REKLAMA

"Antypolskie i antypaństwowe" - Prezydent Andrzej Duda o działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich

A teraz na poważnie
Data emisji:
2021-05-07 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:16 min.
Udostępnij:

Z dr. Piotrem Kładocznym z Helsińskiej Fundacji Praw Obywatelskich rozmawiamy o słowach Prezydenta na temat działalności Adam Bodnara jako Rzecznika Praw Obywatelskich, a także o dzisiejszym wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. sędziego "dublera".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kolejnym gościem programu dr Piotr Kładoczny z wydział prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień dobry dzień dobry państwu zacznijmy od newsa Otóż europejski Trybunał praw człowieka Strasburgu orzekł, że Polska dopuściła się naruszenia art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka, która gwarantuje prawo sprawiedliwego procesu przed sądem ustanowionym zgodnie z przepisami chodzi oczywiście o sędziego dublera w Rozwiń » Trybunale Konstytucyjnym ja się pan zapytać, bo wiemy już, że Polska przegrała, ale co to oznacza w praktyce to znaczy jakie będą dalsze losy Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej i sędziów dublerów w związku z tym orzeczeniem no najwyraźniej Trybunał przychylił się do zdania, które już w Polsce powiedzmy panuje powszechnie takie przekonanie i wszyscy prawnicy innym z prawdziwego zdarzenia się z tym zgadzają się po prostu dublerzy nie są sędziami nie są sędziami Trybunału konstytucji konstytucja innego i w związku z tym nie mogą orzekać, a ich orzeczenia no nie gwarantują on tego przestrzegania art. 6 konwencji prawa do rzetelnego procesu, ponieważ nie są sędziami to znaczy tak mi się wydaje, że w przyszłości takich pewnie skarb już sporo leży w Strasburgu czeka na dalsze orzeczenia do będziemy musieli coś z tym zrobić, czyli my jako Polska z tego względu, że wyrok trzeba wykonać przez wykonanie wyroku to ja rozumiem nie tylko zadośćuczynienie czy jak i wypłaceniem za nieprawidłowości konkretnej skarżącej osobie stronie, ale również zmianę tego modelu tego bym tego źródła naruszenia prawa uważa Lis skopać najpierw panie doktorze na pierwszym punkcie to znaczy ile jest chyba bardzo duża jest tych werdyktów wyroków tu, w których orzekali sędziowie dublerzy co strona krokami czy są ważne no od początku mówiliśmy wszyscy na antenie państwo zarabia również, że one obciążone to to ładu to wadą noże orzekają tam osoby nieuprawnione nie można mówić o sądzie bez niezawisłej bezstronnym sądzie w momencie, kiedy sam proces powoływania takiego sędziego niezgodny z przepisami niezgodnym niezgodne z konstytucją niezgodne z prawem danego danego kraju wniosku z tym wszędzie tam orzekały to osoby zdobędzie pan prof. Muszyński czy inne osoby oto te są obciążone VAT w związku z tym tak naprawdę chyba nie są wyrokami w tej sytuacji w związku z tym pojawia się problem co z osób orzeczeniami co z nimi dalej zrobić bardzo poważny problem na przyszłość i Polska musi tego jakoś wytłumaczyć, ale również zmienić, ponieważ tak zostanie to zmienić to znaczy kto mógłby w tej sytuacji podjąć działania zgodne z prawem, które wyprostował, żeby tę sytuację obawiam się, że nasz prezydent mógłby to zrobić poprzez przyjęcie ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów i powiedzieć bardzo przykro, że sam zresztą przekonany nie tylko przez opinię wspólną opinię prawników polskich, ale również za granicą o tym mówi jak wiadomo już nieco nie chodzi o ulice i za granicą w szczególności ulica graniczną to tylko o europejskim Trybunał praw człowieka, że te wyroki są obarczone wadą wniosku solista z tego względu, że ci ci panowie akurat w tej sytuacji obecnej nie są dobrami nie są sędziami związku z tym należałoby Nomi powołać odebrał przysięgę prezentują 2 przysięgę od tych osób, które dały krajowi brane przez Sejm ósmej siódmej kadencji siódmej kadencji wtedy mielibyśmy taką sytuację, który do dotychczas wybranych legalnie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy już orzekają w tej chwili no i zostali do do dokooptowania do powiek, ale wreszcie zajęli swoje miejsce to zająłby miejsce to osoby wybrane przez Sejm siódmej kadencji mielibyśmy no przyczynami w tym zakresie prawidłowe branych sędziów na Trybunale Konstytucyjnym ma panie doktorze skoro liczy pana prezydenta to ja ja nie ja się zadłużają się nasz szef jest szczerze zdziwić no na prezydenta właściwie nie sposób liczyć nawet takie zdziwienie wyraził ostatnio pierwszy zastępca redaktora naczelnego gazety wyborczej Jarosław Kurski, że w akcję przemówiło przemówiła akurat w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, ale jak pisze Jarosław Kurski on sam uważał, że Polska żadnego prezydenta nie ma no i jak nie tyle liczy co pan redaktor zapytał, kto mógłby zmienić mówi mógłby nie znaczy, że to zrobi zachęcamy oczywiście, żeby pan prezydent zrobił to nie dziś nie tylko po wyroku europejskiego Trybunału praw człowieka, ale faktem jest oczywiście, że no pan prezydent chyba wielkiego zamiaru takiego nie ma i pewnie za bardzo nie liczy w tym zakresie nie można, zwłaszcza że uważa z tego co rozumiemy po jego ostatnie wypowiedzi na temat Rzecznika Praw Obywatelskich no uważa, że wszystko w Polsce dobrze świetnie, a ten, kto mówi inaczej też ograniczonego w Polsce to właściwie nie ma kwalifikacji jako moralnych, które nie będą nam to w sejmie językami mówili jak mamy polską rządzić, ale kończąc ten wątek Trybunał praw człowieka w Strasburgu czy jakieś oko konsekwencje zignorowania tego werdyktu czy można to robić bezkarnie i na posługiwał się tą chorobą, którą z, którą słyniemy także jeśli chodzi o inne sądy Trybunał europejski ja rozumiem, że może się tak zdarzyć, że nikt nie zauważy w Polsce poza Rd redakcja, które są zainteresowane by strzec praworządności chcieli mówić o ich naruszanie praworządności tak tego wyroku dalej będą orzekać sędziowie praca bardzo dublerzy i nikt nie przejmie, ale będziemy przegrywać kolejne sprawy europejskim Trybunale praw człowieka zostaniemy bez ani przez komitet ministrów, który pilnuje z ramienia europejskiego Trybunału praw człowieka wykonywania wyroków no to zrobi do uregulowania tej kwestii, ponieważ nie chodzi o to tylko, że przegraliśmy sprawę, ale również będziemy się do kolejnej Trybunał powiada zaraz coś obecnie gra zróbcie tak, żeby to zgodne z europejską konwencją praw człowieka nie narzucamy jak, ale macie to dokonać takiego Trybunał już to właśnie łowienia już to właśnie powiedział tym werdyktem zapowiedział że, że po prostu dubler nie sędzią, więc tego typu rzeczami napisał Trybunał został wybrany został ten wybór wypaczony ciężkimi nieprawidłowościami kwestionariusza samooceny tego prawa, czyli prawa do rzetelnego procesu, więc chyba chcieli ją wraz z jakiej właściwie nam to powiedział zróbcie, ale z tym, ale co jeśli zrobimy no to będziemy przegrywać kolejne sprawy no i pytanie czy czy oprócz tego nie kryje coś jeszcze będziemy będziemy będziemy tracić, bo one niewielkie prestiż na arenie międzynarodowej, ale on chyba nie jest bardzo wielki w zakresie praworządności nie jest, więc jest nie jest pewne wraca pan powiedzieć tak nie jest wielka strata ma ostatecznie myślę, że mogłoby się zabić także nie tracimy tracimy bezpiecznik w postaci może się stać się w Polsce dawną radziecką uznanie na arenie jest dobrze ten, że Trybunał Konstytucyjny jest stracony jako wsiami wtedy, kiedy orzeka w składzie nieprawidłowym no oczywiście możemy tak trwać tym nie w tej sytuacji, że nic nie zmienić zrobimy trybuna będzie nam stale to wypominał no ale jakby powiedzieć nie jestem przekonany, że nas z tego powodu zostaliśmy zmuszeni zostali usunięci z rady Europy z tego powodu Polska nie po raz pierwszy, choć może tak ważnych sprawach mnie jest w stanie sobie poradzić z wyrokami europejskiego Trybunału praw człowieka chodzi tu również wyroki dotyczące praw reprodukcyjnych chodziło tu wyroki idące wnioski aresztowania mamy stale kłopoty z tym no i prace trwają prace rady Europy nad nami czy nad polską w tym zakresie i próbujemy jakoś to naprawiać problem polega na tym, że do tej pory przemienionego daliśmy kwestii nie rzeczy naprawić no nie wiem jak będziesz po tym, wyroku, bo o nim gremia rządzące władze obecne powiedzą, ale na sąd nie obchodzi no może to być menedżerka taka rękawica rzucona wprost w twarz no i jakie może skończyć Niewiem myślę, że nie chciałbym być nie sądzę, abyśmy mogli z tego powodu usunięcia do Europy, ale na człowieka czy też członek takiego gremium, które rosną nic nie obchodzą waszych rodzin jest jednak no takim elementem wprowadzającym, bo rozszerzającym całą instytucję i trochę się tego obawiam, bo co innego, jeżeli mój, bo mówilibyśmy prace trwają i jakoś nie możemy na razie tego dodatku wymaga czasu wymaga namysłu, ale grali szanuję ten wyrok na obawia się do takiego szacunku nie będzie sami wśród wśród gremium które, które wydają publiczne wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy na temat Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara prezydent nazwał działalność Adama Bodnara antypolską i antypaństwową Helsińska Fundacja praw człowieka te słowa odniosła niestety także do siebie wszystkich tych instytucji i osób, którym prawa człowieka ich przestrzegania w Polsce jest bliskie tak troszkę się troszkę się wzorowaliśmy tymi słowami muszę powiedzieć, ponieważ po pierwsze, pamiętajmy rzecznik obywatelskich obecny pan by SA Adam Bodnar został zgłoszony przez organizacje pozarządowe budowa się pierwszy taki przypadek, ale być może liczyliśmy na to, że będzie on początkiem dobrej dobrego pomysłu i realizowania tego pomysłu rzeczywiście organizacje pozarządowe zajmujące się prawami człowieka wskazują takiego taką osobę, która mogłaby być wybrana na rzecznika na wszystkich właśnie tych obywateli tak także te, które może polityką interesują interesują się prawami człowieka, ale czerpią z tego, więc takie wotum nieufności mówiąc trochę w cudzysłowie pana prezydenta odebrali też trochę osobiście myślę pewnie byli targetem organizmu zgłaszało się oczywiste, bo wtedy pan rzecznik obywatelskich obecny był naszym pracownikiem tam nie było zręcznie, ale popieraliśmy oczywiście przez organizację i nie to jest 1 rzecz druga rzecz jest taka, że drugi powód ostatnich odebrać to trochę osobiście, choć przede wszystkim te staramy się oddać szacunek i wypłat poważanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich noże mamy podobne rzecznikiem obywatelskich nie sposób myślenia, o którym najwyraźniej jest pan prezydent no nie jest słaby relacji do zupełnie inaczej to odbiera rzeczywistość, więc przekłada się do demontażu i przykładał się do demontażu państwa prawa w Polsce im takie słowa na temat rzecznika obywatelski, który stara się właśnie dbać o to, żeby system prawny w Polsce działa, żeby prawa ludzi byłyby prawa prawa człowieka gwarantowane no z straszy nas oburzył tak powiedział, bo ZUS, a prezes zachwycony zarówno z sobą, jaki jak i przestrzeganiem praw człowieka w Polsce mówi, że to przecież wybory odbyły no ale w ogóle tam wybrano mnie w dodatku tak oczywiście wybory odbyły i nikt nikt nie kwestionuje ich legitymacji Demokratycznej władz obecnych co pamiętajmy, że nie było takie powszechne, kiedy wygrywała inna opcja polityczna i wtedy były takie głosy ze strony prawa jest możliwość, że co do wątpliwości co do legitymacji tych, gdy gramy dobrze i sugestie dotyczyły potencjalnego sfałszowania wyborów jest to, żeby jednak jest, ale demokracja to jedno w sensie same czyste wybory natomiast mamy wiele nie widzimy co się dzieje i nawet dzisiejsze orzeczenie Trybunału europejskiego projektu potwierdzenia, bo pan prezydent był łaskaw i złożyć inicjatywę ustawodawczą zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym krajowej rady sądownictwa to on nie przyjął zaś przysięgi przyrzeczenia od prawie o wybranych właśnie z sędziów nie do Trybunału Konstytucyjnego z tym mamy dzisiaj problem, o którym mówiliśmy wcześniej wypowiedzi wizytą prezydent jest jedną z przyczyn jeśli główną przyczyną naruszeń praworządności w Polsce no i prezydent ma prawo mawia wiele różnych uprawnień takim poziomie limitu, który mówi, ale też ma prawo weta nie wetuje ustaw, które powodują demontaż państwa prawa i równie demokrata wymóg demokracji, bo nie chodzi tu nawet same wybory tylko właśnie wybory, ale przecież, żeby można wybierać musimy mieć jakąś możliwość jest pewne może być informacji prawie od podatku możliwe zapoznanie z informacjami ja na podstawie czego jak wybierać, bo chociażby takie kwestie przejmowanie prasy mediów publicznych przestrzenne publicznego w tej chwili nie mniejszym stopniu, ale bardziej nie bardzo państwowych publiczny idący poruszają te i ujęte prawda zlikwidowane tak musimy i tak, że jeżeli ludzie mają 1 narrację w media, które docierają do nich to oczywiście później wybierają tak jak wybierają nie mówię to jest czyjaś wina tak Muchę można by wskazać osoby, które z mediów publicznych uczyniły media prorządowe no ale jednak to jest kolejny element też próby pan prezydent nie wetował tych ustaw przeciwnie, ale bardzo się bardzo dobre podpisał bardzo szybko da, więc a, więc jego rola w demontażu państwa prawa jest dla mnie zupełnie oczywista i takie chyba powiedzieć, bo miotanie trochę i takie, w których sanie rzecznika obywatelskiego 2 został w tej chwili jedyną takim jednak, iż jest instrumentem prawnym obywatele mogą wrócić z myślą o tym, że ich prawa będą przestrzegane no naprawdę jest niesmaczne to bardzo dziękuję za to rozmowa dr Piotr żyła równe z wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Helsińskiej fundacji praw człowieka był państwa moim gościem i to wszystko co przygotowaliśmy dla państwa z Tomaszem Krzemińskim program realizował Szymon waluta zapraszam teraz państwa na informację, a po nich na popołudnie Radia TOK FM w imieniu Macieja Zakrockiego Mikołaj Lizut do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA