REKLAMA

Bezprecedensowa sprawa: czy UOKiK w sprawie Orlen i Polska Press powinien rozważyć pluralizm mediów i wolność słowa?

Światopodgląd
Data emisji:
2021-04-16 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz dr hab. Maciej Bernat dzień dobry dzień dobry profesor pewne nowe państwo dzień dobry prof. Bernad jest dyrektorem centrum studiów antymonopolowych regulacyjnych na wydziale zarządzania na Uniwersytecie warszawskim słowem wstępu tylko powiem, że wczorajsze orzeczenie czy wczorajsza decyzja kontrolowanego przez obóz rządzący Prawo i Sprawiedliwość Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich Rozwiń » zdaniem niektórych prawników może mieć w przyszłości znaczenie dla sytuacji Polska Press, a oni będziemy właśnie rozmawiać, czyli o holdingu monopoliście w zasadzie na rynku mediów regionalnych, a to, dlatego że Rzecznik Praw Obywatelskich skutecznie na razie zawiesił przejęcie Polski oraz wzrostu właśnie poproszę prof. Biernatowi ciśnienie przez Orlen no a teraz wedle tego co wczoraj zdecydował Trybunał niektórzy prawnicy mówią, że niektóre te właśnie działania rzecznika podejmowane po zakończeniu kadencji mogą być podważane, a więc również ta interwencja w sprawie Polska Press czy jego następca naturalnie może próbować wycofać tę sprawę z sądu no właśnie my teraz chciała poprosić prof. Bernata o wyjaśnienie tej tego tej argumentacji czy perspektywy sądu i Rzecznika Praw Obywatelskich potencjalnie sądu ochrony konkurencji konsumentów, który właśnie na wniosek RT RPO wstrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wcześniej to UOKiK trzeba też powiedzieć no Gosia jest nominowany przez wskazany przez obecnie rządzących zgodził się wcześniej na przejęcie Polska Press przez Orlen RPO dostrzegł, że czas temu dokładniej przyjrzeć i sąd uznał że, owszem, trzeba dodać czas to ja tak podsumowała a gdyby pan wskazać bowiem, jakie będą konsekwencje co oznacza to orzeczenie sądu konkurencji i konsumentów i z czego ono wynika także dziękuję dziękuję bardzo, do ochrony prawnej jest to jest sytuacja złożona jest sytuacja też precedensowa, jeżeli chodzi o o taką sytuację, gdzie mamy z 1 strony interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu przed przed prezesem UOKIK-u poprzez złożenie złożenia odwołania Monika sama sama samo postanowienie postanowienie funduje je jest precedensowe tutaj także, że państwo państwu wyjaśnić to prawie konkurencji mamy system, bo o kontroli koncentracji i i koncentracje, które spełniają odpowiednie wymogi, jeżeli chodzi o obroty zaangażowanych przedsięwzięć podlegają zgłoszeniu do do organu antymonopolowego 1 000 000 bada koncentrację pod kątem tego czy mogą wystąpić negatywne negatywne skutki dla dla konkurencji w sprawie Orlen Polska prezes UOKiK doszedł do wniosku, że takich zagrożeń nie ma związku z tym wydał zgodę na na wydanie na wydanie koncentracji Rzecznik Praw Obywatelskich można powiedzieć, że ze względu na to, że była została wydana zgoda na to nie było podmiotu zainteresowanego wniesieniem wniesienie odwołania, bo ona była korzystna dla ta decyzja była korzystna dla dla wnioskującego no natomiast w tym postępowaniu pojawił się Rzecznik Praw Obywatelskich który, który wniósł odwołanie od od decyzji od decyzji prezesa prezesa prezesa urzędu w tej sprawie, korzystając z uprawnień, które wynikają z ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i elementem tego postępowania tego odwołania niezależnie od odwołania również Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o wstrzymanie wykonania wykonania decyzji czy można powiedzieć z tej strony mamy odwołanie które, które musiało przejść przez pewien tryb samokontroli urzędzie natomiast ten uznając, że Rze, że tutaj zachodzą podstawy jestem za chwilę o tym powiedzieć sąd zdecydował się wstrzymać wstrzymać wykonanie wykonanie ich wykonania decyzji, sięgając po odpowiedni przepis kodeksu postępowania cywilnego, który jest niezwykle lakoniczny, które nie podaje nie przewiduje przesłanek kiedy, kiedy może być wstrzymane wykonanie decyzji natomiast no faktycznie tak, ale uprawnienie sądowi sądowi, jakie są skutki pytam z perspektywy tego, że przedstawiciele Orlenu twierdzą, że żadne to się stało, iż za późno no to znaczy ja ja tutaj nie podziela nie podzielam tego poglądu można powiedzieć w ogóle można się było zastanawiać czy samo wniesienie odwołania od od decyzji prezesa urzędu już nie wstrzymuje tejże decyzji o wydaniu wydaniu zgody skoro sprawa jest w toku można powiedzieć, że to, że to postanowienie oparte na założeniu, że mamy do czynienia teraz sąd, który będzie tą transakcję ocenia to abstrahując od pytania trochę czysto merytorycznej ten system kontroli koncentracji oparto się jest na założeniu, że należy badać połączenia przedsiębiorców, zanim dojdzie do efektywnego połączenia tutaj Amerykanie posługują tak obrazowym pojęciem tuman Crump eks wyobraźmy sobie, że robimy jajecznicę no to jak już jajka rozbijamy nota to już jest ciężko wrócić do tego co było to było moje to może ten system kontroli uprzedniej i teraz w ramach tego postępowania chodzi chodzi nam sąd, czyli wstrzymanie, jakby to jest można powiedzieć kontynuacja tego tak tego wniosku, który został złożony teraz inny organ będzie będzie to oceniał, więc do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez przez sąd tajną Tatra 15 tys ta transakcja powinna nie powinna być być konsumowane tak jest taki scenariusz, że sąd może zatrzymać tę transakcję jednak nie dopuścić do jeszcze jako chodzi mi w ogóle czy taka możliwość istnieje, dlaczego w tej chwili mamy do czynienia do czynienia formalnie rzecz biorąc no postanowieniem o wstrzymaniu o wstrzymaniu wykonania decyzji natomiast inną kwestią to już jest ocena merytoryczna, którą rozumiem przeprowadzi przeprowadzi przeprowadzić sąd tam sąd ma marną 3 możliwości uzasadnić, które wynikają z ustawy może może przede wszystkim decyzja prezesa urzędu utrzymać może ją druga możliwość jest taka, że może ją uchylić z tego rozumiem to Rzecznik Praw Obywatelskich o to wnosi na nie mógłby również zmienić zmienić decyzje decyzje prezesa prezesa urzędu w tym zakresie jest to typowy model kontroli sądowej, jeżeli mamy do czynienia z organami administracji to zasadą wynikającą z konstytucji europejskiej konwencji praw człowieka może też również ustawy to, że mamy sąd, który kontroluje działania działania organu organu organu administracji oraz Polska presja przypomnę to jest grupa, która posiada, do której należy 2024 dzienników regionalnych około 120 lokalnych tygodników 500 witryn internetowych to argumenty jak je rozumiem pozwu pozew państwu skrótowo odtworzyć rzecznika Bodnara były takie, że spółka kontrolowana przez spółki kontrolowane przez skarb państwa nie są zainteresowane tym by ujawniać społeczeństwu często niewygodne dla rządzących dla skarbu państwa fakty dotyczące działalności publicznej i prywatnej biorąc pod uwagę to, że Orlen ma będzie też prowadzić może też odpowiada za druk prasy, bo ma 6 drukarni na będzie miał wpływ na konkurencyjne tytuły prasowe to rozumiem, że tutaj tak argumentuje to obawę, bo to, o czym rozmawiamy debatujemy i dlaczego się boimy tego, że właśnie tak silny obóz rządzący wpływ będzie miał na prasę regionalną dotąd nie wiemy, o co chodzi, ale trzeba przetłumaczyć język prawny i rozumiem, że tak to Bodnar właśnie formułuje, że politycy będą mieli mogą potencjalnie mieć za duży wpływ na ten rynek prasy regionalnej no myślę, że tak można tutaj te intencje które, które wynikają z odwołania czytać natomiast od strony to jest kwestia wcześniej wyjaśnione kwestie bardziej takie proceduralne natomiast tutaj w tej części przychodzimy do takich zadań merytorycznych i tutaj jest to bardzo złożona kwestia i tak jak powiedziałem to odwołanie precedensowe tutaj prezes urzędu prezes UOKIK-u stoi na stanowisku, że kontrola w zakresie pluralizmu mediów dbanie o pluralizm mediów nie jest zadaniem zadaniem prezesa prezesa prezesa urzędu natomiast wydaje się, że Rzecznik Praw Obywatelskich rozumie interes publiczny który, który jest opisany w art. 1 ustawy o ochronie konkurencji konsumentów szerszy sposób, czyli chodziłoby nie tylko o ochronę interesu publicznego w zakresie właśnie ochrony konkurencji ale, ale również, ale również innych innych aspektów wodną takich takich m.in. jak jak wolność jak wolność słowa tutaj podejście sądów dotychczas w Polsce no nie jest jednolite natomiast branie pod uwagę innych wartości niż te związane z ochroną konkurencji raczej jest raczej jest raczej jest rzadkością także w tym sensie jest to też sprawa precedensowa, gdzie no von stanie przed przed problemem takim właśnie no można powiedzieć zastanowienia się jak czy wzięcia trzeba czy należy badać w ramach w ramach takiej takiej transakcji skutki skutki dla dla pluralizmu mediów dla dla dla wolności dla wolności słowa zresztą na ten temat dyskutuje się również również Unię Unii Europejskiej, jaki jest cel prawa konkurencji, jaki jest cel kontroli kontroli koncentracji natomiast można również w tym odwołaniu Rzecznika Praw Obywatelskich znaleźć taką argumentację z poziomu z poziomu prawa poziomu prawa prawa prawa konkurencji czyli, czyli tak można powiedzieć bardziej konserwatywne podejście, jeżeli można tak wiele z tych kelnerów poza klasyczne tak, która jest, który do, do której przypisuje się podpisuje się pod nim urząd ochrony konkurencji konsumentów no i tutaj to zasadnicze pytanie takie czy zostały wyjaśnione wszystkie wszystkie okoliczności sprawy m.in. pytanie o tzw. skutki wertykalne, która może ta koncentracja ta koncentracja wywierać kwestie związane z modelem dystrybucji dystrybucji prasy prasy w Polsce te no tak, że znajdą są są kwestie to, które ja uważam, że postęp, że dobrze, że takie odwołanie odwołanie jest dobrze, że jest, że jest kontrola sądowa działań działań działań organu organu organu państwa organu organ administracji bardzo dziękuję za ten komentarz niezwykle ważnej ciekawej też oczywiście sprawie dr hab. Maciej Bernat dyrektor centrum studiów antymonopolowych i regulacyjnych na wydziale zarządzania na Uniwersytecie warszawskim był państwa gościem to koniec świata podglądu, które przygotowywały Katarzyna Murawska Martyna Osiecka realizował Adam Szura informacji, ponieważ więcej sportu, a świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA