REKLAMA

Lewicowość i prawicowość. Jakie wartości i przekonania podziela młodzież?

Połączenie
Data emisji:
2021-04-21 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
lub łączenie i 1322 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest prof. Radosław Malecki z Instytutu nauk o polityce administracji na Uniwersytecie pedagogicznym w Krakowie dzień dobry dzień dobry autor bardzo ciekawej próby pogłębienia właściwie można by tak powiedzieć badania boksu z marca to takie słynne badanie szeroko komentowane rozmaitych gremiach początku marca, kiedy to teoretycznie można powiedzieć z tego co trzeba zbadał wychodziłoby, że młodzież zaczyna Rozwiń » skręcać w lewo to zostało tak mocno zaprezentowane w mediach z lewicą utożsamia się aż 40% z nich wobec 22% wśród młodych mężczyzn tak wynikało z komunikatu trzeba teraz czytam fragment gazety prawnej pan postanowił się temu przyjrzeć uważniej, dlaczego tamto badanie wzbudziło jakiegoś rodzaju na poziomie ktoś mówi z końca, czyli podejrzliwość w panu może nie podejrzliwość natomiast tamto badanie dotykał tylko by powierzchni samego problemu, dlatego że badania CBOS dowiedzieliśmy się w jaki sposób auto identyfikuję się może ludzie na takiej klasycznej osi lewica prawica natomiast w zasadzie nie nie zyskaliśmy wiedzę na temat tego, jakie konkretne poglądy czy młodzi ludzie posiadają stąd to badania które, którego nie należy też traktować jako właśnie kategoria takiego klasycznym sondaży, bo już spotkałem się z takim odbiorem, że na podstawie tego dają badania możemy ocenić w jaki sposób te poglądy się rozkładają młode młodym pokoleniu ten cel był zupełnie inne cele celem było przede wszystkim zdiagnozowanie bez skali spójności pomiędzy właśnie tymi samo identyfikacja i na skali lewica prawica i konkretnymi poglądami czy nie zna jednak najprościej przed czy osoby deklarujące się jako lewicowe mają rzeczywiście lewicowe poglądy czasem deklarujący się jako prawicowe mają też prawicowe poglądy, czyli trochę miałem powiedzieć, że trochę to było o tym, żeby sprawdzić co w zasadzie ludzie rozumieją przez te pojęcia, kiedy mówią lewica prawica, zwłaszcza ci, którzy deklarują taką takie sympatie tak może nie wprost rzeczywiście mamy pytaliśmy właśnie zadaliśmy takie pytania bezpośrednio dla siebie lewica, a czym jest prawica ale, ale są dawaliśmy opinię szeregu takich kwestii problemowych byśmy powiedzieli, które odzwierciedlają pewne wartości i interesy lewicowe prawicowe czy życie specyficznego narzędzia, jakim jest taka będzie punktowa skala, na której można było się powiedzieć zajęte lub drugim poglądem, który umownie odzwierciedla lewicowy bądź prawicowy punkt widzenia, bo to nie tylko chodziło tutaj kwestie światopoglądowe, ale także ten reset jako komisja ja rozumiem, że trzeba pamiętać też o ograniczeniu pewnej metody przyjętej przez was to znaczy to jest po pierwsze, tylko 500 osób 500 studentów, a po drugie, właśnie to jest kwestionariusza zsyłane do studenckich kół naukowych działających na uczelniach w Polsce 16 ośrodków akademickich, czyli rozumiem, że bardzo specyficzną grupę jednak badacze także osobiście zajmuje się badaniem poglądów studentów postaw studentów kultury politycznej też by specjalizuje natomiast natomiast dlatego też by na to badanie trzeba popatrzeć przy, przyjmując te wszystkie ograniczenia, o których pan redaktor tutaj tutaj mówi zresztą dało pisze też więcej metodologii NATO zwraca uwagę też tutaj podkreślam, że to nie jest klasyczny są też tutaj prawdę tt reprezentatywność tyle samo tak bardzo potrzebna do tego, żeby sprawdzić czy rzeczywiście spójność pomiędzy samą deklaracją na skali lewica prawica taki będzie punktowej Anda tutaj zadawaliśmy takie pytania proszę się określić prawa na tej skali od 151 to jest lewica piątka to jest prawica to jest pewne taka, że tak, więc wariacja na temat tego co zrobił, bo trochę inaczej diagnozuje te same identyfikacja mniej więcej to samo, choć tych prac, czyli kim jesteś, jakie masz poglądy lewicowe prawicowe, a potem cała seria rozmaitych pytań w zasadzie 3 takich 3 takich kategoriach dotyczących zarówno kwestii ekonomicznych światopoglądowych społecznej przy tak związanych ze społeczeństwem gospodarką i dotyczących takiej bieżącej bieżącej polityki, ale również tak bardziej bardziej ogólnie te kwestie były były fundowane z te cięcia by te 500 osób które, które zasiliły próbę problemem wciąż wydaje się, że jest wystarczająca liczba, żeby przetestować taką hipotezę dotyczącą tego jak bardzo spójne poglądy samo, więc wakacjami są niewątpliwie rzeczywiście z tej grupy którą, która odpowiedziała na ankietę no mamy taki obraz, że prawie 56% respondentów deklaruje się jako osoby o poglądach lewicowych 23 centrowych 21 prawicowych, jeżeli spojrzeć na politykę to można chyba powiedzieć taką dużą dozą pewności, że się nie podoba to co się w tym momencie dzieje politycznie uważają, że to jest pogorszenie sytuacji politycznej pogorszenie sytuacji w kraju i tutaj rzeczywiście chcieliby radykalnej zmiany to jest mam wrażenie te akurat, jeżeli popatrzeć na te odpowiedzi to tutaj taki obraz dość wyraźne dużo ciekawiej szeroka, gdyż przejdzie do ekonomii prawda tak czy ekonomia ten bardzo polaryzuje, bo wydaje mi się, że z tego badania, bo też wyciągnęliśmy taki wniosek o polaryzacji orientacji biologicznych wśród młodzieży czy przerastał ten odsetek aut definicji lewicowych i prawicowych jednocześnie spadała identyfikacja z centrum, ale także spadał odsetek tych osób, które wcześniej uciekały odpowiedzi tak odpowiedziało trudno powiedzieć teraz, kiedy zaczynałem, gdy przyglądać bliżej konkretnym poglądom ta koloryzacja bardzo widoczna jak jeden z głównych wniosków, które można wyciągnąć dotyczyły wasze w jakiej Ross oraz w warstwie dnia szczególnych kwestiach światopoglądowych to znaczy, że widzimy bardzo wyraźnie, że te osoby, które na samym początku zadeklarowały swój świat, tworząc swoje swojej orientacji ideologicznej jako lewicową to bardzo często by na tej skali 5 punktowej wybierają te najbardziej zdecydowane zdecydowania opcje tak to 1 prawa, czyli tutaj bardzo silnie ale jakby opisują ten temat ten swoje lewicowe zdecydowanie byśmy powiedzieli nam szczególnie w tych kwestiach światopoglądowych osoby deklarujące się jako prawicowe po przeciwnej stronie tej skali najczęściej się najczęściej się lokują daczy żeby, wybierając piątki natomiast oczywiście samego badania samo badanie potwierdziło wiele wiele takich sieci intuicyjnych stereotypach poglądów na temat na temat identyfikacji na skali lewica prawica z pewnością z pewnością te identyfikacje z wpisuje się taki spodziewane schemat to jest jakby moim zdaniem też czym wartość wartość dodana tego tego badania, czyli osoby, ale identyfikacja zarówno lewicowe rzeki prawicowych wskazują poglądy bliższe lewemu prawicy ten prawem biegunami zaskarża osoby identyfikacja centrowych też trójka wskazująca odzyskali definiowany jako osoby o poglądach centrowych najczęściej jak też konkretnych poglądów lokowali się pomiędzy trybunami radni prawa najczęściej czyje poglądy takie umiarkowane tak często w takich dyskusjach na temat poglądów młodzieży ich postaw słyszał pan minister słyszał takim takie głosy gminy lekceważący rzeczy może ludzie tego nie rozumieją czym jest lewica czym jest prawica została pytanie traktujemy poważnie tymczasem właśnie widać ta spójność tutaj, czyli osoby, które twierdzą czasem o sobie że, że są lewicowe to rzeczywiście tutaj wielu kwestii, aczkolwiek są pewne pewne wyjątki odzwierciedlają ten lewicowy punkt widzenia czy tę orientację polityczną także konkretnych swoich poglądach podobnie po prawej stronie podobnie w centrum akty te osoby o poglądach centrowych bardzo często przyjmują takie jak 3 deklarują takie poglądy wyraźnie umiarkowane, ale jeżeli mielibyśmy to opisać żeby, które z tych poglądów rzeczywiście uzyskują taki dominujące czy aby to nazwać rzeczy, które rzeczywiście zyskują duże poparcie tak powiem większość respondentów to jest parę takich punktów, które są bardzo mocno Rączka ekologia prawda to jest bardzo mocno zaznaczone w w tych odpowiedział, że są zdecydowanie bardziej zaniepokojeni zmianami klimatycznymi chyba niż tzw. ogół nie są też dużo bardziej tolerancyjni tak zgadzam się z tym rad jak też wyniki samego badania należałoby właśnie rozpatrywać przez przez pryzmat tego podziału na te 3 kategorie lewica prawica centrum tak ja jako zwykły sondaż nie należy traktować zatem ich nie poszedł w tym kierunku, żeby stwierdzić, że tutaj z rozkład odpowiedzi nieco inne niż starszym pokoleniu, aczkolwiek oczywiście z mojej wiedzy wynika, że nie jest na tyle samo badanie nie uprawnia nas ten natomiast widzimy, że niezależnie od tego czy te same osoby, które deklarują się jako lewica lewicowe prawicowe czy centrowe, a dominuje wśród średnich jak pogląd na bardzo podobnym poziomie to możemy powiedzieć, że rzeczywiście to jest kwestia, która w niewielkim stopniu polaryzuje młodych ludzi, a większe straty właśnie łączy te z pewnością są takie kwestie ekologia, czyli młodzi ludzie niezależnie od tego będzie się ulokują na skali takiej wartości reorientacji biologicznych lewica prawica to bardzo podobnie są przywiązani bardzo podobnym poziomie są przywiązani do takich działań związanych z ochrony środowiska tak one bardzo, ale Realem wspólnie odpowiadają takich kwestiach dotyczących konieczności wdrożenia bardziej ekologicznych źródeł źródeł energii to są te kwestie polityczne, ale do tego, aby patrzeć też pewnym dystansem uciekała takich upraszcza uproszczonych interpretacji także oni są bardzo wyraźnie akcentują konieczność zmiany polityczne tak, bo tutaj oczywiście sama poglądzie prawicowym inaczej może rozumieć pojęcie zmiany niż osoba o poglądzie lewicowe szczególnie, jeżeli popatrzymy na preferencje wyborcze to to to należałoby, jakby wziąć pod uwagę natomiast to coś na pewno łączy takim negatywne nastroje społeczne czy są w większości niezależnie może, ale orientacji ideologicznej przeciw decyzji twierdzą, że sytuacja zmierza w złym kierunku każdy może dlatego należy zmienić ktoś powiedzieliśmy ja chciałem zwrócić uwagę na takie elementy, które mam wrażenie łączą w ogóle tych odpowiadających NATO ankietę w ogóle można wypowiedzieć globalnymi trendami jeśli chodzi o poglądy najmłodszych osób to w stanach Zjednoczonych to jest dobrze widać znaczy bardzo duża tolerancja myśli jeśli chodzi o kwestie obyczajowe bardzo duża empatia i wyrozumiałości względem mniej sytuacji mniejszości seksualnych to też tutaj zaznacza raczej powiedział takie laickie przekonania to znaczy dystans wobec religii no bardzo różne cechy jeśli się jak zastanowimy nad tym poważnie to bardzo różne podejście do rozwiązań ekonomicznych tutaj nie ma takiej jednoznacznej dominującej postawiłem się pan ze mną zgodzi tak absolutnie zgadzam przykre we wszystkich tych kwestiach realizacji, ale przede wszystkim kontekst regionalny pewnymi problemami kościoła hierarchicznego w Polsce na czym jak spójne z tym w tym o kredyt weźmie spojrzenia na to jak kościół katolicki reaguje na na różnego rodzaju skandale seksualne jeśli chodzi o finansowaniu kościoła podobnie jeśli chodzi o tolerancji, który pan redaktor mówi zgadzam się tutaj szczególnie, kiedy pytamy innych kwestii dotyczącej roli szkoły czy inaczej uczyć posłuszeństwa czy raczej powinna kształcić kierunku postaw tolerancyjnych to tutaj również niezależnie od RC lewicowości prawicowości tych naszych respondentów oni są dosyć dosyć podobne szkody te tendencje są tam są tam zauważalny które, które różnicują te 2 grube, ale nie tak silne wielu takich kwestiach światopoglądowych, które chciałyby podpalane też dodatkowo przez elity polityczne przez partie polityczne jest takim głównym głównym problemem, które zyskują ogniskują naszą uwagę np. w kampaniach w kampaniach wyborczych czy w ogóle kampania, która ma permanentny charakter notariusze musimy kończyć niestety dziękuję bardzo, prof. Radosław małżeński z Instytutu nauk o polityce administracji Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie był z nami 1336 za chwilę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA