REKLAMA

KPO - narracja nadmiernego sukcesu vs. niemożność zbudowania konsensusu politycznego

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-05-05 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka Tomasz sed to jest dziewiąta 22 to jest druga część magazynu EKG przedstawię państwu naszych kolejnych gości Małgorzata Bonikowska szefowa centrum stosunków międzynarodowych ośrodek analityczny think tank dzień dobry dzień dobry państwu dobry panu Paweł Wojciechowski główny ekonomista pracodawców RP dzień dobry dzień dobry państwu i pan Grzegorz Maliszewski główny ekonomista banku Milenium dzień dobra dzień dobry witam serdecznie i w Rozwiń » takim składzie będziemy państwem do godziny dziesiątej na początek myślę, że jeszcze zatrzymamy się przy tym co przed momentem w magazynie EKG mówił nasz pierwszy gość Waldemar buda wiceminister funduszy i polityki regionalnej sporą część rozmowy poświęciliśmy na krajowy plan odbudowy, w którym znalazło się kilka propozycji społecznych i podatkowych jak mogliśmy usłyszeć od pana ministra na samym końcu rozmowy pan minister przyznał, że te propozycje, które wymieniłem to jest jakiś wycinek nowego ładu, który ciągle jeszcze Prawo i Sprawiedliwość trzyma przed nami jeszcze go nie pokazuje, ale usłyszeliśmy to jest wycinek tego pomysłu i ten wycinek znalazły się w krajowym planie odbudowy, więc rozumiem te nowe polityczne pomysły, bo nie rządowe nowy ład ma być programem rządowym tylko politycznym 1 konkretnej partii będą finansowane z funduszu odbudowy tu moje pytanie do pana prof. Wojciechowskiego czy to jest jakaś dla nas dziś ważna informacja mocno ważne o, tyle że dalej nie wiemy, o co chodzi o to czy niema takiej pewnego związku między tymi wszystkimi programami, bo przecież kpi są program reform inwestycji cały czas skarpę nawiązuje to do strategii poziomego rozwoju przedłużą w 2030 roku mówią, że wszystko zgodne no i zapowiedź nowego ładu, który ma się pokoje zupełnie nowe wątki, a te wątki, które np. pojawiły się jeszcze w kolejnym dokumencie został przesłany w ostatnim dniu do komisji europejskiej czy plan wieloletni no i wielu tych elementów nie ma np. nie ma tam 14 emerytury albo np. ta kwestia po prostu zwolnienia z PIT albo krócej PIT-u na składkę emerytalną też tak jest zapisane w kpi, że to jest składka emerytalna to na indywidualne konto emeryta, ale pisanej małą liter skoro małe litery nie wiadomo czy to jest indywidualne konto emerytalne w rozumieniu Mikę break, czyli takie konto, które funkcjonuje poza systemem emerytalnym to jest indywidualnych kont emerytalnych ZUS się, gdyby się to powinno być napisane itd. tego, więc mamy sytuację taką, jakie daje się, że pewne elementy programowe cały czas są dogrywane no może w nowym ładzie dowiemy się tak naprawdę, jaka jest ostateczna wersja tej ofensywy programowej, bo na dzień dzisiejszy to nawet 7 wszystkie dokumenty i trudno mieć cokolwiek powiedzieć były wczoraj również na posiedzeniu Senatu no i pojawiał się do wszystkie podobne wątpliwości na tematy, jakie do tej części programowe również czy reform, ale również na temat właśnie tego komitetu monitorującego komitecie monitorującym za chwilę, ale jeszcze krótko, zanim oddam głos naszym pozostałym gościom jeszcze pana profesora chcę zapytać o te o te propozycje, które w krajowym planie odbudowy się znalazł pan powiedział wielu elementach, które w różnych rządowych dokumentach z różnych powodów nie znalazły ale, zatrzymując się przy tym co wiemy co możemy przeczytać nie wiem, która pańskim zdaniem propozycja, której już wiemy jest bardzo interesujące czy odłączenie ubezpieczenia zdrowotnego od statusu osoby bezrobotnej czy zwolnienie z podatku tych emerytów, którzy po przejściu na emeryturę jednak zdecydują się jeszcze jeszcze pracować jakiś jeszcze inny wątek przykuł pańską uwagę również jest bardzo dużo takich ciekawych pozycji środków np. taki automatyzm wpisywania stabilizacyjną regułę wydatkową wszelkich nowych poza budżetowych funduszy to znaczy była stosowana kreatywna księgowość, gdzie Polska znalazła się na czele wśród państw europejskich, które stosowały właśnie te fundusze pozabudżetowe tylko przez fundusz solidarnościowy, który nie chodziły do reguły wydatkowej teraz będzie automaty sprawi to ma być już w tym nowym budżecie, więc jest parę innych elementów również np. jest powiedziane, że wszystkie, żeby wszystkie tzw. projekty poselskie, które były stosowane, żeby ominąć ścieżkę konsultacji społecznych będą będą musiały zawierać ocenę skutków regulacji tylko, że powiedzmy sobie szczerze na te te, które są wprowadzane przez koalicję rządzącą te projekty zawsze zawierają oczyma mają być posłowie przewagę pewno jest w przygotowaniu koncertu będą korzystali z aparatu rządowego natomiast posłowie opozycji nie będą takiej możliwości, więc są takie takie elementy, które są pozytywne, ale bez nie do końca tak, bo jak diabeł tkwi szczegółach i być może się okazać, że nie wszystkie są aż tak aż tak dobre takie pozytywne jak byśmy tego oczekiwali mówił pan Paweł Wojciechowski tam w ogóle pierwsze 50 stron tego krajowego planu odbudowy to jest taka bardzo surowa auto diagnoza przedstawiana przez ministerstwo funduszy, gdzie czytamy m.in. o tym, że jest problem z jakością rządzenia to tak w kontekście tego czy mówił pan profesor, czyli tych planów jak poprawić jakość rządzenia chociażby poprzez odejście tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej mam pytanie w tym wątku krajowego planu budowy też do pani Małgorzata Bonikowska i bardziej chciałbym, żebyśmy wspólnie teraz zastanowić nad komitetem monitorującym to znaczy w jaki sposób dzisiaj przy tworzeniu tego komitetu monitorującego możemy zagwarantować wszystkim członkom tego komitetu, że oni będą mieli realny wpływ na to jak będą wydawane pieniądze z funduszu odbudowy z funduszu odbudowy no to jest dobre pytania myślę, że najważniejszym elementem, którym się powinniśmy dyskutować stoczył uda się w ogóle z tego planu odbudowy zrobić coś takiego co jest mimo wszystko jednak ponadpartyjna, dlatego że pan redaktor tutaj powiedział o propozycji Prawa i Sprawiedliwości, która idzie niejako równolegle na pewno będzie pokusa polityków, aby obozu rządzącego, aby przypisać sobie tutaj wszystkie możliwe sukcesy natomiast ewentualne porażki zrzucić na opozycję oraz Unię europejską z reguły tak się dzieje gminy to największa, jeżeli to wszystko ruszy Anton największa szczyt wydatkowania będzie mniej więcej zbiegał terminami kolejnych wyborów w Polsce, więc będziemy taką podwójną narrację narrację sukcesu ciąże nadmiernego niemożność właśnie zbudowania wokół tego planu takiego konsensusu politycznego to jest w sumie największa słabość tego wyzwania, dlatego że przypomnę idee w ogóle tego funduszu wszyscy sobie zdajemy sprawę z rywalizacji politycznej walki politycznej we wszystkich krajach członkowskich to zrozumiałe, ale jednak fundusz odbudowy to jest instrument powinien być ponadpartyjny, który powinien być adresowany do gospodarki docent tkanki społecznej, która również jest dotknięte skutkami covidu tymczasowej pani słowa wczoraj widzieliśmy, że jednak nie udaje nam się wyjść z tej logiki partyjnej w trakcie rozmowy z funduszu odbudowy i to tylko jest potworne nieszczęście nie politykiem, więc też rozumiejąc jak do polityków może jestem w pełni w stanie się zorientować wszystkich gra, ale sam fakt, że główna partia czy jak siła opozycyjna w Polsce proeuropejska koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu planował głosować przeciwko jest martwią się w tym sensie, że bardzo ciężko oddzielić bieżącą politykę politykę krajową od właśnie tego ponadpartyjnego konsensusu, który miałby być wokół tych planów odbudowy teraz mamy sytuację Finlandii też podobno, że tam jeszcze nie są też nie ma ratyfikacji złożono właśnie rozbieżności polityczne też z tego typu trudności z trudnych ratyfikowanie tego funduszu inicjatyw ku, gdy przypomina ekspercką, że niedobrze jest w ogóle się pojawiają jakieś 2 wątki jest krajowy plan odbudowy jest propozycja obok Prawa i Sprawiedliwości, która mówi o nowym ładzie, bo tak naprawdę nie powinno być teraz żadnej innej propozycji rządowej opozycyjnego wszyscy powinniśmy się skupić na realizacji napisanego oczywiście w sensie propozycji przez rząd konsultowanego przez wszystkich tego planu odbudowy jeszcze zgadzam też słabością tego dokumentu jest bardzo późno tak naprawdę jego przedstawienie konsultacje w dużej mierze, bo nie chce podać fikcyjne, ale część uwag w ogóle nie było uwzględnianych nie było takiego dialogu długiego wielomiesięcznego wokół tego dokumentu, więc propozycja, która poszła do Brukseli też w ostatnim możliwym momencie 30kwietnia część zapisów była zmieniana w ostatniej chwili też pod wpływem mocnej presji politycznej różnych sił po to, żeby między zdobyć kwalifikacje to wszystko powoduje, że no ja odbieram ten dokument tak naprawdę suchy taką spójną koncepcję wielu miejscach ma ona projekty ciekawe natomiast mam pytanie proszę sobie to musi postawić to czy ona dla czy realizacja tego planu da rzeczywiście w Polsce taki nie tylko nie możliwość odbycia się po pandemii już taki skok rozwojowy i to będzie, więc badać komisja europejska teraz to znaczy będzie badać na ile plany krajowe Wielkopolski wszystkie plany są spójne z tymi ramami, które przedstawiła właśnie m.in. o to, żeby wymusić na państwach członkowskich ze względu na szóstki róż różne polityczne animozje 1 wspólny kierunek między nimi, gwarantując pewne procentowej alokacji np. na zielony ład np. cyfryzacji, więc zobaczymy jeszcze jako ostateczny kształt będzie tego planu, bo też działo w najbliższych 2 miesiącach i co wróci do nas do Polski z Brukseli mówiła pani Małgorzata Bonikowska biorąc pod uwagę wszystko co powiedziała pani przed momentem to nie wróży najlepiej temu w jaki sposób ten krajowy plan odbudowy w tej najbliższej perspektywie może być realizowany, ale obym był złym prorokiem dziś komisja wspólna rządu samorządu właściwie zespół roboczy tej komisji będzie rozpoczynał negocjacje w jaki sposób ma wyglądać tzw. ustawa wdrożeniowa, która będzie odpowiadała za te procedury wydawania tych pieniędzy funduszu odbudowy to na koniec tej części jeszcze pan Grzegorz Maliszewski, który nie zapomniałem mam pytanie też to samo, które padły w rozmowie z panem ministrem Budą to znaczy, kiedy te pieniądze funduszu odbudowy mają szansę rzeczywiście zasilić polską gospodarkę, kiedy pan to umieszcza w swoich prognozach to to, w którym momencie, w którym miejscu wcześniejszej audycji padły terminy sierpnia czy generalnie czy trzeciego kwartału wydaje się, że to byłby scenariusz dość optymistyczne, ponieważ procedury doświadczenie historyczne pokazują, że wykorzystanie środków europejskich zajmuje trochę czasu zakładam, że jest szansa na to, żeby te środki pojawiło się w gospodarce w tym roku natomiast nie wydaje mi się, żeby to był istotny czynnik napędzający wzrost w tym roku w mojej ocenie bardziej realną perspektywą jest rok 2023 chyba to dość powszechne oczekiwanie, ponieważ przed procedowaniem procedur ma zawartych w planie i umożliwiających wykorzystanie tych środków kilka miesięcy zajmuje natomiast wydaje mi się, że ten okres będzie zapewne krótszy niż w poprzednich perspektywach finansowych, które bywały okresy przedłużone mobilizacja rządu wydaje się będzie tym razem dużo większa wie, więc ten program powinien być spali wykorzystywane, ale wydaje mi się że trzeci kwartał, który był wskazywany przez ministra zbyt optymistyczne optymistycznie jest optymistycznym możliwy, ale optymistyczny w mojej ocenie natomiast nie zmienia to faktu, że w perspektywie najbliższych 3 lat tak naprawdę te środki będą zasilały gospodarkę natomiast kumulacji spodziewałbym się w przyszłym roku kumulacja w przyszłym roku pan wymienił rok 2023, czyli jeśli dobrze liczę rok wyborczy mówił Grzegorz Maliszewski przed momentem Paweł Wojciechowski Małgorzata Bonikowska jesteśmy w tym składzie dziś państwa w magazynie EKG ekonomia kapitał gospodarka czas na trzecią część magazynu EKG Tomasz Setta kłaniam się po raz trzeci przypomnę, że są z nami dziś pani Małgorzata Bonikowska pan Paweł Wojciechowski pan Grzegorz Maliszewski od pana Grzegorza Maliszewskiego chyba zaczniemy, bo mam kilka pytań dotyczących inflacji wczoraj sporą część audycji poświęciliśmy inflacji właśnie, ale dzisiaj ten temat wraca, bo dziś zbiera się rada polityki pieniężnej, która być może w swoim komunikacie do tych najnowszych danych o inflacji w Polsce się odniesie no i będzie decydować o poziomie stóp procentowych to za chwilę zapytam naszego gościa, ale jeśli pan Grzegorz pozwoli chciałbym zaproponować też 2 wątki w tym swoim takim ogólnym pytaniu o inflację po pierwsze, wczoraj dotarły do nas najnowsze dane z przemysłu indeks pij my wbrew oczekiwaniom rynku nie wzrósł tylko spadł o jeden z powodów, które wskazywano w tej ankiecie, dlaczego te przedsiębiorstwa zajmujące się w Polsce przemysłem trochę gorzej sobie radzą no to ten główny powód, który wskazują np. jest trudniejszy dostęp do komponentów i do surowców co z kolei może prowadzić czy prowadzi do wyższych cen, które w konsekwencji są potem przerzucane na odbiorców to jest pierwszy wątek drugi wątek to wątek związany z cenami za emisję co 2 wczoraj co prawda przez chwilę, ale jednak za tonę takiej emisji trzeba było zapłacić ponad 50EUR to jest taka nazwijmy magiczna bariera, bo do tej pory to było coś w granicach 40EUR jeszcze nie tak dawno to było niewiele ponad 20EUR, więc pytanie czy te 2 elementy, o których teraz mówię to pańskim zdaniem mogą być takie elementy, które inflację tutaj w Polsce będą nam podbijać rzeczywiście bardzo ciekawe dane wątek inflacji jest jednym z głównych tematów dyskutowanych przez ekonomistów nie tylko w Polsce, ale też globalnie, ponieważ inflacja staje się problemem globalnym, nawiązując do danych z przemysłu i o tym indeksie pije ma to rzeczywiście on potwierdza to co było już widać od kilku miesięcy, ponieważ przemysł co prawda indeks nie ma w Polsce się obniżył nieznacznie gorsze od oczekiwań natomiast ciągle jest to poziom indeksów wskazujący na jego wyraźną ekspansję i ta wyraźna ekspansja widoczna jest nie tylko w przemyśle polskim, ale też globalny i to prowadzi do coraz częstszych zaburzeń w dostawach wielokrotnie pewnie na państwa ten również były przywoływane przykłady z problemami w dostawach mikroprocesorów problemy dotyczą również dostaw drewna polipropylenu, więc jest coraz więcej obszarów które, gdzie następują zaburzenia w dostawach, ponieważ ten wzrost przemysłu ma bardzo dynamiczny charakter pandemicznego odbicia i ma charakter globalny i Europy, bo nie wiemy, jaką odczujemy to prowadzi do tego, że rosną ceny, bo o to niewątpliwie jest 1 element, doprowadzając do podwyżek cen natomiast problemem inflacji w Polsce, ale też globalnie jest to, że jest wiele elementów, które składają się na ten obraz inflacji ten wyskok popytu i ekspansja w przemyśle niewątpliwie tak to prowadzi też do wzrostu kosztów dostaw, bo transport ceny transportu ceny frachtu również są ponad trzykrotnie wyższe niż w ubiegłym roku na to nakładają się wzrostu cen energii, których pan redaktor również wspomniał to częściowo jest związane z ekspansją przemysłu, ale też z polityką klimatyczną i rosnącymi kosztami emisji co 2, więc to też element, który do tej presji inflacyjnej dodaje i tak zmierzają do jakich konkluzji pan spodziewa się, że rada polityki pieniężnej jakoś do tej sprawy się odnieść się już poziom stóp procentowych tak zapytam ProForma, czego pan oczekuje się spodziewać ja bym po podzielił tej postawie części co rada powinna zrobić co rada zrobi, bo to motto to będą 2 różne rzeczy ja uważam, że rada powinna przede wszystkim zmienić ton komunikatu i zacząć sygnalizować ryzyka inflacyjne, ponieważ do tej pory prezydent chińskiej ciągle stanowczo podkreśla, że są to czynniki przejściowe w dużym stopniu tak, ale niekoniecznie związku z tym, żeby nie doprowadzi też do kotwiczenia oczekiwań inflacyjnych retorykę wydaje się, że powinna być zmieniona i ta perspektywa podwyżek stóp procentowych wydaje się, że nie jest tak odległa jak jeszcze wydawało się do niedawna natomiast nie spodziewał się nie spodziewam się, żeby rada już teraz podnosiła stopy procentowe, bo o ciągle utrzymuje się pandemia jest sporo czynników niepewności do ścieżki wzrostu coraz mniej ale, ale rada na pewno będzie chciała poczekać na wyjaśnienie się scenariusza jasne makroekonomicznego mówił pan Grzegorz Maliszewski za chwilę w magazynie EKG będą zdziwienia naszych gości ale zanim nastąpi to tylko szybki przegląd informacji rynkowych na początek giełda papierów wartościowych w Warszawie w tej chwili duże spadki ponad 1% traci lat nawet 1,5% traci w tej chwili indeks wieki indeks WIG 20 na rynku walutowym dziś za jedno euro trzeba zapłacić 457 za funta 530 za dolara 381, a za franka szwajcarskiego 4zł i 16gr K2, a jeszcze, zanim zdziwienia to taka krótka informacja w nawiązaniu do Narodowego Banku Polskiego, który nam się pojawił wciągu ostatnich kilku minut przedstawił dziś wczoraj NBP wyniki ankiety wśród banków ankiety dotyczącej polityki kredytowej możemy w tej ankiecie przeczytać, że banki planują złagodzenie tych wymogów czy tej polityki kredytowej wobec gospodarstw domowych, czyli nazwijmy to po prostu konsumentów i wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw natomiast te dosyć duże wymagania będą utrzymane wobec dużych firm to tak tytułem uzupełnienia tych tematów, które chciałbym, żeby w magazynie EKG się znalazły, a teraz czas dla naszych gości pani Małgorzata Bonikowska na początek co panią dziwi mam każdy wie, ale jednym z państwa chce podzielić, bo przejrzałam sobie statystyki dotyczące tego jak państwa na świecie zwalczają pandemie, które są zaawansowane bardzo są w tej grupie państwo sobie świetnie radzą, które są średnio i w końcu ta grupa państw najgorszych największa oczywiście, w której też jest Polska możliwie nie dotyczy tego, że tak naprawdę, przeglądając te nazwy państw można powiedzieć, że nie ma tutaj chyba żadnej dobrej koncepcji jak zarządzać takim kryzysem, bo najlepiej mają się po prostu państwa, które z definicji są albo bardzo malutkie na Wyspach tak jak wyspy Marshalla jak Republika Dominiki jak Barbados Fidżi Haiti z drugiej strony takie państwa, które są po prostu dzielone zupełnie tak jak się albo wyeliminowały ich są w takich miejscach trudniej dostępnych w definicji, czyli np. butan czy górnej natomiast tylne z tych śród tych państw, które są największą terytorialnie najlepiej sobie radzi Australia też stosami w sumie można powiedzieć dużo bardzo dużo spraw, więc moje zdziwienie dotyczy tego, że nie dopracowaliśmy w sumie ani na Zachodzie w żadnym innym miejscu świata jakiegoś sensownego sposobu zarządzania takimi kryzysami rządu na to kto jest władzy no, jaka opcja polityczna jak zorganizowane wewnętrznie państwo w zasadzie wszyscy mamy z tym wielki kłopot to było zdziwienie pani Małgorzata Bonikowska nie wiem czy też w tym zdziwieniu pani zawiera być może taką potrzebę, żeby na takie przyszłe kryzysy pandemiczne państwa trochę lepiej ze sobą współpracowały, żeby nie okazało się, że tego zagrożenia mogą uniknąć tylko te państwa, które są faktycznie odizolowane od reszty świata tak króciutko jest właśnie to jest to jest to jest też ważna myślę, że wśród tych w tej grupie np. państw, które sobie radzą średnio na pewno lepiej niż to największa grupa tych, którzy mają największe problemy, ale też nie są państwa, które się pozbyły wirusa są też państwo bardzo różne od Algierii przez Alba nie skończy się na Belgię, więc w Izraelu np. więc bardzo dużo zmiennych w takim kryzysie trudno wyprowadzić wspólny mianownik wspólny dokładnie zdiagnozować w jaki sposób należy współpracować nawet żeby, żeby z tego kryzysu wyjść w miarę szybko w miarę suchą nogą jak mówią są państwa mamy 195 państw na globie bardzo różnych ustrojach sposobu rządzenia od absolutnych monarchii po monarchii konstytucyjnej Republiki system federalny scentralizowany tego dnia nie widzę żadnej prawidłowości, która mogłaby nas prowadzić do jakiego wniosku, że 1 system jest lepszy od drugiego czy, że trzeba mieć akurat taką inną receptę na zarządzanie takim kryzysem to co się okazuje broni to jest po prostu izolacja jak jest na wyspie odległym jest od tych centrów pandemii to po prostu okazuje się najskuteczniejszą broń, czego chyba chcielibyśmy uniknąć to było 9 od pani Małgorzaty Borkowskiej pan Paweł Wojciechowski nie tylko chciałbym dodać też uwagę, że inflacja stopa inflacji ona po prostu będzie rosła i to nie jest efekt przejściowy tylko trwały będziemy oczywiście śmieci cele administracyjne ceny surowców, ale powiedzmy sobie szczerze gospodarka nabiera tempa i daje pracę jest wybudowanie powyższej powyżej projekcji NBP tam Polacy 4%, a ona wyniosła 4% i nie ma możliwości moim zdaniem, żeby do końca roku jednak nie nie było rewizji tej polityki przypomina relacje, żeby jednak Narodowy Bank Polski jednak podniósł oczami raz w tym roku stopy procentowe przeciwieństwo tego co pan prezes PiS, który mówi, że nie będzie podwyżek, a do drugiej połowy 2002 roku, więc no powiedzmy sobie szczerze chyba nastąpią wcześnie natomiast skutki zdziwienie mam dotyczący polskiej nauki ona nie ma się zbocza ostatnio takim przykładem jest to, że wśród 209 naukowców które, którzy otrzymali granty czy z europejskiej rady do spraw badań naukowych to jest sprawa programu horyzont europejskiego nie ma ani polskiego naukowca ani 1 sytuacji Polski do tego dokłada się jeszcze kolejne kolejne rzeczy takie jak taki wywiad z panem prof. Wroński, który twierdzi, że w Polsce 13 prac w ostatnich 20 latach to były albo plagiaty, aby albo fałsz albo do pracy oparty na osobę mamy tu mimo pracę głównie powiedzmy doktoranckich dr hab atrakcyjne i to pomimo tego, że w Polsce funkcjonują systemy, które mają na lasy przed plagiatami bronią, że takowe, ale po prostu autor się wybierają takie cechy tych delegatów i będzie trzeba zdecydowanie wzmocnić nadzór nad tymi sankcję nowo to kładzie polską naukę nie mamy żadnych badań przełomowych prowadzimy cały czas mówię fantastycznie naukowcami fantastycznie na głosy w Polsce kadra, ale nauka nie ma się Inspekcja zbyt, dobrze więc świadczą o tym Grant bardzo ni co innego Polaka ani żadnej polskiej sytuacji w 29 naukowców, którzy otrzymali Grant jest z Unii Europejskiej to takie smutne zdziwienie od pana prof. Pawła Wojciechowskiego cała nadzieja może w tych maturzysta, którzy teraz piszą maturę z matematyki to na koniec naszego programu pan Grzegorz Maliszewski i pańskie zdziwienie moje zdziwienie może troszkę bardziej zaskoczenie trochę tanie tym, którym rozmawialiśmy wcześniej mianowicie wczorajsze dane NBP o agregatach monetarnych do tej pory akcja kredytowa była można by powiedzieć bardzo niemrawa pomijające segment kredytów hipotecznych, które bardzo dynamicznie rośnie natomiast dane za marzec pokazały wyraźne przyspieszenie akcji kredytowej w obszarze w obszarze kredytów dla gospodarstw domowych, ale nie nie mieszkaniowych bardzo dynamiczny wzrost kredytów dla przedsiębiorstw 14 000 000 000 najwięcej największy w historii tak naprawdę wzrost nowej nowych ludzi nowo udzielonych kredytów, a nie mieszkają to po prostu konsumpcyjne konsumpcyjne tak i do tej pory 1 też argumentu wskazywanych przez bank centralny i nie ma potrzeby, iż ten wzrost inflacji jest przejściowy był niski popyt na kredyt ten popyt zaczyna rosnąć oczywiście to są dane za 1 miesiąc nie wiemy jak będzie to trwały natomiast wydaje się, że i doświadczenia krajów, które odmrażają się po pandemii pokazują, że to ożywienie gospodarcze może być bardzo dynamiczne jeśli temu będzie towarzyszyło wzrost będzie towarzyszył wzrost akcji kredytowej to zwyżka inflacji, która teraz wielu miejscach jest efektem czynników podażowych może powodować efekty popytowe i w takiej sytuacji rzeczywiście to będzie oznaczało, że przed nami okres dłuższy okres podwyższonej inflacji, o czym mówił dla państwa Grzegorz Maliszewski główny ekonomista banku Millennium byli z nami także pani Małgorzata Bonikowska szefowa centrum stosunków międzynarodowych ośrodek analityczny think tanki Paweł Wojciechowski główny ekonomista pracodawców RP bardzo pięknie państwu dziękuję za naszą dyskusję spotkanie w środowym magazynie EKG program pomógł przygotować macie Jarząb realizowała Lidia Prądzyńska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA