REKLAMA

Była zacofana, delikatnie mówiąc. Konstytucja 3 maja 230 lat później. I kto był podniecony fatalizmem wschodu

Babel. Rzeczpospolita Multi-Kulti
Data emisji:
2021-04-30 19:20
Prowadzący:
Czas trwania:
34:39 min.
Udostępnij:

"Przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania, jest zabronione pod karami apostazyi" - to jeden z fragmentów Konstytucji 3 maja, aktu prawnego, który powstał w kraju prawdziwego multi-kulti, w którym żyli prawosławni, greko-katolicy, Żydzi, muzułmanie i protestanci. Ponadto chłopi od lat cierpieli w pańszczyźnie, mieszczaństwo było dyskryminowane, a kobiety nadal nie miały żadnych praw. Niech się święci 3 maja!

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Babel, czyli Rzeczpospolita multikulti to kultowy podcast co tydzień proszę państwa w piątek o godzinie dziewiętnastej dziewiętnastej zawsze z państwem witają się prowadzący, czyli na walce i Paweł Sulik adres do nas Babel małpa TOK kropkę FM Babel małpa TOK kropkę FM proszę pisać nawet jeśli państwo mają nam złorzeczyć to proszę to robić również, ale głównie czekamy na pozytywne komentarze pozytywne krytykę jeśli już konstruktywną na dzisiejszym odcinku Rozwiń » usłyszycie o konstytucja konstytucja konstytucja nie 6 ma no nie jesteśmy oryginalni jest rocznica no to jest Akademia w szkole 230 lat minęło, jakie będzie, więc opowiem dzisiaj wam moi drodzy konstytucji 3maja oczywiście bardzo ważna słowacki wielkim poetą był konstytucja 3maja wielką inwestycją była, ale nie powinniśmy być bezkrytyczni szczególnie w sprawach społecznych religijnych etnicznych z naszych pozycji banderowskich Rzeczpospolitej multikulti pokażemy, że nie było Super, ale i też pokaz zimy jak mieszkańcy tego kraju poszli walczyć za konstytucję i wśród nich jednym z najwybitniejszych był generał już zaawansowane wiekowo tak powiedzmy eufemistycznie jak powiedział też politycznie poprawny bełkot, czyli Józef Bielak Tatar muzułmanin generał armii Rzeczypospolitej oczywiście wielkiego Księstwa litewskiego uwaga, więc pokazujemy słabość Babel Rzeczpospolita multikulti podcast historyczny tokfm zapraszają Adam Balcer i Paweł usługi oczywiście bardzo się szczycimy, że pierwsza w Europie druga na świecie przypomnijmy stan 1789 Francja 1762, ale tak dalej pańszczyzna oczywiście tam troszeczkę tak eufemizm, że trzeba chłopa zgładzić po główce być subtelnym delikatnym, ale dającego utrzymanie poddaństwa będzie to już dokładnie nas okrutna nazwijmy rzeczy po imieniu poszerzono znacząco prawa mieszczaństwa, ale nie ma mowy o równouprawnieniu i proszę sobie przeczytać 4 konstytucji stanowi konstytucja Francji Zobacz niestety nasza wypada no najdelikatniej mówiąc niezbyt postępową taki też Sopharma no niestety potem tak sprawy dla nas ważniejsze, bo my tutaj właśnie tych wszystkich etno SACH narodach no to mamy kwestie religijną etniczną trzecie rozpoczyna się od inwokacji imię Boga Trójcy świętej jedynego no to wiadomo, że już wyłączamy Żydów muzułmanów i Karaimów, ale takie też były przeważnie czasy wtedy w kolejnej konstytucji suwerennego naszego państwa w drugiej Rzeczypospolitej niedawno świętowaliśmy okrągłą rocznicę setną, czyli 15002001. konstytucja marcowa zmieniono w wakacje w imię Boga wszechmogącego to wtedy można tylko jest problem z ateistami agnostyk kami tak dalej, bo wtedy Żydzi muzułmanie kara i mowie tych zaliczają się, bo religie monoteistyczne bardzo uniwersalna no i dalej idziemy konstytucja marcowa z drugiej strony także przyjrzymy to wyznanie rzymskokatolickie będące religią przeważającej większości narodu zajmuje w państwie naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań natomiast trzecia majowa to się nie tak powinni bawiła religią narodową panującą jest będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami odejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji naprawdę tak, że zaś taka ta sama wiara święta przekazuje nam kochać bliźnich naszych przed wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania pokój wierzy i opiekę rządową winniśmy i dla tego wszelkich obrządków religii wolność w krajach polskich podług ustaw krajowych wariuje my gwarantujemy, czyli mamy co mamy zagwarantowaniu tolerancji, ale katolicyzm religią państwową i kara za apostazję, więc jest postęp w marcowej w porównaniu z oczywiście z konstytucją 3maja, ale znowu jak zostawimy konstytucji 3maja francuską amerykańską proszę to zrobić co zobaczą państwo no, że mamy nową konstytucję, która ma ten brak charakter no ale tak jest, więc niesamowity 2021 roku przestaliśmy z perspektywy wszystkich instytucji cytowanych przestaliśmy karać za apostazję zaciekle, choć od kościoła rzeczywiście maleją progres to nas wszystkich natomiast teraz patrzymy na to drugą Rzeczpospolitą przypomnijmy 35% mniej więcej nie było katolikami rzymskimi plus wśród tych ostatnich była znacząca grupa po na Polaków tzw. etnicznej wyborców PPS PSL wyzwolenie, którzy często nawet deklarowali się w spisie jako katolicy, ale nie chcieliby, żeby tak sformułować status wyznania rzymskokatolickiego jest w zimie ten naprawdę powiedzmy w ten sposób, że spora część Polaków miałaby mieszka w sensie obywateli polskich pewnie, gdy wzrok, gdybyśmy zrobili wśród nich sądach 2001. roku po wypowiedziach nie chcę tego zapisu, ale oczywiście możemy się pocieszać, że z drugiej strony przez panowie endecy z Romanem woski Dmowskim na czele chcieli powtórkę 3maja, czyli po prostu od razu powiedzieć, że religia panująca święta rzymska katolicka okej no, więc tak co jest ważne w swym wymiarze wyznań obrządków w związku z konstytucją 3maja, która przypomnijmy jest dziełem Sejmu czteroletniego, więc pierwszy raz, że Polski parlament rozmów mamy nieziemsko katolickiego duchownego to jest metropolita greckokatolicki dozy Rostocki tylko tutaj znowu to jest tak z szklanka do połowy pełna albo pusta po prostu jesteśmy pełni sprzeczności i co, dlaczego kolejność zasiadania w Senacie, bo tra oczywiście chodziło senatora wpływała na kolejność przyjmowania wykonywania różnych czynności tak dalej w efekcie i prestiż są im bliżej utrudnia im bliżej trybuny część odnalazło drogi, a leśnicy widzimy posadzili go za biskupami był arcybiskupem i jeszcze tych biskupów przypomnijmy 14 było katolickich plus prymas i ten 1 arcybiskup posadzone z tyłu reprezentować ich 35 co najmniej procent do 40% populacji tego kraju 1 pod co oznaczało znowu jest hurra po 200 prawie latach od Unii brzeskiej co obiecaliśmy podczas nauk, tworząc cerkiew greckokatolicka udało się metropolicie trafić do Senatu schowana barka gaz kupi go schowaliśmy tak niestety, więc to jest problem no, więc idziemy dalej, dlaczego mnie trochę irytuje w odniesieniu do nas w ogóle tego nie słychać 7 ta opanowany taką dziś po prostu ja się umiem irytować, więc po przypomnijmy jak była ta słynna Konfederacja Barska 1700 sześćdziesiąty ósmy zrobimy, a podczas oni o o oczywiście płaskimi tak dalej no to mimo wszystko co można było zrobić w tej konstytucji majowej, nawiązując do Konfederacji Barskiej nie mówić o wiarę świętą w wierze świętej rzymskiej katolickiej tylko dodać rzymskiej i greckiej, bo w trakcie tej Konfederacji Barskiej prosił o podkreślenie katolicki charakter tego jak przysięgę składał marszałek Konfederacji Michał Krasiński z tych trasie z limonek Zygmunt Krasiński i tak przypomina wielki poeta, ale też straszne antysemita niestety na obronę z obiecywał na obronę wiary świętej katolickiej rzymskiej i grecki prawo wiernej właśnie tej greckokatolickiej wierny przychylne szczery życzliwy będę wiary świętej katolickiej rzymskiej i grecki Unia ludzkim jako też wolności do ostatniej kropli krwi bronić będę nie, więc można było prawda 20 kilka lat temu no pisać do konstytucji w efekcie rozszerzyć zakres, a oczywiście no najlepiej by było spojrzeć na konstytucję amerykańską został rozwiązany no, więc tak dalej mamy coś takiego, że oczywiście z praktyką było różnie opowiemy wam o tym w trakcie tej Konfederacji Barskiej między tymi z rzymskimi katolikami greckimi wzrok praktykach religijnych nie praktykę jakże tak powiem reality by z walk rzeczywistość gry rzeczy różnice między teorią słowami rzeczywistość czynami tak po czynach ich poznacie była nieufność byśmy powiedzieli etniczną religijną społeczna tak różnice na Ukrainie między Wschodem Zachodem jeśli chodzi o greckich grekokatolików, ale o tym opowiemy dalej mamy prawosławnych tak ustanowili wtedy w 1700 pięćdziesiątym pierwszym roku kilka procent mieszkańców kraju no i Sejm czteroletni stwierdził, że trzeba zrobić, żeby kościół prawosławny uniezależnił się spod patriarchatu w Moskwie czy podobna sytuacja z Ukraińcami co się stało tak no i ustalono, że zorganizowano zjazd w Pińsku w czerwcu 17001001. zaraz po konstytucji majowej nie przypadkiem powołano tam taką tyczy tam tymczasową władzę tak konsens ktoś najwyższy obrzęd obrządku grecką ewentualnego lidera moralnego prawa system najwyższy w rządku Grecja orientalnego można zostać konsystorza w no prawda, ale orientuję czy nie nawet konsystorza w obrządku tak no i opracowała projekt prawosławnej organizacji kościelnej, a jej autokefalii, która ma miała oczywiście podlegać pod kogo podpatrywać ruchy w Konstantynopolu, czyli od urzędnika imperium osmańskiego od rocznego, czyli wrócić do sytuacji sprzed 1600 osiemdziesiątego szóstego i teraz do tych wszystkich u nas w Polsce różnych ciekawych takich głosów ciekawy mówi sarkastycznie, że przecież my wszystkich kochaliśmy u nas nie było żadnych elementów eksploatacji wyzysku kolonializmu itd. raj na ziemi był po prostu, że w roku 1700 dziewięćdziesiątym pierwszym Gazeta narodowa i obca była w stanie tyle lat temu 230 lat temu napisać tak, gdyby była Rzeczpospolita dawniej podobnie z tym ludem postępowała sobie mówimy o prawosławnych, gdyby zamiast prześladowania i ucisku lud ten znajdował był w rządzie i własność i obrządków swych opiekę żyznej Ukrainy i Podola Niwy nie byłyby się, tylekroć krwią naszą zwróciły ani obca intryga nie znalazłaby tak łatwego przystępuje do serc przywiązanych do swojej ojczyzny i nieszczęśliwych tak, czyli jest przyznanie przepraszam bardzo, że nie byliśmy tacy wspaniali no nie w tym kaganek w tym od oświaty cywilizacji tak następnie konsystorz przygotował ten projekt Sejm uchwalił no i mamy coś takiego, że niestety wybucha wojna w obronie konstytucji i projekt nigdy nie wszedł w życie, ale co ważne znowu nie było w nim mowy o tym, żeby w tym Senacie znalazł się przedstawiciel cerkwi prawosławnej jest znowu można wrzucić tzw. szły łeb już łyżkę dziegciu dobra tożsamość narodowa, więc naród jak to definiowali my znowu jest tak Stanisław August Bożej łaski i wolą narodu król Polski wielki książę litewski ruski prawie zawsze na trzecim miejscu ruski i potem mamy liczne krainy wraz ze Stanami, skąd Fedor skonfederowanych mi w liczbie podwójnej naród Polski reprezentującymi, o co chodzi mamy 1 naród Polski, ale jest Korona i Litwa Łotwa i jest problem tylko taki co to znaczy ten naród Polski, bo mówimy o tych różnych prawda, że jesteśmy Kluza w niej włączamy innych, ale konstytucja no niestety prymasa jako głowy duchowieństwa polskiego i tutaj taka przeciwnie grodzieńskich katolików ludzie o niejednoznacznie polskiej tożsamości etnicznej wtedy mamy też Litwinów Białorusinów Łotyszy przypominała katolików zdarzają się też Niemcy Ukraińcy itd. rzymskich katolików, więc co mamy, czyli jest coś takiego, że jest bardzo silne wprowadzenie tej korelacji związku pomiędzy duch rzymskim katolicyzmem i polskością no niestety i teraz druga sprawa co to co jest mamy te sformułowania w państwach Korony polskiej wielkiego Księstwa litewskiego państwa mamy, że są 2 państwa państwa Rzeczypospolitej naród Polski może być podwójny trochę żartobliwie poszedł go tak 2 w 1 jedno z tych państw na pewno wielkie Księstwo litewskie, ale w konstytucji co ciekawe nie ma określenia ani Rzeczpospolita Polska ani Rzeczypospolitej tak dalej, ale nieco później w październiku 17001001. przyjęto za dręczenie wzajemne obojga narodów znowu nie narodu, więc widzimy, że jest ambiwalencja ras narodów ras narodu tak, o co chodziło, żeby uregulować kwestie, jaka jest relacja między Koroną wielkim księstwem no, więc stwierdzono, że prawda będą będzie wspólny zarząd nad wojskiem skarbem, ale że będą miały pewne pewne instytucje będą wielkim Księstwie no i mamy wtedy użycie sformułowania prawda Rzeczpospolita Polska wtedy nie ma o oboje narodowi obojga narodów nie jest Rzeczpospolita Polska co ciekawe konstytucja 3maja została przetłumaczona na litewski i to było bardzo ważne, bo to jest po raz pierwszy akt prawny tej rangi w tym języku, bo przypomnijmy wielkim Księstwie litewskim do końca siedemnastego wieku tym językiem urzędowym był ruski, dla którego tektury, do którego najbliższy oczywiście białoruski tak ani litewski, a i co tu widzimy nie ma konstytucji takich słów jak ruski Rusiński grecki unicki tych element tak byśmy widzieć go wymiaru etnicznego religijnego nie ma ich mamy ewidentnie pewne dążenie do centralizacji paradoksy taki, że swoje życie na współtwórców tej konstytucji to znajdziemy Włocha szczepione biadoli ksiądz sekretarz króla Stanisława Augusta i to oni właśnie redagował pełnił rolę takiego pośrednika między królem, a innym bardzo ważnym twórcą Ignacym Potockim to w jego gabinecie właśnie ja to jego na zamku Królewskim odbywał się spotkania dotyczą rozmowy do ustalanie ustalanie treści konstytucji, ale na czym polega problem paradoks on jest nie ma właśnie jakiegoś Rusina wina wśród osób, które opracowują konstytucja wart jest jakoś głęboko symboliczny, gdyż prawdziwe, że Włoch działa przede wszystkim tak w celu retencji Florencji zarejestrować się nie zgadza co finansuje to tra ani wygrać, ale dobra trochę ponarzekać, ale oddajmy coś takiego, że no na 18maja niewypowiedziana wojna przeciw konstytucji targowica co wszyscy krzyczą tak Rosja zaatakowała Hani, bo ani ba i oczywiście pokażemy teraz stajemy w obronie tej konstytucji stają w obronie Tatarzy Gazeta narodowa i obca z roku 1700 dziesiątego nr 206maja donosi naród tatarski przez wysłanych spomiędzy siebie deputowanych doniósł na sesji prowincjonalnej wielkiego Księstwa litewskiego Voo ex-li też tak chcę w skrócie, iż tak w Warszawie jak i po prowincjach waleczni żołnierze zebrawszy się do swoich modułów, czyli duchownych zaprzysięgli alk ran bronić króla ojczyzny i ustawy rządowej, czyli konstytucji, bo to inna nazwa konstytucji 3maja, czyli wyobraź sobie Anna Haag Berg konstytucja po prostu mecze o własnościach instytucjonalnie ta w z tymi wszystkimi szczeblami po prostu tacy pobudzeni z Włoszkami krzyczą no proszę sobie 2 zarzutów wśród nich bohater bezdyskusyjny Józef Bielak generał, który teraz oni troszkę opowiemy wychował się w Główczycach sięgamy po stare Lechistan spotkamy tam jest jego kontusz sza mistyka, który podróżował pomiędzy łowczy sami na Białorusi, a mekką Levittoux mówią tak do jego grobowca przychodzili i oddawali cześć Żydzi muzułmanie prawosławni rzymscy katolicy i grekokatolicy nie wykluczam, że kiedyś trafił się jakiś luteranie przejeżdżając stwierdził też oddam część kontusz owi, a może nawet Calvin, więc przykład synkretyzmu w Rzeczypospolitej na jej ziemiach wschodnich i tak pisze Stanisław Kryczyński ze słynnej rodziny Krasińskich, gdzie mamy odnogę muzułmańską katolicką obóz katolickiej o muzułmanach Raczyńskich opowiadaliśmy leki stanie już czuć ciut i więcej w takim to czysto muzułmańskim pobożnym środowisku upłynęły dziecięce lata Józefa Bielaka atmosfera tradycyjne religijne kształtowała i uszlachetnia, a jego młodziutką duszy szabla brzęczą cały ojcowski jego boku budziła dziecku zamiłowanie żołnierki podsycana opowieściami rycerski w środkach, z których 1 Mustafa Bielak w rok 1600 pięćdziesiątym piątym komendantem chorągwi tatarskich Samuela już Ińskiego, więc tak właśnie się kształtował młody Bielak i teraz tak zaczyna służbę w trakcie wojny siedmioletniej to jest wojna bardzo ważna tak naprawdę pierwsza wojna globalna toczy się na całej planecie i August trzeci Korol naszej ojczyzny był jednocześnie królem Saksonii, kiedy zrobimy cały podcast, a może nawet 2 w związku z dozą pasjonujący kwestie za króla Sasa jedz i popuszczać pasa pamiętaj Pawle no, więc wysyła polskich Ułanów Tatarów do walki w siłach saskich po stronie Austriaków, bo ja Habsburgów przeciwko Prusakom podczas wojny siedmioletniej, bo to jest na zasadzie, że współpracuje z Marią Teresą, która jest cesarzową Niemiec i co mamy, że teraz, jakbyśmy do w Bundeswehrze i mam książkę niemiecką, która pokazuje jeśli mamy żołnierzy bierzemy pochodzenia muzułmańskiego do armii niemieckiej to od razu jeśli chcemy im robić politykę historyczną to mówimy możemy zrobić taki quiz no drogi ustawowo tylko po raz pierwszy służył Warmii niemieckiej jako muzeum jacy muzułmanie Tatarzy właśnie Tatarzy wśród nich Józef Bielak pod dowództwem krewniaka czym by mur z Rudnickiego tutaj znowu powód do dumy wszystkich Polaków drugi generał muzułmanin w historii Europy poza krajami muzułmańskimi został generałem prawdopodobnie przed 1700 sześćdziesiątym zbiera świetnie walczy dostał nawet za to Order od Marii Teresy myślę, że myślę, że była dla niej to spora tzw. egzotyka tak przyzwyczajona była raczej do tego, że tłucze się Turków Atu nagle taki Tatarzy wypina pierś cesarzową przypinali cie został dowódcą pułku w 1700 sześćdziesiątym czwartym walczy po stronie Republikanów przeciw familii i Poniatowskiemu tak czy przedszkola aktorskim wtedy wspieranemu wtedy przez Rosję bardzo dobrze walczy znakomity opinia o nim jest bardzo naj najbardziej aktywny punkt pod jego dowództwem Czartoryscy zapisków w Nika uważali go za największe zagrożenie walczy też co ciekawe wtedy pamiętają z kozakami ukraińskimi i Serbami osiedlowymi przez Rosjan na Ukrainie na Ukrainie tak osiedlono ich na wstępie ukraińskim i właśnie służyli w armii rosyjskiej, czyli co jest niesamowite, bo Tatar muzułmanin Polak walczy z Serbii o Ukrainie z Ukrainy tak i po stronie Konfederacji Barskiej walczy służy pod puławskim walczy m.in. wtedy kim też muzułmanami zjazdu Baśki, skąd znakomitą skał łukami buddystami, bo mówiącymi językiem Gorski co to za problem robota jest to się walczy tak i zacytujmy, gdy Piechota rosyjska ruszyła do ataku sam pułkownik rosyjskiej porwała wszy tam dar zjazdu swoją uderzył żwawo naprawę naszych skrzydło, lecz od Bielaka ich carów tak przywitany, iż na placu 2× cięciem szabli stracenie sztandaru, skąd pani luźno z majorem innymi oficerami jazdy to jest najlepsze polec raczył co się panu stało panie płk. Poles raczyła, więc świetnie jak wiemy jest znakomity w 1700 siedemdziesiątym drugim dostaje stanowisko awansuje zostaje gen. mjr. Józef Bielak wówczas to jest jedyny w Europie muzułmanin w kraju muzułmańskim jest generałem przypomnijmy, że też niestety zdarza mu się robić rzeczy tak jedno co tłumić rozruchy na Ukrainie chłopskie i m.in. mamy taką relację to od Jędrzeja Kitowicza, który dziś chodzi o 18 wiek to relacji jego opisy tamtego społeczeństwa jest perełek czka pamiętnikarz ówczesny pisze tak naprzeciw temu buntowi koło misja wojskowa wysłała płk. Bielaka pomylił się też był generał 4 szwadrony Kawalerii narodowej, które tam tralala jest podane ile było ten but w roku idącym w 1700 osiemdziesiątym ósmy jeszcze nie wybuchną dopiero, czyli działania prewencyjne odwetowe przepraszam za gaz dopiero go podburzają popis z maty droga z matrycy prawosławni i oto jest także prawosławni byli wcześniej tylko katolicy, więc Kaczyński z gotykiem kolego to jest perspektywa pana to również rzymskim katolikiem reprezentuje jedno jedyny słuszny dogmat świętej wiary rzymskiej katolickiej tak nie będę wam teraz tłumaczy zawiłości 1000 pięćdziesiątego czwartego obrazujący obiegające Ukrainy przybranych sukniach jednego z tych Popów zła patrzy złapał się kawaleria narodowa obwieścić kazała, który chodząc od wsi do wsi wołał wielki Kozak i diet, a ten zdjęła je, że budżet od nas IRA i grudniu salach, więc mamy coś takiego, że widzimy no mamy ewidentnie i zrobimy tym jeszcze więcej podcastów jest problem z pogodzeniem się naszej ojczyzny stąd całym dziedzictwem do dzisiaj prawda prawosławnym też w jakim stopniu greckokatolickim w 1700 dziesiątym roku, a jak jest tzw. generałem majorem urzędującym i w efekcie dowodzi brygadą składającej się 3 pułków to jest tak naprawdę rodzaj korpus taki lekkiej Kawalerii i jak w 1700 pięćdziesiątym drugim wybili wybucha właśnie wojna w obronie konstytucji 3maja to on jest w tej awangardzie ze swoim korpusem Bielak i kontakt bojowy ten punkt tatarskie nawiązuje z wojskami rosyjskimi 23maja pod tą czynem to jest pierwszy oddział Polski, który oddaje strzały progi Pawle w obronie konstytucji 3maja i relacje są tak już Józefa Bielaka do starszego pana nie ukrywajmy relacja zewnętrzna do sztabu głównego tak Tatar wojsku Oshee miały odwagi siano, ale szalonej, lecz jako wódz nie przezorny i ociężały wiekiem i umysł możliwe RO w terminie 3 co ono dziś różne dane, ale miał pewnie znasz 66 fara mógł mieć tak je in inna jest, że miał 50 par, ale myślę, że to jest de raczej to był starszy i ale z drugiej strony jego dowódca 1 zabiła opisał go także jest z zwyczajnej roztropności i męstwie czynił obowiązki najczulsze i czy Igor bardzo docenia dowodził żołnierzami znad ominą też znakomity historyk wojskowości Tadeusz kordon, opisując generałów wielkiego Księstwa litewskiego podczas wojny napisał tak okazali zupełną niezdarne prócz 1 Bielak AK Tatara mającego doświadczenie z czasów wojny siedmioletniej, czyli no mamy coś takiego, że jest doceniany 29 oficerów wyższych dostał Virtuti Militari wtedy przy wśród nich Bielak i podczas wojny rzeczywiście ten Starzec okazywał się nie odwagi szalony heroiczne brawurowe szarże ratujące nas mam znakomity opis bitwy pod stolicami 10czerwca Adam Wolański historyk autor książki właśnie o tej wojnie, więc mamy tak Słuchajcie tego scena filmowa Bielak patrzą spokojnie na przeprawę tego zwiastuna korpusu rosyjskiego a gdy ją wykonano ze wzgórza zaś na nizinę i zostawić przynajmniej w odwodzie jazdę regularną Sulisz stron łaskiego z lekką sam szalone przypuścił atak na kłonice przeciwnika rozbiją uderzeniem piłką nowym w ścigać do Wybrzeża za Niemen przerzucił, gdy jedni rząd bali uciekających trochę biorąc do niewoli drudzy na kartach Rosjan pomknęli za rzecznym terenem, lecz w tym czasie niepostrzeżenie przeszedł dolny bieg Niemna konny PUK związki zapewne zdążył uderzyć najsłabszą stronę wszelkie jazdy, bo na jej skrzydło nagle UK nagle ukazanie się Rosjan, ale we franku ja tak nieoczekiwany stuleciu konnicy Bielaka na równinie a gdy kawaleria narodowa chciał ją wesprzeć sama pod naporem uciekających napastników złamała wszy szeregi ustąpiła w nieładzie ten atak skrzydłowy zawsze niebezpieczny wynik dał jednak z niedbalstwa Bielaka zamiast dużo Kawalerii trzymać bezczynnie, jakby spokojnych, więc widzów bohaterstwa należało rozesłać część po wybrzeżach dla śledzenia czy przeciwnik wyżej lub obniżenie zamyśla przeprawie potem boczny oddział życie stopami tzw. że tak powiem proszę pana taktyk taktyk tylko mądrze się pan już choćby po szkodzie tomach jak się wydarzyło itd. tak coby było gdyby, ale stary generał zrozumiał, że nie wolno zmarnować ani chwili, bo od niej zawisło wszystko, że tylko nowy szał odwagi uratuje jego jazdy potrzeba własnym przykładem podnieść w niej ducha naprędce sformował przy 100 konny z górą orszak ze swoich Tatarów sam podniecony to jest najlepsza orientalna wspaniały fatalizm Wschodu podniecony fatalizm są dowiemy się tak, aby poznać realizm realizmem Wschodu z głową odchyloną szablą w ręku niż ten słyszy ten zaś tygiel choćby zwrócił się na wroga, szukając śmierci lub ocalenia, a tuż, zanim Tatarzy rywali halny Wicher na dnie Stocka jazdy uniesiona przykładem wodza sformował się szybko poleciała w ogień Rosjanom na zwykłe do napadu większymi siłami zawsze imponuje odwaga zawsze dzielny opór zbija ich stropu nie wytrzymali tej szarży rozpaczliwie ich, gdy stratowany przedniej szeregi reszta się rozbiegły po okolicznych Błoniach, gdzie jak zaś powali przy najbliższych impetem koni dziadek to jest podobno chadek rąbał Ross wszech Ross jest śniętych aż do Niemna zamknął nabyło dach błota wielu podtopiła szał ocalić awangardę do już 3 raz jeszcze, że potęga przykładu nawet młodego żołnierza czyni bohaterem i potrafi ono Balić silniejszego wroga Bellego dobrze poprowadzoną przez ludzi nieobjętych nie ulęknę one jak wierzyli jednak niedbały, ale nieugięty i nieuniknione i podniecony fatalizm schody na Józef Bielan odniósł lider Wschodu rozumie swoją, żebyście wiedzieli co tu się ze mną dzieje bitwa pod willę klęska Litwinów niestety Bielak co traci własny bagaż, iż w tej sprawie kot mój 6 konny w nim cały mój krwi aż radny konia ubiór Pałasz złoto prawdy pistolety srebra niemało w szkatule gotowej sumy 1030 czerwonych złotych Kancelaria wojskową dywizji pierwszej przy mnie będącą dosyć, że guru na 40 000 poniosły szkody Chudemu rachunkowi wielką jest także określić skoro jak temu nasz premier trzeba były były trzeba było się ubezpieczyć to pierwszy, a po drugie, jak państwo znajdą kot 6 konny to okresu pistolety srebra mało i Aście no będzie też wyszarpała złoto 1030 czerwonych złotych to na adres redakcji Radia TOK FM to Borys tak proszę pana Bielaka i 1700 dziewięćdziesiątym czwartym, kiedy wybuchnie powstanie Kościuszkowskie zostanie dowódcą korpusu litewskiego de facto może być wtedy kierował większością sił wielkiego Księstwa litewskiego, ale króciutko, bo zmarł i no nie muszę zasłużyć, a zakładam, że ono z wiekiem możliwe zostało jeszcze bardziej szalony walce natomiast Stanisław Kryczyński autor jego krótkiej biografii napisał tak stary posiwiały znoju trudzie wojennym Tatar wizerunek z roku 17001002. i ociężały powolny dobroduszny i dbały o grosz w ogniu bitewnym przejść stacza się nie do Poznania uniesienie tryska ze źrenic głowa pochyla się jak kultura i Bielak przepojone do głębi determinizm styczną wiarą islamu kolejnym od triumfalizmu, ale raził wroga szalonym atakiem szarża ułańska tak właściwa wschodnie ognistej naturze tego ulubiony sposób walki, tak więc gen. Józefie Bielak przedziwnym sposobem litewska ociężałość było jak macie kolegów Litwinów to po pomożecie będzie taki jest też litewską ociężałość żartuje łączyła się start Karski gorącym temperamentem Żmudzka rozwaga o godzinach jest raczej też przekonanie, że strasznie uparci ze wschodnią brawurą słowem uwydatnił się w nim ta charakterystyczna dwoistość rasy Tatarów litewskich, którą Chodźko pamiętnikach kwestarze tak trafnie ujął dialogu mjr Murata Bielaka Bernardynek, porównując naturę musimy zdawać z chińską szablą tatarskie prawej ogniste serce klin da szlachecka mowa głowa Furdyna czy też fundament Pawle Klinga fundament na scenie Kasia, czyli wiązań takich kół jest jakby tak tak może być, więc co może być kurs, ale samo morał jest jak Mucha głęboko głęboki jeśli chcesz brać wdraża tę furtkę event Furdyna czy może zapytam czy sura w każdym razie proszę PiS państwo znajdą fundamentu szedł w tym skoczył 6 konnym, który państwo znajdą, ale na końcu morał wynika, że bez tego jednoznaczny chcesz brać obrony konstytucji Poczytaj trochę dowiedz się posłuchają szlaku jak nie ma znaczenia po pierwsze, życzmy sobie po prostu szalony tam ram i jak zmarł wyzwanie też nie zaznaczenia dokładnie, tym bardziej ona się nakręca Babel Rzeczpospolita multikulti cykliczny cotygodniowy podcast Słuchajcie polecacie znajomym obserwujecie róbcie wszystko, żeby pod strzechy trafił na spotka bada czy Rzeczpospolita multikulti, kiedy pasy będą bronili konstytucji to proszę odpowiednio się ten czytać albo słucha dzisiejszy podcast do lepszego przykładu nie mamy Babel małpa TOK kropkę FM Babel małpa TOK kropkę FM do suszy może mówimy także Paweł będzie mówił państwo na zasadzie, że mamy nowych liczymy zaś zawsze mamy nowych słuchacze będą do was mówił per wy możecie pigułki są na to, że dam zresztą i anty państwo oraz państwowych pigułki do usłyszenia za tydzień mówią Adam Balcer Paweł Babel Rzeczpospolita multikulti podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika premiera każdy piątek na tokfm Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BABEL. RZECZPOSPOLITA MULTI-KULTI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA