REKLAMA

Adam Bodnar - Nic nie wskazuje na to, aby wyrok TK był inny niż uznanie niezgodności z Konstytucją przepisu, który pozwala mi na wykonywanie zadań do czasu powołania następcy

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-04-14 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM jest ósma 7 to jest środowy poranek Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobra dziś nasz dzień dobry po raz kolejny, a naszym kolejnym gościem jest pan prof. Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu ma pan jeszcze nadzieję, że jutro po orzeczeniu, które zapadnie w budynku Trybunału Konstytucyjnego będzie pan Rzecznikiem Praw Obywatelskich myślę, że scenariusz w tej sytuacji jest dość Rozwiń » przewidywalny i nic nie wskazuje na to aby, a w szczególności przebieg wczorajszej rozprawy na to, aby wyrok nie być inny niż uznanie niezgodności z konstytucją art. 3 ust. 6 ustawy o rzeczniku, czyli przepisu, który pozwala na wykonywanie zadań do czasu powołania następcy przyjmijmy więc, że takie założenie, że takie orzeczenie jutro zapadnie co powoduje w praktyce nie będzie pan mógł do czasu wyboru nowego rzecznika kontynuować swojej pracy to znaczy, że zostajemy bez konstytucyjnego organu należy przyjąć, że w przyszłości może być podobna sytuacja, gdy np. nie będzie politycznej zgody by wybrać prezesa NIK-u NBP tak dokładnie to właśnie może być efekt wyroku nie tylko destabilizacja urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich nie tylko to, że odejdę ze stanowiska rzecznika, jaki będzie miał podstawy prawnej do wykonywania zadań to nie mogę dalej być rzecznikiem nie tylko, że zostanie przerwana możliwość składania skarg przez obywateli, czyli realizacja prawa wynikającego z art. 8 dziesiątego konstytucji no bo skargi się składa do niezależnego rzecznika nie do, a nie tylko wyłącznie do urzędu, ale oczywiście to będzie dawało podstawę do tego, aby w przyszłości jak będzie taka potrzeba polityczna złożyć odpowiedni wniosek dotyczący czy to prezesa Narodowego Banku Polskiego czy prezesa Najwyższej Izby Kontroli i w ten sposób także uniemożliwić wpływ drugiej Izby parlamentu na obsadę tych ważnych urzędów w przypadku będzie to w NBP jest fikcyjna procedura też można wyobrazić sobie pat, ale zastałem się na jeszcze 1 rzeczą, jeżeli przyjmiemy, że to orzeczenie jutro w budynku Trybunału będzie taki, jakim pan wspomniał to znaczy, że przepisy pozwalające panu kontynuować pracę do czasu wyboru następcy są niezgodne z konstytucją to znaczy, że one są jak rozumiemy niezgodne z konstytucją od chwili, kiedy to orzeczenie zapada tak, jeżeli orzeczenie zostaje wydane to następuje tzw. przełamanie zasady domniemania konstytucyjności także nawet jeżeliby się np. opóźniało opublikowaniem wyroku, a to przecież już nieraz obserwowaliśmy to już ma wpływ na wykonywanie zadań przez rzecznika myślę, że nie będzie pan mógł w piątek do pracy to znaczy wydaje się, żeby załatwić jakieś różne sprawy drobne formalne czy dokończenie jakiś prawda takich kwestii administracyjno biurowych jest pewnie w piątek do pracy pójdę pójdę chociażby także po to, aby się pożegnać z moimi współpracownikami, aby też z nimi się zastanowić jak dalej w tym okresie trudno będzie funkcjonowało biuro rzecznika, ale co do zasady nie będą już mógł nic poważnego robić panie profesorze ja dopytuje ten moment tego odcięcia, czyli opróżnienia urzędu, jakby to pewnie w zgodzie z konstytucją powiedzieć czy tego braku Rzecznika Praw Obywatelskich dopytują ten moment bo, wsłuchując się w to co działo się wczoraj w budynku Trybunału, a dokładnie pytania, które zadawał panu pan Piotrowicz trzeba to było bardzo ciekawe pytania dotyczyły spraw którymi pan zajmował się jako Rzecznik Praw Obywatelskich od czasu wygaśnięcia tego pana kadencji do czasu do wczoraj i pan Piotrowicz dopytywał iloma sprawami się pan zajmuje, w jakich sprawach zabierał stanowisko czy skierował sprawę do do sądów można było odnieść wrażenie, że władza posunie się o krok dalej do próby podważenia wszystkich pana działań od czasu zakończenia kadencji aż do teraz, a wiadomo, że najbardziej doniosłym w skutkach pańskim działaniem dla władzy była sprawa przejęcia Orlenu przejęcia przez Orlen Polska Press i myślę, że było więcej sprawną czując, że to co były, więc myślano o 1 powinien powiedzieć szczególnie, bo myślę, że to mogło mieć także wpływ na pytania pana sędziego Piotrowicza większy niż nawet w tym Polska Press PKN Orlen jak chociażby to, że jako jedyny organ Konstytucyjny do końca upominamy się prawa obywatelskie w kontekście organizacji wyborów 10maja i przecież Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie we wrześniu stwierdził, że decyzję premiera podejmowane bez były podejmowane bez podstawy prawnej stanowi rażące naruszenie prawa i Knighta sprawa też będziemy pewnie swój ciąg dalszy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym natomiast chodzi oczywiście o Polska Press PKN Orlen faktycznie Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję o wstrzymaniu wykonania transakcji i to postanowienie nie wiem czy będzie podważane, ale no ono rodzi bardzo konkretne skutki prawne i można oczywiście słuchać różnych wypowiedzi prezesa Obajtka, ale pamiętajmy, że PKN Orlen spółka giełdowa nie może sobie tak po prostu pozwolić na to, żeby ignorować postanowienia sądu szczególnie w tak wrażliwej sprawie jak kontrola koncentracji no można sobie jak rozumiem wyobrazić sytuację, że jeśli jutro prawdopodobnie Sejm dokona wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich nie wiadomo jednak czy wybrany w ten sposób kandydat rzecznik uzyska akceptacji Senatu, gdyby tak było można sobie wyobrazić, że nowy rzecznik wycofał by pana zastrzeżenia a, a jeśli tak się nie stanie, a rządowi jak wiemy o tym mówił także wprost pan prezes Kaczyński bardzo zależy na przyjęciu Polska Press czy może pan sobie wyobrazić sytuację, z której będzie powątpiewanie czy wszystkie rzeczy, które pan robił od zakończenia kadencji nie powinny zostać poddane wątpliwość myślę, że takie niebezpieczeństwo oczywiście istnieje, ale szczęśliwie mamy jeszcze sądy Rzeczypospolitej mamy jeszcze niezależnych sędziów, którzy po pierwsze w sytuacji podważania różnych działań były podejmowane przez rzecznika będą musiały wziąć pod uwagę to, że normy art. 3 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich obowiązywała ta norma pozwalająca na wykonywanie zadań po zakończeniu kadencji nigdy w historii rzecznika nie było kwestionowane i co więcej nawet orzeczenia na na temat to po pierwsze po drugie w przypadku nawet gdyby się tak miało zdarzyć, że np. w tej sprawie PKN Orlen Polska Press moje zaskarżenie zostałoby wycofane to są niekoniecznie musi się z tym zgodzić, ponieważ zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego taki przepis art. 203, który mówi, że sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia, gdy okoliczności sprawy wskazują, że te czynności mogą być sprzeczne z prawem zasadami współżycia społecznego zmierzają do wejścia prawa kategoria sprzeczności z prawem jest pojemna, tym bardziej że cała moja argumentacja dotycząca tej transakcji opiera się na fundamentalnej zasady na fundamentalnej zasadzie naszej konstytucji art. 14 mówiący o tym, że Rzeczpospolita wspiera środki masowego przekazu wspiera wolność słowa nie zapominajmy o tej zasadzie i dlatego pan zgłasza zastrzeżenia do tej transakcji tak jest to to był główny powód, że jeżeli Andrzej da się okaże przepraszam panie profesorze czy jeśli się okaże, że sąd będzie podzielał pana zastrzeżenia to czy w konsekwencji okaże się, że urząd ochrony konkurencji konsumentów ma też pana opinii decydować o pluralizmie mediów w Polsce urząd ochrony konkurencji konsumentów ma zadanie badać rynki właściwe przy dokonywaniu odpowiedniej transakcji w tym przypadku ma zadanie badać transakcję nie będzie zakłócała rynku mediów w rynku dostępu do informacji obywateli także może rynku nawet dystrybucji czy nawet drukowania prasy i właśnie ta to zaskarżenie, które nie zostało złożone przez Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczyło tego, że to badanie zostało przeprowadzone, a tym samym mogą doprowadzić tym samym koncentracja, czyli połączenie Polska Press PKN Orlen, ale tak naprawdę połączenie szersze, ponieważ to oznacza, że władze publiczne mają wpływ na to co się będzie pisało mówił pisał drukowało w tych mediach wydawanych przez Polska Press, że to po prostu zły wpływ konkretny na rynek mediów to nie zostało zbadane przez prezesa urzędu ochrony konkurencji COSME to na koniec jeszcze pytanie o to co wydarzyło się również w tym tygodniu prokurator generalny krytycznie odniósł się do zwolnienia z aresztu pana Sławomira Nowaka jednocześnie pan Nowak był w areszcie przez wiele miesięcy bez aktu oskarżenia to właściwie takie powtarzające się zjawisko w Polsce czy należy zatem uznać że, że pan Nowak przebywał w areszcie ze względu na przynależność do innego niż władze obozu politycznego panie redaktorze oczywiście cały kontekst sprawy i wszystkie okoliczności dotyczące daty zatrzymania wpływu na bieg procesu procesów politycznych zachodzących w Polsce także takie okoliczności jak duży poziom upolitycznienia prokuratury muszą zmuszać do stawiania znaków zapytania takim miejscu, ale nic więcej nie mogę powiedzieć, ponieważ nie znam akt tego postępowania i natomiast obserwuje praktykę naszego życia publicznego od wielu wielu lat i na pewno te wątpliwości należy dokładnie zbadać ten może być dodał 1 rzecz, że rzecznik ma bardzo ograniczone możliwości dotyczące kontrolowania zasadności stosowania środków po zapobiegawczych takich jak areszt tymczasowy, ponieważ nie możemy wkraczać w przestrzeń niezawisłości sędziowskiej w tym zakresie dlatego można mówić moja wypowiedź jest w tym dość wstrzemięźliwa bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich był gościem tej części poranka Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - MACIEJ GŁOGOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA