REKLAMA

Kim był Wojciech Jastrzębowski, autor "Konstytucji dla Europy"?

Święta z Radiem TOK FM
Data emisji:
2021-05-03 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
17:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
majówkowy poranek w radiu TOK FM Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie no oczywiście 230 lat temu pojawiła się konstytucja 3maja, o czym pamiętamy m.in. dlatego że jest to święto państwowe, ale 190 lat temu pojawiło się też konstytucja, kto wie może dzisiejszej perspektywy równie ważna konstytucja dla Europy na dodatek jej autorem był Polak co to za postać co to za konstytucją o tym nam powie nasz kolejny gość pan Olgierd Łukaszewicz aktor fundator fundacji imienia Rozwiń » Wojciecha Jastrzębowskiego my obywatele Unii Europejskiej dzień dobry dzień dobry w zbuntowanej w Warszawie dnia 3maja 18003001. roku ukazała się broszura, którą kolportowali żołnierze weterani, a także sprzedawano we wszystkich punktach zbuntowanych pism warszawskich konstytucja dla Europy i to właśnie było 40 lecie dla uczczenia tej naszej ukochanej trzeciomajowej konstytucji w święta to był człowiek ten Jastrzębowski jako człowiek bardzo ciekawy bardzo je niewłaściwie średzkich rodzinnych z północy Mazowsza i w po kolejnych rządów w Płocku potem był w liceum, którego rektorem był twórca naszej gramatyki i gdy 1 słowem dusz w bardzo dobrym towarzystwie się potem okazuje naszych romantyków itd. więc o, którą byśmy uczyli jak chciał zdążyć w tej naszej pewnie krótkiej rozmowie zaapelować do wszystkich się starali się zapoznać z tym tekstem zapowie za kilka dni ukaże się na YouTubie wielkie samorządowe czytanie tekstu poszczególnych artykułów 50 samorządowców zgodziło się przesłać nam swoje czytania, aby zwrócić uwagę całego naszego kraju na pewne sformułowania np. wszystkie narody europejskie, jeżeli są używać trwałego pokoju szczęścia myślę, że swojej wolności i zostać niewolnikami praw to jest pytanie czy prawem jest Wola wodza samodzierżawia i czy jednak w jaki sposób to prawo ma być kształtowane tak na wyrywki poczytam bardzo naród ciąg, który w ciągu 10 lat nie oświadczy się za wiecznym pokoju w Europie a tym bardziej naród, który lepiej bądź urojonych lub przemocą nabytych pretensji poważył się, więc stawiać opór innemu narodowi nie będzie uważany za naród europejski, czyli ucywilizowany decyzja barbarzyński, więc jeżeli na poziomie 290 lat temu napisane, bo to tak jakby pan coś aktualnego świata w układzie, jeżeli pomyślimy sobie o sytuację z Ukrainy albo mówimy sobie np. o oczy będzie armia europejska wszelka broń wojenna, czyli przeznaczono rozlewu krwi znajdujących się na ziemi europejskiej staje się własnością całej Europy albo każdy naród z jakiej bądź części ziemi ma prawo znalezienia wiecznego przymierza w Europie to dawania opieki praw europejskich albo taki sprzeciwiali się ze strony władzy samo własnej przystąpienie narodu wiecznego przymierza upoważnia ten naród uznania takowej władzy za nieprzyjazne sobie za nie prawną i za powstającą czy barbarzyńskim krwią leśnym system macie ten tekst powstał pod wrażeniem ich do krwawego pola bitwy pod Olszynką Grochowską 17 000 żołnierzy zginęło w ciągu stopy Warszawa była sparaliżowana strachem, jakkolwiek wojska rosyjskie się wycofały, więc to jest bardzo podobne do tych inspiracji powstała Unia europejska, o co nam ten Jastrzębowski noża, żeby wyjaśniać czym jest Unia, a czy on ani nie jest nie jest tą Europą ojczyzn, jaką ja chcę partia PiS, bo to już to już nie będzie Unia nie może być tak ze świątyni Opatrzności Bożej, gdzie ich przekształcać Unię europejską wspólnotę narodów Europy, żeby te kraje tej wspólnoty miały całkowitą swobodę w ustaleniu wewnętrznych reguł prawa no to znowu nam Jastrzębowski pomaga, że wszystkie narody są równe wobec prawa do z PiS pkt 14 wszystkie narody należące do wiecznego przymierza w Europie winne są równą legł sprawom europejskim odtąd nie będzie ściany w Europie krajów, lecz tylko narody to dotychczasowe granice między krajami główna przyczyna rozlewu krwi europejskiej zwiększą się zawsze różnica religii urodzenia nie będzie pociągała za sobą różnicy praw każdy zatem człowiek, jakiego wojsko zwane stanu będzie doznawał równej opieki praw narodowych europejskich i równy będzie miał prawo do wszelkich urzędów do stolicy i jeżeli ministrowie nie będą się stosowali to prawa Narodowego lub europejskiego należy się odnieść do Kongresu europejskiego, który w tych sprawach postąpi wg istniejącego prawa tak naprawdę 77 artykułu i tak można by czytać czytać dla mnie np. najbliższymi taki z i 20 siódmy, który mówi o tym, że z wspomnienie historyczne zdolne skutecznie przyjazne uczucia między narodami będą młodzieży przedstawiane jako zapis i barbarzyństwa nie może być tak, że ja 74 latek z urodzonych po wojnie będę tłumaczyć co do czego dąży biskupi polscy 60 piątym roku, jeżeli chodzi o pojednanie z Niemcami to są już inni Niemcy urodzeni dawno po wojnie część i z jakiego w tej chwili rządzą Niemcami, więc nie uporządkujemy Europy, jeżeli odniesiemy się do tych ideałów, które są w jasnym i Jastrzębowskiego w każdej szkole powinna być lekcja poświęcona jest synowskie do tego dąży w Mazowieckim może samorządowym centrum doskonalenia nauczycieli rozpoczęliśmy akcję, która ma wypracować materiały dla pomocy dla nauczycieli jak jak nauczać wniosła jeździłem po kraju różny sposób, żeby zeznający Lucii albo małych wsiach małych miasteczkach jest np. Jedlanka stara Sadowne do tej niestałości odkryty i ile tego było, a także robi wielką inscenizację jako prezes ZASP-u wszyscy 9lipca szesnastego roku w czasie szczytu NATO na 150 wykonawców, więc i formie teatralnej, bo to jest mój język w formie artystycznej bardziej, że to napisu rówieśnika Adama Mickiewicza Adam Mickiewicz w tym czasie w Dreźnie płakał, że cała Europa wlecze na krzyż mój naród na większe urąga no ale ten, który narażał życie jako kanonier pod Olszynką przez tą straszą w PIT czy wymyślał wymyślił taki tak jak Hamm dla całej Europy, który nie Polska nie była tym głównym główną ofiarą przedmiotem właśnie cierpienia itd. tylko coś co byłoby dla wszystkich po pierwszym artykułem, który jest najistotniejszy jest ten pokój Europie jest odtąd wieczny to to jest główne motto i jak mówią naukowcy prof. Kuźniar czy ci, którzy analizują, bo od czasu do czasu pojawiały się te kryte analizy to było wyprzedzenie Unii Europejskiej wiele tych rozwiązań dzisiaj jest można punkt po punkcie wskazać, który to, ale to była ciężka droga to ten znalazł się w tym egzemplarz 2006. roku opracował go Janusz Iwaszkiewicz w Kurierze warszawskim opublikował ktoś tam interesował Europą, kiedy Polska była zagrożona potem pięćdziesiątym czwartym roku Henryk Syska napisał powieść tymczasem wnioski, a u nie udało się napisać o powierzchni opublikować tę konstytucję w dziewięćdziesiątym czwartym roku pani naukowiec z Częstochowy osiemdziesiątym piątym roku archiwum główne akt dawnych i następnie, które są Dymek na Mazowszu, a teraz doprowadziliśmy to nasza Fundacja do uchwały Senatu RP jest opublikowana w monitorze polskim z 1lipca zeszłego roku o oznaczeniu edukacji europejskiej tam jeszcze Polski jest rekomendowany jako patron polskiej edukacji europejskiej doprowadziliśmy do tego, że w tym roku na Mazowszu Jastrzębowski został decyzją sejmiku wybrany na patrona Mazowsza także Rada Miasta Warszawy podjęła podobną decyzję celem moim jest wywołanie potrzeby instytucji, która by zajmowała się edukacją na serio pan wszyscy mówimy edukacja europejska nic dla tej sprawy naprawdę nie robimy dla tej świadomości obywateli z europejskiego nie, że powstanie np. Mazowiecki do europejskiej imienia Jastrzębowskiego instytucja objazdowe i w każdym regionie europejskim w każdym województwie opolskim niech powstanie wreszcie taka i instytucja tylko można się odwołać do samorządowców to jest ostatnia nasza nadzieja, bo nasi wodzowie rządzący wygasły wyprowadzali czytając w głowie, że to ta Unia jest zła, że ma być Europa ojczyzn to co napisał Krzysztof Szczerski w swojej książce utopia europejska kryzys integracji Polska inicjatywa naprawy to jest tak śmieszne jest tak naiwny on upatruje w tym marszu masowej emigracji Polaków szansy na ewangelizację Europy proponuje wprowadzenie paszportu katolickiego pisze o tym, że odnosi się wrażenie, że cała Europa wiele krajów czekana ojczyznę Jana Pawła II na nowo wskazała drogę jakiś wzór pracy po prostu niepoważnego człowieka, a jednocześnie otrzymał profesurę za tę książkę i tam chce Polskę czy chce cały unijny rekonstrukcję tej Unii przeprowadzać rękami Polski to jest to jest naprawdę szalony pomysł, ale niestety np. świątynia Opatrzności Bożej byłem na takiej konferencji organizowanej bezpiecznie przez fundację myśli Schumana, który ma konkurować z fundacją Schumana dzień niby co innego miał myśli Schuman, tworząc ten otrzyma też bardzo podobnego myśli co spotka się Polski kochani Szanowni teraz Słuchajcie to jest łatwo znaleźć opublikować książkę Jastrzębowski azymut wspólna Europa Jastrzębowski wydawnictwo Jagoda także dzieci o człowieku wiele informacji, bo wielostronne naukowiec właśnie niedawno złożyliśmy kwiaty na Powązkach na jego grobie można odnaleźć marszałek Struzik obiecał, że ten klub będzie też odnowionej starajmy się tego naszego ojca Unii Europejskiej naprawdę podawać tych wszystkich i młodzieży starszym i analizować przepraszam za ten monolog, a ja z przyjemnością wysłuchałem pan, bo ja ćwierć wieku co najmniej nie tylko interesuje się Unią, ale jako dziennikarz też wydaje się, że bardzo dużo robiłem właśnie jeśli chodzi o taką formę informacyjną promocyjną jeszcze w okresie negocjacji akcesyjnych, a później i to co wszystko się dzieje w ostatnim czasie tak mnie przeraża boli, że Rze, że bardzo panu dziękuję i to nie chodzi o to, że już kończy projekt scenie, ale zawsze tak dobrze pan robi i przy okazji właśnie no cieszę się, że i estrze Śląskiego przy pomocy pana mogliśmy dzisiaj no za znowu promować tak myślimy, a zaapelowałem pan Jan Truszczyński, który wprowadzał do Unii Europejskiej to samorządowców, jeżeli nasze czasy tworzenia na nowo takich komitetu integracji obywateli europejskiej i obywatelskich komitetów takich stworzyliśmy dzięki przychylności władz Mazowsza i to się nazywa rada do spraw Unii Europejskiej 40 jest tam i profesorów artystów dziennikarzy no już podejmować parę razy w tej pandemii trudniej online różne nasze uchwały naprawdę warto obudzić w obywatelach też świadomość wydaliśmy książeczkę pod pod redakcją prof. Romana Kuźniara jestem obywatelem Unii Europejskiej, jeżeli ktoś chce pogłębić świadomość co to znaczy, żeby być mogli taktu jak jestem obywatelem Rzymu rzymskim kiedyś nasi apostołowie mówili to tak każdy z nas może mówić, że młody biznesmen mówi słuchaj jak ja decyzji to dla Ameryki Łacińskiej do roślin i mam paszport Unii Europejskiej to coś znaczy sfotografowałem swoje 2 paszporty bardzo podobne porażony i inne na 1 jest Unia europejska Rzeczpospolita Polska na drugim tylko Rzeczypospolita Polska i zapytałem ich możliwa Obywatelska jutro możesz mieć tylko jedno i taką ulotkę wydrukowaliśmy biuro miało 670 000 wyświetleń i internecie dla tych fundacji jak moja powinno powstawać, ale wiele, więc do obywateli powinno się naprawdę tutaj gromadzić ja także animowane Towarzystwa naukowe np. warszawskie Towarzystwo tutaj cały system pizza i toczyła się z inspiracji konferencja poświęcona jest boskiego powstał już tekst na ten temat występowaliśmy z aktorami kolegę na Uniwersytecie warszawskim czy na samej Olszynki Grochowskiej tylko wprowadzić Susz konsternację przyzwyczajonych do tych obchodów włączy w kategoriach biało-czerwonych, a tam pojawiła się także flaga unijna no ale jestem zimny prysznic kochani właśnie wtedy, kiedy nie chcieliśmy samodzierżawia wyprowadzić się przed autorytaryzmem, a czy i wybieraliśmy Europy to kto siedział właśnie na takim krwawym polu Olszynki Grochowskiej dlatego zwróciłem się także do wszystkich dzielnic Warszawy tam na Pradze-Południe Olszynka kupili 50 egzemplarzy książki jeszcze Polski teraz rozwinie tam dumę dzielnicy Żoliborz Anna Maria Bołądź 22 lata wykładał Jastrzębowski w Instytucie ekonomicznym jest i ulica Jastrzębowskiego na Ursynowie obejść takie miasta jak Tur Bydgoszcz Grudziądz Brodnica pozwalały szkoleniami odbywaliśmy na ulicy po prostu fragmenty różnych myśli z obywatelami czytając fragmenty Jastrzębowskiego służy także Grecy teraz rzeczywiście teraz rzeczywiście nasza rozmowa się musi zakończyć jeszcze raz bardzo dziękuję panu za to, że pan z nami był za to wszystko co pan robi no i obywatele właśnie no Słuchajcie Olgierda Łukaszewicza i czytajcie Jastrzębowskiego no, a wszystkie akcje, które dalej pan będzie prowadził myślę, że również znajdą miejsce promocja na antenie Radia TOK FM, ale teraz starego rynku codziennie analizuje Olgierd Łukaszewicz Zuza dziękuję bardzo, przed nami informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTA Z RADIEM TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA