REKLAMA

Kto będzie pilnował jak polski rząd wydaje pieniądze? Czy to Finowie zablokują Fundusz Odbudowy?

Światopodgląd
Data emisji:
2021-05-04 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz dr Agnieszka Smoleńska z ośrodka analitycznego polityka Insights dzień dobry dzień dobry chciałabym byśmy porozmawiały o powiedziałbym perspektywie unijnej na te gorące dyskusje, które toczą się na temat krajowego planu odbudowy przypomnę po szesnasty oczywiście dla państwa transmitujemy ma się rozpocząć mają się rozpocząć już plenarne obrady Sejmu, gdzie partie podsumują te swoje stanowiska w Rozwiń » skomplikowanej partyjnej grze wobec funduszu odbudowy i być może, jeżeli moglibyśmy zacząć jeszcze raz, gdy mogą poprosić panią o ocenę tego jak silny będzie unijny nadzór nad tym Funduszem to oczywiście kluczowe pytanie, bo opozycja nie tylko opozycja obawia się, obserwując jak były wydawane pieniędzy z funduszu lokalnego, że będzie to instrument wspierania interesów partyjnych tak nawet powiedziała, czyli choćby przesyłania pieniędzy tam, gdzie rządzą ludzie rządzącej partii, a ograniczania tam, gdzie rządzą ludzie z opozycji, więc jak silne pani zdaniem będzie nadzór nad tym jak te pieniądze będą wydawane biorąc pod uwagę konstrukcję, że to komisja europejska musi najpierw zatwierdzić potem rada europejska, czyli wszystkie państwa członkowskie w każdym razie większość z nich, a potem jeszcze nawet ten mechanizm blokujący ze strony potencjalnie 1 państwa w praktyce to znaczy tak może zaczniemy tylko od przypomnienia, że to co dzisiaj będzie na czym będą głosować posłowie to decyzja o zasobach własnych, czyli strona finansowania Unii i to co na co jest by posłowie wyrażą swoją zgodę to będzie ten obszar ten ta część dotycząca finansowania całego unijnego funduszu, czyli nie tylko funduszu odbudowy tego specjalnego komputera komponentu kryzysowego, ale również całego i całego budżetu Unii Europejskiej, a ten element kontrolny szczególne, bo życie dla zachowania wytłumaczy, że mówimy o tym, że głosowanie w sprawie funduszu odbudowy, ponieważ Gleń zgoda na tę zasoby własne poszerzenie ich jest konieczna do budowania instrumentów finansowania funduszu odbudowy dokładnie, skąd dokładnie w sam KT on raczej krajowy plan odbudowy to jest ta część wydatkowania ze pieniędzy ze specjalnego funduszu, które zostały stworzone NATO czy walki z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią stąd wierzący troszeczkę innymi prawami niż reszta unijnego budżetu również, jeżeli chodzi o przygotowywanie tego planu, jeżeli chodzi o ocenę tego planu i jeżeli chodzi o wydatkowanie z niego środków to jest inny fundusz niż te fundusze, które znamy dobrze w Polsce takie jak polityka spójności, ale oczywiście jest również zobowiązane tymi samymi zasadami kontroli wydatkowania, czyli przede wszystkim walka z niepoprawnym wydatkowanie nie po niepoprawnym wydatkowaniem oszustwami są całe pan europejskie ramy w tym mechanizm warunkowości związanej z praworządnością, ale to to są wszystkie mechanizmy, które wejdą w życie tak bowiem w momencie, kiedy już trafią do Polski te środki przedtem jeszcze teraz po złożeniu panu do komisji europejskiej przed nami jeszcze proces zatwierdzenia tego planu w Brukseli pierwszym krokiem jest ocena szczegółowa przez komisję europejską tego planu komisja ma na to 2 miesiące w tym czasie oceni konkretnie toczy jest ten program adekwatne do celów odbudowy gospodarczej jest skuteczne czy może być efektywne jest spójne z innymi centrami Unii Europejskiej potem walką nie zatrzymam się w wojsku bardzo ciekawa pani oczekiwania czy opinii wiemy, że to jest pierwszy taki projekt, więc w praktyce jego poznamy jak te wszystkie mechanizmy będą funkcjonowały ale czego pani się spodziewać to znaczy jak gorliwie komisja będzie sprawdzała rozmawiałam z Mirosławem pro PL, który mówi, że oni nowie mają głębokie i ich analiza wskazuje np. że krajowy plan nie spełnia wymogów powiedział klimatycznych tego, że 37% wydatków musi pójść na brzeg usprawniające przeciwdziałające kryzysowi klimatycznemu działania albo czy zatwierdzi no czy od NATO, że czegoś pani spodziewa po komisji, że ona generalnie będzie zatwierdzała czy będzie bardzo dokładnie sprawdzała czy wszystko jest tak jak powinno być to jest bardzo szczegóły szczególny proces przez to, że te środki mają trafić jak najszybciej do stolicy, jakby same powodem, dla którego mamy ten fundusz odbudowy jest odbudowa po kryzysie stąd, jeżeli ten proces będzie przedłużony dotyczy on oczywisty sposób te środki będą wydawane później mogą być mniej skuteczny z pomocy z odbudowie i stąd, zwłaszcza kraje południa tak jak Hiszpania czy Włochy naciskają na to, żeby jak najszybciej statki trafiła co oczywiście nie znaczy, że komisja zgodzi się na wszystko nie tylko komisja, bo pamiętajmy, że będą głosować również inne stolice tak naprawdę inne stolice Unii w procesie wzajemnego oceniania tych panów będą również dodatkowo kontrolować sposób wydatkowania ze względu na skalę tych środków w sposób w jaki powstał ten fundusz odbudowy będzie szalenie ważne, zwłaszcza dla państw strefy euro, żeby ten fundusz okazał się sukcesem okaże się sukcesem tylko jeśli te środki rzeczywiście zostaną zainwestowane rzeczywiście zostaną przeznaczone na wdrożenie reform, które pomogą w odbudowie gospodarczej, jeżeli ponieważ, jeżeli ten fundusz nie przyniesie oczekiwanych rezultatów po prostu nie zostanie powtórzone w przeszłości, a to co tak w takim razie dopytam, bo wtedy mają te państwa członkowskie będą wzajemnie się potwierdzały jest to głosowanie tak i ja, którzy tu jest pole manewru dla różnego rodzaju dobrym złym znaczeniu tego słowa lobbingu czy poszczególnych rządów czy opozycji w stosunku do tych rządów czy np. w organizacji właśnie zajmujących się kwestią klimatyczną czy organizacji zajmujących się budową mieszkań komunalnych jak dużo jest do grania takiej klasycznej negocjacje polityce, ale na poziomie unijnym tak myślę, że tutaj bardzo znaczące tego, że nie wszystkie państwa jeszcze złożyły swoje kpi uwzględnia wszystkie również ratyfikowały USA decyzja o zasobach własnych dlatego tak naprawdę teraz mamy takie 4 grupy państw państwa, które ratyfikowały decyzji o zasobach własnych i przesłały swoje po inne, które jeszcze nie ratyfikowały i decyzji o zasobach własnych nie przysłały swojego po także tutaj jest pierwsze takie forum widziałabym wywierania nacisku nawzajem państwo na siebie z drugiej strony też oczywiście będzie duży nacisk, więc nie tylko powiedziałabym organizacji pozarządowych różnych poziomów rządowych, ale również rynku, ponieważ nie zapominajmy w jaki sposób będą finansowane te krajowe panu odbudowy, ale będą finansowane poprzez emisję obligacji na rynkach komisja będzie emitować ogromną ilość obligacji, którą też będzie musiał kupić będzie musiał zdecydować czy to jest dobra inwestycja czy zła inwestycja stąd na pewno dodatkowym źródłem presji i kontroli sposobu wydatkowania tych środków będą właśnie rynki komisja i stolice będą, więc walczyć o to, żeby była, żeby sposób wydatkowania środków został uznany za wiarygodne, ale nie tylko wobec obywateli również wobec inwestorów, którzy będą inwestować w te unijne obligacje to będzie takie dodatkowe źródło nacisku i kontroli powiedziała and również, że jeżeli chodzi raczej szybko pytania, jeżeli chodzi o przestrzeń do negocjacji czy zmian en ja jestem przekonana, że w lipcu znajdziemy będzie już ostateczna zgoda, że raczej ten proces chemia później, ponieważ to tak jak mówiłem wcześniej oznaczałoby, że te środki trafiałyby coraz później do stolicy oczywiście jest pewne zabezpieczenie, ponieważ państwa mogą refinansować część inwestycji reform, które mają miejsce już od początku tego roku także tak naprawdę, nawet jeżeli środki trafią do stolicy pod koniec tego roku będą one mogły zrefinansować działania podjęte już na początku roku, ale myślę, że ze względów wizerunkowych nic, żeby dać taki jasny sygnał współpracy europejskiej będzie bardzo duży nacisk, żeby przed lipcem rada Unii Europejskiej zgodziła się na na wszystkie plan krajowy ten odbudowę tych państw, które złożą je do komisji, ale potem rozumiecie transze kolejne już wysłali moment, w którym te pieniądze będą przekazywane to też jest moment by zostałem po prostu chciał stara się pokazać słuchaczom na ile to jest jeszcze niezamknięty proces, który bardzo duża będzie zależeć od aktywności czy polskiej opozycji czy różnego rodzaju grup w jakby na późniejsze późniejszych fazach realizacji tego funduszu rozumie, że potem przy transzach kolejnych konkretnych transzach znów podejmowane są decyzje i znów będzie się toczyć jakaś walka negocjacjami jak najbardziej pani redaktor absolutną rację 2× w roku państwa członkowskie będą do 2026 roku będą mogły gal gaz zgłaszać do komisji, ale również do stolicy o przesłanie z kolejnej części kolejnej transzy środków ze funduszu odbudowy na sfinansowanie konkretnych działań zgodnie ze za planowanymi krajowych planach odbudowy tzw. kamieniami milowymi nic celami, czyli jak najbardziej pierwszy ten proces wydatkowania środków ma być przejrzyste dla wzajemnego zaufania do siebie stolic, ale również jak mówiłam dla rynków finansowych, które będą kontrolowały w jaki sposób też są wydatkowane te środki będzie cała procedura również raportowania ze strony państw członkowskich do komisji europejskiej warto też przypomnieć, że tak naprawdę ten proces oceny krajowych planów odbudowy i wydatkowania środków nakłada się na taki proces, które w Brukseli nazywamy semestr europejski to jest proces wzajemnego oceniania polityk fiskalnych poszczególnych państw członkowskich komisja Bruksela liczy, że dzięki tematem tej ocenie krajowych planach odbudowy uda się również zacieśnić współpracę w tym obszarze dlatego ten element kontrolny i weryfikacji jest szalenie ważne jak najbardziej krajowy temat krajowych planów planu odbudowy nie jest nie zamknie się w momencie ratyfikacji Acta właśnie innym krajom to idzie na ile rzeczywiście to zagrożenie ze strony Finlandii dla funduszu tego, że właśnie tamten proces się wywróci jest duża to, że jeżeli ten próg ratyfikację w Finlandii został podwyższony nie jest tak naprawdę wielkim zaskoczeniem Finowie są bardzo cichym, ale nie mniej skrupulatnie oceniającym ten proces sen o pogłębianie integracji fiskalnej Unii niż Niemcy oni mają bardzo bardzo po pierwsze jest silna rola parlamentów we kontroli tego w jaki sposób wydatkowane są środki europejskie oni są również bardzo czujnie, jeżeli chodzi o pogłębianie integracji w ramach strefy euro są bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o wszelkie przejawy tego co można by uznać za pogłębienie właśnie Unię transferową, ale wydaje się, że teraz ten proces już zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu także spodziewałabym się zarówno w Finlandii jak i Holandii też, która w, którą wciąż czeka zamknięcie procesu ratyfikacji oczekiwałabym zamknięcie tego procesowe mają ciekawym przykładem jest też Austria, która wciąż nie ratyfikowała decyzji, ale podobnie jak Polska przesłała już swój krajowy plan odbudowy, więc myślę, że można oczekiwać, że jeżeli ktoś chce wydać pieniądze co raczej również zgody Senatu, żeby sfinansować jak już taka się kończy to są też kraje, które będą się przyglądał jak w Polsce pieniądze są wydawane, bo on od początku trochę się bały, bo to płatnicy netto jedno tak jak mówię teraz teraz ten ten budżet będzie finansowane w inny sposób, ale na pewno są to państwo nie są bardzo wyczulone na to w jaki sposób związane są pieniądze podatników i też będą walczyły o wiarygodność na rynkach finansowych bardzo bardzo dziękuję za komentarz dr Agnieszka Smoleńska analityczka ośrodka analitycznego polityka Sejm była państwa gościem formacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA