REKLAMA

Alterka – pieniądz czy dar? Projekt pieniądza społecznego

OFF Czarek
Data emisji:
2021-04-16 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie jednym z problemów, z którym zmagają się społeczeństwa całego świata jest brak pieniędzy no ale jeżeli zacznie się wgrywać wykonamy okazuje się, że pieniądz pieniądz owi nierówny i mamy do czynienia we współczesnych gospodarkach z wieloma różnymi rodzajami pieniądza pieniądz jako dobro publiczne to jest temat najnowszego kwartalnika czas kultury w tym, że Rozwiń » znajduje się bardzo interesujący artykuł autorstwa pani Marleny ryczał Bell z Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry witam panią bardzo serdecznie dzień dobry dzień dobry witam wszystkich, a ten tekst pani autorstwa dotyczy tzw. waluty komplementarnej albo waluty lokalnej zwanej popularnie alter Eko czymże ta literka jest czym jest projekt pieniądze społecznego ateca jest pieniądzem stawia wszystkie klasyczne funkcjonalne funkcję pieniądza i była używana przez społeczność głównie warszawską od 2012 roku do 2018 roku obecnie też są przeprowadzone przeprowadzane różne transakcje Alterco natomiast w zasadzie już tylko wyłącznie pojedyncze osoby korzystają z literki do rozliczenia transakcji system używało około aktywnie około 100010001000 osób, a tylko jest jest pieniądzem w zasadzie emitowanym przez oddolną społeczną tak czy mamy do czynienia z prywatną emisją pieniądza jest waluta lokalna, dlatego że jest używana pośród okresu określonej społeczności też w określonym rejonie geograficznym tak, bo np. kiedy musi myślimy o kryptowalutach, które też są rodzajem waluty alternatywne etosu waluty globalne waluty, które mogą być używane tak w różnych miejscach na świecie w USA tylko była pieniądze głównie używanym przez warszawiaków właśnie mówi pani, że autorka jest pieniądzem, ale tez na emitowanie pieniądza nie potrzeba zgód, a po innego rodzaju pozwoleń czy można sobie od tak emitować pieniądz w tak to jest bardzo interesujące zagadnienie to znaczy zależy, jakiej definicji pieniądza mówimy mamy np. prawną definicję pieniądza, która mówi o tym, że pieniądz musi być prawnym środkiem płatniczym, czyli np. rozpoznanym przez instytucje państwowe przez instytucje państwo natomiast są też różne środki płatnicze środki wymiany, które nie są prawnymi środkami płatniczymi, ale zachowują się w gospodarce zupełnie tak samo jak normalne pieniądze natomiast nie są to pieniądze np. właśnie emitowane przez instytucje takie jak pan chce prawdy czy banki komercyjne tylko to są właśnie pieniądze and radę prywatnie Terka np. jak też wiele różnych walut lokalnych na całym świecie boisko jest ich około 3 czy tylko szacunki od 4 tysięcy 6000 na całym świecie mamy właśnie takie niszowe waluty lokalne pieniądze zwykle spełniają 3 klasyczne funkcje pieniądza to znaczy ten pieniądz jest miernikiem wartości to znaczy za pomocą tego pieniądze jesteśmy z wstanie określić wartość danego dobra bądź usługi jest też po prostu środek wymiany środek płatniczy tak dzięki czemu przepływ dóbr możemy oddzielić od przepływu pieniądza jest środek, który możemy przechowywać pewną wartość to znaczy np. możemy na wymienniku tak za określone dobra można płacić miesiąc po transakcji tak nie trzeba tego robić od razu, więc jeśli chodzi o taką klasyczną funkcjonalną definicję pieniądza, ale tylko jest jak najbardziej pieniądze te właśnie tej mamy do czynienia z prywatną są pieniądze jak wczesny dzisiejszej swój rzeczywistości gospodarczej trudno jest troszeczkę wyobrazić sobie to rzeczywiście każdy z nas w zasadzie maty czy możliwość wyemitowania swoich własnych pieniędzy, jakby ta możliwość była wykorzystywana przez wieki przez różne społeczności które, które rzeczywiście tworzyły i emitowały swoje własne pieniądze to zaczęło zmieniać w dziewiętnastym wieku, kiedy po prostu państwa zaczęły chcieć mieć kontrolę całkowitą nad emisją pieniądza, czyli jak przed dziewiętnastym wiekiem taka prywatna emisja pieniądza była absolutnie czymś normalnym pieniądze emitować-li kupcy zarządy folwarków szlachcice jakiś magnaci, jakby nie tylko łączy np. centralne władze odpowiedzialna za emisję pieniądza zmienia to właśnie w dziewiętnastym wieku dziewiętnastym wieku pojawia się bankowość Centralna pojawiają się państwowe banki pojawiają się też regulacje prawne, które bardzo ściśle kontrolują prywatną emisję pieniądza w tym momencie właściwie taki nadchodzi taki czas, w którym państwo po prostu zakazuje prywatnej emisji pieniądza państwo chce być władze nad tam na kreację tego pieniądza i to jest ogólnie związane z takim szerszym prawem społecznym dziewiętnastym wieku, czyli tworzeniem się państw narodowych tak 19 wieku np. też powstają po raz pierwszy obowiązkowe paszporty zupełnie inaczej zaczyna się rozumieć granice międzynarodowe to jest właśnie taki taki taki czas, kiedy te państwa lub powstają i państwa zaczynają coraz większą kontrolę nad obywatelem jedną z form kontroli jest właśnie zakaz prywatnej emisji pieniądza co nie oznacza oczywiście, że państwo zawsze na całkowitą kontrolę nad różnymi społecznościami, które mimo w zasadzie można powiedzieć mimo prawnego zakaz emitowania pieniędzy te pieniądze emitują natomiast są regulacje prawne, które dzięki, dzięki którym np. te ruchy społeczne, które tworzą swoje własne prywatne środki płatnicze mogą się bronić także czasami właśnie uważane są to za uznaje się na wkład takie pieniądze lokalne za punkty za systemy lojalnościowe za przysługi sąsiedzkie zresztą te systemy są systemami o niewielkiej skali to znaczy transakcji kresu przeprowadzone za pomocą tych walk lokalnych jeśli chodzi o globalne agregat pieniężny są znikome chcemy też państwo nie interesuje się tak niszowymi sprawami bardzo lokalne, bo trzeba pamiętać, że waluty lokalne używane są przez małe społeczności wymiennik tak mieliśmy tysiące użytkowników zwykle jest od kilkuset do kilku tysięcy użytkowników, którzy aktywnie używają tej waluty, która stanowi jakiś ważny część ich budżetu domowego np. w przypadku literki z niej, że w ciągu 8 lat, bo od 20122020 roku te zarejestrowane transakcje to około 1 000 000 alter tak, czyli w tańczeniu 1 000 000zł tak czy to jest bardzo to jest niewielka suma tak, ale np. dla osób, które używają systemy używanie tej arterii jest czymś ważnym jest ważnym geograficznie jest ważnym często finansowym o etc, jakby cierpią też badania uczestniczące mają metodą badań tego systemu była obserwacja uczestnicząca metoda etnograficzna sama używam tej waluty przeprowadziła 136 wymian miałem okazję bardzo dobrze się zapoznać z tą społecznością również prowadziłam tzw. dyplomie zaangażowaną to znaczy okazywała się po prostu promowania systemu udzielam wywiadów dotyczących wymiennika, więc jak rzeczywiście była osobą aktywnie zaangażowana w tworzenie tego systemu była grupa osób, która czuwała nad tym nad tym systemem jak była w stanie tę społeczność jest dobrze poznać przeprowadzających wywiady z systemu społecznością i okazało się, że dla części użytkowników alter AK była o pieniądze wytchnienia budżetowego to znaczy np. właśnie dzięki uczestnictwu w tym systemie osoby mogły zrobić dodatkowe pieniądze w alternatywnej walucie dzięki czemu można było oszczędzić pieniądze złotówkowe tak oficjalne, jakby część po prostu część potrzeb konsumpcyjnych był realizowany za pomocą alergii dzięki czemu można było oszczędzać złotówki, więc rzeczywiście dla niektórych użytkowników ten pieniądz ma też znaczenie ekonomiczne, które mógł po prostu pozwolić im zrobić więcej trwa jednostką w oczach mówiła o tym, że ten jest pieniądz wytchnienia też od pracy jak wysoka możliwość, że dla nich to była taka swego rodzaju wolność, że nie jest ograniczona tylko łącznie do pieniędzy, których zarabia oficjalnym rynku pracy w swojej pracy, że może coś dorobić na wymienniku właśnie robi jakieś produkty rzemieślnicze itd. to wrócimy do alergii do tego to jest pieniądz czy właśnie może bardziej dar albo forma wymiany wrócił do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM państwa moim gościem jest pani Marlena Erica Bel z Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego informację o godzinie dziesiąty 20 po informacjach wracamy, bo chciałem, czyli salaterka czym jest projekt pieniądze społecznego o tym rozmawiać dzisiaj panią Marleną Rypson Wera z Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w najnowszym kwartalniku czas kultury znajdą państwo więcej artykułów na temat pieniądza pieniądz jako dobra społecznego różnych rodzajów pieniądza wiele interesujących tekstów i wywiadów, dlaczego pani przeprowadzała rozmowy wywiady pogłębione z uczestnikami czy też z osobami, które posługiwały się tzw. ale tylko, dlaczego wybierają alter skoro można proponować wyroby czy usługi ca oficjalną walutę czym alter przyciąga, jakie ma zalety albo jakie ma wady, jakie ma cechy inne niż te, które daje pieniądz obowiązujący oficjalnie na terytorium RP jest tym jedną z największych zalet panterki jest niewątpliwie to, że jest używana wśród określonej społeczności, czyli np. warszawskiej społeczności przez ten pieniądz również funkcje towarzyskie to znaczy właśnie dzięki używaniu panterki osoby, które ciężko mają podobne poglądy gospodarcze różnej ideologiczne np. anarchiści mogli używać 1 waluty osoby właśnie podobnych poglądach co właśnie pieniędzy anarchiści, ale też nie tylko włącznie w momencie zaczęły dołączać osoby zupełnie pozbawiona jakiś ideologiczny motywacji to waluta euro klucza można powiedzieć wyklucza nie są, bo zabraknie już ABO anarchiści mogą używać waluty, którą z, której korzysta i anarchiści, czyli złoty Polski z, ale również, że korzystają z waluty, która wyklucza osoby, które mają inne poglądy albo to mnie absolutnie nie absolutnie nie jak ten system trwał dosyć długo więc, jakby na początku rzeczywiście nowego systemu dołączyli anarchiści w momencie, kiedy zespół koordynujący najmniej, bo taką się nazywał zaczął promować tę inicjatywę mediach głównego nurtu zaczęły pojawiać się mnóstwa użytkowników, którzy np. usłyszeli wywiad Gazecie wyborczej czy czy zdradził wiceprezes każdy w zasadzie mówią, że tego systemu więcej by potem skargę uzasadnienie wykluczający może być pouczający pod tym względem że, żeby używać tego systemu trzeba widzieć tak jak używać internetu jak wszystkie transakcje są były rejestrowane w specjalnym systemie specjałem są twarze komisji jak cięć system, więc taka umiejętność podstawowej obsługi komputera np. była konieczna, żeby też używać tego systemu jednak trzeba mieć trochę czasu trzeba się umówić na wymianę natomiast właśnie ale jakby społeczną chce by ten pieniądz ma pewne takie właśnie cechy towarzyskie to znaczy rzeczywiście, żeby umów wszystkim za taką wymianę zgoda była wymiana wszystkich czy wymianę transakcje bezpośrednie trzeba głosu poza z tą osobą tak jeśli chodzi o pomysł o tym co było głównie co również w wymiarze wymieniane tak czy to właśnie były takie produkty rzemieślnicze chętnej ubrania książki różne usługi kosmetyczne usługi masażu usługi języków obcych więc, jakby ten system wymiennik tak mówimy system, zwłaszcza wymiennik pełnił też z swoistą rolę portalu społecznościowego, ale trzeba jednak pamiętać o tym, że taką nadrzędną rolą narodową tego systemu jednak była potrzeba lekarz konsumpcyjna potrzeba właśnie uzyskania jakiegoś dobra usługi w alternatywnym systemie lokalnej gospodarce, tak więc jak wymienia poseł też 2012 roku to jest bardzo ważna data wówczas był kryzys strefy euro wcześniej mieliśmy kryzys finansowy 2008 roku kres w ogóle finansowy 2008 roku był taką ogromną cezurą jeśli chodzi o prywatną emisję pieniądza i sama o tym pamiętać, kiedy myśli się o ruchu walut lokalnych o kryptowalutach 2008 roku kryzys finansowy mnóstwo ludzi totalnie nie zgadzało system co było przyczyną tego kryzysu, jaką został rozwiązany przyczyną tego kryzysu była nadmierna akcja kredytowa używanie bardzo skomplikowanych instrumentów finansowych jak derywaty taki sposób zasadzie hazardowy niekontrolowaną w zasadzie instytucji bankowych i różne instytucje też państwowe agencje ratingowe też nie wywiązała się ze swoich zadań dotyczących kontroli tej emisji pieniądza jest w momencie wystarczyło, że upadł 1 bank w stanach Zjednoczonych i cały świat w zasadzie runął jego system bankowy jak zareagowały stany Zjednoczone stany Zjednoczone zdecydowały się na wylot 820 000 000 000USD dla banków powstaje ruch oburzonych ruch oburzonych wreszcie nie zgadza na to jak został rozwiązany ten problem z finansowego, bo ludzie zaczęli tracić pracę zaczęli tracić nieruchomości natomiast pieniądze poszły psy ratowanie stanie systemu bankowego to jest moment, który rozpoczyna taki mocny intensywny globalny ruch walut lokalnych to właśnie moment, kiedy one tworzą się powstają, jeżeli dobrze zrozumiałem to odpowiedział na to co pani od opisała jest stworzenie własnego systemu, gdzie mamy, więc model banku centralnego, który także jest poza kontrolą i w którym to uczestnicy ustalają własne ceny, czyli wartość towarów i można powiedzieć że, że odpowiedział na nieodpowiedzialność systemu bankowego jest stworzenie własnego nieodpowiedzialnego systemu bankowego, oczekując na jak też tak jakby tych naprawdę mamy możliwość prywatnej emisji pieniądza jak w zasadzie każdy ma taką możliwość co całość trochę przerażające tak i i dlatego też myślę, że warto interesować, dlatego że np. Facebook tak planuje wyemitować swoją własną kryptowalutę jednak pamiętać, że to jest ogromne monopolista także to, bo i będzie rzeczywiście waluta emitowana prywatnie przez przez korporację rosła w samym powiedzieć jak chce uruchomić słowo obraz nie com czwarty jednak łatwo otworzyć własne pieniądze czy jest wstanie pan wyobrazić np. karty do gry jako jako pieniądz czy liczba dni czy coś takiego mogą się zdarzyć historii np. pan wszystkie urządzenia do ZUS muszelki mogą być pieniądze Kamecki tak art do gry w czasie insurekcji kościuszkowskiej były takie nowości trzeba było trochę jak takie zagadki pieniądz wygląda także miał tę część taką kontrolną drugą trzeba było tę część jakoś ze sobą spotkać się złożysz po tak, bo pięknie grałem wygrał pan wygrał pan może pan emitować własną walutę mogę pomóc wiem o tym jakie są, jakie są trudności rewidowania prywatnych waluty, bo wymieni upadł tak na to sami inny system bardzo lokalnej wizjom Polska waluta lokalna ale zanim tego przed chciałem powiedzieć o kartach dobre jako pieniądze, a teraz jest dosyć interesujący przykład, bo w zasadzie pieniądz jest umową społeczną co o tym pamiętać, że to jest po prostu narzędzie, które jako ludzie wymyśliliśmy możemy go używać na bardzo różne sposoby możemy się umówić się do tego, czyli pieniądz jak będziemy używać jak inny przykład kart do gry jak Francja kolonii zawałów, a nową Francję czy tereny ówczesnej ówczesnej Kanadę kolonizatorzy mieli problem z dostępem do kursu wówczas kruszec był takim głównym pieniądze nie stanowi Francji brakowało po prostu wy obiegu pieniądza kruszce monety dostawy z dostawy z Francji po prostu nie docierały brakowało tego pieniądza na pomysł wpada intendent jako byłe wpada na pomysł, że wciąż mamy karty do gry, a jakoś ja jako intendent musiał żołnierzom zapłacić za pracę i niezapłacenie za pracę to powstaną bunty, więc przez prawie 100 lat nowej Francji używano kart dobre jako pieniądza i musi i przede wszystkim w początkowym etapie tego systemu to funkcjonowało bardzo dobrze nie było w zasadzie żadnej inflacji dopiero po około 30 latach zaczęło się pojawiać różne procesy inflacyjne, a dobre po prostu były zapieczętowane woskiem i podpisane przez intendenta przez jego zastępca jeszcze kogoś nie pamiętam te karty do agresji pieczęciami funkcjonowały oczywiście w pewnym momencie pojawiło się oszustwa natomiast wtedy intendent bardzo wtedy po prostu zaczęto fałszerzy karać np. 1 para małżeńska, która fałszowała karty została podniesiona inna osoba dostała np. trzyletnią karę codziennej chłosty, tak więc więc rozkosz dla smakosza tak także atmosferę takich przykładów przykład chociażby to, o czym może też napaść na można mieć inne spojrzenie, kiedy pomyślimy o pieniądzach zastępczych znaczy o pieniądzach poprzez używanych to znaczy szlachcic tak czy skarbowe, czyli taki urzędnik, który pilnował chłopów ich praca np. właśnie drukował takie specjalne druczki takie bony bramkowe to np. były zapisy tego w ich bonach prywatnie emitowanych przez dworek szlachecki czy dany dawnej zarząd jakiejś określonej wspólnoty wiejskiej tak jak chłop mógł dostać właśnie wypłatę takich specjalnych bonach obrachunkowych, jaki był problem ten bon bramkowy mógł być wykorzystany tylko i wyłącznie w karczmie osy tego śledzia, który ten pieniądz emitowany to wrócić do tego wątku do tego, dlaczego upadł autorka po informacjach Radia TOK FM państwa moim gościem pani Marlena co Bell z Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w czasie czym jest pieniądz alternatywny to pieniądz czy dar bon wymiana czym jest pieniądz społeczny o tym dzisiaj rozmawiamy w programie off czarek najnowszym kwartalniku czas kultury m.in. artykuł alter pieniądz dar projekt nie ze społecznego autorstwa pani Marleny Rydz co bardzo Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego jak kto działał w trakt, czyli powiedzmy mamy kogoś, kto chce wejść w posiadanie alter co musiałby zrobić, gdzie musiałby, gdzie ten pieniądz był przechowywany w jaki sposób można go było wydać pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się na stronie wymiennik org założenie swojego konta i zaoferowanie DUB bądź usług którą, które chciałoby się w systemie świadczyć, że mam to nic do zaoferowania to mogę oddychać głodu albo po prostu trzeba uruchomić wyobraźnię i co jest w stanie dać przykład takiej społeczności to mogą być proste rzeczy tak jak np. właśnie gotowanie np. Wyszyńskiego obiadu, bo to też pamiętać, że wymienia np. konsolidowały społeczność wegan Ewę na początku istnienia systemu jak wtedy produkty wegańskie nie były dostępne w oficjalnych sklepach tak jak dzisiaj, więc rzeczywiście to był też to była taka społeczność konsul konsolidując ca wegan, ale później np. jakieś produkty zaczęły być wegański dostępny w sklepach wszędzie to zaczęły się pojawić osoby, które np. tworzą swoją własną chemię gospodarczą albo swoje własne kosmetyki domowej roboty tak różne rzeczy właśnie tak jak ja wszystko poza kontrolą kupujemy kota worku nie wiemy trzeba spalić, które tak czy truje, czyli dokładnie dokładnie tak też właśnie granicę pod uwagę że, bo tak naprawdę ten system tak w zasadzie produkt z sokiem po produkty lub usługi nielegalne albo sprzeczne z kodeksem karnym nie, jakby to jest 1 zasada wymiennika zespół koordynujący czuwał nad tym, żeby nie można było takich rzeczy oferować więcej pojawia się jakaś nielegalna usługa to wówczas od razu ten użytkownik po prostu usuwane systemu społeczny trzeba powiedzieć jest mała no dobrze dobrze to nie rozumie, bo z 1 strony można oferować produkty, które mogą być potencjalnie niebezpieczne, a z drugiej strony udajemy, że nie dopuszczamy usług albo produktów nielegalnych co właśnie swoją twarz Zofia właśnie to jest kwestia co trzeba zwrócić uwagę na wielkość tej społeczności tej społeczności niewielka można by porównać dok, jakby tam w tej społeczności była bardzo silnie rozbudowana kontrola społeczna po prostu ten system rekomendacji to znaczy jeśli ktoś oferował usługę, która okazała się jak stres na fajna to użytkownik oraz to z ich usług nie została poczta pantoflowa to był kół to była główna forma takiej komunikowania się jeśli chodzi o to od kogo od wszystkich ofert warto korzystać, z których nie warto korzystać, więc brać pod uwagę, że to jest właśnie mała społeczność dlatego właśnie dzięki tej małej społeczności jest jeszcze możliwa kontrola społeczna czy kont takich może trochę porównać do do własnego takiej małej wsi tam, gdzie rzeczywiście taką prospołeczną za mocna i ona pełni taką funkcję ustalania różnych norm moralnych itd. było wymienić gotować tak mała społeczność wiele osób, proszę bardzo, się znało, więc to te kontroli był dosyć skuteczny problem pojawia się, kiedy takie systemy zaczynają rosnąć, kiedy coraz więcej osób korzysta z tego systemu wówczas pojawia się problem z taką prospołeczną jest wystarczająca wymiennika oraz takich rozmiarów, żeby taką rozpocznę była aż tak potrzebna natomiast raz więcej ruchu walut lokalnych na świecie z tego powodu zaczyna korzystać z technologii blockchain, która właśnie ma pełnić taką funkcję Eco kontrolną tak, ale wszystko zupełnie inne temat to znaczy chcemy używać wymiennika rejestrujemy się właśnie sobie wymiennik org i kiedy po przeprowadzonej transakcji w dowolnym ustalonym przez siebie czasem po prostu KE transakcję jej wartość rejestruje w systemie elektronicznym po prostu wpisujemy w systemie tak jak u nas skończy bankowych aplikacjach wartość transakcji powiedzmy 30 latarek także to jest taka forma po prostu aplikacji problem polega na tym, że ten system transakcyjny resortu, na którym jest o oparte zmiennik jednak dosyć przestarzały jak powstało wiele wiele lat temu, więc jest totalnie jeśli wicelider jak trzeba naprawdę pracować by zrozumieć jak ten system istnieje wersja z powodów upadku wymiennika ze względu bezwzględnie przestarzałe po prostu są wpłat przestarzały system internetowe tak dobrze, ale czy przestarzały system internetowy to również, że to są kwestie techniczne także operacyjna można powiedzieć, ale może budowana cenzura też nie jest dobrym prognostykiem funkcjonowania tego systemu, tak więc jakby też dlatego ten system przyciąga osoby też specyficznym tym parlamencie czy są osoby, które lubią pogadać przy transakcji np. mają potrzebę poznawania nowych osób w Warszawie, które też może lepiej otworzyć jakąś kawiarenkę, a nie tworzyć system walut internetowych to na jedno wydziału, ale właśnie chodzi o to, żeby też trochę skupić o osoby o podobnych poglądach ta, która np. kawiarenka anarchisty nie do końca nie tylko anarchistów tak jak to początkowy etap systemu rzeczywiście to są artyści, ale później zaczął zaciągać osoby, które np. w ogóle była taka rozmowa na różne grupy bankowe tzw. tak jakby to wymieni też trochę niższe zapełniał takiej wymiany sąsiedzkiej tak co zresztą chodzi o to budowanie nowych form sąsiedztwa po prostu w Warszawie np. więc też o to chodziło, a przy okazji mimo wszystko trzeba pamiętać, że system powstał 2012 roku to był moment kryzysu finansowego państwa alter Asz oczywiście pozwalała zarobić to znaczy tego systemu korzystały również osoby bezrobotne, które np. prace miały różne prace dorywcze, który miał problem na rynku pracy i ten wymiennik i korzystanie z Ameryki stanowiła dla nich takim bufory finansowe od osoby, które trzeba pamiętać że, ale też odnalazły swoje miejsce przedstawia skład miały problem znalezieniem pracy obecnie oszczędności skończyły i np. okazało się, że mogą robić pizzę dla społeczności i obraz oraz zakres no właśnie zarabiać to znaczy zarabiać, bo rozumiem, że to nie jest tak, że jeżeli ktoś zrobił 220 osób gotował i 30 osobowych usmażył to nagle dostaną za to pieniądze stoi mógł polecić do najbliższego sklepu tylko ewentualnie pizze zupy i schabowe mógł wymienić na masaż stóp albo wegetariańską golonkę tutaj, bo słaba forma dorobienia co robię zupę potem dostać golonkę wegetariańską w zamian albo niewielkie państwo o to, żeby ktoś masował plecy i można tak, aby leżeć na sesji raczej tak dotyka tej pełnej sprzeczności, bo jak ten system właśnie był używany np. używany przez osoby, które były przyzwyczajone do pewnego poziomu życia i np. waży wraz z utratą pracy przystałem dostęp do różnego typu usług np. masażu ten wymiennik rzeczywiście raz pozwalał im nadal korzysta z tego typu usług, więc jak osoby w ogóle korzystał z tego systemu były osoby o wysokim kapitale kulturowym osoby wykształcone bardzo dużo też pracowników kultury np. w sumie mieliśmy wskazać ministra trudnościami tak, ale mogę podać przykład też właśnie masażysta, który się pan w tym systemie jak tego przykład ciekawy, bo właśnie wraz z tym kryzys finansowy 2012 roku po prostu klienci przestali do niego chodzić na masaże, a chciał jest, więc okazało się, że nowymi małżeństwo klientów ma zapewnione gabinet masażu dzięki temu uczestnicy tego systemu przynoszą np. po prostu jedzenie ubrania książki itd. więc jakby też trudno mówić, że ta grupa grupa użytkowników wynika bardzo jednorodna tak niektórzy rzeczywiście właśnie poszukiwali takiej dodatkowej konsumpcji i nie byli po prostu motywowani ideologicznie nie ma anarchiści anty kapitaliści innemu obraz osoby, które chciały np. kogoś nowego poznać i też wymienić się jedzeniem mówiłam o tej grupie wegan mówiłam o grupie taki właśnie ekologów, tak więc ten system rzeczywiście skupiało dosyć różne osoby różna funkcja różne różne funkcje spełnia odgrywał ważną rolę, ale nie ma pańskie wrażenia, że ktoś tego po prostu początku nie przemyślą to znaczy, że być może były lepsze narzędzia, aby zapewnić te wszystkie rozprawy potrzeby to się pojawił, czyli chęć pogadania nie wiem klub osiedlowy albo kawiarnia tak nie bojkotu społeczeństwa kapitalistycznego dobry lekarz na formatach może może stworzenie projektu pieniądze społecznego nie było najlepszym pomysłem na potrzeby, które się pojawiły tak jakby ten system też wykorzystywał różne mody, które się pojawiały oni tam kilka lat, ale rzeczywiście używamy aktywnie przez ogrodzenie określonych użytkowników i dla nich to to uczestnictwo w tym systemie rzeczywiście była ważnym wydarzeniem biograficznym także skoro ten system taki sam przez kilka lat i przez tyle osób to jednak spełnią potrzeby proszę o określonej grupy osób określonej niższe po prostu chce by system absolutnie dla dla wielu osób jest totalnie czymś potrzebnym, ale potrzebni akurat dla tych, które z tego systemu korzystały stop, ale te osoby, które z tego systemu korzystały to była to 1 to był 1 system walutowy, z którego korzystały czy był to dodatkowy system to znaczy, że skorzystały jednak z biletów Narodowego Banku Polskiego, a wolnych chwilach bawiły się Walter Herz jest także powiedział dobrze bojkotuje Narodowy Bank Polski tylko literka jak nie mogę nikomu zrobić masażu to umrę z głodu, ale niecne tych pieniędzy z tymi królami nie absolutnie ten system komplementarny to znaczy za Alterco nie można płacić podatków tak nie można zapłacić za bilet autobusowy nie można zwracać uwagę np. czy mieszkania, aczkolwiek kilka osób rzeczywiście też by były przypadki, kiedy wynajmowano mieszkania za ataki, aczkolwiek taka zupełna zupełna zupełna nisza więc, gdy system komplementarny np. w Bristolu w wielkiej Brytanii za pomocą waluty lokalnej można płacić lokalne podatki jest pieniądz, które też właśnie powstał na fali kryzysu finansowego 2008 roku istnieje np. dzisiaj, tak więc w takim razie odsyłam odsyłam wszystkich słuchaczy, którzy są literką zainteresowanie do pani artykułu, który znajdą państwo najnowszym kwartalniku czas kultury bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę pani Marlena Ricco Bell z Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego była państwa moim gościem informację o godzinie jedenasty Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA