REKLAMA

Patocenoza a COVID-19

OFF Czarek
Data emisji:
2021-05-05 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie po godzinie jedenastej pani prof. Bernadetta Darska zajmiemy się książką Ladislava Fuksa zatytułowaną palacz zwłok, ale rozpoczynamy od czegoś zupełnie innego Otóż epidemia sprawia, że reagujemy na różnego rodzaju dyskurs, który się pojawiają dyskusje dotyczące postrzegania choroby, która jest wywołana patogenem sars-cov 2 no i pojawiają się dyskurs różnego Rozwiń » rodzaju, bo mamy teksty naukowe eksperckie mamy różnego rodzaju poradniczych portale medyczne, ale także oddolne portale społecznościowe wszystkie te dyskusje w jaki sposób na nas wpływają jak staje się, że prawie wszystko na ten temat wie pani prof. Agnieszka Chwieduk z Instytutu antropologii i etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry pani profesor dzień dobry panu dzień dobry państwu myślę, żeby wgryźć się temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać warto wyjaśnić jeszcze 1 termin co takiego jest Pato ceną za Szanowni Państwo panie redaktorze to cena za jest terminem znanym przez cały dwudziesty wiek bardzo rzadko używanym jego pomysłodawcą jest Chorwat Francuz członek francuskiej Akademii nauk Mirko Gromek Mirka Gromek był lekarzem był człowiekiem, który jednocześnie tak bardzo szeroko na ludzi w różnych relacjach społecznych i z takich strategiach radzenia sobie z chorobą on dobrze wiedział, że na środowisko Pato ceną etyczne, czyli na zbiór określonych patogenów takich jak np. wirusy i wpływa szereg czynników samo za zatem środowisko jest z 1 strony naszym naturalnym on tu razem z takim miejscem, w którym człowiek się rozwija, ale jednocześnie my jako ludzie mamy wpływ na to w jaki sposób patogen się rozprzestrzeniają, a zatem był tym pierwszym uczonym, który uważał, że natura pełna zarazków, które dzisiaj tak bardzo się obawiamy, które tak bardzo zaszły tam za skórę jest modyfikowana przez nasze działanie, czyli Pato cena za zbiór patogenów w danym miejscu w danym czasie, a do tego interwencja człowieka przez jego postępowanie, które dziś nazywamy kultura no dobrze przyjrzymy się w takim razie dyskursu, które mówiąc przyjrzyjmy się na myśli to pani jeszcze przyjrzała im się podzielić po różnego rodzaju obserwacjami i wnioskami ja może wyjaśnię kilka spraw wraz z moimi kolegami prof. Jaromira jeszcze z wydziału pedagogiczna karty artystycznego panią dr Beatą Polak z pracowni pytań granicznych i stanem mgr. Adrianem sosem z wydziału historycznego wszyscy jesteśmy związani z uniwersytetem Adama Mickiewicza tworzymy mały zespół, który postanowił przyjrzeć się temu co pan tutaj próbował bardzo ładnie nam wyjaśnić, czyli próbował przyjrzeć się próbuje przyjrzeć się dyskusjom no zacząłbym od tego, że przede wszystkim dyskurs jest pojęciem chyba mam powszechnie znanym, ale warto chyba też zastanowić głębiej to co on oznacza ja bym zaczęła takiej klasycznej definicji mianowicie, że dyskurs jest wypowiedzią ta wypowiedź może mieć formę słowną tak jak chociażby tutaj we dwoje próbujemy się zastanowić nad tym dyskursem, ale także może być wypowiedział całego naszego ciała, które wysyła odpowiednie sygnały niewerbalne, czyli dyskusji jest komunikatem, żeby dyskurs mógł w ogóle zajść to tak jak komunikat, bo to jest ta sama ta sama tutaj wartość to trzeba powiedzieć, że musi być jego odbiorca musi nastąpić interpretacja, czyli to jest jakby 1 pkt 2 punkt musielibyśmy musielibyśmy ulokować na samych jesteśmy ludźmi komunikacji w zasadzie całe nasze życie oprócz tego, że wykonujemy masę czynności nie, komentując ich, ale całe nasze życie bywa komentowane jesteśmy opowiada oczami proszę sobie wyobrazić, że sposób komunikowania jest bardzo ważny dla człowieka, choć wcale niekonieczne do tego, żebyśmy przetrwali, ale to jednak z komunikacji lokujemy nasze wyobrażenia o świecie wszystkie informacje, które do nas spływają, ale także nasze własne przekonania, czyli dyskurs zbiera nie tylko potrzebę komunikacji, ale także to jak widzimy świat dlatego wydaje się bardzo ważną praktyką kulturową dodam, że oprócz tej praktyki kulturowej mamy zachowania niewerbalne, ale także takie zachowania, które nazywamy łączeniem się grupy i dyskurs zależy od tych 2 praktyk, a zatem jest takim polem, w którym możemy się przyglądać jak sobie świat obraża jak o nim mówimy i teraz jak to odnieść do pandemii Otóż można powiedzieć, że nasz dyskurs to już było przez pana wspomniane jest reakcją na pandemię, czyli chcemy komentować to co się wokół nas dzieje domagamy się jasnych odpowiedzi na sytuację pandemiczną, a jednocześnie sami ze sobą prowadzimy też wewnętrzną konwersację wewnętrzny dyskurs, który namówi, którą stronę pójść w czasie zagrożenia to jest o anonsuje 1 problem, że pandemia jest takim obszarem, który no i słusznie chyba byłoby go nazwać skanem kryzysu co jest tam kryzysu to jest taki stan, gdzie dotychczasowe mapy naszych zachowań trochę się załamują, gdzie wkrada się to jest bardzo ważne, gdzie wkrada się pewne spektrum emocji lęk troska nadzieja niepewność i poczucie wyizolowania, czyli w tym kontekście, kiedy przyjrzeli byśmy się nasi reakcji na pandemie dyskurs okazuje się ile jednocześnie lustrem i jednocześnie środkiem do tego, żeby oni komunikować może na koniec jeszcze parę bardzo ważną rzecz taką wprowadzającą że, gdyby nie media, gdyby nie państwa wysiłek wysiłek telewizji wysiłek ogólnie nazwijmy to internetu całego systemu byśmy w ogóle nie byli świadomi, że mamy pandemię nie bylibyśmy świadomi, że właśnie walczymy ze jak to się ładnie zwykło nazywać eufemizm jest to z niewidzialnym wrogiem tak, czyli dyskusji jednocześnie Sejm tak tak słucha jednocześnie pani profesor, gdyby nie media, gdyby nie internet i różne inne środki masowego przekazu to byśmy być może byli lepiej poinformowani atak to dowolność informacyjna sprawia, że właściwie są tacy, którzy wierzą, że mamy pandemię są tacy, którzy uważają, że to jest spisek elit itd. tak dalej myślę, że bez mediów też byśmy tak uważali, bo ten poziom, kiedy kwestionujemy rzeczywistość albo się na nią bardziej otwieramy myślę tutaj właśnie o analogicznie o postawach negacja listy czynnych takich, które chcą się zmagać z problemem ona by istniały niezależnie od mediów, czyli moim zdaniem to jest tak, że media są przedłużeniem tego co dzieje się w praktykach, które dzisiaj nazwiemy poza medialnych, czyli co dzieje się w praktykach żywych tu IT przepraszam to i teraz sam pomysł np. oddolnych portali społecznościowych sięga do bardzo niedawnej w sumie historii, a mianowicie do ruchu, który zainicjowali bracia z piwem James i Ben Hej, łut w ramach właśnie portalu pani się z lekkimi pacjent taki jak ja, który był odpowiedzią na próby Samopomocy, czyli krótko mówiąc media są przedłużeniem ze swoimi konsekwencjami, ale nie wymyślają też niczego nowego, czyli są przedłużeniem naszej potrzeby komunikacji i takiej zasadzie w tym wypadku w tym wypadku, którym mówimy służby na informacyjnej ma pan rację, że dowolność informacyjna wprowadza nas chaos, ale znowu wracamy tutaj do człowieka do praktyki bywa także mamy różne źródła tych dyskurs, który nam podpowiadają jak działać, ale jednocześnie IT musi też bardzo uważnie przyglądamy w naszym projekcie to cena za covid 19 przyglądamy się tej temu obszarowi w jaki sposób sam człowiek interpretuje te informacje, bo nie byłoby portali nie byłoby mediów, gdyby nie odbiorcy, czyli próbujemy na sposób komunikacji na te dyskursu, o których pan mówił pytać z 1 strony właśnie w postaci ogromu informacji, które proponują media, ale z drugiej strony pytamy też ona samych, czyli odbiorców od tych, którzy potrafią myśleć, którzy chcą wiedzieć, choć nie zawsze to jest takie 100% spełnienie tego życzenia ale, którzy jednak próbują szukać w mediach także ratunku no tak jak wspomniałam stan kryzysu w jaki wkraczamy nie wiadomo, kiedy się skończy chcielibyśmy, żeby skończył się po wystąpieniu, ale stan kryzysu, w którym który wkraczamy nasączony jest przede wszystkim emocjami i to chciałabym tutaj być bardzo dobrze zrozumiana nie chodzi o naiwne pojmowanie emocji festynu mam czegoś dał się, lecz dzisiaj tak jutro tak jeśli taki humoru nie chodzi o to, że żyjemy stronie lęku, bo jeśli zmagamy się właśnie z patogenem, którego pochodzenie jest ustalone, którego droga przenoszenia jest ustalana o tym mówi właśnie dyskurs tekstów naukowych to to wywołuje nas na stan zagrożenia egzystencjalnego pierwotnego zaburzona jest matryca dobra dobrostanu i w tym układzie media są pozytywne to w jaki sposób one są redagowane jak ludzie, którzy właśnie są pana stronie można tak powiedzieć odbierają tę rzeczywistość oczywiście wpływa na kształt NATO, że pani profesor to to, tyle że tak się wyrażę tytułem wstępu do samej analizy tego dyskursu i proponuje, abyśmy po informacjach powrócić do tematu i przyjrzeli się tam dyskurs sowy, czyli co można wyczytać z tekstów naukowych eksperckich poradniczych tu w cudzysłowie pewnie tak, żeby powiedzieć portali medycznych czy też takich społecznościowych oddolnych portali dostępnych w Polsce co można na temat pandemii jak reagujemy co można wyczytać o tym będziemy rozmawiać po informacjach Radia TOK FM Pato ceną za i sprawczość dyskursów to właśnie temu przygląda się pani prof. Agnieszka Chwieduk z Instytutu antropologii i etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu informacje już za kilka minut o godzinie dziesiątej 20 po informacjach wracamy po wcale pani prof. Agnieszka Chwieduk z Instytutu z Instytutu antropologii etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu analizowała dyskurs dotyczący covid-19 co można wyczytać z tych tekstów naukowych portali poradnikowych czy też oddolnych spółek społecznościowych źródeł, które w czasie pandemii pojawiły się w Polsce czy też czy też tych które, gdyby tym tematem się zajmowały może zacznę od tekstów naukowych trzeba sobie najpierw uświadomić taką 1 rzecz, że teksty naukowe nie trafiają do wszystkich jednakowym czasie w jednakowym tempie UE są to teksty, które są zarezerwowane w zasadzie dla środowisk bezpośrednio związanych z oceną zdrowia z leczeniem ze służbą zdrowia, a przede wszystkim z nauką, która ma nam wytłumaczyć w jaki sposób pojawia się patogen jak nas atakuje, jakie mamy szansę w starciu z nim i teraz w tych tekstach naukowych nie odkrywamy wielkich wielkich rzeczy, ale jednocześnie można powiedzieć, że one w krok po kroku tłumaczą naszą sytuację tutaj od razu dodam, że kiedy mówimy o dyskursie my musimy zdawać sobie sprawę, że dyskusje zmienne, bo reaguje na sytuację, ale także jest, a więc jest rozciągnięty w czasie tu przypomina mi się bardzo znana badaczka dyskursów współczesnych francuska Anne-Marie bazą, która mówi, że po tej burzy, kiedy byliśmy zaskoczeni przez atak patogenu powstał dyskurs wojenne oto wszyscy walczymy z niewidocznym wrogiem, który jest w nas atak naprawdę walczymy wszyscy ze wszystkimi i potrzeba czasu, żebyśmy zrozumieli, w którym jakiej rzeczywistości odnajdziemy się po tej walce, czyli Maria Wojas twierdzi, że niezależnie od tego, jakim typem wypowiedzi mamy do czynienia jest to wypowiedź naukowa czy ta praktyczna poradniczych np. czy właśnie ta zupełnie oddał na tę naszą to jednak ona będzie zmienna i ona będzie obrazować nasze nastroje nastawienie i niepokoje i wracając do tekstów naukowych, które analizuje w naszym zespole głównie Adrian można powiedzieć, że teksty te mają taki wymiar rzemieślnicze, czyli krok po kroku przyglądają się przyglądają się rozwojowi choroby bardzo ważna jest kwestia, skąd ta choroba się wzięła oczywiście były scenariusze są nadal obecne w naszej wyobraźni dyskursu to także tak jak powiedziałem oddają naszą wyobraźnie, że jest to, że pada patogen sars-cov 2 jest sztucznym tworem celowo rozprzestrzenione populacji no tak interpretujemy to sytuacja naukę tymczasem myśli sobie w ten sposób, że za rozprzestrzenienie się sars-cov 2 są odpowiedzialne w jaki sposób zwierzęta rekonstruuje łańcuch przekazu nietoperze wielbłądy pośrednik między nietoperza mi ludźmi takie, jakie noty i waty Bier brane są pod uwagę np. migracji nietoperze ich znaczenie dla rezerwuar wirusów i naukowcy przyglądają się też po to, cena w środowisku Pato co notoryczne Muchin różnorodności geograficznej biologicznej, czyli można powiedzieć, że na tym etapie rozpoznania w ogóle sytuacji jak pojawił się ostatecznie pojawił się covid, czyli jak pojawi się w środowisku sars-cov 2 no jest mniej spektakularne bardziej żmudna i to nic nowego, ale jednocześnie pokazuje, że nasza wyobraźnia musi mieć także granice, bo są dowody bardzo zobiektywizowane niezależna od naszych nastrojów w MOK druga pula tekstów mówi o społeczne w warunkach przenoszenia tego patogenu i to w sumie nic nowego nie powiem, ale to w jaki sposób funkcjonuje przekaz w drodze kropelka owej czy jest np. związane z porą roku z ekspozycją jak Resko 2 reaguje na mniejsze lub większe natężenie wilgotności powietrza nasłonecznienie, a jednocześnie na naszą dyspozycyjność organiczną, czyli odporność krótko mówiąc to ścieżka też interesuje dyskurs naukowy no oczywiście dyskurs naukowy też pyta o to w jaki sposób jeśli już mamy sars-cov 2 jesteśmy zakażeni jak reaguje nasz organizm jak reagują płuca jak reaguje serce przełyk nerki pęcherz cały organizm, czyli krótko mówiąc poza dyskursem medialnym, który w zasadzie pracuje nad naszą wyobraźnią nad naszymi interpretacjami rzeczywistości po cichutku rozwija się dyskurs naukowy, który to krok po kroku bardzo modnych i nie spektakularnych warunkach dochodzi do tego czym jest sam patogen, jaka jest jego ścieżka transmisji i co powinniśmy robić, żeby to ścieżka transmisji przeciąć no i teraz odwróćmy sytuację zajrzyjmy do portali oddolnych społecznościowych przede wszystkim portalu dane społecznościowe to jest taka inicjatywa, która ma nam pomóc, że w praktycznym pragmatycznym przetrwaniu epidemii to jest coś na kształt, kiedy UE pytania odpowiedzi w tekście, który można obserwować na czatach można obserwować na rozmaitego rodzaju wpisach przekazywanych wzajemnie opisach jakich doświadczeń w takim tekście ludzie odnajdują narzędzie do rozumienia rzeczywistości bardzo pragmatyczne sposób uwaga, które do spokoju ten zaburzony egzystencjalny niepokój no i teraz natrafiliśmy, bo podkreśla, że nasze badania są w toku państwo zaglądacie do nauczania wszystko, gdy te też jestem w toku i to wojny no, więc ten TOK nas doprowadził do fragmentarycznego jeszcze rozpoznania dyskursów nie chcę tutaj ferować wyroków, tym bardziej że reprezentuje środowisko naukowe, które natychmiast jest no też brane pod uwagę w pewnych rozstrzygnięciach cały czas przecież obserwujemy starcia pomiędzy doświadczeniem nauką co jest bardziej wartościowe to się dzieje na naszych oczach wszystko, ale ten nasz to powolne doprowadzą nas także analizę pracę do wątku analizę portali oddolnych i codziennych odkrywamy przede wszystkim rzeczywiście możemy mówić o spektrum postaw powątpiewają chcących niekoniecznie skrajnie negacja ni stycznych takich jak np. ruch antyszczepionkowy chciałabym zwrócić uwagę, że w mojej wypowiedzi ja nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, że nauka jest lepsza, a ludzie, którzy myślą po swojemu są gorsi nie o to chodzi chodzi o to, że z każdym tych pułapów odkrywamy rzeczywistość to jest naprawdę skomplikowana i nie odda tego żadna sprawna anegdota, że odsłaniamy rzeczywistości jak np. smakując kolejne warstwy tortu to jest nieprawda rzeczywistość jest skomplikowana jest masa pytań i portale oddolne reagują bardzo emocjonalnie można tak jak powiedziałem obserwować spektrum postaw od takich postaw, które są wycofane, które się przyglądają np. przyglądają się szczepieniom zaczekam zobaczy na dalszy rozwój sytuacji przyglądają się tym momentom, w którym czasie jak najlepiej, jakie to będzie miało dla mnie skutki, kiedy skontaktuje się np. Soren z 1 strony słyszę, że powinienem się szybko kontaktować, a z drugiej wiadomo, że się skontaktuje nie wiadomo co tam czeka i to zresztą potwierdza poniekąd do wiadomości stąd, choć to jest najgorsze myślę, że nie wiadomo panie redaktorze to będę oponent kołu masa nieprzyjemności na długi czas oczekiwania to wszyscy wiemy to co możemy, ale to jeszcze nie jest to nie wyczerpuje to centrum jest wtedy, kiedy przeżywamy SOR, kiedy przeżywamy np. szpital jednak covidowe tego się nie dowiadujemy z dyskursu pisanego za pośredniczący go przez media i wracając właśnie do tych postaw powiedziałabym do tych ramy negocjacji stycznych chyba będę bardziej precyzyjna mamy te postawy pełne obawy, które nie wiedzą jak zgłoszenie przypadków wpłynie na całą egzystencję czy na pewno zostanę wyleczony, ale mamy także te radykalne postawy one po pierwsze, zmieniały się w czasie najpierw kwestionowały istnienia groźnego wirusów potem kwestionowały istnienia epidemii kwestionują jej pandemiczny wymiar epidemii to się odzywa nas taki człowieczek zamkniętym słoiku widzę tylko to wierzę tylko temu co sam zobaczy, bo wzrok nie kłamie to jest oczywiście pewnie, że przekłamuje maja widzenia jest zawsze sterowane przez zewnętrzne świadomej nieświadome procesy nie jesteśmy zatem dokładnym mikroskopem rzeczywistości, ale wolimy polegać na tym co sami zobaczymy, czyli pandemia dla niektórych osób jest naprawdę za pośredniczą przez media z rzeczywistością na zasadzie wirtualną co innego jeśli z wielu zapuka do naszych drzwi, że tak powiem przyłapie słabszych członków rodziny i zakotwiczył w nieszczęściu w tym momencie zaczynamy lokalnie rozgrywać pandemie, niemniej jednak ten pandemiczny pandemiczna jest ziemia mamy nie mamy bezpośredniego doświadczenia pandemicznego wymiaru jeszcze nie on jest za pośredniczą one właśnie przez dyskurs c, ale w związku z tym można pomyśleć, że jest do wyobrażenia postawa, która kwestionuje ten pandemiczny wymiar jest też kwestionowanie czynności reżimu sanitarnego na jej tutaj z 1 strony dyskurs naukowy, który mówi, że droga kropelkową ma już wiemy ma 2 postacie to jest przepraszam będziemy w fizjologii to jest wyrzucana ślina w powietrze, ale także Arreoli już wiemy, że jeśli czujemy zapach w pytaniu osoba jest Zachodu z zainfekowanym wirusem no cóż w tym momencie wchodzimy już mogły wirusową, czyli krótko mówiąc możemy kwestionować reżim sanitarny możemy wyobrażać sobie, że maseczki, które każą nam nosić to jest dyskurs rządowy z kolei względną zaczęli wniosku rządowe od pewnego momentu to też nie jest także w rządku 1 głosem przy bardzo taki moment na początki raczej nie chwalą eksperci rządowi, ale tak może do tego tanie, bo problem kolejna rozprawa wzięci tak jak powiedziałam dyskurs rozwija się w czasie my testujemy możemy powiedzieć, że stan kryzysu jest tam wielkiego eksperymentu społecznego tu nie chodzi o branie prawda w obronę, jaki ze stron tylko obniżenie się przyczyną, dlaczego są zawierane w czasie dobrze, a ja profesor to wysoka to do zmiany w czasie do powodów powrócimy po informacjach pani prof. Agnieszka Chwieduk z Instytutu antropologii etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu bada sprawczość dyskursów dzisiaj o Pato co może rozmawiamy w programie Owczarek informację o dziesiątej 40 po czasie pani prof. Agnieszka Chwieduk z Instytutu antropologii i etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z zespołem analizowała dyskurs czy można wyczytać z testów naukowe eksperckich poradniczych portali medycznych czy też oddolnych społecznościowych o tym rozmawialiśmy przez informacjach pani proszę także podkreśla, że ważne jest to, że ten dyskurs zmienia się w czasie, czyli że każdy z tych rodzaj dyskursu w miarę jak nasza wiedza jest pełniejsza albo albo większa szersza głębsza co ten dyskurs się zmienia w czasie tak jest i teraz wszelkie oceny moim zdaniem trzeba zawiesić, bo ona wcale nie pomagają w uspokojeniu, które byłby pozytywnym nastrojem radzeniem sobie z ciężką sytuacją, której doświadczamy nie doświadczamy przecież tylko w wymiarze choroby, ale doświadczamy jej wymiarze egzystencjalnym głębszym chodzi o nasze relacje chodzi o nasze sposoby zarabiania utrzymania, a nasz biznes tzw. chodzi o całe nasze życie, więc myślę sobie, że jesteśmy jak ja faktycznie zastanowią się na tym co wynika z tych dyskursów, bo z 1 strony Otóż jesteśmy w takim czasie, kiedy kwestionuje zasadności skuteczność stosowania szczepień populacyjnych to wyraźnie wybija od oddolnych portalach społecznościowych z drugiej strony mamy właśnie informacje rządowe, które są poparte my rzekomo rzekomo ono zawsze tak trzeba założyć wiedzą ścisłą medyczną, które reżyserują nam odpowiednie nastroje emocje społeczne skłaniają nas do powszechnej zgody na ostrą politykę sanitarną, czyli krótko mówiąc jesteśmy pomiędzy tym co sami przeczuwamy co sobie wyobrażamy oddolnie pewną presją, którą tu akurat zespole zajmuje się dr Anna Beata Polak presją komunikatów rządowych i tak jak pan wspomniał kwestionowanie maseczek przez osoby, które w zasadzie powinny nas uspokoić czy przyłapanie kogoś na takim kwestionowaniu burzy spokój i burze bardzo delikatną tkankę tkankę zaufania społecznego to odwołuje się do klasyka socjologii Piotra stonki, kiedy przestaje działać zaufanie możliwe są różne scenariusza i portale odbijają te nastroje pod portale odbierają te mechanizmy i teraz chciałbym jeszcze wrócić do trzeciego rodzaju trzeciego rodzaju portali przepraszam teksty dyskurs odbija, a ten chciałbym wrócić do takiego przykładu, który jest łączy inicjatywy oddolne ciekawość oddolną, czyli to co robić, kiedy odczuwalny jest od strony dysfunkcja głęboka systemu zdrowotnego a kiedy nie wiemy co jest bardziej skuteczne, która bardziej, iż szczepionka jest skuteczna i czy i podejrzewamy też dyskursu oddolne podejrzewamy, że dlatego się szczepimy, bo koncerny chcą wygrać swoje chcą zarobić i dlatego hamowany jest są rozważania nad lekami jest wierutną nieprawdą, a nawiasem mówiąc portale i teksty my tak z tym naukowe jasne portale medyczne dla specjalistów jasno jasno komunikują, że badania nad lekiem są trudne i trwają jest lista leków są sukcesywnie sprawdzona nie będę tutaj rozwijać polskiego wątku amantadyny wiele wiele krajów przeszło przez takie cudowne środki i lekarze naukowcy wycofują się pierwotnych podejrzeń to też jest właśnie efekt czasu kumulacji wiedzy, a portale poradniczych medyczne, jaka jest sprawczość dyskursu łączą wiedzę ekspercką i pokazują dosłownie, ponieważ portal to obraz kochamy obrazy od momentu, kiedy pokochaliśmy telewizję jako Homo widać łączą figurę eksperta tego Smętka naukowca, który mówi jak jest, jaka jest sytuacja z tym co powinniśmy robić łączą z tym jak powinniśmy reagować proponują nam różne algorytmy postępowania dostarczają nam aktualności i teraz, gdybyśmy na chwilę wzięli te 3 rodzaje dyskursów naukowych oddolny i praktycznych portali medycznych co nam się ujawnia, że jesteśmy kulturą, która kocha liczby na poradnikach portalach medycznych codziennie możemy obserwować wystrój wykres na temat za każdy dzień rozpowszechniania się patogenu wiadomości wiadomości radiowe wiadomości telewizyjne są naszpikowane liczbami, które nas informują o epidemii pytanie, jaki to zostawia nas ślad jesteśmy zatem kulturą liczb jesteśmy zatem bardzo subtelną kulturą, która uczy, jakby ukochała wiedzę jako ważny taki punkt orientacji w świecie tą wiedzą naukową dlatego też portalach właśnie tych oddolnych nie oddolnych ale, ale tych medycznych praktycznych ta wiedza ekspercka jest przełożona ktoś mówi, a nie lubię tego określenia, ale na ludzki język, czyli ekspert, który jest naukowcem 1 nogą pracuje po cichu w zaciszu laboratorium, a drugą nogą staje się medialną gwiazdą, która odpowiada na nasze pytania rozprasza nasze wątpliwości sugeruje co jeszcze odsłaniają poradniczych portale medyczne nie tylko, że jesteśmy kulturą liczy, ale także, że myślimy o zdrowiu fizycznym zresztą jest to pewien kult zdrowia fizycznego i przy okazji covidu jasno wychodzi, że oprócz tego, że mamy szczepionki i oprócz tego, że mamy leki mamy także troskę o naszą odporność sporo mniejszych portali mebli medycznych tych łączących właśnie wiedzę ekspercką z normalnym językiem przykładem tej wiedzy na normalny język dowiadujemy się odporność jest bardzo ważna to jest wątek, który do tych, które wcześniej tak często się nie pojawiał ja obserwuję kilka portali nie będę tutaj wskazywała w tym momencie ich nazwę badania są wtoku, gdzie właśnie z 1 strony liczby, a z drugiej strony ta troska o prewencję jest jednym z takich wątków, które mają nas przekonać z 1 strony zorientować, jakiej sytuacji jesteśmy z drugiej strony mają nas przekonać do dbania o siebie nie mając do końca pewności czy te wszystkie zabiegi, które są proponowane rzeczywiście są skuteczne w związku z tym jako kultura Zachodu, który kocha wiedzę sięgamy do ekspertów, ale mamy także swoje mniemania na ten temat i te 2 postawy one nie są do zlikwidowania ani do pogodzenia one po prostu pokazują napięcie i pokazują różnorodność populacji różnorodność interpretacji jak takie jak takie badanie prowadzi jak to się bada rozumiem, że tych źródeł musi być cała masa pani profesor teraz, jakie wybrać jak dotrzeć do wszystkich albo większości albo reprezentatywnej części o własnych czekałam czekałam na to NATO słowo reprezentatywność właśnie mówiąc o tym, że jesteśmy społeczeństwem Lipko kochamy coś co nas reprezentuje liczby pokazują tendencje, ale w badaniach, które ogólnie prowadzi się trudno ich w sposób żmudne i to liczby wymagają dopełnienia przez tzw. jakość jakość, czyli badania jakościowe pokazujące kontekst postaw i wyobrażeń badania ilościowe to są te, które dostarczają nam zróżnicowanego materiału i teraz bez pytania o ten wybór nigdy nie będzie reprezentatywne, bo każdy wybór reprezentuje coś nie możemy się sugerować największą poczytnością, bo to jest tylko jedna z kryterium, które pozycjonuje strony chciałam powiedzieć też już mówimy oparta, kiedy ja osobiście zaczynam badać właśnie tę sferę i bada nadal to odkryłam, jaką ogromną dźwignią, żeby z sparaliżować slogan zmienionej epoki dźwignią portali jest analiza będzie man ma Marcin Golda, czyli ludzie, którzy w naszej kulturze Zachodu specjalizują się w zarządzaniu wiedzą, czyli ten poziom, który tak to, do którego mamy ogólne społeczne nie tylko w Polsce zaufanie specjalizują się w tym jak tę wiedzę zmodyfikować wymodelować, żeby ona jednocześnie przynosiła zysk i chciałam zwrócić uwagę, że portal jest jak nie Męczących się lekarz zawsze ładnie ubrany z klasycznych jakich barwach jemu właściwych 2424 gotowy jest służyć tzw. obywatelowi i pacjentowi i zawsze otwiera swoje podwoje do tego, żeby pokazać jak jest aktualny stan wiedzy, ale to nie jest wiedza, że chcę przeniesiona z artykułów naukowych to jest wiedza reżyserowana, czyli pomiędzy pacjentem obywatelem, z którymi wszyscy się identyfikujemy, a wiedzą naukową jest machina, która modyfikuje tę wiedzę to, żeby ona była poczytalna w związku z tym, jeżeli badać tego typu gęstość informacyjną lato posiłkujemy się po pierwsze, metodami ilościowymi, a po drugie, planujemy wyjść poza portalu poza tekst i zapytać tzw. i pacjenta posługuje się tutaj tą kategorią, jaką się odnajduje, jaką widzi rzeczywistość i poszukać połączenia pomiędzy tym co proponują te teksty o tym co człowiek mówi, kiedy nie pisze, bo chciałam zauważyć, że mamy mówimy cały czas o wypowiedzi pisane i na inaczej człowiek się zachowuje mówi, kiedy nie ma obowiązku pisania swojej wypowiedzi to są kompletne różne poziomy naszego doświadczenia i teraz jedną z takich morze ciekawostek będzie zwrócenie uwagi, że analizujemy portale poprzez specjalne programy i kiedy mówimy o dyskursie w takim naukowym w sensie mówimy o wypowiedziach, które są w jaki sposób ze sobą połączone i kreują sens, czyli w związku z tym ten sens to jest taki, jakie pojęcie, którym możemy odnaleźć ten wpływ, czyli sprawczość, czyli chodzi o to, żeby chcemy dotrzeć do głębszych warstw tekstów i do tego są nam potrzebne programy do analizy tekstów do analizy korpusu tekstów, gdzie możemy obserwować częstość pojawiania się pewnych słów pewnych fraz, gdzie możemy obserwować związki pomiędzy pewnymi słowami i pomiędzy pewnymi frazami, czyli krótko mówiąc jest to robota żmudna modna no i zawsze jest taka, która wymaga ciągłej aktualizacja aktualizacji pytania do czego zmierzamy w tym projekcie już teraz widzimy na tym etapie że propozycja profesora jest tego, aby ująć to w ramach NATO co dotyczy innych bardzo sensowna, a jednocześnie bardzo się rozrasta i trzeba będzie zrobić jakieś cięcia, bo chcielibyśmy coś opublikować, czyli włączyć się dyskurs naukowy a jakie cięcia co będzie się ciąć to rzeczy, których nie jesteśmy przebadać w określonym czasie, które są do przebadania tutaj nie chodzi o dobór informacji takich, które mają być bardziej spektakularne, ale o dobór takich informacji, które najpełniej obrazują dane zjawisko można, a jeżeli użyć metafory, że wszystko dążymy jakiś pełni do 100% to chcielibyśmy wybrać takie przypadki, które jednocześnie są bardzo gęste opowiadają o wielu wymiarach rzeczywistości i to przez to rozumiem cięcia tak no dobrze, czyli właściwie ogląda się jednak ktoś przepraszam częstować de słowo to popraw pracę w tym Panas szło to w TOK w takiej pracy mamy pierwsze refleksje pierwsza dobór tekstów za nami pierwszy dobór portali za nami, a to wszystko czym się w tej chwili zmagamy to po prostu dobór odpowiednich narzędzi i czas na to, żeby móc sensownie przeanalizować, żeby nie ferować wyroków tylko, żeby przyjrzeć się temu jak rzeczywiście dyskurs czy ta wypowiedź no profilu na życie na codzienne w tej sytuacji kryzysowej, jaką jest naprawdę pandemia no to tak bardzo smutno zabrzmiało pani profesor, ale MR no realistycznie myślę, że na badania pokazują, że można zmagać się z tą pandemią wypracowywać najlepsze podejścia bez złudne oczekiwanie, że to odczujemy złoty środek i wszyscy wyzdrowieje my no niestety to jest czas kryzysu bardzo często właśnie chcemy chcemy takiego cukierka medialnego, który nam powie jest dobrze nie przejmuj się nie trzeba szukać szukać no siły w sobie, żeby sprostać sytuacji, która nie ukrywajmy przynajmniej w Polsce u nas zaczyna przerastać bardzo pani dziękuję pani profesor z dzisiejszą bardzo pani prof. Agnieszka Chwieduk z Instytutu antropologii i etnologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu była państwa moim gościem informację o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA