REKLAMA

Co dalej z RPO? Czy do sporu włączy się Komisja Europejska?

Światopodgląd
Data emisji:
2021-04-15 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:03 min.
Udostępnij:

"Obywatele mają prawo do swojego rzecznika, do pomocy od rzecznika" - komentuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dr Maciej Taborowski z Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz tak jak państwo słyszeliście gościem jest teraz dr Maciej Taborowski zastępca zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich też prawnik wykładowca związany z katedrą prawa europejskiego na wydziale prawa administracji na Uniwersytecie warszawskim dzień dobry dzień dobry pani redaktor dobry państwu co teraz będzie działo w biurze rzecznika przez 3 miesiące czy ta praca się zmieni jakoś wydaje będzie funkcjonować co potem uczyć się z Rozwiń » rocznika wydało komunikat od, z którego na razie nasza praca przebiega tak jak dotychczas, czyli mapy rzecznika Adama Bodnara, który kieruje biurem jest 3 zastępców, którzy wykonują swoje obowiązki także na razie nawet opublikowanie tego wyroku sytuacji nie zmieniło pracujemy tak jak dotychczas to jest taki powiedziałabym z 1 strony zrozumiałe, bo urzędowy, ale bardzo to taki chłodny i techniczne komunikat, więc nie wiemy w tych ramach też funkcję, którą pan pełni no nazwie pan ten dzisiejszy dzień co się stało znaczy technikę to komunikat jest techniczny i powiedzmy oszczędny, ale też, dlatego że jeszcze nie zapoznaliśmy się z pisemnym uzasadnieniem na razie znamy uzasadnienie ustne tego orzeczenia dzisiejszego i no nie mamy jasności co tak do końca tam Trybunał Konstytucyjny chciał powiedzieć, bo przede wszystkim występuje jakaś istotna sprzeczność dla nas w tym uzasadnieniu mianowicie z 1 strony mówi się, że instytucja pełniącego obowiązki jest nieznaną polskiej konstytucji, po czym jak zrozumieliśmy uwagi kieruje się do Sejmu, że należy uregulować jednak instytucje na wzór pełniącego obowiązki, więc jest zastanawiające właśnie w tym uzasadnieniu myślę, że musimy poczekać na analizę treści wyroku już pisemnego żeby, żeby tutaj móc dalej idące wnioski wyciągać z tego co się dzisiaj stało natomiast niezależnie od od tej technicznej kwestii tego co się męczyć widziało jak tu sytuacja prawna biura samego rzecznika no to możemy powiedzieć także w pierwszy spodziewaliśmy się takiego orzeczenia to znaczy to nie jest dla nas zaskoczeniem rzecznik Bodnar prezentował myślę, że bardzo godnie w sposób budujący argumenty konstytucyjne systemowe wynikające z zasad konstytucyjnych przede wszystkim z art. 8 dziesiątego konstytucji, który mówi o tym, że obywatele mają prawo do swojego rzecznika mają prawo do pomocy od rzecznika i że w związku z tym niezależny rzecznik musi funkcjonować w sposób nieprzerwany tutaj argumenty nie zostały zostały zaakceptowane chciałbym też przypomnieć, że w składzie, że nie zaakceptowano także innych naszych argumentów dotyczących właśnie obsady tego panelu orzekającego, czyli że w składzie zasiada pan Piskorski, który został wybrany na już zajęte miejsce w Trybunale jego wyłączenie tutaj nie prąd czy wniosek o wyłączenie przyniósł skutku, że doszło naszym zdaniem do bezprawnej wymiany 1 sędziów zmiany składu w trakcie postępowania co jest już powiedziałem dosyć rażącym naruszeniem zasad proceduralnych przed Trybunałem Konstytucyjnym no wreszcie nie uwzględniono też naszych wniosków o wyłączenie sędziego sprawozdawcy pana Piotrowicza i pani sędzi Przyłębskiej uważaliśmy, że z uwagi na ich wcześniejsze wypowiedzi twierdzenia także skierowane bezpośrednio do rzecznika Adama Bodnara nie są oni w stanie tej sprawy obiektywnie rozstrzygnąć także myślę, że z uwagi na te uwarunkowania proceduralne na merytoryczne rozstrzygnięcie, które moim zdaniem to jest zaskakujące w świetle dotychczasowych do czasowego rozumienia tych zasad konstytucyjnych, na które się po używaliśmy jest to bardzo bardzo smutny i przykry dzień dla nas bardzo mili ja rozumiem że, że też w 1000 dla potomnych czy to po prostu do ksiąg pisma te wszystkie podejmowane przez pasy inicjatywy argumenty prawne są konieczne, bo już po prostu wiemy, o co chodzi myślę że, że chodzi może to nie jest proces prawny mówiąc wprost tylko polityczny, ale to w takim razie czy myśli pan, że z tego zaniepokojenia, które wyraziła komisja europejska również tą sprawą związaną właśnie z niezależnością i sposobem za próbę zakończenia zakończenia kadencji czy pracy Adama Bodnara czy coś z tego zaniepokojenia komisji może wyniknąć w sensie czy to jest jakaś jej rola też do odegrania komisja europejska myślę, że ma tutaj pewną rolę do wygrania tak jak odgrywa rolę pozytywną w tym kryzysie dotyczącym niezależnych niezależności sądownictwa kieruje sprawę do Trybunału sprawiedliwości kieruje wnioski o zabezpieczenia, które poniekąd w swoim czasie uratowały Sąd Najwyższy jak sobie przypominamy także oczywiście Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem równościowych do spraw równości na 4 dyrektyw unijnych i tutaj zgodnie z tymi dyrektywami taki organ powinien być niezależny od innych od innych władz i to jest to jest ta sfera działalności rzecznika nie jest nie podlega tylko jak wewnętrznemu prawu polskiej konstytucji, ale podlega również prawu unijnemu dyrektywą w związku z tym, jakby pozbawienie możliwości pełnienia funkcji przez rzecznika, bo naraz sprawi, że w tym dyrektywy nie będą efektywnie wykonywana otwiera możliwość naszym zdaniem do wszczęcia postępowania przeciw naruszeniu albo wobec Polski za brak prawidłowej implementacji dyrektyw w trochę, zmieniając temat trochę nie dziś rzecznik generalny za rekomendował Trybunałowi sprawiedliwości Unii wyrok w sprawie 2 pytań prejudycjalnych, które wiążą się, więc ze sprawami sędziów Waldemara Żurka i Moniki Frąckowiak i w ich sprawach właśnie w pewnym pewnym etapie orzekali sędziowie Sądu Najwyższego, którzy wchodzą w skład tych 2 nowo powołanych izb, które są podważane dosyć powszechnie no i ten rzecznik ostatecznie wyraził wątpliwość co do tych właśnie i wiemy, że Trybunał często idzie za głosem rzecznika tak, bo jeszcze boimy czasami nie ma już w tych kolejnych sprawach itd. czy to się może skończyć tak to jest my w tych sprawach jako Rzecznik Praw Obywatelskich uczestniczymy także to jest jedna z kilku kilkunastu spraw czy 2 kilkunastu spraw, w których jesteśmy, w które dotyczą właśnie szeroko pojęty tej reformy sądownictwa tutaj konkretnie procesu nominacji sędziów do Sądu Najwyższego i 8 może skończyć bardzo źle, bo tutaj rzecznik Tanczew szczerze mówiąc zajął przyjął nasze stanowisko, które proponowaliśmy w tym postępowaniu generalnie tutaj występuje takie połączenie europejskiej między Trybunał w Strasburgu Trybunał w Luksemburgu możemy już teraz w tym momencie powiedzieć, jakie mniej więcej są standardy unijne oraz strasburskie to wygląda w następujący sposób, że jeżeli doszło do rażącego naruszenia prawa w procesie nominacji sędziów, a takie naruszenia właśnie sądy, które zadały pytanie prejudycjalne Trybunałowi sprawiedliwości zauważyły no to może doprowadzić do do tego, że tych sędziów powołanych nie uznaje się za sędziów, którzy spełniają wymogi niezawisłości nie są wystarczająco niezawiśli, żeby pełnić swoją funkcję rzecznik Tanczew proponuje w związku z tym że, ponieważ oni niespełniających standardów to należy pomijać orzeczenia przez nich wydane czy np. w tej konkretnej wspomnianej przez panią sprawie pana sędziego Żurka polegałoby to na tym, że umorzenie postępowania, które zostały jednoosobowo dokonane przez sędziego Stępkowskiego w innej izbie po prostu może być przez drugą izbę tą starą Sądu Najwyższego traktowane jako nieistniejący może być pominięty na zasadzie pierwszeństwa także ci sędziowie nowo powołani przez ten jak tzw. neo-KRS ten proces, który się odbywa od kilku lat będą niewidoczni z perspektywy systemu unijnego nie będą sądami nie będą sędziami ich orzeczenia nie będą nie będą orzeczeniami sądowymi to jest konsekwencja jeżeli, więc do prawdy 0 wyznaczona może oznaczać też też ten już tak że, ale też z tej perspektywy do tej pory rząd no i grubo powiem, bo nie ma tym razem przyjmie dokładnie jeśli chodzi o paragrafy linię należy ta mówi, że albo nie do końca się zgadza albo trochę inaczej interpretuje no i te sprawy ciągną 3 to się co w praktyce może oznaczać w praktyce to to może oznaczać, że już postępowanie zostało do końca doprowadzone to po pierwsze, orzeczenia nie będą orzeczeniami w rozumieniu unijnym to znaczy, że nie będą uznawane przez inne państwa członkowskie w tym systemie wzajemnego zaufania po drugie, może to znaczyć, że komisja może wszcząć postępowanie przeciw naruszeniu, ponieważ połowa Sądu Najwyższego będzie obsadzona przez osoby, które nie spełniają standardów unijnych może to też oznaczać duże komplikacje proceduralne dla podmiotów, które czy dla stron dla obywateli tak, bo wydane przez tychże wyrok może być kwestionowany może nie być tym wyrokiem ostatecznym, który wszystkie strony już liczyły także, której konsekwencje tego stanu rzeczy naprawienie go nie będą miały bardzo daleko idące konsekwencje dla obywateli przede wszystkim ich bezpieczeństwa prawnego co było tak podkreślany dzisiaj w wyroku Trybunału Konstytucyjnego słyszeliśmy bardzo dziękuję za komentarz wyjaśnienie to rzecznik generalnej dziś rekomendował no za kilkanaście tygodni pewnie poznamy ostateczne orzeczenie sól państwa gościem był dr Maciej Taborowski zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich też prawnik związany z katedrą prawa europejskiego na wydziale prawa administracji na Uniwersytecie warszawskim dziękuję informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA