REKLAMA

Czy COVID-19 znacząco wpłynął na pracę sądów pracy?

Strefa Szefa
Data emisji:
2021-04-25 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
strefa szefa audycja strefa szefa przy mikrofonie Marzena Mazur witam państwa bardzo serdecznie w drugiej części dzisiejszej audycji dzisiaj audycja nietypowa zmieniamy i temat i jednocześnie i gościa, ale ciągle zostajemy w ogólnym temacie prawa w pierwszej części powiedzieliśmy sobie o tym jak teraz wygląda sytuacja w sądach jak na mogą radzić sobie przedsiębiorcy to firmy, które napotkały na swojej drodze nieuczciwych kontrahentów jak się można zabezpieczać przed takimi Rozwiń » jak uczci nieuczciwymi kontrahentami, którzy wykorzystują covid jako wymówkę tego, żeby płacić, a w tej części porozmawiamy sobie o tym co się dzieje teraz w sądach pracy jak covid wpływa no właśnie, chociaż ma na pracę sądów pracy czy czy rzeczywiście też możemy mówić o jakimś przeciążeń i w tej części audycji państwa moim gościem jest pani prof. Monika Gładoch kierownik katedry prawa pracy na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego dzień dobry dzień dobry pani profesor jak wygląda obecnie sytuacja w sądach pracy czy jest także covid wpłynął negatywnie na obciążenie tych sądów czy też jak nie widzi pani wielkiej różnicy odpowiem jako pełnomocnik procesowy na pewno nie jako rzecznik polskich sądów i na zauważyłem, że terminy procesowe są rzeczywiście wydłużona, że pierwsze posiedzenia inne niosą późnym czasie dużo późniejszym czasie niż bywało wcześniej przynajmniej tak się dzieje w Warszawie domyślam się w innych miastach podobnie i analiz w sposób prowadzenia postępowań także zmienił wielu sędziów decyduje się na przesłuchiwanie świadków w sposób zdalny no to różnie wychodzi im technicznie u często się uda natomiast oczywiście też całkowicie inny sposób prowadzenia sprawy i też inny sposób występowania jako pełnomocników sędzia sędziowie decydują czy część świadków przesłuchiwać zdalnie czy wszystkich na czy zostawić sobie jako stronę to już jest w zależności od tego co myśli przewodniczący na drugą możliwość, która w tej chwili w czasie pandemii jest dużo bardziej wykorzystywana to możliwości odbierania zeznań świadków w drodze pisemnej na moje doświadczenie jest bardzo negatywnie akurat, ale na szczęście zauważyłam, że spora grupa sędziów decyduje się na ten opisany sposób pozyskiwania dowodu w zasadzie są koniec dotyczy też świadków, którzy niejako mają potwierdzić tezę, która wcześniej została udowodniona na szczęście, bo na to odpowiedzi świadków na pisemne pytania one nie tylko nie są spontaniczne awansów po prostu odpowiedziami około tak by niestety nie najlepszy pomysł do procedury cywilnej jako, jakie wprowadzono parę lat temu jak wygląda to przeglądanie znaczy przesłuchanie zdalne świadka rozumiem, że to muszą być jakieś normy techniczne spełniona, ale co świadek siedzi w domu odpowiadacie jakimś miejscu możemy siedzieć w miejscu, które wybierze ważne, żeby miał połączenie audiotele czyli, żeby był podłączony do sieci, która umożliwia kontakt do tak, żeby się zalogować, którego widać oczywiście to posiedzeń jest nagrywana akurat miałam przypadek, kiedy sąd wykorzystywał aplikacja Gym SA, czyli taką dosyć popularną, a w godzinach porannych ona jest przeładowana jakoś bardzo, więc tym jest to nietypowe takich i wtedy na tym spotkaniu w tym SA jest również nie wiem adwokat oskarżyciel tak jak my jesteśmy również na łączach z urzędowych strojach w togach, a taką przynajmniej procedury stosuje się na no i dochodzi do przesłuchania świadków sędzia zadaje pytania toczy się rozprawa siedzimy przed monitorami, a nie wspólne wspólnej sali przy czym tak jak mówię to dotyczy jednak pewnego fragmentu spraw sędziowie nie są zdecydowani szczególnie w takich bardzo poważnych sporach, żeby prowadzić sposób postępowania wolą jednak zobaczyć przynajmniej na pierwszym posiedzeniu strony i rozpocząć to właśnie pierwsze posiedzenie wspólnie na sali sądowej, a co pani o tym myśli to jest dobre rozwiązanie też być pewni jak PiS nie wiem zagrożenia, bo wydaje mi się tak jak pani słucham, że to jest fantastyczny pomysł, który potrafi zaoszczędzić pewne czasu o wszystkim stronom no to jest taki pomysł fantastyczny jak porównamy do innych możliwości zdalnych prowadzenia szkoleń wykładów też co robi nie wydaje się, że to jest fajne proste tanie, ale to nie jest przekaz przekaz na żywo wysokie emocje przede wszystkim nie ma spontaniczności i też mowa ciała jest inna, kiedy siedzimy i sami przed komputerem tutaj oczywiście dochodzić takich elementach którymi się zawsze zastanawiam co pani przed chwilą zapytała, gdzie jest w tym czasie świadek czy np. za plecami jest ktoś, kto mu odpowiada bez Kupisza na kartce co odpowiadać nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć podobnie jak to to okoliczność możliwości zdawania egzaminu przez studentów podobną sytuację z tą wymaga poznaje też wiem uczciwości to może to nie do końca oto słowy chodzi, ale no to to nie jest taka klasyczna rozprawa, a czy może pani powiedzieć, że sam covid wpłynął na to, jakie sprawy są teraz rozpatrywana w sądach pracy czy też pasie nie zmieniło w sądach pracy tak jak obserwuję od lat 20 od kiedy jest radcą prawnym zawsze największa grupa spraw dotyczyła rozwiązywania stosunku pracy, czyli sytuacji, w której pracownik został zwolniony jego zdaniem jest albo bezprawne albo wadliwie zwolniony, czyli bez zachowania rygorów formalnych właśnie czy formy okresu zwolnienia bez obowiązkowej konsultacji ze związkami itd., a samo właśnie forma zwolnienia, bo słyszałam, że ostatnio w czasach covid to właśnie są firmy, które zwalniają pracowników mailem czy można można, ale zacznę od tego jak powinno być lege Artis, a później co się dzieje, jeżeli ta forma nie zostanie zachowana przede wszystkim ona jest ważne skutecznym pand wg takich bardzo ogólnych przepisów kodeksu pracy wszelkie oświadczenia dotyczące rozwiązywania stosunku pracy i przez pracownika przez pracodawcy, czyli co popularnie zwane zwolnieniami powinny mieć formę zwykłą pisemną co znaczy, że przez szefową się podpisuje na dokumencie wręcza ten dokument wysyła pocztą jeśli jest możliwe albo przez Kuriera, ale może również zdecydować się na skorzystanie z podpisu elektronicznego, czyli wtedy wysyłać mailem i wtedy ta forma zostanie zachowana tutaj są stosowane odpowiednio w zasadzie wprost powinnam powiedzieć wprost przepisy kodeksu cywilnego, dlatego że kodeks pracy nie nie omawia nie reguluje kwestii oświadczeń woli musimy zajrzeli do kodeksu cywilnego kodeks cywilny sprzed kilku lat daje taką możliwość, jeżeli strona przybywa dziś daleko, a chcę czy rozwiązać umowy się nawiązać może to zrobić przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego to jest forma poprawna, bo ona w skutkach jest taka, jaka jest jak zwykła forma pisemna natomiast zdarza się oczywiście nasz pracodawca wysyła nam maila tyle tylko, że bez formy elektronicznej po prostu wysyłam maila oraz w formie skanu i daje nam informację informuję pana, że został pan zwolniona w załączeniu blisko to nie jest spełnienie wymagań formalnych, ale ona jest skuteczne co znaczy to znaczy, że jeżeli połączenie o terminie odwołania do sądu pracy w każdym przypadku wynoszą 21 dni powinniśmy się w tym czasie odwołać oczywiście zarzucić, że nie została zachowana wymagana forma pisemna i nas dotyczy to także innych zwolnień np. SMS-em przez telefon tutaj oczywiście problematyczne będzie ustalenie terminu, bo najczęściej w takiej sytuacji nie dostajemy informacji w jakim terminie powinniśmy się odwołać do sądu, czyli wnieść pozew wtedy jest łatwo przywrócenia terminu, ale takie zwolnienie SMS-em albo nawet przez telefon ono będzie skuteczne, jeżeli za tym pójdzie osunięcie naszą pracę odbiór narzędzi pracy wydanie świadectwa pracy prawnicy mówią, że doszło do rozwiązania w sposób faktyczny niektórzy się przez jakiś czas zastanawiali czy w takiej sytuacji niezachowania formy należałoby wystąpić o ustalenie, że stosunek pracy trwa dalej oczywiście umowa jeszcze nas obowiązuje, ale są dyskusje trzecią już wiele lat tę, przyjmując że, jeżeli za takim nawet wadliwym oświadczeniem pójdą czynności faktyczne, o których wspomniałam to jest to skuteczne zwolnienie, a czy oprócz u właśnie rozwiązywania stosunków pracy jest jeszcze jakaś inna kategoria ma spraw, które najczęściej trafiają do sądu pracy to czy ten właśnie czy tylko te rozstania są takie ma konflikt Gene najbardziej konfliktogenne zawsze były są będą jak to pani pięknie ujęła rozstania, czyli zwolnienia pracownika o tych spraw zawsze było najwięcej natomiast jest sporo spraw np. o wypłatę wynagrodzenia z tytułu premii przy pracy w godzinach nadliczbowych i tutaj oczywiście jest to sprawa skomplikowana nie tylko dowodowo, ale także strona takiej księgową kadrową, więc najczęściej sędziowie w zasadzie prawie zawsze korzystają z pomocy biegłych, którzy ustalają wysokość wynagrodzenia biorąc pod uwagę wszystkie wymagane wskaźniki oczywiście te to wynagrodzenie, które pracownik otrzyma w pierwszej części audycji mówiliśmy o nieuczciwych kontrahentach to, że wykorzystują covid o to, żeby nie płacić pieniędzy swoim dostawcom czy covid również pokazał tych nieuczciwych pracodawców czy spotkała się pani z takimi sytuacjami, że pandemia była pretekstem do tego właśnie, żeby komuś nie obniżyć pensje albo środkowej swą ulic czy spotkała też pani takie nieuczciwe zachowania niestety tak bo zawsze sytuacje nadzwyczajne no rodzą przynajmniej wśród niektórych poczucie no łatwego zarobku czy wręcz powiem może ładnie chciwości, bo są też takie sytuacje rzeczywiście niektórzy wykorzystywali natomiast nie jadę nie odpuszczała do końca, gdyby była pracownikiem, dlatego że ta ustawa jest z 2marca 2020 roku, która weszła w życie 8marca zeszłego roku, czyli pierwsza tarcza antykryzysowa ona już zawierała przepisy kryzysowe, które pozwalają i nie obniżyć wymiar czasu pracy tym samym obniżyć wynagrodzenie i ułatwiają także inne działania pracodawcą tam były warunki do spełnienia można to zakwestionować przed sądem, jeżeli mamy podejrzenie, że no pracodawca nie był objęty kryzysem nie było sytuacji podbramkowych ekonomicznie i na to pierwsza rzecz, a po drugie, ta sama ustawa jej tytuł wskazuje na to, że to jest narzędzie walki z kryzysem wywołanym pandemią, więc jeżeli pracodawca zarabia więcej niż wcześniej to on takich narzędzi na tych specyficznych wyjątkowych nie powinien w ogóle korzystać problem polega na tym, że taką cenę najczęściej możliwe wtedy, kiedy my firmy np. działają związkowcy, że ich nie ma tą ciężko jest skrzynka skrzyknąć pracowników naukowych w prowadzeniu procesu, tym bardziej kiedy są jeszcze zatrudnieni, bo w czasach pandemii wyraz temu co się opowiada rynek pracy nie wygląda tak różowo no i oczywiście wspominam tych pracodawcach nie okres, którzy muszą funkcjonować w zamkniętych branżach i przed trwającym lockdownie na tylko w tych co się mają się całkiem nieźle po prostu wykorzystują okazję też chciałabym być źle zrozumiana ostatnie pytanie my patrząc ma przeładować znaczy właśnie na sądy czy możemy jednak mówić o prześladowaniu czy też, że to wygląda to mniej więcej tak jak przed pandemią ile np. teraz czeka na rozprawę w sądzie pracy w gminie nie jest na pewno wydłużenie postępowania ona wynika z wielu okoliczności przede wszystkim też pracy SN sądów, które mają charakter hybrydowy nawet, więc urzędnicy ci, którzy przygotowują tak naprawdę nasze akta sądowe sędziowie tego nie robią pracują częściowo zdalnie częściowo z tego co słyszałam w systemie równoważnego czasu pracy w sądach nawet w soboty na próbują nadgonić, ale na pewno ten czas dużo już bardzo dziękuję za udział w audycji państwa moim gościem była pani prof. Monika Gładoch kierownik katedry prawa pracy na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego dziękuję bardzo, dziękuję bardzo ja nazywam się Marzena Mazur zaprasza na kolejną audycję strefa szefa już za tydzień do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STREFA SZEFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA