REKLAMA

Waldemar Buda - Krajowy Plan Odbudowy jest wycinkiem Nowego Ładu

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-05-05 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka mamy 3 minuty po dziewiątej Tomasz sed dzień dobry zapraszam na magazyn EKG moimi państwa pierwszym gościem jest Waldemar buda wiceminister funduszy i polityki regionalnej dzień dobry dzień dobry witam serdecznie Panie Ministrze wybiera się pan komisję wspólną rządu samorządu na ten zespół roboczy w sprawie po tak oczywiście i czym pan tam się wybiera no i będziemy rozmawiać o tym na co się mówiliśmy to znaczy na temat uruchomienia krajowego Rozwiń » planu odbudowy wdrożenia całe 5 lat przed nami wspólnej pracy, więc musimy na roboczo wodne nie wypracowywać samorządami rozwiązania, które pozwolą te gigantyczne środki Ross dystrybucja, ale przede wszystkim dobrze zainwestować Jasnej ma pan może już w szufladzie projekt takiej ustawy wdrożeniowej mamy założenia, ale chciałbym, żeby dyskutować pierwsza partnerami zobaczyć prawie ich oczekiwania mam dzisiaj już pierwsze spotkanie w zakresie wdrożeniowe także spotykam się Ministerstwo Finansów również w tej sprawie także ruszamy do przodu z kolejnym legalne pan mówi, że chce najpierw porozmawiać o tym z partnerami, ale jednak spróbuje ja dopytać czy jakieś państwo pomysł na to co w takiej ustawie wdrożeniowej powinno się znaleźć tam będą np. dokładne zapisy opisujące to co będzie działo się tzw. komitetem monitorującym tak oczywiście to jest miejsce, w którym ten te elementy muszą być muszą być zawarte my w dużej mierze będziemy chcieli wykorzystać bardzo dobre doświadczenia z wprowadzania umów partnerstwa, czyli tych hymny budżetów i 7 latek, które mnie mamy już za sobą to to są to sprawdzone mechanizmy i będziemy starali się wykorzystać dużo tego, aby powielić ten system, który dobrze dobrze działa na ile to możliwe w ramach pewnej specyfiki krajowego planu odbudowy, a mają państwo już jakiś szczegółach rozpisany pomysł na to w jaki sposób będzie ten komitet monitorujący funkcjonował np. w jaki sposób będą w jego składzie uwzględnione już nie tylko te rządowe elementy tak to nazwijmy, ale także przedstawiciele tej strony nazwijmy ją pozarządową no oczywiście, że mamy, bo trudne już dłuższy czas oddawać rozmawiamy natomiast chciałbym, żeby pan redaktor był pierwszym, który usłyszał moje propozycje ręce będę starał się pierwszy SUV oczekiwania i odpowiedzieć na nią ze strony partnerów myśmy podjęli zobowiązania, że pewne grupy ujmiemy w tym komitecie monitorującym, jakby tego oczywiście wywiążemy natomiast teraz musimy popracować nad nad proporcjami nocy nad relacją na wskazywanie poszczególnych przedstawicieli, bo to też ważne, bo sporo samorządowców np. zmian, jakie haki nawet napisze Igę no nie mnie nie nie chcą, żeby sam twierdzi wskazywał tych przedstawicieli-li komisja wspólna rządu samorządy, żeby dodajmy ale, żeby tak, żeby to, żeby samorządowcy w innym ciele czy g czy winny sposób byli wyłaniani, bo nie każdy jest zrzeszony uczestniczy w tym komisji wspólnej zabieg to jest skomplikowane, bo środowisko samorządowców też nie jest jednolitej tutaj musi wyważyć interesy wszystkich wszystkich grup, więc będę się stało być bardzo koncyliacyjne, żeby zamiast się każdego zainteresować Panie Ministrze dopytuje ten komitet monitorujący nie dlatego, żeby zaspokoić swoją ciekawość, bo przede wszystkim chodzi o naszych słuchaczy nasze składki naszych słuchaczy, ale też patrzę sobie na te 6 lat wstecz rządów Prawa i Sprawiedliwości powiedziałbym tak na tym polu instytucjonalnym nie mają państwo chyba zbyt dobrych doświadczeń albo osoby, które obserwują to z zewnątrz nie mają dobrych doświadczeń mamy np. krajową radę Radiofonii telewizji w, która nie wykonuje wszystkich swoich uprawnień, bo powstała rada mediów narodowych mamy krajową radę sądownictwa, której też zaszły spore zmiany, więc pytanie czy ten komitet monitorujący też nie będzie działał dokładnie taki sam sposób to znaczy niby będzie gwarantował jakiś udział tej stronie pozarządowej, ale tak od tej strony faktycznej nie będzie to działało bardzo to czy uprzedzenie pana słowach i nie to są po prostu fakty Panie Ministrze szermowanie tego jakby innych innych instytucji czy historia ja nigdy nie nie ma tego ciężaru na plecach, które determinują dopuszcza w tym samym kierunku w związku z tym ja będę miał bardzo otwartą głowę przy decyzji w tej sprawie, więc proszę mi wierzyć, że mówią dlatego, że to budzi pewne obawy ze strony tych, którzy w tym komitecie monitorującym chcieli uczestniczyć tutaj tak jak ja czytam ten spór ten komitet jego koniec to musi mieć głowę z 1 strony musi być sterowność tego rodzaju, jakby ciałem, bo mnie zainwestowanie 25050 000 000 000 się być zaprojektowane jak szwajcarskim zegarku mamy perspektywę pięcioletnią, żeby 250 000 000 000zł to musi być bardzo konstruktywna dyskusja ta muszą zapadać bardzo szybko inne decyzje, ale musi być też inny transparentne i jest inne przedstawicielstwa różnych grup często trzeba ważyć jasne jest otwarta dyskusja Panie Ministrze ten komitet monitorujący, jakie będzie miał uprawnienia, bo jak czytamy w tym krajowym planie odbudowy np. w razie problemów lub później taki komitet będzie mógł wysyłać swoje rekomendacje czy ten komitet będzie miał jakieś uprawnienia nadzorcze lub kontrolne lub zobaczymy, jakie oczekiwania, bo nie mamy pewien wzór komitet monitorujący, który dzisiaj funkcjonują w ramach programów operacyjnych i mamy mamy program będzie na poziomie krajowym mamy regionalne programy operacyjne i tamten systemu komitetów monitorujących jest przećwiczony ja będę starał się zawsze wychodzić z tych sprawdzonych rozwiązań Agency na stole jako propozycja wyjściowa będzie komitet monitorujący, który mamy np. czy w pojęciu albo regionalny program operacyjny, w którym i pewny będziemy pewne zależności albo pewne specyfika jeszcze uwzględnia się etap po, ale będę starał się wzorować na tych dobrych doświadczeniach, które mamy, więc jak pan pan mówi o obecnych kompetencjach nadzorczych to obecne komitety monitorujące one programują uczestniczą w decyzjach, ale mają też sprawozdawczości uczestniczą w wykonywaniu, więc te kompetencje mają pytania co pan rozumie przez funkcję nadzorczą, jeżeli chodzi o o Opałka inny mundur popełnienie jeśli chodzi o tak tego nie nazwa raczej komitet monitorujący, który będzie odpowiadał za wydawanie tych środków będzie mógł np. zatrzymać inwestycję co, do której będą istotne wątpliwości, że te pieniądze są wydawane celowo zgodnie z przeznaczeniem będzie miał takie uprawnienia, żeby zatrzymać inwestycję pod dywan, bo to budzi wątpliwości nie jakąkolwiek jakiegokolwiek powodu to do pani panie rektorze musi mieć świadomość, że inwestycja rozstrzygana chociażby o konkursie ona nie jest prosta zatrzymana z punktu widzenia beneficjenta, który realizuje, bo jeżeli jesteśmy rozstrzygnięcia konkursowe osoba, która pozytywnie zweryfikowane konkursie ma roszczenie o to, gdyby zatrzymać inwestycje o dotację, która została przyznana w związku z tym to nie jest takie proste, żeby móc zatrzymać nie wiem budowę, jakiej szkoły, dlatego że coś nam się na jakim etapie nie podoba oczywiście, jeżeli będą nieprawidłowości tak, ale ślad tej budowy szkoły, ale np. budowę jakiegoś bloku energetycznego za 1 300 000 000zł, które potem okazuje się, że trzeba wyburzyć Panie Ministrze rozumiem więcej szczegółów będę będziecie omawiać na tym zespole roboczym komisji wspólnej rządu samorządu, który się spotykacie czy dzisiaj już jakieś pierwsze efekty tych rozmów poznamy dzisiaj mamy spotkanie trzynastej i nie rozpoczynamy tę dyskusję będziemy od tych propozycji, o których mówię wysłuchamy wszystkich zainteresowanych nie spodziewajmy się takiej decyzji, bo musimy przygotować wielu środowiskach tam oprócz ciecze samorządowców gdzieś się spotkanie z samorządowcami tam są jeszcze związki zawodowe tam są jeszcze przedsiębiorcy tam co jeszcze ten związek ze wszystkimi środowiskami uzgodnić funkcjonowanie takiego komitetu państwo biorą piloty wszystkich będą pisać projekt ustawy czy to będzie wyglądało tak bardzo krótko tak tak tak tak spotkamy się wszystkimi zbierzemy oczekiwania i stanowiska wyważyć interesy mając na granie przede wszystkim pewną sprawność działania, bo to jest inny bardzo istotne z punktu widzenia tempa, jakie musimy inwestować te środki, kiedy projekt takiej ustawy może być gotowy nie jak nie mnie nie nie spodziewam się, że to będzie 1 ustawa, która wg modelu cały procesy proces wdrażania krajowego planu budowy, bo my prowadzimy prace legislacyjne temat wdrażania ustawy o umowy partnerstwa tam pewne elementy można zawsze, więc myślę, że na te rozwiązania będą pojawiały się w wielu przepisach nie tam trzeba nowelizować ustawy o finansach publicznych ustawy polityki rozwoju także to co będzie się sukcesywnie pojawiało naszym gościem jest pan Waldemar buda wiceminister funduszy i polityki regionalnej tylko dodam ta umowa partnerstwa, który mówi pan minister to jest nowa nazwano te fundusze unijne nazwijmy te tradycyjne z tych 7 latek, które trafią do Polski budżet europejski to tylko takim tytułem uzupełnienia Panie Ministrze to jeszcze propos tego wdrażania krajowego planu odbudowy, kiedy pieniądze tego funduszu odbudowy mają szansę trafić do Polski jeśli wszystkie państwa członkowskie ratyfikują ten fundusz rozporządzenie mówi o zaliczce kilkunastoprocentowej około 13 w związku z tym my liczymy, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy będziemy mogli skorzystać z pierwszej zaliczki na pierwsze projekty na rozruch, bo pan natomiast, że wakacje teraz mówi, że w ciągu kilku miesięcy, więc z, a to doprecyzować, o co my od procesu procesu, który na niezależne absolutnie, bo po pierwsze, komisja ma 2 miesiące na ocenę projektów poszczególnych krajów mniej krajowy plan odbudowy ma możliwość przedłużenia tego terminu nawet nam sygnalizowała, że będzie ciężko w tym terminie wyrobić, bo kraje później składają te projekty krajowych planu w związku z tym mnie później komisja idzie do rady o kierunkową zgodę później jest poszukiwanie finansowania na rynkach, a później jest pewny dopiero wypłata w związku z tym ten proces jest troszkę od nas niezależne mamy mniej więcej agendę ja bym sobie życzył, żeby to było w sierpniu, ale nie proszę mi wierzyć, że no nie jestem w stanie wpłynąć na wszystkich decydentów w tej sprawie Pani Minister tego pan absolutnie wymaga tylko zdarza to co pan mówił jeszcze niedawno o tym, że te pieniądze mają szansę już trafić w wakacje tylko pojawiła się w sierpniu natomiast drugie to jest pewna agenda wyznaczone, która wynika z naszych obserwacji jak długo może ten proces po stronie Unii trwać, ale jeżeli będzie to by lekko odległe albo zbliżone to co będzie wynikiem wszystkie rzeczy, o których mówi pani mi się na chwilę chciałbym zawiesić te tematy krajowego planu odbudowy funduszu odbudowy chciałem zapytać co dalej z reformą otwartych funduszy emerytalnych dziennik Gazeta prawna wczoraj napisał, że ta rządowa ustawa powróci na rząd prawdopodobnie pod koniec czerwca, a sama reforma wtedy zaczęłaby działać jesienią to jest jakiś aktualny terminarz tak chcemy wrócić do tej ustawy być może delikatnie zmodyfikować, ale na pewno nie rezygnujemy wybór to prawo dwumiesięczny musimy zaprojektować się w najbliższych miesiącach na pewno będzie czerwiec sierpień tak planowaliśmy pierwotnie nie będzie lekko w ujęciu miesiąc od 2 tego jeszcze nie wiem, ale ja mam nadzieję, że ten proces legislacyjny ponowne rozpoczniemy jeszcze w maju, a musi ten proces rozpoczynać od samego początku trzeba przeprowadzić pierwsze drugie czytanie, bo trzymaliśmy się na drugim czytaniu mam kogo zakończenie drugiego czytania zamyka prawo do wnoszenia poprawek no, chyba że biuro legislacyjne sedes Sejmu podpowie inną drogę notować na ten momenty my nie możemy wnieść poprawek dotyczących tego prawa wyboru, która jest zapisana w ustawie 1go czerwca na skutym z pewnością z prac legislacyjnych możemy ten termin, więc prawdopodobnie w mojej ocenie droga jest jednak, żeby przeprowadzić się nad nowym aktem 22 czytania natomiast będzie inna droga to tutaj innymi prawnicy podpowiedzą, jakie się prostsze rozwiązanie to jest otwarte, a udało się już w tej sprawie dojść do porozumienia w zjednoczonej prawicy, bo od czasu nasze ostatnie rozmowy nieoficjalnie okazało się, że to z powodu rządu czy rząd chciał, żeby ta ustawa padła z posiedzenia Sejmu, więc zacząłem się co spowodowało, że ta ustawa spadła czy państwo nie mieli wystarczającej większości czy teraz już udało się te wątpliwości w koalicji rozwiać to skomplikowana materia inny trzeba było wrócić do rozmowy i przedyskutować sobie na nowo zacznie partnerami założenia, które takiego wzbudziło wątpliwości Panie Ministrze, bo szef polskiego funduszu rozwoju Paweł Borys słusznie przypomniał, że rok temu w dokładnie taką samą ustawę przegłosowała cała zjednoczona prawica identyczną przynajmniej co do celów i tych pomysłów w jaki sposób rozwiązać sprawę otwartych funduszy emerytalnych co zmieniło się teraz tego panie doktorze no zapewne pan w jakiej sprawie rok temu miał krystaliczną zdania dzisiaj zaczyna powątpiewać w debatuje o konkretne sprawy, które państwo poróżniła zatrzymała ten proces dlatego nie można mieć wątpliwości na każdym etapie też stanowisko czy podejście do sprawy może ewoluować ja też tak to odbieram nie wchodząc w szczegóły nie wyjaśniliśmy sobie zapisy tej ustawy na nowo wszyscy zainteresowani są przekonani, że powinniśmy kontynuować ten proces to na koniec jeszcze Panie Ministrze wrócę do krajowego planu odbudowy, w którym czytamy np. takie rządowe pomysły na najbliższe lata miesiące odłączenie ubezpieczenia zdrowotnego od statusu osoby bezrobotnej wsparcie opieki nad dziećmi do lat 3 brak podatku PIT dla emerytów, którzy zdecydują się pracować czy to są propozycje żywcem wzięte z nowego ładu ja myślę, że te propozycje one muszą opierać się również rozwiązania, które są nowym ładzie, dlatego że tam jest pewne kompleksowe podejście do do pewnych segmentów życia społecznego ale, że to są rozwiązania z nowego ładu czy w nowym ładzie Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje w tych obszarach jeszcze coś zupełnie innego, a oczywiście nadzieję na pamięć nie mnie przeciwnego do tego, ale dodatkowe rzeczy elementy myślę, że dużo istotniejsze się pojawią to są jakieś wycinki fragmenty, które chcieliśmy pokazać, bo w ramach KT chcieliśmy nie częściowo sfinansować natomiast no bo nowy nowy ład to to jest to zupełnie inny program zupełnie innej skali biorąc tylko ośrodki ruchu to jest jakaś część nowego ładu, bo musimy powoli kończyć wycinek wycinek i tak tego segmentu tak, o czym mówi Waldemar buda wiceminister funduszy i polityki regionalnej bardzo dziękuję za rozmowę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA