REKLAMA

Przyszłość RPO w rękach Senatu, brak większości dla Funduszu Odbudowy

Wybory w TOKu
Data emisji:
2021-04-17 09:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
54:29 min.
Udostępnij:

Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję, że Adam Bodnar nie może kontynuować swojej misji jak Rzecznika Praw Obywatelskich mimo, że nie ma jeszcze wybranego jego następcy. Z gośćmi audycji rozmawiamy o przyszłości RPO, możliwych wynikach głosowania w Sejmie a także, możliwości wprowadzenia komisarza. Drugim tematem jaki wzbudził wiele emocji jest kwestia ratyfikacji Funduszu Odbudowy.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Dominika Wielowieyska witam państwa zapraszam na wybory w toku z nami jest Izabela Leszczyna posłanka Platformy Obywatelskiej koalicja Obywatelska Paulina Hennig-Kloska posłanka Polska 2050 prof. Maciej Gdula poseł nowej lewicy klub lewicy Jan Filip Libicki senator PSL koalicja Polska Andora Soboń poseł PiS wiceminister aktywów państwowych witam państwa bardzo serdecznie chciałam zacząć naszą rozmowę od sprawy Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ Trybunał Julii Przyłębskiej Rozwiń » uznał, że przepisy ustawy o RPO są niezgodne z konstytucją, ponieważ kadencja rzecznika została już wyczerpana i tak naprawdę Adam Bodnar nie powinien dalej pełnić swojej funkcji jednocześnie Trybunał stwierdził, że Bodnar może jeszcze przez 3 miesiące pozostawać na stanowisku, a parlament powinien zmienić te ustawę opozycja uważa, że oczywiście to jest obliczone na to, aby pozbawić Bodnara możliwości działania, bo też przy tej UKE okazji Trybunał stwierdził, że wszystkie te sprawy, które Adam Bodnar teraz zainicjuje to w zasadzie będą mogły być kwestionowane, bo tego wymaga jak stwierdzili sędziowie bezpieczeństwo prawne obywatela i oczywiście chciałem też państwa prosić o komentarz do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich Bartłomiej Wróblewski został wskazany przez Sejm no ale wszystko wskazuje na to, że Senat tej kandydatury nie poprzemy oczywiście dlatego chciał państwa prosić o kilka słów na temat możliwych scenariuszy w tej sprawie bardzo proszę pan profesor, która mody zacznę od tego wyroku wyrok został wydany zgodnie ze wskazówkami Nowogrodzkiej to jest dla nas zupełnie jasne ten Trybunału nie bierze pod uwagę ani konstytucja interesu publicznego bierze pod uwagę interes to jest smutne jest konsekwencją tego co się stało z Trybunałem zarządów PiS-u no i Prawo i Sprawiedliwość w ogóle nie lubi instytucji, których nie kontroluje chce mieć własnych sędziów ma własnych księży chce mieć własny naukowców no i chce mieć swojego rzecznika rzecznik jest postacią, która reprezentuje obywateli była pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz kandydatką wystawioną przez Andrzeja została odrzucona był teraz np. Piotr Ikonowicz, który też jest reprezentantem partii strony społecznej nie został zaakceptowany no opozycja stara się wyjść w jakim sensie naprzeciw rządowi i konstytucji natomiast rządzący przejmują się tylko własnym interesem teraz mamy taką sytuację ja też widzę ten ten wybór takiej perspektywie, że to Jarosław Kaczyński szuka w ogóle sposobów, żeby pogodzić osoby w zjednoczonej prawicy, które na co dziś nie cierpią są skonfliktowane taka sytuacja jest też sposobem na pogodzenie się ze powodzenie swoich ludzi przez robienie czegoś złego to jest od dawna praktykę Jarosława Kaczyńskiego zróbmy coś niemoralnego razem i wtedy będziemy czuli, że inni nam zagrażają jesteśmy razem jesteśmy grupą działamy wspólnie to jest dodatkowo odrażające element tych wyborów tego co się dzieje rzecznik pani bardzo, że pytanie jest takie czy opozycja jest w stanie wskazać kandydata może przeciągnąć na swoją stronę części obozu rządzącego, żeby Brzeszcze do wyboru RPO doszło moim zdaniem opozycja wykazuje bardzo dużo dobrej woli to raczej rządzący wystawiają takich kandydatów, którzy są dla nas nie do zaakceptowania ja myślę, że opozycja zaakceptuje każdego, kto każdego kandydata, który gwarantuje, że nie będzie po prostu funkcjonariuszem partyjnym będzie posłem rządzącej partii będzie reprezentował stronę społeczną będzie się przejmował tym, że prawa obywateli są są łamane, więc myślę, że opozycja naprawdę jest dość porozumienie mówiło kiedyś o Pani Senator Staroń że, że chcieliby pozyskać większość dla Pani Senator Staroń niem czy to dla lewicy akceptowalna kandydatura jak trudno mi teraz mówić o nazwiskach na pewno jak mówię jesteśmy w stanie zaakceptować każdego, kto daje nadzieję na to, że będzie niezależny reprezentował obywateli i przestrzegania konstytucji pani prof. Irena Lipowicz czy TOK FM powiedziała, że mógłby to być np. pan Stanisław Trociuk z dużym doświadczeniem pracy w biurze RPO bardzo proszę Paulina Hennig-Kloska orzeczenie taka ma wyłącznie wymiar polityczny nie mamy najmniejszej wątpliwości nie ma nie ma żadnej logiki konstytucyjnej ani ustrojowej w tle mamy no, jakby też decyzje pana Bodnara, która mam wrażenie trochę przyspieszyła te okoliczności podjęcia decyzji przez PKP jest wystąpienie o unieważnienie transakcji zakupu przez Orlen Polski Press nosił, że to godzi taką rzetelną dziękuję i dostęp obywatela bez rzetelnej informacji no i jakby nie ma najmniejszej wątpliwości, że trafnie też się zbrodni w przeszłości 5 rzeczników, którzy zakończyli swoje kadencje pełniła funkcję przed jakiś czas natomiast ten ruch oczywiście będę prowadzić do takiej rzeczywistej likwidacji można powiedzieć się, że urzędy Rzecznika Praw Obywatelskich w tym wymiarze, które znaliśmy dotychczas co pozbawi ten pozbawia efekt prawne obywateli poczucie takiego bezpieczeństwa i jedności możliwości rzeczywistego reprezentowania przez rzecznika praw, jeżeli chodzi o wybór oczywiście wybór byłby szminkę ale, żeby sięgnąć po taką kandydaturę spoza bezpośredniego środowiska wolna od niej dzieje nie ideologii zerwaną wolną myślenie, bo Rzecznik Praw Obywatelskich przede wszystkim powinien, więc pytanie jak na wszystkie kandydatury wystawionej przez prawo sprawiedliwość chce, bo celowo mam wrażenie odpraw hotele właśnie bezpośrednia stacja szampan i od niej zależne i te, które kasował tych kart tak oczywistych po prostu zbędne pytanie do Pani Poseł Leszczyny, bo widziałem taki wpis Adriana Zandberga też innych publicystów, że mieli żal o to już platformą wadę Obywatelska nie poparła Piotra Ikonowicza no bo jeżeli chcę się współpracy całej opozycji jednolitego stanowiska porozumienia na to można było na zasadzie symbolicznej zagłosować za Ikonowicza pani redaktor koalicja Obywatelska razem z koalicją polską PSL-em wystawiły kandydata, który był do zaakceptowania w zasadzie przez całą klasę polityczną, bo pan prof. Sławomir Patyra oprócz tego, że jest konstytucjonalistą to jest człowiekiem, który nie wydaje się bieżące spory polityczne ja pamiętam 2 tygodnie temu pan redaktor Żakowski zapytał mnie czemu nie wystawić pani prof. Płatek tylko jakiegoś nieznanego nikomu profesora odpowiedziałam, że właśnie dlatego, ponieważ realnie niezwykle szanujemy panią prof. Płatek, ale po to, żeby nie narażać się na upolitycznianie to znaczy na torze wskazujemy kandydata, który jest absolutnym przeciwnikiem obecnej władzy znaleźliśmy wspólnie człowieka kompletnie spoza polityki i chcę powiedzieć przede wszystkim, że jest niezwykle groźnego dla obywateli, że rządzi nami takie środowisko polityczne taka partia, która nie potrafi nie chce wskazać Rzecznika Praw Obywatelskich spoza partii spoza polityki to jest drugi kandydat pan Wróblewski, który jest posłem, który jest zaangażowany maksymalnie bieżącą politykę, a co do pana Ikonowicza Rzecznik Praw Obywatelskich to musi być osoba raczej inaczej nie może być osoba, która z sympatią mówi o dyktatora, a takie stanowiska taką postawę pan Ikonowicz oprócz szeregu bardzo pozytywnych swoich działań prospołecznych wielokrotnie prezentował to znaczy no ktoś dla kogo lepszy jest obóz putinowskiej, a na to jest wrogiem no chyba nie powinien reprezentować jednak na prawo obywateli i stać na straży co się działo dalej pani Mar są kierowani redaktor raczej nie nigdy nie głosowaliśmy przeciwko taka była rekomendacja klubu to było z naszej strony w stronę lewicy zdecydowanie taki taki krok koncyliacyjne co się będzie działo dalej tak jak słyszę Pani Senator Lidii Staroń to myślę sobie kark no to, że kiedyś była w Platformie teraz raczej jest na obrzeżach PiS-u no to znaczy, że znowu wskazujemy polityka nie chcę polityka na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich oczywiście wspólnie i PSL-em i w naszej koalicji szukamy kogoś no bo ona na miły Bóg 38 000 000 czym część narodu Dario idący po części też to stanowisko zajmowali byli politycy, a nawet ledwo co, którzy wyszli ledwo co z polityki zdarzało się to także tak, ale do uczymy się demokracji prof. Bodnar nie był politykiem i i udowodnił to przez całą swoją kadencję, że nie nie stawał po stronie żadnej partii politycznej stawał zawsze po stronie słabszych pokrzywdzonych prześladowanych po stronie mniejszości po stronie pokrzywdzonych przez państwo polskie po prostu no i trzymajmy się tego do pytania do pana ministra Sobonia, bo główny zarzut jest taki, że Panie Ministrze PiS po prostu chce usunąć Bodnara jako postać niewygodną ma zasadę, że obsadza ludzi tylko by swoimi najwierniejszymi żołnierzami i stąd właśnie ta decyzja Trybunału tam 3 kwestie myślę są tutaj istotne pierwsza wystarczy potrafiła naprawdę kwestia jest następująca, że bez żadnych wątpliwości na sprzeczność pomiędzy zapisami ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich w roku 80 tego siódmego, a konstytucja z roku pięćdziesiątego siódmego i Trybunał przesądził o, że pierwszeństwo ma zapis Konstytucyjny, który określa precyzyjne na czas kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich jednocześnie Trybunał nie zakwestionował żadnych działań podejmowanych przez rzecznika po tym okresie czasu dał wskazówkę trzymiesięczny okres na to, aby to kwestia uregulować mamy rzecz czysto prawną tak szczerze powiedziawszy wszyscy tutaj rozmawiamy to doskonale wiemy, że takie same orzeczenia leżałby Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Adama Bodnara, jakie wydał pod przewodnictwem książki państwo pana ministra lekarza ja muszę panu przerwę skoro pan ten, jeżeli zakończył ten pan funkcję to muszę panu przerwać, dlatego że ponieważ rozmowa z prof. Andrzejem celem, który wskazuje po prostu wewnętrzną sprzeczność tej decyzji Trybunału, bo jeżeli Trybunał twierdzi, że takich rzeczy nie można regulować ustawą, a następnie sam polecił Sejmowi, żeby uregulował tą ustawą to jest wewnętrzna sprzeczność, więc naprawdę wydaje się, że ta konstrukcja miała tylko wyłącznie na celu usunięcie Bodnara, bo przecież zasada, iż pełniące obowiązki ta osoba pełni dalej, jeżeli parlament się spóźnia z wyborem obowiązuje także w innych przypadkach wielu krajach europejskich i nigdy nie była kwestionowana także powtarzam jeszcze raz profesor co wskazuje na wewnętrzną sprzeczność co więcej Trybunał w pewnym sensie bierze pod uwagę, że ta instytucja uwzględniana w konstytucji w ogóle nie będzie istnieć, jeżeli po 3 miesiącach parlament niczego nie zrobi, więc to też jest pogwałcenie konstytucji no tak oczywiście nie są to jakoś specjalnie dwudziestego wątku prawnego i polemizować profesorem colę, bo pokazuje pan źle jest takie oczywiste uraz wiemy wiemy zdaje sobie z tego sprawę Trybunał też, gdy sprawę dawał, bo określił ramy w postaci art. 3 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, które powinny zostać przez Sejm zmiany ręce ja zgadzam się, że rzecz dotyczy tylko pewnego fragmentu tej ustawy i do tego odnieść się Trybunał, ale życie możliwe polityczne i to jest pkt 2 ten wymiar polityczny polega na tym, że dla środowisk lewicowo-liberalnych Adam Bodnar mógł się podobać jako Rzecznik Praw Obywatelskich dzisiaj budowane jeszcze legendarny pod jego dalszą aktywność publiczna wysoka czy tak po prostu je tak działa tak działa polityka i trzeci wreszcie mamy rzeczywiście kandydata, który został wybrany przez Sejm pana Bartłomieja Wróblewskiego bardzo dobrego kandydata naprawdę jeśli pani redaktor użyła wobec pana Wróblewskiego określenia najwierniejszy z mniejszych niż to pewnie sama pani wie, że nie jest precyzyjna delikatnie mówiąc określenia partner badanie najlepiej potrafi być lekiem niezależnymi pokazywał to nie pokazywał to wielokrotnie, ale nie oczywiście najważniejsza cecha, która predestynuje do tego, aby upewnić się tą funkcją najważniejsze tutaj kompetencji odpowiedzialność i umiejętność rozmowy z ludźmi różnymi środowiskami stawiania się po stronie obywatela natrafia na Bartłomiej Wróblewski potrafi to, że uzyskał 240 głosów jest moim zdaniem dobrą prognozą do tego mierzenia się z Senatem szansą na to, że w Senacie być może uda się również cała Francja, które zaakceptować bardzo bym chciał bardzo chciałbym Panie Ministrze ja tylko przypomnę, że powodem tych wszystkich problemów jest to, że prawo sprawdziły nie jest w stanie mają większość w sejmie wyłoni Rzecznika Praw Obywatelskich, bo nie jest w stanie zyskać akceptacji Senatu zgłosi takiego kandydata, który Irena zyska także, ale zmęczeni marzyciel to już jego problem pani redaktor pani redaktor rozwiązać radnym, którzy sami stworzyliście ani przesądza wynik głosowania w Senacie jako nie przesądzam to po pierwsze po drugie wskazuje, że 240 głosów oznacza, że wśród posłów koalicji polskiej wśród posłów Kukiz 15 wśród posłów Konfederacji były głosy wstrzymujące się były głosy również taka zbiórka naturą Bartłomieja Wróblewskiego pani doskonale wie, że w Senacie ta różnica głosów nie jest duża ja widzę tutaj szanse na to, iż uda się ten proces zakończyć wyborem pana Bartłomiej Rewucki no czy widzi te szanse Jan Filip Libicki senator PSL już Panie Senatorze nawet pana nie pytam jak pan zagłosuje, bo pana trzyma w niepewności pewnie zamierza pan robić do samego głosowania jak znam życie, bo wtedy dziennikarze będą zwalniać dopytywać tak Panie Senatorze nie zamierzam tego robić samego głosowania głosowanie będzie miedzy dwunastym 14 maja ja zamierzam powiedzieć jak głosuje i 0405. maja, dlatego że uważam, że uczciwe jest, aby wszystkie strony tego wyłaniania w Senacie, które liczą głosy wiedziały jakieś zachowanie Niemca nikogo trzymać w niepewności to po pierwsze po drugie pod chciałbym, żeby jako pierwszy o tym jak zagłosuje dowiedział się Władysław Kosiniak-Kamysz i to jest pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o zachowanie Trybunału powiedziałbym, że zachowanie Trybunału tutaj było delikatnie to bowiem bardzo nieeleganckie, bo po pierwsze, pani Przyłębska kilkakrotnie jeśli nie nawet więcej razy przekładała termin rozprawy i te terminy przekładane były skorelowane z tym, że aktualnie Prawo i Sprawiedliwość ma kandydata na rzecznika czy niema no to potwierdziło tylko ten element zależności Trybunału obecnie rządzących to jest kwestia pierwsza kwestia druga ja nie mówię, że nie należało się zajmować wnioskiem czy ta kadencja skończyła czynie, ale jeżeli jest także pani Przyłębska potrafiła np. całą kadencję trzymać przetrzymywać w poprzedniej kadencji wniosek aborcyjny to bardziej czysto i klarownie byłoby, żeby ten wniosek posłów PiS-u dotyczący kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich rozstrzygnąć w momencie, kiedy ten rzecznik będzie ich rozstrzygnąć na przyszłość powiedzieć dobrze w tej chwili jest rzecznik na przyszłość jak będziecie wybierać kolejnego rzecznika to macie się zachować taki, aby tego nie zrobiono czym dostarczono kolejnego dowodu co do tego, że pani Przyłębska koreluje swoje postępowanie z oczekiwaniami prawa i sprawiedliwość jeśli chodzi o wybór pana Wróblewskiego w Senacie to ja uważam oczywiście nie chcę się tu bawić we wróżkę i dzielić skórę na niedźwiedziu, ale jeśli pani pytań, jaki będzie ten wynik to moim zdaniem nawet gdybym ja się zdecydował głosować na pana Wróblewskiego to pan Wróblewski większości nie będzie miał, dlatego że jest 48 głosów Prawa i Sprawiedliwości na sztywno za panem Wróblewskim i 50 głosów koalicji Obywatelskiej na sztywno przeciwko panu Wróblewskiemu pani Lidia Staroń moim zdaniem także z tego powodu, że jest rozpatrywana gdzieś tam jako potencjalna kandydatka w kolejnej turze, gdyby pan Wróblewski nie uzyskał większości moim zdaniem się wstrzymał od głosu i wtedy zakładając, że mój głos byłby teoretycznie mówię po stronie Prawa i Sprawiedliwości mielibyśmy 49 z panem Wróblewskim 1 wstrzymujący się i 50 przeciw także pan Wróblewski moim zdaniem nie otrzyma znaczy chęć i PSL nie nie przekona, bo słyszałam, że bardzo zabiegał o głosy PSL-u obiecywał specjalny wydział dotyczący rolników rozumiem, że nic z tego nie wyszło, czyli ja myślę, że tutaj nie ma co specjalnie dywagować najlepszym dowodem jest głosowanie, w którym wstrzymał się tylko pan poseł Tomczak jak rozumiem został wydalony z Platformy Obywatelskiej głosowanie w sprawie, którą pan Wróblewski pilotował przed Trybunałem Konstytucyjnym i orzeczenie jest zgodny z poglądami pana Tomczaka w tej sprawie, więc rozumiem, że wszystkiemu jeszcze raz przypomnę, że pani prof. Lipowicz rozmawia z Karoliną Głowacką nas w TOK FM powiedziała, że takim dobrym kandydatem mógłby być Stanisław Trociuk bardzo dużym doświadczeniem pracy w biurze RPO co pan sądzi na ten temat proszę pani ja mogę powiedzieć ta ja i znam pana troci UK dość pobieżnie trudno mi się na ten temat wypowiadać na pewno ma doświadczenie przez wiele lat, żeby bowiem pełnić ten urząd natomiast ja myślę, że trzeba powiedzieć jeszcze 1 rzeczy niezależnie od od pana Wróblewskiego będzie tak, że dojdzie do kolejnego głosowania nad kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich to ja powiem coś, czego oczywiście prawo sprawiedliwość nie jest w stanie zrozumieć Otóż mamy do czynienia z sytuacją taką w 2019 roku zakłada pewien werdykt wyborczy ten werdykt wyborczy wygląda tak, że w 1 izbie mamy 1 większość, a w drugiej izbie mamy drugą większość i to Polacy obligo wali parlamentarzystów, żeby w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich te obie Izby się porozumiały w związku z tym miałem np. oczekiwał, jeżeli będzie następna tura, że to ze strony Prawa i Sprawiedliwości odbył zainicjowane będzie spotkanie, gdzie zaprosić się kluby senackie przedstawicieli klubów senackich wypowie się słuchacze Szanowni Państwo jak rozwiążemy ten problem czy problem tylko polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość gotowe tak rozmawiać w momencie, w którym jest wciśnięte do absolutnej ściany jak np. z Funduszem odbudowy to wtedy otrzymają rozmowy, ale do ściany nie jest wciśnięte już tak zupełnie na 100% w celu uważa samo to pytanie jeszcze bardzo krótkie do ministra Sobonia prośba o krótką odpowiedź ile w ogóle pan minister coś na ten temat wie jak nie to idźmy dalej chodzi oczywiście co PiS zamierza zrobić z ustawą, która ma regulować kwestie Rzecznika Praw Obywatelskich, bo trybuna, jakby stwierdził, że Sejm powinien coś z tym zrobić to jakiej, jakie pisma plan w tej sprawie idźmy dalej, ponieważ średnio 600 dobra to proszę państwa chciałem teraz porozmawiać na temat funduszu odbudowy, bo to jest pojawiają się różne koncepcje dotyczące tego w jaki sposób ma być głosowany czy to ma być zwykła większość czy też może większość 37 głosów, dlatego że na próbę PiS szukania poparcia ze strony posłów Kukiza i lewicy by wtedy były daremne, bo nie wystarczyłoby głosów cały czas Solidarna Polska twierdzi, że nie poprze to jest ustawa o zasobach Unii Europejskiej, ale chodzi oczywiście fundusz odbudowy przede wszystkim z drugiej strony marszałek Senatu Tomasz Grodzki w Gazecie wyborczej pisze, że skoro rząd nie ma większości dla funduszu to powinien po prostu odejścia opozycja powinna stworzyć swój rząd to trudna gra, ale moim osobistym odczuciu fundamentalnie ważna, dlatego że zdaniem marszałka PiS i tak planuje przyspieszone wybory, dlaczego opozycja miała stworzyć rządu w najbliższych tygodniach przegłosować ratyfikację umów unijnych na swoich zasadach i pozyskaniu mediów oraz innych kluczowych pozycji decydować o podziale środków unijnych wg nowych sprawiedliwych przejrzystych reguł, a przede wszystkim przystąpić do naprawy Rzeczypospolitej i jednocześnie wie dzisiaj zresztą jest spotkanie porozumienia konwencja wiemy, że w zjednoczonej prawicy są olbrzymie napięcie ciągle słyszymy, że kolejni posłowie będą odchodzić ma powstać nowe koło albo nowi posłowie przystąpią do Jarosława Gowina albo PSL chce tworzyć swoją siłę centroprawicową, więc rzeczywiście widać ten ruch cały czas istnieje pytanie, jakie nasze są możliwe bardzo proszę Paulina Hennig-Kloska, zaczynając od scenariusza, w którym opozycja przejmuje władzę i formułuje decyzje w sprawie funduszu odbudowy swoich własnych warunkach niesie ze sobą 2 oczywiste wady po pierwsze, dziwię się, odkąd w polityce opozycji ufają Jarosławowi Kaczyńskiemu mówi prawda nie plasuje Jarosław Kaczyński nie zrobi żadnego prezentu nie nie da nam możliwości odwrócenia większości własnej woli czy też nie rozpisze własnej woli wcześniejszych wyborów i ja mam pod tym kątem żadnych wątpliwości MF nie zrobi prezentu ani swojej pozycji wewnątrz zjednoczonej prawicy ani opozycji nawet wnętrze Demokratycznej opozycji i ten jakby pierwszego trzeba założyć drugi też pan marszałek Grodzki pyta dlaczego, żeby cała opozycja nie stworzyć rządu przegłosować właśnie ratyfikację unijnych no i ich odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ ta cała opozycja również Konfederacja, która nie poprze ustawy o poszerzeniu osobą płatnych Unii Europejskiej, bo zaprzeczyć całemu swojemu istnieniu, która opiera się m.in. po sprzeciwie funkcjonowaniu polskich Unii Europejskiej i pensję punkt, a ja rozumiem, że ten plan zakłada pozyskanie części zjednoczonej prawicy, czyli konkretnie porozumienia Jarosława Gowina to i tak nie dawałoby w mojej ocenie na dziś liczą szable większości państw w parlamencie nie mówiąc o sytuacji, w której liczymy większość większą wg różnych opinii, które m.in. forsuje PSL mieli szable bez Konfederacji i bez wpisu, który wtedy wiadomo jak osoba przeciwko układowi opozycji i we i bez Zbigniewa Ziobry nie daje możliwości przegłosowania w tym Sejmie funduszu odbudowy nie ma takiej arytmetyki, która dałaby dziś możliwość przegłosowania wg wersji profesora grodzkiego ratyfikacji funduszu poda mało tego mamy sytuację, w której Prawo i Sprawiedliwość nie mogąc nośnik czegoś przez z tej szuka innych rozwiązań tak było w przypadku aborcji, którą rozstrzygnął ostatecznie Trybunał Konstytucyjny tak również w przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich i dzisiaj słyszymy zapowiedzi małej ratyfikacji gdzieś halę do menu moim terenie jest to scenariusz realnie brano pod uwagę przez Kaczyńskiego jako auta małe to znaczy tylko przez prezydenta, bo rzecznik prasowy prezydenta Dudy zaprzeczył temu rozumiem, że są jakieś starcie negocjacje, bo tak to postrzega, więc z rządem między Jarosławem Kaczyńskim, a prezydent Duda to często pierwsze wahanie się pana prezydenta kończą się na ostatecznie na pełnej współpracy i teraz załóżmy taką hipotetyczną sytuację, że opozycja blokuje fundusz na budowę i przejmuje większość nie jest w stanie tego funduszu odbudowy przyjęta polis na rynkach w tym układzie pokazałam przeliczyła pani redaktor wcześniej druga sytuacja, że Jarosław Kaczyński ogrywa inny sposób opozycję, pchając to bezpośrednio do pana prezydenta mówi drodzy rodacy my w zasadzie chcieliśmy tam być pieniądze, a opozycja chciała pani zabrać pieniądze Unii Europejskiej, ale Jarosław Kaczyński prezydent Duda stanęli na straży waszego dobrobytu i po raz kolejny zadecydowali o tym że, że możecie w efekcie piąte ostatni wątek niezwykle i tak mamy odlicza ostatnie zdanie mamy podliczone dług za zeszły rok 161 000 000 000zł budżetowej kwota budżetowe mamy przedłużający się oglądało po prostu Polska potrzebuje pieniędzy te z funduszu odbudowy i musimy to uwzględnić, że to morze patrzą jednak gotówką, która będzie takim kołem zamachowym dla polskiej do gospodarki czy pani zagłosuje niezależnie od tego co zrobi PiS to pani zagłosuje za ustawą o zasobach własnych Unii Europejskiej tak dobrze rozumiem czekamy na ten moment na ostateczny dokument po konsultacji pokoje to bardzo proszę tego dokumentu będziemy decydować będziemy głosować, ale jest powiedziała my jako Polska nie możemy sobie dziś w tych warunkach, których jesteśmy rosnącego zadłużenia tak, ale koncepcja zakłada, że Polaków następuje zmiana rządu rząd akceptuje wtedy te ustawy nowy rząd techniczny bądź porozumienia opozycji, bo to jest kwestia rządu technicznego bardzo proszę Pani Poseł Leszczynę czy pani się zgadza z marszałkiem grodzkim no i też chciałem zapytać czy pani też uważa, że fundusz odbudowy miały być akceptowane mówi oczyszcza ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej większością 307 głosów bardzo proszę Pani Poseł Leszczyna zgadzam się z marszałkiem grodzkim natomiast kompletnie nie zgadzam się z wypowiedzią mojej poprzedniczki znaczy nie zgadzam się z taką postawą w polityce, która mówi ta, ponieważ odsunięcie PiS-u od władzy jest bardzo trudne no co zrobimy tak, żeby pomóc PiS-owi przy władzy się utrzymać ja w przeciwieństwie do Pani Poseł uważam, że dla Polski bardziej szkodliwe jest to, że PiS będzie rządził jeszcze 3 lata nic za ryzykowanie tej Formuły i takiego przebiegu wydarzeń o jakim mówił pan prof. Grodzki, bo PiS to jest szkodliwy dla Polski rząd koło ratunkowe rzucane rządowi Kaczyńskiemu to jest działanie przeciwko Polsce nie możemy zgodzić się na głosowanie za Funduszem odbudowy, czyli de facto za krajowym planem odbudowy, który jest dla nas nie do przyjęcia co więcej Pani Poseł mówi, że są nam potrzebne pieniądze oczywiście, że są przecież Pani Poseł doskonale wie, że chodzi o to jak te pieniądze wykorzystamy bardzo łatwo jest marnotrawić szanse na rozwój radzie PiS pokazał to, że niestety kradnie to są nie tylko respiratory, ale cały szereg innych afer PiS pokazał, że rozdaje swoim mamy fundusz inicjatyw lokalnych PiS pokazał, że jeśli daje to przede wszystkim spółkom skarbu państwa, które będą dekarbonizacja Polskę Bóg wie jak długo, bo tak naprawdę w interesie leży pranie pieniędzy i rozdawanie swoim utrzymywanie właśnie takich projektów jak zakup Polski Press i kompletnie nie rozumiem takiej nieodpowiedzialnej postawy myślę, że to wynika z braku doświadczenia politycznego albo z tego, że niektórzy posłowie zdają sobie chyba z France wagi sytuacje, jakie się znajdujemy dlatego, ale Pani Poseł Adam Kloska zauważa, że trzeba Konfederację by pozyskać przynajmniej kogoś z Konfederacji, bo brakuje głosu do tej koncepcji pani redaktor pomału najpierw chcemy przegłosować tutaj Konfederacja twierdzi, że zagłosuje razem z nami, że powinniśmy tę ustawę ratyfikować 23, czyli potrzebujemy 307 posłów, ponieważ mówimy o i nie tylko o zasobach własnych unijnych jak co 7 lat standardową, ale mówimy o całkiem nowym instrumencie finansowym od dodatkowych środkach i dodatkowym zadłużeniu dlatego bardzo przepraszam, ale wtedy nowy rząd opozycji w ogóle nie będzie w stanie przegłosować tej ustawy o zasobach, jeżeli będzie 307 głosów, bo PiS powinni im na koniec, ale w demokracji jest tak jak tutaj zacytuję pana ministra Najdera, który przecież w zasadzie nigdy nie zgadzam Otóż rząd powiedział niedawno, że sobie nie wyobraża, żeby można tworzyć większość rządową nie zagłosować za Funduszem odbudowy, że ja muszę to nie myśli w głowie no to jak, zanim powtórzę nic się też nie mieści, bo to znaczy jeśli rząd nie jest w stanie przeforsować przez Sejm ustawy musi podać do dymisji wymuszą na nim obywatele nie jest możliwe, żeby PiS trzymał po prostu jako zakładników całą opozycję mówiąc przecież są pieniądze potrzebne są bardzo potrzebne ale, ponieważ PiS chce je powtórzę to marnotrawi i wskazać Polskę na dryfowanie na obrzeżach Unii Europejskiej ja powiem, że ostatnie zdanie i dziwię się, że w ogóle to nie jest podnoszone w debacie publicznej ja nie zagłosuje za Funduszem odbudowy przede wszystkim dlatego także, dlatego że w krajowym planie odbudowy Kiss zaprzecza rekomendacją komisji europejskiej, które mówią wyraźnie, że sądy mają być niezależne, bo tylko w ten sposób można poprawić otoczenie biznesowe i zlikwidować lukę inwestycyjną jako bis wpędził Polskę, więc ja chcę, żeby w tej ustawie było zapisane, że rząd Mary Petković orzeczenia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, że Ziobro nie może niszczyć wymiaru sprawiedliwości, bo tej reformy wymaga komisja europejska, a tych drobnych niema Bożą napisał kapy orzekł, że to w ogóle nie ma wpływu na inwestycje to, że sądy są Gowin bardzo proszę jak na tę sprawę patrzy prof. Maciej Gdula bardzo proszę pani, że ja zacznę od od tego, że wrócę do kwestii Rzecznika Praw Obywatelskich to jest z 1 strony bardzo przyjemna myślę, że opozycja może wspólnie działać może odsunąć PiS od władzy zrobić jakiś jakąś nową większość, ale wszystkie te oczekiwania zderzają się z rzeczywistością, kiedy przychodzi co do czego bo to głosowanie nad RPO to nie było jakiejś głosowanie, od którego nie zależy 250 000 000 000 to było w zasadzie, bo kwestia powiedzmy sobie szczerze symboliczna to znaczy czy rzeczywiście jesteśmy razem czy były popieramy swoich kandydatów czy nie lewica poparła kandydata Platformy Obywatelskiej Platforma Obywatelska nie była w stanie poprzeć Ikonowicza jako jeszcze tej też posłanka Leszczyna mówiła o tym, że to jest jakiś straszny kandydat, który może popierać dyktatorów takie mamy mamy do czynienia z takim z takim dniem potwornie daniem Ikonowicza sprzedaż to ja tylko dodam jedno zdanie po prostu Piotr Ikonowicz generalnie ma taki stosunek przyjazny wobec zmian w sądownictwie dokonywanych przez PiS i to w sferze symbolicznej też bardzo trudne dla do zaakceptowania dla dużej części opozycji nawet lewicowi publicyści zwracali uwagę, że to nie był dobry kandydat na RPO moim zdaniem był całkiem niezłym kandydatem, który przede wszystkim reprezentuje taką wrażliwość, która jest istotna przy zajmowaniu tego stanowiska taką wrażliwość na krzywdę na na niesprawiedliwość to jest istotne na pewno zrozumie, ale daliśmy dalej pani profesor siedzę teraz tak rozumie więc, więc no to jest takie poczucie ja sam naprawdę wkładam dużo pracy, żeby zbliżyć do siebie i lewicę i PSL Platforma też też wykona też myśleć ciepło o Polsce 2050 jako o o współpracę jest jakimś warunkiem w moim przekonaniu odsunięcia PiS-u od władz, ale jednocześnie później są są zawsze jakiś konkretny głosowania konkretne wybory nagle okazuje się różnimy, bo rzeczywiście się różnimy, więc ta fantazja o tym że, że budujemy jakąś wielką koalicję w sejmie jeszcze właśnie z Konfederacją porozumieniem, które nie wiadomo tak naprawdę z ilu się składa członków Sejm, bo to to wszystko jest płynne jest w moim przekonaniu trochę trochę przedwczesne, chociaż jest to myśl, która jest droga, żeby odsunąć PiS od władzy, ale chyba chyba w ten sposób po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić jeśli idzie o fundusz odbudowy to ja też nowego wyczuwam to jest sprzeczne z 1 strony ja jestem do tego przekonany rzeczywiście tak ważna zmiana tak ważna regulacja powinna być głosowana większością 23, jeżeli mówimy dzisiaj, kiedy rząd ma Prawo i Sprawiedliwość nie możemy za chwilę stwierdzić, że wystarczy zwykła większość, bo to my mamy rząd teraz teraz to już inne reguły nie możemy nie możemy robić względy Cholewy ja jestem przekonany, że najlepszą drogą do ratyfikacji jest większość 23 jest też współpraca rządu opozycją rząd niestety niespecjalnie reaguje na uwagi opozycji moim zdaniem ma przekonanie, że jest w stanie przeprowadzić tę ratyfikację jakimś innym sposobem właśnie być może, rozważając to taką najmniejszą ratyfikację przez prezydenta to nie jest dobry kierunek bo, że rząd musi być kontrolowany, jeżeli idzie wydawanie pieniędzy niestety teraz tak to wygląda, że duża część pieniędzy publicznych jest albo rozkradana albo marnowana to jest to jest oczywistość to jest oczywistość też w jakimś sensie dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, więc zrobienie np. instytucji, która będzie realnie kontrolować wydatkowanie tych środków, która będzie realnie przyglądać się temu, jaką są dzielone np. stworzonej sali także samorządowców, żeby to nie szło wyłącznie do samorządowców Prawa i Sprawiedliwości jest w moim przekonaniu koniecznością, żeby te pieniądze trafiły tam, gdzie są potrzebne ani tam gdzie, gdzie są działacze partyjna, ale Panie Pośle, pan ma poczucie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości rozmawia z opozycją na ten temat jak samorządy mogły mieć realny wpływ na wydawanie tych pieniędzy czy jakieś rozmowy są czy są jakieś konkretne propozycje tak, aby zapobiec sytuacji, które prawo sprawdziły się po prostu wysyła te pieniądze tylko do swoich no właśnie nie rozmawia, ale zagrożenie tym, że fundusz odbudowy nie zostanie ratyfikowany pierwszym obrocie w sejmie moim zdaniem jest formą nacisku na rząd, żeby zaczął rozmawiać, bo bo, jeżeli ten rząd będzie tylko tak monologu wał to te pieniądze zostaną zmarnowane, czyli pana zdaniem jest możliwe, że w pierwszym głosowaniu po prostu ta ustawa nie przejdzie o poszerzeniu zasobów Unii Europejskiej tak dobrze rozumie dopuszczam taką możliwość senator Libicki jak pan postrzega ten tekst marszałka grodzkiego i przyszłość tej ustawy o zasobach Unii Europejskiej czy chodzi oczywiście losy funduszu odbudowy inaczej przede wszystkim ja myślę tak czasem jak bardzo powiedzieć, skąd się cała sytuacja wzięła, w których jesteśmy on się wzięła z tego, że Prawo i Sprawiedliwość w ramach tzw. funduszu inwestycji lokalnych dokonało bardzo specyficznego podziału środków Otóż te środki w zdecydowanej większości z tego funduszu poszły tam, gdzie są samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości są miasta tak jak Poznań, które dostały nic są małe gminy, które zostały środki na 34 projekt my opozycja nie chcemy, żeby fundusz odbudowy stał się de facto Funduszem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości nie tylko, dlatego że ten fundusz został wynegocjowany w dobrej kwocie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości dla wszystkich Polaków ma pomagać wszystkim Polakom i polskiej gospodarce wyjść z kryzysu pandemicznego, ale także, dlatego że zrobienie z tego funduszu funduszu wyborczego o Prawa i Sprawiedliwości w roku 2023, a to kampania będzie już prowadzić teraz, bo jest po prostu złamaniem równych szans, jeżeli chodzi o kwestie wyborcze jest z tego pata pewne wyjście Otóż z inicjatywy pana senatora Ujazdowskiego członka klubu koalicji Obywatelskiej w Senacie powstała powstał projekt ustawy o agencji spójności rozwoju ja też jestem sygnatariuszem tego projektu, który Senat już uchwalił leży i on leży w sejmie, który mówi bardzo jasno, że te środki ma dzielić ta kadencja, w których której do agencji zasiadają przedstawiciele wyłonieni przez pana prezydenta przez Sejm przez Senat i przez organizacje samorządowe skupiające samorządowców, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce rzeczywiście rzetelnie środki podzielić ten projekt ustawy wysłany z Senatu do Sejmu można ten projekt uchwalić łącznego instytucje i wtedy będziemy bardziej pewni, że Prawo i Sprawiedliwość ani nie marnotrawić tych funduszy ani nie żyje ich jako swojego funduszu wyborczego to jest test dla Prawa i Sprawiedliwości te to ustawę pod tą ustawą podpisał się też pan senator Kwiatkowski reprezentująca lewicę Pani Marszałek Gabriela Morawska-Stanecka wszyscy się przedstawiciele wszystkich klubów się podpisali z wyjątkiem prawa i sprawiedliwość jeśli Prawo i Sprawiedliwość chce zrobić u siebie może uchwalić ten projekt wydaje mi się, że sprawa będzie rozwiązana teraz co do kwestii 23 jak będzie tak różne ekspertyzy no pan marszałek Zgorzelski wicemarszałek Sejmu sekretarz generalny PSL-u poinformował mnie żona jest w posiadaniu ekspertyzy prawnej, że potrzeba do tego 23 nie znam różne inne ekspertyzy, które mówią, że potrzebna jest w tej sprawie zwykła większość wydaje mi się 23 jest o tyle bardziej uzasadnione, że jednak wchodzimy w dużo głębszy stopień integracji europejskiej, dlatego że znowu wokół tego jest dyskusja, ale wydaje się jednak, że pojawia się tzw. uwspólnotowienie długu to znaczy, że kredyt, którego będą pochodziły fundusze na fundusz odbudowy będzie żyło zwany przez Unię europejską jako całość, a więc poszczególne kraje wezmą na siebie obowiązek spłacania w przyszłości tego kredytu to oznacza, że dokonujemy bardzo istotnego kroku w kolejnej ważnej integracji Unii Europejskiej, a więc potrzebne było do tego raczej 23 głos, a jeśli chodzi o koncepcji marszałka grodzkiego króciutko Panie Senatorze znaczy to ta koncepcja marszałka grodzkiego jest powiedziałbym koncepcją równoległą czy alternatywną do agencji spójności rozwoju oczywiście jeśli to się dałoby tak zrobić, że będzie to te środki dzielił rząd nie Prawa i Sprawiedliwości to ja jestem bardzo za tym, bo uważam, że byłoby to zrobione rzetelnie o tyle, gdyby była potrzebne 23 o tyle trudno byłoby prawo i sprawiedliwości głosować przeciwko, gdyby rząd nowy przedstawiał ten projekt notyfikacji, że te środki jeszcze raz powtarzam dużej ilości dla Polski dobrze wynegocjowane wynegocjował rząd Prawa i Sprawiedliwości, więc trudno, żeby trochę byłoby trudno wyjść z tej sytuacji, że myśmy to wynegocjowali to są duże środki, ale mi teraz nie chcemy zatwierdzi, bo nie mieliby, bo nie my będziemy dzielić tak, ale rozumiem, że dla prawa i sprawiedliwość mogłoby być trochę trudne, więc jest moim zdaniem uczciwsze droga dotycząca tego podziału, czyli projekt senacki agencji spójności rozwój to bardzo proszę może pan minister Artur Soboń wyjaśni jak prawo i sprawiły zamierza ten projekt dotyczący zasobów własnych Unii funduszu odbudowy przeprowadzić przez Sejm wobec ciągłego sprzeciwu solidarnej Polski, bo wiele wskazuje na to, że na głosy lewicy nie możecie bezwarunkowo liczyć chyba tylko na 3 głosy Polski 2050, bo tak wnioski z wypowiedzi pana posła doli Panie Ministrze kilka rzeczy po pierwsze, ustalmy co chcemy z tym w sejmie zaakceptować chcemy zaakceptować decyzję rady europejskiej o zasobach własnych, czyli górny płat środków, które spłaca poszczególne państwo członkowskie i to jest głosowanie takie zero-jedynkowe pod głosowanie za albo przeciw budżetowi środków europejskich dla Polski wada tego głosowania powinna w ogóle skłaniać opozycji jeśli ma jakąkolwiek odpowiedzialność za państwo do spekulacji, że można byłoby grać z budżetem unijnym dla Polski w bieżącej rozgrywce polityka pani ministrze przedtem widzieliśmy jak sądy sparaliżowane nie ma zdeponowane pieniądze z lokalnego funduszu w ramach maja dawałam powiedział Permane zadawała zadawałem innym posłom też pytania problem polega na tym, że pan zakończył ten wątek o to chodzi o to, że z funduszu tych inwestycji lokalnych PiS ewidentnie kierował pieniądze to są liczne mapy dowody na to tam, gdzie rządzą jego ludzie stąd te zastrzeżenia opozycji, która uważa, że można po prostu w 1 głosowaniu odrzucicie jak zmienia się reguły to w drugim głosowaniu poprzeć to jeszcze Apropos towarze, a propos tego co pan powiedział przed chwilą po drugie, chcę powiedzieć, że moim zdaniem to się panem senatorem Libickim mieszka tam nie ma ustanowienia długu ze względu na to, że traktatów wynika, że nie ma możliwości przejęcia zobowiązań 1 państwa przez inne państwa, choć zgoda, że wchodzimy ze obszar poprzez ten fundusz covidowy nowych rozwiązań, które tworzymy wspólnie w ramach wspólnoty europejskiej po trzecie oczywiście pomysł wydatkowania kontroli środków europejskich na zawsze warte rozważania pod 1 warunkiem teraz mówię zupełnie poważnie wobec tych głosów, które tutaj padały takich mocny głos całkowicie nieuzasadnionych pod takim oto warunkiem, że są wydatkowane w sposób nieprawidłowy, a my wiemy, że w Polsce od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej kontrolowanej i w ramach państwa polskiego i przez unijne instytucje tak jak oraz nie ma prawidłowości wykonywa wykonywaniu wydatkowanie środków europejskich to notowań, choć nie ma szału nie ma wśród przedsiębiorców nie ma wśród organizacji pozarządowych naprawdę środki raj wydatkujemy w sposób prawidłowy uczciwy transparentny rozliczamy je z Unią europejską nie ma żadnego się powrotu, aby tworzyć nowe agendy skoro ten system od roku 2004, a nawet przy środków przedakcesyjnych funkcjonuje dobrze natomiast walczyli przepraszam tylko się dopłatami IT inicjatywę senacką pan odrzuca taką, której mówił senator Libicki PiS nie przyjęła takie koncepcje załatwia żadnego problemu, ponieważ ten problem moim zdaniem kompletnie nie istnieje, a to co my przyjmiemy w trakcie tych konsultacji w ramach krajowego planu odbudowy, które prowadzimy od 26lutego to rozwiązania, które powodują inną alokacji środków i zwiększamy środki na skutek sugestii wynikających ze tych rozmów np. na rolnictwo na kolej, ale także dołączamy poszczególne grupy np. samorządy do komitetu monitorującego, który rzeczywiście sprawuje kontrolę nad programami operacyjnymi, ale także na krajowym planem odbudowy, więc słuchamy głosów opozycji i tam, gdzie jest to możliwe uwzględniamy tego tylko jeszcze raz przypomnę toż to wszyscy państwo doskonale wie, że po pierwsze, środki w ramach krajowego planu odbudowy są znacznym stopniu zdecydowany jeśli chodzi o sposób wydatkowania cele, które mają być wydatkowane na poziomie wspólnoty europejskiej nie na poziomie poszczególnych państw członkowskich po drugie to prawie w całości w Polsce nie on jako konkursowe w związku z powyższym mówienie o tym, że prawo sprawiedliwość ukradnie te pieniądze na jest zaklinaniem rzeczywistości takiej potrzeby osób, bo tworzy wrażenie nic się tworzy ramy nosimy już prędzej czy środki mogą być wydatkowane w jakikolwiek panu nie odpowiedział jak rząd to przeprowadzi skoro nie ma większości, ponieważ Solidarna Polska cały czas leżał gruz zaprzecza sobie jak to jak wyobraża bardzo, że ta decyzja rady nie o budżecie unijnym dla Polski nie zostanie zaakceptowane przez Polski parlament te państwa, które już ratyfikowały robił to również osuwa się 16 państw już ratyfikowało, jaka będzie większość, jaki sposób taryfikacja wykonana przez Polskę tego w tej chwili nie przesądzam no nie wyobrażam sobie ślad po duże, żeby w Polskim parlamencie nie było większości dla budżetu unijnego dla Polski Panie Ministrze w tej chwili tak jest i to co pan mówi w tej chwili to wygląda na to, że my syn owcem na czele jakoś to będzie, że posłużę się cytatem z pana Tadeusza nowo to znaczy, że nie ma planu tak jeśli pani redaktor uważa, że nie ma większości w Polskim parlamencie w Polskim Sejmie do przyjęcia tak wnioskuję z wypowiedzi bohaterów to jest taka informacja ta straszna informacja dla Polaków naprawdę straszna informacja dla Polaków ja nie przyjmuje do wiadomości mam wrażenie, że Polacy oczekują czegoś innego od polityków w sejmie, a te zacietrzewienia musimy ograniczyć pana marszałka grodzkiego Pani Poseł Leszczynę zaszczepiły do jakichkolwiek analizę rzeczywistości politycznej, bo ma rację Pani Poseł Hennig-Kloska tak się po prostu nie wydasz jedno zdanie Pani Poseł Leszczynę kończymy jednak nie tylko pani PSL nie musimy już kończyć przywarami pan poseł oszukuje Polaków mówiąc decydujemy o budżecie wieloletnich ramach finansowych decydujemy o funduszu wieloletnie ramy finansowe idą wypłaty dla rolników zimą Panie Pośle, niech pan nie wprowadza ludzi błąd nie to, że państwa, jeżeli już teraz chcecie zaczynacie nie ma tak dla PiS-u i nie będzie dobrze, że państwo przykro mi musimy kończyć Paulina Hennig-Kloska Polska 2050 Maciej Gdula lewica Jan Filip Libicki PSL Artur Soboń poseł PiS wiceminister aktywów państwowych i Izabela Leszczyna Platforma Obywatelska Dominika Wielowieyska też z państwem się żegnam i zapraszam na informacje Radia TOK FM nasz program wydawał Tomasz Krzymiński zrealizował Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYBORY W TOKU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA