REKLAMA

Amantadyna. Pytania o odpowiedzialność lekarza przed pacjentami i środowiskiem

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-05-01 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Ujka w internecie uchodzi za dr. Judyma naszych czasów jednego z nielicznych, który uczciwie leczy covid-19 twierdzi, że lekiem na całe zło jest amantadyna stary dobrze znany specyfik to jest fragment tekstu Michała Janczury dziennikarze TOK FM, który postanowił przyjrzeć się praktykom dr Włodzimierza Bodnara ów lekarz z Przemyśla twierdzi, że przeliczył amantadyną około 3000 chorych na covid kłopot w tym, że jak ustalił Michał wciągu roku dr Bodnar Rozwiń » wypisał dokładnie 1518 recept na amantadynę, więc nie 3000 poza tym aż 712 osób, które otrzymały receptę na ten lekki nigdy nie miało wykonanego testu na Korona wirusa ani PCR owego ani antygenowego, czyli nie wiadomo czy byli chorzy na covid-19 dr Bodnar odnosi się do tych spraw w tekście także już po publikacji na fanpage swojej lepszym w przemyskiej przychodni sprawa dr. Bodnara rozgrzewa środowisko lekarskie od dawna tak też pisał Michał Janczura rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy radzie lekarskiej trafiają kolejne skargi z nami jest dr Piotr Gryglas kardiolog zastępca naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej dzień dobre dzień dobry witam państwa panie doktorze proszę powiedzieć czy rzecznik przyglądać się działalności dr. Bodnara jeśli tak to jak wygląda taka procedura zaznaczają do rzecznika odpowiedzialności zawodowej musi wpłynąć jakaś skarga czy zawiadomienie o popełnieniu przewinienia gminy zawodowego ewentualnie skarga ze strony pacjenta, że np. lekarz niewłaściwie go leczył wtedy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w tym wypadku Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej rozpatruje zasadność takiej skargi i wszczyna postępowanie wyjaśniające to jest podstawowa procedura, która która, która dotyczy lekarzy pacjentów tutaj no rzecznik odpowiedzialności zawodowej stoi na straży prawidłowości przeprowadzania procedur medycznych, a 3 jak wygląda konkretnie ta sprawa w przypadku wspomnianego lekarza może pan powiedzieć na jakim jest etapie czy w ogóle to zostało właśnie rozpoczęta tak jak najbardziej no wpłynęły skargi na dotyczące dr Bodnara do Okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej sprawa toczy się w Krakowie jest w trakcie rozpoznania, a więc w tej chwili sprawa jest w toku i rzeczywiście dla dobra postępowania nie powinniśmy tutaj zagłębiać się szczegóły, ponieważ postępowanie prowadzić Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej to on bada czy doszło do nieprawidłowości w postępowaniu leczniczym wobec pacjentów dr Bogna coś bierze pod uwagę już, zostawiając na boku rozumiem, że pan nie chce mówić o szczegółach konkretnie w tej sprawie, żebyśmy wiedzieli właśnie troszeczkę szczegółowej jak coś bierze pod uwagę czy się bierze pod uwagę funkcjonowanie w ramach przepisów czy bierze pod uwagę bezpieczeństwo pacjentów coś co jest takim kryterium oceny działalności lekarza wszystkie elementy prawa nie wymienił, ale oczywiście, że każdy lekarz, który z nich zrzeszonych w samorządzie lekarskim i podlega no procedurę związaną z samorządem podlega także oceną samorządu lekarskiego i jego działalność ocenia właśnie rzecznik i sąd lekarski i każdy lekarz powinien postępować zgodnie z zasadami etyki lekarskiej które, które to zasady ujęte są w kodeksie etyki lekarskiej bardzo szczegółowo omawiają dziedziny życia lekarskiego i postępowania, jeżeli lekarz postępuje w swoim pod postępowanie narusza artykuły kodeksu etyki lekarskiej, czyli no wg przyjętych zasad działa przeciwko swojemu zawodowi przeciwko dobru pacjenta narusza artykuły kodeksu etyki lekarskiej wówczas podlega podlega ocenie, a jeżeli jego postępowanie doprowadziło niezgodne było z zasadami etyki lekarskiej ma taki lekarz zostanie poddane karze, którą wymierzy zawodowy sądzą branżowy sąd lekarski no właśnie, jakie mogą to być kary, a sąd lekarski dysponuje 7 karami jest o upomnienie nagana kara pieniężna zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia i okresie od roku do 5 lat okradani ograniczenie zakresu czynności wykonywania zawodu lekarza na okres od 6 miesięcy do 2 lat zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do 5 lat i oczywiście ostatnio najbardziej dotkliwa kara, która jest śmiercią zawodową lekarza jest to pozbawienie prawa wykonywania zawodu często się zdarza nakładanie takiej kary na szczęście bardzo bardzo rzadko z chyba 15 przypadkach się zdarzyło to nałożenie takiej kary, więc jest to patrząc na liczbę lekarzy w Polsce jest bardzo bardzo mała liczba oczywiście dużej rozpiętości czasowej albo to jest są statystyki naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, gdzie dotychczas kara została nałożona na zaledwie 15 lekarzy lekarzy dentystów dentystów poproszę Ślązak najgorsze są lekarze tak, żebym części podlegają temu samemu kodeksowi etyki lekarskiej co ciekawe część dentyści zawinienie, ale to zostawmy taka sprawa bardzo istotne, ponieważ 7712 osób, które otrzymały receptę od dr. Bodnara na amantadynę nie miało potwierdzenia covidu w postaci testu ani PCR ani antygenowego doktor twierdzi, że te testy są niepotrzebne cytuje tekstu Michała Janczury dr Bodnara wiele osób nie robi testów mając objawy typowe leczymy zgodnie z naszym przekonaniem jest to leki przeciwwirusowe mając objawy typowe możemy domniemywać, że jest covid 19 podajemy często amantadynę nie czekając na testy, jakby pan skomentował na jest dosyć dyskusyjna bym powiedział dyskusyjny problem, ponieważ oczywiście lekarz musi kierować odpowiednimi zasadami musi podejrzewać chorobę rozpoznać chorobę i odpowiednio ją leczyć tylko wyjątkowych sytuacja może zastosować terapie indywidualne eksperymentalną, która nawet w jego przekonaniu jest najlepsza danego pacjenta i przynosi największe korzyści w danej sytuacji takie takie sytuacje się zdarzają taka, a takie procedury czasami przez lekarzy właśnie ekstremalnych warunkach są podejmowane natomiast jeżeli, jeżeli my postępujemy niezgodnie ze wytycznymi, a takie wytyczne takie rekomendacje podają nam Towarzystwo naukowe podaje nam minister zdrowia tak jak np. w obecnej sytuacji pandemii każdy szpital ma aktualizowane wytyczne zarówno ze strony ministra zdrowia, jakie ze strony grupy ekspertów do tej zajmujących się chorobami zakaźnymi mamy ciągle uaktualniane wytyczne postępowania w chorobie covid 19 i jeżeli postępujemy niezgodnie z tymi wytycznymi to musimy to bardzo bardzo dokładnie udokumentować uzasadnić, jakie były nasze przesłanki, dlaczego tak postępowali ponieważ, jeżeli dojdzie do uwikłania do pogorszenia stanu zdrowia czy terapii niezgodnej z wytycznymi wówczas rodzina pacjenta sam pacjent jako poszkodowany może rościć pretensje wtedy bardzo trudno jest lekarzowi udowodnić, jakie były przesłanki czym on się kierował, jakie były przesłanki naukowe zastosował taką, a nie inną terapie oczywiście, jeżeli winy wypisywanie leku, który w, które tu chodzi o amantadynę, która jest zarejestrowana do leczenia charakterystyce produktu leczniczego choroby Parkinsona oczywiście może mieć, lecz ten pewne działania antywirusowe, ale należy pamiętać, że obarczony też jest bardzo poważnymi działaniami niepożądanymi może wywołać w nim z np. kardiologii bardzo poważne Eko morowe zaburzenia rytmu, które mogą doprowadzić do śmierci pacjenta to nagłe śmierci sercowej dlatego też stosowanie takiego leku musi być nowym bardzo przemyślanej musi być obwarowane wskazaniami medycznymi i lekarz musi być pewny, że postępuje prawidłowo na pewno stara się wyleczyć pacjenta natomiast lekarz, który nie zbadał pacjenta albo nie jest pewny, że np. w tym przypadku chory był zakażony, bo załóżmy, że lekarz miał wiarę, że Le Pen może pacjentowi akt, a więc załóżmy, że postępowały zgodnie ze swoim najlepszym wiedzą sumieniem Otóż jak można przepisać pacjentowi ten tak ważny, lecz groźne leki dla jego życia nie wiedząc, że ten chory w ogóle jest chory na chorobę, którą lekarz leczy poza tym nie ma szans, że mamy tutaj panie doktorze, bo wiele osób mówi, że amantadyna wcale nie jest groźna no taki sobie elekta nie można łatwo kupić teraz przecież nawet można sobie bez problemu załatwić receptę przez internet amantadynę do Przemyśla już nie trzeba jechać pan mówi też groźny legł w bardzo groźne, ponieważ w nocy ze wszystkich każdy kardiolog bierze ten lekarz ten lekko może wydłużyć w elektrokardiogram taki odstęp taką może we i może i może wywołać może wywołać komorowe zaburzenia rytmu groźne dla życia i to nie jest lekko obojętna on jest obarczony także innymi działaniami niepożądanymi może spowodować grozi groźnego ja wasz psychozy pobudzenie psychoruchowe pacjenta także absolutnie nie jest to łagodny lekko, a wy mało tego należy należy jeszcze zwrócić uwagę, że komunę podajemy ten lego są jeszcze Le Pen ma bardzo wiele interakcji z innymi lekami oraz innymi Stanami chorobowymi nie tylko jakie podawane w chorobie Parkinsona to lekarz neurolog zwraca uwagę czy chory nie jest pacjentem kardiologicznym czy ma obciążenia kardiologiczne czy ma choroby psychiczne czy stosuje inne leki, ponieważ interakcje mogą być groźne dla życia pan dr Włodzimierz Bodnar już ponad rok temu przekazu Ministerstwo Zdrowia swoje obserwacje sugerując, że amantadyna skutecznie leczy przyczyn jak się okazało wg ustaleń Michała Janczury wtedy mówił to na podstawie kilku przypadków, więc czym należy dokładnie to pytanie właśnie to jest solidna podstawa do działań, ale absolutnie nie, bo nawet możemy sobie wyobrazić taką sytuację patrząc na zwykłe statystyki pandemiczne Otóż na dzień dzisiejszy osób, które w Polsce ozdrowiał ozdrowieńców jest 2,51 000 000 natomiast osób zmarły 67 000 na tę chwilę i teraz proszę sobie wyobrazić, że 2500 000 ozdrowieńców nie wszystkie osoby były hospitalizowane były leczone zgodnie z wytycznymi dla 80% pacjentów uległa tzw. samo wyleczeniu i nie musiało mieć osoba nie mogłyby też pić herbatę z miodem, bo na tym robione ażeby badanie techniczne polegają nie tylko skrócę to troszeczkę, że pomagają na porównywaniu 1 podajemy ile drugim podajemy placebo potem odkodować jemy sprawdzamy jak wyglądało to u tych 2 różnych grup nad badania kliniczne nad amantadyną trwają ministerstwo zleciło natomiast dr Bodnar powiedział pytany czy te Betty by te wyniki wpłyną na jego praktykę powiedział dla mnie jest skuteczne będę leczył nawet jeśli badania kliniczne nie potwierdzą jego skuteczności, chyba że dostanę zakaz, a więc tu należy podkreślić, że jeżeli tak, jeżeli takie będą wyniki badań i nie będzie rekomendacji takie postępowanie może być nawet szkodliwe nie przynoszące korzyść pacjentowi wówczas lekarz staje w konflikcie z kodeksem etyki lekarskiej i takie po taka postawa może się spotkać ze oceną właśnie rzecznika i wysp i wystawieniem wniosku do sądu lekarskiego celem ukarania lekarza, który postępuje niezgodnie z zasadami etyki lekarskiej i może szkodzić swoim pacjentom tak, narażając dobre imię ze swojego środowiska zawodu, więc c AK takie mniemanie lekarza musi być zawsze poparte odpowiednimi wynikami badań nad bardzo krótko panie doktorze na koniec jak w takim razie część osób mówi no dobrze, ale ci lekarze muszą znaleźć jakieś sposoby leczenia, kiedy można właśnie próbować po swojemu, a jedynie to znaczy bardzo jest to musi być, bo bardzo tutaj trudne powiedzenie dla lekarza po swojemu, a dla no nie ma czegoś takiego po swojemu lekarz ludzie jesteśmy na wojnie z wirusem tutaj trzeba próbować różnych naturalnie naturalnie, ale jeżeli wygląda oczywiście też należy pamiętać, że kodeks etyki lekarskiej obwarowuje obwarowuje warunki wykonywania badań naukowych eksperymentów medycznych są procedury NATO, ale także mieć nie może żaden lekarz NFZ np. prywatnej przychodni rozpoczynacie eksperymentu medycznego, jeżeli nie ma na na odpowiednich procedur odpowiednich zgód komisji etycznej zgód ekspertów specjalnych protokołów ubezpiecza ubezpieczeń pacjentów jest bardzo skomplikowana procedura, która zwiększa bezpieczeństwo dla pacjenta, który poddaje się takiemu eksperymentowi dedykowaną procedura, ale do zrobienia to nie jest tak ale, żeby nie zrobi tylko trzeba bezwzględnie weryfikować z kolegami koleżankami po fachu serdecznie dziękuję panie doktorze musimy kończyć dr Piotr Gryglas kardiolog w Polsce naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej kończymy poranek Radia TOK FM za chwilę informacje o informacje audycja wybory w toku zaprasza Dominika Wielowieyska dziękuję państwu serdecznie Karolina Głowacka do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA