REKLAMA

Praca platformowa, bezrobocie, szczepionki.Nieformalny szczyt w Porto

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-05-07 13:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie rozkręca się powoli szczyt społeczny w Porto bardzo ważny element podczas prezydencji Portugalii w unii europejskiej mówi rozkręca się bo, choć przywódcy państw mają tam zjechać dzisiaj po południu roboczą kolację to już wczoraj chociażby takim ministrze związkowych odbił odbył europejskiej Konfederacji związków zawodowych no i pojawia się pytanie czy Europa rzeczywiście zupełnie inaczej niż po kryzysie finansowym będzie teraz Rozwiń » próbowała rozwiązywać problemy po kryzysie pocovidowe są z nami goście pan dr Bartłomiej Nowak politolog ekonomista prezes grupy uczelni Vistula członek Team Europe dzień dobry dzień dobry państwo no i mam nadzieję, że już też słyszymy, że z panem Piotrem Lewandowskim z Instytutu badań strukturalnych dzień dobry, a no to świetnie może zacznę właśnie od tego pierwszego pytania, bo wszyscy na to zwracają uwagę, że tak jak po tym kryzysie w trakcie kryzysu w roku 2008 dominującym słowem w Europie było ustalić tak co tłumaczyliśmy jako po prostu zaciskanie pasa tak teraz wydaje się, że zupełnie inne podejście również wynika ono działań komisji europejskiej, która bardzo dużo zaczęła robić tzw. sprawach społecznie ważnych czy to jest wyciągnięcie wniosków czy po prostu inne czasy czy inny trend dr Bartłomiej Nowak myślę, że taki trend w komisji europejskiej pojawił się przede wszystkim podczas komisji Jean-Claude Junckera i on bardzo duży nacisk skład czy po tym, okresie, kiedy Unia europejska zaczęła wychodzić z kryzysu finansowego w strefie euro na na taki filar społeczny zresztą, kiedy projektował kolejne reformy strefy euro to to nawet Unii moneta go w unii gospodarczej monetarnej przewidział cały filar społecznej twierdził, że bez niego nie da się nie da się stworzyć euro jako projektu politycznego w tym, że myślę, że rzeczy, że ta część kadencji Jean-Claude Junckera to był właśnie taki taki zwrot w tym kierunku, szczególnie że Europa borykała się wtedy część państw Europy bardzo dużymi problemami po kryzysie finansowym i wtedy był ten pierwszy szczyty w 2017 roku też nawiasem mówiąc prezydencji portugalskiej, ale poprzedni szczyt przed tym 2017 na temat praw społecznych odbył się jeszcze za kadencji komisji Delorsa, czyli bardzo dawno temu i dziewięćdziesiąty siódmy rok, więc rzeczywiście to się zaczęło zmieniać to jest widoczne takiej agendzie wszystkich instytucji międzynarodowych instytucji finansowych, bo nie tylko komisja europejska zaczęła, o czym mówić, ale też międzynarodowy fundusz walutowy np. to był niesłychany zwrot, kiedy fundusz walutowy stwierdził, że problem problem nierówności jest jednym z największych problemów może zasadniczo wpływać na sytuację finansową gospodarczą państw, a tutaj ja tylko powiedział, że ten szczyt, który się teraz odbywa to on jest raczej już troszkę zaskakującym kontekście dlatego, że to jest taki projekt główny prezydencji portugalskiej, ale Portugalczycy zauważyli, że przecież, kiedy mówimy o nowym ładzie gospodarczym, kiedy mówimy o o podwojeniu środków budżetu co tam tak naprawdę są bardzo konkretne wskaźniki jeśli chodzi o politykę klimatyczną o zielony ład i są bardzo konkretne wskaźniki, jeżeli chodzi o politykę cyfrową, a nie ma takich wskaźników jeśli chodzi o politykę społeczną i myślę, że Portugalczycy chcieli po prostu zrobić krok w tym kierunku to czego, czego brakowało ofert w niedawnych obradach rozmowa, tym bardziej że Antonio Costa to oczywiście socjalista i to tak można powiedzieć z krwi krwi kości, oddając głos panu Piotrowi powiem tylko trochę może nieco polemicznie do tego, o czym nam mówił pan dr Bartłomiej Nowak, że rzeczywiście w 2017 roku miałem okazję nawet śledzić jako dziennikarz bardzo bliska był ten szczyt w Goeteborgu, na którym podpisano europejski filar praw socjalnych no, tyle że w tym podpisaniu właśnie przywódcy państw nie wzięli udziału siedzieli w tym czasie, kiedy było podpisywanie na ranczu i od tego momentu można było odnieść wrażenie, że nawet jeśli instytucje unijne są zainteresowane, aby taki filar był taki funkcjonował to rządy już mniej dzisiaj po tych 4 latach na jeden z głównych apel jak idzie z tego szczytu w Porto jest taki, żeby w końcu wprowadzić zasady tego filaru w każdym z państw członkowskich bardzo proszę panie 5 część tego powiedzmy konfliktu czy czy też pęknięcia w wynikach samej struktury no Unia nie ma w gestii regulowania wkład w krajach członkowskich takie kwestie ubezpieczenia społeczne polityka rynku pracy płace minimalne co teraz siłą rzeczy te działania typu europejski filar społecznym mogą mogą się opierać na na celach albo pól takich jak tam są cele odnośnie zatrudnienia albo uczestnictwa osób w kształceniu dorosłych oraz no taki trochę działania powiedzmy koordynacyjnych lub przekazywaniu środków można np. jeśli popatrzymy na aktywną politykę rynku pracy, która jest kluczowym aspektem wspierania bezrobotnych czy to w podjęciu nowego zatrudnienia czy zmianie zawodu no to na pewno rola Unii jest duża, bo u nas w Polsce też skala wydatków na aktywizację osób bezrobotnych albo biernych zawodowo młodych jest nieporównywalnie większa dzięki środkom europejskim niż, gdyby nie było, więc są trochę 2 płaszczyzny jednak jak dla mnie 1 są albo nawet 31 jest właśnie wpisanie jakiegoś podwójnego Dekalogu 20 punktów chwilę tych filarów drugim są trudności związane z powiedzmy z koordynacją, a trzecie są kwestie finansowania różnych konkretnych działań one często idą w każdy innym innym tempem jeśli chodzi o to takie działania koordynacyjne albo próba ustalenia jakiś takich wspólnych ram, bo to widać też działania komisji też aktywne w zakresie płacy minimalnej, czyli tej próbie ustalenia nie tyle poziomu płacy minimalnej co takich wspólnych zasad gram radu, która powinna być ustalana raz tak, żeby te płace minimalne w odniesieniu do lokalnych do lokalnych lokalnych warunków nie były bardzo niskie przez przez pryzmat tego tego filaru można też patrzeć na dyskusję o pracownikach delegowanych i noc osoba takie 22 najważniejsze z, bo jest ważna dyskusja na temat tego jak Unia europejska będzie chodzi podchodziła jak Unii Europejskiej będziemy podchodzić do kwestii zabezpieczenia społecznego praw pracowniczych osób, które pracują na tzw. platformach Unia przez lata była bardzo liberalne pod tym względem można powiedzieć wręcz promowała różnego rodzaju to takie platform owe biznesy tzw. dziki ekonomi natomiast w ostatnich latach trochę się zmieniła też taka globalna racja są równe decyzję czy to w stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, które wskazują, że ci ludzie pracują w różnych barach powinni być bardziej traktować jako pracownicy to też na pewno dyskusja, która na poziomie Europy niebawem nabierze tempa na pewno, tym bardziej że pandemia też pokazuje jak ogromne znaczenie ma dla pracownika to, że jest zatrudniony na umowy o pracę, bo wszystkie zdarzenia, które związane są z jego niemożliwością pracowania powodują powodują poważne konsekwencje dla jego portfela mówiąc krótko jeśli jest samozatrudniony albo albo właśnie pracownikiem no bez pełnej pełnej ochrony wczoraj Niklas Schmidt komisarz do spraw rejestracji praw socjalnych na tym związkowym szczycie właśnie zwraca uwagę, że są badania, z których wynika, że aż 910 obywateli Unii Europejskiej liczy czy chce, żeby Unia była bardziej socjalna i więc pewnie nie da się już uniknąć poważnej rozmowy na ten temat, ale jeszcze na sekundę wrócę do pana doktora z takim pytaniem bardziej ogólnym czy czy jednak również nie pewien strach polityczny po spowodował ten zwrot wydaje się jednak wyraźniejszy w ostatnich latach, bo jest wiele teorii, które mówią, że kryzys finansowy był bardzo dobrą glebą dla wszelkiego rodzaju populistycznych antyeuropejskich ruchów partii politycznych do dzisiaj ci bardziej odpowiedzialni politycy, chcąc uniknąć powtórki tamtej historii nie dawać do dobrej gleby dla rozkręcania podobnych właśnie sił politycznych na bazie kryzysu covidowego zaczęli właśnie tak dużą wagę do tych spraw socjalnych przykładać pomyśli naciągnie się wydaje, że to jest takie tutaj oczywiste bo, bo ten zwrot wmyśleniu dokonał się czy mieliśmy kilka takich poważnych dzieł, zaczynając od Thomasa Piketty i jego później Branko Milanović, które bardzo pokazywały w jaki sposób i nierówności i problemy społeczne mogą rodzić populizm różne inne zjawiska, ale nie, jakby tutaj postawić taki trochę znak zapytania co z tego może wynikać, bo pan przywoływał badania opinii publicznej natomiast by parę chwil temu przecież mieliśmy listę 11 państw do komisji europejskiej, który przed szczytem, które ostrzegały komisję, aby czasem nie poszła w kierunku takim, że wykorzysta ten szczyt, aby regulować kolejne polityki i tanie w myśl to było bardzo znaczące lata, dlaczego dlatego, że z 1 strony możemy mówić o tym, że chcemy koordynować jakieś sprawy społeczne socjalne, ale dysponujemy tylko tzw. otwartą metodą koordynacji, czyli możemy się po prostu koordynować w gronie państw i nie ma tutaj komisja europejska nie ma tutaj zbyt wielu kompetencji i Unia europejska nikt nie może nie może przeforsować pewnym rozwiązaniem będzie zawsze miękki poziom koordynacji i kiedy przyszło co dlaczego, kiedy miał być szczyt to 11 pani mówi zaraz zaraz my nie chcemy, żeby Unia europejska w ogóle zajmowała się tymi sprawami możemy się możemy rozmawiać o pewnych wskaźnika na poziomie niezobowiązujący nie jest jeszcze druga rzecz która, jeżeli byśmy chcieli o wiele poważniej podejść do spraw społecznych i socjalnych to po prostu trzeba by za również zacząć rozmowy traktatów, czego nie przewiduje konferencja do spraw przyszłości Europy, która zaczyna w przyszłym tygodniu więc, jakby to jest taki dwojaki mamy 2, jakie wrażenie, bo ten pyta ten taki zwrot mówimy dokonuje się w dużej mierze na poziomie retorycznym, ale ale, jeżeli chodzi o kompetencje instytucji unijnych to co Unia może rzeczywiście to tutaj państwa raczej bardzo ostrożne z dawaniem komisji jakichś dodatkowych uprawnień to pokazują losy bardzo wielu kwestii chodzi o płacy minimalnej prawda była, gdzie też niewiele co z tego wyszło no to zobaczymy do tego wątku na pewno wrócimy w drugiej części naszej rozmowy, bo musimy zrobić teraz krótką przerwę na informacje tak Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie przed nami druga część rozmowy o szczycie społecznym socjalnym w Porto nadano mu dużą rangę no akurat pani kanclerz Merkel premier Rutte nie pojechali, tłumacząc trudną sytuacją epidemiczną w swoich krajach nie będzie też premiera Malty Robert tabeli ze względu, że są objęte kwarantanną natomiast kwarantanna pozostali przywódcy tam przyjeżdżają no proszę pana Piotra Lewandowskiego chciałem zapytać czy czy to oznacza, że jednak chcę się nadać taką taką rangę dużą temu szczytowi czy może nawet wesprzeć, a może troszkę wbrew temu co mówił pan dr Nowak zachęcić komisję europejską instytucje unijne do takiego bardziej może odważnego działania na rzecz takiej społecznej gospodarki unijnej, która będzie nie tylko pomagała wychodzić z kryzysu realizować cele, jakim jest zielony ład czy cyfryzacja, ale również będzie właśnie odczuwała populistów od od władzy większy przynajmniej wpływów w poszczególnych państwach nie potrafi odpowiedzieć czy obecność konkretne liderów oznacza, że sprawy tej agendy ulegną przyspieszeniu czy może po prostu jest wysłanie jakiegoś sygnału, że po takim roku pandemicznym, kiedy bezrobocie wzrosło w, a dochody spadły w większości krajów europejskich to dowolny premier prezydent prezydentka itd. która się nie pojawi od razu wystawia się na krytykę, że bagatelizuje te kryte te wyzwania prawda, więc nie nie jest w stanie tutaj odpowiedzieć czy rzeczywiście zgromadzenie liderów liderem jest korzystne tak powiem dla postępu w tym w tym temacie no trochę po prostu je trochę jestem zdania, że pewne rzeczy moim zdaniem i tak przyspieszą to znaczy pojawi się moim zdaniem na poziomie Unii relatywnie prędko dyskusja o uregulowaniu powiedzmy warunków pracy z domu albo tzw. prawa do bycia offline jest kwestia wydatkowania różnych środków właśnie na ograniczaniu bezrobocia czy na kształcenie itd. to temat na pewno są ważne z punktu widzenia na szerszej szerszej dyskusji też takiej stricte stricte politycznej ja na pewno, a jeszcze można byłoby dodać, że przecież jakiś czas temu pojawiło się też takie porozumienie europejskich partnerów społecznych sprawy gospodę, jakby gospodarki cyfrowej rynku pracy, czyli podejścia do sztucznej inteligencji właśnie zatrudnienia na platformach oraz właśnie prawo do bycia offline i tego jak przeciwdziałać takiemu rozszerzaniu się czasu pracy na dowolne godziny dowolne dni czasami wbrew preferencjom pracowników no, więc temat, bo zostały bardzo pilna ze względu na sytuację ogólną ja to trochę dostrzegam w tych kategoriach czy to naprawdę przyspieszy realny postęp czy może doprowadzi na poziomie preferencji tych liderów do jakiegoś pęknięcia ciężką ocen no wzór znowu wrócę do tego moim zdaniem jednak wyraźnego przyspieszenia w tych sprawach jak spojrzymy na ostatnie miesiące działania komisji europejskiej to w marcu pojawił się ten plan działania dotyczące właśnie wdrożenia zasad europejskiego filaru praw socjalnych pojawiła się pojawi się projekt dyrektywy przejrzystości wynagrodzeń, który ma mieć znaczący wpływ na to, żeby m.in. zlikwidować ciągle istniejącą lukę płacową chociażby ze względu na na płeć to też jest bardzo silny akcent w tym wszystkim co mówi chociażby Ursula von der Leyen wreszcie dalej toczone są prace właśnie nad tą dyrektywą o płacy minimalnej przy uwzględnieniu do tych wszystkich praw państw członkowskich do ostatecznego decydowania w tej sprawie, niemniej jednak ich związki zawodowe na poziomie europejskim posłowie do parlamentu europejskiego, którzy pracują nad tą dyrektywą twierdzą, że są coraz bliżsi wywalczenia znalazł się tam zapis chociażby o wprowadzeniu tzw. progu przyzwoitości, który zapewni, że ustawowa płaca minimalna w państwie Unii Europejskiej nie może być mniejsza niż 60% mediany wynagrodzenia 50% średniej płacy w państwach członkowskich itu wracamy do pana dr Julian Nowaka czy chociażby ten zestaw proponowanej legislacji, których o, których wspomniałem właśnie pokazuje, że to jest taki kierunek, w którym to wszystko będzie szła rządu mimo wszystko będzie trudno czy trudniej niż niższy niż kiedyś się przed niektórymi rozwiązaniami bronić, ale jak powiedział, że podobnej skali projekty były dyskutowane od dawna, a i tak bym tak bym zauważył, że kiedy była kampania wyborcza na na przewodniczącego komisji europejskiej jeszcze jeszcze był ten okres tzw. Spitzenkandidaten czyli, czyli tych głównych kandydatów to i przed wyborami do parlamentu europejskiego te postulaty zarówno chadeków jak jak i socjalistów, ale też zielonych one szły znacznie dalej to były takie projekty, których można było powiedzieć, że będą wymagały poważnej poważnych zmian na poziomie prawa europejskiego i poważnych takich porozumień politycznych czasami wręcz nawet czy z przyznania pewnych nowych kompetencji instytucjom europejskim w tym zakresie i ta kampania 2019 roku nabyto sugerowała my natomiast teraz to co to co jakby z tego zostało to proszę zwrócić uwagę, że w tym w tym niemal podwojony środkach wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, kiedy mówimy o takiej narracji to to ten wymiar socjalny nie jest nie jest kluczowym ani nie utworzono żadnego takiego projektu, który byłby firmowym w firmowym dla dla wymiaru społecznego, toteż też było charakterystyczne prawda mówiliśmy o o tym, że te fundusze są bardzo mocno przeznaczony na nasz zielony ład i na gospodarkę zieloną na cyfryzację i że i, że te półki te cele idą poprzez w zasadzie niemal wszystkie fundusze, ale takiego takiego politycznego projektu na poziomie społecznym mam wrażenie nie było, więc teraz syn pyta tonie są jakieś tam przełomowe projekty, bo jeśli mówimy o płacy minimalnej to to też uzasadnień instytucje europejskie próbują zrobić to co co mogą zrobić, ale nie próbują wyjść ponadto pan żeby, żeby uzgodnić pewne rzeczywiście wspólne zasady na takim poważniejszym poziomie, które prowadziłyby jednak do do do czegoś więcej niż niż takich zupełnie minimalnych wymogów, więc ja tutaj byłbym ostrożny zdaje mi się, że to akurat nie jest taki filmowy filmowy filmowa rzeczna na Akademii, jeżeli chodzi o kadencji komisji wandala jemy wydaje mi się to w tej chwili jak przynajmniej dynamika obserwowałem to to był to głównie pomysł prezydencji portugalskiej, która chciała mieć po prostu taki taki mocny znak firmowy swojej prezydencji w k, gdzie wychodzimy z okresu covidu, ale w czasie tym rząd znaczyć prawda natomiast państwo nie były Super chętne, żeby podejmować dyskusje i te projekty legislacyjne, których o, których pan redaktor powiedział on się spotkały dosyć dużym dużą taką niechęcią części państw członkowskich i tak ta niechęć do przekazania kompetencji, bo po prostu musi mieć kompetencje dodatkowe żeby, żeby wyjść poza minimalny poziom koordynacji, które może zapewnić w sprawach społecznych, jeżeli nie będzie miało to będziemy się starali tylko podstawowe rzeczy koordynować, a wyraźnie nie ma apetytu na nas w ogóle podjęcie tego typu dyskusji i co widać właśnie w konferencji przyszłości dla Europy, więc tu nie oczekuje rewolucji szczerze mówiący no takim naprawdę czym się takim wielkim krokiem która, która w tej dziedzinie społecznej zrobiła to to była to była komisja Lora wtedy walka z drugiej strony tylko wejdę wejdę zdanie być może jednak i ta konferencja o przyszłości Europy no będzie prowadziła trochę w tym kierunku przypomnę sprzed kilku dni wypowiedź pani kanclerz Angeli Merkel, która powiedziała, że pandemia chociażby pokazała, że myślenie czy budowanie tej Unii zdrowotnej powinno pójść chyba dalej niż w tej chwili o tym o tym właśnie myśli i w tej swojej wypowiedzi zasugerowała, nawet jeżeli będzie jednak konieczność zmiany traktatów, więc niech jeśli mogę jeszcze jeszcze jedno zdanie, bo ja bym chciał by było, ale zobaczmy właśnie to co komisja europejska zaproponowała jako europejską Unię zdrowotną, więc to brzmi Super w ogóle na miarę jakiegoś takiego przełomowego projektu coś co pewnie obywatele chcieli bo, bo ewidentnie Unia Unia powinna być mocniejsza w tej dziedzinie, bo to covid pokazał, jaki był rezultat europejska niezawodne mówimy de facto reform wg agencji nie mówimy o żadnym uwspólnotowienie tego projektu i rzeczywiście integracji w zakresie zdrowia publicznego, więc więc, jakby czasami nadaje się takie nazwy dalej wiele sugerujące ale, ale niewiele za tym stoi wiedział czy to takiej koordynacji głównie minimalne mechanizmy które, które nie są wielkim musiałoby moim zdaniem swoimi kanałami udałem się dotrzeć do deklaracji Porto, kto oraz jest jeszcze jak to się mówi w naszym żargonie dziennikarskim pod embargiem, ale mogę powiedzieć tyle, że to jest deklaracja, w której się mówi o pewnych celach 2030 roku np. doprowadzenia, aby stopa zatrudnienia wynosiła co najmniej 78% albo, żeby do tego samego roku co najmniej 60% Europejczyków mogło uczestniczyć coroczne szkolenia właśnie w związku chociażby z całym projektem cyfryzacji i konieczności transformacji gospodarki czy by o zmniejszeniu znacząco liczby osób żyjących w ubóstwie lub wykluczeniu społecznym co najmniej 15 000 000 w stosunku do danych dziewiętnastego roku, więc na koniec jeszcze krótko poproszę pana pana Piotra czy rzeczywiście to znowu będzie tylko deklaracja no właśnie będzie tak jak mówi pan dr Bartłomiej Nowak na koniec państwa i tak będą powstrzymywały przekazywaniu przekazaniu komisji europejskiej kompetencji do do tworzenia projektów legislacyjnych dla Unii w tej materii się zgadzam, że przesunięcie istotne kompetencje będzie w wydaje się mało prawdopodobne myślę, że może tak być pamiętajmy, że jest kilka takich tematów, które będą generowały konflikty konflikty między krajami np. dla krajów zachodniej Europy bardzo kluczowe jest temat pracowników delegowanych, który jest postrzegany jako wręcz mechanizm omijania regularne lokalnych zasad dotyczących płacy minimalnej zabezpieczenia społecznego dla krajów wschodniej Europy, które generalnie, których pracownicy zarabiają na tym, że są delegowani do tej pracy na Zachodzie zupełnie przeciwnie, więc pytanie jak jaki będzie ten jak będzie ten deal co tutaj co komu ktoś będzie chciał oddać może się okazać, że najłatwiejszą rzeczą do ustalenia będzie dosypanie jakiś unijnych pieniędzy do wsparcia bezrobotnych do wsparcia tworzenia miejsc pracy teraz po kryzysie nie zdziwiłbym się, gdyby do czegoś takiego doszło, bo przy rosnących ogólnie w wydatkach umówienie się na wydawanie trochę więcej na rzeczy, które i tak robimy jest dużo prostsze niż przełamanie jakiś takich strukturalnych konfliktów bardzo panu dziękuję za rozmowę zobaczymy jak się skończy jak się skończy cały szczyt jakie, jakie będą nastroje pan dr Bartłomiej Nowak prezes grupy uczelni Vistula członek biura był z nami pan Piotr Lewandowski Instytut badań strukturalnych dziękuję panu za spotkanie za rozmowę zapraszamy wszystkich na informacje słuchaczy przede wszystkim, ale panu też Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA