REKLAMA

Fundusz Odbudowy - wątpliwości ws. ratyfikacji

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-04-13 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:51 min.
Udostępnij:

Gościem audycji jest prof. Aleksandra Kustra-Rogatka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którą omawiamy kwestię ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Polska jest jednym z 10 krajów, które dotychczas nie ratyfikowały mechanizmu pomocy w walce ze skutkami Covid-19. Panią Profesor pytamy w jaki sposób Polska może ratyfikować tę umowę, jakie to niesie konsekwencje prawne dla funkcjonowania naszego kraju i skąd wątpliwości co do samej procedury ratyfikacji.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
naszym gościem jest prof. Aleksandra Kustra Rogatka wydział prawa i administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dzień dobry pani profesor dzień dobry pani środa redaktor dzień dobry wczoraj odbyła się debata konstytucjonalistów zorganizowana przez redakcję europejskiego przeglądu sądowego, w której brała pani profesor udział chodziło o to, żeby się zastanowić być może rozstrzygnąć, choć w takim gremium to nie do końca jest pewne, jaką większością musi Rozwiń » zostać ratyfikowany fundusz odbudowy, czyli decyzja rady europejskiej z grudnia zeszłego roku o zasobach własnych czy to ma być mała ratyfikacja, czyli zwykłą większością głosów wg art. 81009. konstytucji czy duża ratyfikacja albo wielka ratyfikacja wg art. 90 tego, czyli kolejnego, czyli większością kwalifikowaną 23 głosów najpierw uważano, że to mała ratyfikacja wystarczy zwykła większość jak to bywało przy okazji ratyfikowania poprzednich budżetów unijnych 20142008 tak zresztą mówiła analiza prof. Artura Nowaka fara zamówiona przez Komisję Spraw Zagranicznych Senatu zresztą profesor Nowak-Far też wczoraj brał udział w tej debacie podtrzymał swoje stanowisko, ale potem pojawił się wątpliwości np. opinia profesora zależnego, który twierdzi, że to jest jednak przekazanie kompetencji Unii Europejskiej tutaj chodzi w grę art. 90 jak to wygląda pani punktu widzenia, a może na początku wyjaśnia, a kilka ani ścisłości, dlatego że pani redaktor użyłam, a pojęcia mała ratyfikacja duża ratyfikacja jeszcze pojawią się słowo, a czy sformułowanie wielka ratyfikacja i mam wrażenie, że po mediach powoli robi się bowiem zamęt bałagan to jest być może związana z tym, że konstytucjonaliści nie zawsze dokładnie wyjaśniają, a świat kontekstach używają tych pojęć, więc jak wyjaśnia, że błędem jest używania sformułowania o ratyfikację w odniesieniu do art. 80 jako dziewiątego do tego, że mała ratyfikacja z racji akcja, która w ogóle nie wymaga zgody wyrażonej w formie ustawy, czyli tym momencie tylko łącznie odbywa się o na poziomie władzy wykonawczej bez udziału parlamentu bez udziału Sejmu, więc w ogóle tego nie bierzemy pod uwagę bierzemy pod uwagę 2, a procedury art.80a dziewiąty, który sam sobie już możliwość dotyczy tylko łącznie określonych kategorii umów międzynarodowych takich najważniejszych umów międzynarodowych m.in. ubóstwa, a które prowadzą do znacznego obciążenia państwa względem, a finansowym, a i on jest określana czasami jako tzw. duża ratyfikacja może lepiej, jeżeli będziemy się posługiwały sformułowaniu art. 80 dziewiąty po prostu natomiast dane o taką nadzwyczajną procedurę przewiduje, a na art. 90 art.90a jest, a euro można powiedzieć, że i został sformowany w konstytucji wyłącznie w odniesieniu do 1 rodzaju umów międzynarodowych umów międzynarodowych, na podstawie których następuje przekazanie kompetencji na rzecz organizacji albo organu Międzynarodowego i w praktyce chodzi tak naprawdę tylko włącznie Unię europejską, a dotąd co ten przepis został zastosowany wyłącznie 2× w odniesieniu do, a traktatu akcesyjnego z 2 tysiącami w trzecim roku ich w odniesieniu do traktatu lizbońskiego i też chciałabym od razu zaznaczyć, że ten artykuł, a 90 przewiduje alternatywne 2 możliwości, a tam proceduralne decyzja zawsze którąś z tych 2 możliwości pracy należy to z Sejmu on podejmuje ta decyzja w formie uchwały, a większością bezwzględną i ma do wyboru albo od tzw. parlamentarną ciężka i wówczas rzeczywiście konieczne są kwalifikowane większości 23 w sejmie i 23 w Senacie podkreślam to jest to jest trudniejsza ścieżka proceduralna niższa ścieżka, którą przewiduje nasza konstytucja, jeżeli chcemy zmienić konstytucję, a druga możliwość to jest przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego taką ścieżkę Ano cha w 2003 roku wtedy, kiedy weryfikowaliśmy, a ale traktat akcesyjny i trasa przejdzie już Hoża do kwestii a, a decyzję o zasobach coś dzieje w przypadku właśnie ratyfikowania funduszu odbudowy tak będziemy mówić w skrócie, chociaż może woli pani dziś bardziej precyzyjna mówiąc o zasobach własnych tak, ale ta decyzja rady europejskiej spowoduje możliwość zaciągnięcia przez Unię europejską kredytów, które to akredytowało się pieniądze sfinansują fundusz odbudowy, więc tak sobie publicystycznie możemy od funduszu odwagę mówić jasno jak to wygląda pani profesor, a powiem tak, że skutkiem, a wynikiem tej debaty wczorajszej, a jest to, że de no mogę podsumować w ten sposób, że zdecydowana większość osób mniej uczestniczącej chaos stwierdziła że, a decyzja o zasobach własnych powinna być czy fundusz odbudowy w składzie powinien zostać ratyfikowane, a w procedurze art. 80 tego dziewiątego, czyli mówiąc prościej, a w Sejmie konieczna jest jego ratyfikacji zwykła większość głosów, czyli nie oznacza on przekazania nowych kompetencji na rzecz Unii Europejskiej, a on, a to stanowisko wyrażone przez profesora zależnego okazało się, że jest jednak stanowiskiem no można powiedzieć, że mniejszości, a i, a przede wszystkim o specjaliści la znani specjaliści za prawa Unii Europejskiej wskazywali że, a te kontrowersyjna swoją drogą pewne elementy, a decyzję o zasobach własnych, a nie prowadzą do przekazania jakichkolwiek nowych kompetencji na rzecz Unii Europejskiej można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju aktualizacja kompetencji, które już zostały przekazane, a Unii Europejskiej, a w traktacie z Lizbony one wynikają z artykułu, a przede wszystkim 300 dziesiątego 300 jedenastego traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej to jeszcze tylko zupełnie to co mówił na tej debacie co wcześniej także w opinii przygotowanej dla partii opozycyjnych mówił prof. Jacek Zaleśny, powołując się na ten art. 190 konstytucji twierdził, że np. decyzja rady europejskiej zakłada wprowadzenie opłaty cyfrowej jest podatek danina wg polskiego prawa wyłączną kompetencję do nakładania podatków ma Sejm, czyli zgoda na decyzję rady skutkuje ograniczeniem jakiś tam kompetencji Sejmu albo np. decyzja rady zakłada, że komisja europejska będzie w imieniu Unii zaciągać pożyczki wg polskiego prawa kredyty pożyczki zaciąga tylko minister finansów, a zatem ta decyzja ogranicza jego kompetencje część kompetencji przechodzi na komisję europejską Polska poręcza spłatę pożyczek zaciągniętych przez komisję wg polskiego prawa takiego poręczenia może udzielać rząd minister finansów albo bank gospodarstwa krajowego czy ten sam kazus przekazanie części kompetencji uważa pani, że to niema miejsca, a uważam, że to niema miejsca to znaczy powiem tak można mieć pewne wątpliwości, a czy decyzja o zasobach własnych jest zgodna z samym prawem traktatowym i niekiedy takie wątpliwości, a pojawiają wśród osób zajmują się prawem Unii Europejskiej mówią nawet nie tyle w naszym kraju, ale też o inne Chyła, a państwa, a Alona to są o no raczej opinię pozostająca w mniejszości natomiast, jeżeli przyjmiemy, że ta decyzja mieści się w ramach ram traktatowych w ramach tych możliwości, które daje, a traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej to moim zdaniem łamanie prowadzi do przekazania nowych kompetencji na rzecz organów Unii, a europejski, który zapytam jeszcze pani opinię, która została podczas tej debaty wczoraj wyrażona, bo pani oczywiście, argumentując tak jak przed chwilą, że jednak art. 80 dziewiątej zwykła większość mówiła także, że nie odrzuca pani skorzystania przez Polski parlament z art. 90 tego, bo ratyfikacja w takim trybie większości kwalifikowanej dawałoby decyzji lepszą legitymizacja, a tak to robi, ale cóż to stanowisko związanym inaczej stanowisko dotyczy de facto płaszczyzny politycznej ani płaszczyzna o prawnych, dlatego że na poziomie powiedział prawa ustrojowego prawa Unii Europejskiej należałoby przyjąć, że to o o ratyfikacji, a wymagana jest zwykła większość głosów, a 100 osiemdziesiąty dziewiąty zresztą poprzednie decyzja osła tej o formule były, a ratyfikowany natomiast drugim problemem jest problem, a problem, a polityczne i mam świadomość tego, że w innych państwach aktualnie też toczą się, a takie dyskusja, a i pojawiają się głosy, a które są podobnymi głosami to, a tych tego stanowiska wyrażonego przez SA oraz zależnego, więc na pewno jest to większa, a legitymizacja, aczkolwiek od strony może być ustrojowej jest to pewnego rodzaju błąd, dlatego że wtedy, a z kategorii zup jemy tak powiedziała, a tą konkretną decyzję o zasobach własnych jako akt, który oznacza przekazanie kompetencji na rzecz Unii Europejskiej może od razu, dodając to oznaczało ścisłości akt przyszłość i morza się okazać, że będziemy mieć tendencję do tego, żeby każdą kolejną decyzję o zasobach własnych o to, że decyzję o zasobach własnych związane są za, a budżetem Unii Europejskiej i z wieloletnimi ramami finansowymi, które dotyczą kilkuletni właśnie ram finansowych Unii Europejskiej, więc to są akty, które można powiedzieć, że cyklicznie szampana będą pojawiać i może dojść do sytuacji, w którym a i w której za każdym razem będą te same argumenty podnoszone będzie to argument, że można powiedzieć ustalonej praktyki skoro, a w oczy, że pojawią się precedens, ale jeszcze 1 wątek interesuje tej pani wypowiedzi pani profesor tylko szybciutko pytam, bo mamy już mało czasu, bo skoro ustaliliśmy, że skutkiem tej decyzji ma być obciążenie państwa pod względem finansowym, czyli art. 89 i zwykła większość, a potem jednak się zastanawia rząd mówi, a chcielibyśmy mieć silniejszy mandat dla tej decyzji to przegłosujemy sobie podłóg art. 90 tego 23 w sejmie 23 w Senacie można sobie tak wybierać, wg której procedury będziemy szli nie od strony prawnej, a to jest niemożliwe natomiast prawnicy nie mają, a niestety czasami a możliwości, a wpływania na decyzję, a polityczna, więc inną kwestią są, a decyzje podejmowane na płaszczyźnie politycznej ona nie zawsze są związane z, a i nie zawsze można powiedzieć, że to zgodna z ramami, które określa konstytucja czasu pani profesor bardzo dziękuję za rozmowę Aleksandra Kustra Rogatka wydział prawa i administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była moim państwa gościem dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, Tomasz Krzemiński wywiad polityczny wydawał Krzysztof właśnie jak realizował na TOK 360 zaproszę państwa już za kilka minut, bo punktualnie o osiemnastej Adam Ozga i życie udanego popołudnia spokojnego wieczoru do usłyszenia jutro Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA