REKLAMA

"Postępowania dyscyplinarne dają siłę tym, którzy wierzą, że sądy powinny działać zgodnie z prawem"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-05-07 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM witam ponownie Żakowski piątkowy poranek TOK FM teraz 2425 prawie minus po siódmej i mamy już połączenie z naszym pierwszym gościem prof. Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich dzień dobry panie profesorze dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu czy potrafi pan wytłumaczyć, jakie znaczenie ma zawieszenie przez izbę dyscyplinarną sprawy postępowania w sprawie pana sędziego Wróbla, który jest wybitnym prawnikiem z uniwersytetu Jagiellońskiego Rozwiń » oskarżanym przez wydział spraw wewnętrznych prokuratury o to, że nie dopełnił obowiązków nie, sprawdzając czy osoba z niektóre kara więzienia została cofnięta przez Sąd Najwyższy przebywa w zakładzie karnym jest wolność przede wszystkim w tej sprawie należy pamiętać o tym, że została dogłębnie wcześniej wyjaśniona w sądzie i są już wydać nawet oświadczenia oficjalnych w tym zakresie, że osobą, która popełniła błąd byli to byli pracownicy sądu, że nie można sędziego winnica to co się stało co więcej zostały wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne w stosunku do tych osób, dlatego że pan redaktor nie pyta o pewne wytłumaczenie to myślę, że jest jedno chodzi o to, żeby znaleźć jakiś powód jakiś jakąś przyczynę dla oskarżenia sędziego Wróbla dla postawienia go z negatywnym świetle opinii publicznej dla po prostu utrudnienia mu życia przez poprzez występowanie przed Izbą dyscyplinarną Sądu Najwyższego i pokazanie całemu sądownictwu wszystkim sędziom, że czy to Tuleya czy Żurek czy w Markiewicz czy wielki wybitny prof. Włodzimierz Wróbel każdy może być na ostrzu zainteresowania władz każdego mogą spotkać konsekwencje łącznie z oskarżeniem karny tu absurdalnej sytuacji oczywiście polega na tym też, że pan sędzia Wróbel był sprawozdawcą w tej sprawie ani przewodniczącym składu orzekającego rada na co pani bez gazet zwraca zwraca uwagę, więc stanie na nim na pewno spoczywały tego typu obowiązki, jeżeli one w ogóle w ogóle były czy to pana zdaniem nie ma czy ta decyzja Izby dyscyplinarnej nie ma pana zdaniem związku z decyzją sugestią rzecznika generalnego Trybunału sprawiedliwości Unii europejskiej pana ognia ten e-faktury w sugestii dla 3 w analizie dla opinii dla Trybunału uznał, że Polski system dyscyplinarny sędziów jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej może po prostu po prostu izba dyscyplinarna się cofa pod wpływem wizji takiego wyroku Trybunału sprawiedliwości to znaczy pamiętajmy, że izba dyscyplinarna w zasadzie jedyne postępowanie, jakie obecnie prowadzi w stosunku do sędziów to są postępowania w sprawie uchylenia immunitetów czy właśnie ta sprawa prof. Wróbla jest przykładem tego typu postępowania i tak samo jak to miało miejsce w przypadku sędziego Igora Tuleyi, dlaczego tak się stało, ponieważ była izba dyscyplinarna w zasadzie nie wzięła interpretowała bardzo literalnie postanowienie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej 7kwietnia 2020 roku o zastosowaniu o tym, żeby po prostu nie orzekała nie prowadziła postępowań w sprawach dyscyplinarnych no to w odpowiedzi na to postanowienie już prawie już sprzed roku izba dyscyplinarna i prokuratura nie zajmowały się sprawami dyscyplinarnymi tylko właśnie pojawiły się te wnioski o uchylenie immunitetu łącznie wszczęciem postępowania przygotowawczego w stosunku do sędziów dotyczyła sędzi Morawiec sędziego tulei, a teraz tej trójki sędziów Sądu Najwyższego, ale jednak te czarne chmury już się coraz bardziej nad Izbą dyscyplinarną zbierają, ponieważ z 1 strony mamy opinię rzecznika generalnego tam was wczoraj, a z drugiej strony też wniosek komisji europejskiej o to, żeby także w kontekście tych postępowań immunitetowych wydać postanowienie tymczasowe i mam nadzieję, że wkrótce zostanie wydane mam nadzieję, że zostanie wydane ciut wcześniej czy zdecydowanie wcześniej będzie to czekanie dlatego tak ostatnio krytycznie się wypowiadałem, ale być może te okoliczności jednak wpływają na to, że ta machina się dziś zaczyna może cofać może zaczyna zgrzytać i i nie deprecjonować albo sędziów w takim rozmiarze jak miał miejsce wcześniej, bo tu pojawia się jeszcze kolejny kontekst to znaczy nadchodzących pieniądze z europejskiego planu odbudowy, które już są na horyzoncie być może już w lipcu ruszą wypłaty powiązane z badaniem praworządności z mechanizmem praworządności czy pana zdaniem to połączenie daje szansę na cofnięcie tych no anty konstytucyjnego zmian, które koalicja rządząca wprowadziła w wymiarze sprawiedliwości panie redaktorze faktycznie zostało przyjęte to rozporządzenie o warunkowości finansowania uzależniające wypłatę środków od przestrzegania zasad praworządności, ale jesteśmy obecnie takim etapie, że komisja europejska dopiero przygotowuje wskazówki jak w rozporządzeniu należy interpretować, zanim te wskazówki tzw. guidelines zobaczymy, zanim zobaczy jakiś konkretny postępowania, które tego będą dotyczyły to mnie naprawdę sporo czasu wydają się, że tutaj jest tak silny nacisk na to, aby te środki wydawać, żeby te środki rozdysponować jak najszybciej, że wątpię, aby zasada praworządności miał jakikolwiek wpływ na dystrybucję tych środków szczególnie w tym pierwszym etapie być może kiedyś później później tak myślę, że większe znaczenie może mieć pewne atmosfera polityczna, a mianowicie taka, że jednak ten krytykę budowy lega musi ulec teraz analizie i zatwierdzeniu przez komisję europejską być może tutaj gdzieś poszedł jak taki sygnał polityczny, że nie ma co tworzyć dodatkowych punktów sporu szczególnie tak symboliczne jak w przypadku przypomnimy sobie co się stało w przypadku sędziego Igora tulei prawda, że wszyscy spodziewali, że zostanie wydana decyzja przez izbę dyscyplinarną zakuć go w kajdanki tak nazywajmy rzeczy po imieniu, a jednak został izba dyscyplinarna podjęła decyzję o odmowie zgody na doprowadzenie sędziego tulei do prokuratury to też w I instancji taktycznych stacji auto miało być dość symboliczny wymiar biorąc pod uwagę to co się działo przed Sąd Najwyższy także być może być może też o to o to, choć tak dopytuję pana, dlatego że część komentatorów ma nadzieję, że ta maszyna pisowska się zaczęła i teraz zacznie się staczać z tej Górki, na którą na, którą wjechała te fakty, o których teraz rozmawiamy mogą sugerować, że tak rzeczywiście jest pana zdaniem moim zdaniem się nie zaczęła moim zdaniem teraz wkroczymy na etap jak już przejdzie to cała burza dotycząca krajowego planu odbudowy to przejdziemy na etat włączenie Trybunału Konstytucyjnego do utwardzania zmian do kwestionowania tych wszystkich rozstrzygnięć, które zostały wydane przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej na przyszły tydzień jest istotny, ponieważ trzynastego 13maja Trybunał Konstytucyjny rozstrzygać o tym czy Trybunał sprawiedliwości w ogóle może stosować środki tymczasowe w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, ale także tutaj tego tego najbardziej obawiam, że argumenty typu tożsamość konstytucyjna my mamy prawo do ustalania jak wygląda nasz porządek Konstytucyjny, zwłaszcza reguły dotyczące organizacji sądownictwa będą wyciągane na plan pierwszy i w ten sposób będzie osłabiany ostrze tych wyroków nie tylko i tej opinii rzecznika generalnego tam drzewa także mniejszego prawdopodobnego wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej pamiętajmy też wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny wydał też bardzo ważne wyroki dotyczące oceny tych procedur powołani przez dokonywanych przez krajową radę sądownictwa z jej strony stwierdził, że uchwały krajowej rady sądownictwa są nieważne niezgodne z prawem unijnym i w ten sposób NSA odpowiedział na wcześniejszy wyrok Trybunału luksemburskiego, ale z drugiej strony liczą, że nie można podważać tych no nominacji, które zostały dokonane przez prezydent natomiast owalne jak podlegają kontroli sądowej jak jak uznali sędziowie, ale jakże jesteś wyrok Trybunału praw człowieka Strasburgu dotyczący sędziów sędziów dublerów, których może mieć w sensie prawnym ogromne znaczenie, bo może oznaczać unieważnienie nieważność decyzji wydawanych przez przez takich przez tych sędziów pana zdaniem to jest realne, jakie to miało skutki faktycznie o godzinie dziesiątej europejski Trybunał praw człowieka ogłosi wyrok w sprawie ksero Floor sp.zo.o. przeciwko Polsce to jest taka dość prozaiczna historia dotycząca producenta trawników rolowane, który jak proces odszkodowawczy w tym procesie podnosił argumenty dotyczące niezgodności jednego z przepisów z konstytucją sprawa ostatecznie trafiła do Trybunału Konstytucyjnego i za i w sprawie orzekał sędzia, który nie jest sędzią w rozumieniu konstytucyjnym pan Mariusz Muszyński skarga konstytucyjna została oddalona spółka poskarżyła Trybunał w Strasburgu innych krajów trudno będzie oceniał m.in. czy jak ocenić działanie sądu w przypadku sądu konstytucyjnego, w którym zasiadała osoba nieuprawniona do orzekania, jeżeli tak by się stało, żeby stwierdził niezgodność z europejską konwencją praw człowieka działania takiego sądu działania Trybunał konstytucyjnego to może mieć znaczenie z punktu widzenia podważania różnych wyroków wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny właśnie uważam, że to będzie najważniejsza konsekwencja tych wszystkich postępowań, że już nasz już teraz nasz wymiar sprawiedliwości jest niezwykle taki nazwałbym to rozbudowany, jeżeli chodzi o ten stan niepewności, a teraz dzięki tym wyrokom w tym także w szczególności temu wyrokowi Naczelnego Sądu Administracyjnego wczorajszemu może dojść do takiej sytuacji będzie bardzo łatwo podważać wyroki wydawane z udziałem sędziów powoływanych z naruszeniem prawa do Sądu Najwyższego przez w wyniku wniosku krajowej rady sądownictwa i i to wszystko myślę, że jeszcze przez kolejne miesiące będzie w takim stanie, że zawieszenie, ale w stanie takiego takim dynamicznym natomiast myślę, że te wszystkie postępowania dają niezwykłą siłę i taką integralność zawodową tym wszystkim, którzy walczą wymiar sprawiedliwości albo tym po prostu, którzy wierzą w to, że sądy po prostu powinny działać zgodnie z prawem na gruncie konstytucji być wierne swojej konstytucyjnej misji, jaką przeciw władzy bo gdy im się, że będziemy po prostu potrzebują takiego klanu ciągłego, że ktoś mówi, że to co robią robią zgodnie z prawem i z wartościami, które podzielają jest szansa, że dziesiątej buteleczka tego planu zostanie polskim sędziom podano trzymamy kciuki bardzo dziękuję pan prezes Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich był naszym gościem dziękuję panie profesorze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA