REKLAMA

"Prezydenci miast, którzy są przedstawicielami Lewicy wstydzą się za ten sojusz"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-04-29 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
17:25 min.
Udostępnij:

O zapisach w dokumencie o Krajowym Planie Odbudowy jaki dotarł do samorządowców rozmawiamy z prezydentem Ciechanowa, Krzysztofem Kosińskim. "Batalia o Fundusz Odbudowy toczy się, żeby nie było powtórki z rozdziałem pieniędzy z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które głównie poszły samorządów kontrolowanych przez PiS" - stwierdza Krzysztof Kosiński, sekretarz Związku Miast Polskich. Z prezydentem Ciechanowa rozmawiamy również o programie szczepień prowadzonym przez samorządy.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu zapraszam państwa na wywiad polityczny przy mikrofonie Karolina Lewicka moim państwa pierwszym gościem jest prezydent Ciechanowa sekretarz związku miast polskich Krzysztof Kosiński panie prezydencie dzień dobry dzień dobry pani redaktor dzień dobry wszystkim czuwa TOK FM czy pan jako samorządowiec jest uspokojony, że to co wynegocjowała lewica z prawem sprawiedliwością to jest jakaś gwarancja tego, że rząd nie będzie rozdzielał środków funduszu odbudowy Rozwiń » podłóg uznania widzimy się przynależności partyjnej względów towarzyskich słyszał od przedstawicieli lewicy SD Sejmu, że to jest negocjacyjny sukces tymczasem to jest negocjacyjna kompromitacja i takie słowa też padają od samorządowców związanych z lewicą przed chwilą kilkanaście minut przed rozmową z panią redaktor zakończyliśmy posiedzenie zarządu związku miast polskich tam zresztą prezydenci, które są przedstawicielami lewicy i wstydzą się za ten Sojusz i za te negocjacje budżetu z perspektywy samorządu bardzo niekorzystne nie wiem czy ktoś w ogóle z parlamentarzystów lewicy czytał ten dokument postaci KAPE o my po poprawkach jako samorządowcy dostaliśmy go wczoraj późnym wieczorem dostaliśmy 36 godzin na jego inne oceny dla rekomendowanie i powiem szczerze, że taki jeden z postulatów, które mówi lewica zamiast 30% środków dla samorządów przeznaczonych i ja się tym zapoznałem bardzo uważnie i na stronie 400 pięćdziesiątej ósmej Cup po wynika z tego, że spośród tych 30% 50% połowa tych środków to są pożyczki, a więc propozycja jest taka, żeby samorządy się zadłużały tej części kapę czasem rząd ma 80% dotacje bezzwrotne, a 20% tylko pożyczki to jest niepoważne traktowanie samorządu tak naprawdę nie chodzi o to, że jakiekolwiek pieniądze trafią do samorządu chodzi o to jak one będą dystrybuowane do samorządu w przypadku normalnej siedmioletniej perspektywy unijnej dystrybucją zajmują się regiony marszałkowie województw bądź instytucje, które są przy marszałkach powołane natomiast tu niestety mamy centralizację czy to rząd będzie decydował, do których samorządu czy te pieniądze jestem przekonany, bo mam w tym też osobiste doświadczenia niestety to będzie podłóg uznania partyjnego i wg kolesiostwo rozdawane samorządom na to pozwolić nie można to za chwilę wrócę do funduszu odbudowali dopytam jeszcze ten wątek błotem kiedyś panie prezydencie już rozmawialiśmy rozmawialiśmy o funduszu rozwoju inwestycji lokalnych i pamiętam, że pan zastanawiał się któryś z projektów, które pan jako prezydent czeka Ciechanowa złożył wnioskował o pieniądze te projekty przejdzie potem okazało się, że Ciechanów żadnych pieniędzy na żaden projekt nie otrzymał mówiliśmy wtedy drugiej transzy teraz są badania fundacji Batorego na temat tego jak została rozparcelowana trzecia transza po tej publicznej krytyce rozdawnictwa tylko wśród swoich pieniędzy z drugiej transzy i okazuje się, że nadal jest rozdział uznaniowy prawo sprawiedliwość dało swoim mieszkańcy, którzy wybrali swoich włodarzy ludzi Platformy od ludowców albo z lewicy albo niezależnych muszą obejść smakiem albo nędznym groszem w przypadku Ciechanowa mamy powtórkę rozrywki i dokładnie te same rozstrzygnięcia bardzo wstydliwe dla rządu w skali powiatu nawet to jest już skrajną patologią ta lawina spraw została drugim naborze, gdzie jest pani wójt wybrana komitet opisu w dostawach zarówno w drugim naborze jakich trzecim naborze miasto Ciechanów dostała ani drugim ani trzeci mimo tego, że to my jesteśmy tutaj takim ośrodkiem rozwoju mamy dużo więcej mieszkańców by więcej potrzeb inwestycyjnych tak dalej że, aby to dla mnie absolutnie niezrozumiałe dlatego też tak wielka batalia teraz toczy się wokół funduszu odbudowy, żeby nie pozwolić na to samo co się działo z tymi publicznymi budżetowymi pieniędzmi na wszystkich, żeby były one rozdawane uznaniowo dla samorządu którzy, które samorządowców de facto, a którzy popierają władze, którzy wywodzą się z listy komitetu PiS na to nie ma zgody to teraz wracam do krajowego planu odbudowy oraz do funduszu odbudowy, bo jeżeli pan mówi o tym, że teraz państwo samorządowcy stwierdzają, że większość pieniędzy, czyli grantów tych bezzwrotnych dotacji będzie pozostawać w rękach rządu, a te pieniądze dla samorządu to będzie w połowie Grant w połowie pożyczka czy tak naprawdę realnych pieniędzy będzie jeszcze mniej teraz porozmawiajmy o nadzorowaniu wydawania tych pieniędzy, bo to była kolejna rzecz, którą podnosiła opozycja, którą negocjowała także lewica, czyli tzw. komitet monitorujący Gazeta wyborcza dotarła do informacji o tym kto ma tę instytucję powoływać jak ona ma funkcjonować, bo do tej pory od lewicy nie mogliśmy się dowiedzieć, jaki będzie jej skład, jakie będą instrumenty do tego by patrzeć rządowi na ręce reagować reagować skutecznie teraz okazuje się, że tak te instytucje powoła minister funduszy polityki rozwoju ma zaprosić do niej organizacje związkowe społeczne, które uzna za reprezentatywne, czyli np. przedstawiciele reprezentatywnych ogólnopolskich organizacji społecznych samorządowcy albo przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych reprezentatywnych organizacji pracodawców czy tylko, że te zapisy znowu wskazują na pewnego rodzaju uznaniowość to chyba rząd uzna, kto jest reprezentatywny do reprezentowania te zapisy na pewno się nie podobają jako samorządowcom ten komitet monitorujący jest konieczny przy wydatkowaniu tych środków, ale nie może być takiej dowolności w powoływaniu członków, a sobie wyobrażam taką sytuację, że np. miast Polski, które ma największą liczbę członków, jeżeli jeśli chodzi o miasta w Polsce, bo to jest ponad 300 grupa ma obecnie około 320 miast członkowskich Rice trudno sobie wyobrazić żebyśmy, żeby następnie nie było, ale mogę sobie wyobrazić sytuację, w której jeśli to będzie traktowane uznaniowo to istnieją też takie związki też ogólnopolskie, ale w, których członkami są miast tak włodarzami są przedstawiciele PiS Nowacka może uznać, że my weźmiemy to organizacje samorządową, a do monitorowania wydatkowania środków, więc znów te same osoby, które będą dostawały pieniądze będą kontrolowały ONZ dlatego my jako samorządy czekamy na ustawę, która będzie wdrażała ten krajowy plan odbudowy, bo tam powinny znaleźć się szczegóły dotyczące m.in. tego komitetu monitorującego i ewentualnej agencji, która za powstałaby, która miałaby to zadanie nadzorować te wydatkowanie środków natomiast też duża nadzieja powiem uczciwie komisji europejskiej, bo myślę, że komisja europejska sobie nie pozwoli też na to, żeby była jakaś wielka swoboda w wydatkowaniu środków, a jeśli rzeczywiście tak będzie to komisja europejska ma możliwość odebrania tych pieniędzy, które przekaże do państwa bardziej, że na początku będzie tylko część pieniędzy przekazanych kilkanaście procent te w tej całej puli i następnie będziemy przedstawiać się by jako państwo może brać faktury rozliczenia tych inwestycji zrealizowanych i Unia będzie zastanawiała się czy aby na pewno cele m.in. klimatyczne bardzo ważne dla Unii Europejskiej te inwestycje realizują, a ja tak, bo są określone kryteria na co trzeba wydać te pieniądze na rewolucję cyfrową prawda na transformację klimatyczną energetyczną to jest dość jasno powiedziane jak pan czyta panie prezydencie słowa Waldemara budy, które mówi dzisiaj tak debata nad krajowym planem odbudowy może dać początek lepszej współpracy w Polskiej polityce dyskusji dialogu wymiany doświadczeń, ale nie atakowania się nie stawiania nieracjonalnych warunków albo nie poszukiwania interesu politycznego w każdej decyzji, która w Polsce czy parlamencie zapada czy pan widzi taką przestrzeń przede wszystkim wolę polityczną ze strony rządu, który zwykle nie ma ochoty ani rozmawiać z opozycją nazywaną przez niego totalną ani samorządowcami, jeżeli są samorządowcy z tej drugiej stronie barykady polityczny tak naprawdę decydująca jest rola rządu i Wola rządu do takiego dialogu art. 18 rozporządzenia Unii Europejskiej, które ustanawia instrument na rzecz odbudowy przy tym krajowym planie odbudowy w ocenie samorządów nie został spełniony, bo zakłada aktywny udział strony samorządowej w tworzeniu krajowego planu odbudowy, ale dostaliśmy gotowy dokument zgłosiliśmy oczywiście liczne poprawki, które myślę, że zostały spełnione gdzieś w okolicach 10% tych naszych oczekiwań tak to pracował, a mnie i następnie nadzień przed czy 2 dni przed 30 kwietnia, czyli tą datą graniczną, kiedy mamy do komisji europejskiej jako państwu przedstawić ten krajowy plan odbudowy, a zostaliśmy poproszeni zostaną przekazane poprawiony dokument w postaci prawie 500 stron w tym my mamy się zapoznać się takiej wart już ostatecznej no tutaj trudne do zrozumienia jako związek miast polskich wyrażamy taką nadzieję, że ten dokument cały czas będzie podlegał jeszcze zmian to nie jest jego ostateczny kształt, bo jest niedopracowany, a w wielu miejscach też znaleźliśmy proste błędy merytoryczne to znaczy różnego rodzaju kwoty te same cele różne kwoty na różnych stronach tego dokumentu widać, że to wszystko jest trochę robione na kolanie niestety rząd bardzo się spieszy, bo komisja europejska dała jeszcze 2 tygodnie, bo niektóre państwa wnioskował o to, że potrzebują jeszcze troszeczkę czasu, bo rzeczywiście pierwotny termin taki, że te wszystkie plany muszą trafić do Brukseli do 30kwietnia, ale rząd chce do piątku ten plan wysłać do komisji europejskiej teraz jeszcze 1 rzecz nie wiem panie prezydencie pan już drugą kadencję jest w polityce lokalnej, ale kilka lat spędził pan również w sejmie biorąc udział w polityce centralnej i też pana doświadczenie opinię na temat chciałabym zapytać się bo, bo rząd chce szybciutko jutro wysłać się w Cup od Brukseli, a po drugie, ze względu na to porozumienie z lewicą chce już 4maja, czyli tuż po weekendzie majowym zorganizować dodatkowe posiedzenie Sejmu, żeby natychmiast przegłosować fundusz odbudowy skoro pojawiła się większość większość gwarantowana przez lewicę Jarosław Kaczyński nie będzie czekał do 19maja, kiedy jest terminowe posiedzenie Sejmu tylko to wszystko przyspieszy, czyli co skoro jest już to poparcie w ręku Jarosław Kaczyński chce je uchwycić przyklepać politycznego punktu widzenia takiego interesu interesu psu to jest całkowicie logiczne zrozumiałe i podejrzewam że, gdyby inne ugrupowanie było na ich miejscu i przyświecały im podobne wartości to zachowanie byłoby analogiczne skoro mają przy obiecane głosy to tego rodzaju czas presja jest istotne, żeby to sprawę nastawić jeździć po całym kraju billboardami mówiącymi jak do pieniędzy popłynie w do polskich regionów do polskich przedsiębiorców i ogólnie do obywateli więc, jakby zimna kalkulacja myślę, że przesądza o tym, że teraz przy takiej deklaracji, a może Legia jeszcze nie czyta przez ten czas może oczywiście nie zapoznają z tym ostatecznym dokumentem, bo pani akurat pamiętam, żeby ta była kwestia mieszkań, że będą mieszkania budowane z takiej na wynajem no i też polecam, żeby posłowie lewicy strona 3 czwarte nawet mimo odpowiem tego dokumentu czy też przeczytali tam jest tym poprawionym dokumencie wczoraj samorządowców przesłanym, ale co pan na temat mieszkań tam jest napisane o tym, że mamy do czynienia z dopłatami do mieszkań wielorodzinnych na 75 000 mieszkań ile dni tak naprawdę można tego co jest napisane zrozumieć to chodzi o to, żeby instalacje paneli fotowoltaicznych by montować na budynkach wielorodzinnych termo modernizować te budynki wielorodzinne, ale niekoniecznie jest jakiś konkret, że powstanie 3555000 nowych mieszkań, więc te negocjacje no chyba nie do końca w praktyce na papierze jak teraz nie widzimy poszły tak dobrze lepiej to jest trochę wstyd nie tylko tych z perspektywy takiego zamiatania całej opozycji teraz no w niekomfortowej sytuacji i tak to powiedzmy opozycji, a bardzo wygodne politycznie sytuacji partii rządzącej, ale perspektywa 2 i merytorycznych rzeczy, a tutaj dziwne, że oni nie dostały nic wcześniej na papierze, a po prostu tego nie czytali albo nie wypracowali, bo to jest bardzo mocno rozmyte ja tu, gdzie w tym dokumencie nie znajduje takiego zapisu będzie 850 nowych mieszkań to szczekające zmienię temat panie prezydencie chciałbym zapytać o szczepienia jak to u państwa idzie, bo to przeciąganie liny między rządem samorządem oczywiście trwał od samego początku, czyli właściwie od listopada, kiedy było wiadomo, że będziemy szczepić rząd pewnie chętnie się podzielić porażką, ale ewidentnie nie chce dzielić się sukcesem jest już dużo szczepionek są masowe szczepienia, więc będzie to sukcesy dziś Michał Dworczyk zapowiadał, że będą takie objazdowe kontenery na rzucone w Polskę na majówkę, a z drugiej strony nie ma szczepionek do tych punktów szczepień powszechnych, do których tworzenia rząd samorządy zachęcał składa się od 26kwietnia od poniedziałku w Ciechanowie w moim mieście ruszył taki powszechny punkt szczepień my jako Ciechanów zgłosiliśmy się jako pierwszy jak na Mazowszu, żeby taki punkt utworzyć nawet przed Warszawą, ale oczywiście nie koszty, gdyby jakiś rodzaj chwalenia się i mówienie o tym bezpośrednio, ale zależało nam na tym, żeby te szczepienia przyspieszyć, żeby też polskie państwo tym pomóc niestety byliśmy przygotowani od 6kwietnia zaraz po świętach, żeby tym punktem już zapewniona pomoc medyczna lekarze pielęgniarki obsługa techniczna itd. nie mogliśmy dostać zgodę wojewody, żeby ruszyć w tym terminy oczywiście mówiono, że nie ma szczepionek to jest było dla nas zrozumiałe, ale pierwszy punkt na Mazowszu pan wojewoda otworzył w Przasnyszu partyjnego kolegi starosty nawet tak samotnych partyjny interes zawsze bierze górę, ale trudno ruszyliśmy później już 26kwietnia na pierwszy dzień szczepień dostaliśmy 44 dawki, a przy czym nasze jak przerób dzienny tu jest między 400600 szczepień realizowanych w dzień na pierwszy tydzień dostaliśmy 700 dawek, więc wygląda naprawdę porażająco tak się zastanawiam czy był w ogóle sens tworzenia punktu, do którego teraz tak mało szczepionek trafia słyszymy jak Otóż panie prezydencie postawić kropkę bardzo dziękuję za rozmowę Krzysztof Kosiński kurator związku miast polskich prezydent Ciechanowa bardzo dziękuję panie prezydencie za rozmowę państwa zapraszam na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA