REKLAMA

Na emerytury wydajemy i będziemy wydawać coraz więcej

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-04-27 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pani prof. Gertruda Uścińska szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dzień dobry witam pana redaktora witam państwa, jaki jest pani zdaniem pani profesor z punktu widzenia ZUS-u najważniejszy wniosek, który wysnuć można po tej pandemii to znaczy ja myślę, że na bieżąco formułuje szereg wniosków i atak najważniejszy test najważniejszy to jest taki, że Rozwiń » z tej reformy, które wcześniej wykonaliśmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jak elektroniczne zwolnienia jak składka znakomicie nam się przydały, kiedy przyszła ta właśnie pandemia, kiedy doszło do takiej sytuacji musieliśmy tak masowo przyjmować nowe rozwiązania jest stosować wobec przedsiębiorców i wodę ubezpiecza rozumiem to z punktu widzenia instytucji takiego instytucjonalnego podejścia do ZUS-u, którym pani kieruje już od kilku lat, a z takiego punktu widzenia potrzeb potrzeby, jaką jest ZUS w funkcjonowaniu naszego kraju to co się pani wydaje jest kluczowe, ale kluczowe jest są te wielkie protesty, które dokonują państwa w szczególności w ZUS-ie to jest właśnie automatyzacja jest robotyzacja to tam ogromne inwestycje, które zostały poczynione także w okresie pandemii, jeżeli chodzi o nowoczesne rozwiązania technologiczne no też jest taka takie takie ogromne wyzwanie dotyczące jakości też tworzonego prawa tak w jego stosowaniu naprawdę było proste i mogło też dużym stopniu szybko reagować na realizację świadczeń i to są te kluczowe moim zdaniem kwestie państwo e-urząd, a więc te absolutnie ten kierunek jest konieczne i to musi dotyczyć wszystkich instytucji publicznych i nie tylko tak, żeby naprawdę optymalizować i usprawnień jakość naszego funkcjonowania, a pani jakąś wątpliwość w sprawie jakości stosowania prawa w Polsce stanowienia prawa to znaczy nasze prawo jest absolutnie ubezpieczenie społeczne te archaiczne, jeżeli chodzi o szereg aktów prawnych, które stosujemy jest trudne stosowanie przez przedsiębiorców także przez instytucje ubezpieczeniowe my to zgłaszamy cały czas jest ze stosowania prawa wynika wiele znakomitych wniosku i po prostu my przedstawiamy żeby, żeby naprawdę usprawniać upraszczać i czasie z tym dzieje co, ale w okresie covidowym udało nam się bardzo dobrze przeforsować 1 najważniejszą koncepcja chociażby elektronicznych wniosków kiedyś było to nie do pomyślenia wnioski o różnego rodzaju formy świadczeń tylko wyłącznie papierowo w połowie pandemii w okolicach tak czwartej piątej wnioski wszystkie idą tylko elektronicznie wcale nie było to proste, żeby do takiej sytuacji doprowadzić, ale tak przykładem takiej dobrej jakości prostego prawa jest świadczenie dodatek solidarnościowy, gdzie w sposób bardzo prosty zostały sformułowane przez ministerstwo rozwoju warunki nabycia prawa do niego i one dają się po prostu realizować automatycznie kilka dni wystarcza, bo dzień czasami na zrealizowanie prawa doświadczenia, więc to są te bardzo pozytywne doświadczenia chciałbym, żeby po prostu ten kierunek był przyjęty także przy nowelizacjach nowych aktach prawnych, gdzie rzeczywiście to wszystko powinno dążyć w kierunku uproszczenia optymalizowania i naprawdę sprawniejszego działania Instytut pani profesor, a patrząc na to, czego dowiedzieliśmy się o naszym państwie o może nie tyle Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale o tym wszystkim czym się państwo zajmujecie na co dzień oświadczeniach to przez ten rok pandemii co się okazało tak jest kilka różnych takiej koncentracji po pierwsze, najpierw tak znakomite znakomite zdolności naszych przedsiębiorców jak podkreślam na każdym kroku, pomimo że oni zostać dotknięci różny sposób, zwłaszcza jeżeli chodzi o skutki ekonomiczne absolutnie ja myślę, że to współdziałanie z państwem z nami z punktu widzenia tych kolejnych tarcze wrasta w rodzaju zwolnień, które stosowaliśmy czy też obowiązku opłacania składek świadczeń postojowych szeregu inny oni znakomicie po prostu przeszli przez ten pierwszy rok ja zawsze mam tu przyjemny składanie takich formacji liczby płatników ubezpieczony no ita i to jest wynik naprawdę znakomity ana koniec marca tego roku pani redaktor ma rejestr 2 780 000 płatników składek ty więcej rok do roku 87 000 ja także mam majaczą to świadczy to świadczy o tym, że ci płatnicy składek po prostu zachowali tę swoją zdolność do prowadzenia biznesu do działalności gospodarczej, ale także wywiązywanie się z tych wszystkich obowiązków składkowych, bo przecież, gdyby woli uboju liczba płatników składek, gdyby doszło do PiS drastycznego spadku liczby ubezpieczonych co nie działo no to wtedy mielibyśmy naprawdę trudną sytuację na rynku pracy, ale także z punktu widzenia stabilności funduszu ubezpieczeń społecznych ona dobrze pani profesor to bardzo ciekawe co pani powiedziała, ale nie myśli pani, że takie uogólnienie, które jak rozumiemy pani może udowodnić potwierdzić danymi no jesteś zbyt daleko idące, bo wiemy, że jest wielu takich przedsiębiorców, w których pandemia dotknęła w sposób bardzo znaczący, bo od długiego czasu nie mogą kontynuować swojej działalności albo pomoc, którą oferował rząd tak naprawdę trudno mówić o pomocy, a raczej o wsparciu być może nie była wprost do nich skierowana na taki jest także oczywiście, że w takim wymiarze indywidualnym punktu widzenia branży zawodu zawsze jest także nocą sytuacje objęte takim wsparciem, ale generalnie ta polityka, która szła w kierunku ogólne obejmowania tymi ulgami wsparcie w kierunku właśnie branż konkretny no wydaje się, że jest właściwe ja też parcia na to co się dzieje w innych krajach Unii Europejskiej jestem w kontakcie, ale mówimy tej pomocy, która dotyczyła zwolnienie z ZUS-u czy ogólnie, bo wtedy musimy rozpocząć się zupełnie inną dyskusję, bo jeśli będziemy rozmawiali o zwolnieniach ZUS-u to jest przedmiotem głównym naszego zainteresowania dzisiaj pewnie pewnie tak ja myślę, że tutaj jest podkreślił taką rolę testy zdolności przedsiębiorców w tym obrocie transgranicznym ja to podkreślam też takich analizach właśnie tego roku covidowego no panie redaktorze Szanowni Państwo, pomimo że covid były zamknięte granice były była kwarantanna nasi przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi w innych krajach Unii Europejskiej delegują pracowników zachowali ten status quo w ubiegłym roku na poziomie nie gorszy niż 2009 do pani rozszyfrowali prawie 620 000 pracowników, więc to przecież prawie tyle samo co rok wcześniej pani profesor wiele tych takich pozytywnych czy wielu pozytywnych wnioskach pani powiedziała to dobrze mamy już ten obraz, ale jest jeszcze ta druga strona tak dopytuje te wnioski, które można wysnuwać w takim ogólnym pojęciu patrzeniu na ubezpieczenia to, o czym pani się na co dzień zajmuje pani tak kieruje mnie na tę dyskusję instytucjonalnym przygotowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jest na pewno niezwykle interesująca, ale z drugiej strony mamy rok rekordów wystawianiu świadczeń zwolnień lekarskich mamy znaczący wzrost zaświadczeń zwolnień lekarskich wystawionych z powodu depresji są bardzo poważne sprawy, że pani takimi danymi dysponuje ona też są warte jak można zwrócić na nią uwagę tak jest nad tak absolutnie taki musi być też zindywidualizowane i bierzemy pod uwagę ta ilość zwolnień lekarskich w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o liczbę dni absencji prawie 270 000 000 to wzrost o roku poprzedniego 4 i 4, chociaż liczba samych tych zaświadczeń lekarskich wynosiła 2271 000 000 to tutaj ten surowiec o 03, ale jak najbardziej główne przyczyny tej niezdolności to oczywiście u nas w Polsce jest ciąża poród pałą w oko 18%, ale na piątym miejscu właśnie bardzo wysoko są te zaburzenia psychiczne i zachowania to jest wzrost do poprzedniego roku 108%, a więc z ubiegłym roku wzrosła liczba e-ZLA tych zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych zaburzeń zachowania w porównaniu do 2019 roku wzrost aż od 253 to też jest 1 wniosków kary należy brać pod uwagę my też analiz pani profesor a, a jak sytuacja finansowa funduszu ubezpieczeń społecznych na przestrzeni tego roku pandemicznego i z perspektywą do końca 2021 roku zmienia się tak ten nie ma mowy ten ubiegły rok zakończyły się na tym poziomie, jeżeli chodzi o składkę, bo pobieramy wszystkie składki na około 280 000 000 000zł to było 0,5% mniej niż rok do roku natomiast, jeżeli chodzi o te 2020 rok kół to było8 i sześćdziesiątych 1 000 000 000 też było mniej o 2%, ale to przypomnę, że wraz z żonami jest dzisiaj my dzisiaj sprawdzamy sytuację, jaka jest numer, a na kontakt wszystkich, a więc od początku roku dzisiaj wszystkie fundusze pobraliśmy stacji 41 000 000 000zł więcej 1171 000 000 000 niż rok temu potrzeby doku sukces na dzisiaj pobraliśmy w tej chwili mamy zarząd będziemy to informacje te przedstawia pobraliśmy dzisiaj do portu w prawie 68 000 000 000 to jest 124 więcej niż rok do roku natomiast my wydajemy też dużo ja przypomnę, że od stycznia do Marta tego roku pomysł wydali na emerytury renty z 60 200 000 000 na zasiłki o 811 000 000 000 natomiast w marcu tego roku Press pierwsze w historii perfum na wydatki wypłaciliśmy emerytury renty na łączną kwotę przekraczającą 20 000 000 000zł w 1 miesiącu, a więc prowadzimy tam analizę jeszcze w tym roku nie korzystamy z funduszu covidowego wykorzystaliśmy dotacje tylko 2% zaplanowaną na ten rok 11 000 000 000, a więc myślę, że mamy tutaj wypłaty dobrą, zwłaszcza tak, o czym świadczy to na co zwróciła pani uwagę już bym pozbył się tych wielkich liczb, bo one są niezwykle interesujące, chociaż najbardziej obrazowe wtedy, kiedy możemy zostawić w jakimś w porównaniu a o czym świadczy świadczą te wydatki marcowe na emeryturę pani zwróciła na to uwagę, że to pierwszy wynik przekraczający 20 000 000 000 miesięcznie to co znaczy, że to, że tutaj już chodzą w grę też waloryzowane świadczenia emerytalno rentowej wzrost świadczeń te zobowiązania zaciągnięte już na kolejne lata do kolejnej waloryzacji to znaczy, że absolutnie musi mieć na uwadze, że w tym, że będziemy wydawać na emerytury coraz więcej, a to oczywiście do analizować przedstawia się zastanawiać się jak dalej jak najbardziej to jest taka konkluzja jak pan redaktor powie pani profesor ma znaczenie dla ZUS-u to, że prawdopodobnie ta reforma otwartych funduszy emerytalnych będzie przesunięta nie wiemy jeszcze jak no ale raczej nie wejdzie we dla planowanych wcześniej terminów my nie my nie mamy w tym roku, jeżeli chodzi o plan nasze usunie mamy przewidziany, w jakich środków pewny tej reformy raczej tych przewidziane środki, które wpłynęły do funduszu ubezpieczeń społecznych na przyszły rok tak to było przyjęte w konstruowaniu tych planów finansowych na ten rok, a więc tego punktu widzenia to by było na razie obojętne neutralne bardzo dziękuję za rozmowę pani prof. Gertruda Uścińska szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych była gościem pierwszej części magazynu EKG Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA