REKLAMA

Dziś Trybunał Konstytucyjny zajmuje się Izbą Dyscyplinarną

Połączenie
Data emisji:
2021-04-28 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:47 min.
Udostępnij:

Czy TSUE wstrzymał działania Izby Dyscyplinarnej? Dziś ma zostać to skontrolowane w budynku TK

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie i 1343 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest prof. Anna Rakowska Trela z zakładu prawa konstytucyjnego porównawczego Uniwersytetu łódzkiego dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu dzisiaj Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje pytanie prawne Izby dyscyplinarnej czy ma ona respektować tymczasowy zakaz Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej prowadzenia dyscyplinarek sędziowskich to pytanie zostało skierowane 8kwietnia 2020 roku może na Rozwiń » początek przypomnijmy co właściwie orzekł Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie Izby dyscyplinarnej i czego to pytanie de facto dotyczy, ale zacznijmy od samej sentencji tej decyzji co złe w 3 problemy dotyczący orzecznictwa Sułek i w ogóle postępowań toczących się przed Sułek jest obecnie skomplikowane, bo tak merytorycznie skomplikowany on nie jest sprawa dotyczy Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która budzi kontrowersje od momentu, kiedy powstała, kiedy została na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym powołana do życia co, do której konstytucjonaliści nie tylko konstytucjonaliści prawnicy wskazywali najpierw w Polsce tutaj nasi krajowi, że ona nie jest sądem dlatego, że ma specjalne specjalną pozycję w ramach Sądu Najwyższego jest bardzo samodzielna tak naprawdę nie podlega pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego, że sędziowie w cudzysłowie sędziowie, którzy w tej izbie zasiadają nie są sędziami, bo są osoby wybrane z udziałem czy powołana na to stanowisko z udziałem tzw. neo-KRS i ta sprawa w końcu trafiła do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w swoich orzeczeniach, a także rzecznik generalny przez UE podzielili te obawy czy te zarzuty dotyczące statusu Izby dyscyplinarnej zawiesili w pewnym zakresie jej działalność, ale teraz te postępowania idą dalej jest to izba, która zajmuje się sprawami i immunitetowych sędziów jest to izba, która zajmuje się sprawami dyscyplinarnymi sędziów, a no wiemy co się dzieje w sądownictwie, że rzecznicy dyscyplinarni ścigają tzw. sędziów niepokornych Agnieszka izba jest władzy potrzebna z tego powodu wziął się ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego tak należy zakładać, żeby nie dopuścić do tego, że Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej na zupełnie zahamuje możliwości działania Izby dyscyplinarnej czy właściwie w tym momencie Trybunał co ma stwierdzić czy w ogóle Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej mógł podjąć taką decyzję jak właściwie interpretować tę sytuację, która się toczy przed Trybunałem Konstytucyjnym ta sprawa dokładnie dotyczy tzw. środków tymczasowych, które czy kompetencji Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej do zarządzania tzw. środków tymczasowych za pomocą, których to właśnie środków tymczasowych Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej wstrzymuje działania Izby dyscyplinarnej i ten wniosek, który jest dzisiaj przedmiotem rozprawy, którą mamy możliwość obserwować w tej chwili jest przerwa dotyczy właśnie kontroli konstytucyjności art. 4 ust. 2 traktatu Unii Europejskiej no w związku właśnie z art. 279 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej który, która daje Trybunałowi sprawiedliwości możliwość zarządzania środków tymczasowych, czyli o wielkim uproszczeniu tutaj wnioskodawca jest izba dyscyplinarna wnioskodawcą czy też może warto wspomnieć domaga się tego, żeby stwierdzić, że Trybunał sprawiedliwości nie ma możliwości nie ma kompetencji czy taka kompetencja Trybunału sprawiedliwości jest sprzeczna z polską konstytucją kompetencja właśnie do zarządzania środków na tymczasowych i wstrzymywania działalności Izby dyscyplinarnej czy to jest de facto pytanie o nadrzędność prawa unijnego prawa unijne test na prawo unijne składać tzw. prawo pierwotne prawo pochodu prawo pierwotne są to umowy międzynarodowe ratyfikowane i do prawa pierwotnego należą właśnie te traktaty, które przed chwilą wymieniłam, czyli traktat o Unii Europejskiej traktat o funkcjonowaniu Unii europejskiej ten ten wniosek, który dziś jest rozpatrywany on dotyczy oczywiście 2 przepisów tych 2 przepisów traktatów, które wymieniła, ale w istocie dotyka relacji pomiędzy prawem wewnętrznym naszą konstytucją prawem unijnym jak twierdzą, że Trybunał nie ma możliwości badania zgodności traktatów, które wiążą Polskę z konstytucją, ale powinien to robić zupełnie inny sposób zupełnie innym trybie no i z uwzględnieniem wrażliwości tego tematu natomiast tak się dzieje tak sprawa została wyznaczona na niecałe 3 tygodnie po wpłynięciu wniosku w składzie no można powiedzieć, że zupę nie do powagi sprawy nie wszczęto jakieś próby dialogu z Unią europejską w tej sprawie, jakie mógłby im będzie orzeczenie możemy się spodziewać to nie powinno się w tym trybie odbywać co do tego nie mam wątpliwości właściwie, jakiego rodzaju sytuacje będziemy mieli, jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tak powiem pomyśli izbie Izby dyscyplinarnej, czyli powie jej działalności jest zgodna z polską konstytucją tutaj, bo nie ma naruszenia co się wtedy stanie ja boję się myśleć co się wtedy stanie, bo tak naprawdę no takie orzeczenie tak jak mówi dotyczące tylko małego fragmentu, ale tak naprawdę będzie oznaczało, że Polska wycofuje się z przestrzegania prawa unijnego, w którym się kiedyś dobrowolnie związała, którego tworzeniu później brała udział przecież traktat akcesyjny też były badane przez Trybunał Konstytucyjny zresztą wiemy, jakie pani sędzia przewodnicząca ma zdanie na temat prawa Unii w ogóle Unii Europejskiej z tego też z tego powodu, że to zdanie jest jej zdaniem skrajnie negatywne wynika też wniosek, iż wyłączenie jej ze składu natomiast to co się stanie to stąd z pewnością pozwoli to Izby dyscyplinarnej działaczy w mniemaniu Izby dyscyplinarnej pozwoli to jej dalej działać, ale z tego, jeżeli tak się stanie to z tego dla Polski będą wynikały tylko kłopoty i to kłopoty natury prawnej, bo można podejrzewać, że Sułek, rozstrzygając te wszystkie sprawy dotyczące Izby dyscyplinarnej dotyczące polskiego sądownictwa uwzględni tę okoliczność, która jest na niekorzyść polskiej, a nie na korzyść poza tym też postawi ja nie jestem politologiem, ale podejrzewam, że też bardzo negatywnym świetle politycznie Polskę Unii Europejskiej będziemy krajem, który wprost i ujawnienie przestrzega prawa Unii Europejskiej nie przestrzega traktatów czy tego pierwotnego prawa Unii Europejskiej co się może zdarzyć, jeżeli dany kraj nie przestrzega traktatów łamie je, jakie mogą zostać uruchomione procedury notę procedury są w stosunku do Polski uruchamiane tak mamy już czy też postępowania przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej tutaj za pośrednictwem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej mu izba dyscyplinarna czy to decyzje tutaj jedno Polska w sensie rząd stara się te procedury wyłączyć czy wyłączyć kompetencje Trybunału sprawiedliwości do zajmowania się polską tak to należy rozumieć być może te wnioski później pójdą dalej narażamy się na pewno na sankcje na finansowe za nieprzestrzeganie orzeczeń Trybunału sprawiedliwości w unii europejskiej narażamy się na jakieś problemy związane z podziałem środków, o czym też unijnych finansowych, o czym też od pewnego czasu jest głośno i też dyskusja na ten temat my się toczy narażamy się dalej idą także właśnie na tę sankcję o charakterze politycznym ja nie chcę iść daleko tak, ale idziemy bardzo złą drogą tak jak powiedział osłabia swoją pozycję jest to mały zatrzymały jest to bardzo duży krok, ale taki początkowy natomiast no bo jeszcze, gdzie taki krok polegający właśnie na wyłączeniu w stosunku do Polski orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej na powiedzeniu wyraźnie wprost, że my tego tych orzeczeń przestrzegać nie będziemy boję się ona zaprowadzi tak, bo ono już od kilku lat mówi się o tym, że gdzieś tam na horyzoncie jest być może wystąpienie z Unii Europejskiej nie chce, żebyśmy tą drogą poszli absolutnie natomiast sceną takimi wnioskami jak ten, który dzisiaj rozpatrywane takimi orzeczeniami, jakie może zapaść na pewno nie oddalamy się od takiego scenariusza wręcz przeciwnie do niego przybliżamy przypomina sobie pani podobną sytuację innych krajów członkowskich tego rodzaju próby takie decyzje krajowych trybunałów nie na nie przypominam sobie znaczy faktem jest, że problem wyższości polskiej konstytucji krajowych, a prawa unijnego to jest problem, który jest dyskutowany w państwach członkowskich z tą nie jest tak, że można wprost wyraźnie pewien, że prawo unijne jest on nad konstytucją i musimy się do niego stosować w sposób do zupełnie bez jakiejkolwiek refleksji tak tak nie jest Polski Trybunał Konstytucyjny też wypowiadał na temat tego, że to nie jest także prawo unijne jest ponad konstytucją wskazywał na to, że jest wręcz odwrotnie, ale po pierwsze po pierwsze nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy kompetencją Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej do zarządzania środków tymczasowych, który dzisiaj mówimy, a polską konstytucją to jest pierwszy pierwsza pierwsza kwestia, którą trzeba zwrócić uwagę niestety w sprzeczności nie ma, choć spodziewam się, że być może na dzisiaj Trybunał Konstytucyjny orzeknie inaczej, a z drugiej strony, jeżeli już pojawia się taka sprawa taki wniosek należy podejść do niego w sposób bardzo ostrożny należy wejść w dialog z Unią europejską w pierwszej kolejności zapytać jak te przepisy zapytań właśnie Sułek jak te przepisy powinny być interpretowane od interpretacji przepisów ten zależy przecież kwestia zgodności z prawem kraju czy straty czy z konstytucją, bo mówimy o zgodności z konstytucją, więc tak jak działa ta kwestia nie sprowadza się do takiego prostego do prostej będzie na pytanie co jest ważniejsze konstytucja prawo Unii jest kwestia bardzo delikatna, a czy możemy powiedzieć iż, zostawiając samo prawo Unii czy możemy powiedzieć, że izba dyscyplinarna to jest rozwiązanie, które jest zgodne z polską konstytucję o tym mówiłem na początku w moim przekonaniu istnienie Izby dyscyplinarnej izba dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu polskiej konstytucji NATO przecież też zwrócić uwagę poniekąd Sułek w swojej nasz stary orzeczeniu nie jest sądem w tekście, który też mówiłam po pierwsze, dlatego, że ma ogromną samodzielność, która sytuuje ją tak naprawdę nie jako izbę Sądu Najwyższego, ale gdzieś obok nawet ponad można będzie tym Sądem Najwyższym i prezes Izby dyscyplinarnej ma bardzo na samodzielną pozycję osoby, które tam orzekają mają wyższe wynagrodzenia niż pozostali członkowie PiS sędziowie Sądu Najwyższego orzekają tam tylko wyłącznie osoby powołane w tej niekonstytucyjnej procedurze z udziałem neo-KRS, tak więc z tych wszystkich przyczyn nie można w moim przekonaniu Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego określać mianem sądu w rozumieniu konstytucyjnym dziękuję bardzo, prof. Anna Rakowska Trela z zakładu prawa konstytucyjnego porównawczego Unii Uniwersytetu łódzkiego była z nami trzynasta 56 za chwilę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA