REKLAMA

Wniosek premiera Morawieckiego do TK. Prawo UE ważniejsze niż krajowe?

OFF Czarek
Data emisji:
2021-04-21 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
34:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie w piątek 16kwietnia na stronie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej opublikowano wniosek premiera Mateusza Morawieckiego o zbadanie zgodności z konstytucją 3 przepisów traktatu o Unii europejskiej na prawie międzynarodowym Szanowni Państwo bardzo dobrze zna się pan prof. Władysław Czapliński z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry panie Rozwiń » profesorze dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu to kolejny moment w historii myślę sobie czasu wstąpienia Polski do Unii czy może jeszcze przed tylko okresu, kiedy pojawia się pytanie o relacje pomiędzy prawem krajowym prawem unijnym, a w szczególności jeżeli chodzi o prawo krajowe opozycję konstytucji w poprawę na gruncie konstytucji skoro już sięgamy do historii na gruncie konstytucji 1952 roku konstytucji PRL ta kwestia stosunków prawa Międzynarodowego prawa krajowego nie była uregulowana regulacja pojawiła się dopiero w małej konstytucji, a tak naprawdę projektowana w roku 1990 siódmy i koło jest bardzo istotna cezura ta regulacja jest dosyć kompleksowa zawiera pewne luki, ale generalnie rzecz biorąc pozwala na ukształtowanie określenie i ukształtowanie stosunku tych porządków prawnych i ja chciałbym powiedzieć kiedy, dziękując ta po pierwsze nie ulega wątpliwości, że określenie pozycji prawa Międzynarodowego w stosunku do prawa krajowego, a jest domeną prawa konstytucyjne to określa każdorazowo konstytucja danego państwa i państwo Sejm wybiera sposób w jaki prawo międzynarodowe obowiązuje jest stosowane w prawie krajowym natomiast prawo międzynarodowe wymaga tak naprawdę te tylko 2 elementów URE i te regulacje międzynarodowe prawne są dosyć ogólne, a prawo międzynarodowe mówi umów czy zobowiązań międzynarodowych należy dotrzymywać, a nie zawiera żadnych dalszych wskazówek co państwa mają zrobić, żeby wywiązać z tego zobowiązania natomiast drugi element jest dużo ważniejszy i nie do końca pasa zdajemy sprawę wagi tego stwierdzenia mianowicie już okresie międzywojennym sądy międzynarodowe mówiły, że żadne państwo nie może powoływać się na regulacje prawa krajowego wewnętrznego bezwzględna i a rząd państwo nie może powoływać swoje prawo do wnętrza po to, żeby usprawiedliwić niewywiązywanie się ze zobowiązań międzynarodowych w ja myślę, że to jest kluczowe stwierdzenie dla naszych dzisiejszych rozważań no tak, ale to zawsze można powiedzieć, że to było dawno nieprawda, kiedy zmieniło się od tego czasu dlaczego mielibyśmy się do tego stosować panie redaktorze jest co najmniej kilka powodu po pierwsze z całą pewnością się zmienił to jest trochę tak, gdybyśmy zawierali jakąś umowę prawa krajowego umowę sprzedaży samochodu ma i to umowa sprzedaży samochodu przy zawieramy z naszym partnerem ma na dole małym i literkami klauzule strony zastrzegają sobie, że mogą nie wywiązać ze zajęło przy tym naprawdę to ta zasada, która jest znana od czasów rzymskich jako Acta sunt servanda pytają zmieniłem trochę zmodyfikowała obliga w ciążę stąd c Wandę jest podstawą każdego porządku prawnego no, jeżeli strony danego stosunku prawnego wchodzą w jakiś wspólny stosunek muszą liczyć na to, że partner druga strona w tym stosunku prawnym zamierza dobrej wierze wykonać swoje zobowiązanie, a po drugie mamy jest niestety niestety klauzulę umowną, która potwierdza zakaz powoływania się na prawo krajowe takich podstawowych aktem prawnym, który reguluje postępowanie państw jeśli chodzi o zobowiązania międzynarodowe jest konwencja wiedeńska o prawie traktatów to jest tendencja w 1969 roku, która bardzo dużej mierze stanowi kodyfikacja prawa zwyczajowe to, czyli tego, które państwa kierowały się na przestrzeni dziesiątek setek la i ona mówi wyraźnie nie wolno powoływać na prawo krajowe jako usprawiedliwienie niewykonywania zobowiązań międzynarodowych to zresztą potwierdzili też wasz Trybunał Konstytucyjny w taki trochę bardziej rozbudowanej obie mam nadzieję, że do tego jeszcze wrócić na atak, ale premier krzyczy, ale konstytucja konstytucja to jest dla nas najważniejsze, że nikt nie będzie nic nie będzie stało wyżej niż konstytucja tak teraz panie redaktorze to jest nasza pani to jest prawda ta, jeżeli czytamy konstytucję bierzemy pierwszy rozdział tytułowi te, które są określone zasady funkcjonowania państwa i tam znajdujemy rzeczywiście przepis art. 8 ust. 1 jak nigdy się uczy na pamięć aktów prawnych, ale ten numer numer ABA miasto konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej polskiej tylko, że premier mówiąc to zresztą nie tylko premier, bo to powtarza również Trybunał Konstytucyjny ustami i sędziego sprawozdawcy Piotrowicza w, a zapomina o tym, że każdy przepis aktu prawnego jest powiązany z innymi regulacjami prawnymi nie możemy wypreparować 1 przepisu i budować całą konstrukcję prawną funkcjonowania systemu prawnego na podstawie tej 1 normy wynikającej z procesu to jest niestety przykro mówić to jest niestety bardzo powszechny błąd organów stosowania prawa również sądów, że liczą na to, że ABS MSR ten przepis wy interpretujemy go literalnie gramatycznie tak jak został zapisany i w związku z tym bierzemy pod uwagę funkcji, którą ten przepis pełni w systemie prawa, a jeżeli popatrzymy na art. 8 to zaraz potem przepisie mamy art. 9 przyp mówi Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego prawa międzynarodowe, a państwa to oznacza, że jeżeli weźmiemy art. 8 będziemy próbowali powołać ten art. 8 po to, żeby nie wywiązać ze zobowiązań unijnych w tym momencie ograniczamy się, bo obowiązek taki, o ile automatycznie tym samym narusza art. 9, jeżeli Trybunał Konstytucyjny mówi nie będziemy stosować prawa unijnego, bo konstytucja jest najwyższym prawem to automatycznie ten sam Trybunał Konstytucyjny łamie art. 9 no dobrze panie profesorze to jest bardzo interesujące co pan mówi to pokazuje pan, że oprócz litery prawa jesteście duch prawa i oczywiście, że przepisy prawa często są powiązane z taką w takiej sieci takie łańcuchy i trzeba wydać regulamin telefon zawsze opowiadam cudownie, ale po informacjach spróbujmy spojrzeć trochę inaczej informację, że kilka minut od relacji pomiędzy konstytucją polskim systemem prawnym, a umowami międzynarodowymi opowiada pan prof. Władysław Czapliński z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk informację o dziesiątej 20 po informacjach wracamy do programu off czarek czarek relacji pomiędzy prawem krajowym, a umowami międzynarodowymi czy prawem unijnym opowiada dzisiaj pan prof. Władysław Czapliński z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk przed informacjami opowiada pan o tym skomplikowanym łańcuchu wzajemnych wzajemnych zależności, ale także o tym, że konstytucja właśnie czasami wydaje się, że w takich sytuacjach nie jest jednoznaczna albo teraz wybranie 1 artykułu stoi sprzeczności z drugim i vice versa, ale mnie też mam wrażenie panie profesorze, że wielu ekspertów od kilku ładnych lat wypowiada się trochę tak jak by nie zauważyli, że coś zmieniło na świecie przejmie w Polsce zmieniło się to, że obecna takim się wydaje obowiązująca doktryna prawna pewnie da się streścić w kilku zdaniach, czyli to jest prawem co uznamy, że na dzień dzisiejszy z prawem, a tak długo jak mamy dostęp do resortów siłowych no to możecie też swoje eksperckie opinie publikować wcielał się podoba to prawda niestety muszę panu przyznać rację, ale nie zmienia postać rzeczy normy prawne czy prawo, ale jako system obowiązuje to, że jest ono naruszane nie przesądza jeszcze o tym, że ono nagle zostaje wyrzucony z naszej świadomości i w musimy liczyć z tym mówił w liczbie mnogiej w tym momencie wszyscy musimy się liczyć z tym, że naruszenia prawa będą pociągały za sobą określone konsekwencje ja wiem mówię od razu, że muszą być jakieś niezwykle ciężkie konsekwencje karne ta, chociaż dla większości osób prawdopodobnie forma odpowiedzialności za naruszenie prawa łączy się odpowiedzialnością karną, ale jajka mogą być różne inna różne inne działania, która go będą nasz opieka cały jako o właśnie następstwo naruszenia prawa ale, ale to Zabrze bardzo dramatycznie panie profesorze, a gdy, gdybym tak zapytać o szczegóły to znaczy jakie konsekwencje mogą ponieść osoby, które mówiąc krótko nie szanują prawa albo łamią je po prostu bezkarnie, gdyby miało dojść do zmiany sytuacji, że pojawią się władze, które to prawo będą szanowały będą postęp auto, jakie konsekwencje mam wrażenie, że ten brak, a może inaczej bezkarność nawet w powiedzmy w przyszłości, o której niektórzy mówią, że nadejdzie taki dzień kiedy, a czym was dobrze na czym miałby polegać rozliczenia, a to jest bardzo dobre i trudne pytanie, bo wszystkie konsekwencje będziemy musieli sobie układać, a pierwsze to będą pewne konsekwencje w stosunku do społeczności międzynarodowej szeroko rozumiany będziemy musieli przywrócić stan zgodny z prawem, a międzynarodowym europejskim druga grupa konsekwencji to będą konsekwencje dla wewnętrznego systemu prawnego, a i, żeby to z ilustrować dlaczego, dlaczego o takie konsekwencje mogą prowadzić wg uchwały Sądu Najwyższego o tai styczniowej w wyroki ferowane przez osoby, które zasiadają w charakterze sędziów nominacji czy polecenia krajowej rady sądownictwa działającej w nowym kształcie w zasadzie powinny być uznane za nieistniejące wam to teraz wyobraźmy sobie co to będzie były, jakie będą konsekwencje tego dla zestawu prawnego znalezienie tutaj jakiś jakiejś jego tak Formuły naprawienia tego stanu prawnego przywrócenia restytucja mówią prawnicy stanu zgodnego z prawem może być bardzo trudno panie profesorze prawa tak mówi pan konsekwencje dla systemu, a ja się wiele konsekwencji albo ochroni kraj to przy bardzo jak ja, dlatego że w Polskim systemie prawdę i politycznym w gruncie rzeczy nie zdarzyła się chyba sytuacja, w której ktokolwiek poniósłby konsekwencje za naruszenia prawa i ja nie potrafię przesądzić o tym jakie działania powinny zostać odjęte to stosunkowo łatwo możemy określić jedno drugie trzecie działanie jako naruszenie kodeksu karnego nadużycie władzy, a przy natomiast jakiś sposób zrealizować tę odpowiedzialność także zupełnie inna sprawa to jest zajęcie jest dla tematyka prawa, a raczej dla polityki karnej państwa, a czy zgodziłby się pan panie profesorze taką moją tezą, że nawet, jeżeli w Polsce zmieni się władza na taką, która będzie prawa przestrzegać to osoby, które dzisiaj łamią prawo nie poniosą żadnych konsekwencji nie chciałbym być złym prorokiem nie nieprawda to jest taka propozycja, bo no i padnie, bo zasadą jest za każde naruszenie prawa pociąga za sobą odpowiedzialny to jest ogólna zasada prawa, która jest znana jest z czasów rzymskich, a i ja bym powiedział PS potwornie demoralizujące perspektywa tego, że można zrobić wszystko i ponieść za to absolutnie żadnych konsekwencji co prawda, ale może to jest w takim razie kamyczek do ogródka twórców KON dzisiaj obowiązującej konstytucji albo tych, którzy sprawowali władzę przed przed ostatnimi wyborami, że może byli zbyt krótkowzroczni nie przewidzieli w euro, że natura ludzka pewną może być jeszcze tam są 2 różne rzeczy pierwsza sprawa to jest kwestia konstytucji i mechanizmów zapewnienia przestrzegania prawa, dlatego że w gruncie rzeczy stanowienie prawa w dużej mierze zakłada, że ludzie będą tego prawa przestrzegać oczywiście są pewne wymogi, które są związane to prawo powinno odpowiadać naszym wyobrażeniom etycznym 2 nasze wyobrażenia politycznym naszym wyobrażeniom religię, a ideałem jest oczywiście, że prawo jest stanowione w taki sposób, że znakomita większość obywateli będzie go przestrzegać natomiast i to co trudno jest nikt nie przewidział tego że, że znajdą się ludzie, którzy będą łamać konstytucję, a naprawdę i będą to robić będą robić pełną premedytacją panie profesorze, ale za to bardzo tak przepraszam nie bardzo proszę tylko pomyślę sobie, że nikt nie przewidział nie wiem być może lata 21900 trudno bo, ale lata, czyli mający 181939 nie były jakimś jakąś podpowiedzią to bardzo trudno powiedzieć, dlatego że z kolei potem między rokiem 1940 czwarty, a osiemdziesiątym dziewiątym miejscu zupełnie inny zestaw, który teoretycznie założenia opiera się zupełnie innych zasadach lata natomiast w roku osiemdziesiątym dziewiątym wydawało się, że istnieje zgoda co do tego, że budujemy także nowy model państwo by ten model państwa będzie oparty na demokracji liberalnej ja w ogóle nie wiem czy można mówić o demokracji liberalnej, bo demokracja, która zaczyna mieć przymiotnik przestaje być demokracji w, więc budujemy demokratyczne państwo praw, a jesteśmy co do tego zgodni zakładamy, że wszyscy, czyli zarówno wyborcy jak i politycy, których ci wyborcy wybierają będą kierowali piłkę z zasadami prawa i przewidzieliśmy w skład tego że, wykorzystując zwykłą większość w parlamencie można prawem kaduka w istocie doprowadzić do nowelizacji konstytucji nowelizacja modyfikacji prawda i to bardziej formalna w nowelizacji, ale i to, żeby tę konstytucję odłoży, a to nie dziwi panie profesorze, bo to jest takie powiedzenie nie ufamy obywatelom no bo bardzo jasno np. w kodeksie karnym mówimy za takie wykroczenie grozi taka kara za takie przestępstwo grozi taka kara nie jest napisane nie wiem nie zabijaj nieco załóż tylko są jest sankcja także za czyn zabroniony jest przewidziana sankcja, jeżeli chodzi o osoby, które mają zarządzać tym całym organizmem to mówimy no dobra to nie powinniście robić tego powinniście robić to i uwaga trzymamy kciuki i paluszki zaciśnięte, żeby się udało żadnych sankcji żadnych otrzymywać będzie powiedział to wróci do browaru panie profesja, ale to wróćmy do tego wątku po informacjach i profesorze pan prof. Władysław Czapliński z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk jest gościem dzisiejszej audycji informację dziesiąty 40 po informacjach wracamy do programu Owczarek po wcale dzisiaj prawie międzynarodowym, ale też o odpowiedzialności albo braku tejże za łamanie prawa rozmawiał pan prof. Władysławem Czaplińskim Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk czasem sobie siedzę panie profesorze myślę o różnych instytucjach ważnych, które funkcjonują albo nie funkcjonują w Polskim systemie prawnym i zastanawia mnie beztroska polityków Trybunał stanu panie profesorze, a no jeden z najważniejszych organów władzy sądowniczej w Polsce z skonstruowany tak myślę tutaj o ustawodawstwie, którego dotyczy, aby nigdy nie zadziałał i nadaje się najlepiej do tego, aby politycy różnych opcji przekrzykiwali się od czasu do czasu mówiąc pod Trybunał stanu wysłać tego jak my wygramy to Trybunał stanu zajmie się tymi lub tamtymi właściwie do niczego więcej się nie nadaje, dlaczego dlatego, że cała konstrukcja tego jednego z najważniejszych organów władzy sądowniczej jest taka, żeby on nigdy nie zadziała niema takiej opcji, żeby zadziałał, więc proszę powiedzieć panie profesorze, że to nie demoralizuje przecież zwracał na to uwagę nieraz poprzedni przewodniczący tegoż mówiąc to nie działa, więc skoro nas na samym szczycie mamy instytucje, które nie działa to nie to, że nie działa od roku 5 tylko świetnie działa nikt nigdy nie działa na dobrą sprawę no to się z tym ta wyobraźnia konstytucjonalistów prawników legislatorów polityków, którzy mówią mamy takiego użyję terminu prawniczego babola na samym szczycie w nic nie robimy, ale trzymamy kciuki, że do nikomu nie przyjdzie do głowy to, żeby łamać prawo poczuć bezkarność i pokazać wszystkim międzynarodowy symbol środkowego palca tak ja sam jestem sfrustrowany taką perspektywą to znaczy uważam, że Trybunał stanu został powołany chyba tylko, dlatego że powinien istnieć w konstytucji natomiast nikt poważnie nie zastanawiał się nad tym żeby, żeby pociągnąć kogokolwiek do odpowiedzialności zresztą jak Upson na wkład, a wykolejony skład Trybunału stanu powoływane to mam wrażenie, że to jest zdecydowanie instytucja polityczna, a i to dużo większym stopniu niż Trybunał Konstytucyjny oto dajemy sobie sprawę z tego, że Trybunał Konstytucyjny zawsze pełnił jakąś funkcję polityczną, ale jednocześnie kryteria wyboru sędziów były wyśrubowane natomiast ja nie widzę, żeby tego rodzaju kryteria były wiodąca przy powoływaniu Trybunał stanu, więc Trybunał stanu to nie jest rozwiązanie, jeżeli pan, bo o komu chciałby koniecznie o pociągnąć do odpowiedzialności sprawców ciasta, aby to musimy powiedzieć wyraźnie chodzi o jakieś tam naruszenia prawa to niejednokrotnie bardzo poważne przestępstwo, które możemy sobie, które możemy sobie przyporządkować do odpowiednich przepisów kodeksu karnego to uważam, że powinna zostać wyegzekwowana odpowiedzialność karna tutaj oczywiście przez kogo może być w wielu przypadkach immunitet parlamentarny a, toteż mówi nie chodzi o to, żeby znieść immunitet parlamentarny, bo to jest bardzo istotna gwarancja dla o dla członków parlamentu, a gwarantująca im np. swobodę wypowiedź a, ale absolutnie immunitet parlamentarny nie może służyć jako ochrona przeciw przed odpowiedzialnością karną, a tę odpowiedzialność karną możemy sobie wyobrazić no no bardzo szerokim zakresie oczywiście, jeżeli będzie sprawnie działająca prokuratora prokuratura niezawisły sąd mianowicie reklamy zamieszczane w gazetach, które nie cieszą się największą poczytnością to nie jest przykład działania na szkodę spółki, więc jak długie to na zakres tej odpowiedzialności formą jej egzekwowania nadarzy się bardzo dobrze zastanowić, ale właśnie tym lepiej się zastanowić, żebyśmy nie mieli nigdy więcej takich myśmy musieli prowadzić takich rozmów jak nasza w tej chwili na noc właściwie czemu służy przecież wszyscy się z tego śmieją no dobrze zabrzanie ani nie nie powinniście się byli zastanawiać w ślad w latach nie wiem 8953 w mój Boże no tak 20 lat pomiędzy 150018 039 tak taka cały okres po czterdziestym piątym roku i ze mną z powodu ustawodawcy doszli do wniosku człowiek jest natury dobry, jeżeli nie będzie żadnych sankcji np. za opublikowanie wyroku nie powoływanie nieodebranie przygód to na pewno człowiek, który z natury dobry będzie przez konie, a nie zgadzam się panie redaktorze przecież my mamy w realizowanych konkretne przestępstwa urzędnicza, a i zaniechanie dokonania pewnych czynności jest karane na podstawie kodeksu karnego pytanie tylko dlatego to nie jest egzekwowane, ale to nie jest pytanie to prawników ojców konstytucji przy pan te bardziej pytanie do prokuratora generalnego, dlaczego prokuratura odmawia wszczynania postępowań w sprawach, które powszechnym odczuciu są niezgodne z prawem karnym, czyli nie nie czuje pan, że zabrakło fantazji wyobraźni, a może wiara człowieka była zbyt silne może by może wiara wiara człowieka była zbyt silna może ojcowie konstytucji uważali, że ludzie są na to, że do znaku by dobrze, a bardzo bym chciał dzielić z nimi tę wiarę, a być może to, ale trudno jest zakładać właściwie zakładać, że cały system prawny będzie wprowadzał do represji karnej, czyli trzymamy kciuki tak można by rzec tworzone prawo, ale trzymamy kciuki nie, bo rozumiem, jakby zgadza się z tym co pan mówi tylko pytanie brzmi, dlaczego mamy w takim razie prawo testowe tak, czyli dla nas zwykłych szaraków jest kodeks karny z jasnymi sankcjami dla tych, którzy nami zarządzają no tak niejasne przepisy albo jasne, ale bez konsekwencji panie redaktorze, ale znowu to nie jest kwestia regulacji prawnej to jest kwestia polityki państwa ba czy pod pojęciem państwa rozumianą targany wszystkie po kolei organy państwa ja SA jasność podejmuje określoną decyzję w stosunku do osób nie wszczynamy postępowań karnych dla tak, ale nikt nie wymyślił wentyl bezpieczeństwa, jeżeli pan spojrzy na święta profesorze na system polityczny Stanów zjednoczonych nie model wskazywała wyłaniania prezydenta tak no to mamy taki wentyl bezpieczeństwa czy tych elektorów, którzy w w Zakopanem naprawdę momencie wielu myślało, że ten moment nastąpił po wyborze Donalda Trumpa przed można tam, ale mogą powiedzieć wyborcy głosowali tak głosy elektorskie są takie, ale Kolegium jednak zdecydował inaczej mamy swoisty wentyl bezpieczeństwa, a u nas, ale ktoś zapomniał Wenta ma ktoś wentyl zapomniał jest nie pani redaktor ja myślę, że to jest inna sprawa, jeżeli mówimy o systemie amerykańskim ich i w dużej mierze na skład o systemie niemieckim i porównujemy jest systemem Polski Stanów zjednoczonych mamy niezależnych prokuratorów, którzy są w stanie wszcząć postępowanie przeciwko urzędującemu postęp prezydentowi, nawet jeżeli jego minister sprawiedliwości odsądzali od ścigały pan prokurator wszczyna postępowanie prowadzi postępowanie, więc jest taka instytucja, którą nazwał urząd ochrony konstytucji urząd ochrony konstytucji jest w stanie wszcząć postępowanie przeciwko każdemu to dopuszcza się przestępstw przeciwko państwu Marze wierszy tyle przykładnie za wiedzą po to, czego tak mi brakuje przepraszam skończy proszę ważniejszy dlatego brakuje polskim systemie prawnym to niezależna prokuratura w taka, która będzie nie będzie kierowała się przesłankami politycznymi w no dobrze panie profesorze bardzo bardzo dziękuję ja wiem pan ma po poczucie niedosytu nie mam poczucie niedosytu to wszystko nie jest tak jak, jakbyśmy chcieli ba, a chcielibyśmy, żeby było jak najlepiej dla nas właśnie, ale bardzo dziękuję za to, że pan pokazał też różne inne aspekty tej sytuacji, w której przyszło nam funkcjonować pan prof. Władysław Czapliński z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk opowiada dzisiaj relacjach pomiędzy prawem konstytucyjnym umowami międzynarodowymi zobowiązaniami międzynarodowymi państwa, a prawem krajowym, ale też wybraliśmy się na poletko związane w ogóle z praworządnością odpowiedzialnością lub bezkarnością informację, że kilka minut o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA