REKLAMA

Co oznacza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla frankowiczów?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2021-04-29 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze czternasta 42 Wojciech Kowalik to jest czwartkowy raport gospodarczy w radiu TOK FM złoty dziś wyraźnie mocniejszy euro kosztuje 4zł 56gr dolar 376 frank szwajcarski 414, a funt 525 natomiast na warszawskiej giełdzie w górę i to wyraźnie na dźwigu w tej chwili o 1,5% na WIG 21 i 9% najważniejszych informacji gospodarczych dziś znamy już wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskich frankowiczów Trybunał uznał, że skutki stwierdzenia Rozwiń » przez sąd istnienia nieuczciwego warunku w umowie frankowej podlegają przepisom prawa krajowego przy czym kwestia utrzymywania się w mocy takiej umowy powinna być oceniana przez sąd krajowy banki z tego orzeczenia się cieszą, a co to oznacza dla spłacających takie kredyty wyjaśnimy już za moment w rozmowie z naszym gościem warszawska giełda wycenia, że to punkty dla banków ceny akcji poszły dość wyraźnie w górę natomiast bank PKO BP od przełomu maja czerwca zamierza zawierać ugody z frankowiczami kredyty frankowe mają być traktowane jak były od początku udzielone w złotym bank weźmie na siebie cały ciężar związany z ze wzrostem kursu wymiany deklaruje PKO bank Polski mamy jeszcze 1 wyrok unijnego Trybunału orzekł, że samochód zarejestrowany w państwie członkowskim Unii Europejskiej musi mieć ważne ubezpieczenie OC z tego obowiązku nie zwalnia nawet fakt, że auto np. ze względu na swój stan techniczny nie może jeździć nie ma wyraźnych podstaw, aby sądzić, że pandemia nauczyła Polaków oszczędzania ocenia Polski Instytut ekonomiczny wg ekspertów zamknięcie gospodarki zmusiła Polaków raczej do krótkotrwałego odkładania niż przemyślanych decyzji finansowych kryzys nie nauczył nas oszczędzania ile ograniczą rozrzutność podkreślają eksperci w najnowszym wydaniu tygodnika gospodarczego polskiego Instytutu ekonomicznego to była pierwsza część raportu gospodarczego teraz rozmowa z naszym gościem raport gospodarczy mecenas Beata Strzyżewska radca prawny zajmująca się sprawami frankowymi dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu wracamy oczywiście do tematu dzisiejszego orzeczenia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego sprawy kredytów frankowych pani mecenas krótko na początek to orzeczenie jest korzystniejsze dla banków czy dla kredytobiorców panie redaktorze właśnie wspomniał pan przed chwilą, że banki się cieszą, a ja uważam, że bardziej mogą cieszyć się moi klienci, zwłaszcza klienci byłego banku mamy obecnie BPH bo, więc bowiem w zakresie pytań, które dotyczyły tego wzorca właśnie umowy są złe wykluczy jakiekolwiek wątpliwości Such powiedział, że jeżeli w umowie występuje klauzula, która tylko części jest obóz na nie uda się uzyskać tylko ona, czyli niedozwolone dziękuję tutaj za podpowiedź nie da się wydrukować tylko tej części chorej tej nieuczciwej i pozostawić drugą część np. odesłanie do średniego NBP, która byłaby zgodna z prawem, jeżeli cała treść klauzuli jest immanentnie związana z naturą tego kredytu z treścią całego wzorca należy usunąć całą klauzulę wobec faktu, że w tej sytuacji dotyka ona świadczenia głównego taka umowa zgodnie z prawem polskim prawem cywilnym powinna upaść powinna zostać ustalona za nieważną także uważam, że w tym w tym zakresie wyrok co jest bardzo korzystny dla naszych konsumentów w szczególności klientów banku BPH NATO, jeżeli chodzi o pytania dotyczące możliwości oceny umowy po tym, jak strony rzekomo uzdrowił ją aneksem lub po tym, jak rzekomo ustawa antysmogowa wprowadziła obowiązki, które również ustawiały taką nieuczciwą umowę tutaj złe mówi wyraźnie umowę badamy na dzień zawarcia treść umowy, która podlega ocenie jest taka, jaką strony ustaliły w chwili zawarcia żaden późniejszy aneks i żadna późniejsza ustawa nie może takiej nieuczciwej umowy uzdrowić w tym zakresie co jest precyzyjne i daje jasny kierunek, który sądy krajowe w tym Sąd Najwyższy powinny pójść przy orzekaniu w sprawach kredytów powiązanych z walutą pozostałe 2 pytania tak panie redaktorze tak tak tak pozostałe 2 pytania dotyczyły wyjaśnimy tak pozostałe pytania pytania zdawały się być języczkiem uwagi media bowiem, a w sugerowały Isia dotyczą one wyraźnie terminu biegu przedawnienia roszczeń banków oraz rzekomego rzekomego roszczenia dotyczącego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału to są te 2 kluczowe kwestie dokładnie ta technika też frankowych niestety w tym zakresie pytania, które zostały zadane przez sąd krajowy przez sąd odsyłający były nieprecyzyjne jako zbyt ogólnie zostały sformułowane w związku z rozpoznawaną sprawą i susły nie mógł odpowiedzieć w ten sposób, jakiego oczekiwały banki, lecz odpowiedział taki sposób jak mogę powiedzieć, że oczekują moi klienci mianowicie, jeżeli chodzi o skutek wyroku ustalającego nieważność skutek ten skutek badamy na gruncie prawa krajowego szły nie jest w stanie stwierdzić, jaki charakter ma wyrok wydany przez sąd powszechny czy Sąd Najwyższy bowiem reguluje prawo krajowe w związku z tym tylko nasz sąd w Polsce może stwierdzić o charakterze tego wyroku, czyli w konsekwencji o momencie, od którego zaczyna bieg termin przedawnienia roszczeń dba o mojej oceny na podstawie przepisu prawa cywilnego kodeksu postępowania cywilnego wyrok ustalający nieważność ma charakter deklaratoryjny to oznacza oznaczają tylko je zaś dana umowa jest ważna oznacza to, że umowa ta była nieważna od samego początku, tak więc bieg terminu przedawnienia roszczeń banku rozpoczyna się z chwilą wypłaty świadczenia nienależnego pamiętajmy ile ustawy o nieważności umowy przez sąd nie mamy do czynienia z kredytem nie mamy związku z tym do czynienia z wypłatą kwoty kapitału kredytu mamy tylko do czynienia ze świadczeniem nienależnym, czyli jak wysoką kwotą pieniędzy bez podstawy prawnej bank przelał dobro konsumenta podkreślam ten miła, że jest to świadczenie nienależne, a nie kwota kapitału, bo płynie teraz przejdę do odpowiedzi na piąte pytanie, który udzielił Trybunał sprawiedliwości to piąte pytanie dotyczyło informacji, które sąd krajowy powinien udzielać przed wydaniem wyroku ustalającego nieważność czyli w jakim zakresie powinien poinformować konsumenta konsumenta o skutkach kiedy, jakie taki wyrok może przynieść złe, które orzekł, że sąd krajowy powinien poinformować konsumenta niezależnie od tego czy i on reprezentowany przez pełnomocnika działa samodzielnie o wszelkich szkód, które mogą wystąpić w związku z taką nieważnością Xue dodał tutaj, że powinien również poinformować o ewentualnych roszczeniach restytucyjnych i teraz znowu restytucyjnych, czyli co to jest roszczenie restytucyjne roszczenia restytucyjne, jakby takie świadczenie, które strony powinny sobie wzajemnie od twarz, żeby przywrócić stan wyjściowy restytucja, czyli przywrócenie stanu wyjściowego moim zdaniem w związku z tym w przypadku roszczenia restytucyjne pomożemy mówi tylko od tych świadczeniach nienależnych, które wprost były przekazywane między stronami, czyli to świadczenie nienależne, które wypłacił ba oraz te cykliczne roszczenia nienależne świadczenia należne, które płaci kredytobiorca co miesiąc w ramach nienależnej raty kredytu bez podstawne i powiedziałabym wręcz amoralny roszczenia dotyczące rzekomych rzekomego wynagrodzenia za kapitału nie mają w Polskim prawie żadnej podstawy prawnej przepisy polskiego prawa dotyczące świadczenia nienależnego nie przewidują możliwości jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu Niewiem czy odsetek jakieś inne waloryzacji zwrócił uwagę na aksjologię nie może być tak, że jeżeli w wyniku swoich nieuczciwych czynności bank dokonał wypłaty świadczenia nienależnego w tej chwili nie może być tak, że ma on prawo żądać z tego tytułu jakiejkolwiek rekompensaty nadto, gdyby takie wynagrodzenie mogą być należne nawet na gruncie polskiego prawa, a nie jest to byłoby one sprzeczne z celem dyrektywy celem dyrektywy jest przywrócenie ładu nie może być w 2, że nadal w wyniku działań bezprawnych w wyniku złych zamiarów po stronie instytucji finansowych to one bogacą się na skutek nieuczciwych czynności wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie ma podstaw w Polskim prawie pani mecenas związek banków polskich po tym orzeczeniu mówi tak złe potwierdził prymat utrzymania umowy przed nieważnością dopóki istnieje prawna możliwość utrzymaniem umowy nie można unieważnić to nie konsument decyduje o unieważnieniu umowy nawet jeśli byłoby to dla niego korzystniejsze co pan zezwalają na myśli panie redaktorze potwierdzenie jest moim zdaniem zgodne z prawdą to mianowicie sąd krajowy bada czy umowa może dalej funkcjonować po usunięciu z niej klauzuli nieuczciwej natomiast w momencie, kiedy ani uczciwość jest właśnie obiektywna, jeżeli obiektywnie okaże się, że po usunięciu właśnie tego miernika odsyłającego do kursu franka, który był uznaniowo tylko jednostronnie ustalony przez bank, jeżeli po usunięciu tej klauzuli okazuje się, że umowa nie może funkcjonować to ona po prostu upada tutaj rzeczywiście nie jest istotna Wola konsumenta piątej nieważności chce czy nie Wola konsumenta jest tylko istotna w 1 przypadku mianowicie konsument może z rzeczy ochrony, czyli może on w sposób świadomy zrzec się stan tej sankcji nieważności tej kary dla banku myślę, że nie o to chodzi bankom czy słowa, mówiąc że kwestia utrzymywania się z mocy takiej umowy, czyli toczona jest ważna czy nie powinna być oceniana przez sąd krajowy trochę nie umywa rąk od tej sprawy nie mówi to teraz sądy krajowe będą o tym decydować panie redaktorze nie ubywa rąk, dlatego że pytanie zostało tak skonstruowane, że słoń nie mógł wprost na to pytanie odpowie za to miastu Ross odsyła do swojego dorobku wiele orzeczeń Suraż w tym oczywiście nasz najsłynniejszy wyrok w sprawie państwa Dziubak mówi wyraźnie o tym co powinien zrobić sąd krajowy w przypadku umowy zawierającej klauzulę niedozwoloną mało tego w tej chwili bram Trybunał sprawiedliwości czeka około 30 pytań prejudycjalnych właśnie związanych z dyrektywą konsumencką w związku z tym sąd kraju sądy krajowe w tym nasze sądy polskie już wiedzą doskonale to należy zrobić nieuczciwą umową kwestia tylko oczywiście tego, aby odpowiednie argumenty przedstawić przed sądem kwestia tego, żeby konsumenci przestali się wreszcie bać tej walki z bankami jak po co jak zauważyć 1 rzecz w tej chwili z zasad, które są podawane publicznie o około 57% konsumentów poszło do sądu proszę zobaczyć co ta garstka ludzi potrafiła zrobić sytuacji frankowej mamy już w tej chwili pierwsze propozycje ugód uważam, że ugody proponowane przez PKO BP z nami w tym zarysie, który jest upubliczniony są policzkiem dla konsumenta konsument nie powinien godzić na to co powinien był górą otrzymać 15 lat temu, ale biorąc pod uwagę co zrobiło 51% namawiam wszystkich, żeby poszli do sądu z nią z ankiet, które są przeprowadzane wynika, że około 50% więcej zdecydowanych na proces jestem przekonana, że przy takiej siły przy takiej determinacji konsumentów ugody, które mogą się na końcu dnia pojawić będą wreszcie uczciwe, a teraz 11maja tylko przypomnę swoje orzeczenie w tej sprawie ma wydać Polski Sąd Najwyższy mecenas Beata Strzyżewska radca prawny zajmująca się sprawami frankowymi była naszym gościem bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, to słyszenia do tematu wyroku złe wracamy też w programie światopogląd Agnieszki Lichnerowicz o piętnastej 20, a to był raport gospodarcze Wojciech Kowalik do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA