REKLAMA

Sędzia Laskowski: Prof. Wróbel nie naruszył żadnych przepisów. Sprzeciwiamy się przekraczaniu kolejnych barier

TOK360
Data emisji:
2021-05-06 18:30
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
08:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
TOK 360 działająca nielegalnie izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego bezterminowo odroczyła sprawę uchwala uchylenia immunitetu sędziego Sądu Najwyższego Włodzimierza Wróbla prokuratura śledczy zarzucają sędziemu nie umyślne niedopełnienie obowiązków przez doprowadzenie do bezprawnego pobytu w zakładzie karnym osoby, której sprawie orzekał w tej sprawie łączymy się teraz z prezesem Izby karnej Sądu Najwyższego z panem sędzią Michałem Laskowskim dobry wieczór dobry Rozwiń » wieczór na początek zapytam o to co działo się pod Sądem Najwyższym, bo tam był dzisiaj taki duży wyraz poparcia dla sędziego Wróbla pan także uczestniczył w tym takim nieformalnym spotkaniu jak wyglądało no nie było może jakieś szczególnie liczne, ale za to grono było bardzo reprezentatywne, bo no z tego co widziałem to byli przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych osoby bardzo takie znane także pani prof. Łętowska prof. Wyrzykowski nauczycielskim pan prezes Strzembosz no rzeczywiście chcieliśmy, jakby dać wyraz temu sprzeciwiamy się przekraczaniu kolejnych barier jak wykorzystywaniu pewnych mechanizmów, które dotąd nie wykorzystywano i to wykorzystywano na tak niepewny wykorzystywania teraz jak się wydaje nie w celu ochrony prawa praworządności tylko dla realizacji jakiś innych celów politycznych czy prześladowania pewnych osób, które są niewygodne czy czy robienia wrażenia na środowisko czy w ogóle społeczeństwie trudno mi nawet powiedzieć, jakie są motywacje, ale mamy do czynienia ze zjawiskiem, którego dotychczas nie było, której groźne, bo wydaje się skierowane właśnie personalnie przeciwko panu profesorowi zrobił pan prof. Strzembosz dzisiaj zwraca uwagę na pewną dysproporcję tego zarzutu w takiej sprawie do dorobku pana sędziego jak pan sądzi pan sędzia Wróbel rzeczywiście jest odpowiedzialny za nie wystosowanie do zakładu karnego nakazu zwolnienia mężczyzny z aresztu chodzi o sprawę, którą zajmował jestem głęboko przekonany, że nie ponosi odpowiedzialności, że nie naruszył żadnych przepisów ani nie zrobił niczego niestosownego w te swoje przekonanie opieram z 1 strony na obserwacji praktyki w izbie karnej już od 11 lat ona zarówno przed tym zdarzeniem jak i po tym zdarzeniu jest ciągle taka sama i opiera się także na wynikach postępowania, które toczyło się wówczas jesienią 2019 roku po tym, całym zdarzeniu, bo oczywiście nie chciałbym bagatelizować tego co zaszło osoba była pozbawiona wolności przez miesiąc co prawda później zaliczono to ona na karę, która została w końcu prawomocnie orzeczono, niemniej tak się nie powinno zdarzyć, ale wówczas przeprowadzono postępowanie wyjaśniające i ono na wnioski tego postępowania były takie, że to nie jest sędzia odpowiada za zaistniałą sytuację i teraz miesiąc temu pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego zleciła przeprowadzenie takiej analizy prawnej co do praktyki, która funkcjonuje w naszej izbie co do tego zdarzenia znowu wnioski tej analizy prawnej są takie, że sędziowie, bo to nie tylko pan prof. Wróbel, ale jeszcze 2 innych nie naruszyli żadnych przepisów nie doszło do żadnego uchybienia z ich strony to są uchybienia o charakterze administracyjnym wykonawczym w stosunku do decyzji sądu można tu mówić o zaniedbaniach co do poinformowania sędziego o takich czy innych faktach, ale nie można powiedzieć, że pan sędzia dopuścił się uchybienia no już w ogóle, że dopuścił się przestępstwa choćby nieumyślnego to jest nadużycie to jest wykorzysta strzelaninę z armaty musiałby się do Wróbla to śmiesznie to zabrzmiało chodzi o dysproporcje środków które, które są stosowane w tej sprawie sprawę pana sędziego rozpatruje izba dyscyplinarna nieuznawana dzisiaj rzecznik generalny Sułek wydało Winfrey wynika, że przepisy dotyczące właśnie dyscyplinowania sędziów są sprzeczne z prawem Unii jak ta opinia ma się do sprawy pana sędziego Wróbla no może bezpośrednio jej nie dotyczy, niemniej tam opinii rzecznika mówi się całym systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej jedno bardzo ważnym kluczowym elementem tego systemu jest izba dyscyplinarna no imają się szeregu lat czy wielu miesięcy powtarzamy, że ta izba powinna zawiesić swoją działalność do czasu ostatecznego ustalenia czy czyjej działania są legalne czy nie czy te przepisy, które zostały w ten sposób tworzone są zgodne z prawem Unii Europejskiej, bo mamy nie tylko orzeczenia Sądu Najwyższego w tej sprawie uchwałę 3 izb Sądu Najwyższego mamy wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej no i czekamy na ten właśnie wyrok ostateczny w tej sprawie jestem głęboko przekonany że, że ta izba nie powinna przynajmniej obecnie działacz poczekać wstrzymać te swoje działania do czasu rozstrzygnięcia mogłyby te wnioski być rozpoznawane przez inne Izby to musiałaby być izba karna mogłaby być jakakolwiek inna no ale nie izba dyscyplinarna wobec, których sformułowano tak licznych orzeczeniach i licznych głosach komentarze tak poważne zastrzeżenia sytuacja w wymiarze sprawiedliwości z coraz trudniejsza dzisiaj Naczelny Sąd Administracyjny uchylił uchwały krajowej rady sądownictwa w sprawie powołań sędziów Sądu Najwyższego, ale to nie oznacza, że te powołania nie są ważne, dlatego że powołani specjalnym aktem przez prezydenta sędziowie nimi pozostają ta walka w takim razie ma w ogóle sens skoro i tak mimo przyznania racji przez NSA nic nie zmieni myślę, że ma sens i oczywiście on może niemieć takiego krótkoterminowego wyrazu może być dopiero kiedyś tam za zaprocentować, ale wydaje się, że warto stawać w obronie tych wartości warto stawać w obronie pewnych reguł nawet jeśli nie ma specjalnego odzewu społecznego, bo rozumiem, że społeczeństwo jest już mocno znudzony tym tematem zresztą trudno się połapać w tym wszystkim sam musi dopiero zapoznać się z tym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego na razie prawdę mówiąc bardzo rozumiem tę argumentację, ale warto stawać w obronie tych wartości nawet jeśli będzie nas tak garstka nawet jeśli będziemy już mówić nikt nas nie będzie chciał słuchać bo, bo to są bardzo, bo pierwszym wierzymy w to to to jest no jak wierzy w jakiejś idei państwa prawa konstytucje pewne reguły trójpodział władzy i niezawisłe sądy, bo inaczej to wszystko nie będzie miało sensu inaczej powiemy sobie prawo to jest tylko instrument, który można lepiej czy może wykorzystywać są sprawniejsi mniej sprawni jeśli będziemy mieli wpływ na to co jest w sądach to osiągniemy to co ceny, ale nie mają wspólnego z jakim demokratycznym państwem prawnym od o obronie tych właśnie wartości mówił sędzia Michał Laskowski prezes Izby karnej Sądu Najwyższego to 360 bardzo dziękuję już za chwilę razem z nami pułkownik rezerwy dr Piotr Łukasiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego porozmawiamy o unijnych siłach szybkiego reagowania, ponieważ Unia europejska chciała mieć takich własnych żołnierzy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TOK360

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA