REKLAMA

Orzeczenie TSUE ws. kredytów frankowych

Połączenie
Data emisji:
2021-04-29 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:25 min.
Udostępnij:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął stanowisko dotyczące kredytów we frankach zaciągniętego przez klientów w Polsce. 29 kwietnia 2021Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że to sąd krajowy ustala od kiedy biegnie termin przedawnienia roszczeń banku, a także wskazuje wszystkie skutki jakie może nieść za sobą nieważność. O skutkach orzeczenia dla klientów rozmawiamy z dr Anną Dombską, adwokatką.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie dziękuję trzynasta 43 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest dr Anna Dąbska adwokat dzień dobry dzień dobry pani no i dobry państwu będziemy rozmawiali o decyzji Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejnym orzeczeniu odnośnie polskich kredytów frankowych może zacznijmy od pytania w jaki sposób w ogóle doszło do tego, że Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej znowu zajął się kredytami frankowymi, jakie są okoliczności tej spraw cóż każdy Rozwiń » sąd rozpatrujący sprawę, która dotyka prawa Unii europejskiego może zadać pytanie prejudycjalne i te pytania mają na celu wyjaśnić wątpliwości jak należy stosować prawo unijne albo jak należy wykładać nasze prawo krajowe tak, aby było to zgodne z prawem unijnym i tutaj Sąd Okręgowy w Gdańsku, który rozpatrywał tę sprawę powziął pewne wątpliwości może dokonać takiej ani innej interpretacji i zastosować prawo takiej ani inny sposób stąd też zadał pytanie tutaj jest dosyć też charakterystyczne to, że jest to specyficzna umowa dawnego banku zimnej, które ma klauzulę tabel kursowych budowaną troszeczkę odmiennie niż inne banki i w związku z tym zastanawiał się czy może tę klauzulę podzielić, czyli pytanie dotyczyło dokładnie, czego czym Trybunał sprawiedliwości się zajmował tutaj akurat sąd zadał więcej pytań niż tylko dotyczące tej klauzuli zadał też pytania o aneksy przedawnienie i obowiązek informacyjny sądu wobec konsumenta, który ma umowę wyposażono czy, o której są takie klauzule abuzywne i na skutek zawarcia tych klauzul ta umowa może upaść i tutaj dzisiaj Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że jeżeli jest zawarty aneks to on mógł uzdrowić umowę, ale musi być zawarty konkretnie w tym celu konsument musi mieć świadomość, że właśnie taki jest cel zawarcia takiego aneksu i doskonale poinformowane na temat tego z czego rezygnuje z tej ochrony dyrektywy drugie pytanie właśnie dotyczyło kwestii tej klauzuli banku zimnej i tutaj sąd Unii Europejskiej powiedział to oczywiście wszyscy spodziewaliśmy się takiej klauzuli nie można podzielić że, owszem, można by było się zastanawiać nad wycięciem, że tak powiem samej marży, gdyby to była klauzula o taka samodzielna natomiast ona tutaj nie jest natomiast naprawdę najwięcej oczekiwań, jeżeli chodzi o ten wyrok poza tymi konkretnymi kwestiami było w zakresie tego czy bankom należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w przypadku umowy tai upadku takiej umowy oraz jaki jest termin przedawnienia roszczeń banku o zwrot kapitału i ewentualnie zgłaszania takich roszczeń wynagrodzenia to może teraz próbujemy jakoś uporządkować zacznijmy od tych aneksów co dokładnie oznacza w praktyce to znaczy rozumiem, że mówimy o takiej sytuacji, w której umowa została anektowana bank twierdzi, że ten aneks właściwie niweluje błędy zawarte w samej umowie i w pewnym sensie uniemożliwia jej podważenie czy dobrze w tym momencie mówię tak doskonale pan redaktor nie opisał natomiast to trzeba ocenić na stanie faktycznym prawda jest taka, że aneksy, na które banki się powołują, czyli pozwalający na spłacenie kredytu bezpośrednio w walucie nie były zawierane po to, aby uzdrowić tą umowę, aby wyeliminować abuzywność, a jedynie po prostu o to, aby pozwalać pozwoli spłacić kredyt bezpośrednio w walucie i to stanowisko Trybunału Unii Europejskiej jest zgodne z tym co już mówił Sąd Najwyższy wcześniej u nas wskazując, że należy zbadać ten aneks te aneksy zawierane właśnie takim celu niespełniających warunków to teraz może przejść do tej sprawy, którą szczególnie tutaj pani podkreśliła, czyli mianowicie chodzi jak rozumiem nie tylko o kwestie nie tylko kwestia samych samego aneksowania umów nie tylko kwestia marży banku, bo tutaj też ten element pojawiał tylko zaraz jak to brzmiało to ostatnie pytanie dotyczące, a właśnie wynagrodzenie wynagrodzenie z tytułu korzystania papieska z kapitału, czyli to ten test ten mechanizm, który często przywoływano, że w przypadku upadku umowy osoby, które teoretycznie zostały uwolnione od tak wadliwego kredytu mogą zostać pozwany przez bank to znaczy mogą bank może oczekiwać od nich pewnego rodzaju wynagrodzenia z faktu właśnie, że jednak ten kapitał został wypożyczony i jak się do tego odnosić się teraz leczy, bo musi 1 rzecz wyjaśnić tej w ogóle na wstępie pytanie Sądu Okręgowego z Gdańska nie dotyczyło Street tam tego czy to wynagrodzenie się należy pytanie było zadane czy, jeżeli sąd spodziewa się zakłada, że bank być może zgłosi kiedyś takie roszczenie to powinien poinformować o tym konsumenta to był jeden z elementów tak naprawdę tego pytania i tutaj Trybunał sprawiedliwości powiedział, że jeżeli wg sądu jest szansa, że takie roszczenie, kiedy zostanie zgłoszone po tak sąd powinien poinformować o tym roszczeniu, ale to co jest najważniejsza Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym wyroku nie zajął się w ogóle oceną merytoryczną tego roszczenia i też nie oceniał pytania Sądu Okręgowego z Gdańska, że sąd uznaje, że jest to roszczenie zasadne także z tego wyroku, który dzisiaj za, a zdecydowanie nie można wywodzić, że takie wynagrodzenie się należy, czyli rozumiem, że to jest tak, że w zasadzie to jest sytuacja, w której sąd zapytał czy musi ostrzegać klientów, że w przypadku upadku umowy może się pojawić takie jest roszczenie tak tego dotyczyło pytanie dokładnie tak to dotyczyło pytanie dotyczy odpowiedź jest to jeden z fragmentów tej odpowiedzi, który tkwi w tym pytaniu w odpowiedzi na pytanie nie wybrzmiał natomiast wynika to uzasadnienia wyroku, bo to co jest dosyć istotne, jeżeli chodzi o wyroki psuła nie zawsze trzeba czytać w całości razem z uzasadnieniem to jest o tyle istotne to spróbujmy wytłumaczyć, że to korzystanie z kapitału to trochę taki straszak na osoby, które wahały się zastanawiały się czy w ogóle warto pójść do sądu z umowami frankowymi no właśnie pojawia się tam pojawiła się wizja, że to teraz bank po zwie ciebie, nawet jeżeli wygrasz i rozumiem, że trudno tak nie skończy no właśnie razem, że tutaj właśnie są w pewnym sensie postanowił uprzedzić tego rodzaju sposób myślenia raczej zadać pytanie czy w ogóle należy się tym przejmować martwić się dobrze interpretuje tutaj działania sądu czy nie nie troszeczkę za daleko dlatego, że to pytanie sądu nie dotyczyło oceny czy faktycznie takie wynagrodzenie należy to jest pytanie czy, jeżeli bank na sali sądowej albo media twierdzi, że nie muszę coś takiego należy to konsument mówiąc o tym, że nie uważa upadku umowy za niekorzystne dla siebie powinien mieć świadomość, że bank zgłasza czy nawet nie zgłasza on nie wnosi do sądu na chwilę obecną on po prostu mówi w przestrzeni publicznej oraz na salach sądowych, że ja mogę pozwać cię drogi konsumencie oto, żebyśmy takie wynagrodzenie dodatkowo zapłacił inwestor czysto psychologiczna zagrywka i to pytanie czy taki sposób w jaki zostało sformułowane tak naprawdę nie przyniosło żadnej konkretnej odpowiedzi banki dalej mogą opowiadać o tym, że należy, iż takie wynagrodzenie mówi, jeżeli mi się zastanowić nad tym co ta dzisiejsza decyzja Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej zmienia, bo w całej no jeśli mogę używać słowa rozgrywce między klientami bankami o sytuacji tych, którzy decydują się udać do sądu z umowami co, do których mają wątpliwości co, do których jest jasne, że zawierają takie klauzule abuzywne tak sprawa to podsumować to na czym ta zmiana polega co tutaj jest uległy doprecyzowaniu co jestem jakby rzeczywistą nie wiem czy mogę użyć słowa kamieniem milowym jeśli taki jest w tych w tej dzisiejszej decyzji Trybunału mówi oczywiście to są odpowiedzi na pierwsze 3 pytania popiersia pytanie dotyczyło wzorca umowy banku dzień ma, na który ze względu właśnie na to, że budowa klauzuli powodował problemy i sądy różnie podchodziły do tego czy można ją podzielić czy też nie dzisiaj córek powiedział, że nie wypowiedział się jasno na tym konkretnym wzorcu umowy, a to oznacza, że oczywiście banki mogą dalej próbować podnosić taki argument w sądzie natomiast polskie sądy, rozpatrując sprawy z wzorca umowy dziś modnej powinny pamiętać o tym, że nie mogą tej klauzuli podzielić, czyli nie mogą zostawić kursu średniego i usunąć tylko marżę banku po drugie jest to kwestia aneksów i tutaj jest odpowiedź dla wszystkich osób, które zawarł aneks po to, żeby spłacać kredyty w walucie jest to wskazanie, że nie muszą się obawiać samego faktu podpisania takiego aneksu tory są bardzo duże obawy ludzie się o to stale pytają dzwoniąc do mnie, aby się dowiedzieć tak jest ich konkretna sprawa nadaje się doprowadzenia w sądzie się także aneks absolutnie nie wyklucza ochrony prawnej, a praktyki mogę powiedzieć, że aneksu spełniające warunki, o których mówił dzisiaj Trybunał sprawiedliwości nie ma co do zasady ich nie ma kolejna ważna rzecz, którą Such dzisiaj wyjaśni to kwestia ustawy anty sprawdza owej i tutaj banki twierdzą, a salwach, że są tak wejścia w życie ustawy antysmogowej naprawił, że tak powiem umowy i w związku z tym nie można się już powoływać na wadliwość tej umowy z pierwotnym brzmieniu tutaj przypomnijmy co ta ustawa anty spróbował mówiła jako na co to właściwie jest czy ustawa z prawdą jest dosyć ciekawe zagadnienie dlatego podejrzewam, że mało, kto czytał w ogóle dokumenty legislacyjne dotyczące tej ustawy ta ustawa tak naprawdę miała spowodować tylko to, żeby konsumenci w ogóle kredytobiorcy mogli spłacać kredyty bezpośrednio w walucie to było jedyne zagadnienie poruszane w trakcie legislacji temu ta ustawa służyła oraz na przyszłość wskazano, że w przypadku zawierania takich umów powinno być jasno opisane jak tabele kursowe są ustawiane natomiast podstawowa rzecz ta ustawa nie zadziałała z mocy prawa wstecznie do tych umów, które już były zawarte w i tu niejednokrotnie zresztą Sąd Najwyższy powtarzał, że banki miały po tej ustawie podjąć działania, żeby ewentualnie naprawić te umowy banki tego nie robiły natomiast druga kwestia jest taka, że urosło przekonanie, że ta ustawa została wprowadzona po to, żeby utrzymać te umowy w mocy mimo wad prawnych i to to jest pewne przekłamanie, ponieważ absolutnie nie wynika z procesu legislacyjnego czy rozwiąże dzisiaj właściwie jeszcze raz, zbierając to wszystko razem dowiedzieliśmy się głównie tak Coco co było, jakby coś co było kwestią w tej konkretnej umowy z GE Money bank prawda znaczy, że to nie jest tu to orzeczenie co nie zmienia generalnie sytuacji jak ja generalnie też zmienia generalnie zmienia o, tyle że aneks czy aneksy były zawierane przez wszystkie banki także to dotyczy akurat każdego kredytobiorcę z, a ustawa anty sprawa przecież obejmuje wszystkie umowy zawarte przez wszystkie banki były tak ujmę tak, bo tu przed chwilą mówiła na jakiej zasadzie obejmuje także to znacie to ten wyrok dzisiejszy ma znaczenie dla każdego kredytobiorcy, który posiada kredyt powiązany z walutą obcą dziękuję bardzo, dr Anna Adamska adwokatka państwa moim gościem 1356 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA