REKLAMA

Jak wyglądać będzie przyszłość Europy?

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2021-04-23 23:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
19:12 min.
Udostępnij:

Blisko połowa Europejczyków ufa Unii Europejskiej. To najwyższy poziom zanotowany od wiosny 2008 r. O komentarz do tych danych poprosiliśmy europosła Adama Jarubasa, który tłumaczył też na czym polegać będzie konferencja w sprawie przyszłości Europy.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przedstawia, a teraz gościem audycji pan Adam Jarubas Polskie Stronnictwo Ludowe poseł parlamentu europejskiego komisja ochrony środowiska naturalnego zdrowia publicznego bezpieczeństwa żywności m.in. dobry wieczór dobry wieczór no właśnie dobry wieczór zacznijmy od dobrych wiadomości, bo przecież tyle jest złych krótki komentarz do najnowszego badania Eurostatu, które dzisiaj pojawiło blisko połowa Europejczyków ufa Unii Europejskiej 49% co oznacza wzrost o 6 Rozwiń » punktów procentowych od czasu standardowego badania z lata 2020 roku jest najwyższy poziom notowany od wiosny 2008 i tyle wydają się, że zasługuje to na uwagę no bo tyle nasłuchaliśmy również w Polsce od przedstawicieli rządu i od pana prezesa partii najważniejszej jaka, jaki to porażki doznaje Unia europejska w kontekście zakupów szczepionek itd. na tu proszę jak pan tu z komendy to bardzo dobre dane, bo rzeczywiście pokazują, że entuzjazm dla projektu europejskiego dla dla świadomości tego, że razem można więcej skuteczniej szybciej mimo tego, że pewnie projekt europejski nie jest niem nie jest bez wad, ale jednak ten przykład, który pan przywołał europejskie podejście wspólne podejście do zakupu szczepionek pokazuje, że mimo początkowych problemów, a jednak to było właściwe podejście, że w przeciwnym razie wiele państw takich jak Polska trochę gorzej sytuowanych biedniejszych niż zachodnia Europa pewnie jeszcze do dzisiaj stałoby w kolejce po szczepionki zaś no takie solidarne budowanie projektu powołanie przecież komitetu sterującego z udziałem przedstawicieli wszystkich państw doprowadziły do tego, że dzisiaj możemy liczyć na dostawy szczepionek pewnie byśmy chcieli jeszcze szybciej mieć już całe zabezpieczenie, ale pamiętajmy że, że ten czas oczekiwania na szczepionkę też uwagi na to że, że cały globalny świat, ale Unia też jako cała decydowała się na zamawianiu szczepionek doprowadziło do tego, że ona powstała w rekordowym tempie 10 miesięcy, a i o do tej pory to było kilka lat w przypadku pojawiania się różnego rodzaju wirusów także, a także to pokazuje że, że chyba wbrew takiemu Ruchowi, ale populistyczna, który krąży po Europie też widoczne w Polsce chociażby dyskusja o funduszu odbudowy obywatele po krajów członkowskich Unii, a jednak potrafią czy rozumieją, że integracja jest pewną wartością, której trzeba bronić, bo właśnie to jest dobry moment, aby przejść do ważnego elementu, jaki miał miejsce w mijającym tygodniu w poniedziałek została uruchomiona taka Platforma cyfrowa to jak zawsze w tej chwili odbywa dość uroczyście z przedstawicielami parlamentu europejskiego rady komisji europejskiej chodzi o tę Platformę, która ma być takim kluczowym narzędziem umożliwiającym obywatelom uczestnictwo w konferencji o przyszłości Europy to wszystko właśnie startuje, choć na ten temat już rozmawia właśnie od 2 lat w unii europejskiej na temat tej konferencji wiadomo pandemia to wszystko opóźniała itd. mnie natomiast ciekawi pana opinia na temat tej konferencji, bo ja mam ciągle takie wątpliwości, że żona jest jednak ciągle za słabo zdefiniowana jak ja słyszę, że wszyscy obywatele będą mogli wziąć udział w tej dyskusji to się bowiem jego zalewu różnego rodzaju spotkań i takiego chaosu, którego trudno będzie wydobyć tak naprawdę to co najważniejsze powinno przecież być z takiej konferencji, czyli kilka kluczowych wniosków, którą stronę powinna jeśli integracja europejska, jaki powinien być jej model na najbliższe lata czy rzeczywiście zmierzamy w stronę, żeby nie używać słowa, które straszy wielu polityków federacji czy po prostu rozszerzania kompetencji Unii chociażby nie zdrowotną co się zresztą trochę powoli dzieje co pandemia właśnie pokazała, że chyba warto liczy pan na tę konferencję o przyszłości Europy jako coś co nam rzeczywiście pozwoli o tej Europie pogadać poważnie na pewno sama konferencja jest jakąś jakąś jakimś szukaniem szerszej ba mocniejszej legitymacji dla tych procesów, które się dzieje dzisiaj w Europie jej celem w istocie jest takie mocniejsze zaangażowanie wzmocnienie pozycji obywateli wysłuchanie ich niezależnie od tego czy są euro entuzjastami czy sceptykami, bo słychać było wiele głosów że, że Unia jest zarządzana bardzo technokratyczny bez takiego, a bez takiego ścisłego związku z obywatelami stąd postulat budowania Unii obywateli na pewno skala tej komunikacji z procesu bezprecedensowa bo, a do tej pory funkcjonowały różnego rodzaju panele obywatelskie poszczególnych państwach członkowskich Irlandii chociażby zmiany dotyczące kwestii takich światopoglądowych nastąpiły na na bazie rekomendacji wypracowanych przez panele obywatelskie i tu rzeczywiście mamy takie 2 nurty z 1 strony ta Platforma komunikacyjna tak bardzo oryginalne działanie 24 językach, czyli bez bez barier dostępu dla dla ludzi którzy, którzy chociażby nie posługują się językiem angielskim skupiona wokół wokół głównych tematów czy zmian klimatu środowiska zdrowia gospodarki czy kwestii praworządności bezpieczeństwa czy emigracji, a natomiast równocześnie mają funkcjonować panele obywatelskie w poszczególnych obszarach, które będą dobrane proporcjonalnie będą reprezentatywne, a pod kątem zamieszkania płci wieku statusu społeczno-ekonomicznego czy wykształcenia też młodzież ma mieć tutaj bardzo silne silną reprezentację 13 składu poszczególnych paneli, które będą liczyły po 200 osób to mają być osoby młody także ja mam nadzieję że, zwłaszcza ci młodzi, a powiedzą o tym jak sobie będą jak wyobrażają unie, a i na pewno wiele lekcji płynie też doświadczenia pandemia też pracując w Komisji Środowiska zdrowia publicznego obserwuje jak rośnie znaczenie kwestii zdrowia właśnie pamiętamy, że na zdrowie obszarem kompetencji narodowych krajowych, ale już dzisiaj widać, że chociażby właśnie walka z koronawirusem czy choroby cywilizacyjne to są te wyzwania, z którymi trudno sobie poradzić w pojedynkę stąd właśnie powołana komisja onkologiczna europejski program walki z rakiem czy po raz pierwszy w budżecie fundusz zdrowotne sygnalizują, że być może to jest obszar, gdzie trzeba zacieśnić współpracę może nie od razu uczynić to elementem odpowiedzialności czy przeniesienie odpowiedzialności państw członkowskich na poziomie unijnym, o czym wspomniała trochę kanclerz Angela Merkel natomiast pole do większej współpracy do większego i wymiany doświadczeń wspólnych inicjatyw wspólnych projektów badawczych na pewno jest mam nadzieję, że ten entuzjazm, a którym pan wspomniał, cytując badania Eurostatu przełoży się też na zaangażowanie, a w tę dyskusję głos Polski też będzie tam słyszalne mówi o tym z pewną troską o najbardziej bałem się takiego poczucia zawodu rzeczywiście ludzie wierzą, że mają głos, że chcą coś powiedzieć i żaden głos zostanie usłyszany, ale jednocześnie, że coś z tego wyniknie, kiedy wiele lat temu stworzono konwent dla Europy no on był jednak bardziej sformalizowany tam jak pan pamięta byli przedstawiciele parlamentów rządów również z Polski, mimo że jeszcze nie byliśmy członkiem Unii Europejskiej mieliśmy tam swoje miejsce no ale produktem tego kom pracy tego konwentu miała być konstytucja dla Europy ona jak wiemy przypadła, chociaż traktat lizboński jest prawie wiernym odzwierciedleniem tego tekstu natomiast teraz właściwie mówiło na początku, że w ogóle nie ma co mówić o ewentualnej zmianie traktatów no bo to nikt na to nie pójdzie i że tak się trochę pogadamy na szczęście wspomniana przez pana Angela Merkel mówiąc o tej Unii zdrowotnej w tym tygodniu no powiedziała, że szalenie ważnego, że wybacza również wziąć pod uwagę zmianę traktatu, więc nie zaś o to chodzi, żeby nie spalić trochę tego entuzjazmu, które widać w badaniu, ale trochę takich nadzieję, że rzeczywiście ta konferencja o przyszłości Europy to nie jest jakiś wentyl to nie jest jakiś listek figowy, bo na końcu i tak politycy będą robić swoje kończąc moją trochę przydługą wypowiedź przywołuje tutaj kwestię zresztą bliską PSL-owi przecież komisja europejska zrobiła największy w dziejach wspólnoty konsultacje dotyczące zmiany czasu i kilka milionów ludzi się wypowiedziało miażdżąca przewaga była, żeby przestać zmieniać ten czas potem za 2 czy rządy zablokowały i sprawy nie ma i pewnie ci ludzie, którzy wzięli udział w tym w tym głosowaniu też pan jakieś poczucie zawodu, że ta Unia ma być Unia obywateli mają prawo głosu, ale potem ten głos nie jest najważniejszy no ja mam nadzieję rzeczywiście, obserwując od 1,5 roku prawie 2 lat pracuje w parlamencie europejskim to jest moja pierwsza kadencja widzę, że rzeczywiście te unijne młyny czasem nie bardzo długo, że sam proces decyzyjny w unii przecież bardzo skomplikowane, bo w istocie jest takim takimi permanentnym negocjacjami pomiędzy komisją radą parlamentem, a i bardzo trudno jest uzyskać kompromis natomiast mam nadzieję, że z tej i konferencji wyjdzie taki bardziej co zresztą, o czym powtarzają jej inicjatorzy zarządzający jak ja się określa 3 podmioty te 3 instytucje zarządzające Unia może większym stopniu jest jak sami oni obiecują że, zastrzegając się, że nie mają z góry zamiaru zmieniać traktatów natomiast zobowiązali się do podjęcia działań w wyniku konferencji to taka trochę bardzo ogólna trochę biurokratyczna formułka, ale mam nadzieję doprowadzi do tego, że też, a być może jakoś na ten proces instytucjonalny większym stopniu będą mogli wpływać obywatele chociaż, a zresztą jest bardzo złożony proces i trudno sobie wyobrazić nagle jakieś przełożenie mówiąc kolokwialnie wajchy i większe instytucjonalne usprawnienie Unii natomiast mam nadzieję, że te wnioski, które płyną z tej Platformy komunikacyjnej z tych paneli będzie specjalnie powołana sesja plenarna, która zajmie się tymi sugestiami od obywateli, że to spowoduje że, że jeśli wejdzie taki taki sygnał na co liczycie w kierunku większej integracji w kierunku większej współpracy mniejszej ilości nacjonalizmów, które są rozgrywane pojawiają się od czasu do czasu poszczególnych państwach to to Unia będzie sprawniejsza też, że ci gracze duzi instytucjonalni będą trochę być może się obawiać obywateli to oczywiście kwestia na wielu poziomach również takiej edukacji Obywatelskiej, którą trochę zatraciliśmy na pewno w Polsce, bo najczęściej naszą obecność w unii sprowadzaliśmy jedynie do transferów finansowych takie poczucie bycia obywatelem Europy gdzieś tam na pewno jest dopiero na kolejnym miejscu, ale myślę, że to jest wielka szansa mam nadzieję, że ten entuzjazm przy okazji poradzenia sobie mam nadzieję jest z pandemią spowoduje, że pójdziemy do przodu czasu czekałam jakieś 5 minut nam zostało no, więc nie sposób skorzystać z pana obecności w audycji zapytać o rzeczy, które jako komunikaty prasowe to właściwie nawet można powiedzieć że, że to wszystko było jasne, ale jak się zaczyna trochę więcej na ten temat czytać to taki jasny nie jest no, a to w końcu obszar właśnie pana pracy i zainteresowań mamy tutaj na myśli komisja europejska zadał tutaj komunikat ze środy z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze wstępne porozumienie współ ustawodawców w sprawie europejskiego prawa o klimacie tyle słyszymy od od dawna o polityce klimatycznej w celach, które Unia europejska sobie stawia zresztą przyjęte przez właśnie radę na nas na szczytach różnego rodzaju, więc do, czego potrzebna jest prawo o klimacie przede wszystkim po raz pierwszy, bo do tej pory były to jedynie wytyczne i kompromisowe porozumienia zapisy z posiedzenia ze szczytów unijnych po raz pierwszy, a neutralność klimatyczna jako taki główny cel zostaje zapisana jako wiążące prawo neutralność w 2050 roku, a jest to element polityki Unii, która chce być liderem jeśli chodzi o wysiłki przeciwdziałanie zmianom klimatu Unia chce pociągnąć za sobą globalny świat, bo sama odpowiada jedynie za około 8% emisji dzisiaj, ale cieszą takie deklaracje wczoraj, chociaż pewnie oczekiwalibyśmy więcej od Stanów zjednoczonych, żeby nie było w przeliczeniu na narodzie dziewięćdziesiąte 40% tylko za jak zadeklarował prezydent ba 1, ale nieco więcej Unia ustaliła, że w roku trzydziestym zredukujemy 55% emisji to jest podniesienie dzisiaj jesteśmy najbardziej ambitni na świecie parlament się nieco więcej 60% to jest jakiś element właśnie kompromisu rady rady i parlamentu, ale to i tak oznacza najbardziej ambitny program walki z emisjami ograniczenia efektu cieplarnianego i takiej troski o o przyszłe pokolenia które, które by, aby mogły żyć w niepogorszonym warunkach przyjętą neutralność klimatyczną na poziomie Unii ani krajów członkowskich co o tyle istotne, bo Polska się dopominał tego żeby, żeby to był poziom Unii ani kraju co nie zwalnia z krajów członkowskich w tym Polski jednak tutaj bardzo ambitnych planów krajowych właśnie ograniczania emisji w energetyce to najbardziej Polski dotyczy przemysłu, a transportu czy rolnictwa chociażby no ale toteż daje skutki w postaci dostępu do środków środków na fundusz sprawiedliwej transformacji tutaj jeśli nie zmienimy decyzję o neutralności na poziomie Unii, a nie zgodzimy się na ten poziom krajowy to będziemy korzystać niestety tylko z kołowych dostępnych środków, czyli czy na pewno warto przemyśleć i przyjąć, iż kierunku bardziej ambitnych celów no bo my jesteśmy jedynym krajem, który dla, którego rząd oficjalnie nie mnie nie zgłosił się do tego, że tak byłem w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej 50 tym roku na bruk to jest jakiś element jednak się cały czas polityki krajowej tutaj negocjacji ze związkami, które maksymalnie starają się wydłużyć czas odchodzenia od węgla natomiast myślę że, że ta świadomość tego, że dalsze trwanie po stronie właśnie takiej czarnej umorusany węglem energetyki, którą trzeba tak inwestować, bo pamiętamy pamiętajmy, że w ciągu 10 lat musimy wymienić tak 70% mocy energetycznych w Polsce w związku z tym co już postawić na czyste technologie, a nie kosztować na zbliżone notabene koszty energetyki Węglowej, gdzie dostęp do surowca jest po prostu w Polsce utrudniony coraz bardziej niej coraz mniej opłacalny i chociaż koszty ma koszty dostępu do świadectw uprawniających do emisji rosną z roku na rok dzisiaj jest już ponad 40EUR za tonę co 2, czyli po prostu energetyka stara Węglowa będzie się coraz mniej opłacać, kiedy już propozycja komisji europejskiej w postaci pakietu środków mających jak to określa usprawnić przepływ kapitału w skali ogólną unijnej w stronę zrównoważonej działalności gospodarczej wejdzie w sprawę weta przy przepraszam pracy parlamentu to się koniecznie musimy mówić ponownie, bo wydają się, że pan będzie potrafił fantastycznie opisać co to jest taksonomii ja, ponieważ jest to tak skomplikowane, że życie ma sensu dzisiaj już dla niej zostawiać w 2 minut pojawiła się w mijającym tygodniu, ale dopiero właśnie na etapie propozycji komisji europejskiej więc, więc będzie okazja do niej wrócić tak jest tak się zachował bardzo proszę, a dzisiaj może podziękować bardzo dziękuję za udział w audycji że, żeby pan z nami właśnie te wszystkie sprawy żydowskim klimatyczne doskonale wyjaśnia pan Adam Jarubas poseł do parlamentu europejskiego komisja ochrony środowiska naturalnego zdrowia publicznego bezpieczeństwa żywności busami dziękuję bardzo, dobra nic ja również dziękuję i podziękowania dla Pawła Ciszewskiego, która audycję wydawał Maciej Zakrocki miłego weekendu owej nocy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA