REKLAMA

Unijna pensja minimalna i co jeszcze? UE integruje się w sferze socjalnej

Światopodgląd
Data emisji:
2021-05-07 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:42 min.
Udostępnij:

Czego możemy się pytać po szczycie socjalnym w Porto? Pytamy Barbarę Surdykowską z Biura Eksperckiego Dialogu i Polityki Społecznej NSZZ Solidarność oraz dr Annę Skrzypek z Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych w Brukseli.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz tak jak mówiłam państwu kilkanaście minut temu pewnie państwo też słyszeliście w serwisach informacyjnych dziś rusza szczyt w Porto dwudniowy boi by oprócz właśnie kwestii walki z pandemią oprócz relacji z Linda z Indiami najważniejszym tematem ma być to ma być szczyt społeczny, a więc tzw. filar społeczny to jest taka inicjatywa inicjatywa to właśnie filar Unii Europejskiej kolejny, który jest rozwijany od szczególnie 2017 roku, Rozwiń » więc porozmawiamy teraz na ile poza słowami ambicjami udało się cokolwiek stworzyć, jakie inicjatywy poza pewni państwo słyszeliście pomysłem wspólnej unijnej jakiś regulacji pensji minimalnej na ten filar socjalny się składają i będę o tym rozmawiała z Barbarą Surdykowski dzień dobrem dzień dobry witam państwa Barbara Surdykowska z biura eksperckiego biura eksperckiego dialogu i polityki społecznej w związku zawodowym NSZZ Solidarność jesteś z nami dr Anna Skrzypek dzień dobry dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu dr Skrzypek jest z kolei ekspertką fundacji europejskich studiów progresywnych w Brukseli to może jeszcze mam cały czas poczucie, że ten filar socjalny Unii Europe europejskiej tak mało rozpoznany zrozumiany, że warto jeszcze raz by wprowadzić by go to znaczy mam poczucie, że on wynika z ta ta ambicja czy rozwijanie tego projektu wynika z 2 faktów po pierwsze, oczywiście po kryzysie szczególnie finansowym sprzed ponad dekady rosła frustracja obywateli tak ewentualnie wkurzenie na torze banki są ratowane na to, że Unia europejska rozwija się wedle właśnie logiki handlowej gospodarczej, żeby upłynnić przepływ tam towarów pracowników usług by też jakaś współpraca właśnie w ramach strefy euro natomiast brakuje integracji na poziomie polityk socjalnych społecznych tak, żeby obywatele Unii Europejskiej czuli po co ta Unia europejska, jakie korzyści jako pracownicy jako obywatele z niej mają, ale też rozumiem szczególnie chyba wybrzmiewa szczególnie teraz za prezesury za przewodnictwa Ursuli von der Leyen w komisji europejskiej, że Unia europejska ze swojego modelu socjalnego w rzeczywiście w porównaniu do do innych podmiotów państw na świecie wzorcowego też chce stworzyć taką markę, która będzie przydatna i korzystna w relacjach międzynarodowych no w takiej też po prostu, bo w międzynarodowych różnych dyskusjach i starciach czy chciał czy mogłem państwu pani ewentualnie coś dopisać do tej mojej diagnozy, a zaraz potem porozmawiamy o tym czy udało się cokolwiek zrobić tylko świat mówi mówi mówi to może zapytam pierwsze Barbara Surdykowska dobra i europejski filar praw socjalnych to tak jak pani redaktor powiedziała jest najważniejszy dokument dotyczący społecznego wymiaru procesu integracji europejskiej i oczywiście jego powstanie jest bezpośrednio związane z kryzysem 2008 roku, ale także to w słowach przewodniczącego i kara była wielokrotnie słyszane z tym, aby zakończyć dyskusję co należy to część kompetencji i ustalić pewne wspólne kierunki działania i później w ramach kompetencji komisji europejskiej w ramach kompetencji rządów poszczególnych państw członkowskich kompetencji partnerów społecznych związków zawodowych organizacji pracodawców na poziomie europejskim na poziomie unijnym na poziomie krajowym zmierzać zgodnie z tymi zadaniami kierunkami wytyczonymi filarze no i filar składa się z takich 3 kategorii pierwsza kategoria to jest równe szanse i dostęp do zatrudnienia, a druga kategoria to uczciwe warunki pracy i trzecia kategoria ochrona socjalna i integracja społeczna i w ramach tych 3 obszarów mamy 20 punktów filaru i oczywiście to stanowi na pewien kompas, które później ma być realizowane poprzez określone działania są działania na poziomie unijnym np. można wskazać na takie nieco starsze już jak dyrektywa dotycząca gorzej godzenia życia osobistego z życiem zawodowym czy dyrektywa dotycząca przejrzystych przewidywalnych warunków pracy czy te, które są i dzieją się w tej chwili właśnie wspomniana projekt dyrektywy dotyczącej europejskiego wynagrodzenia minimalnego projekt dyrektywy, która dotyczy równego wynagradzania mężczyzn kobiet efektywności tej zasady, bo ta zasada oczywiście istnieje już prawie unijnym działania, które w tej chwili komisja podejmuje w zakresie konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi w zakresie zatrudniania poprzez Platformy i kwestii rozwoju układów zbiorowych pracy jako mechanizmu także adresowanego do takiej kategorii, jaką są osoby samozatrudnione czy mamy tutaj przeróżne elementy mamy twarde mechanizmy takie jak dyrektywy mamy zalecenia np. zalecenia dotyczące ochrony socjalnej dla wszystkich, czyli to jest właśnie ten element, które nadaje napęd ma pokazywać społeczny wymiar integracji czy jakimś punktem odniesienia, jeżeli chodzi o dokument rady Europy byłaby europejska karta społeczna to jeszcze dr dr Skrzypek co pani pisze do samej koncepcji, a potem chciałbym właśnie zapytać was czy jesteście usatysfakcjonowane rozbudową rozwojem tego filara socjalnego apotem na kilku inicjatywach konkretnych się zatrzymać ewentualnie zapytać o hamulcowych entuzjastów tych różnych projektów dr Skrzypek europejskich na prasie społecznych jest wielkim symbolicznym zwycięstwem, kiedy zostało przyjęte się w Goeteborgu rzeczywiście z 1 strony pani redaktor ma rację w swojej diagnozie jeśli chodzi o rozczarowanie Europejczyków nierównością procesów integracyjnych, w których integracja gospodarcza integracja finansowa bierze prym matka integrację społeczną, ale z drugiej strony też świadomości polityków liderów, bo to nie jest wymuszona decyzja w świadomości co do tego, iż w tym 2001. wieku a kiedy Unia się coraz bardziej integrują, kiedy mamy zapewnione, a wolności np. wolności przemieszczania się pracowników te standardy na poziomie Unii Europejskiej muszą być dużo bardziej regulowane niższa to przykładowo prawo parlamentu europejskiego na temat europejskiego modelu społecznego w 2000 szóstym roku, na którym etapie była również mowa w europejski model socjalny jest zgłaszałem, ale weźmy pod uwagę, że różnice społeczne gospodarcze państw członkowskich, a nawet na poziomie regionalnym tych państw członkowskich są niezwykle duża, jeżeli pani redaktor pozwoli jeszcze tutaj na słowo komentarza dzisiejszy szczyt, który właśnie zaczyna, kiedy właśnie rozmawiamy a, jakkolwiek jest już poprzedzone wieloma konferencjami wieloma oświadczeniami wieloma publikacjami, a jest drugim przystankiem na drodze z Göteborga nóg, podczas którego ta deklaracja, której było tutaj już mowa tych 20 zasad kardynalnych na czym ten europejski ma rozpocząć ma się opierać została uchwalona i dzisiaj jest to zmiana również polityczna można powiedzieć, bo jednak nie jest to jakiś sposób przyjmowane za zwycięstwo socjaldemokratom się w swoich wystąpieniach komisarz Unii Europejskiej Nicola Schmidt, który odpowiada za sprawy socjalne i sprawy zatrudnienia nie krył się ze swoją sytuacją polityczną co jest pewnym Novum do tej pory oprócz przewodniczącej komisji europejskiej i tylko w tym ostatnim rozdaniu afiliacje polityczne oczywiście były inne na tutaj mamy bardzo silnych bardzo silną zapowiedź polityczną, że ten szczyt to jest tylko kolejny krok, a tutaj mówią o nim socjaldemokratyczny premier Szwecji, które były premier również czasu Göteborga Stefan Löwen i Antonio Costa, który dzisiaj gości szczyptę Porta siak będą Portugalia dla Barana polityczna zdecydowanie to jest dla Portugalczycy zawsze wspierali te inicjatywę to może w takim razie do pytamy dr Sitek Portugalczycy należą do entuzjastów a kto blokuje, dlaczego czy można powiedzieć, że w ogóle właśnie jakieś państwo sceptycznie nastawiony trzeba się przyglądać konkretnym inicjatywą i dopiero wtedy można mówić, kto jest za, kto przeciw biorąc pod uwagę europejski dla klasie społecznych jest inicjatywą, która jest symbolem zgody co do głównych kierunków mamy oczywiście, że tutaj kompromis na poziomie europejskim, który w sposób dość detaliczny został również opisane natomiast jeśli chodzi o niezgodę tutaj pyta pani redaktor w tej chwili w kuluarach mówi, że co do deklaracji końcowej, której tekst nie został jeszcze ujawniony są rzeczywiście tarcia z państwami, które i myślę, że można kogoś na wynajem 4 ścięte oczywiście są państwa oszczędne tutaj mówimy o tej kwestii od planu odbudowy bardziej w planach budżetowych inwestycję Hollande, a względem w Polsce, a astra na plac kraje skandynawskie, ale tutaj myślę, że bardziej oponują państwa, która w tej chwili mają bardziej prawicowe rządy, bo mówi się przykłada ważnych deklaracji jest próba wykreślenia równości płci na czas zdolności kobiet i mężczyzn dokładnie gender przeszkadza jest oczywiście jest to oczywiście wymowna zmiana, a biorąc pod uwagę nastawienie i tutaj raport ze zgodnością z prawem unijnym, który dotyczy również Polski, ale nie tylko węgiel innych państw NATO oczywiście można sobie wyobrazić, jakkolwiek rozmowy są tajne, a że w tych kuluarach jest całkiem gorącą to zwrócę się teraz do Barbary Surdykowski i biorąc pod uwagę, że potraktują ten szczyt, jaki jako jakiś taki moment, w którym można podsumować biorąc pod uwagę ambicje możliwości różne projekty jeszcze może dodam takie 3 przywoływane cele, które komisja sobie postawiła do 2030 roku, że zatrudnienie Unii ma wynosić 78% do tego trzydziestego roku nie do końca rozumie cel, że co najmniej 60% dorosłych ma co roku brać udział, w jakich szkoleniach zawodowych chce uczyć się związane z tą płynną naszą czy taką bardzo dynamiczną gospodarką ma nastąpić redukcja na zmniejszenie ludzi zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym ma pani poczucie, że Unia i państwa członkowskie i politycy są naprawdę zaangażowani w rozwój tego projektu to jest tylko taki no taki dobrze o tym porozmawiać z dumą, ale z tego wynika z finansów kraju bardzo bardzo wiele wątków się pojawił w tej w tej już rozmowie do chwili obecnej na pewno wydają się o filarze trzeba myśleć taki sposób europejskim filarze praw socjalnych, że to była taka próba przezwyciężenia pewnego asymetrii w procesie integracji, że mamy do czynienia z licznymi działaniami w zakresie integracji gospodarczej także poprzez SMS europejskiej to oczywiście szczególnie odczuły państwa południa Europy, w których trójka po okresie kryzysu 2008 roku na bardzo taki jednoznaczny sposób w niektórych państwach większym stopniu w innych mniejsza także poprzez zalecenia krajowe w ramach semestru oczekiwała np. ograniczenia płacy minimalnej ograniczenia generalizacji układów zbiorowych pracy, więc to tak trochę wygląda inaczej z naszej perspektywy, gdzie oczywiście tego typu działania oszczędnościowe nie były nie były Polsce zalecane, więc mamy z 1 strony to, ale integrację gospodarczą brak integracji społecznej oczywiście tutaj będą niekończące się dyskusja dotycząca zakresu kompetencji Unii Europejskiej przecież cała w tej chwili dyskusja dotycząca tej dyrektywy dotyczącej europejskiej płacy minimalnej to m.in. dyskusja o 2 kwestiach to jest kwestia kompetencji unijnych tego czy laktację wyłącza w art. 153 mamy tutaj stanowisko służb prawnych rady, które jest stanowiskiem wskazującym na istnienie kompetencji unijnych toczy się możemy jakoś bardziej szczegółowo rozwinąć, ale jest kwestia kompetencji kwestia subsydiarności kwestia pomocniczości tego, jakie kwestie mają być regulowane z tego impulsu unijnego, gdzie wystarczają są wystarczające działania na poziomie na poziomie krajowym i wydaje mi się, że tutaj jest takie pewne rozbicie między państwami członkowskimi będą te państwa, które to zasadę będą traktowały bardziej rozlegle takie, które będą akceptowały większą aktywność po stronie komisji europejskiej, ale proszę pamiętać, że tego typu deklaracje o jakich my tutaj mówimy po tego typu szczycie, która będzie podpisana przez państwa członkowskie przez europejskich partnerów społecznych no one charakteryzują się daleko idąca ogólność, która tutaj nie jak nie nie nadmiernie się tego nie przywiązywała en w tym z w tej deklaracji będzie będzie sformułowanie, że ten plan implementacji filarów to może trzeba wyraźnie powiedzieć, że plan implementacji tych działań wdrożeniowych filaru został przedstawiony przez komisję europejską w komunikacie z 4marca tego roku i tam są rozpisane wszystkie działania zarówno legislacyjne jak takie bardziej miękkie, które komisja planuje to robimy postawiły 3 kropki i wróci za kilka minut po serwisie informacyjnym po informacjach do tej rozmowy słyszeli państwo Barbara Surdykowska ekspertka NSZZ Solidarność dr Anna Skrzypek z fundacji europejskich studiów progresywnych za kilka minut rozmowy wraca świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz, a ze mną, choć na odległość są dr Anna Skrzypek z fundacji europejskich studiów progresywnych w Brukseli i Barbara Surdykowska z biura eksperckiego dialogu i polityki społecznej NSZZ Solidarność gości nie komentują opowiadają o ambicjach socjalnych przy rozwoju filara socjalnego Unii Europejskiej pretekstem jest też szczyty sportu, który się rozpoczął szczyt socjalny, bo Portugalia jest jednym z entuzjastów tego socjalnego projektu, ale trzeba dodać, że kilka ma tuż przed szczytem w Porto 11 rządu wydało taki spec wspólny start MEN oświadczenie no, żeby za bardzo nie przeregulować tzw. rynku pracy i kwestii socjalnych tak jak ptak skrócę, ale wcześniej mówiła m.in. Barbara Surdykowska no Bet kwestia dyskusja dotyczy tego jak dużo powinny jak bardzo pewne kwestie regulacji powinny być rozstrzygane na poziomie Unii Europejskiej na ile ma kompetencje no i na ile to jest sensowne i efektywne, ale chciałbym byśmy w tej części opowiedziały trochę słuchaczom konkrety tak bo, bo jakiś taką koncepcyjną część przedstawiliśmy pierwszej części Barbara Surdykowska też wymieniała wcześniej ten w pracę czy spory nawet bym powiedział regulacje dotyczące pensji minimalnej była też mowa o tym projekcie dyrektywy, który kilka tygodni temu przedstawiła komisja europejska w sprawie przejrzystości płac, czyli to miałoby pomóc w równym walczyć o równe płace kobiet i mężczyzn, chociaż tu z kolei Anna Skrzypek zwrócił uwagę na to, że jak wynika z doniesień w czasie tych prac nad wspólnym oświadczeniem po jutrzejszym dzisiejszym jutrzejszym szczycie między Polska Węgry czy Polska Węgry walczyły o to by nie znalazło się tam słowo gender i on zdaje się nawet zostało zlikwidowane, więc teraz chciałbym by każda z was, jeżeli mogłabym prosić przedstawiła jakiś projekt, który pokaże to myślenie czy spory, które się wokół tego toczą czy ambicja, dlaczego je na jakim jest etapie, dlaczego jest ciekawy co stoi na jego drodze możemy zacząć od Barbary Surdykowski co do pani perspektywy najciekawszy, bo najważniejsze z perspektywy związków zawodowych z perspektywy związków zawodowych w tej chwili najważniejszym projektem z projektu tutaj wielokrotnie wskazywane kolej dotyczące europejskiego wynagrodzenia minimalnego, ale z polskiej perspektywy nie przede wszystkim ze względu na te kryteria dotyczące minimalnego wynagrodzenia i tryb ustalania, ale kwestia dotycząca art. 4, czyli tego artykułu projektu, który mówi o rokowaniach zbiorowych, które mówi o tym, że w tych państwach, w których poziom objęcia pracowników rokowaniami zbiorowymi układami zbiorowymi pracy jest niższy niż 70% państwo członkowskie razem z organizacjami pracodawców i razem ze związkami zawodowymi będą musiały przygotowywać plany wskazujące jak poprawić sytuację czy znajdą się jak zmiany legislacyjne przez zmianę praktyki przez zmiany w dotyczące zamówień publicznych na różnego rodzaju elementy i prawne i związane z pewnymi działaniami wspierać rokowania zbiorowe i tak to jest bardzo istotne wydaje się, że tutaj, jakby nie może być innej odpowiedzi na pewno rozwój rokowań zbiorowych jest dla nas kwestią najsilniejsza najbardziej kluczową i oczywiście chciałam nawiązać do takiego elementu, który pani redaktor mówiła o tym jedna z wytycznych do osiągnięcia, czyli te 60% szkoleń uważa osób w wieku w wieku w wieku produkcyjnym na to miano tego nie postrzega taki sposób, że te w zakresie krok w stronę tam uelastyczniania rynku tego, żebyśmy zmieniali to nasze miejsce pracy tylko takie realistyczne spojrzenie, że w obliczu zmiany technologicznej zmiany związanej z procesem cyfryzacji jest nieuniknione to, abyśmy zwiększali poziom kompetencji cyfrowych tam zresztą jest taki sukces Soup wskaźnik, kiedy rozwijamy ten typ ogólne założenie 60% uczestników szkoleń 80% osób powinna mieć podstawowe umiejętności cyfrowe, więc z, dlaczego o tym teraz mówi nam przede wszystkim, żeby zwrócić uwagę na to, że ten, bo to chyba nie zabrzmiała w starciach z naszej poprzedniej części, że filary to oczywiście kwestia integracji asymetrii integracji, ale finale także kwestia nowych wezwań po prostu rynek pracy i rzeczywistość społeczna nasze pewien sposób zmienia przede wszystkim podpowiem zmiany technologicznej i tutaj można byłoby wskazać na te działania, które mają zwiększyć właśnie tym zaangażowanie szkolenia to też trzeba robić poprzez rokowania zbiorowe tak to powinno być robione, ale także czas zwrócić uwagę np. wyzwanie w postaci prawa do bycia offline do bycia odłącza to też nam się pojawia w w tym komunikacie komisji, o którym wspomniałam no tak miękko się pojawia tutaj komisja europejska używa takiego dosyć zabawnego określenia tam podejmie podejmie adekwatną reakcję coś takiego na stanowisko parlamentu europejskiego, który oczekuje też działań w zakresie prawa do bycia offline, czyli takiego nie powiem tylko w skrócie prawa do odpisywania na maile szefa w nocy kampania żadnych konsekwencji, jeżeli jesteśmy niedostępni w czasie naszym wolnym na 2022 komisja przedstawi na razie takie sprawozdanie dotyczące tego jak w ogóle dyrektywa o czasie pracy, która istnieje prawda, która jest w tym dorobku unijnym jak ona jest realizowana przez państwa członkowskie, ale mamy jeszcze 1 element w tym komunikacie strategia dotycząca BHP na lata 202127 i tutaj pamiętajmy o tym, że stanowisko pracy się bardzo zmienia czytam jest bardzo wiele różnych elementów dotyczących strategii dla Polski, o których ani pan w tej chwili mówiła, ale chodzi o zagrożenia psychospołeczne chodzi mi stres związany z pracą, a pewne obciążenie psychologiczne to jest istotne jak popatrzymy na to gdzie współczesna gospodarka kreuje miejsca pracy głównie jednak w usługach ani w produkcji, więc to jest też też i tutaj jest bluza to będziemy wracać chciałbym jeszcze, żeby do, której Skrzypek dopisała albo rozwinęła te, które z pani perspektywy są ważne albo ciekawe myślę, że to jest najważniejsze biorąc pod uwagę jak wielkim symbolem, a jest dzisiejsze spotkanie, szczególnie że poprzedza otwarcie konferencji na temat przyszłości Europy jest zmiana stylu myślenia o tym do czego jest Unia, dlaczego jest Unia, jaką politykę Unia powinna prowadzić oczywiście wszystkie elementy 20 punktów dyrektywy raporty oraz wszystkie niezwykle istotne, ale to co jest myślę sedno sprawy gospodarze w odróżnieniu od poprzedniego kryzysu finansowego w 2000 ósmym raku Unia europejska nie zaleca zaciskania pasa tylko wręcz przeciwnie to jest podejście, które mówi praca człowiek na pierwszym miejscu, a i to tutaj szczególnie jest, że razem z 1 strony tego filozofii, którą promowała przez cały czas prezydencja Portugalii, a z drugiej strony jednoczenia się liderów tutaj pani redaktor wcześniej próbowała wyciągnąć na pytanie dotyczące trawkę 4 państw, które oszczędzają tutaj jest zdecydowanie zwrot zwrotu, a nie tylko narracji, ale sposobu myślenia o tym co w tej Unii jest najważniejsze, że to nie są te wskaźniki przede wszystkim związane z wzrostem gospodarczym w tej chwili hamowanie deficytu tylko jest zmiana myślenia mówiąca o tym, że budowanie jakiegokolwiek dobrobytu zaczyna się od zapewnienia ludziom miejsca pracy walki z ubóstwem i zapewnienia miejsca zmieniającym się w porządku świata i tutaj to co jest istotne oczywiście ta deklaracja będzie pewnie w pewnym stopniu ogólności, ale ta deklaracja nawiązuje jest dokumentem, który scala z 1 strony europejski zielony deal Lidia z drugiej strony wszystkie pomysły, które mają mają cokolwiek związanego z zmieniającym się rynkiem pracy z cyfryzacją, a także z tym, o czym mówią dziś Europejczycy, a mianowicie podniesieniem standardów inwestycję świadczenia społeczne tzw. dobra publiczne to ma ogromne znaczenie wracając do tego, dlaczego jest również taki symbol sporta są nie tylko przywódcy unijni zarówno Brukselę, jaki poziom państw narodowych są również organizacje takie związki zawodowe są również przedstawiciele małych średnich przedsiębiorstw biznes biuro bez Boga ogromny pakiet intelektualny i polityczny i ogromny kapitał, który biorąc pod uwagę, że również termin, wobec którego całe planowanie jest organizowane jest 2 tysięczny trzydziesty roku, więc nie mówimy o pokoleniu na zaś mówimy o akcji teraz mówimy o wychodzeniu z kryzysu mówimy o tym, że chcemy być krok naprzód przed tym co nas czeka w momencie, kiedy pandemia będzie się chyliła ku schyłkowy i nowa rzeczywistość nastanie ze wszystkimi wyzwaniami, z którymi ona nadejdzie to zobaczymy, jakie konkrety powstanie tak bardzo krótko na koniec pyta Barbara Surdykowska ta pewna wspólna płaca jakaś regulacja minimalnej płacy powstanie czy nie i na czym ona ma podlegać mogą prosić tak bardzo krótko na koniec, a jej tutaj taki gigantyczny olejem zabrzmiał poprzednich, a wiedzieć każdy chciał to trochę sprowadzi to krótko no realizm bo, bo oczywiście, że tutaj z czas czas pokaże oczywiście, że Unia w tej chwili inaczej zareagowali na kryzys 2008 roku, ale mamy do czynienia z kompletnie innym kryzysem kryzysem zupełnie innej naturze, więc wydaje się, że ten element trzeba także brać pod uwagę to naprawdę nie jest tylko jakieś takie zwycięstwo zwycięstwo lewicowego sposobu myślenia wydają się też trochę jednak uproszczenie ale, odpowiadając na na pani pytanie czy będzie ta dyrektywa będzie bardzo bardzo trudny dialog między parlamentem europejskim radą i komisją z tego względu, że parlament na razie w tym pierwszym sprawozdaniu tak powiem podbije upadnie ustawkę, czyli uwzględnił większość ma tutaj oczekiwani europejskiej Konfederacji związków zawodowych, a więc, tym bardziej ten dalszy dialog z radą, kiedy rada ustali swoje stanowisko może być trudne między parlamentem, a teraz na jakich ogólne podsumowanie bardzo krótko już naprawdę musimy państwu pachnie tak jak powiedział lokalizacji linii, a szef europejskiej Konfederacji związków zawodowych liczą się środki i konkretne działania prawne reszta to jest bla bla bla i czekamy na środki konkretne działania prawne Barbara Surdykowska z biura eksperckiego dialogu i polityki społecznej NSZZ Solidarność dr Anna Skrzypek z fundacji europejskich studiów progresywnych Brukseli były państwa gośćmi bardzo za rozmowę dziękuję szczyt sport się zaczyna potrwa 2 dni informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA