REKLAMA

Co opozycja powinna zrobić w sprawie Funduszu Odbudowy? Podpowiada P. Buras

Światopodgląd
Data emisji:
2021-04-28 15:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz serdecznie zapraszam państwa na świat podgląd, który zaczniemy od rozmowy z Piotrem Burasem czy dobrym i dobry Piotr Buras jest dyrektorem Warszawskiego biura europejskiej rady spraw zagranicznych, bo o sprawach polsko europejskich chciałabym byśmy w 2 w każdym razie przynajmniej porozmawiali po bardzo ciekawa pana komentarza może, stosując kryterium wniósł nowość zaczęłabym od obrad obecnego Trybunału Konstytucyjnego, któremu przewodzi Rozwiń » Krystyna Pawłowicz myślę, że to przewodniczy wiele wyjaśnia, więc ostatecznie została ogłoszona Krystyna Pawłowicz ogłosiła przerwę w obradach do 13maja z powodów powiedziałabym proceduralnych jak rozumiem Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił o możliwości czas by zapoznać się z dokumentami jak pan w zasadzie powiedział co sąd zajął ci sędziowie kiedyś politycy największym skrócie ten skład rozstrzyga kwestię fundamentalną z punktu widzenia miejsca Polski Unii Europejskiej mianowicie rozstrzyga pytanie Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego czy prawo unijne konkretnie czwarty traktatu Unii europejskiego nie jest przypadkiem sprzeczne z polską konstytucją co jeżeliby Trybunał Konstytucyjny tak łoży na wiele na to wskazuje wypowiedzi właśnie Krystyna Pawłowicz rzecznika rządu no wskazywałyby, że rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że Polska konstytucja stoi ponad prawem europejskim na polską konstytucję oczywiście obecnie Krystyna Pawłowicz interpretuje tak, że to jest dyskusja o relacjach między konstytucjami narodowymi, a prawem europejskim ma długą historię jest przedmiotem analiz, których można rozmawiać godzinami, ale w tym konkretnym przypadku trzeba powiedzieć dużo prościej znaczy tu kwestia jest oczywista to znaczy zarówno rząd, jaki izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która składa się z osób przez ten rząd de facto mianowanych przez partię rządzącą chce udaremnić sytuacji, w której Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie mógł wydawać jakiekolwiek wyroki czy zarządzenia dotyczące polskiego wymiaru sprawiedliwości, czyli chce wyłączyć najważniejszą sądowniczą instytucje Unii Europejskiej z możliwości nadzorowania tego czy w krajach członkowskich Unii Europejskiej istnieją niezawisłe sądy może to zrobić efektywnie to znaczy może to zrobić czy Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej może zrobić wszystko może orzec każdą rzecz już mieliśmy tego dowody bez uciekania skuteczny tak będzie skuteczne w tym sensie, że jeżeli będzie skuteczne w stosunku do polskich organów to znaczy polskie organy w tym wypadku nic izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego podjęłaby znowu działalność pamiętajmy, że Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej ją zawiesił uznając, że ona najprawdopodobniej nie spełnia kryterium niezawisłego sądu jest by ostateczny wyrok w tej sprawie Trybunału dopiero jest oczekiwany, ale ta izba jest formalnie zawieszona nie powinna prowadzić żadnych prac w tej chwili mimo to prowadzi ten wyrok decyzję o zarządzenie Trybunału zignorowane, a teraz nic mając złe profesor ani zostały sankcje konstytucyjną w postaci orzeczenia Trybunał koniecznego innymi słowy my organy instytucje państwa polskiego przestałyby się przecież Sąd Najwyższy przestałyby się do prawa europejskiego stosowne mogłaby, więc w tym sensie to jest możliwe Sułek com albo komisja albo nie rada to jest oczywiście to jest wtedy bardzo poważny konflikt prawny między polską a aby instytucjami Unii Europejskiej Polska postawiłaby się z faktu poza ramami prawnymi Unii Europejskiej i co można zrobić no komisja europejska może oczywiście rozpocząć kolejną procedurę przeciw naruszeniu OWU przeciwko Polsce Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej może podejmować dalsze orzeczenia wobec Polski, jeżeli Polska nie będzie ich stosować ich nie będzie stosować to jest to inny akt prawny polexit jak to nazwał Adam Bodnar i to musi generał ostatecznie jest to jest to no i deklaracja wojny wobec porządku prawnego Unii Europejskiej, a jako jeszcze odpowie na te argumenty oczywiście podnoszone, bo obóz rządzący lubi je podnosić, a unijni też tak robią i odwołuje się choćby do niemieckiego sądu tego federalnego czy do francuskiego Trybunału, które wiek pozwalały sobie nie zgadzać się psuła, ale to jest oczywiście Trybunał Konstytucyjny ma prawo nie zgodzić susły i nasz Trybunał też ma takie prawo tylko w tej kwestii którą, którą podnosi to konsekwencją naturalną tej tego nie zgodzę Enia się byłoby wyjście Polski Unii Europejskiej Trybunał Konstytucyjny niemieckim np. ostatnio wątpliwości w sprawie tego czy ten fundusz odbudowy, którym dyskutujemy czy on niezgodny z nóg czy on np. nie narusza niemieckiej suwerenności czy prawa konstytucyjnego w Niemczech no oczywiście mógłby powiedzieć że, że nie im, że narusza i co jest konsekwencją tego byłoby to, że Niemcy by nie zgodziły się na ten fundusz fundusz nie powstałby jakiś inny sposób, ale albo w ogóle nie powstał co byłoby fatalne dla Unii, ale Niemcy mogłyby dalej być członkiem Unii Europejskiej i Unii Europejskiej tego by się nie rozwaliła, jeżeli Polska uzna czy inny kraj, że prawo europejskie, którego najwyższym interpretatorem i strażnikiem jest Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w kluczowym zakresie, jakim jest nadzorowanie niezawisłości sądów nie obowiązuje w Polsce no to tutaj nie ma żadnego wyjścia z tej sytuacji to znaczy albo albo instytucje unijne państwa członkowskie muszą się pogodzić z anarchią Unii Europejskiej to znaczy, że w 1 kraju będą niezawisłe sądy nie 1 kraj będzie stosował orzeczenia Trybunału inny nie będzie co po prostu jest będzie oznaczał kompletny chaos ona albo anarchię albo Polska musi z Unii Europejskiej taka jest taka stawka tego tego sporu to w takim razie podejmiemy ten drugi wątek, czyli kluczowy dla przyszłości Unii Europejskiej projekt funduszu odbudowy kluczowych finansowo politycznie, bo przypomnijmy nie dość podkreślania, że to jest ważny etap też zacieśniania współpracy integracji w ramach Unii Europejskiej i sytuacja jest proceduralnie trochę bardziej Zawiła, ale pozwolę sobie uprościć to także opozycja czuje, że rząd będzie wykorzystywał te pieniądze podług własnych interesów ma pewne w jakiś pola manewru lewica zdecydowała, że wobec tego rozmów będzie rozmawiała rozmawiała z PiS-em by krajowa realizacja tego funduszu uwzględniła postulaty dotyczące mieszkalnictwa dotyczące systemu ochrony zdrowia pieniędzy na te dokładnie co liberalna część uznała za naiwność zdrady sugerują, że bez poparcia opozycji PiS nie nie zdobył wystarczającej liczby głosów dla funduszy odbudowy, czyli grających na przerwę publicystów w cykora pana perspektywy co jest kluczowe to znaczy czy potrafi pan wskazać, która strategia opozycji jest bardziej skuteczniejsza można, więc może więcej osiągnąć albo co jest celem o potencjalnym możliwym do osiągnięcia albo jakie są ryzyka w tej grze wewnętrznej, która się tutaj toczy toczy się stawka jest cała Unia Europ całą cała Unia europejska tak jest oczywiście, że szereg ważnych pytań, ale ja bym powiedział krótko tak, że opozycja jako całość zawaliła tę sprawę całkowicie katastrofa pod względem politycznym, ponieważ byłoby lepiej co będą polityczne, gdyby cała opozycja wspólnie bezwarunkowo poparła ten fundusz albo gdyby cała opozycja wspólnie zaczęła grać jakąś grę polityczną roku fundusz to jest pierwsza rzecz ten wynik ostateczny obciąża zarówno lewicę jak i liberałów i całość druga rzecz jest taka, że zabrakło mi w tej całej strategii opozycji 1 partii drugiej czy wszystkich razem uwzględnienia mocno tego wątku europejskiej, ponieważ tak jak pani powiedziała fundusz odbudowy z projektem europejskim Polska nie może tego funduszu zablokować ze względu na jaki swoje wewnętrzne problemy, jakkolwiek one były drukowane natomiast co opozycja Polska powinna robić i to robić w sposób bardzo zdecydowany w tej chwili to zwracać uwagę instytucją Unii Europejskiej i państwo członkowskim, że dzisiaj Polska jest w momencie, gdzie nie ma systemowych gwarancji tego, że te pieniądze z funduszu odbudowy zostaną wydane zgodnie z jego celami i pozornie robi się wedle pana wiedzy zła wedle pana wiedzy nie robią tego no ja tego nie rozległymi dostrzegłem, jakby nacisku na ten na ten na ten wątek również w rozmowach z lewicy z PiS-em na forum Unii Europejskiej jakoś nie ten ten głos nie jest bardzo mocno słyszalny natomiast on powinien być słyszalny dlatego, że to komisja europejska ma w tej chwili bardzo poważną rolę do odegrania jeśli chodzi o kontrolę tych wydatkowania tych funduszy, ale tu chodzi też coś innego tu chodzi też o to, żeby Fund komisja europejska Unia europejska ma do dyspozycji od 1stycznia mechanizm kontroli budżetu, który warunkuje wypłaty z budżetu unijnego funduszu odbudowy przestrzeganiem rządów prawa i w tym niezawisłości sędziowskiej i opozycja powinna dzisiaj w kontekście tego tego sporu fundusz odbudowy mówić do do Unii w ten sposób, że my oczywiście chcemy poprzeć fundusz odbudowy to jest ważny dla Polski, ale tą nie może być także że, że te pieniądze zostaną właśnie wydane w sposób niezgodny z jego celami i komisja musi mieć świadomość tego, że dzisiaj istnieje mówiąc językiem prawa Unii Europejskiej istnieje dzisiaj system mogli ryzyko w Polsce, że pieniądze te zostaną wydane niezgodnie z celami i my i komisja powinna wszcząć procedurę dochodzeniowe w tej sprawie do czego ma już w tej chwili prawą i to byłby prawdziwy nacisk na rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby zagwarantować, jakby zgodne z zasadami wydatkowania pieniędzy również odwrócić te całkowicie Tukan, że postawił sprawę reformy wymiaru sprawiedliwości, które właśnie są bardzo poważnym zagrożeniem dla Polski dla systemu prawnego lub bardzo dziękuję za komentarz Piotr Buras dyrektor Warszawskiego biura europejskiej rady spraw zagranicznych państwa gościem informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA