REKLAMA

Od bullshit job do buntu klasy opiekuńczej

Ekonomie przyszłości
Data emisji:
2021-04-30 15:00
Czas trwania:
02h 26:38 min.
Udostępnij:

Ekonomia jest nauką społeczną, a jej treść – społeczne zaspokajanie potrzeb – ma charakter polityczny. Wbrew neoklasycznej wulgacie neoliberałów wybory dokonywane na polu zarządzania gospodarką nigdy nie są politycznie neutralne. Po pierwsze, dokonywane są w politycznej ramie wyznaczonej przez układy sił klasowych oraz podział gospodarki globalnej na centra i peryferie. Po drugie, ich materią jest zawsze żywa i nieredukowalna do skuteczności ekonomicznej społeczna praktyka. Dlatego podobnie jak bieżąca polityka ekonomiczna, myślenie o ekonomiach przyszłości musi wykraczać poza pole czystej ekonomii. Musi być częścią krytyki społecznej. Rozwiń »

Wynalezienie szczepionki na wirusa atakującego społeczeństwa i ich najsłabsze sektory rysuje przed nami perspektywę wyjścia z trwającego kryzysu. Optymizm studzi jednak fakt, że państwa i elity ekonomiczne chcą przede wszystkim powrotu do „dobrych czasów” sprzed pandemii. Na horyzoncie majaczy już odwołanie publicznego wsparcia dla gospodarek i siły roboczej, a wraz z nim widmo powrotu polityk zaciskania pasa i zrzucania kosztów kryzysu na barki klas pracujących, ludzi biednych oraz krajów globalnego Południa.

W tej sytuacji bardziej niż w ubiegłym roku potrzebujemy wyjścia poza zgrane schematy zarządzania kryzysowego i jałowe koleiny neoliberalnych priorytetów. Potrzebujemy rozmachu utopii, a zarazem siły konkretu społecznego projektu. Nowe ekonomie potrzebują nowej wizji społeczeństwa, wspólnoty, procesu uspołecznienia i politycznej podmiotowości. Dlatego warto dziś spojrzeć na problematykę ekonomiczną przez pryzmat antropologii, tak by przeformułować problemy i przedefiniować podstawowe kategorie organizujące dyskurs ekonomiczny.

Taki zamysł leży u podstaw sezonu „drugiego i pół” cyklu „Ekonomie przyszłości”. Ten appendix antropologiczny będzie zarazem rodzajem hołdu złożonego jednemu z najciekawszych i najśmielszych myślicieli społecznych ostatnich dekad. Pójdziemy mianowicie tropem poszukiwań i propozycji zmarłego niedawno amerykańskiego antropologa Davida Graebera. Przyjrzymy się zaproponowanym przez niego ujęciom kwestii ekonomicznych o kluczowym znaczeniu. Spróbujemy przepisać ekonomię na język antropologii nie po to, by tę pierwszą zastąpić uprawianiem drugiej, ale żeby osadzić logikę ekonomiczną w rozległych sieciach życia. Podejmiemy graeberowską analizę długu, gówno wartych i niedowartościowanych prac (oraz wykonujących je klas opiekuńczych), komunizmu bazowego i wreszcie antropologicznej teorii wartości. Zmienimy terytorium dyskusji o kwestiach ekonomicznych, wiążąc kwestie sposobu produkcji, redystrybucji i cyrkulacji z reprodukcją i zmianą społeczną.

Wartością antropologicznego spojrzenia na ekonomię jest nacisk na wielość możliwości społecznej organizacji produkcji, waloryzacji, podziału i określania priorytetów. Różnorodność ta ma charakter zarówno historyczny, jak i geograficzny oraz strukturalny. Jedną z najważniejszych konsekwencji przyjęcia takiej perspektywy pozostaje rozbrojenie i dekonstrukcja konceptu homo oeconomicus, który mniej więcej od XVIII wieku stanowi milczące założenie większości zachodnich sposobów konceptualizacji gospodarki i zarządzania nią. Odrzucenie figury człowieka ekonomicznego – racjonalnego, kalkulującego i maksymalizującego własne korzyści egoistycznego indywiduum – jest koniecznym warunkiem przezwyciężenia systemu, w którym prywatny kapitał akumuluje zyski, a społeczeństwo ponosi koszty jego ekspansji.

Waga propozycji ekonomicznych Graebera polega nie tyle na kompletności obrazu struktur i procesów gospodarczych, jaki miałby się wyłaniać z jego prac, ile na mocy, z jaką zdolne są one otworzyć naszą wyobraźnię. Bez rozbudzenia takiej wyobraźni, zakorzenionej w dokonaniach antropologii ekonomicznej, trudno myśleć o realizacji celu, jakim jest gruntowne przeprojektowanie ekonomicznej teorii i praktyki. Tymczasem po kryzysie pandemicznym i w obliczu narastającego kryzysu klimatycznego to właśnie takie zadania stoją przed ekonomią – o ile chce ona mieć jakąś przyszłość. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzięki dobrym zawsze przy sobie gorzką lekcją naczelnym polskiej edycji Le Monde klimacik i mam przyjemność prowadzić od kilkunastu miesięcy cykl zatytułowany ekonomię przyszłości robimy razem z Biennale Warszawa, a od kilku miesięcy, że ten set trwał ponad rok przez cały rok natomiast 2020 natomiast od początku 2021 prowadzę coś co nazwaliśmy na nim ekonomia przyszłości sezonem drugim i pół Ant, a dodatkiem appendix antropologicznym i staramy się w ramach tych 3 w sumie Rozwiń » spotkań pierwsze było w lutym drugi w marcu z nimi trzecie ostatnie mamy dzisiaj staramy się spojrzeć na współczesną ekonomię na problemy i kryzysu społeczeństwa kapitalistycznego przez pryzmat antropologiczny przez banki dający Polonii ekonomiczną szczególnie ta w wykonaniu zmarłego pod koniec zeszłego roku we wrześniu zeszłego roku amerykańskiego antropologa, gdy aktywisty Davida wybiera w cyklu tym rozmawialiśmy o składkę pomorskim o kwestii długu rozmawialiśmy z Michałem obszarem o, a antropologicznej teorii wartości i krytyce dominujących teorii wartości tych, które dominują w obiegu ekonomicznym powiedzmy na dzisiaj przed czasem na sfinalizowanie tego tego projekt bardzo krótkiego cyklu projektu będziemy rozmawiać o kwestii, bo sieć i buntu klasy i opiekuńczej naszymi roszczeniami dzisiaj będą Andrzej Kusy antropolożka z uniwersytetu autonomicznego w Barcelonie oraz Magda Malinowska działaczka ogólnopolskiego związku zawodowego inicjatywa pracownicza dzisiaj podzieliliśmy sobie ten to spotkanie na 2 części objazd gości nie przedstawią swoje prezentacje swe krótkie wystąpienia 2020 kilka minut może do pół godziny, a potem tak jak zwykle będziemy dyskutowali wokół kwestii tytułowej przy czym z kwestii technicznych też tak jak zawsze zachęcam do tego, żeby zadawać pytania na czasie ze względu na RODO najlepiej nie pokazywać się nie brać udział bezpośrednio w dyskusji będę starał się przekazywać wszystkie pytania naszych gości i w ten sposób będziemy to spotkanie prowadzić podobnie jest z osobami, które są z nami to jest, bo skierowany do sukcesu z nami rozumie natomiast osoby, które są z nami na Facebooku będą mogły też zadawać pytania w komentarzach ja będę dostawał szewskie pytanie też stara się en je wszystkie przekazać naszym roszczeniom ewentualnie zespół właśnie będzie odpowiedzieć co do miast to są kwestie techniczne tym samym dzisiaj kończymy cykle ekonomię przyszłości sezon drugi pół jak na początek już bez pozwolę sobie zapowiedzieć wydarzenie, które zaplanowaliśmy na koniec maja do końca 29maja będzie sobota wtedy postaramy się zorganizować już staramy się organizować nie wiemy jak jak będzie ostateczna forma tego wydarzenia rozmów o staraniu się natomiast tym chcemy z, żeby kulminacją zakończeniem tego całego cyklu to tytułem ekonomia przyszłości, bo był rodzaj forum, podczas którego wszyscy uczestnicy uczestniczki dotychczasowych spotkań będą mieli okazję podyskutować i może dyskutować o coś co nazwaliśmy roboczo konsensus warszawski, czyli pewnego rodzaju programem, który mógłby stać się przyszłością Ekonomik sensie teoretycznym, a także przeciętnego pewnego zbioru praktyk ekonomicznych, który w świetle ostatnich wydarzeń związanych z kryzysem pandemicznym, ale tych także, które nam nie tworzą pewien kontekst historyczny ostatnich kilku dekad jak wychodzi nam tych wszystkich naszych spotkań dyskusji są coraz bardziej niezbędne więc, zanim przejdziemy do nie do do tego forum do tych dyskusji tym jest 9maja wracamy do kwestii ostatniej, którą sobie graliśmy chodzi o osoby matkę biologiczną, czyli od Bodzio do buntu klasy opiekuńczej i punktem takim odniesienia dla tej naszej dyskusji będą 2 książki jeszcze pewnie 3 nawet może powiedzieć ale, ale 2 z nich pokaże pierwsza to praca bez sensu teoria tak została przetłumaczona książka, bo siedział obce, a ofiary, którą w 2019 roku wydał w tej gry Arka ma w Polsce ukazała się na 20192018 ta książka ukazała się w oryginale bardzo szybko jak niestety okazało była to ostatnia książka Davida Webera no i myślę, że technik pewne wątki, które pojawiło się w tej książce znajdują się także w krótkiej książeczce, którą zaś na początku lat dwutysięcznych właśnie przed chwilą dosłownie okazało się polskie tłumaczenie są fragmenty antropologia anarchistyczne bardzo krótka książeczka kilkadziesiąt zaledwie stron bardzo polecam, bo znajdują się tutaj właściwie takiej bardzo skondensowanej formie wszystkie główne wątki myślenia pracy teoretycznej badanie Davida Webera którymi zajmował się, które rozwijały w ciągu kolejnych lat jeszcze przez te ostatnie 20 lat od od okresu kiedy, kiedy fragment antropologii, a anarchistycznej ujrzały światło dzienne, a więc dzisiaj, że rozmawiamy o o 2 kwestiach z 1 strony o o pracach bez sensu też, żeby już być wiernym autorowi gówno warte w pracach, których ilość szerzy się w zastraszającym tempie we współczesnym kapitalizmie, który przecież pozornie jest systemem niesłychanie wyczulony na na kwestie racjonalnego wydatkowania zasobów racjonalnego też angażowania pracy w istocie obydwa 2 zasady tutaj w sypią się w Gruzji jeśli spojrzymy na na to przez pryzmat pilną oferuje właśnie książka Davida wybieraj wcześniejszy tekst który, który kilka lat wcześniej ukazał, gdzie też wywołał spore poruszenie no oczywiście to jest 1 kwestia, którą dzisiaj nie ma druga sprawa jest i to jest sprawa związana z biegu nowo różnym problemem to znaczy z istnieniem też ogromne ilości też rosnące ilości pracy o charakterze opiekuńczym czy pracy o charakterze opiekuńczym, które w odróżnieniu od pracy główną Warty przy pracy bez sensu są niedowartościowane i praca praca, którą ta, którą obiera oszczędne określimy, bo sieć Job uczyć psy to są prace, które są ewidentnie w dzisiejszym kapitalizmie tylko nie tylko, przeżywając ekspansję ale, ale są też ewidentnie bardzo wysoko waloryzowane na wartościowania można by powiedzieć podczas kiedy prace opiekuńcze wręcz przeciwnie i paradoksem stał się szczególnie dramatycznie widocznie wciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, kiedy kryzys ekonomiczny kryzys zdrowotny nałożymy na siebie, potęgując jeszcze efekty innych kryzysu społecznego politycznego klimatycznego ekologicznego migracyjnego na bardzo mocno udowodniły jak bardzo nie potrzebujemy tych pierwszych, czyli plan prac, czyli tych, które nazywamy główną wartymi, a które mają w gospodarce na rynku kapitalistycznym niesłychanie wysoką wartość jak bardzo potrzebujemy jak mało mamy w dalszym ciągu prac opiekuńczych czy tych, które rynek ewidentnie i systematycznie nie dowartościowuje te między polem, na którym dzisiaj będziemy poruszali zastanowimy się, dlaczego tak się dzieje, dlaczego kapitalizm ma tę tendencję że, że niesłychanie wysoko wycenia wartość pracy bez sensu to są za pracę jak i dlaczego dlaczego praca z kolei opiekuńcza praca opiekuńcza pozostają niedowartościowane i czy osoby wykonujące prace z racji swego miejsca w gospodarce kapitalistycznej i społeczeństwie są w stanie organizować jak mogą organizować jak mogą zmienić ten stan rzeczy, aby odzwierciedlała rzeczywistą hierarchię wartości to znaczy hierarchię która, która wykracza poza ramy narzucone nam przez tą nazwą wartościami ekonomicznymi, która prowadzi na stronę tego co mogliśmy nazwać wartości społecznych, a zatem, żeby przywołać wstępu odpowiedział wszystko co powinien powiedzieć zapraszam do zadawania pytań z zasad dokumentowania i zapraszam Andrzej-li Kusy antropolożka z uniwersytetu w Barcelonie do pierwszego wystąpienia zmienia do zabrania głosu ja w pierwszej kolejności, choć bardzo dziękuję bardzo, słyszycie mnie prawdę ich tak dobrze zawsze dziękuję zaproszenie po pierwsze, Biennale Warszawa i Szymkowiak operatorowi tego cyklu też czy chce wolałaby nigdy nie my nie mówić jeśli wejdę Grebera w takim kontekście jego nagła śmierć cieszę się, że się nie mówi właśnie na tym świecie pisano o nim we wrześniu, kiedy zmarł na gruncie antropologii prawie wcale jednak niósł bardzo duży płat dziedzinę, a jego idee mają istotną wartość za ruchy emancypacyjne także dzięki za ten cykl moja prezentacja będzie dotyczyła jego teorii równowartość prac prace też końca klasy opiekuńcze, które graby SA jako przeciwieństwo klasy menedżerskiej, która wykonuje w Polsce czas w skupie inne kwestie, bo sędziowie, a w mniejszym stopniu na tym co dla mnie obecnie ważniejsze tak naprawdę widać w klasie opiekuńczej społeczeństwo opartą paradygmat troski i najbardziej dyskusji tej drugiej nie rozwinął nie zrobił zrobił raczej coś taką podjął taką próbę inteligentnego zabiegu tamowania dyskursu debaty publicznej przesunięcia osi konfliktu społecznego w stronę klasy opiekuńcze, ale nie zdążył napisać nic naukowego czy popularnonaukowego pieca kolej ta debata kwitnie myśli feministycznej nowych ruchach społecznych i mam nadzieję, że coś o tym porozmawiać części przeznaczonej na debatę tak po tym, jak ma ten przedstawi konkrety praktyk i walki o sektor opiekuńczy kontekst kryzysu i opieki, a kraj slajd i przed wspomniał o książce, ale oczywiste zarys teorii o równowartość pracach już nakreślił David kraj pierwsze 2013 roku w swoim krótkim artykule prasowym w UE, który przemówił do do tylu ludzi te w tydzień zabrali się do tłumaczenia nawet kilkadziesiąt języków i dlaczego dlaczego tak naprawdę tak się stało tak co skłoniło ludzi do tego żeby, żeby nagle wszyscy na swoje języki tłumaczył tłumaczyli i krąży po całym świecie tak naprawdę UE odpowiedź jest taka, że z tak naprawdę grabie Grajber naruszył pewną świętość tak fundament współczesnych społeczeństwem, a mianowicie uderzył w kategorię prac nie, żeby inni wcześniej tego nie robili tak, bo krytyka pracy zarówno etosu pracy jako rzekomej wartości samej sobie pracy najemnej po takim miały miejsce nie wiem, choć Grecy raczej gardzili pracą dlatego mieli właśnie niewolników czwartą środę 13 obywatelskie wyższym kobiety niewolnicę wykonywali czynności za nich krytyka pracy wzmogła się też w czasach dziewiętnastego wieku właściwie tak naprawdę była wtedy silniejsza niż niż dzisiaj, kiedy rozwija się pracy najemnej kapitalizm to jeśli chodzi o naszą część europejskiej Kolonia w Ameryce Łacińskiej czy Afryce oczywiście istniały, ale bunt przeciwko pracy najemnej uważa że, że to jest wartość sama w sobie, bo oczywiście za narzucanie pracy najemnej towarzyszyły odbieranie lokalnej ludności ich dotychczasowych autonomicznych form produkcji krajowej uderza fundament tego co nazywamy antropologicznym zdrowym rozsądkiem, który oczywiście historycznie kulturowo uwarunkowany jest spojrzeć okiem outsidera na współczesne społeczeństwo można dostrzec główne wierzenia, które są zbudowane to także taka wiara, bo tak to trzeba nazwać w to, że każda praca jest dobra tak po prostu z definicji jest dla wielu aksjomat nawet jest lepiej pracować już nie pracować nie chodzi nawet do, że będąc osobą, która odziedziczyła nie dzieli nie odziedziczyła kapitał musi sprzedać swoją siłę roboczą taktyką chodzi o poziom moralny zwykł ocenę moralną organizacji instytucji i instytucjonalne te społeczeństwa jak pisze Geimer w książce dość dobrze, chociaż nie jest oczywiście oryginalne poglądy wiele osób o tym pisał całe swe polityczne po drugiej wojnie światowej zbudowany został na idei pełnego zatrudnienia tak więcej pracy to jest tak naprawdę jedyny postulat, do którego zgodzicie zarówno prawica, jaki lewica czym są tym są główną Warty wraca konkretnie no, więc czym jest coś, czego nie widziałam jak nie dały przetłumaczyć na Polskę i Bulsiewicz Nation użytecznych form zatrudnienia tak z 1 strony mamy wytwarzanie prac, które są bez sensu, a z drugiej strony mamy robienie prac, które jak w innym kontekście mają wartość społeczną i są istotne robi się z nich coś bardzo skomplikowanego co przestaje co najmniej im swoje serce tak naprawdę, więc Grajber jak się dowiedział, że 40% Brytyjczyków uznało ankieterzy pracowniczego społeczeństwem nie wnosi zaczął zbierać również Twittera poprzez Twittera po prostu o opinię ludzie ich wyznania ich sprawozdania o tym na czym polega praca takiego współczesny sposób prowadzenia badań to by to był, które właśnie wykonują taką pracę tak, dlaczego tak uważają, jaka jest właśnie teoria wartości tyle co uważam swej pracy na czym ona polegać i on w swojej książce innej o antropologicznych tory wartości wykazał, że nie jest możliwa obiektywna miała wartość IPO, bo pojęcie wartości zawsze są uwikłane przeszłam, więc znaczenie chcę stawiać w roli Boga samemu stwierdzić czy procesyjne oświadczenie jest przez takie kryterium, że to po prostu ta osoba, która sama mówi że, gdyby jego praca jej zniknęła jutro nic tak naprawdę jeszcze nie zmieniła to właśnie jest taki podpis czasy inne kryteria to co mówisz jesz Przemek, czyli właśnie, że są prace wysoko waloryzowane przez rynek one są proste ci ludzie dużo zarabiają są ci wszyscy menedżerowie, których zadanie zlecenie menedżerskich zadań innym ludzie z tytułami takimi jak wasz prezydent pokrytych Development jest zadaniem jest zrobienie czegoś można łatwo zautomatyzować nie wiem sprzątanie po bałaganie zbudowanym przed przez przełożonych cała ta inflacja stanowisk, które generują inne prace elektrownie wytwarzają niczego nie otrzymują żadnych istotnych dla życia społecznego procesów niektórzy mówią, że nim gospodarze to po prostu gospodarkę i usług taką, którą ona odpowiada za tego rodzaju pracę, ale nie są usługi, które są nie malowaniem ścian czy obcinanie włosów tego rodzaju usługi nie zmieni utrzymują się między na poziomie 15% takie jak zawsze, a tymczasem świat 2010 roku to są akurat ten właśnie książki Grey praw w Stanach udział tego usług czy robocze wynosi 75% tak, czyli możemy sobie możemy wyobrazić ile z tych prac jest właśnie takimi główne wartymi pracami Bran DT schematy, które nakreślił chleby w swej książki było też mnie rozbawiły, bo pokazują też właśnie, o co chodzi taktyk poszycia Sony to są 2 schematy, które pokazują przy pracy przygotowania egzaminu tak na Uniwersytecie np. w pierwszym po prostu ktoś kto pracuje na Uniwersytecie wysyła przygotowane egzamin do osoby, która asystuje tak przygotowywaniu zajęć i ta osoba po prostu drukuje egzamin w drugim przypadku mamy cały proces przygotowania egzaminu w taki właśnie takim właśnie w systemie, które graj per nazywamy natowskim feudalizmu, w którym później opowiem w UE nie będą się tutaj nie będę opowiadać wszystkich szczegółów, ale w ilości tych całych myślę sobie wyobrazić zachodzi tak w UE dobra pozostaje pytanie, dlaczego ludzie nie wierzą w istnienie główną wartość prac tak naprawdę tacy ludzie, którzy absolutnie tego do wiadomości nie przyjmują i budzą się z tą ideą i teorią UE i odpowiedź Davida Schreibera jest lekarzem zarówno doktryny libertariańskiej czy ortodoksyjni marki nie wierzą istnienia właśnie co chcę powiedzieć, że istnieje tak jak podręcznikowy kapitalizm to jest taki system, w którym kapitalista się wzbogaca poprzez organizację produkcji zatem w interesie kapitalisty zatrudnionymi odzywek jak najniższym kosztem oczywiście Polski dobrze idą w końcu tego rodzaju nie był zbyt istniejącej racjonalności kapitalistycznej i najbardziej odpowiada NATO UE taką podstawową najbardziej podstawą do tezy antropologia ekonomiczna nie nie istnieje coś takiego jak system ekonomiczny sam w sobie któremu, który można byłoby oderwać od tego co co polityczne tak jak tego co są takiego myślę, że coś takiego mogło mogłoby istnieć ma funkcję polityczną tak i funkcje kontrolną też jak on tak zabawnie wspomina nie jak komuś powiem, że nie Sowieci kontrolę kontrolowali ludzi poprzez pracę nikt specjalnie nie zdziwi jeśli powiemy to samo napisaliśmy to nagle pojawia się jakiś mechanizm wyparcia pomimo wszelkich danych własnego doświadczenia tak, bo to jest ogromna część społeczeństwa, która doświadcza takiego rodzaju pracy w no dobra, więc skoro wolscy Czapski istnieją ludzie nie mają wykonują gówno warte prace te z zastawia się Grajber jest sens nazywanie nazywa nazywanie tego systemu, w którym żyjemy tak naprawdę kapitalizmem czy to czy to jest taki wytrych, który pomaga zrozumieć rzeczywistość nie i on zaczyna nazywać go po prostu na czerskim wandalizmem dlatego, że ma funkcję, żeby głosić mają funkcję polityczną związaną z kontrolą Harry Oliver uważa np. praca w kapitalizmie i funkcja w ogóle jest przede wszystkim kontrolne i chodzi też walkę o prestiż i po prostu hierarchię dla hierarchii to jest logika, które jest drogi konsul dal tak ma sens miałaby sensu w takim podręcznikowy pytaliśmy, ale w Legnicy feudalne 1 jak najbardziej ma sens, dlatego że władcy udali ludzi, którzy nie realizować swojej pracy więcej czy państwo przemytników tym więcej armia nie darowizna lokalne festiwale lub inne strategie potrzebowali, aby utrzymać ten cały porządek społeczny, który stawia na szczycie struktur, których stawia nasze struktury społecznej tak i stąd mamy dzisiaj armia główna wartej pracy tak jest taką to jest taka właśnie armia taka świta udało przypominamy, że oni bardzo dobry zarabiają po moich nie wiem pustki związanej z tym takiej moralnej pracę niż nasze wartości społecznej tak samo jak praca np. pielęgniarki mimo wszystko zależy, jaki 18 tutaj na obecnym porządku po prostu tak, bo oni w tym porządku są wyżej sytuowanie różnica tylko w stosunku do niem średniowiecznego feudalizmu jest taka, że w średniowieczu przynajmniej ci, którzy nie słyszał, którzy nam przez dzisiejsze cechy jako grupa profesjonalna pewną autonomię jest oni decydowali o tym kto wstąpi do bractwa to nie kolektywnie regulowali kwestie związane z zawodem i jaki trening to ma odbyć tak, a my dzisiaj jak mówimy, dlatego że na Uniwersytecie tu bardzo dobrze bardzo dobrze widać mamy ekspertów od wydajności supervisora itd. ci, którzy coś tworzę mają bardzo niewielką autonomia i brak właściwie praca głównie na jakąś narzuca osobom, które mają stworzyć utrudniają pracę twórczą naukową jakimkolwiek jako takim dniem ta Oprah następny slajd okej pozostaje pytanie jak oka jak do tego doszło w takim razie większość nie lubi swojej pracy uważa, że bez sensu, a tak czerpie z niej moralną wyższość baraże pracowanie lepsze niż nic nie pracowanie takiego jak Jackie akcji moment jak do tego w ogóle czasu, więc iDrive odpowiada pytaniem, a tak krótko jego historię pracy takiego historia mówi, dlatego że ktoś mógłby ją rozpisać inny sposób czy za miejsce też nie do końca spójna alem na co mają rolą teraz jest opowiedzenia ani im, więc on szuka korzeni współczesnej idei pracy tej siły moralnej pracy w mniej po prostu teologii takich współczesnej ideologii pracy ma korzenie teologiczne powiedzieć księgi rodzaju opowie o powieściach stworzenie świata, gdzie człowiekowi przypisuje tę boską moc twórczą opowieścią o wygnaniu z raju czy mitu o Prometeusz wyprawa jawić jako kara zesłana na człowieka Niwea encyklice Jana Pawła II osiemdziesiątego pierwszego roku pracy człowieka znajdziemy takie, jakie znaczenie prace marca też znajdziemy takiego obecnie liczy, że człowiek staje się człowiekiem poprzez pracę tak naprawdę centra biologicznego punktu widzenia stopy obiekty to jest dość fałszywa antropologia co innego jest stwierdzenie, że twoje przetwarza środowisko czy inne ministerstwa, że praca czyni człowieka tym czym jest człowiekiem tak wiele innych czynników szewskim język czy nas ludźmi, a właściwie ten pod drogowe przekaz jest najważniejsze mają najmocniejszą funkcję kontrolną w pracy z tymi ludźmi przypomnę, że w wielu kulturach w ogóle istniało takie rozróżnienia coś takiego praca zabawa i rozwoju dekady obok takiej taki koncept w ogóle nie istniał drugim takim elementem, który wpłynął na to jak myślimy dzisiaj pracy jest służba wytwór przede wszystkim średniowiecznej północy Europy i praca najemna istniejąca przed przed przed kapitalizmem tak naprawdę nie tylko panowie wydaj poddani mieli słupów, ale w ogóle idea służby tak kulturowo zakorzenione tak jak hierarchia społeczna służba była czymś ca formuje charakter tworzy z dziecka dorosłe osoby tak nawet panowie z oddaniem służyli w wyższym rangą macie wyżsi rangą królowi pierścieniem 75715 lat swojego życia pracowniczego to zazwyczaj spędzał na służbie, ucząc się służyć służyć komuś innemu rzemieślnicy jako uczniowie potem czeladnicy, ale tylko wtedy, gdy osiągnął status Mistrzów rzemieślniczych będą mieli środki by ożenić się założyć własne gospodarstwa domowe jest czy cokolwiek innego i przyjąć własnych uczniów, ale ideał był taki, że najpierw pracujesz oddaje jak słup wieko Moss po to, żeby później się uzależnić jako dorosła osoba coś co dzisiaj nazwałby się nie samo zatrudnienie w i też zmienia zupełnie wraz z rozwojem kapitalizmu ile, gdzie AM równocześnie rozwijają się te 2 koncepcje po w tatę logiczne także praca jest wartością samą w sobie hartuje ducha, a takie poświęcenie które, który ma jakąś wręcz transcendentalną wartość, a z drugiej strony ekonomiczna teoria wartości opartej na pracy znacie i ruchy robotnicze PN w tym czasie, kiedy głoszono wartość pracy jako pracy samo w sobie one nie jest jakby takie banialuki, że właśnie prace jest wartością samą w sobie one ich nie uznawały dlatego, że jakby czuły na własnym ciele jak wyniszcza ich ciało umysł przyj, czyli taką teorię wartości oparte o pracę nie, dlatego że praca sama w sobie ma być wartością, dlatego że wytwarza bogactwo tak, dlatego że myśleli o sobie w relacji do kapitalistów, którzy zyskują na tym co nie robią jako pracownicy na ich w czasie tej energii, a na ich poświęceniu i to była taka idea, która była wręcz zdroworozsądkowe i Grajber Ott mówi, że nawet przed tym jak usystematyzował ją sam Max Andrzej by ten zdrowy rozsądek to powszechność tej idei opisać przenosi się to Stanów zjednoczonych i Sunday perspektyw z tej perspektywy opisuje historię pracy i opisuje, że daje Ewangelia pracy później po powojnie domowej im one te zmienią się w Ewangelii bogactwa czy dobrobytu obfitości tak bogactwo nie bogactwo narodów jest w ten sposób tłumaczone, ale chodzi o dobrobyt obfitość, jakby całego społeczeństwa dach bankierzy korporacje w tamtym czasie polityczni sojusznicy sprzeciwiali się roszczeniom moralnym producentów tych, którzy produkt produkowali i od lat dziewięćdziesiątych dziewiętnastego wieku się sięgnęli po taką ideologię, która przeciwnie ta głosiła, że to kapitał tworzy bogactwo i dobrobyt i tak też stan tamy zaczęła przenikać do szkół uniwersytetów i tak naprawdę tak pozostało do dziś nowym jak sprawić takiej sytuacji, że ludzie będą chcieli budować swoje życie wokół pracy ani zająć sprawami, które są dla nich celem samym sobie tak spędzać długie godziny na rozmowach kawiarnia ze znajomymi grać w gry tworzyć ma jak ja jak, sięgając znów pojadę pracy jako wartości samej w sobie która, która hartuje ducha tak my mamy totalną zmianę świadomości społecznej tak święte w radcami mamy zmianę właśnie w tym zdroworozsądkowe myślenie tak, czego skutkiem czy o odczuwamy do dziś w czasie pandemii jeszcze mocniej jeszcze jeszcze do PIT nie zależy od od pracowników sektora sektora zdrowia opieki w największym stopniu jak jak będziemy żyć teraz jak do tego doszło, dlaczego klasa robotnicza nie Płatek i trener odpowiada, mówiąc że pracownicy organizacji organizować wokół pracy w fabrykach czy kopalnia, kiedy one przystało wysoki udział gospodarcze w gospodarce klasa pracownicza osłabła tylko do końca prace produkcyjne jest definicji błędne po prostu obsesja na punkcie pracy jako produkcyjnej i jest wsparta na Teologicznym wyobrażeniu odnoszących się tej Boskiej mocy twórczej, ale też oparte na analogi wobec kobiecej mocy rozrodcze tutaj antropologia feministyczne antropologia punkcie pokazała jak wielu społeczeństwa jak nie wiem jak antropologia feministycznej zastanawiała się przy tak naprawdę dyskryminacja ze względu na płeć jest obecna tak wielu kulturach jednak nie uniwersum pewnie nie wszystkie kultury są patriarcha, ale jest wielu kultura no wtedy pokazane przy tak jak mężczyźni bardzo często kulturową naśladują kobietę i co robić kulturowy to co robią biologiczna jest pewnie taki resentyment pewna pewne zazdrości ten koncept pracy produkcyjnej Grajber właśnie czymś takim też łącze moim zdaniem dużo lepiej tę krytykę przy pracach na rynku kondycji ludzkiej ekonomia ekologiczna, ale temat już na inne wykład w każdym razie człek najwyżej przetwarza zaistniał materii nie tworzy czegoś niczego tak, a to wyobrażenie stoi za koncepcję pracy produkcyjnej historycznie po prostu kraj zmierza do tego, że nasze wyobrażenie o pracy takie fabryki, które naszym paradygmatem myślenia prac współcześnie zawsze był niewielki wycinek rzeczywiście wykonywanej pracy tak, że w obrębie żywo się w ogóle końce klasy Robotniczej wsparty na takim ideale jest po prostu błędne znakomita część tego co potrzebujemy zrobić by podtrzymać życie to to nie jest to nie jest właśnie wytwarzanie tylko przede wszystkim opieka naprawianie podtrzymywanie kubek wytwarza raz mówi Mieszko podniesienie zbije, a potem może jeszcze go naprawić dlatego, żeby teoria wartości oparte o bardzo o pracę miała sens w ogóle ekonomia jako miała jak słowo ekonomia miała jakieś znaczenie w ogóle krew proponuję zauważyć walkę klas, gdzie indziej niż do tej pory oś konfliktu we współczesnym świecie nie jest pomiędzy kapitalistami produkcyjnymi pracownikami tylko pomiędzy właśnie tym menedżerskim kapitalizm w tym momencie, a tymi, którzy wytwarzają wartość społeczną, która nie jest jako taka uznawana przez system klasy opiekuńcze nauczyciele pielęgniarze opiekunki ci, którzy dbają o to, aby nasze potrzeby były zaspokajane i mówi, że obecnie żyjemy w świecie resentymentu po prostu wysoko opłacane armia budżet ciała psów odczuwa resentyment wobec tych, którzy w, których praca ma rzeczywiście sens jak nauczyciele właśnie w Medyce większym przekonaniem ani nie powinni być wysoko opłacani, bo sami płacić tym darem, którym jest wykonywanie pracy potrzebnej wartościowej, która może wykańcza fizycznie, bo są obecnie nie ma obciążeni, ale nie tworzy pustki moralnej, którą odczuwają ci, którzy wykonują Bulls Heat to ptak często na pewno każdy wasz z spotkacie czymś takim, że nie wiem za pracę twórczą zapisanie za tłumaczenie też po prostu uznaje, że nie trzeba płacić tak robić to, czego jeszcze chce tak robić coś fajnego potrzebne jako jeszcze jeszcze chce, żeby ktoś za to zapłaci techno, bo jest stoi za tym takie przekonanie właśnie, że praca to nie jest to co jest ani przyjemne ani ani ani koniecznie nawet przy takim czasie właśnie, że Rze, że żywność wartość społeczną tak z drugiej strony mamy resentyment w tych, którzy pracują które, którzy pracują bez tych, którzy nie mają pracy z różnych powodów takiej oczywiście jak wiemy skrajna prawica na tym bardzo szerokie protesty prefekt, a kiedy dobre protesty i w związku z UE w związkach uzwiązkowienie zakładania związków zawodowych przez osoby należące do klasy opiekuńcze pokazuje, że o, którą kreśli reforma ma sens tak są teraz osoby, które są bardzo bardzo aktywnej bojowe pytanie tylko czy przy okazji i doceniania nagradzania odpowiedniego pracą biegłych dzisiaj tutaj to jest ode mnie pytanie nie wejdziemy w konserwatywne dyskusji realizacji pracy opiekuńczej w tym prac np. migranta, który przecież nie wykonują jej własnej nieprzymuszonej woli z 1 strony OKE wiadomo trzeba docenić pracę podwyższyć pensje drugi jednak zapewnić prawo do tego, żeby nie musiał emigrować to się temat to temat szerszej polityki społecznej takty, czyli tego co właśnie o literaturze feministycznej jak nazywa tworzeniem społeczeństwa opiekuńczego nie tylko jak walka o to, żeby te osoby, które wykonują pracę w punkcie była dowartościowana, ale w ogóle zmianę całego całego part paradygmatu, na którym stoi społeczeństwo krótkoterminowy plan organizacji pracy opiekuńczej Stowarzyszenie leśne związki zawodowe, ale potrzebny jest pan takiej długotrwałą długotrwałej demokratyzacji po prostu reprodukcji społecznej tak oddajemy ją w rękę w ręce rynku państwa, które raczej rynkowi głównie z przyjętą 21 decyzji jak w dzisiejszych czasach i to ta druga wyzwania długofalowe jest dużo poważniejszym antykapitalistyczne projektami mam nadzieję, że dyskusja wokół tego też wejdzie po prezentacji Magdę której, które oddaje głos Chin dziękuję bardzo jest kilka dam poproszę, gdy o zabranie głosu straciłbym zanim, gdyż łączy, uzupełniając właściwie to co ostatnio widzieliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy bardzo dobrze ilustruje ten rozrzut rozjeżdżanie się sposób wartościowania różnych zajęć w społeczeństwie kapitalistycznym, który kilka lat wcześniej te badania z Rzeszowa powołuje Grobel pokazały pokazały takie analizy robione New Economics Foundation, która już wykazały, że każdy funt to jest takie pytanie robione badanie, które się płaci w formie płacy sprzątaczce w szpitalu zwraca się społeczeństwu w postaci 10 dodatkowych członków tak każdy funt zapłacony nauczycielce niż dobrze pamiętam też czy też pracownicy pracownie, bo chodziło pracownice domu opieki zwraca się społeczeństwu w postać 7 dodatkowych funtów tymczasem każdy funt zapłacony, ale zapłacony dyrektorowi dyrektorowi reklamowe MO oznacza utratę dodatkowych 11,5 funta każdy każdy funt zapłacony bankierowi oznacza utratę kolejnych 7 funtów, które zostaną zdał wytrenowany niejako niejako za pośrednictwem właśnie wysokiego waloryzowana główne wartych płac z gospodarki w niem Magda jest gotowa dzień dobry jest albo włącza oba o już widać prezentację też brata dzięki kiedyś bardzo to czas zacząć od tego właściwie o dla, gdzie od radzi dziesiątek czy od okresu transformacji, ale cały czas mamy do czynienia z konfliktami Westa opiekuńczej, ale także w służbie zdrowia, które związane z przede wszystkim z prywatyzacją i marginalizacją tej sfery jeśli chodzi o finansowanie i można wymienić kilka takich pól, na których te konflikty głównie występowały to była przede wszystkim likwidacja kwot sytuacja szpitali szkół przedszkoli, ale też młodzieżowy dom kultury stołówek zajęć pozalekcyjnych, które oczywiście spowodowało przerzucenie obowiązku opiekuńczego na kobiety i dzisiaj właściwie mamy taką sytuację, że wg wg badań OECD i kobiet nadal wykonują około 5 godzin dziennie prace związane z utrzymaniem się swoich bliskich najczęściej są prace związane z utrzymaniem swoich bliskich niższy niż siebie kolejną parą, bo sygnalizacja nie wygaszanie sektora opiekuńczego i służby zdrowia oraz edukacji w budżetach w kreowaniu budżetu krajowego, ale także budżetów samorządowych co wydawało oczywiście brak miejsca instytucje opiekuńcze edukacyjnych pogarszające się warunki pracy brak narzędzi do pracy zwiększanie zakresu obowiązków z przez wiele lat mieliśmy do czynienia z brakiem podwyżek dla pracowników dla pracowników sfery opiekuńczej, ale także przez wiele lat jeszcze do w planie bardzo już tak pracownic służby zdrowia pielęgniarek salowych, a w szpitalach bardzo dużo konfliktów szczególnie w latach 200012 013 i wybuchała na tle zaległości wpłaceniu pensji pielęgniarkom i ale dotyczą też ona niskiego poziomu płac nawet spadku płac w 2009. miejscu zamrożenie pensji z powodu kryzysu, które trwało prawie 5 lat i skończyło się u nas skończyło się pozostali sektora opiekuńczego oraz z pracowników pracowników pracownik służby zdrowia o dalszy związek zawodowy prawdę udział wyliczyliśmy, że pracownik za pensję pracownicy znacznie znacznie spadły, ponieważ nawet nie porównywano ich w poprzek przez 5 lat nie próbowano ich po do poziomu inflacji w 2000 jedenastym metrze rząd dwunastym już pracownice część tych placówek musiało mieć płacone, ale wyrównanie pensji minimalnej, które były wtedy jeszcze wiele wiele niższe niż teraz kolejnym takim polem konfliktu były cięcia cięcia świadczeń socjalnych, czyli odpowiednie świadczenia socjalne i takim bardzo znanym przykładem konfliktu tego typu była ona była protest pracowników i brak protestu rodziców rodzin osób z niepełnosprawnościami oraz osób niepełnosprawnych oczywiście największy protest RM na miejsce 2 lata temu, ale już wcześniej już wcześniej program był rodzicem będzie osób niepełnosprawnych protestowali o to, aby sprawnie uznać ich prace le za, a za za za pracę, która powinna być odpowiednio wynagradzana i lutego tam jeszcze licytacja sobą Kobiela komunalnego wzrost opłat za cięższe, dlatego że niektóre z tych protestów, które miały miejsce w sektorze opiekuńczym, które dotyczyły przerzucania obowiązku opiekuńczego dla kobiety oraz braku miejsca w instytucjach opiekuńczych edukacyjnych były też powiązane no oczywiście z brakiem podwyżek i ze stagnacją płac były też powiązane z wzrostem poza cięższe z masowymi eksmisja mi o takim protestem np. proces proces w Wałbrzychu kicze nowoczesną dziewiąte miejsce demonstracje i strajk głodowy w szkole, bo 4, które nie dość, że doświadcza wtedy masowych eksmisji z z lokali z lokali swoi ze lokali, które zajmowały to jeszcze stale mówiły o tym, że no i nie mają nie mają odpowiednich pieniędzy na opłacenie czynsze ze względu na brak instytucji opiekuńczych co przekłada się na ich możliwości na rynku pracy na czele były całkowicie zmarginalizowana na rynku pracy nie z tego, że nie chciał pracować tylko tego, że nie mogły po prostu nie miał co zrobić ze 100 dzieci 20001151112 przełom to dosyć ciekawe lata ze względu na to, że za tak instytucje opieki część instytucji opiekuńczych przeszły pod wodę samorządy chciały być finansowana przez samorządy co wiązało się też ograniczenie finansowania, ponieważ za przerzucenie obowiązków placów z dnia np. członków przez samorządy nie, ponieważ nikt nie porządkowi nie pieniądze co wiązało się z tym, że w tej samorządów podjęło próbę prywatyzacji żłobków jak tak wcześnie stało się to z częścią przedszkoli czy taki pomysł, żeby była właściwa opieka przedszkolna również przeszła pod protekcję w prywatnych prywatnych przedszkoli i fundacji, które miały nad sprawować kontrolę nad przedszkolami i również na cele nad żłobkami i wtedy zaczęły się organizować pracownic żłobków na terenie całej Polski, ale także rodzice rodzice, którzy oddawali dzieci do żłobków protestują przed prywatyzacją części np. np. stołówek, które były utworzone w tych żłobkach, ale także samych samych żłobków i opóźnień później powinien w dalszej kolejności, ale dyskusja, która miała miejsce tysięcznym 1112. ale była bardzo ważny, ponieważ wyparła ona ogromny wpływ na to jak się w ogóle za postrzega sektor opiekuńczy jak zaczęto mówić o jak władza zaczęła mówić o o opiece przed przedtem retoryka trakt władz krajowych, ale także samorządowych, a właściwie nie mówiła obiecał innym kontekście jak tylko wyłącznie o kosztach, które ponoszą ponoszą samorządy czy państwo i które trzeba uwzględniać uznania w budżetach jak najbardziej minimalizować ponad 600 jedenastym zaczęto mówić o o opiece jako pracy, która musi być faktycznie dowartościowana i dużo lepiej opłacane niestety do dzisiaj, chociaż tak, chociaż retoryka się zmieniła nawet w dalszym ciągu te sektory potrzebują dofinansowania w dalszym ciągu są marginalizowane to zdjęcie jest demonstracji dotyczącej euro 2012, gdzie czy różne środowiska założy Startup USA z sektora opiekuńczego, ale też lokatorki pielęgniarki nauczycielki protestował przeciwko cięciom, które doświadczyły i sektory doświadczyły ze względu na finansowanie tamte igrzyska 2012 aktualnie pandemii ich najbardziej przykuwającym uwagę sektorem jest Polska tutaj oczywiście jest jest sektor jest służba zdrowia, które oczywiście też może być sprawa z sektora opiekuńczym, a nie tylko praca pielęgniarki lekarze, ale też praca salowych czy praca pracownic niemedycznych, która jest absolutnie marginalizowana i właściwie większość ludzi nie myśli myśląc o służbie zdrowia pracy z pracownic medycznych i one o kilku lat również biorą bardzo czynny udział w konfliktach, próbując nawiązać i w ogóle, jeżeli z powiązać swoje banki c ze, ale i celę z postulatami innych pracowników służby zdrowia i pracownicy opieki ich państwa pracownicy nie medyczne głównie są to kobiety aktualnie zadają dużo częściowo nie wszystkie, ale nasza jest ich poniżej minimalnej i mają co miesiąc płacą wyrównania pensji minimalnej tak jest skonstruowana skonstruowane tak tak skonstruowano przepisy całkiem niedawno dotyczące wypłacania bez pensji pracowników medycznych, ale to, ale jak w Polsce Kai i pieniędzy Polska przeznacza na służbę zdrowia obrazuje ten wykres chciałam pokazać, bo wygląda to tragicznie to są dane z 2015 roku nie znalazła nowszych, które byłyby pewne, ale na tle innych krajów wygląda to absolutnie katastrofalnie i one jak dobrze wiemy jest to czy całkowitym banałem, że to jak wygląda służba zdrowia też przykłada się na tą ile pracy kobiet muszą wykonać w domu na tym, aby opiekować się swoimi dziećmi podczas nie mają dostępu do odpowiedniej służby zdrowia to one muszą, ale muszą zadbać o to, że te, żeby utrzymać zdrowie swoich swoich bliskich, ale jedną z z końcowych sytuacji które, które służba zdrowia oświadcza jestem bardzo duża przepracowanie m.in. m.in. pielęgniarek, o czym tak doskonale o do doskonale wiemy, ale to jest, ale to jest, ale to jest sytuacja, która występuje właściwie każdej sferze branża opiekuńcza to jest to jest olbrzymie oby olbrzymie przepracowanie powołał też niedofinansowania z powodu tego, że czasami trudno jest oddzielić to praca się kończy gdzie, kiedy ona zaczyna się ponownie mówi to jest zwykle, którym nie zainteresował rozwój uwzględniła, bo ukazuje on ile w Polsce, gdzie Polska leży pod względem ilości do lekarzy i pielęgniarek i ja oczywiście jest dla na szarym końcu uczy i czyli jest w sektorze bardzo niskiej ilości pielęgniarek bardzo niskiej ilości lekarzy wśród krajów jak Meksyk Turcja to są kraje, które znajdują się oczywiście są częścią OECD to są dane z 2 tysiące osiemnastego siedemnastego roku i każda taka sytuacja jak ta, że brak lekarzy pielęgniarek znowu zmusza przerzuca część obowiązków opiekuńczych na kobiety i zwiększa i zwiększa konieczność ich ich pracy w domu oczywiście przekłada się też na nasz poziom dostępu do służby zdrowia umieralność tak dalej tak dalej tak dalej, ale jednym, z jaką też bardzo ważna istotą kwestią jest to, że po prostu to obowiązki przerzucane są dla najbardziej kobiet, które wykonują nieodpłatnie w domu, ale niestety po ponoszą odpowiedzialność też za to jak to jest z opieka zdrowotna sprawowana kolejną kwestią, którą zmieniłam poza prywatyzacją służby zdrowia była prywatyzacja szkół było zamykanie szkół w samym tylko roku 2000 to 200012 000 czternasty łącznie zamknięto 551 szkół, ale to nie był koniec taki moment, kiedy ze szkół i przedszkoli zamykano bardzo duże to były właśnie te lata, ale później oczywiście była reforma gimnazjów i właściwie do tej spory do dzisiaj stale zamek w klasie szkoły w różnych w różnych województwach to właśnie bardzo dużo konfliktów na ten temat część regulacji często czternastym występował jako żywe w województwie Wielkopolskim w województwie lubelskim, ale Wielkopolskim dochodziło nawet do okupacji dla przedszkoli szkół przez rodziców i również do zerwania koalicji pracownic żłobków, które one pozostawały przeciwko prywatyzacji instytucje opiekuńcze dla najmłodszych, a w przypadku szkół przedszkoli rodzice głównie rodzice protestowali, aby je, aby je zatrzymano już w pandemii i znowu widzimy, że te problemy wychodzą na ciebie służba zdrowia jest w oczy to przez sądy mówią, więc pomimo zakład w kwestii służby zdrowia tylko o tym napomknąłem one natomiast przez przez likwidację szkół, gdyby nie likwidacja szkół być może mieliśmy inną sytuację w szkołach to znaczy klasy byłoby mniejsze nieobciążone mi się więcej budynków i być może nie było takiej sytuacji, że lepszy tak długi czas szkoły musiałby być pozamykane, ale oczywiście kolejną kwestią, która swe płynęła na wzrost konfliktów Apropos z likwidacji szkół była likwidacja etatów dla nauczycieli przerzucanie nauczycieli nauczycielek na na śmieciowe kontrakty to jest protest, który był odbił się całkiem niedawno również w Poznaniu przeciwko zamykaniu jednego z bardzo dobre gimnazjum, a więc proces, który chciałby pan wykorzystał zdjęcia, ponieważ przy okazji szkołą zamknięto również młodzieżowe domy kultury przynajmniej część z nich ze względu na to, że było nieopłacalne, a i to jest demonstracja zorganizowana przez przez młodzież, ale nie młodzież, ale dzieci w budżecie w wieku od 8 do kilkunastu lat, które same zorganizowały demonstrację kilkaset osób, protestując przeciwko zamykana mi dom kultury niestety przed dom kultury żadnego nie udało się uratować wszystkie role uległy likwidacji jak należy skupić na sytuację żłobków przedszkoli też żłobków, dlatego że jeśli chodzi o sytuację żłobków to jest najbardziej dramatyczna głównie ze względu na to, że po transformacji, czyli w latach w latach dziewięćdziesiątych dziś bardzo duża ilość żłobków z została zamknięta ich liczba zmniejszyła się do 2 tysiące trzeciego roku 82% głównie ze względu na to, że wcześniej żłobki były częścią zakładów pracy likwidacja zakładów pracy w dużej mierze były to sfeminizowane są po pracy jak wiele automatycznie pociągnęła za sobą likwidację żłobków i ta sieć instytucji opiekuńczych dla najmłodszych nie została odbudowana aktualnie o 10 latach protestów dotyczących budowy miejsc w żłobkach i przeciwko prywatyzacji tego osoby której, który pozostał, a 11 około 11% jest objętych le opieką instytucjonalną dla dzieci do lat 3 z tym, że nie zawsze są żłobki, bo czasami są to opiekunowie dzienni kluby i klubiki dziecięce, które niestety nie mają takiej jakości jak żłobki, bo często opieka ta opieka jest wykonywana z prywatnych domach osoby osób, które zgłoszą się jako opiekun dzielni no ale niektórzy korzystają z tej z tej możliwości w 20001112. do kiedy kiedy ujęte wybuch protestów dotyczących żłobków były jaśniejsze ogólnie w Polsce było 5% w Wielkopolsce one tylko 3% dzieci mogło dostać miejsce z żłobków publicznych dla porównania podam tutaj dane innych kwot z innych krajów Hiszpania Portugalia Słowenia Anglia Szwajcaria Niemcy Austria obejmują opieką żłobkową i 40% dzieci kraje nordyckie kraje Beneluksu oraz Francja 50% Luksemburg zapewnia lekarz około 60 i nawet 60% dzieci problematyczne jest to, że nadal w większości gmin nie istnieje ani 1 żłobek ani 1 właściwie 160% gmin, gdzie żłobki nie istnieją wszystkie zostały zamknięte w 29% możemy wymienić przynajmniej 1 człowiek i to protest przeciwko o intensyfikacji akurat celnym pracy w żłobkach, która miała nastąpić w 2700 szesnastym roku o jeśli chodzi o opiekę rodzić opiekę nad nad naucz nas z młodzieżową u to możemy wyszczególnić kilka kilka wnętrza kilka kwestii, które rzeczy bardzo problematyczne przede wszystkim dla rodziców cały czas opłaty rachunki są za wysokie dlatego nie ma dostępu rodzice często zmuszeni są posłać do dzieci do żłobków prywatnych, które czasami i nawet wynoszą połowę czy 1313 PL z chwili minimalnej tak jak wspomniał oczywiście cały czas aż sektor bazuje na niskich pensjach dla od osób, które wykonują funkcje to, że prace w zdarzało się też, że także w tych gminach, gdzie nie ma właściwie żadnego za sobą opiekuńczego dla najmłodszych rodzice przede wszystkim matki występowało o tym, żeby utworzyć Emu oddolne żłobki, w których naprzemiennie rodzice matki chciały chciały opiekować swoimi dziećmi tak, aby inne matki mogły w tym czasie szukać lepszej pracy albo w ogóle iść do pracy, chociaż część etatu tak mnie taka sytuacja miała miejsce w le w Wałbrzychu, ale też w Opolu i Lubinie i tej inicjatywy jest zazwyczaj zostały blokowane przez lokalne samorządy i nie pozwolono na ich utworzenie, dlatego że ciężko jest oczywiście dostać miejsce w prywatnych żłobkach, ale też czasem pracy w publicznym żłobku ja oczywiście cały czas do czynienia z instytucją prywatnej opiekunki najczęściej sądy opiekuńcze osób starszych autach z tą opieką dziećmi, gdzie oczy nie występują żadne wnioskują żadne umowy i tak jak wspomniałam, że na te bóle te prace są często wykonywane przez emigrantki i osoby mają niższą pensję niż gorsze warunki socjalne, ale tak, że także gorsze warunki pracy już nawet prywatnych żłobkach z przeprowadzonych przez nas rozmów z pracownicami prywatnych żłobków wynika, że na warunki pracy są o wiele gorsze nawet dziś dostają one umowy o pracę no to niestety, ale nie mają takich bardzo wiele takich warunków pracy jak w żłobkach publicznych dlatego większość kobiet, które pracuje opiekuje, kto pracuje w żłobkach prywatnych, które spotkaliśmy, przeprowadzając wywiady właściwie marzy o tym, żeby móc dostać się do zasobu publicznego ze względu na takie kwestie przerwy ze względu na to, że one pracują w, a do we w budynkach, które są nieprzystosowane do tego, żeby sprawować opiekę nad małymi dziećmi i one muszą z jakby swoją pracą cały czas zapewnia możliwość stoki nad wypełniać te luki, które na, które system prywatny prywatny zasób posiada w sektorze opiekuńczym jak wspomniałam wcześniej występujesz problem, że były bardzo duża część już duża część pracy jest nieopłacone np. w drukach prywatnych część kobiet pracuje w ogóle pracę poza poza godzinami pracy jak nauczyciele, którzy sprawdzają sprawdzianu przygotowują lekcję na kolejne dni tak samo w żłobkach kobiety zobowiązane są do UE przy opracowaniu zajęć dla dzieci na następne lata następne dni bądź tygodnie i tak łatwo nie jest nie jest opłacalna, bo wróg publiczny jest inaczej, ponieważ jest pewne jest pewna suma godzin, które tak kobiety mają na przygotowanie materiałów do zajęć czy schemat zajęć, które odbędą się w kolejnych z kolejnym czasie najbardziej problematyczne ta jest jednak właśnie praca indywidualnych opiekunek, które często na prośbę osób którymi opiekują się rodziców osób, którym szoki kują wykonującą pracę dłużej i to jest bardzo często nie opłacone przez to, że przez to, że tak jak wspomnieliśmy płac pracę najczęściej są jednak bardzo Nisko opłacane i i uważane za za gorsze za śmieciowe z Stanach Zjednoczonych obliczono, że właśnie 3500 siedemdziesiątym piąta 10 osób osiemnastego roku ilość godzin, które które, które są podejmowane w ramach m.in. pracy opiekuńczej została dwudziesty 24%, żeby otrzymać pensję pracownicy muszą pracować 24% czasu dłużej i zupełnie inaczej wygląda to w przypadku dobrze opłacanych zawodów, gdzie w tym samym czasie ilość pracy wykonywanej wykonywane przez celem przestało przez dobrze opłacane osoby wzrosła od 3,6% wzrosła zgoda, ale jednak znacznie znacznie niżej co udało się osiągnąć poprzez te protesty, o których wspomniałem, czyli protest o szkoły o coś szpitale także o poprawę funkcjonowania i dofinansowania sektora opiekuńczego i opieki dla najmłodszych, a przede wszystkim wzrosła ilość miejsc w słoiczkach oraz żłobków tak jak wspomniałem z 23 do 11% zatrzymano prywatyzację rząd, ponieważ samorządowych, kiedy żłobki przeszły pod ich pod ich kontrole zaczęły przygotowywać program prywatyzacji prywatyzacji żłobków, aby zajmowały się nimi fundację bądź stowarzyszenia, nazywając to bardzo sprytnie uspołecznienia żłobków ale, choć oczywiście chodziło generalnie o tzw. spotkanie kosztów, czyli Wanda żłobki, ale wy macie się o to w jaki sposób prezes uzyskać na finansowanie udało się też poprawić warunki pracy dla pracowników z wielką Wielkopolsce w, kiedy wrócił z dnia 11 doszło do protestów i zaczęto organizować nie tylko nazwa tego też Solidarność spory zbiorowe z dyrekcją żłobków okazało się, że większość pracownic nie ma nawet podstawowych narzędzi do sprawowania opieki nad dziećmi jak papier toaletowy i lateksowe rękawiczki aktualnie są to raczej marginalne sytuacje i te podstawy są zaspokajane są nie tylko przynosi korzyści dla pracowników oczywiście przynosi korzyści także dla dzieci ów z od od Wielkopolsce w zamrażanie prac za zagrożone płace ta wypłat, które były zamrożone w 2000 dziewiątym roku miały być programowo odmrożone dopiero 2032 co oczywiście tutaj wielkim lokalnym skandalem, który również obudzi w opiekunka zatrudnionych w żłobkach i salowych no to to konieczność właściwie poczucie, że że, ale już nie mają do stracenia tylko muszą zorganizować związek zawodowy i muszą zacząć walczyć o swoje warunki płacy pracy i faktycznie od tego czasu kiedy to robią ich prace zaczęły wzrastać to zamrożenie pensji nadal występuje w DPS-ach PEESA sytuacja krytyczna czy domach pomocy społecznej natomiast w żłobkach, gdzie pracownicy są dużo lepiej zorganizowane to sytuacja nie jest idealna, ale trochę się też trochę się poprawiła tak samo jak w przeciągu ostatnich 10 lat znacznie poprawiła się sytuacja w szpitalach jeśli chodzi o pielęgniarki też za sprawą oczywiście protestów pielęgniarek no i co bardzo ważne dla poprzez protest w c c w sektorze opiekuńczym doszło do aliansu pracownicy, która publicznego nie tylko z nie tylko pracownicy pracujących jako opiekunki, ale także z pracownicami kultury czy pracownicami i innych funkcji samorządowych koledzy wykonujący inne funkcje samorządowe w tej chwili w nie tylko nie tylko Wielkopolsce także dzieje się to my mamy do czynienia z taką samą sytuacją w Warszawie jeśli dochodzi do protestów to często pracownicy ci występują razem, a nawet mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, że pracownicy sektora kultury wystąpi występowali w imieniu pracownic opieki na na np. sesjach Rady Miasta czy czy na parkietach pod urzędami miasta to czasami są takie sytuacje się np. wiele pracownik choruje jak inne nie mogą opuścić pracy, bo dzieci zostałyby bez opieki co jest tutaj dosyć dużym z dużą bolączką pracownic np. że żłobków, bo jestem bardzo mało i bardzo trudno im jest czasami podjąć podjąć protest w innym miejscu niż ich miejsce pracy właśnie ze względu na to, że pozostawi musiał pozostawić dzieci bez opieki to jest jeden z ważniejszych protestów, które miał miejsce wtedy, kiedy pracownicy sektora opiekuńczego w Poznaniu dla najmłodszych dla części organizować zorganizował demonstrację zorganizowała o pierwszą od gier dużego czasu blokadę torów tramwajowych w kluczowych miejscu w mieście, blokując przez około pół godziny od czego władze miasta absolutnie się nie spodziewały akt bardzo nie spodziewał się nawet nie spodziewał się, że ktokolwiek organizuje lokata, a już na pewno nie spodziewał takiego kroku ze strony, a pracownicy żłobków jeśli mieliśmy mniej cierpliwi nauczeni istotnym, że to o walki w ramach sektora opiekuńczego to na pewno jest to sobota o jest uzwiązkowienie jest po dołączeniu do związków zawodowych, które znacznie zmieniło położenie opiekunek żłobkowych, które z co cię, które nie były aż tak mocno związkowi one w latach dwutysięcznych, ale w 2 tysiące dziewiątym dziesiąty poza uzwiązkowienie wzrosło i to przekłada się ewidentnie na ich sytuację w miejscach w miejscach pracy, ale też relacji do władz w tej chwili władz samorządowych, ale nie tylko również władz krajowych, ponieważ protest, który jeszcze wcześniej dotyczące składającym się z tym szesnasty roku ta demonstracja dotyczyła głównie zmian, które miało być wprowadzone przez rząd akurat przez przez PiS dotyczą zwiększenia ilości dzieci w żłobkach i został wygrany PiS odstąpi od bardzo kilkutysięcznej demonstracji z różnych miast zjechały się pracownicy żłobków i ten, ale PiS odstąpił od tego od projektu moja oczywiście w konflikcie o podwyżki, czyli starciach z samorządami to uzwiązkowienie też znacznie zmieniło wzrok pracownicy żłobków oraz sposób, jakim mnie i jakie są postrzegane przez lokalne władze, choć tylko wtyk off o warunki pracy płacy w przypadku pielęgniarek nauczycieli są oczywiście strajki w przypadku opiekunek ze żłobków do tych strajk do tego stopnia strajku nie doszło do tego, że aktualnie postrzegane są one jako pracownicy samorządowe mają auto, ale absolutnie żadnych dodatków z tego tytułu np. niektórzy pracownicy samorządowi mają dać jak trzynasta pensja pracownica opieki nie 1 jedyna konsekwencja tego, że są one aktualnie pracownikami samorządowymi jest taka, że założą zarządza zdały, a interpretację, iż nie mogą one podjąć strajku jest to niezbyt dla nas czytelne oznaczył jako związek zawodowy nie zgadzam się z interpretacją, ale taka jest aktualnie interpretacja władca po samorządowe i to strajkuje takich jak takiego nie doszło szkoleń 3011. była już do niego po Niko blisko ze względu na brak to miasto społeczne dotyczące strajków jako takiego do do protestów pracownic opieki opiekę i opieki oczywiście rodzice tak samo było ze szkołami przedszkolami do protestów przeciwko likwidacji szkół przedszkoli oczywiście rodzice w Lubinie przez tydzień, jeżeli sami rodzice okupowali przedszkole, które miało być zamkniętej przyznam szczerze nie wiem co się stało z przedszkolem podobnie rodzice wspierali pracownicy żłobków, które protestowały w Warszawie 2000 szesnasty przyszli na protest 5 tak samo poznańskie pracownice, które nasz spór zbiorowy również otrzymywały wsparcie od rodziców nie doszło do strajku, ale w Poznaniu przez długie lata toczyły się stoczył się spory zbiorowe w żłobkach i łatwo za pomocą sporów zbiorowych udało się wywalczyć zdecydowanie lepsze warunki pracy lepsze warunki opieki dla dzieci i i pensję no oczywiście takim kluczowym NIK protest narzędziami, które które, które wykorzystują pracownicy są protesty demonstracje, czyli głównie protest w urzędach miasta udział w posiedzeniach rad miasta i demonstracje oraz udział w demonstracjach są organizowane przez inne podmioty w pracownica opieki już regularnie biorą udział w demonstracjach, które okazujemy marca blokady okupację widzieliśmy zdjęcia z o z blokad torów, ale także coś chodziło o okupacji urzędów miejskich czy le instytucji opiekuńczych nie tylko najmłodszych, ale też starszych dzieci i w końcu w 2000 osiemnastym jako związek zawodowy chcieliśmy powiązać różne protesty, które które miało miejsce zarówno w sektorze edukacji jak w sektorze opiekuńczym i i w opiece zdrowia, ale także innych winnych sektorach, bo często pracownicy innych sektorów takich jak logistyka, które które czy produkcja, które mają, które pracują na nas na różne zmiany te zmiany nocne dzienne, ale również bardzo mocno doświadczają tego OLT że, że Unia to sfera opiekuńcza jest marginalizowana brakuje, więc nie jest miejsce w instytucjach opieki i razem stworzyliśmy udało się stworzyć listę postulatów które, które dzisiaj są wykorzystywane i dziś na dzisiaj akurat pracujemy nad nimi w ramach rady konsultacyjnej przy ogólnopolskim strajku kobiet, ale przez to są one przyjmowane przez kolejne środowiska jeszcze bardziej rozpowszechnione i mam nadzieję, że w końcu kiedyś dojdzie to ich realizacji do tego, jaki mamy jak żądanie pracowaliśmy zaraz przejdę i w końcu po o to wielu dyskusjach i analizach uznaliśmy, że również czarny protest jest takim miejscem, kiedy te postulaty związane z opieką również niezadowolenie niezadowolenie związane z opieką z tą sytuacją, jakiej znajdują się zarówno rodzice czy beneficjenci instytucji opiekuńczych, ale też całe pracownicy sektora opiekuńczego oraz dodatki sytuacji znajdują się pracownicy innych sektorów, które nie mają dostępu to instytucji opiekuńczych i muszą niestety zajmować dziećmi i czas pani starszymi same one one jak czarny protest musiał uznać za pewną kulminacja oczywiście głównym naczelnym motywem, który poruszył on poruszę protestujących była była prawda aborcji ale kiedy suchy wafel wsłuchiwaliśmy się przemówienia 3, kiedy obserwowaliśmy te banery, jakie hasła znajdą się na banerach zdecydowanie te wszystkie kwestie, które wtedy byliśmy zostały tam uwzględnione i na podstawie tego co wydarzyło się na czarnym proteście staraliśmy się też po prostu od otworzyć sobie, jakie nadal mamy wysłać na przyszłość, aby sytuacja w opiece się zmieniła teraz wszystkich zarówno dla osób, które muszą korzystać z sektora opiekuńczego chcą zostać dlatego z tego tak jak dla pracowników inna darczyńca jest oczywiście zwiększenie ilości miejsc w żłobkach przedszkolach oraz obniżenie zniesienie opłat, a zwiększenie dostępu do publicznej opieki zdrowotnej oczywiście w tym do zabiegu przerwania ciąży zwiększenie dostępu do instytucji edukacyjnych takich jak młodzieżowy dom kultury świetlice, ponieważ po latach dziewięćdziesiątych ich ich ilość znacznie znacznie spadła o zwiększenie dostępu budowa tanich mieszkań czynszowych zwiększenie płacy polepszenie warunków pracy redukcja ilość godzin pracy i opłacenie całej pracy opiekuńczej jeśli chodzi o żłobki przedszkola to stworzenia miejsca lub przedszkole musiało powstać chce zerwać w każdej w każdej gminie w Polsce to jest to jest kluczowe bez tego sytuacja w sektorze opieki się nie zmieni i jeden z żądań, które do nas bardzo ważna jest to, aby przynajmniej w ciągu następnych 3 lat Polska zrealizowała postanowienia z Barcelony z 2000 drugiego roku, czyli z prawnej sprzed prawie 10 lat, kiedy komisja europejska postanowi wydała takie wydała komunikat, iż postanowienie, że 3 w każdym kraju 33% dzieci powinna mieć dostęp do żłobków publicznych przynajmniej 33% 90% do przedszkoli i założenia oczywiście ta liczba powinna się cały czas zwiększać przypomnę tak jak już wcześniej wspomniałam w naszym kraju jest cały czas 11% 60 kilka procent dla przedszkoli 15% żłobków i ta komisja w Barcelonie miał miejsce 2000 drugim mamy rok 20002001. znaczący jest to ze względu na pracownicę, aby te miejsca powstawał w żłobkach przedszkolach publicznych ani prywatnych głównie ze względu na to, że w prywatnych żłobkach zagrożenie powstawania budowania instytucji generujących śmieciowe zatrudnienie jest znacznie znacznie większe to ta kontrola historii pracy jest mniejsza uzwiązkowienie jest praktycznie z 0 natomiast w żłobkach publicznych na te warunki pracy płace trochę się poprawiają i oczywiście kontrola nad miejscami sam miejscami pracy jest znacznie większa, żeby tego dokonać oczywiście musi się zwiększyć budżet naszego kraju przeznaczony na na opiekę przedszkolną oraz na opiekę żłobkową przeprasza pisanki szybko i tak zalecenie zaleceniem OECD sprzed kilku lat jest, aby przynajmniej było 1% PKB w Polsce jest to aktualnie za rok Lech 6 proc KDK PKB nic nie jest to nie jest to Arno w tym momencie najbardziej kryzysowa sytuacja, iż niedawno była kryzysowa, żeby ich żeby dla pokoleń w tym kryzys opieki które, które mieliśmy jeszcze kilka lat temu nota te wydatki muszą zostać zwiększone takich krajach jak dania w krajach skandynawskich wydać na opiekę spadły w przeciągu ostatnich kilku Ula, ale do niedawna był dla 2% PKP, które było było przeznaczone na całą opiekę żłobkową i przedszkolu jezdnia zostanie odrębny stan opieki żłobkowej przedszkolnej, ponieważ nie ma dostępu takich danych ile powinno brać opiekę rokowań i Jana pro na na opiekę przedszkolną nasze państwo ma taką możliwość, chociaż formalną chociażby poprzez zwiększenie budżetu znacznego program maluch plus również samorządy często w tej chwili też w takiej sytuacji, że samorządy i władze krajowe przerzucają się odpowiedzialnością za to kto de facto ponosi winę za niedofinansowanie sektora opiekuńczego i samorządy często mówią, że przecież my mamy kryzys nie dostaje pieniędzy z legalnego budżetu, więc tych pieniędzy nie mamy znikąd ich nie czaruje od takiej możliwości są stworzono ją 800 jedenastym roku, a jest właśnie roku przeszły pod samorządy z Artego 65 szósty, który umożliwia umożliwia gminną występowania o dodatkowe dotacje na ten cel kolejną rzeczą, która jest dla nas bardzo ważna to obniżenie lub zniesienia opłat za korzystanie z usług publicznych dla gospodarstw domowych przyłączających się krajowej, które jest tylko tymczasowy, bo oczywiście w długotrwałej perspektywie chcielibyśmy naszym zadaniem jest aby, a dostęp do żłobków publicznych był zły dla, bo stroną jest nie zmiany ważne szczególnie dla, a szczególnie dla kobiet żądań, które uważamy za konieczne, aby zmienić sytuację kobiet jeśli chodzi o obciążenie pracą opiekuńczą to skrócenie długości tygodniowego czasu pracy do 35 godzin bez obniżania płac oraz dodatkowe 10 dni wolnych w roku płatne 10 dni wolne czy do tak 10 dni wolnych na opiekę dla każdego z rodziców dzieci do lat od zera to 14 NATO w przykładzie dań, żeby to oczywiście widzimy z, żeby to wykonać zadania budżet musi być zwiększona i to uważam, że zwiększenie finansów na opiekę nie jest możliwe jeśli pensje będą rosnąć i jeśli jeśli podniesie się podatki dla dla najbogatszych oraz dla biznesu z pewnością znajdą się oraz zmieni się priorytety sam stosowanie budżetów to wtedy te prawda te na pieniądze na pewno się z znaj do potrzeb samo osiemnastym rok mułu, a w 210 po osiemnastym roku wpływy do budżetu śpi był dwukrotnie większy niż CIT już na samej tej podstawie można wnioskować, że po prostu podatki, które płyną od od ZUS od biznesu są właściwie niewystarczające są one są duże małe natomiast, żeby dla naszych takiego budżetu zwiększyły to my musimy wszyscy po prostu wszyscy musimy więcej zarabiać pensje w Polsce muszą rosnąć i poza wpływem kształtowanie budżetu oczywiście kluczowe jest wpływ na organizację miejsc pracy pracowników pracownicy oraz czasu oraz czasu pracy i tego możemy dokonać poprzez zwiększenie roli związków zawodowych zwiększa do roku pracownicy nazwano też uspołecznienie samych związków zawodowych, czyli zmianą funkcjonowania zmiany regulacji prawnych m.in. zmiany o ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i zwiększenie prawa do strajku oraz za zmianę polityki związków zawodowych co do MEN tej właśnie z pary opiekuńczych, a także ruchów feministycznych obu budowli chodzi o budowanie ich postulatów i postrzeganie pracowników pracownicy i pracownic sam roku FM minister sportu to jest szczególnie ważne, ponieważ stoi przed nami pismo korzystny kolejnego kryzysu Home i niestety na protokole zapłacą za kobiety i pracownicy sektora opiekuńczego oraz sektora służby zdrowia na sektor i sektora edukacji jeśli nie chcemy, aby nasz kraj znowu cofnął się wiele wiele lat wstecz jeśli chodzi o sytuacji w sektorze opiekuńczym musimy już w tej chwili myśleć o tym jak sektor poprawiać w jaki sposób wpływać na budżet jak wzmacniać naszą rolę związków zawodowych na pracowników w tych zakładach pracy w tych sektorach, aby aby, aby nie doszło do kolejnego kolejnego regresu tutaj ważna ważna rola wszystkich środowisk również środowisk akademickich uniwersyteckich środowisk feministycznych oczywiście także środowisk związanych ze z ze związkami zawodowymi i z aktywistów żeby, żeby nakreślić jak społeczeństwo chcielibyśmy mieć jak o rolę powinna ogrywać opieka jak sektor opiekuńczy powinien wyglądać kilka pomysłów mamy na teraz jak to zmienić oczywiście tak jak powiedziała przywódczyni cała ta cała gospodarka powinna być zmieniona, żeby ta, żeby ta opieka opieka sektor opiekuńczy wyszedł z kryzysu już na stałe, żeby ta praca nie była pracą śmieciową Marka marginalizowana tylko dofinansowaną dowartościowana i i taką, która faktycznie jest uważana za jedną z ważniejszych o tak tak jak cała oczywiście transakcjom, bez którego nie mogę się funkcjonować jako nasze społeczeństwa dostał sygnał, że muszę kończyć z końca słusznie tak dziękuję bardzo, czy słusznie odebrała ten sygnał dzięki mieliśmy 2 bardzo długie wystąpienia obydwa były dobrze rozbudowane tym niniejszym niezwłocznie bez zbędnych tutaj wszelkich dodatków o zapraszam do dyskusji zadawania pytań kilka kwestii się pojawiła może, zanim pojawi się więcej to by słowa dotrzymał, bo mieliśmy takie wystąpienie teoretyczna historyczne 2 strony praktyczne związane z konkretnymi walkami w konkretnym miejscu w konkretnej części sektora opieki któremu, o czym mówiłam Magda jest zastanawiam czy niemożna tak podsumować, że specyfiki walk społecznych walka o pracowniczych w sektorze opiekuńczym i czy z tego co co Magda mówiła nie wyłania się taka perspektywa, w której widać, że pracownicy pracownicy tego sektora w tym mieliśmy przedszkola żłobki, ale samo dotyczy pewnie też Shi szpitalną przed pielęgniarek czy sektora edukacyjnego widać, że siła przetargowa miejsca pracy jest znacznie mniejsza niż ta, którą mają np. robotnicy przemysłowi, którzy strajkując, przerywając proces produkcji są w stanie wywrzeć bezpośrednią presję na kapitał także bardzo często państwo i w tym sensie są skuteczni właśnie w miejscu swego zatrudnienia o tyle o tyle tak jak można było zauważyć tego co mówiła Magda sektor osoby zatrudnione w sektorze sektorze opiekuńczym muszą się odwoływać do innych form nacisku nie tyle organizować budować mobilizować w miejscu pracy i ile organizować przestrzeń społecznej przestrzeni miasta np. dokonując różnego rodzaju działanie, które będą wpływały na zakłócenie krwiobiegu komunikacyjnego jak to miało miejsce jestem z tą blokadą torów tramwajowych w Poznaniu, a samo dotyczy różnego rodzaju lokacje ciągów komunikacyjnych to jest też charakterystyczne dla pewnego rodzaju formalizowania się pracowników i wydaje się właśnie wkład w sektorze opiekuńczym może być szczególnie szczególnie skuteczne, a być może po prostu jest to związane z tym że, że osoby, które w tym sektorze nie mają innych innych narzędzi takich właśnie jak te, które nazywamy się z tego miejsca pracy i że to jest 1 kwestia druga kwestia jest taka, że wobec właśnie tego deficytu siły przetargowej miejsca pracy tutaj ogromne znaczenie ma to co by liczba nazwa siłą socjal Sejm, czyli właśnie odwołanie się do Solidarności społecznej tutaj było widać z tego co mówiła Magda w tych przykładach pojawiała się bardzo często fakt, że różnego rodzaju protesty były wspierane przez rodziców rodziców dzieci w żłobkach szpitala w szpitalach także oczywiście, ale także w szkołach prawda w przedszkolach i IT jest wydają się bardzo istotne dla dlatego do tego sektora tutaj akurat wspomniała przy tym nie bez emisji, bo też jak w jakimś sensie uważa, że to są strategie, które są właściwe temu sektorowi ja sądzę by w tym sektorze w książce globalny proletariat co mogę pokazać to bardzo do mnie wrócić, bo z 1 strony ta książka pokazuje w takim okresie historycznym, że dzisiaj właśnie sektor edukacyjny sektor opieki zaczyna zajmować w gospodarce kapitalistycznej wiodącą pozycję taką, jaką w latach w końcu dziewiętnastego wieku miał wypowiedzieć z tego miał przemysł włókienniczy, a przez niemal cały wiek dwudziesty przemysł motoryzacyjny i ta teza wydaje się biorąc pod uwagę to co 2 mówił jeszcze znajduje swoje swoje uzasadnienie szczególnie stała się stało się ono widoczne to uzasadnienie szczegóły szczególnie mocno nas nas przekonuje w świetle doświadczeń ostatnich kilkunastu miesięcy tutaj też też lider SLD mówi, że na właściwe strategie organizowania się siły roboczej właśnie w tym sektorze to jest to są raczej raczej demonstracje strajki raczej różnego rodzaju, kiedy raczej różnego rodzaju zakłócenia w sferze publicznej i raczej sięganie do Solidarności z o środowiskiem społecznym w tym procesie dokonuje niższy niż do takiej tradycyjnej siły którą, którą robotnicy przemysłowi mieli miejsca pracy też pokazuje przykład strajków robotnic dla wszystkich żądacie wielkich korporacjach, które np. 2000 książka jest 2003 roku np. dwutysięcznych zagrań to był po prostu osoby właściwie niezauważalne z punktu widzenia osób pracujących w tych w tej w tych wieżowcach biurowca czy sprzątaczki, które pracowały nocą, które organizują zorganizowały strajk, który prawdopodobnie osoby zupełnie niezauważony, gdyby nie to, że udałem się zbudować sieć Solidarności sieć wsparcia ze strony osób mieszkających w okolicy także osób zatrudnionych w tych nie w tych grobowcach te zostały o tym poinformowany dzięki całej akcji z koalicji aktywistek aktywistów, którzy dokoła tego zorganizowali, więc myślę sobie, że to jest taki wniosek można byłoby wyciągnąć czy czy magazynu zgadzam, ale może teraz tak tak na coś o tym i tak nie znaczy to byłby dla z pewnością szacuje, że siła przetargowa miejsca pracy jest znacznie niższa niż, że pracowników, a przemysłu motoryzacyjnego, ale mimo to nie jest najniższa to znaczy i może ona znacznie oddziaływać również pracowników np. sektora motoryzacyjnego jeśli pracownicy sektora motoryzacyjnego będą mieli dzieci w żłobkach, do których nie będą nie będą mogli do nich oddać także faktycznie jest tak, że mogą już mogą one mieć nawet sporo siły nawet sporo całowanie strajki np. w żłobkach przedszkolach może mniej, ale wydaje się, że w żłobkach, a strajk byłby bardzo zauważone przez przez nasze społeczeństwo przez całe społeczeństwo nie tylko przez szefów poszczególnych poszczególnych firm, aczkolwiek faktycznie nie może przez tego bezpośrednie uderzenie w sam żłobek Dyrekcji żłobka taką właśnie te jak również przez przez uderzenie przez uderzenie na wykorzystanie sytuacji społecznej i przez to, że nawet, że rodzice mogliby mieć olbrzymi i one o by mogli po prostu się kurzyć mogą mieć też przełożyć się np. na wynik wyborów wyborów samorządowych, więc one mają, więc strajk jest dla nich narzędziem, które mogły być bardzo skuteczne, ale jeszcze większa skutecznie taki sam jednak do żłobków w doniczce generalny do czego nie mamy prawa w Polsce nie możemy też Hiszpanie prostu ogłosić jako związek zawodowy strajku generalnego za 15 zapytać, jakiego zorganizować zbyt mając konkretne postulaty nie do firmy nie do konkretnego dyrektora żłobku ale, ale do samorządu czy do czy do czy do państwa, bo one muszą kierować swoje żądania samorządu czy do państwa bardzo dużym minusem jest to, że jest to prace, które co uważa, że nie wytwarza wartości i nie ma z czego po prostu generować fundusze na tę noc na podwyżki to jest argument głosowali przeciwko nich, które w, którym cały czas skrócą czas walczymy, ale jest jest to bardzo trudne wymaga całkowitego właśnie przedefiniowania tego czy nie praca, która wytwarza wartość nie w tych kategoriach ekonomicznych tylko bardziej społecznych i właśnie tu by odczytać pytania z Facebooka, a dziękuję pani Magda nie wie czy mogę coś dodać kartę, ale wydaje, że coraz ba bardziej tak naprawdę właśnie będzie rosnąć taka działalność związkowa wokół reprodukcji społecznej, które nie będzie się właśnie opierać na na miejscu pracy np. właśnie w Hiszpanii jednak jednym z najprężniejszych najbardziej działający tak naprawdę na decyzje rządu związków jest związek wynajmujących takie syndyka liście do zastępczej związkowcy mówią, że to nie jest związek tak no bo właśnie jest związkiem zawiązaną wokół kwestii reprodukcji społecznej, czyli mieszkania nieczystymi wydaje się coraz by więcej, więc takich no właśnie związków tak, bo jak wystarczy takie tradycyjne związki nie chcą, żeby im zabierać z tą nazwę, ale jest bardzo ważne jednak ważne jest, żeby dołączyć właśnie do historii fakt związkowych w ten sposób poszerzyć o one będą rosły i tak jak feministyczny postulat mówienia ustawić życie w centrum takie, że to ma być właśnie paradygmat społeczeństwa właśnie te związki będą to to odzwierciedlać będą też takie łączone walki tak jak powiedziałam Gdaniec z tego, że nie wiem nie uderza to mężczyzna, który pracuje w sektorze motoryzacyjnym później będzie mógł dziecka do przedszkola od defektu z tego, że np. podnoszą mi pensję w danym sektorze, jeżeli później podwyższą Mia czy tak to są wszystko walki łączonymi się wydaje, że coraz częściej w Hiszpani np. pojawia się taki koncert Teresy pękali z życia właśnie i EFTA strony trochę trochę trochę idziemy zwykle bardzo ciekawe, dlatego że wszystkie te konflikty, o których rozmawialiśmy właśnie w sektorze placu opiekuńczych one generują opierają się właściwie w różnych sieciach Solidarności trudno wyobrazić ich skuteczność bez takiej sieci Solidarności też właściwie też wiadomość dobra zła, bo z 1 strony oczywiście budowanie takiej Solidarności zbudowanie zupełnie nowych podstawach siły społecznej, choć na nowych w tym sensie, że nowych w tym sensie, że społeczeństwo, ale neoliberalny nas nas od spojrzał na noc Solidarności od takiego myślenia kategoriami zdolności odciąga różne sposoby tak indywidualnie, ale przede wszystkim tak to wygląda też w Polsce prawda w Polskim prawodawstwie strajki solidarnościowe wszelkie tego rodzaju działania są zakazane albo na różne sposoby blokowane, więc by to pokazuje, że tutaj idziemy na końcówkę z logiką działania tego systemu i tak już samym sercu to dam oczywiście tak mamy rodziców, którzy muszą korzystać z tych instytucji, które mogą wystąpić strajki no ale mamy też torze samorząd, który łączy łączy czy sektor publiczny, który łączy tych pracowników, a w stopniu zdaje np. w Wielkopolsce taką sytuację, ale także Warszawy mam taką sytuację, że łatwiej zbudować koalicję między rodzicami, a i pracownicami pracownikami sektora publicznego przykład pracownikami kultury i żłobków niż między pracownikami żłobków publicznych i pracowników z pracownikami są placówkami sektora prywatnego czy też jest tutaj pokazuje trochę słabość sektora prywatnego jeśli chodzi o kwestie podejmowania protestów następnie pracownicy sektora prywatnego sektora opiekuńczego całą, a są absolutnie trudnej sytuacji, bo właściwie te nie występują żadne żadne walki o to kto ocali, czego one trzeci są w kole to przejście do sektora publicznego w publicznym sektorze jeszcze łatwiej, bo wiadomo jak w związki zawodowe i debaty pracownicze w sektorze publicznym są proste do realizacji w sektorze prywatnym niestety tutaj koalicji nie lenią nie udaje nawiązać bardzo przez rodziców przez rodziców faktycznie no ale całe cały czas pozostaje to trudno właśnie pokonania niektórych cech niektórych barier dzięki mam tutaj pytanie od osoby ktoś ukrywa pod kryptonimem, a czy oprócz protestów podejmowane są jakieś inne działania mające na celu zwrócenie uwagi i budowania prestiżu zawodu się kończy to może zacznijmy od doświadczeń hiszpańskich katalońskich takie, które mogłaby pokazać, czyli na notach tak, jeżeli chodzi o Hiszpanię no to oczywiście cały cały dyskurs na poziomie na poziomie Narodowym właśnie przejęty ze słownika feministycznego, czyli życie w centrum, czyli kto, kto to zajmuje się tymi, które się nami opiekują takie były takie ustawienie dyskusyjnej ich centrum, ale bardziej wolę skupić na Barcelonie, dlatego że Barcelona jest dużo bardzo innowacyjne, jeżeli dochodzi miały celne municypalni styczna, czyli rządzona przez Platformy tak oddolną Obywatelską złożoną z aktywistów i podejmują różnego rodzaju rodzaju DUB jest taki cały plan ogromne taka strategia demokratyzacji i opieki z 1 strony nie chodzi też tylko o to żeby odpowiedzieć na rosnące potrzeby oczywiście, starając się społeczeństwo jest też tak by więcej środków więcej osób pracujących w sektorze itd. ale chodzi też o to, żeby demokratyzować całą tą samą pracę opiekuńczą w jaki sposób one wykonywane nie np. w razie kooperatywy takie systemy, których one mogą same same decydować o tym w jaki sposób sprawuje on kotek które opiekują osobami starszymi tak, jeżeli chodzi w Kato przedszkola to co taki system przedszkoli kontenerów tak nie jest to nie są struktury, które się będą utrzymywać przez Niewiem 80 lat, ale dekady kilka dekad tak to są po prostu kontenery, które powstały nie wiem chyba w kilka tygodni po prostu nagle tam, gdzie nie było przedszkoli zostały one zbudowane tak po bo była Wola Wola polityczna tek to z tego cała masa po prostu, gdy tego cała strategia tak demokratyzacji pracy opiekuńczej, jeżeli chodzi, bo o Hiszpanię wszystko bardzo specyficzny kontekst, dlatego że 30% w ogóle powstają Unii Europejskiej pracy takiej domowej opiekuńczej odpłatnej jest sprawowana właśnie w Hiszpanii i we włoszech tak to znaczy, że to jest taki system właśnie bardzo na prywatyzacji opieki osób starszych i niepełnosprawnych dzieci i tam mamy też inną sytuację tak, bo w innych krajach to nie jest aż tak powszechne tak teraz w Polsce np. te prace Mirandę Ukrainek staje się bardziej powszechna to nie jest tak ogromna te tak ogromna skala jest specyficzny kontekst teście tak kieruje całą tę pracę strony właśnie randek, które nie mają oczywiście prawo do głosowania, więc nie mogą nawet nie no zaprotestować taki sposób i np. tworzyć centrum takie właśnie Barcelona opiekuńcza w tym centrum się i je informuje o ich prawach pomaga w każdej w każdej kwestii i tworzy się też to coś nazwać polityką bliskości to znaczy wykorzystać to, że no spora część opieki może być wprowadza też w obrębie więzi sąsiedzkich tak, czyli właśnie łączyć ludzi ze sobą, tworząc takie coś takiego się w Super Jacek mi radość, czyli właśnie takie bloki opiekuńcze, gdzie nie tylko jest właśnie pracę danej opiekunki zorganizowana na tym terytorium albo na mieszanie całego miasta z 1 pkt 2 przebywać, ale właśnie ludzie się czuwanie ze sobą takty, czyli takie jak odbudowa wzrostu więzi społecznych które, które są potrzebne i najmniej takie najnowsze też pomysł odruchu społeczne, które przychodzą są takie, że należy, że zamiast rozbudowywać partnerstwa publiczno-prywatnego rozbudowywać partnerstwa publiczno wspólnotowe tak nie wiem do końca przetłumaczyć, ale właśnie takie jak tam, gdzie głos będzie miała miała wspólnota sąsiadki sąsiedzi, a nie ani sektor prywatny tylko, że będzie wsparte oczywiście przez przez sektor publiczny nie Nowin no tak na dyskusję nie też bardzo dużo bardzo dużo roboty się szeroki, bo cały czas po prostu od mówienia nie będą przykład ze zastępczyni burmistrza czy nie, a odpowiedzialne za prawa socjalne jest jest córką opiekunki domowe tak i o tym odpady po prostu się pisze mówi w prasie tak taka wizualizacja po prostu pracy opiekuńczej tak, czyli w kontrze do tego jak się ją marginalizuje właśnie w no i oczywiście teraz cały dyskurs wokół pandemii tak, czyli park prace właśnie esencja Anna która, którą się podkreśla całą listę pewnie miała coś jeszcze się przypomniało, ale w na tym skończy ona ma teraz dzięki, ale ja przez ważne prezes tysięcy też w Polskim kontekście to co piszę wizualizacji, a polskie elity także lokalne raczej nie do końca się przed snem przyznawała przyznają do tego rodzaju szkół wiejskich korzeni w związku, z czym to związane właśnie z pewnymi pewnych ograniczeń kulturowymi następnie, jaki status tego rodzaju zajęć krakowskiej kulturze w dalszym ciągu co jesteście mocno podtrzymywana przez przez nią przez taką hegemonię neoliberalną co w dalszym ciągu nie przełamano w tej w tej właśnie stwarza im kulturowej dotyczy też prace, które bardzo istotna dla zbudowania właściwego obrazu tek tego sektora w ogóle dla uświadomienia jego istnienia jego uwagi na gospodarce no no przecież ona oczywiście konserwatyzm taki macie, który jest bardzo szczelne istnieje to zdalnie taka znał realizowana opinie, że to jest praca kobiet tak to to jest praca kobiet i tyle tak właśnie właśnie praca albo jakiś naturalny obowiązek jestem też trzeba walczyć miał inną kwestią jest też, że jedno jest sprawiedliwość społeczna, więc dofinansowanie tak dalej jeszcze jedno jest kwestią w sprawie i sprawiedliwości genderowe tak jak to zrobić, żeby też praca opiekuńcza była dystrybuowana w obrębie derby między nie różni płucami tak jak to zrobić, żeby właśnie praca opiekuńcza była też obowiązkiem i powinnościami czymś atrakcyjnym dla mężczyzn i to też inne wezwanie na projekt np. te, którym się tutaj badaczki feministyczne ruchy społeczne i administracja lokalna w Barcelonie mierzą chciałby mandat do tego dołożyć, bo jak nie mam raczej pytanie z Facebooka Dorota pyta dzięki za prezentację, jakie wg ciebie są przyczyny słabego uzwiązkowienia w sektorze braku poprawy warunków pracy DPS-ach biorąc pod uwagę starzenie społeczeństwa zwiększenie zapotrzebowania na opiekę nad zależnymi osobami dorosłymi, dlaczego to słabość na tym polu związkowym ma miejsce w Polsce myślisz o ogólną ogólnie mamy słabe uzwiązkowienie w Polsce, a w DPS-ach spora grupa pracowników pracuje na śmieciowe kontrakty znaczną umowach cywilnoprawnych albo na umowach na czas określonych albo nawet jeśli są osoby starsze zatrudnia się na twarzach często finansowane przez urzędy pracy i przez to trudniejsze jest im uzwiązkowienie po prostu mogą tę pracę stracić oczywiście nie jest tak nie ma związków zawodowych w DPS-ach one są i ostatnio mieliśmy nawet do czynienia z próbami represji w stosunku do osób, które się uzwiązkowienie nie w naszym związku z 2 w OPZZ akurat jedna z nich nawet straciła pracę co zdarza się tak często w tych czasach jak rem jakieś niż rok temu co druga osoba co w czasie w związkowej uzyskania czy zaczął pracę w tej chwili odbywają się walki o przywrócenie do pracy a, ale raczej powody są tak jak w innych branżach, czyli głównie głównie strach przed utratą pracy co na co mają wpływ sposób zatrudniania w DPS-ach, a te osoby, które już pracują często są to osoby, które nie mogły lub nie chciały szukać pracy pracują mało na stałe umowy szkole chcą po prostu zatrzymać dlatego też w Polsce nie takie przekonanie wzięliśmy się jako taką pracę nie można się związkowi, bo trzeba utrzymać, jeżeli ma się pracę niestety niestabilnych warunkach nie można się związkowi chcą się cały zastęp za chwilę straci, więc są takie blokady protez dziękuję i pracowników DPS-ów no i myślę, że pracownicy DPS-ów mają gorzej niż pracownicy żłobków, ponieważ opieka nad osobami starszymi co całkowicie pomijana we wszelkich dyskusjach często nawet feministycznych też teraz się skupiam mówiła głównie o pracownikach żłobków ani pracownicy DPS-ów czy Leszka danych też nie przygotowanych beza licząca sytuacji dotyczącej opieki w Polsce to głównie skupiają się na dzieciach, które potem zdecydowała, że tak przecież opieka nad osobami starszymi i no tutaj należy ca podjąć walkę z marginalizacją całego cały ster i opieki nad osobami starszymi, bo się stanowczo za mało właściwie jest całkowicie zapomniane obszary, które należy wyciągnąć z Kor po kroku z pana przed natomiast chciał powiedzieć dopiero jak odczarować Maciejak tutaj można podjąć pracę nad budowaniem prestiżu zawodów zawodów opiekuńczych dziewczyny ze żłobków robót taki sposób, że próbował poprzez właśnie budowanie koalicji różnorakich koalicji i one stara się zawsze nie chodzi tylko o sobie jako osobach, które walczą osób głównie swoje warunki pracy płacy drugi to daje się całkowicie nieświadomie polską mają w 2 już to, że automatycznie za za każdym i działa niem musi ich również poprawa warunków dla dzieci warunków jakich one pracują, ale też warunków, jakim bywają i jakimi zajmują się dziećmi i i musiał to zrobić też przełamać stereotyp, który funkcjonuje w części osób, że żłobki są zasady czymś złym, a konserwatywne myślenie właśnie o żłobkach otwartych konserwatywne tylko o jak tylko myślenie, że jeżeli żłobki tylko prywatne, bo na pewno są lepsza bardzo nowoczesne, a publiczne dlatego są zaniedbane i pracują tam jakiś czarownice ją przed tą to trochę przełamać właśnie zrobiły to poprzez poprzez budowanie społecznych więzi z rodzicami z pracownikami innych zawodów z pracownikami ratownik ratownictwa medycznego właśnie z pracownikami kultury i psie i przez to, że bardzo duża, jaki włożyli w to co poprawić jakość jakość opieki zatrzymać prywatyzację stołówek przejście ze stołówek, które są częścią żłobków w tej chwili pracują tam kucharki gotują dla dzieci od wiary stępione zastąpione zewnętrznych katering bardzo się sprzeciwiali, więc one głównie podjęły ten wątek jako jeden z ważniejszych i walce już w sporach zbiorowych i to by było tak tak tak małe przełamania zyskały dużą działalność, ale też bardzo parcie lokalnej z społeczności jako osoby, które walczą nie tylko siebie, ale właśnie o szerokie społeczne zmiany dzięki Mont tutaj tak czy z Facebooka dane, które są uzupełnieniem tego co mówią, że na na temat tego podziału płciowego urzędowego podziału pracy opiekuńczej dane z 2020 roku 11% pracowników przedszkoli w Norwegii to mężczyźni ciekawe jak to wygląda w Polsce nie ma pojęcia, kto wygląda w Polsce w ogóle mamy taki, że takie statystyki i tu zresztą wydaje się, że kluczem są działania, które zwiększają wspomniany prestiż pracy czy zawodów opiekuńczych uznanie szacunek ludzi w zawodach i opiekuńczy komentarz właściwie jeszcze wracając do aut w tym okresie 2 wracając do kwestii związanych z pewną analizę historyczną taką systemową mam takie pytanie, a wreszcie taką tezę o okresie pojawiała się na początku na Facebooku, że teraz muszę odnaleźć bardzo trudno się zgodzić ze sformułowaniem, że praca menedżerska to budzić to jest teza, która padła może mieć zapowiedzieć tak właśnie możemy próbować wrócić właśnie do kwestii do kwestii tego feudalizmu menadżerskiego Chem może pociągnąć go dalej, jeżeli masz ochotę następnie te chcemy być na to pytanie, bo rozumiem, dlaczego pojawiło no właśnie dochodzi nie, że praca menedżerska nie może być w Polsce czasem tak ważna kwestia wartości, które zawsze zakorzeniona w jakiś szerszy znaczenia i celowości po prostu sprawia, że nie można mieć takie teorie konkretnej takie, które które, którą prezes budżetowym, które nie dlatego właśnie ten kraj uciekł się do takiego zabiegu, że po prostu powołał się na na wyznanie samych tych ludzi tak, jeżeli oni uznają, że praca przynosi wartości społecznej i że to jest przekładanie papierka skąd, dokąd to po prostu nie sposób nie wierzyć tak, a jeżeli ktoś np. jest menedżerem zarządza grupą tworzyć grupę, a i to jest jakiś ważny dzień rozpocznie też dzieci nie jest absolutnie przekonana o tym, że Rze, że właśnie to jest ważne to tak naprawdę może być praca też opiekuńcza Devil Driver on był zwolennikiem polityki bardzo szerokiego pojęcia pracownik Kuczaj tak, bo ty możesz tak naprawdę tworzyć więzi społeczne tworzyć zażądać ekipą i możesz tworzyć tak naprawdę sporą wartość społeczną będąc menedżerem by po prostu w takim w takim kapitalizmu, którą finanse klinują się to się raczej po prostu dzieje, a więc raczej do takiej klasy menadżerskiej odwoływał tak, ale właśnie tak samo niepełną przykład budowania mostów, bo może być uznawane za za zawarcie takiej opieki, ale zawsze powstaje pytanie czy ten most prowadzi tak czy to ma tworzyć dobro społeczne czy czy coś zupełnie innego tak zawsze ta kwestia celowości te istotne nawet tak naprawdę kategoria opieki ma w swoją ciemną stronę tak na takim poziomie teoretycznym zupełnie tak nie wiem np. opiekuńczość w ogóle opieka jest częścią też dyskursu patriarchalnego tak to mężczyzna opiekuje się kobietą tej opieki ona potrzebuje co meandry też, że kursów opartych na opiece tego to jest po prostu zawsze trzeba na to patrzeć w określonym kontekście myślę, że jeszcze wracających do kwestii tych teoretycznych związanych z sensem ekonomią polityczną tej problematyki, której mówimy o jej w ogóle kwestią pracy warto też zobaczyć, że w ciągu ostatnich kilku dekad funkcja pracy się z jakimś sensie krystalizuje się funkcja represyjna, bo z 1 strony mamy na fali neoliberalnego zarządzania kryzysem kapitalizmu tak można powiedzieć rodak, która trwa od lat od lat siedemdziesiątych mamy wypłukiwanie stosunku pracy tych wszystkich społecznych treści, które zostały kosztem uzbrojonym wyniku długo długi walk społecznych w dziewiętnastym dwudziestym wieku, a drugi czyli jakby w efekcie wzrostowi wydajności nie towarzyszy wzrost wzrost płac one z tym bardzo często w miejscu albo ten jest bardzo niski, a z drugiej strony mamy do czynienia też relatywnym brakiem takiego procesu zmniejszania się czas pracy czas pracy skraca się właściwie dziewiętnastego wieku bardzo systematycznie pod wpływem głównie nacisku społecznego, ale co się działo widać było zmiany są od 53040 lat zarówno w stanach Zjednoczonych jak w Europie, bo można się ograniczyć tutaj, ale dotyczy to także całego świata globalnego południa Chin ta tendencja do ograniczenia czasu pracy zmniejszenia czasu pracy został powstrzymany nawet tego co właściwie Magda w niektórych sektorach widać że, że tego czasu pracy przybywa potrzeby coraz więcej praca też się też rozprasza widać, żeby ta logika ekonomiczna kwiaty mówiłaś, która teoretycznie powinna zadziałać oddano skoro skoro istnieje istnieje zaś wydajności zaś wzrost produktywności właściwie powinniśmy więcej pracować podatność używać coraz mniej powinniśmy stać bardziej od przymusu pracy woli tymczasem okazuje się, że plac jest z coraz więcej, czyli właściwie jedyną funkcją racjonalną, którą można było znaleźć w tym w tej w tym mechanizmie w tym procesie to jest taka, że prace dzisiaj coraz częściej służy kontroli podporządkowaniu pracowników pracujących czytaj także sposób na kontrolowanie siły roboczej i organizowanie rzeczywiście różne formy jej życia, ale wszystkim temu też służy służą puścić podać trzymanie ludzi w biurach, żeby mieć choćby głowę różne emancypacji pomysły np. no tak tak o tym o tym SN, gdy staram się też przekazać właśnie, ale świetnie pisze właśnie Henryki Air takim dosyć krótkim tekście, który nazywa praca wciąż jest centralną kwestią mnie właśnie w niemym projekt przeszliśmy do do gospodarki, która miała być nie był bardziej gospodarką są sztywniejsze niż właśnie prace no wszyscy ogłosili wg koniec pracy upadek prace właśnie takie i nie jest tak zupełnie na odwrót cały czas chce pracujemy nieważne już nawet czy czy wykonamy prace wideo fizyczne czy nie tak naprawdę nawet osoby z kapitałem są zarażone ideologią pracy ciągłej i pracują czasem po czternastego z dzienną ewidentnie ma funkcję kontrolującą tak samo jak nie jak Uniwersytet wygląda tak czy wiek teoretycznie to my to miała być taka luka ludzi wolno myślący, któremu Tur Turek, który mogliby właśnie wspierać sektory takie jak stowarzyszenia związki zawodowe ruchy społeczne itd. coraz mniej czasu mają takie rzeczy też muszą walczyć o przetrwanie Niewiem by publikować na na punkty itd. tak dalej nie pracować cały czas być w obiegu bił mnie to przypomina, że zawsze myślę o tym właśnie społeczeństwie zorganizowanym i koniec z kontrolowaniem wokół właśnie o nadmiernej pracy tak, bo wiadomo są rzeczy, które trzeba go właśnie wykonać jej i to jest m.in. opieka w każdym społeczeństwie, ale tej nadmiernej napompowane sztucznie pracy zawsze mi takiej taktyki właśnie obraz niewielkiego chomika w kołowrotku przychodzi do głowy ten proces ciągły ruch ten w ciągu roku nieustanny tylko właśnie o to, żeby nie było czasu na to, żeby się zatrzymać, żeby przemyśleć po prostu to nowa, bo to jest upadł system nie ma sensu nic po prostu zupełnie irracjonalne ludzie pracujący robiącej rzeczy, które nie mają sensu, a ludzie, którzy podtrzymują życie tak naprawdę reprodukcję społeczną no muszą nie wiem starać się wstawiać stawać na głowie, żeby związać koniec końcem tek dzięki Magda chciała dołożyć składa się z wami absolutnie w pościeli fundamentów widzę, że to jest moment by organizm odmawia posłuszeństwa Magda jest dzisiaj lepszej kondycji są tak przepraszam mówiła komisja nie tego nie było widać wyraźnie czym jest natomiast Mochocki można odpowiedzieć, że prosi np. tekst realnego spotkania OKE jeśli w ramach Bandrowski nie mam żadnych pytań w ramach w ramach akcji troski o Magdę wszyscy w tym ma rację szczególnie jeśli sypie głowę głowę ręce popiołem za przedłużanie tego spotkania oka jeśli tak ważnych pytań nie widzę ani na czacie ani na Facebooku, więc jeżeli macie ochotę coś jeszcze dodać, że Magda dziękuję bardzo, natomiast Andrzej jeśli masz HTC jeszcze dodać to to system moment będziemy powoli zmierza do końca na czym tak ja mieszkając w Barcelonie oczywiście, że trochę w innym świecie tak jak nie w takim, że jak powiem co co tutaj myślimy w różnych stowarzyszeniach ruchach czy grupach badawczych to te to w Polsce pewnie ktoś powie jesteśmy normalni i zmarnowaliśmy, więc trochę czasem trudno mówić takie radykalne pozycje, ale dla mnie właśnie istotne jest, dlaczego np. David Haye pewnie dochodzi i to nie dosyć zaskoczyła biorąc pod uwagę, że właśnie był anarchistą i wierzą w demokrację bezpośrednią, czyli w ogóle taka walka o demokratyzację reprodukcji społecznej jako takiej po prostu nie jest jako badaczka John tron to raty nazywa tworzeniem każdy okresy, czyli tworzenie mechanizmów demokratycznych, które społeczeństwo obywatele będą mogli decydować o tym w jaki sposób by się starcia usługi byłby opiekuńcze, kto robi jak właśnie media powiedział w jaki sposób tak wg właśnie zasady sprawiedliwości społecznej sprawiedliwości genderowe po prostu tak bardzo łatwo jest myśleć o różnych rozwiązaniach i stawać na piedestale też, że opiekę i wpadać w różne polityki odgórne konserwatywna hipoteką teraz nową propozycją jest kar inka, a w przeciwieństwie właśnie do dochodu podstawowego taktycznym płacenie kobietom, które zajmują się takie tak jak dziedzictwo hasła jak w latach 80 tak tylko, że to pokazało takie różne programy pilota pilotażowe miały miejsce np. w krajach Ameryki Łacińskiej to po prostu zamykało kobiety w domu i to nie była też taka opiekuńcza polityka, dlatego że możemy sobie wyobrazić kobietę, która nie była żyje agresorem tak, że jest osobą która sprawuje nad nią przemoc po prostu i co mówi państwo, że ty będziesz mogła się utrzymać zapewnić reprodukcję rys, gdy będziesz kogoś kim się opiekować tak, czyli drogą jest posiadanie dziecka co taki np. nie dochód podstawowy, czyli różne polityki takie bardziej itd właśnie na mniej konserwatywnej bardziej medytacyjną mogą pokazać na to, że ona zadecyduje o tym tak ponad nią będzie opieka sprawowana przede wszystkim taka nie ona w roli opiekunki tylko dlatego zasługuje na to, żeby żeby, żeby mieć jakieś dochód tak Knights różne takie właśnie miałem rozwiązane związane z opieką tego czeka na taki właśnie radykalny ruch demokratyzacji tej produkcji społecznej co jest oczywiście bardzo chętnie co chce oczywiście takim dalekim horyzontem, bo ludzie się coś takiego słowa nie mieć pracę także można było oni poza poza rynkowo i właśnie poza państwową pewne decyzje w ogóle podejmować tak być władze ludu nad na te kluczowymi fundamentalnymi sprawami jak produkcja społeczne po prostu nie, bo już nawet nie wspomnę o katastrofie klimatycznej, które w, które też jest częścią kryzysu opieki tak dzięki odwadze tak jak życzono obrońca, którego podnosi rękę chciałbym zadać pytanie także chyba, jeżeli natomiast po to, proszę, jeżeli pan słyszy, ale nie słuchać pana teraz niestety, ponieważ wyłączony mikrofon tak tak tak tak, bo zostały wyłączone w ogóle prawda, więc dni czy trzeba chyba nie okej ja często słyszany teraz nie aha no, więc dobrze, tak więc ja chciałbym jeśli można 2 słowa komentarza do tej pierwszej wypowiedzi wypowiedzi Angelinę, bo nie, jeżeli chodzi o wypowiedź Magdy logo możemy tylko pogratulować tej działalności jeśli tylko w skali Polski, ale także i globalnej nadal, bo nowa inicjatywa pracownicza łączą się w ten nurt, jakby globalne działalności związkowej się np. bardzo związki zawodowe w tej słynnej firmie wtedy nie będę wspominał no akurat teraz w mini w Polsce rozwija swoją działalność czasami właśnie bardzo nie znaczy tak jak przyjazną z pracy, jeżeli chodzi o o no właśnie do tej części antropologicznej o rolę pracy chciałbym tutaj 2 słowa powiedzieć krótko przez minutę 32, bo uczyłam, czyli była taka uwaga ich zdaniem ugrać bera na temat pracy, a już jeśli chodzi o i praca w procesie antropologicznym jednak praca stworzyła człowieka prawda, a i to jest bardzo silny takim Nur w antropologii on np. można było powiedzieć, że on gra już do czasów Engelsa no by takim dziele dialektyka przyrody jest taki fragment roli pracy w procesie człowiek cienia małym nieprawda pracy i to się wiąże z następną rzeczą czy praca jest twórcza czy nie twórcza, bo też tutaj była taka uwaga, że praca niczego nowego nie tworzy w i praca jednak tworzy bardzo dużą, bo no właśnie, chociaż oczywiście takim substratem działalności wytwórczej jest materia, bo jednak przypominam, że człowiek żyje nie tylko w świecie materialnym, ale także w świecie społecznym świecie kultury w grze na wytwarza oczywiście bytu społecznego możemy to różnie powiedzieć, bo MON nawet sięgnąć do takich Arystotelesa z tej koncepcji helem organizmu rada, który kształtuje tworzy formę, nadając tę formę w całym przedmiot tą materialny to jest właśnie pracę, która tę formę wytwarza w świecie społecznym człowiek formuje tworzy nowe właśnie wartości, a nawet nowe byty, jeżeli nie do takiej koncepcji bytu społecznego tworzy coś nowego na tak trudno powiedzieć, sięgając do takiego restauratora polskie areszty dla włoskiego przykładu, że rzeźbiarz np. nie jest twórcze kształtując czy to my kamień 3 inną trzecie glinę, tworząc z niej rzeźbę prawda tworzy coś nowego właśnie w świecie kultury świecie bytu społecznego, bo człowiek jest nie tylko przynależy do tego świata materialnego, a także to kulturowego w tym sensie idealnego świata w świecie bytu społecznego i bardzo ważną taką rzeczą tras sięgającą jak to prasa stworzyła człowieka co podkreśla też Engels, że właśnie ten świat kultury świat intelektualny był związany z procesem tworzenia i pracę właśnie dzięki tak jak na ten hipoteza, której tam sięga ledwie domyślał to też potwierdza współczesna antropologia, że najpierw nastąpił właśnie uwolnienie Roni, a następnie proces twórczy wytwarzania na czele ze wszystkich narzędzi, bo człowiek jest jedyną istotą, która wytwarza narzędzia w szczególności narzędzia służące do produkcji narzędzi co zakłada pewien proces już intelektualny proces planowania wyobraźni właśnie po ze twórczy no to tylko taką tutaj krótką uwagę już niema czasu nie chcę przedłużać także dziękuję bardzo, to ja powiem tylko, jeżeli chodzi właśnie o to czy praca tworzycie czy cienie twórcze no chyba właśnie o tym wspominam nie oszukiwałem, że ten człowiek nie wytworzył się tylko łącznie przez przetwarzanie rzeczy materialnych była krytyka prawa wg konceptu pracy produkcyjnej tylko np. te prze przez symbole tworzenie symboliki język itd. można nazwać oczywiście pracę, ale kwestia terminologii po prostu, a jeżeli chodzi o antropologię to właśnie oczywiście antropologii marksistowskiej jest takie przekonania także projekt się i archeologii też bardzo często takie nurty, ale właśnie SLD i Grajber również dwoje to do takich nowy kredyt po prostu rewizję całej całej tej spuścizny to są zupełnie inne lektury tak, które nie były które, którym mogę się podzielicie po seminarium przez maila, ale oczywiście jestem jak oto wyrasta na takiej tradycji druga też właśnie antropologię oczywiście to fakt, że ja widzę prezent politycznego punktu widzenia, ale wiadomo w obrębie antropologii to też jest nowe spojrzenie taka rewizja po ten centralną część pracy na realizację prac tego była właśnie Universum u człowiek czym nie jest nie istniała wszystkich kultura w ogóle taka dystynkcje tak coś takiego na przemyskim to co Gertruda podkreśla też organizowanie pracy od innych praktyk społecznych data to, o czym też też wspominała ściągnięcie życzy jest charakterystyczny dla pewnej formacji tylko ekonomicznych społeczeństwa szczególnie kapitalizm, więc wystarczy takie przejście do 1 krótko rzecz nie te ekonomia ekologiczna jest ważna nie, bo takiej tradycyjnej ekonomii to to właśnie prace też tworzy wszystko, a surowce są uważane właśnie za treść nie ma wartości takie też kolejna taka rewizja ekonomicznych założeń, dlatego że trzeba brać EPO to pod uwagę i praca praca produkcyjna nie tworzy czegoś niczego tworzy przetwarza tak o tym właśnie też pieszą ruch na rynku kondycji ludzkiej, ale też przetwarzanie materii tak, że w sensie jak mówimy o kwestiach materialnych oczywiście nie, a nie tworzenie czegoś niczego tak jak spojrzymy np. Niewiem początki myśli ekonomicznej potem się właśnie pojawiają takie takie cytaty nie praca produkcyjna nie produkcyjnej różni się tym samym meczem jest wynik w wytworzenie kamienia albo UE albo nie mamy stworzenie czegoś z kamienia tak i właśnie taka wiara, że można też stworzyć niczego takiego anulowanie Doda totalne tej kwestii po prostu naszej planety no to to jest krytykowane dzisiaj dzięki będziemy kończyć tak jak zapowiadałem tak otrzymał wówczas jeszcze wcześniej przez pan Bronisława odniesie do tego co mówiła dzień na to, że wszystkie kwestie związane z opieką różne plany i pomysł na to jak organizować opiekę są bardzo ciekawe nas pewność bardzo ważne, ale w Polsce taką sytuację, że mamy dosyć niskie, ale cały czas miał pandemii bezrobocie, a przynajmniej w odniesieniu do poprzednich lat natomiast bardzo niskie płace i one cały czas właśnie te same właściwie praktycznie stagnację, a była w wcześniej rosło 6% co chce jeszcze bardzo bardzo za już na pewno za mało i jeśli chcieliśmy tworzyć pewne demokratyczne systemy w roku organizowania prac reprodukcyjne i opieki i chcieli się w to włączyć pracowników, którzy jednak nasi pracownicy opieki takich pracowników jak pracownicy Amazona, którzy Noel, wykonując istotne społecznie pracę lub nad mniej istotne społecznie pracę w rynku produkcji, ale cały czas prostu Farta nie mają odpowiednich wynagrodzeń odpowiednich płac to musielibyśmy przede wszystkim wzmocnić ich miejscach pracy także oni mieli możliwość wzrostu wpływu NATO, w jakich warunkach pracują w jak szybko pracują jak bardzo są eksploatowani w miejscu pracy tak także jak organizowany jest ich czas pracy oraz skrócić czas pracy wobec tego trudno będzie tworzyć tworzyć inne demokratyczne metody organizacji produkcji, bo wie część pracowników tych którzy, który musimy włączyć w końcu w UE już sposobu organizowania naszych społeczności i jest na tyle przepracowana, że nie ma szans postu uczestniczyć w tego typu projektach dzięki, a to dobra to, podsumowując bardzo dziękuję za ostatni głos im może także zaczęliśmy dzisiaj te spotkania od, a mnie zwrócenia uwagi na kwestie plan prac bez sensu czy też prac wartych debaty główne wartych z punktu widzenia społecznego natomiast niesłychanie wiele wartych z punktu widzenia ekonomicznego w takiej logice takiej działa współczesny rynek pracy i jak taki i zagranicy takich jak działają rynki kapitalistyczne myślę sobie, że to co możemy im tata co możemy przeciwstawić tej sytuacji, jeżeli szukamy drogi wyjścia z tej sytuacji, w której mamy do czynienia z nad wartością daniem pracy, które są z punktu widzenia społecznego i zbędne natomiast z systematycznie niedowartościowanie marginalizacja prac, które są społecznie niezbędne co bardzo dobrze pokazał kryzysem pandemiczne, ale co wiemy już od bardzo dawno przecież nadto takim taką lekcję możemy z tego wyciągnąć po prostu wzmocnienie klasy opiekuńcze wzmocnienie tych pracownic pracowników, którzy kasy, którzy pracownik kończy wykonują na sięganie do tych strategii, które już ruchy pracownicze wypracowały wcześniej historycznie, czyli do uzwiązkowienia, ale także do budowania różnych form Solidarności z pracownicami pracownikami sektora opieki próba odzyskania też tego co bym nazwał sektorem publicznym sektorem dóbr wspólnych w czasie to znaczy stawką tutaj są nie tylko nie tylko walka płacowa, chociaż także swe kluczowa kwestia nie tylko walk, jakie świadczenia np. tak jak mówiłam, czyli naprawdę, żeby nakładać opłatki, które zamykają kobiet w domach, w którym się nie wypłaca jakiś, jakie świadczenia z tytułu pracy opiekuńcze, które wykonują, ale budowa sektora usług opiekuńczych właśnie odbudowa całego sektora usług opiekuńczych od począwszy od żłobków, a skończywszy na DPS ach, prawda poprzez szkoły uniwersytety szpitale punkt opieki zdrowotnej biblioteki publiczne domy kultury to też jest wątek też pojawić bardzo dobrze, bo to też jest sektor, który można określić mianem sektora opiekuńczego, gdy cały cały potężne potężna część tak naprawdę gospodarki też która, która w takiej rachunku, w którym funkcjonuje dzisiaj gospodarka nie jest uwzględniana albo uwzględniającego koszty tymczasem zasoby które, które tak jak wytwarza wartość rzeczywistą oka oba też o charakterze społecznym po prostu, a nie wąsko ekonomicznym dodam czy taka, która przypada wyłącznie na zyski kapitał okej dziękuję bardzo, wam za udział w dzisiejszym dzisiejszym spotkaniu za dziękuję, że umowa wykłady i zapraszam 29maja na na forum okresie będzie nazywało skromnie konsensus warszawski zwrócił, jakiej formie odnosi się przeprowadzić mam nadzieję, że będzie bardzo atrakcyjna forma wizualnie takie są plany tak tak wyglądają przygotowania do miast wszystkim osobom, które brały udział w naszych spotkania pt. na ten sam typ antropologiczny, czyli sezon drugi pułapkami w przyszłości także dziękuję za uwagę za wszystkie głosy pytania komentarze polemiki zachęcam do czytania książek widać Libera tak się składa, że kilka tych ostatnich książek mamy w Polsce są dość łatwo dostępne w bardzo bo, żeby dyskusja do kwoty koncepcji od, których chodziliśmy w tych naszych spotkaniach się w Polsce rozwijała zdaje się że, że nie można wciąż pojawiały w Polsce to to nie do końca nie do końca byliśmy w stanie jakoś z dokapitalizowania w sensie uruchomienia takiej debaty tylko tych rzeczy, które tam się także znajdują, a jestem bardzo bardzo bardzo wiele bardzo ważnych kwestii, które tak się okazuje, że ostatnie miesiące wydarzenia ostatnich miesięcy bardzo mocno zaktualizowały, więc zachęcam do czytania, a także jak ryba ma nadzieję, że będzie okazja wrócić do takich tematów i i może przy okazji kolejnych książek będą chcieli wchodzić się trochę pociągnąć dyskusję i czas z tym dziękuję kończy chińska Dobranowski dobrego zdrowia życzy wszystkiego dobrego dobranoc dziękuję za spotkanie wszystkiego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKONOMIE PRZYSZŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA