REKLAMA

Prof. Lipowicz: Mam unikalnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-04-17 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Ujka siódma 42 zegar tyka już tego samego dnia, w którym kontrolowany przez PiS Trybunał Konstytucyjny wydał decyzję, z której wynika, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie może pełnić swoje funkcje po upływie kadencji została ona opublikowana w Dz.U. przepis pozwalający na pełnienie tej funkcji do momentu wybrania nowego rzecznika zostanie, więc uchylony po 3 miesiącach od daty publikacji, więc właśnie ten zegar już tyka już to odliczenie się zacięło Rozwiń » co się wydarzy jeśli nowy rzecznik nie zostanie w międzyczasie wybrane, jaki powinien być nowy Rzecznik Praw Obywatelskich jest z nami pani prof. Irena Lipowicz była Rzecznik Praw Obywatelskich poprzedniczka prof. Adama Bodnara na tym stanowisku dzień dobry pani profesor z Będzina pani redaktor dzień dobry państwu jak pani ocenia to orzeczenie Trybunału oraz jego skutki nie mamy jeszcze nawet uzasadnienia dostępnego, więc trudno oceniać można odpowiedzieć można wypowiedzieć się tylko co do podstawowej podstawowego skutku tego co zostało ogłoszone ustnie i tego co wiemy już teraz oznacza, że kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich, która wyniknie kwestionuje której, która również poprzednio czasami okazywała się wydłużone na skutek niemożności wybrania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich tak było np. w przypadku przedłużenia pełnienia obowiązków w cudzysłowie przez prof. Zolla do czego nie zdążył, ale po prostu dalej kontynuował swoją misję i obecnie przez prof. Bogusława oznacza się po 3 miesiącach, a osoba, która dotychczas pewien naturalny sposób kontynuowała tę pracę ze względu na patio legislacyjne napadnie legislacyjne, ale napad wyboru rzecznika przez obie Izby parlamentu nie będzie mogła tego uczynić w moim przekonaniu żadnych lub nie będzie nie ma konieczności wydania ustawy, ponieważ mamy zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich bez tzw. wariant Smoleński to znaczy sytuacja, której doświadczyłem bezpośrednio, obejmując urząd o zmarłych rzeczniku Kochanowski, który zginął jak wiadomo w Smoleńsku wówczas obowiązki przejął pan Stanisław Trociuk, który był zastępcą już wówczas zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich i posiadał wcześniejsze upoważnienia od rzecznika również te najważniejsze do występowania w imieniu obywateli przed sądami w sprawach dla nich najważniejszy i on pełnił obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich do momentu, kiedy pani została wybrana i przejęła obowiązki już jako rzecznik praw jako rzecznik to też oczywiście nie było proste dla obu izb, ale udało się bez takiego okresu przejściowego pani profesor proszę powiedzieć w takim razie nie chodzi tutaj nazwiska tylko chodzi o funkcję to znaczy, dlaczego zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich może pełnić obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, a zdaniem Trybunału nie może tego robić no Rzecznik Praw Obywatelskich sam sobie ten, który robił już od kilku lat właśnie w oczekiwaniu na wybranie nowego nowego kandydata bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ właśnie możemy powiedzieć bardzo ciekawej sytuacji, które już wtedy nastąpiła rzecznik wystąpił w obronie obywateli czuła Kraków o próbę podwyższenia czynszu i już nie będą o tym mówiła dla przede wszystkim uboższych obywateli rzecznik, czyli wtedy pan Stanisław Trociuk zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich już było po Smoleńsku tak to było po Smoleńsku, czyli nie Rzecznik Praw Obywatelskich, ale zastępca rzecznika występujący w roli rzecznika tak powinna precyzyjnie powiedzieć i wówczas w sądzie administracyjnym odtworzoną zdolność występowania stwierdzają, że przecież upoważnienie wygasło ze śmiercią rzecznik II instancji Naczelny Sąd Administracyjny zaprezentował inny pogląd pamiętaj że, choć cały czas bardzo specyficzny organ nie zwykł organ Administracyjny tylko organ zajmujący się ochroną kontrolą naszych praw w tym orzeczeniu powiedział, że upoważnienie pochodziło od organu nie od osoby, a więc w gruncie rzeczy zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich funkcjonuje na tym samym upoważnieniu, o ile nie zostanie ono odwołane w jakikolwiek następców odwołał upoważni zapewne do tej pory nie wiem czy prof. Bodnar go odwoływał odnawiał, ale podejrzewam, że może być również tak, że pan Stanisław Trociuk działa jeszcze na podstawie tego upoważnienia, który chodził od zmarłego tragicznie ówczesnego rzecznika praw tak pan Stanisław Trociuk jest cały czas zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, ale niektóre role w 20 lat taka osoba na stanowisku nie ustanie, czyli pani opinii wg obecnego systemu prawnego nawet jeśli w ciągu 3 miesięcy nie zostanie wybrany nowy rzecznik to niema tej pustki tylko właśnie obowiązki powinien przejąć się zastępca rzecznika praw obywatelski dobrze rozumiem szczerze mówiąc myślę, że nawet będzie mniej kłopotów wtedy prawnego, ponieważ możemy mieć właśnie problem, jeżeli jako, że przypomnę prac mam to jest takie orzeczenie naczelnego to było postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9czerwca 2010 roku jeśli pani redaktor jeszcze pozwoli właśnie pan to orzeczenie mówiło o zasadzie ciągłości wykonywania funkcji państwa i podkreślał, że organ stanowi tylko pewną konstrukcję strukturalną organizacyjno i że nie można dopuścić do powstania przerwy spowodowanej, choć treściami uniemożliwiającym działalność organu jasno na garbie budzimy jako prawnicy ich czas pewnego problemu nie będzie, ale może sobie wyobrazić panie profesor sytuacji, ponieważ wiemy jakich okolicznościach prawnych politycznych funkcjonujemy, że ekipa rządząca może przygotować i nie wiem co rozporządzenie, że oto premier wyznaczy komisarza na to miejsce wyobraża sobie pani taki scenariusz to, jakkolwiek może mieścić się w warunkach prawnych w Polsce zastanówmy się co się wtedy stać, bo tutaj paradoksalnie sytuację na co zwrócić uwagę resort ten pierwszy skomplikowało właśnie orzeczenie Trybunału, ponieważ mamy do czynienia wtedy sytuacji po zastanówmy się to każdy słuchaczy TOK FM o tak wczesnej godzinie przecież rozumie Trybunał Konstytucyjny powiedział, że bardzo bardzo upraszcza, że Rzecznik Praw Obywatelskich po upływie swojej kadencji nie może dalej sprawować tej funkcji i że nie można ustawą o przecież nie sprawował i bezprawnie tylko możemy znaleźć odpowiednie postanowienie w ustawie, iż ustawą skoro nie ma tego w konstytucji nie można było takiego przedłużenia sprawowania funkcji do czasu objęcia przez następnego rzecznika wzór no to czy, jeżeli teraz wydamy ustawę jakąkolwiek komisarzu równie komisarz procent problem próbuje rozwiązać to przy tak ustawa nie będzie dotknięta dokładnie taką samą wadą, której przedtem nikt nie dostrzega, bo uważano, że interpretacja konstytucji nie jest szykowali systemowe uwzględniające szereg norm pozwala na takie rozwiązanie teraz mamy wiążącą, że pan niestety będą profesor obawiam się, że Trybunał dostrzega to co dostrzega będzie chciał, ale to już wątki czysto politycznym rozmawiamy przede wszystkim prawnie i Obywatelska panią zapytać pani profesor, jaki powinien być ten przyszły rzecznik może jednak jakiegoś uda się znaleźć, który przepracowałby wszystkim wszystkim stronom w parlamencie sytuację mamy ułatwioną, ponieważ ustawa mówi, że ma wyróżniać się wiedzą prawnikom nasz wyróżniać wiedzą prawniczą doświadczeniem zawodowym i wysokim autorytetem moralnym ze względu na walory moralne i wrażliwość społeczną jak to są katalog cech były spory mówiące o tym co to jest wysoki autorytet to wyraz jak się ustala wrażliwość społeczną niewątpliwie musi czy wiedza prawnicza wybitna musi być potwierdzona stopniami naukowymi, ale takie mamy baru natomiast tym po, czego nie znajdziemy w ustawie prawodawca konstytucji zapisał inaczej to nie jest żaden błąd, że tak trudno wybrać rzecznik to jest zamiar naszego prawodawcy konstytucyjnego nie jest przypadkiem, że kadencja rzecznika to 5 lat, że przez dług przekracza zwykły agencji chodzi o to, aby właśnie obie Izby były zmuszone do rozumienia i też obowiązek parlamentu obecnie parlament jest opis zwłok, a jeżeli jest tak głęboki kryzys wówczas trzeba wypracować mechanizmy porozumiewawczo między izbami być może jest to rola prezydenta być może jest rola innych autorytetów społecznych w państwie, ale taki kandydat po prostu musi się znaleźć wszelkie protezy nawet tak w postaci dalszego sprawowania funkcji przez upoważnionego zastępcy rzecznik dlatego proponuje takie rozwiązanie, ponieważ wtedy przynajmniej to upoważnienie pochodziła od wybranego to pani profesor proszę sobie jak osiągnąć na spokojne i zastanowić się na takim oto pytaniem, które teraz padnie pani zdaniem, kto wyrósł maty wszystkie cechy, które pani wymieniła i mógłby czy mogłaby zostać nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, gdyby miała na to pytanie odpowiedzieć powiedziałabym, że mam taką osobę zastanówmy się czy jest w naszym państwie ktoś co, do którego wszystkie ugrupowania zarówno lewicę lewicowe Prawo i Sprawiedliwość Platforma Obywatelska sieci inne ugrupowania wyraża wyrażały swoją aprobatę, potwierdzając panią urzędzie właśnie Stanisław troci, który był zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich zarówno w okresie, kiedy rzecznikiem był ściśle związane z prezydentem Lechem Kaczyńskim rzecznik Kochanowski zarówno za czasów rzecznika pole prof. Zolla prof. Bodnara prof. Adama Ziemińskiego, więc mamy do czynienia z osobą, który współpracował jeszcze na początku z panią prof. Łętowskiej, więc mamy unikalną osoby co, do której część rzecz nie tylko potwierdza obie, obejmując urząd, ale również fanów w tym przekonaniu to przekonanie o bezstronności wyróżnianie się wiedzą prawniczą o doświadczeniu zawodowym wysokim autorytecie i o walorach moralnych wrażliwości społecznej potwierdza, czyli tej stronie kandydat pani mówi teraz nam wprost zdaniem prof. Irena Lipowicz to Stanisław Trociuk powinien zostać nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich takiej sytuacji parlament ma, bo wybrania osoby o zupełnie inne jest na pewno wielu kandydatów widzieliśmy w sejmie ma obecnie prawo oczywiście parlament Senat dokończyć istniejącą procedurę wyboru ja antycypując to na co państwo wskazują, że jest jak słyszymy mała szansa na to, aby już teraz ta procedura się zakończy, jeżeli tak, więc Królewskim będzie grany przez Sejm, ale Senat prawdopodobnie kandydat nie warto cała procedura od roku, jeżeli go wybierze będzie legalnie wybranym Rzecznikiem Praw Obywatelskich natomiast, jeżeli ten pat będzie trwał dalej to na pytanie pani redaktor widzę takiego kandydata, który byłby absolutnie apolityczny nie zagrażałby niczyim interesom i który naprawdę prowadziłby odpowiednio, ale prof. Rzecznik Praw Obywatelskich trochę ma zagrażać interesom w tym znaczeniu, że ma bronić interesów obywateli przed władzą tutaj przychodzę do kolejnego pytania mianowicie jak realna jest moc i jak duża jest realna moc rzecznika w naszym ustroju jak ważne to jest stanowisko czy politycy w ogóle biorą pod uwagę rzecznika jak to jest umocowana rola w naszym państwie to znaczy jak bardzo dla nas ważne, żeby ten ratownik na kąpielisku było, którym mówił prof. Bodnar bardzo ważne i ta rola Sitna i Stanisław Trociuk potrafiłby ją wykorzystać, że mówiłam nie zagraża interesom to o ambicjach politycznych rzecznik ma się przeciwstawiać władz rzecznik, który byłby ukochany przez władze tak wskazywali wszyscy rzecznicy w czasach, kiedy koordynowała, że to instytucje w ramach euro pamiętajmy, że Polski rzecznik ma silną pozycję może wejść do każdego miejsca pozbawienia wolności może wystąpić państwa obronie przed sądem krajowym i przed sądem o charakterze europejskim i to czyni 72 000 ludzi zwróciło się do rzecznik 65% zaufania, jeżeli szukamy kompromisowego kandydata to właśnie, dlatego że mamy do czynienia z gigantycznym kapitałem, a jednocześnie mamy obrazki one nie są tylko z tego roku mamy z poprzedniego roku grzecznie składał raport ze swoich działań za poprzedni rok i była pusta sala sejmowa to jest też odpowiedzialności prośba ma do mediów to jest proszę państwa kapitalny dokument to powinno być to jest jedyny dzień, kiedy wszyscy posłowie powinni siedzieć na sali senatorowie słuchać co uczynili obywatelom swoim ustawodawstwa w tym sprawozdaniu rzecznika to jest 6, którym się zapozna z 600 stron ponad tam są fantastyczne rzeczy, które pokazują w sensie prawniczym, które pokazują, gdzie parlament nie wykonał swoich zadań na imię Błażej dopiero rano pani profesor zwraca uwagę na rzecznika o to pytam, bo to, jakie sprawia to jednak jak jest praktyka to drugie pani doświadczenia pani wiedzy ja również borykamy się na upust on sam i szkoda, ponieważ osią rzecznik, o czym już Sejm można, jeżeli taki przykład z najnowszych rzecz rzecznik wskazuje co łaska nie chyba nie jest powszechnie znane rzecznik wskazuje np. że nie ograniczenie wolności gospodarczych, które nastąpiło w okresie epidemii musimy postępować pani profesor tak nie może nastąpić nawet ustawę, że ograniczenie wolności religijnej nastąpiło również sposób w jaki że w szpitalach psychiatrycznych ich w innych szpitalach naruszano ciężko prezentację dziękuję bardzo, dziękuję bardzo pani prof. Irena Lipowicz była Rzecznik Praw Obywatelskich, która przedstawiła na naszej antenie swoją kandydaturę na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich zdaniem pani profesor miałby to być Stanisław Trociuk wieloletni zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich ósma Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA