REKLAMA

Rozjazd w postrzeganiu polityki klimatycznej między Bidenem a Dudą

Połączenie
Data emisji:
2021-04-23 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:30 min.
Udostępnij:

"Kiedy Biden mówi o korzyściach z transformacji energetycznej, Polska podkreśla potrzebę powolnych zmian i wymagań sprzed dekady"

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie dziękuję trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest zachwyt pańska wizja Europa dzień dobry dzień dobry dziękuję zaproszenie będziemy rozmawiali o szczycie klimatycznym, który rozpoczął się wczoraj chciałoby się powiedzieć rozpoczął się w stanach rozpoczął się wirtualnie stany są jego organizatorem to jest myślę szczególnie ważne, bo to jest ten symboliczny powrót do porozumienia paryskiego Stanów zjednoczonych i zarazem bardzo odważna Rozwiń » deklaracja redukcja obietnica dążenie do redukcji ja do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 5052% w porównaniu z poziomem 2005 roku ten cel ma być osiągnięty do końca bieżącej dekady i teraz tak, że to jest dużo czy to jest mało ten 2000 piąte to jaki to jest punkt odniesienia na tych bardzo dobre pytanie czy duże to jest mała pewna jest to bardzo duże względem tego, jakie były deklaracje poprzedniego prezydenta i jest jednoznaczna potwierdzenie kierunku rozwoju gospodarki przez nowego prezydenta i jeśli porównujemy to deklaracja np. z deklaracją Unii Europejskiej te są podobne poziomy te różnice kilku procent, bo Unia europejska przyjęła cel redukcji emisji 55% do roku 2030 względem lat dziewięćdziesiątych taki sam cel i punkt odniesienia przy przyjmuje też wielka Brytania i tutaj jednak wielka Brytania wysuwa się w tym tygodniu potwierdzający ambicje na poziomie 78% do końca tej dekady wysuwa się na pozycję lidera, więc jeśli chcesz usuniemy ten punkt odniesienia i które deklarują poszczególne państwa NATO to tutaj wielka Brytania Unia europejska, a następnie stany, ale trzeba zaznaczyć, że to jest wszystko podobnej skali ambicja i podobnej podobna podobną skalę wyzwania i i tutaj pewna nie przeciekała bym się do tego, kto akurat jest tym liderem w tej perspektywie czasowej bardzo ważne jest to, że wszystkie z tych państw wszyscy z tych liderów rozumieją, że ogrom wysiłków inwestycyjnych ogrom zmian musi nastąpić w nas w kolejnej dekadzie działce gdzie, ale przez Czecha ze sobą chciałem zrozumieć lepiej, dlaczego to jest także każdy sobie wybiera punkt w czasie, któremu najbardziej pasuje ci z 2005 wezmą emisję Unia europejska z lat dziewięćdziesiątych jak to jest się, o co chodzi wynika też historycznych kierunków straty łudząc widza najważniejszy, czyli do tej pory wszystkie państwa miały swoje strategie klimatyczne klimatyczne energetyczne i każdy już na tym poziomie miał określone w określony poziom ambicji i do tego się odwołuje ważne jest utrzymanie systematyczności w tych strategiach, czyli nie tyle spóźnienie pomiędzy poszczególnymi krajami o utrzymanie stałego poziomu odniesienia w w ramach poszczególnego państwa, jeżeli Unia europejska określa swoją redukcji względem lat dziewięćdziesiątych to ważne jest, żeby utrzyma to zarówno w odniesieniu do lat trzydziestych, jaki do perspektywy 2050 roku, bo wtedy faktycznie możemy śledzić, jaki jest poziom ambicji jak jaki jest status i poziom osiągnięcia tych celów, które wyznaczyliśmy w poprzednich dekadach, więc tutaj nie przed nie przywiązywałem się za bardzo do dotychczas nic pomiędzy państwami one w dużej mierze wynikają z tego jak poszczególni poszczególne państwa w poprzednich dekadach wyznaczały te cele jak wyznaczały swoje strategie tu jest oczywiście pytanie o to czy za Stanami Zjednoczonymi pójdą następni prawda to jest przede wszystkim pytanie Azję i pytania Chiny myślę, że niesamowicie ważną kwestią jest sam fakt, że na ten szczyt klimatyczny, które zorganizują prezydent Stanów udało się zgromadzić tylu liderów w 1 pokoju wirtualny co prawda ale, ale przy 1 stole rozmawia prezydent Chin prezydent Rosji no do tej pory było wiele wątpliwości czy uda się tych wszystkich przedstawicieli zgromadzić i czy stany odbudują ten swój potencjał przewodniczy przewodniczenia globalnej polityce klimatycznej widać, że to się udało i to można już uznać za jakiś sukces czy Chiny pójdą za zatem kierunki, które wyznaczają stany myślę, że już wiadomo, że do 2006 dziesiątego roku Chiny deklarowały potrzebę osiągnięcia neutralności klimatycznej vide wiadomo, że John Kerry, które jest wysłannikiem prezydenta Bidena udało mu się nawiązać dialog z przedstawicielami Chin i pewne deklaracje dotyczące współpracy pomiędzy państwami na rzecz osiągnięcia tych celów klimatycznych, więc na notę wskazówki, że to jest kierunek rozwoju wszystkich globalnych gospodarek są dosyć dosyć jasne nawet prezydent Rosji, gdzie deklarował ile dni powiedział konkretnych progów, ale zadeklarował bezpośrednio, że będzie dążył i do przedstawienia nowych celów, które będą gdzieś ambitniejsze od celów Unii Europejskiej, więc na trochę tracimy ten argument, który bardzo często lubiliśmy wykorzystywać, że nasze działania nie mają znaczenia skoro globalnej gospodarki te największe znaczenie przełożeniu na emisję nie będą podejmowały działań i one są nadal bierne myślę, że ostatnie wczoraj czy czy też dzisiaj dowiemy się i mamy jednoznaczne przesłanki do tego, że te państwa bardzo aktywnie bardzo szybko zaczęli zaczną wdrażać te działania, a my nadal gdzieś operujemy na starych przesłankach mówi pani my, czyli Polska mówimy my, czyli Polska odwołuje się do do narracji która, które były przedstawiane przez polską prezydencję przed tym szczytem tutaj widać zdecydowane rozjazd w postrzeganiu w ogóle polityki klimatycznej w momencie, kiedy prezydent po 1 rozpoczyna z pewnym tajne, ale też pozostali liderzy rozpoczynają swoje wypowiedzi od przedstawienia korzyści nowych miejsc pracy stabilnej stabilnego zatrudnienia skali nowych inwestycji, jakie przyniesie polityka klimatyczna inwestycji w innowacje ta, a Polska jednocześnie podkreśla konieczność powolnych zmian i dostosowanie się do charakteru historycznego uwarunkowań ekonomicznych z poprzednich dekad to tutaj zdecydowany jest rozjazd wydźwięku w postrzeganiu narracji, gdzie widać, że nie dostrzegamy jeszcze tych korzyści i nie planujemy naszego naszej strategii rozwoju tak, aby móc z nich skorzystać z korzyści niskoemisyjnej transformacji no rzeczywiście warto wspomnieć trochę o tym co się na tym szczycie wydarzyło pani zaznaczyła, że właśnie jego największym osiągnięciem jest to, że te kraje, które mają problem z neutralnością klimatyczną czy w ogóle mają problem z emisjami dwutlenku węgla z emisjami gazów cieplarnianych jednak wzięły w nim udziału mamy tutaj i na czym wziął udział i Władimir Putin i siedzeń PIN, ale też premier Indii Narendra modi, ale też Salman króla Arabii Saudyjskiej, czyli rzeczywiście wszyscy ci można powiedzieć, że to jest chyba osiągnięcie prawda, że już mnie nie ma tego podziału na świat zaniepokojone zmianami klimatycznymi uznający, że coś trzeba zmienić całą resztę, która twierdzi, zwłaszcza biznesem złożyła nadaje się, że ten szczyt zdecydowanie podkreśla z 1 strony mamy deklaracji dotyczących celu neutralności klimatycznej, które gdzieś pojawiło się dzięki temu szczytowi na pewno trzeba docenić w tym tygodniu przyjęty cel neutralności prawo klimatyczne przez Unię europejską, ale też pozostałe kraje, które przed chwilą pan wymieniał do tego są jeszcze te cele, które odnoszą się bezpośrednio do redukcji emisji, ale odnoszą się do polityki klimatycznej, czyli tutaj mówimy np. o deklaracji stanowi o przeznaczeniu 2 000 000 na inwestycje w infrastrukturę dostosowaną do wymogów klimatycznych tak do tych celów klimatycznych mówimy o przeznaczeniu przez poszczególne państwa ogromnych kwot na kraje rozwijające się na pewno nie są to kwoty wystarczające, ale jest to kolejna kolejne sytuacje, gdzie zwiększone ambicje zwiększane są działania na rzecz krajów rozwijających się, które tymi skutkami zmian klimatycznych będą najbardziej dotknięte mamy deklarację ze strony Chin, które będą ograniczać znaczącym stopniu działalność elektrowni opalanych węglem mamy deklarację ze strony Korei, która będzie ograniczać wycofa się z finansowania projektów opartych o paliwa kopalne za granicą, a to to był jeden z większych inwestorów do tej pory, więc myślę, że tutaj tych deklaracji mamy tak naprawdę dużo dużo więcej oprócz tych sztandarowych procentów i jakie będą poszczególne państwa ustalały cele redukcji emisji 2030 roku, więc to tych sukcesów tutaj szczytu na pewno można wymieniać szereg myślę, że ogromnym sukcesem, nawiązując do też przez nich moje wypowiedzi jest reorientacja nie narracji, która jest związana z tym szczytem po raz pierwszy nie mówimy o wyzwaniach po raz pierwszy nie są one głównym tematem raczej zastanawiają się wspólnie liderzy jak skorzystać jak wykorzystać szansę, które wynikają z tej transformacji no, śledząc debatę poświęconą polityce klimatycznej od kilku lat na pewno jest to jeden z niewielu jednak niewielu okazji gdzie, gdy taka transformacja tak generacji jest widoczna i zaczyna coś znaczy co znaczy szanse, jakie są szanse myślę, że odwołujące też do do tej narracji, która była przedstawiona w odniesieniu odbudowy gospodarki po pandemii tutaj polityka klimatyczna i wdrażanie tych działań zgodnie, jakby w odpowiedzi na konieczność osiągnięcia celów porozumienia paryskiego będziemy w stanie odbudować gospodarki, które jest bardziej stabilna odporna na szoki, ale przede wszystkim pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy jakościowych miejsc pracy pozwoli na wdrożenie inwestycji, które wiadomo, że będą odporne na zgodne z ścieżkami rozwoju w perspektywie kolejnych dekad, czyli nie będą to inwestycje krótkotrwałe, a pozwalające na zrównoważony rozwój, więc tutaj można wymieniać szereg korzyści na pewno jeszcze warto wspomnieć o inwestycje innowacje, które Nisko emisyjne technologie tutaj zaczynają dominować ten rynek innowacji i być jednym z kluczowych obszarów inwestycyjnych, więc myślę, że warto zaczęto dostrzegać by jakiś przykład możemy podać tak pięknie brzmi jak taki rozdział jakiegoś tajnego raportu o tym, że czeka nas nowa Zielona gospodarka to się gdzieś udaje 4 dziś udajemy się wszystkie państwa dopiero na początku tej drogi ta to na pewno jest każde każda gospodarek rozpoznaje korzyści dla siebie na pewno wielka Brytania jest doskonałym przykładem jak i transformacja może wyglądać jak można strategie przykuwać ne na działania na skalę rozwoju rolnictwa emisyjnych źródeł energii, więc tutaj przykładów jest naprawdę duża i one są wdrażane i korzyści zaczynają zasilać gospodarkę z drugiej strony by przychody z tego teoretycznego mówienia o korzyściach ekonomicznych też warto wspomnieć o korzyściach dla społeczeństwa, czyli mówimy w Polsce o smogu i o wyzwania związane z zanieczyszczeniem powietrza wdrożenie niskoemisyjnych technologii przedstawienie energetyki energetykę odnawialną na zdecydowanie rozważanym ten problem zanieczyszczenie związanych jak energetyką jest niskiej jakości źródłami energii i pozwoli na poprawę zdrowia wielu mieszkańców w Polsce jednak jest to ogromny problem, więc możemy wymieniać kolejne korzyści niż czysto ekonomiczne, ale też dotyczące jakości życia i w Polsce myślę, że jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego jak zła polityka środowiskowa klimatyczna oddziaływuje na nasze życie i wiemy, którą stronę trzeba ten problem rozwiązać żeby, żeby jakoś się poprawiła, więc nie jest także korzyści są tylko wyłącznie teoretyczne czy tylko wyłącznie ekonomiczne dziękuję bardzo, się pańska wizja Europa była z nami trzynasta 36 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA