REKLAMA

Kościół Katolicki: od dawca obrazu świata do kakofonii stanowisk

Magazyn filozofa  - Tomasz Stawiszyński
Data emisji:
2021-04-17 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
38:45 min.
Udostępnij:

Nie każde rozpoznanie naukowe musi wywoływać sprzeciw duchownych w Watykanie, jednak granice nauki i kościoła są bardzo wyraźne. Gdzie one przebiegają?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prof. Arkadiusz Stempin jest państwa gościem dzień dobrem dzień dobry bardzo miło historyk nie również zawsze miło, kiedy pojawia się na tej antenie historyk politolog związany z uniwersytetem we Fryburgu i wyższą szkołą europejską w Krakowie imienia Józefa Tischnera będziemy rozmawiali w ogóle w historii relacji pomiędzy kościołem, a nauką relacji problematycznych polegających głównie na tym, że nauka, rozwijając się musiała pokonywać kolejne przeszkody, która Rozwiń » kościół stawiał na jej drodze ten spór zresztą pomiędzy religią, a nauką bywa często dzisiaj bagatelizowany uznawane za odległą pieśnią przeszłości to są 2 odrębne Domini 2 odrębna płaszczyzny, które za sobą nie stykają często można słyszeć takie stanowisko konflikt jest prowokowany przez radykałów czasami z obu stron, ale tak naprawdę religia i nauka to są oddzielne dyscypliny i różnych wymiarach rzeczywistości mówiono właśnie ta sprawa, która od, której wyjdziemy, czyli sprawa komunikatu stanowiska czy stanowiska raczej zespołu ekspertów konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych, a w szczególności zatem stan pod tym stanowiskiem podpisany jest biskup Józef Wróbel, który przewodnicząca tego zespołu no ta sprawa pokazuje, że konflikt pomiędzy religią, a nauką jest jak najbardziej aktualną sprawą i może występować i przyjmować najrozmaitsze formy no właśnie ten to stanowisko jak państwo zapewne słyszeli głosi, że wprawdzie ci, którzy nie mają innej możliwości i muszą szczepić się szczepionkami firmy astra Zeneca Johnson&Johnson i są do tego wprost zobligowani tak to jest napisane określonymi uwarunkowaniami egzystencjalnymi lub zawodowymi no to ci, owszem, są jakoś tam usprawiedliwieni natomiast ci inni muszą to rozpatrywać we własnym sumieniu tu oczywiście nie ma zakazu, ale we własnym sumieniu trzeba rozpatrzeć te kwestie czy akurat właśnie szczepionkami tych firm można się zaszczepić to oczywiście chodzi o to, że te szczepienia linii produkcyjnej tych szczepień używa się takich linii komórkowych, które są pozyskiwane z abortowanych płodów w latach sześćdziesiątych skądinąd abortowanych już wcześniej na ten temat wypowiedziała się Kongregacja nauki wiary papież Franciszek, którzy jednoznacznie stwierdzili, że w momencie, kiedy ta pandemia trwa korzystanie z tych szczepionek jest w pełni dopuszczalne i nie ma się generalnie czym przejmować, ale polscy biskupi postanowili być jeszcze święci aniżeli sam papież Kongregacja nauki wiary no zacznijmy od tego komunikatu i poprosił bym się o komentarz do tego to chcę zwrócić uwagę na 2 aspekty pierwszy, który może być wyjściem do i do naszej rozmowy do tego wątku no to podstawa, a która dowodzi, że Jezus nie był szczepiony, więc skoro Jezus nie był nie był szczepiony prawda to dla mi tych wszystkich, którzy utożsamiają się przepraszam horrorem rozbawiła mnie no i aby to oczywiste, że Jezus nie był szczepiony, ale widzisz dobrze to przypomnieć, bo tak i dla tych wszystkich, którzy nawet dla niektórych ludzi kościoła i dla tych wszystkich sił, które kierują się tym furorę religijnym jest to argument przesądzający IMI decydujący czy w oparciu o naukę dla nich z pewnością tak no bo nie ma żadnych dowodów naukowych, które by przekonały, że Jezus był szczepiony to jest 1 aspekt, a drugi aspekt to przecież ci wszyscy, którzy podpisują się pod nie tylko tą ustawą Episkopatu bardziej święci niż ta, którą uchwalił Watykan, ale wiemy, że w obrębie kościoła nie ma w tej chwili 1 zdania dobrano tak naprawdę wielu wielu kwestiach i pontyfikat obecnego papieża przez znaczną część wiernych szczególnie wiernych fundamentalistycznych traktowany jest jako pontyfikat no przynajmniej już po pół erotyka natomiast istotne jest to, że stanowisko nazwijmy je naukowe czy stanowisko aksjologiczne ma przełożenie na siłę polityczną, jeżeli wyjdzie jakiś naukowiec i zacznie tłumaczyć no nie, że jednak Mark nie był zwolennikiem materializmu dialektycznego tylko był, aby w tym wielkim meta fizykiem nie ma większego przełożenia na, a rozłożyli się wektorów politycznych w porządku światowym tymczasem stanowisko kościoła ład taki przełożeni, ponieważ w wielu częściach naszego globu tworzą się siły fundamentalistyczne posiadające półki janczarów zwolenników sympatyków, którzy ten czy inny sposób większą siłą krzyki ręczną czy moralną czy czy presją próbują próbują uporządkować ten świat uporządkować układ układ układ światowych, więc to nie jest tylko miałem spór, ale czy stanowisko tylko i wyłącznie akademicki uniwersyteckie, ale ma przełożenie na ewentualne rozkład porządku w porządku światowego i jeżeli w Polsce rzeczywiście zdarza się, że występują duchowni z ambon czy, w jakich innych mniej na forum kościelnych generalnie sprzeciwiają się szczepieniom, bo uważają, że szczepienia są generalne sprzeczne z wolą Boga, dlaczego no, bo choroba śmierć jest konsekwencją grzechu pierworodnego jest konsekwencją kary za, a popełnione przez człowieka winna, a na tym na tym padole, więc to stanowisko będzie zawsze kakofonii się sprzeczne ze stanowiskiem nauki ze stanowiskiem lekarzy medycyny na galę, a nawet przesłania społecznego firmowanego przez organizacje międzynarodowe których, które mają dobro ludzi dobro jednostki na względzie, a nie dobro, żeby bogaczy działań porządek metafizyczny porządek porządek boski tuje to prawda była sprzeczność no tak, ale mówi tak naprawdę o fundamentalizm miał w takim zaawansowanym religijnym, w którym otwarcie się powiada, że rozmaite narzędzia, które i odkrycia współczesnej medycyny są niezgodne z doktryną religijną i istnieją takie nominacje chrześcijańskie np. nie mówimy w tym momencie o innych religii, ale w judaizmie islamie w różnych innych religiach także mamy do czynienia z takimi rzecz jasna poglądami no w niektórych denominacji chrześcijańskich w ogóle się odrzuca medycyna jako coś co jest sprzeczne z tym skądinąd logicznie wyprowadzonym z wielu założeń chrześcijańskiej doktryny przekonaniem, że to Bóg decyduje o tym kiedy człowiek jest chory, kiedy zdrowie itd. Krystian Zając np. jest taka na jest takie jest takie wyznanie religijne XIX-wieczna tam pod koniec dziewiętnastego wieku powstałe w stanach Zjednoczonych przez pewną panią założona i ona w ogóle odrzucała medycyna i zwolennicy tej doktryny w ogóle medycyna odrzucają, ale jednak kościół katolicki jako instytucja, która na rozmaite sposoby z nowoczesnością musiała wchodzić w alianse, żeby przetrwać po prostu, żeby zapewnić sobie uprzywilejowane miejsce w tej kulturze no poczyniła bardzo wiele różnych takich rozstrzygnięć o charakterze doktrynalnym, które pozwalają uzgadniać pewne osiągnięcia czy po prostu postęp medyczny z zachowaniem deklaratywnej czystości doktrynalnej i zasadniczo kościół katolicki poza bardzo szczególnymi przypadkami nie sprzeciwia się stosowaniu medycyny prawda to nie jest stanowisko kościoła kościoła katolickiego, że szczepienia są sprzeczne z wolą Boga tak, ponieważ kościół uznał, że akcje podejmowane przeciwko swoim wiernym nie przynoszą mu wymiernego sukcesu to nie znaczy, że kościół idzie na jakiś taki wielki kompromis kompromis wyborcze jak politycy postawiły podczas bardzo przepraszam cię tu postawimy kropkę, bo nie kontrolowałem przez moment czasu okazuje się, że musimy na moment przerwać rozmowę zaraz do niej wrócimy tylko informacje muszą się pojawić na antenie tak chce prawdopodobnie istota najwyższa na wróciliśmy prof. Arkadiusz Stępień wciąż z nami raz jeszcze dzień dobrem witam serdecznie przerwałem brutalnie proszę kontynuuje tak ja ja zwracałem uwagę na to, że kościół poprzez z tą swoją siłę polityczną wyznawców, którzy działają w przestrzeni politycznej wywołuje presję znacznie większą niż, gdyby kontrowersje rozgrywały się tylko i wyłącznie w sferze, ale myślę, że akademickiej dysputy natomiast ten alians, który obserwujemy także 2001. wieku między kościołem, a nauką no widać najbardziej między między obecnym papieżem, który dla tak, który dla wielu jednak nie jestem prawdziwym prawidłowością jest częściowo heretyka heretykiem, więc jeżeli papież, który był podczas wizyty w Meksyku spotkał się dzieckiem czy też wziął dziecko do ręki i podał temu dziecku doustnie na szczepionkę w szpitalu pediatrycznym no to był silny gest, w którym głowa kościoła jednoznacznie poparła poparła szczepienia traktowane jako profilaktyka przed chorobami zakaźnymi przecząca temu zdanie owi temu zdaniu, które mogę powiedzieć na samym początku, że Chrystus nie był szczepiony, więc paradygmat ratowania życia jest nadrzędny i fakcie Chrystus nie był szczepiony ustępuje temu nowemu paradygmatu owi no ale stanowisko papieża Franciszka nie jest obligatoryjne dla wszystkich wyznawców kościoła katolickiego dla niektórych większy ciężar gatunkowy będzie miała wypowiedź właśnie biskupa Hosera arcybiskupa Hosera emerytowanego, który w Polskim kościele bardzo chętnie wypowiada się ze względu na swoją też profesje lekarza wykształcenie medyczne bardzo chętnie wypowiada się na tematy bio etyczne no i jego stanowisko absolutnie nie pokrywa się ze stanowiskiem papieża, pomimo że papież hierarchii kościelnej jest ważniejszą osobą niż arcybiskup Hoser no to jednak tych Szeregów w szeregu zwolenników fundamentalnego kościoła polskiego stanowisko artystka arcybiskupa Hosera jest przesądzające, a jak to drzewiej bywało no bo oczywiście historia interakcji pomiędzy kościołem, a nauką w zasadzie od początku nowoczesnej nauki od pierwszych takich tekstów od pierwszych takich perspektyw, które można uznać za ante kadencja tego co dzisiaj nauką się nazywa to były stosunki napięte to były stosunki pełna nieufności, ale też często pełna brutalnej przemocy z pomocą, której starano się zablokować pewne idee, które stały w poprzek głoszonym przez kościół pewna ustalenia, które właśnie nie zgadzały się z tym wszystkim co kościół proklamował tu oczywiście mamy i historia kształtu ziemi i tego co wokół, czego się obraca jako czegoś takiego zupełnie paradygmaty rocznego w tym kontekście no bo wokół tych spraw były bardzo bardzo dramatyczne i drastyczna spory natomiast chyba warto jeszcze 1 rzecz powiedzieć, że ten konflikt również wziął się stąd, że kościół przez wiele wiele lat był przez setki lat był dawcą obrazu świata to znaczy spełniał właściwie tę samą funkcję, którą nauka dzisiaj spełnia tłumaczył rzeczywistość na poziomie mikro na poziomie makro tyleż o sprawach boskich ile o sprawach ludzkich nauczał i no to co dzisiaj nauką nazywamy to jest po prostu autonomii za co ja pewnego obszaru ludzkiego Poznania względem hegemonii licznych pretensji wielkiej instytucji, która właśnie takim dostarczaniem obrazu świata przez wiele wiele lat zajmowała do do dokładnie kościół przejmie w tym rozwoju na historycznym zawłaszczył całą przestrzenią, więc automatycznie też zawłaszczył i nauką stąd w tych okresach historycznych, a przynajmniej do początku dziewiętnastego wieku czy też w końcu osiemnastego wieku, kiedy świeckie ramie ludzkości zgłosiło aspirację do kształtowania porządku światowego nie tyle nie tylko politycznego, ale także moralnego filozoficznego aksjologicznego no to do tego przełomu osiemnastego dziewiętnastego wieku kościół posiadał monopol na kształtowanie rzeczywistości globalnej ponadto jednostka, a z drugiej strony, czyli z tej perspektywy mikro też perspektywy jednostki była ona absolutnie podporządkowana nie tylko Kościołowi, ale temu makrokosmos owi, który on stworzył człowiek żył bardzo blisko przyrody nie nauki, a więc ta relacja między nauką, a kościołem była bardzo bardzo Amor liczna i kościół, który podporządkował sobie cały obszar całą przestrzeń na tyle zgadzał się czy też było mu po drodze z nauką, o ile ta uznawała nadrzędną rolę objawienia Bożego i w każdym momencie w każdej chwili, kiedy zachodziła sprzeczność kościół walił pięścią pięścią w stół i przywoływał krnąbrnych naukowców do porządku natomiast wtedy, kiedy Kościołowi było po drodze z nauką Noto mamy całą taką program 1 linię, w której obydwie siły współpracowały i rzeczywiście w średniowieczu był kościół i inspiratorem mentorem powstania oraz naukowych, czyli głównie na początku szkół klasztornych szkół katedralnych, z których wykształciły się trzynastym czternastym wieku uniwersytety ale kiedy doszło do doszło do tej kakofonii między porządkiem objawiony, a porządkiem naukowym siedemnastym czy szesnastym wieku no, toteż spektakularne nazwiska które, o których wszyscy wiedzą i Kopernik i Galileusz i Giordano Bruno, którzy naruszyli Święty porządek metafizyczną bożki musieli musieli zostać wyeliminowani z porządku boskiego i generalnie całego porządku wtedy wtedy dobro dobro kościoła dobro porządku objawione ego miało pierwszeństwo nad tymi paradygmat ami naukowym i ten konflikt, który pojawił się na przełomie szesnastego siedemnastego wieku trwa do dnia dzisiejszego obszary konwergencji między nauką kościoła jak właśnie w przypadku tej tego firma pewnego czynu papieża Franciszka wobec szczepionek dziecka w Meksyku on się powiększył, ale jednocześnie ze względu na to, że ludzkość eksploruje coraz większe obszary także ten obszar konfliktu między nauką, a kościołem się powiek powiększył i dziedzina bio etyki, która grupuje no po historycznie po drugiej wojnie światowej, czyli od drugiej połowy dwudziestego wieku coraz bardziej stanowi obszar konfliktu między nauką, która podporządkowała, iż jest Poznaniu naukowemu i i kościołem, który podporządkowany jest porządkowi metafizycznym porządkowi objawiony objawione i na tej mikro uproszczeń, gdzie mamy do czynienia z 8, że mimo np. eutanazją takimi zjawiskami jak eutanazja jak zapłodnienie in vitro czy nawet wcześniej z początku lat z początku lat pięćdziesiątych sześćdziesiątych antykoncepcję i tego biednego papieża Pawła szóstego, który dobrze chciał dla kobiety i prawdopodobnie z tego co wiemy z tych nie dyskrecji, które udało się w tym udało się przedrzeć przez szczelne mury Watykanu papież miał Paweł szósty był bardzo blisko, że Zwolenia kobietą na stosowanie na początku lat sześćdziesiątych właśnie, ale antykoncepcyjny co jest bardzo ciekawe, bo to jest historia Humanae vitae tej encykliki, w której są tam rozstrzygnięcia dotyczące właśnie tych kwestii i całego takiego obozu teologów bardziej progresywnych, którzy zdecydowanie konsultując te rozstrzygnięcia byli zwolennikami uznania pigułki antykoncepcyjnej i tego, że to niema specjalnego negatywnego związku z nauczaniem kościoła i to włosy jakoś się nie stało to znaczy no nietrudno sobie wyobrazić, że zupełnie inaczej te rozstrzygnięcia wyglądały tak, ponieważ ten ten biedny papież Paweł szósty mówię tak o nim, ponieważ to był bardzo nieszczęśliwy pontyfikatu został niedawno wniesiony jako błogosławiony na na ołtarze, ale to nieszczęśliwy pontyfikat właśnie, dlatego że indywidualnie Paweł szósty rozumiał dramat kobiety, która nie chce urodzić dziecka właśnie, dlatego że kieruje się tymi czy człowiek ziemskimi powodami, które są uległ tym izolowany to akurat miejsce żeby, żeby na tym się rozwodzić, ale bardzo ciekawa jest postać Pawła szóstego, który przeżywał kolejny dramat dramat ludzki momencie, kiedy porwano premiera Aldo moro i papież na kolanach błagał terrorystów by jednak uchronili to życie dla mnie też o tyle istotne w tym naszym dyskursie, ponieważ ten paradygmat życia był tak istotne, że papież runął na kolana dla niektórych moralnie po to, postąpił wyjątkowo niegodziwie, ponieważ uklęknął na tych kolanach przed terrorystami, którzy informują absolutne zło, więc wyższość, jakby moralnego porządku została tutaj również również zachwiana albo tylko tak na marginesie tego nieszczęsnego one pontyfikatu także w kontekście tej pigułki i rzeczywiście w połowie lat sześćdziesiątych była duża presja na papieża Pawła VI oraz to gremium decydujące podczas Soboru Watykańskiego drugiego no, które rozstrzygnęło finalnie decyzję na niekorzyść na niekorzyść kobiet i dzisiejszego dnia ta pigułka antykoncepcyjna ona maszeruje obok in-vitro obok eutanazji no i obok dla niektórych także szczepień, które w oparciu o te wyjściowe winie, a aborcyjne no dyskwalifikują szczepionki jak właśnie w tym przypadku nauka tutaj rynek planu planu planu Bożego tutaj oczywiście Kongregacja nauki wiary wydaje się słusznie takim realistycznym po prostu podejściu powiada, że no jeśli ktoś po prostu korzysta z tych szczepionek to przecież nie oznacza, że brał udziału w aborcji w latach sześćdziesiątych, z których to czy, z których to właśnie komórek pozyskanych w drodze aborcji z kolei korzysta się przy produkcji tych szczepień może tu nie ma po prostu takiego związku to nie znaczy, że będąc katolikiem i uznając że mamy tutaj do czynienia z czymś co jest zła w jakikolwiek sposób kontrybucję do tego faktu no to wydaje się dość logiczne rozumowanie oczywista niezależnie od oceny samego kościelnego podejścia do aborcji wrócimy do tej rozmowy już za moment prof. Arkadiusz Stempin jest państwa gościem no i teraz będą informacje jak powiedziałem po informacjach wracamy prof. Arkadiusz Stempin wciąż z nami raz jeszcze dzień dobry dzień dobry witam serdecznie mówiłeś o bioetyce jako takim polu konfliktu czy terenie konfliktu pomiędzy religią nauką eutanazja oczywiście ten przykład, który podałeś to jest jeden z emblematy licznych obszarów konfliktu pomiędzy religią, a nauką czy raczej legalność eutanazji, bo o to tutaj chodzi natomiast wydaje się, że jednak centrum konfliktu to jest kwestia powstawania życia i w momencie, kiedy zarówno nauki biologiczne jak medycyna czynią ogromne postępy także, jeżeli chodzi o możliwość ingerencji organizmy żywe na taki bardzo wczesnych etapach ich rozwoju, a nawet na etapie, kiedy na komórkowym, kiedy dopiero tworzą się zręby tego co później takim organizmem prze stania Noto wydaje się, że uwagi właśnie na te bastiony doktryny kościelnej nad kamieniem nowe fundamenty nauczania związane z centralnym centralną rolą bóstwa powstawaniu życia ludzkiego i z tym, że to bóstwo życie daje, a nie człowiek nie 2 komórki się ze sobą łączą i powstaje osobna istota tylko ubóstwo, które partycypuje w jakimś sensie bliskości małżeńskiej i decyduje o tym kiedy małżonków obdarzyć dziećmi albo albo nie jest właściwym dawcą życia w związku z tym ingerowanie w to sfera także za pośrednictwem antykoncepcji no wydaje się być zdecydowanie nadużyciem i właśnie próbą jakiegoś przejmowania tych kompetencji, które tylko ubóstwo Miedź może dlatego to jest taki bardzo wrażliwy obszar, ale mam wrażenie, że w jakimś sensie kościół katolicki to całą tym całym swoim nauczaniem dotyczącym tego, że to duch Święty na soborach pewne kwestie ustala nie ludzie, że no dogmaty jest właśnie także sferą natchnienia i w związku z tym zmiany w jej obrębie dokonywane przez ludzi być nie mogą jeśli już raz pewne rzeczy zostały rozstrzygnięte to inaczej ich rozstrzygnąć nie sposób, bo to duch Święty za tym stał, że w, jakim sensie kościół katolicki takiej pozycji bardzo trudnej to znaczy do pewnego momentu może różne kwestie uzgadniać ze współczesną nauką, ale od pewnego momentu musiałby w sposób rzeczywiście bardzo bezpośredni i otwarty zaprzeczyć samym podstawą swojego nauczania i zastanawiam się czy to nie jest taka sytuacja patowa dla dla dla samego kościoła nawet dla tych, którzy mienią się takimi bardzo liberalnymi interpretatora katolickiej doktryny no nie wiem zgoda na aborcję np. czy uznanie, że aborcja nie jest pod względem moralnym problematyczna wydaje się po prostu niemożliwe na mocy na mocy nauczania na mocy tego co pan jest w tym katechizm kościoła katolickiego zawarto po prostu tak, bo ta możliwość zrobienia kroku do tyłu perspektywy świeckiego leńskiego postrzegania byłby to dla nas krok do przodu natomiast dla kościoła byłby to krok zrobiony do tu nawet 2 kroki zrobiono to do do tyłu, bo one wymagałyby tej elastycznej weryfikacji to oczywiście plusy i minusy, bo dobrze byłoby, gdyby w tym naszym dyskursie zabrzmiało tak 1 aspekt, który by potraktować to bardzo makro, które paradygmaty ręcznie ta zachowawczość instytucji kościoła pewno nie elastyczność jeszcze RL rękojmią dużym stopniu rękojmią stabilizacji systemu i nieprzypadkowo 19 wieku państwo, czyli ta instytucja, która zarządza większą zbiorowości uczą uznała, że jest sens wprowadzania religii do szkół uczynienia Religi przedmiotem szkolnym, ponieważ religijność społeczeństwa stabilizuje porządek społeczny, więc punktu z perspektywy państwa jest to opłacalne odpowiada to racji stanu państwa, więc ta zachowawczość wstrzemięźliwość kościoła wobec nowinek rewolucji niezależnie, jaki wektor aksjologiczne te te wektory przyjmą jest korzystne dla dużych społeczności ludzkich, ale w momencie, kiedy od do tego okresu lat pięćdziesiątych 6060 dwudziestego wieku obserwujemy eksplozję rozwoju i nauki hipotez hipotez naukowych jest kościół musi automatycznie wchodzić w konflikt na tych polach, które do tej pory były nie tylko niedostępne dla kościoła, ale był niedostępny generalnie dla ludzkości problemy biorą też Bioton bio etyczne one wyrokował dopiero w latach sześćdziesiątych siedemdziesiątych dwudziestego wieku i coraz większą tworzy się ta paleta, na której do tego konfliktu dochodzi, ponieważ eksploracja ludzka obejmuje już nie tylko antykoncepcję, ale obejmuje i eutanazję zapłodnienie in vitro badania na komórkach Emu prymat ma macierzystych jest ten obszar, w którym kosz kościół konfliktuje się, iż z nauką jest to coraz większy 1 jedno chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że nie ma tego jakby bio polarnego układu kościół i nauka jest po 1 stronie kościół, a po drugiej no właśnie spektrum hipotez część stanowisk naukowych nie ma 1 stanowiska nauki właśnie na tym polega on polega, a czy przekleństwo czy czy akurat atuty nauki, że nie ma jednolitego stanowiska nauki są liczne hipotezy mniej lub bardziej pewne mniej lub bardziej via wiarygodne, które opierają się o poznanie naukowe, które te, które no nie tworzą takiego takiej Falangi jednolitego jednolitego frontu i Kościołowi z pewnością nie po drodze jeszcze do materialistycznej go materialistyczne ego Mate materialistycznej egzegezie np. biologii molekularnej, która jest obrończynią naukowego macie materializm, jeżeli w Watykanie czyta się np. publikacje Żaka Bonda, który jako biolog ewolucjonista stwierdza, że ludzkie zachowanie jest zdeterminowane tylko łącznie genetycznym niewiele mówi o roli języka myślenia czy kultury w życiu czy człowieka, który twierdzi, że człowiek jest właściwie tylko kaprysem kaprysem swojego genotypu i poznaje swoją samotność jakimś tam nie czułem ogromny wszechświata no to taki w Watykanie włosy się jeżą na głowach szanownych kadra, kiedy słyszą jak chcę zwrócić uwagę na to, że nie poznanie naukowe nie każde poznanie i rozpoznanie naukowe musi otwierać nóż w sutannach duchownych w Watykanie nauka jest pluralistyczna to jest jej zaletą no i być może jakimś stopniu przekleństwa krótko mówiąc nie ma paradygmaty tego konfliktu między kościołem, a nauką tylko między kościołem nauczaniem w oparciu o prawdę objawu objawioną, a hipotezami czy też udowodnionym mi tezami naukowymi tak to jest to jest wszystko prawda ja myślę jeszcze o tak zupełnie na koniec, podsumowując naszą rozmowę o takim wymiarze tego komunikatu, który zdaje mi się być czymś no nie wiem jakimś brakiem poczucia odpowiedzialności jakimś brakiem kontaktu z rzeczywistością mamy sytuację, że pandemia szaleje ja liczby zgonów są naprawdę w czołówce w Polsce jeśli chodzi o o kraje europejskie mamy jedną z najwyższych jeden z najwyższych współczynników zachorowań to nie wydaje się jakoś wyhamowywać specjalnie trochę jest teraz mniej rzeczywiście, ale wciąż jesteśmy jednak w fazie krytycznej, jeżeli chodzi o wolę do szczepienia się to wciąż bardzo wiele osób tutaj nie zakazuje sceptycyzm szaleją jakieś absurdalne teorie spiskowe mamy grupę radykalnie nieodpowiedzialnych polityków uważam, że ci politycy niektórzy nie wiem z Konfederacji, którzy obnoszą się ze swoją, aby negocjacje jeśli chodzi o środki bezpieczeństwa powinni za to po prostu zostać ukarani, dlatego że ci ludzie już abstrahuję od tego, że udowadniają, że są kompletnie od realnie niż w ogóle nie mają kontaktu z rzeczywistością na bardzo bazowym poziomie, że są ludźmi nieodpowiedzialnymi absolutnie no to jeszcze niestety sprowadzają zagrożenie bardzo poważne na na innych nawołują jeszcze do tego żeby, żeby to zagrożenie stwarzać no jak powiadam ten krajobraz w Polsce jest naprawdę problematyczne, jeżeli chodzi o stosunek do szczepień oto jak ludzie o szczepieniach myślą i zamiast wspierać kampanię szczepionkową zamiast zachęcać ludzi do tego, żeby się szczepili także po to, żeby mogli chodzić do kościoła bezpiecznie no to no to dostajemy coś takiego to naprawdę jest jakiś znowu w kontrze do stanowiska Kongregacji nauki wiary w kontrze do tego co mówi głowa kościoła już niezależnie od tego co tej głowie się myśli to jednak Kongregacja nauki wiary szacowna instytucja święta inkwizycja wszak, bo to ciągłość instytucjonalna pomiędzy świętą inkwizycją, a tą Kongregację tylko dzisiaj się inaczej nazywa, a tutaj taki komunikat powiem szczerze, że to jest po prostu przerażająca przerażająca nie i jeżeli mogę tylko uzupełnić to ten dokument firmowany przez Kongregację nauki wiary on byłby satysfakcjonujący dla wszystkich i dla stanowiska naukowe ego i klasa kilka kości kościelnego, ponieważ tworzy no trochę taki polityczny polityczny kompromis nie ja może tylko do tego co co powiedziały, że dorzuciłbym ME 2 słowa, które które, które skomentowały ten swoją wypowiedź, ponieważ im papieska Akademia pro Vita właśnie dla życia, która posiada autoryzację Kongregacji nauki wiary w tym swoim specjalnym studium dotyczącym szczepionek właśnie z tych kontrowersyjnych linii, które na samym początku przyjmują aborcję komórek ludzkich płodów stwierdziła, że wprawdzie produkcja takich szczepionek jest moralnie niedopuszczalna, ale jeżeli nie ma alternatywnych szczepionek to rodzicie i tu jest punkt kluczowy, jeżeli rodzice ze względu na dobro swoich dzieci czy też innych osób nie mają alternatywy to mogą zgodzić się na użycie szczepionki produkowanej w sposób moralnie niedopuszczalny, jakkolwiek katolicy mają wtedy obowiązek wywierania nacisku na różne organizacje światowe media by doprowadzić do produkcji szczepionek alternatywnych mamy tutaj połączenie wody i ognia mamy połączenie rozwiązaną kwadratury kwadratury koła no ale nie satysfakcjonuje właśnie to tych, którzy uważają się bardziej papiescy niż sam papież to jest problem też kościoła postawimy kropkę, gdzie chór oddolny czasami niszczy dobro w tym bądź dobro instytucji bardzo dziękuję prof. Arkadiusz Stempin historyk politolog Uniwersytet we Fryburgu wyższa szkoła europejska państwa gościem bardzo dziękuję Jarku dziękuję, a teraz, a teraz informacja po informacjach dalej o kościele katolickim tylko innym kontekście będziemy rozmawiać z Katarzyną Rosińską rzeczniczką prasową inicjatywy zranieni w kościele Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN FILOZOFA - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA