kontekście funkcji składa się z takiego elementu, który nazywamy elementem autor koncepcji i to jest innymi słowy nasz obraz różnych cech umiejętności postaw stylu działania, które uważamy za kobiece lub męski i trzeci element tożsamości płciowej jest nasze zachowanie czy to jak cytujemy to jak myślimy w ogóle co to znaczy być kobietą mężczyzną i to jak się zachowujemy, czyli jak realizujemy co bycie kobietą mężczyzną składa się na tożsamość płciową tożsamość rodzajową tutaj różnic nazwane to pojęcia co to oznacza to oznacza, że tożsamość płciowa jest taki mógł sam tego co nas biologiczne w zderzeniu z tym co społeczne co jest zawarte w schematach straty Bach oczekiwaniach i my żyjący w danej kulturze w danym momencie historycznym otoczeni bardzo konkretnymi ludźmi będąc trenowani przez różne instytucje wytwarzamy sobie właśnie taki taki obraz siebie jako kobiety mężczyzna dziewczynki i What IT jest tożsamość płciową, więc to co biuro liczne i to co społeczne to co kulturowe jest nieustannym dialogu relacji co to oznacza jak dodaje efekt Otóż daje taki efekt po pierwsze, jesteśmy bardzo różni, mimo że biologicznie możemy być kobietami mężczyznami to realizacja tej kobiecości męskości może wyglądać bardzo różnie Jana wygląda bardzo różnie patrząc na różne kultury wygląda bardzo różnie wtedy, kiedy cofamy się wczasy i porównujemy co do czasów współczesnych, ale wygląda też bardzo różnie wtedy, kiedy przyglądamy się indywidualnym historię indywidualnym biografią, gdy porównujemy 2 kobiety 3 kobiety 4 kobiety za sobą albo 2 mężczyzn 3 mężczyzn 4 maści ze sobą to widać wyraźnie, że płacz jest ważnym komponentem tego kim jesteśmy, ale co w jaki sposób realizujemy sobie w kobiecości męskości to się zupełnie inna opowieść to co wiemy z badań naukowych w bardzo intensywnie są rozwijane właśnie w obszarze płci tożsamości płciowej i rodzaju od jakiś powiedziałabym 60 lat 70 to wiemy, że żadna z płci nie ma monopolu na jakąkolwiek z psychicznych psychologicznych cech ludzkich to też oznacza, że jesteśmy dużo bardziej różnimy się w grupach jednopłciowe niż nam się wydaje co innego jest zapisane w stereotypie czy co innego mówi nam pewien schemat myślenia o tym czym jest kobiecość męskość i chciałbym właśnie i będzie rozmawiać dzisiaj o kobiecości męskości to postawić sprawę jasno, że nawet jeśli będziemy próbowały tutaj być może w rozmowie pojawią się uogólnienia dotyczące tego, jakie są kobiety jest co mężczyźni czym jest kobiet zaś tym jest moment Kos no to sprawa jest jasna to są wszystko kwestie wypracowane przede wszystkim społecznie kulturowo i to jest efekt taki skumulowany efekt bardzo wielu różnych działań, które podejmujemy w takim czasie i wychowania socjalizacji edukacji kontroli społecznej, które wpływają na to, że ludzie żyjący w danej kulturze w danym środowisku ten czas historycznym są składni zachowywać się takiej ani inny sposób, ale wszystko to jest bez naprawdę bardzo skomplikowany proces, w którym ogromną rolę odgrywa nie tyle biologia, ale to co myślimy na temat tej biologii i ogromną rolę odgrywa kultura, w której żyjemy, która jest gotowce my nie wybieram sobie kultury, które wchodzi na świat na tym są bardzo mocno wpływa na to jak myślimy o sobie o innych ludziach o świecie i relacjach no dobrze to w takim razie porozmawiajmy o tych jednostkach, które jak mówisz bardzo różnią tak, że dziewczynki i kobiety między sobą różnią się czasem bardziej niż kobiety od mężczyzn, bo dziewczynką jest Pippi Pończoszanka i koleżanka Anika gładko uczesana czysta i z kokardą teraz jak to się dzieje, że mamy w 1 miasteczku domów dom 2 tak różne dziewczynki na to wpływa to co jest fantastyczne w ogóle być człowiekiem czy to, że jesteśmy jedynymi egzemplarzami na świecie to znaczy jesteśmy jesteśmy niepowtarzalni i dziecko przychodząc na świat, posługując się takim zastanym mi kulturowymi gotowca ami definicjami kobiecości męskości uczy się co jest właściwe dla każdej płci i na tej podstawie buduje sobie pewną strukturę pewien schemat czy dzieci uczą się tak samo jak jeżdżenia na rowerze jak jedzenia widelcem i nożem jak rozpoznawania zwierząt jak pisania uczą się na podstawie wszystkiego tego co ja je otacza czy na podstawie zachowań ludzi zabawek na podstawie tego co oglądają filmach na podstawie tego co mówi pani nauczycielka w przedszkolu wspierającej informacji w sposób takie tak jak układamy puzzle tworzą większe całości pewne schematy myślenia i częstych schematów bardzo mocno dotyczy właśnie funkcji, ale to, że te schematy istnieją do tego owce w kulturze istnieją nie oznacza, że wszyscy przyjmujemy je w taki sam sposób, ponieważ różnimy się bardzo jeśli chodzi o nasze potencjały fizyczne biologiczne różni się temperamentem różnimy się różnymi indywidualnymi cechami dotyczącymi naszego ciała dotyczącymi tego jak myślimy taki sposób reagujemy, jakie mamy emocje to każda z tych osób bierze sobie z kultury to, czego potrzebuje i to co wydaje się w danym momencie użyteczne stąd widzimy np. bardzo duża różnica między dziećmi, które są wychowywane w pewnych kulturach w środowiskach bardzo schematycznie myślących o funkcji i dzieciach, które wychowują się powiedział bardziej progresywnych otwartych mniej kładących nacisk na płacz czy schematyczne odtwarzanie ról płciowych środowiskach im bardziej progresywny im bardziej otwarte bardziej otwarte środowisko na możliwość bycia sobą, bo w tej soczewki półki w tym dzieci również są bardziej otwarte mniej schematycznie myślące minister topowa myślące to jest 1 opowieść o tym jak mocno kultura jednak na nas wpływa, ale też opowieść o tym, że dzieci startują i że ją świecie mając bardzo różne potencjały bardzo różne możliwości bardzo różne cechy i to co nazywamy kobiecością męskością jest bardzo indywidualnym konstruktem czy to co ja myślę na temat tego co znaczy być np. dobrą matką albo dobrą żoną albo dobrą córką albo atrakcyjną kobietą jest złożone z bardzo wielu elementów dotyczących moich indywidualnych zasobów mojej osobowości temperamentu emocjonalności, ale też mojego doświadczenia życia bardzo konkretnym miejscu bardzo konkretnymi ludźmi i ta różnorodność jest normą to jest zagadka, dlaczego czy też odpowie, dlaczego się różnimy, ale też zagadką dla mnie jako dla badaczki jest to, że nie może żyjemy mając 1000 dowodów na to jak jesteśmy różni ciągle reprodukuje stare schematy stare stereotypy prawdopodobnie robimy to po prostu automatycznie tak kultura jest czymś takim jak powietrze nie zauważamy trochę jej tak jak nie zauważamy nie jesteśmy w każdej minucie świadomi tego, że oddychamy no pewnie tak, a i myślę, że mało rozmawiamy na ten temat za sobą i dziećmi czy mało rozmawiamy na temat tego czy to Chin jesteśmy jak się zachowujemy jest rzeczywiście elementem naszego wolnego wyboru czy jest to jednak realizacja czyjegoś scenariusza narzucone jakieś opowieści jakiegoś skryptu, który właśnie gotowce kulturze my jako dorośli niezbyt często rozmawiamy, bo to jest taki kawałek, który związany z bardzo krytycznym myśleniem zdemaskowaniem różnych mechanizmów, ale jeszcze rzadziej na ten temat rozmawiamy z naszymi dziećmi to jest jedna z podstawowych metod jedną z podstawowych narzędzi, żeby dać dzieciom właśnie szarż wybór większy wachlarz do myślenia o sobie inaczej niż takim mainstreamowe najczęściej doświadczonym schemacie dotyczącym funkcji ja pamiętam taką sytuację ze 2 lata temu latem moje dzieci jadły lody, siedząc na jakiejś ławce na mieście i córka ona miała wtedy całe 3 lata siadła tak z nogami na boki majtki było widać ja miałem taki odruch, żeby powiedzieć, żeby tak nie siedziała, a potem domyślam, ale nigdy Stachowicz nie zwracam uwagi, kiedy siadał tak mówiono nie wrócę i nie zwróciła mity uwagi, ale miałam bardzo silnie to zakorzenione, żeby powiedzieć właśnie no Lusia niżeli w ten sposób to jest reakcja osoby, które właśnie bardzo mocno jest częścią społeczności społeczeństwa, w którym została wychowana schematy są silne, ale ta praca, którą wykonała w głowie no jest ona bardzo istotna jak rodzice czasem dorośli pytają mnie o to, choć co mam zrobić, żeby spłacić swojego dziecka te stereotypy, w których ja byłam wychowana, które mi przeszkadzają, że centrum miasta wymierza ja zawsze zachęcam do tego, żeby najpierw zrobić porządek w swojej głowie, czyli przemyśleć jak my sami myślimy o płci, czyli na ile płaci wpływa nam różne obszary mojego życia na życie rodzinne na życie osobiste w relacjach inny mi na życie zawodowe na swój rozwój na ile to, że czuje się myślę w jaki sposób kobiecości męskości wpływa na to jak funkcjonuje w różnych obszarach dlatego, że to uczenie się kobiecości męskości podobnie jak w ogóle wiele różnych zjawisk kulturze dzieje się zupełnie nieświadomie mamy właściwie mamy 4 takie główne metody, o których wiemy okres mamy dobrze przebadane, dzięki którym dzieci dowiadują się co znaczy kobiecość męskość pierwszy to ten system kar i nagród społecznym społecznych, czyli na brzydko brzmi, ale są takie właśnie metody ochrony mamy warunkowania i dziewczynka, która np. dostałaby twoja córka, która dostała od ciebie negatywny komentarz uwagę pt. nóżki razem albo dziewczynki dziewczynki siedzą w taki jest taki sposób albo małe dziewczynki grzeczne dziewczynki trzymają nóżki razem itd. itd. dostałaby to tak jak ocena w szkole tak dostałaby ocenę negatywną swego zachowania i zareagowała beta 2 negatywną ocenę, dostosowując się w oknie lub, negocjując z tobą ten obszar, ale my zupełnie nieświadomie, uśmiechając się do dzieci klaszczą dając swoją uwagę uśmiech akceptację pochwałę dajemy tak naprawdę nagrody społeczne lub lub kary za dostosowanie się lub nie do tego wzorca kobiecości męskości i to jest pierwszy obszar uczenia się przez takie warunkowa nie drugi sposób na uczenie się funkcji i społecznej kulturowej to obserwacja i to znowu ważna jest kim jak my się zachowujemy co widzi dziecko patrząc na nas słyszy dziecko patrząc na bardziej widzi, bo my możemy oczywiście na poziomie pewnych deklaracji czy pewnych opowieści przedstawiać siebie dziecku świat jako osoby wolne od stereotypu wyemancypowana natomiast jeśli ta sama kobieta, stając przed lustrem jako mama w towarzystwie swojej córki mówi Bożek ja podczas tego lockdownu przybyła wygląda jak gruba świnia ta obserwacja będzie ważniejsza niż wszystkie te wcześniejsze deklaracje dotyczące akceptacji ciałopozytywności i zezwolenia amen spacji tak ta to jak wytłumaczyć córce lub jak zapyta mamo, dlaczego malujesz co powiedzieć, że było dobrze najpierw trzeba się zapytać siebie co się maluje to jest bardzo trudne pytanie dla kobiet i spotykam się z kobietami takiej pracy witam warsztatowej na to pytanie dotyczące tego, dlaczego tak dużo uwagi poświęcam na to, żeby korygować swój wygląd różnymi metodami, dlaczego moje ciało mój wygląd jest takim ważnym elementem codziennej praktyki co robi je co mam poczucie, że powinnam zrobić chciałem przed wejściem do sklepu na osiedle co robi je z moim ciałem przed wejściem na ważne spotkanie prace i płace w rowie jeśli jesteśmy będziemy ze sobą szczere to kobieta dosyć szybko odkrywają, że robią to ze względu na to, że są oceniane przez innych, a jest w ogóle jakakolwiek dobra odpowiedź na to pytanie, które możemy dzielić córce najlepsze jest szczera to znaczy wtedy, kiedy mówimy o dziewczynce, że nasze ciała są ważnym komunikatem dla innych, że patrzymy na siebie nawet jeśli nie znamy to co jest dostępne to jest właśnie to jak ktoś wygląda i że możemy tworzyć pewną opowieść o sobie poprzez nasz ubiór poprzez mafia aż poprzez fryzurę poprzez sposób poruszania się i jeśli dane taki sygnał 4 pan nie dziecku, że to jest decyzja człowieka czy chce poprzez wygląd dawać jakieś konkretne komunikaty i jakie i, że jest to jednak strefa nasza jako wyboru decyzji NATO dziecko dostaje bardzo ważną wiedzę, ale też potrafi zrozumieć, że czym potrafi oddzielić to jaki człowiek jest tego np. jak się ubiera jak się przebiera stać dobrą analogią czy metaforą jest np. aktorstwo i kostium my, żeby stworzyć jakieś wrażenie czy jak kogoś w państwie kosz role się zrealizować jakieś zadanie trzeba powiedzieć, jaką historia często przebieramy się i makijaż ubranie cała ta opowieść związana z modą jest też takim działaniem no społecznym dotyczącym tego co chcemy o sobie opowiedzieć innym przekazać innym poprzez wygląd zupełnie inną kwestią jest metro mówimy o makijażu i o ubraniach czyli o czym co jest dosyć łatwo zmieniane natomiast inną kwestią pytam grubszym tematem jest cechą naszego ciała i tylko wygląd waga wzrost indywidualne za związane z kolorem skóry kształtem naszego ciała itd. bo to są rzeczy, na które Party czas nie mamy w ogóle wpływu, a są też czynnikiem, który wpływa na to jak ludzie nas postrzegają myślę, że tu jest ważniejsza sprawa do załatwienia niż makijaż pytanie po co się malujemy zadane przez córkę mamie myślę, że dałbym mamie dużo domyślenia, ale zachęcam bardzo, że takie rozmowy prowadzić, bo one po pierwsze, dają nam impuls do tego, żeby samemu się nad tym zastanowić po bardzo często dorośli podobnie jak dzieci funkcjonują w taki nie traktowane w schematach działań to obserwacja trzecia wrócę, bo mam w głowie 4 takie różne sposoby właśnie za pomocą, których dzieci uczą się kobiecości męskości kolejna rzecz to język bardzo mocno czyści się wiąże, więc sposób wypowiadania się opisywaniu siebie opisywania innych ludzi opisywania relacji scharakteryzowano w ogóle siebie i innych ludzi jest też formą zachowania, ale jednak uczenie się językowe ma ogromne znaczenie, dlatego że tutaj chodzi gra literatura piosenki wszystko co dociera dziecka formie tekstów różnego rodzaju i myślę, że warto sobie uświadomić, że przeciętne dziecko dziewczynka chłopiec są bombardowani codziennie bardzo różnymi informacjami dotyczącymi płci kobiecości męskości masz myśli te wszystkie chłopcy nie płaczą dziewczynki się tak nie powinny złości zachowujesz jak chłopak, kiedy tak, ale jest też no to są komunikaty, które bardzo często wysyłamy z dużym poziomem jednak świadomości wychowanie takim procesem, gdzie teraz starają się wspierać rozwój dziecka, wysyłając do niego o przynajmniej na jakimś poziomie świadomości komunikaty, które pozwolą dziecku no zrozumieć świat, w którym funkcjonują zachować się w sposób dla nich bezpieczne zdrowe i oczekiwane społecznie to jest 1 sektor tych komunikatów takich nakazowi zakazowi zazwyczaj są nakazy albo zakazy czy takie albo wzmocnienia społeczne albo sankcje dotyczące tego co się wydarzy jeśli się nie zachowasz taki taki sposób i to się dzieje powiedziałbym miara świadomy kontrolowane w sposób bardzo związana z tym czasami właśnie myślimy na temat kobiecości męskości, ale drugim ogromnym obszarem tych komunikatów, które bombardują dziecko na temat tego jak się zachowują dziewczyn jak wyglądają dziewczynki, o czym marzą dziewczynki jak się zachowują chłopcy, o czym marzą chłopcy co znaczy zachować jak prawdziwy chłopak to są wszystkie komunikaty, które dostarczają ludzie pracujący w różnych instytucjach żłobkach przedszkolach w klubach malucha na zbiórkach harcerskich różnych innych miejscach, gdzie odbywa się edukacja to jest cała masa komunikatów z mediów i cała masa komunikacji rówieśnicze my no właśnie takiej, która w tej chwili jest online i offline i właściwie przez 24 godziny jeśli dziecko podpięty nakład media społecznościowe pod MSN 4 to trudno oddzielić np. na czas z rówieśnikami i czas bez rówieśników pod ich rówieśnicy tymi kanałami docierają non stop i komentują wszystkie aspekty życia i komentują ciało dają informacje zwrotne na temat każdego aspektu funkcjonowania tego dziecka i jeszcze opowiem ostatnie zdanie, że komunikaty są bardzo często sprzeczne to znaczy my mówimy coś innego rówieśnicy mówią jeszcze coś innego, a nauczyciel w szkole mówi jeszcze coś innego mam mszy niedzielnej dziewczynka i chłopiec usłyszą o kobiecości męskości jeszcze inną historię to oznacza, że jest totalny mętlik w głowie, żeby dzieci wybierają podejmują decyzje albo są pewne decyzje tak mocno przycinane czy jest tak duża presja, że dostosowują się do pewnego schemat właśnie szczerze mówiąc to jest właśnie to co spędza mi sen z powiek jeszcze trochę tutaj zachowuje asymetrycznie ciąże w kierunku mówienia o dziewczynkach, mimo że mam i córkę i syna, bo mam wrażenie, że jednak to uwikłanie kobiet w zależności kulturowej jest większa i chociaż też uważam, żeby syna wychowywać niekoniecznie zgodnie z utartymi schematami męskości to wydaje mi się, że stawka, jaką grają dziewczynki jest dużo wyższe i martwi mnie bardzo to, że ni 1 wychowuje moje dziecko tylko właśnie wychowuje cały świat miał ostatnio taką historię, że w parku w Łazienkach lub się do mnie podbiegły podział, że tam stać się ją popchnął i ja mówię to powinno być nie popychał jak nie będzie chciał go też popchnie on mi na to mówi nie boja chcę być grzeczną dziewczynką i ręce opadły, bo ja jestem matką, która nigdy nie mówić dzieciom bądź grzeczny wręcz tłumacze im, że raczej grzeczne zachowanie, ale nie można takich rzeczy od dzieci wymagać i to jest coś co ona po prostu przyniosła z przedszkola albo pani albo koleżanek no i co ja mam teraz zrobić no trzeba by pogadać o tym ta jest najprostsza najprostsza metoda znaczy spróbować dowiedzieć się co moje dziecko rozumie pod słowem grzeczna, żeby jakoś zainterweniować noc słyszeli, że nie odda jak ją biją nosi ja oczekuję, że moje oboje moje dzieci mają powiedziane, że jak będzie albo stają w obronie czyjejś albo się sami bronią to mają przyłożyć, a przychodzą mi mówią, że grzeczni chcą być same zdarza, ale ja myślę, że nauczycielka, gdyby usłyszała ten sposób, czyli oddaj uznałaby to za nienormatywne zachowanie czy czego doświadcza macie koniec zderzenie różnych wizji nawet powiedziałbym kobiecości tylko to jest zderzenie na poziomie norm wartości i my czasem sobie uświadamiamy, ale myślę, że wojna o gender w Polsce pokazała nam, że to wcale nie chodzi tylko płacz, ale chodzi w ogóle wizje wolności i dawanie możliwości ludziom bycia sobą niezależnie od Łucji i wybierania różnych norm, bo tu, z których budują swoje życie, jaką oddzieliła tutaj w tej sytuacji to co twoja córka dostała jako instrukcje placówka wystawi instrukcję na zachowanie w sytuacji, kiedy ktoś narusza jej granice od siebie dostaje instrukcję pt. oko za oko ząb zarząd, ale nie od razu, ale chciałbym dodać, że jest zawsze mówię to powiedz komuś, że macie nie będzie to sprawia przykrość albo odejdzie tak dalej, ale jeśli ktoś po prostu nadal się bije w Soczi tak dalej to po prostu oddaj, bo w istocie jest naprawdę nie chciałabym, żeby moje dzieci były poniewierany i bite tylko, żeby ostatecznie nie mogąc poradzić sobie w sposób cywilizowany były po prostu zwyczajnie w stanie się obronić natomiast w informacji, jaką dostała córka od nauczycielki jest bardzo realizującą informację pierwsze dostaje taką informację, że jeśli ktoś narusza granice ciała i bezpieczeństwa to ma siedzieć cicho, czyli ma nie dawać takiej informacji zwrotnej, że ją boli, że jej przykro, że ktoś naruszył jej poczucie bezpieczeństwa po drugie, ma nie reagować czy ma się nie broni, nic więc z punktu widzenia dobra zdrowia niezależnie od tego czy dziewczynki chłopca no ta reakcja czy to w trenowanie do bycia grzeczną patrz siedź cicho nie reaguj i puszczać płazem sytuacji, kiedy ktoś narusza swe granice jest nie tylko szkodliwa w kontekście osoby skrzywdzonej czy skrzywdzonej, ale w ogóle w kontekście budowania norm zasad życia w grupie, bo bycie jeśli rzeczywiście jest tak, że dziewczynki w tej klasy w tej grupie dostają taki przekaz, który premiowany właśnie to akceptacją ważnej osoby dorosłe czy nauczycielki jeśli ktoś was krzywdzi jeśli ktoś brzydko się dawać odnosi jeśli ktoś powoduje, że czujecie się zagrożone czuć się źle nie dostaje nie zasługuje na informację zwrotną, że nasza granica nie zasługuje na poniesienie konsekwencji za to, że zrobił komuś krzywdę NATO ustawiamy dziewczynki właściwie wszystkie i to zaczyna się opowieść o płci czy ze względu na płacz ustawia w gorszej mniej korzystnej sytuacji niż chłopców takie zjawisko nazywamy dyskryminacją, czyli takiego nie usprawiedliwionego gorszego traktowania ze względu na jakąś cechę i to jest taki klasyczny przykład Kitty segregujemy dzieci ze względu na płeć biologiczną albo właśnie metryka Anną i części dzieci, czyli konkretnie dziewczynkom dajemy mniejsze możliwości decydowania o sobie ich chronienia siebie i mniejsze możliwości bycia bezpieczną w relacjach z innymi no i powiedziałabym także bardzo często te różnice, które obserwujemy, które często romantyzm czujemy różnice w traktowaniu dziewczyn takich chłopców różnice nie wiem w ocenianiu zachowań i wyglądu dziewczynki chłopców bardzo źle się kończą kończą dla jednych albo dla drugich, a ja mam taką perspektywę, że ten patriarchat i to to nierówne traktowanie dyskryminacja efekcie szkodzi wszystkim tak to na pewno jak popatrzymy na to jak demolowane są związki bliskie relacje ze względu NATO, że jedna z osób czuje, że ma prawo do przykład naruszania granic drugiej nad to jest oczywiście pierwszą osobą, która doświadcza tych skutków negatywnych 100 osób, które jest traktowana i uważana za słabszą, czyli taką, która ma mniejsze prawa i możliwości zasoby, żeby się bronić zazwyczaj są to kobiety dzieci osoby z niepełnosprawnościami starsze jak myślimy o rodzinach, więc w trenowaniu dziewczynek właśnie taki i to grzeczność bardzo źle się kończy dla dziewczynek bardzo źle się kończy dla potencjalnych edycji bardzo źle się kończy dla rodziny czy relacji, które mając innymi ludźmi wydawałoby się, że ten racjonalny taki racjonalne spojrzenie na taką ani inną metodę wychowawczą wobec dziewczynek powinna nas otrzeźwi wszystkich dorosłych jednak tak się dzieje, dlatego że porządek oparty na nierówności porządek ten genderowej przynosi bardzo wiele korzyści tym, którzy mają władzę zasoby i przywileje i nikt też przywilej Youth władzy, a zniesienie pozbywa, ale wiele kobiet wielu mężczyzn chcących wszystkiego co najlepsze dla swoich dzieci nie ma świadomości, a więc w ogóle krytyczne myślenie rozbrajanie demaskowanie pewnych mechanizmów przyglądanie się temu co nami kieruje, dlaczego kupuje mojej córce jako prezent pod choinkę zestaw plastikowego Mota ze szmatą i butelkami środków tutaj środki do czyszczenia po takiej zabawy jest bardzo dużo co chcę osiągnąć co z tego moja córka będzie tak naprawdę miała to są najważniejsze najbardziej skuteczne narzędzia do rozbrajania w ogóle stereotypów nas dlatego, że to bycie modelem dla swojego dziecka to bycie osobą często jedyną, która rozmawia z dzieckiem na te tematy ma właśnie płci seksualności ciała granic ciała kobiecości męskości też bycia osobą, która jest najważniejszą osobą, która daje kary i nagrody, która no stety w sposób bardzo bezpośredni wskazuje dziecko, które zachowania uznajemy za dobro, które za złe no i wreszcie osoba, która sama zachowuje się pewien sposób działa pewien sposób proponuje dziecku różne działania, które są zgodne ze schematem półki albo niezgodne no mamy tutaj ogromną robotę do zrobienia i rozumiem to frustrację wynikającą z tego, że w życiu dziecka jest bardzo dużo rówieśników instytucji są media jest szersza rodzina środowisko, ale niezależnie od tego z kim, z czym się spotyka ich spotka się nasza córka nasz sen to ten przekaz pierwotne jest bardzo mocne i nawet jeśli mamy wrażenie totalnej porażki, a nasza wychowana na równościowe książeczka i równościowych układach rodzinnych córka syn zaczyna mocno skręcać w kierunku ostrego różu i obrzydzenia albo versus obrzydzenia wobec wszystkiego co dziewczyńskie to obserwacje, które mamy badania, które mamy pokazują, że ten pierwotny schemat powiedziałbym wolnościowy po jakiś czas i tak wygrywa wypłynie, dlatego że ten schemat pierwotne i ta teoria schematu uczenia się płci poznawczo rozwojowa ma bardzo powiedziałabym solidne opracowania badawcze i obserwacja badawcza tysiące i pokazują, że ten pierwotny schemat jest naprawdę najsilniejsze ta dobra baza domowa i to co się dzieje w domu też umiejętność dorosłych i gotowe trzeba w ogóle rozmawiać na te tematy demontować te stereotypy, które dziecko przynosi właśnie szkoły przedszkola asy z podwórka od babci dziadka z kółka ceramicznego czy baletu, że ta to, że można zdemontować w domu zdemaskować pokazać jak i co tam pod tym jest jak co chodzi jest ogromną wartością moja Lucka w tych różowych piórach biega po drzewach, więc chyba rzeczywiście jest coś w tym co mówisz, ale chciał jeszcze wrócić tego przedszkola, dlatego że chciałem też powiedzieć, że ja nie do końca wiem jak było, bo być może panie mówią takie rzeczy nie tylko dziewczynkom, ale też chłopcom ja też rozumiem, że pedagog, który ma pod opieką dwadzieścioro dwadzieścioro pięcioro dzieci no to też musi nad tą grupą zapanować rozumiem też, że przedszkolanka wychowawca przedszkolny niekoniecznie może powiedzieć to oddaje będzie za bardzo, bo prawdopodobnie połowa rodziców przeszłaby z pretensjami ja, jakby całej tej sytuacji nie znam widziałem tu jakieś pokłosie, które już wyszło trudno powiedzieć na ile to odzwierciedlało sytuacje, ale ja myślę, że raczej w tym przedszkolu ogólnie na czy w ogóle pewnie w placówkach wszystkich dzieci w ogóle są uczone bycia grzecznym w sensie takiego spełniania poleceń i oczekiwań dorosłych opiekunów wychowawców, bo to dla wielu placówek jest jedyny sposób na poradzenie sobie tak wychowankami to jest umieści się też w naszym podejściu do dziecka zakorzenionym, które na szczęście teraz się zmienia prawda, ale to jest pewnie też ten pierwszy trening społeczny, w którym my tych małych ludzi uczymy zarówno dziewczynki jak i chłopców właśnie no bądź grzeczny, czyli zachowa się tak jak my tego oczekujemy na to trzeba to jest pewnie się temu w ogóle porozmawiać o tym jak są tworzone zasady życia przedszkolnego i o są tworzone razem z dziećmi i komu służą, bo ja słyszę, że możemy o zasadach przedszkolu mówić jako o zasadach narzuconych przez dorosłych, które właśnie są zgodne z pewnymi interesami wygodą mentalnością dorosłych i celami, które oni sobie ustalają natomiast mogą być zasady, które są współtworzone właśnie zasadzie takiej partycypacji z dziećmi, które dla, których przedszkole de facto szkoła są i tedy dostosowanie się do wspólnie wypracowanych zasad jest elementem bezpieczne Fram dla wszystkich i to jest 1 rzecz druga rzecz taka już odnosząca się do płci bardzo ważna wiedza czy obserwacja czy wszystkie edycji podlegają tym samym zasadom to, czego rozpoczęła się tej przed chwilą to jest ważne, bo to co zaczyna ich dotyczy bardzo mocno różnych zjawisk, które nazywamy właśnie nierównym traktowaniem dyskryminacją seksizm mam też taka sytuacja, kiedy segreguje się ze względu na płacz podczas zabaw, ale też właśnie obszarze norm zasad właśnie podwójne standardy osobne dla dziewczyn osobno dla chłopców to jest najgorsza sytuacja, dlatego że dziewczynki chłopcy otrzymują jasny komunikat, że są traktowani inaczej ze względu na cecha, którą w ogóle nie mają wpływu tak ani to zasługa ani to przewin prawda tak to stoi właśnie za tym, że dziewczynki mają pewność siebie poczucie własnej wartości na wcale niezłym poziomie podobnym do chłopców do tego 0910. roku życia, a za tą granicą ktoś zaczyna załamywać nagle uważają, że są słabsze gorsze nie nadają się do matematyki oraz do wielu innych rzeczy, gdy taki pogląd jest trochę przekonywujących powodów, żeby myśleć o tym 60 roku życia jest rokiem przełomowym po pierwsze, dlatego, że zaczyna się dojrzewanie, chociaż jeszcze w sposób bardzo subtelne często niedostrzegalny przez rodziców opiekunów, ale jednak już ciało zaczyna funkcjonować inaczej, ale ważniejsze jest to jak społeczeństwo zaczyna postrzegać dziesięcioletniej dziewczynki mniejszym stopniu chłopców, ale około dziesiątego roku życia to jest zjawisko powiedział międzykulturowe społeczeństwo zaczyna domagać się kobiecości ostrzegać dziewczynkę kobieta i domagać się zachowań kobiecych od dziewczynek czy dziewczynki zaczynają być komentowane ich zachowania i węgla rząd z punktu widzenia tego, czego oczekujemy od kobiet jak myślimy w ogóle o stereotypach płci to może też ważna, żeby powiedzieć ten stereotyp składa się z kilku części on zawsze dotyczy tego pewnych oczekiwań ideałów obrazu tego jak kobiety mężczyźni dziewczynki chłopcy wyglądają dotyczą tego, jakie mają cechy osobowości dotyczą tego, jakie będą spełniać role społeczne jak będą budować relacje z innymi i dotyczą tego, jaką mogą wykonywać prace, jakie zawody są w danej kulturze uważane za męskie kobiece i wszystkie te wyobrażenia dotyczące tego jak dziewczynka powinna wyglądać, jakie powinna mieć cechy już sobie powiedzieliśmy miła grzeczna akcji cha i tak ale jaka powinna być wobec innych ludzi go nawet opiekuńcza troskliwa uważną na potrzeby innych skromna cicha itd. i wreszcie jaka, o czym powinna marzyć kim chce być w przyszłości wszystkie te elementy zaczyna się upominać kultura mówi kultura, a oczywiście o to upominał się ludzie, którzy zaczynają dużo większym stopniu komentować to jak dziewczynka to chłopiec wygląda z kim się spotyka, jaki ma zainteresowania kim chce zostać w przyszłości i wtedy, kiedy dziecko mówi o tych swoich wyobrażeniach marzeniach o tym co myśli następuje korekta ze strony dorosłych znaczenie mówią o np. dziewczynkom chciałbym być kierowcy nią rajdową nam wtedy następuje reakcja dorosłego tak serii, a to dziwne ani boi się czegoś tam czegoś tam, gdyby to powiedział chłopiec no to spotka się z aprobatą może takim uśmiechem dystansem, bo dobra dobra wszyscy chłopcy chcą zostać piłkarzami i youtuberami i kierowcami rajdowymi, ale to przejdzie, ale chłopiec pierwszej akcji nie dostanie informacji, która da mu taki impuls do pomyślenia, że chyba coś jest moim wyborze nie tak, dlaczego tak dziwią chyba to co powiedziałam nie pasuje tego, czego oczekuje się od dziewczyn są bardzo subtelne mechanizmy, których na co dzień w ogóle często nie wyłapujemy natomiast dzieci właśnie z tych puzzli układają sobie wizję siebie swoje marzenia pułapy swoich marzeń tak to nazwała miejsca, w którym widzą się za kilka-kilkanaście lat to przypomniało mi taką historię mojego dzieciństwa mój chrzestny, który studiował w innym mieście zawsze coś przewoził pytał co ja chcę, więc ja jako majątek 5 lat 45 lat, więc ja poproszę, że przybył szable, bo uwielbiam oglądać pana Wołodyjowskiego i strasznie mi się Baśka podobała mi tę szablę przywiózł jak się w rodzinie dowiedzieli różne ciotki wujkowie ja dostałam szable to się tak zdziwili i tak za wstydzili, że ja w ogóle schowałam ją się wstydziłem ją pokazać z nią wejść no wstyd i tak tak i to jak chciałeś szable, ale potem na szczęście soją wyjęła mi się długo długo szczęśliwie nią bawiłam no właśnie to jest taki moment, w którym dziecko zaczyna wybierać wybiera sposób nie stereotypowe my dostaję Info zwrot inne od swoich najbliższych rówieśników czy wybrało dobrze czy nie są dzieci, których wcześniejsza ich biografia poczucie pewności siebie też po nocach charakteru spowodują, że to oleje paliwa do tej wyspy oporu, czyli tak operację szable nie dobro dziewczynki to ja wam pokaże tak są dzieci, które zastanowią się nad tym chwilę chowają szable, ale zwycięża w nich to pragnienie, a są takie dzieci też takie środowisko, które ta szabla rzeczywiście zostanie schowana na wieki wieków amen i na to są, jakby nasze wybory dotyczące płci i tego jak my się realizujemy właśnie w tej kobiecości męskości dziewczyn z kościoła ich opat kości to są setki tysiące małych wyborów dotyczących spędzania wolnego czasu ubierania się modelowania swojego głosu jak mówimy sposobu siadania wyboru literatury sportu, w którym się realizujemy ospie każdy, ponieważ nie ma w społeczeństwie, w którym płac uważa się za bardzo ważną część naszego życia to jest tak często w Zamościu, która to nazywam songi wystaje de no to czujemy się często takim obowiązku, żeby wszystko co wybieramy co robimy odnieść do dominującego takie konstrukcje kobiecości męskości, czyli pojawia się pytanie czy ten sweter nie jest zbyt męski albo czy ten kolor spodni nie jest zbyt kobiety co powiedzą o tym moi kumple z klasy czy ten sport, który uprawiam spowoduje, że za 2 lata będę miała miejsce na rynkach jak mężczyzna czy ten samochód to nie jest samochód, który jest uważany za kobiece auto tak cały czas dialogu jemy ze sobą w odniesieniu do tych schematów stąd znowu wracam do tej pierwszej tezy im bardziej schematycznie myślące społeczeństwo im większą rolę przepisujemy kobiecości męskości tym częściej czujemy się zobligowani, żeby za każdym razem sprawdzać czy wystarczająco kobiece oczy wystarczająco męsko zaglądamy zachowujemy się czy tak właśnie szkoła klasa zawód, do którego aspirujemy no pasuje to mojej płci już to widać jak wielką barierą staje się wtedy płac dla naszego rozwoju dla bycia sobą stereotypy generalnie i uprzedzenia są wielką barierą rozwojową czasem pytają cóż to jest najważniejszy argument rozmawiam z rodzicami właśnie ta perspektywa, żeby pokazać czy stereotyp zamyka pewne opcje życiowe pewne możliwości rozwojowe to jest coś co trafia najmocniej dla ludzi, którzy chcą na swojej pozycji jak najlepiej to na koniec krótko chciałam, bo powiedziała, że te stereotypy płciowe zmieniają się czasem rzeczywiście w okresie polowania na czarownice uważało się, że kobiety są rozbuchane seksualnie nieracjonalne zmysłowe dzikie kłótliwe natomiast 200 lat później wyłonił się pogląd, że kobieta jest lepsza bardziej moralne od mężczyzny jest łagodna łagodzi obyczaje jest urodzoną opiekunką i strażniczką domowego ogniska zaledwie 200 lat dzieli te 2 definicje jak myślisz czy to co dziś dzieje na świecie z naszą mentalnością z tym przebudzeniem siły kobiecej daje nam podstawy myślę do tego, że za 100 lat będziemy o kobietach myśli zupełnie inaczej na pewno będziemy myśleli inaczej, dlatego że 200 lat to jest dosyć długa perspektywa, ale my możemy przyjrzeć się międzypokoleniowym różnicą, czyli sposób myślenia o kobiecości i realizowanie przez nasze babcie przez nasze mamy przez nas same i obserwacja naszych córek synów już daje domyślenia my często mówiąc o tym, że żyjemy w czasach bardzo szybkich zmian im bardzo szybkiego przyrostu wiedzy myślimy o nowych technologiach myślimy o rozwoju medycyny myślimy o takich sprawach, które wiążą się z tą techniczną materialnymi przejawami ludzkiej kultury, ale równie szybko, chociaż nie zawsze zauważalne nie, ponieważ tak jak powiedziała już też czasy nie traktujemy tego co się dzieje w kulturze po prostu żyjemy nie korzystamy z różnych możliwości przemiany w kulturze mentalności są też bardzo szybkie jest tutaj taki efekt akceleracji przyspieszenia no w Polsce strajk kobiet ostatnie strajki kobiet pokazały, że jest wyraźna zmiana pokoleniowa to, czego doświadczamy, czyli takiej pogłębiającej się opresji to jest też sygnał sygnalizator, który nazwą w klasie czy takim reakcją na przyspieszającą zmianę w kierunku emancypacji kobiet świetnie co się ważnego dzieje to, że mamy poczucie, że funkcjonujemy w stanie wojny takiej ideowej ideologicznej mentalnej pokoleniowej pokazuje, że zmiana przyspieszyła oczywiście na to złożyło się wiele lat wcześniej nic nie dzieje nagle emancypacja też jest takim procesem, który dojrzewa kumuluje się i czekam na moment, kiedy wystarczająco duża liczba osób będzie miała odwagę rzecz po swojemu czy dokonać zmiany jestem przekonana, że za 100 lat będziemy żyć w innym świecie ja mam nadzieję, że już 10 lat będziemy żyły jako kobiety mężczyźni z innym społeczeństwie i niech tak będzie bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę dziękuję podcast wysokich obcasów na kolejne zapraszamy w najbliższy piątek jest czuła rewolucji wysokie obcasy Kulczyk Foundation zapraszają podcasty Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE: WYSOKIE OBCASY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA